جستجو در پورتال

متالوژی شغل

مشاوره/ جناب آقای دکتر معماری با عرض سلام و احترام من لیسانس متالوژی صنعتی دارم و به تازگی ازدواج کردم و الان در یک شرکت تولیدی در بخش بازرگانی مشغول به کار می باشم که واقعا حقوقی نیست که به قول معروف دخل و خرج زندگی همخونی داشته باشه. به خاطر همین تصمیم گرفتم مشغول کار آزاد شوم ولی نمی دونم چه کاری که با سرمایه اندکی که دارم بتونم بهترین نتیجه رو از آن بگیریم. سپاسگذار می شوم اگر بنده را راهنمایی بفرمائید که بهترین راه کار چیست. با احترام- امینی


  • پرسش و پاسخ جناب آقای دکتر معماری با عرض سلام و احترام من لیسانس متالوژی صنعتی دارم و به تازگی ازدواج کردم و الان در یک شرکت تولیدی در بخش بازرگانی مشغول به کار می باشم که واقعا حقوقی نیست که به قول معروف دخل و خرج زندگی همخونی داشته باشه. به خاطر همین تصمیم گرفتم مشغول کار آزاد شوم ولی نمی دونم چه کاری که با سرمایه اندکی که دارم بتونم بهترین نتیجه رو از آن بگیریم. سپاسگذار می شوم اگر بنده را راهنمایی بفرمائید که بهترین راه کار چیست. با احترام- امینی
  • رمائید که بهترین راه کار چیست. با احترام- امینی  ؟ دوست عزیز سلام . متاسفانه با وضعیت تولید در جامعه و سرمایه اندکی که دارید بهترین پیشنهادم همان ادامه کار در شرکت مزبور میباشد واگربتوانید شغل دومی باتوجه به پایین بودن حقوقها مخصوصا درمشهد داشته باشید میتواند کمکی در هزینه ها باشد . موفق باشید مستوفی
  • طبقه بندی اطلاعات

مشاوره/ جناب آقای دکتر معماری با عرض سلام و احترام من لیسانس متالوژی صنعتی دارم و به تازگی ازدواج کردم و الان در یک شرکت تولیدی در بخش بازرگانی مشغول به کار می باشم که واقعا حقوقی نیست که به قول معروف دخل و خرج زندگی همخونی داشته باشه. به خاطر همین تصمیم گرفتم مشغول کار آزاد شوم ولی نمی دونم چه کاری که با سرمایه اندکی که دارم بتونم بهترین نتیجه رو از آن بگیریم. سپاسگذار می شوم اگر بنده را راهنمایی بفرمائید که بهترین راه کار چیست. با احترام- امینی


  • پرسش و پاسخ جناب آقای دکتر معماری با عرض سلام و احترام من لیسانس متالوژی صنعتی دارم و به تازگی ازدواج کردم و الان در یک شرکت تولیدی در بخش بازرگانی مشغول به کار می باشم که واقعا حقوقی نیست که به قول معروف دخل و خرج زندگی همخونی داشته باشه. به خاطر همین تصمیم گرفتم مشغول کار آزاد شوم ولی نمی دونم چه کاری که با سرمایه اندکی که دارم بتونم بهترین نتیجه رو از آن بگیریم. سپاسگذار می شوم اگر بنده را راهنمایی بفرمائید که بهترین راه کار چیست. با احترام- امینی
  • طبقه بندی اطلاعات

مشاوره/ با سلام اینجانب در سال 90 یک شرکت با مسئولیت محدود با سرمایه 1 میلیون ریال و با موضوع اصلی پیمانکاری ساختمان و تاسیسات برق و مکانیک ثبت نمودم واعضای هیات مدیره نیز خودم ( لیسانس مکانیک با 5 سال سابقه بیمه در پروژه های تاسیساتی) و یکی از بستگانم ( لیسانس مکانیک با 20 سال سابقه بیمه در شرکت تولیدی) میباشد و مدارک دانشگاهی افراد ذیل را نیز در اختیار دارم 1- لیسانس متالوژی با 3 سال سابقه بیمه در پروژه های تاسیساتی 2- لیسانس حسابداری با 8 سال سابقه بیمه در شرکت ساختمانی 3- لیسانس صنایع بدون سابقه کار 4- لیسانس کامپیوتر بدون سابقه کار میخواهم برای شرکت رتبه پیمانکاری بگیرم و رتبه های درخواستی من هم به ترتیب الویت 1- تاسیسات 2- ابنیه 3- آب 4- برق 5- صنعت میباشد حال چند سوال دارم : 1- آیا جهت اخذ رتبه باید تغییری در ترکیب هیات مدیره ایجاد کنم؟ 2- با توجه به ترکیب هیات مدیره و افرادی که در اختیار دارم کدامیک از رتبه های فوق را میتوانم بگیرم؟ 3- شرایط دیگری هم برای اخذ رتبه وجود دارد؟ 4- آیا جهت اخذ رتبه باید دفتر کار داشته باشم؟


  • یسات برق و مکانیک ثبت نمودم واعضای هیات مدیره نیز خودم ( لیسانس مکانیک با 5 سال سابقه بیمه در پروژه های تاسیساتی) و یکی از بستگانم ( لیسانس مکانیک با 20 سال سابقه بیمه در شرکت تولیدی) میباشد و مدارک دانشگاهی افراد ذیل را نیز در اختیار دارم 1- لیسانس متالوژی با 3 سال سابقه بیمه در پروژه های تاسیساتی 2- لیسانس حسابداری با 8 سال سابقه بیمه در شرکت ساختمانی 3- لیسانس صنایع بدون سابقه کار 4- لیسانس کامپیوتر بدون سابقه کار میخواهم برای شرکت رتبه پیمانکاری بگیرم و رتبه های درخواستی من هم به ترتیب ال
  • طبقه بندی اطلاعات