جستجو در پورتال

مشاوره/ جناب اقاي مستوفي با سلام ودرود فراوان در مورد سوالي كه در تاريخ16/6/91 درباره مادربزرگم داشتم باز هم مزاحم شدم ،من بند ج ماده 164 قانون ارتش را مطالعه كردم وبا توجه به فرمايش شما دران زمان تعلق نمي گرفته ،اما حالااز زماني كه پدرم هم فوت نموده بازهم همين جوراست ؟در ضمن لازم است ذكر كنم كه فوت مادربزرگم درطول خدمت بوده اياباتوجه به ماده165باز هم دستمان به جايي بندنيست وايا ميتوانم شكايت نامه اي بنويسم تا به ان رسيدگي كنندوبه كجاوچه بنويسم؟{درضمن ماساكن شهرستانيم امامحل كار مادربزرگم تهران بوده ،من باتوجه به فرمايش شمابه كانون بازنشستگان ارتش در تهران هم مراجعه كردم اما پاسخ درستي به من ندادند}
جناب اقاي مستوفي با سلام ودرود فراوان در مورد سوالي كه در تاريخ16/6/91 درباره مادربزرگم داشتم باز هم مزاحم شدم ،من بند ج ماده 164 قانون ارتش را مطالعه كردم وبا توجه به فرمايش شما دران زمان تعلق نمي گرفته ،اما حالااز زماني كه پدرم هم فوت نموده بازهم همين جوراست ؟در ضمن لازم است ذكر كنم كه فوت مادربزرگم درطول خدمت بوده اياباتوجه به ماده165باز هم دستمان به جايي بندنيست وايا ميتوانم شكايت نامه اي بنويسم تا به ان رسيدگي كنندوبه كجاوچه بنويسم؟{درضمن ماساكن شهرستانيم امامحل كار مادربزرگم تهران بوده ،من باتوجه به فرمايش شمابه كانون بازنشستگان ارتش در تهران هم مراجعه كردم اما پاسخ درستي به من ندادند}
 • ست ذكر كنم كه فوت مادربزرگم درطول خدمت بوده اياباتوجه به ماده165باز هم دستمان به جايي بندنيست وايا ميتوانم شكايت نامه اي بنويسم تا به ان رسيدگي كنندوبه كجاوچه بنويسم؟{درضمن ماساكن شهرستانيم امامحل كار مادربزرگم تهران بوده ،من باتوجه به فرمايش شمابه كانون بازنشستگان ارتش در تهران هم مراجعه كردم اما پاسخ درستي به من ندادند}  ؟ ضمن عرض سلام خدمت جنابعالي بعرضتان برسانم شما ميتوانيد براساس نامه اي كه به سازمان تامين اجتماعي نيروهاي مسلح در
 • ش در تهران هم مراجعه كردم اما پاسخ درستي به من ندادند}  ؟ ضمن عرض سلام خدمت جنابعالي بعرضتان برسانم شما ميتوانيد براساس نامه اي كه به سازمان تامين اجتماعي نيروهاي مسلح در استان محل اقامت يا تهران ارسال ميفرماييد از يك جايي شروع نموده تا حداقل راهنمايي يا تعيين تكليف گرديد . اميدوارم بزودي مشكل شماهم حل گردد . موفق باشيد مستوفي
قوانين و مقررات/ قانون بودجه سال 1387 كل كشور
‎‎‎‎عطف به نامه‌هاي شماره 168203 مورخ 17/10/1386 و شماره 177248مورخ 3/11/1386 در اجراء اصل يكصد و بيست و سوم(123) قانون اساسي جمهوري‌اسلامي‌ايران قانون بودجه سال 1387كل كشور كه به مجلس‌شوراي اسلامي تقديم گرديده بود با تصويب در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ 1/12/1386 و تأييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ابلاغ مي‌گردد.
 • اده مي شود در سال 1387 تا سقف ده هزار ميليارد (10.000.000.000.000) ريال اوراق مشاركت براي اجراي پروژه هاي نوسازي بافتهاي فرسوده شهري و سكونتگاههاي غيررسمي با تضمين خود منتشر نمايند. ‎‎‎‎24- دولت موظف است افزايش سنواتي كلية شاغلين و بازنشستگان كشوري و لشگري مشمول قانون مديريت خدمات كشوري را براساس مقررات قانون مذكور اجراء نمايد. ‎‎‎‎ساز و كار و مبالغ اجراء قانون مديريت خدمات كشوري به شرح زير تعيين شد: ‎‎‎‎الف- ضريب سنواتي قانون نه هزار ميليارد
 • ;‎د- بقيه اعتبار موردنياز، ديون دولت. ‎‎‎‎25- مبلغ يك هزار و دويست ميليارد(1.200.000.000.000) اعتبارات جزء(22) رديف 550000 از جدول شماره(9) به عنوان وجوه اداره شده دراختيار وزارتخانه هاي علوم و تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دانشگاه آزاد اسلامي قرار مي گيرد تا ازطريق صندوق رفاه آنان به صورت وام قرض الحسنه با حداقل كارمزد بابت پرداخت شهريه به دانشجويان مورد استفاده قرار گيرد تا پس از فراغت از تحصيل به تدريج بازپرداخت كنند. دانشجويان آموزشكده هاي تحت پوشش وزا
 • سود سپرده هاي بانكي) به منظور انجام امور پژوهشي هزينه نمايند. سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است نسبت به اصلاح جداول بودجه شركتهاي مذكور به نحوي كه اين اعتبارات در سرفصل جداگانه مشخص شود، اقدام نمايد. ‎‎‎‎27- به وزارت آموزش وپرورش اجازه داده مي شود اعتبارات مراكز تربيت معلم و آموزشكده هاي فني وحرفه اي وابسته به خود را ازمحل اعتبار رديف 127750 جدول(1-2) اين قانون پرداخت نمايد. ‎‎‎‎28- اعتبارات طرحها و پروژه هايي كه در سال 1387 به اتمام مي رسند، صددرصد(1
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ بررسي چالش ها و راهكارهاي ارتقا بهره وري در بيمارستان ها و مراكز درماني
به‌كارگيري منابع گوناگون براي توليد و عرضه مؤثر كالا و خدمات مستلزم آگاهي و استفاده از قانونمنديها و ابزارهاي اقتصادي و اجتماعي است. اين امر در بخش بهداشت و درمان نيز صادق است.
 • پژوهشهاي پزشكي و نهايتا ارتقا سطح سلامت جامعه نقش اساسي ايفا مي كند. از سوي ديگر براساس مطالعه وسيع بانك جهاني، بين 50 تا 80 درصد منابع بخش سلامت در كشورهاي در حال توسعه، به بيمارستانها اختصاص دارد. بنابراين استفاده بهينه و صحيح از منابع آنها بايستي كانون توجه مديران و مسوولان بيمارستاني قرار گيرد. باوجود اهميت توجه و رعايت اصل بهره وري در اين دسته از مراكز كه روز به روز هزينه هاي ارائه خدمات و مراقبتهاي بهداشتي درماني آن روند روبه رشدي را نشان مي دهد، برخي موارد، مانع از ارتقا و رشد بهر
 • ر انجام اين بررسي مي باشد. در اين راه سعي داريم با بهره گيري از تجارب و نظرات كارشناسان بخش سلامت و صاحبنظران اداره امور مراكز درماني مهمترين چالش هاي ارتقا بهره وري را مشخص و راهكارهايي براي حل آنها پيشنهاد نماييم. موانع ارتقا بهره وري در مراكز آموزشي درماني و بيمارستان ها نتايج بررسي ما نشان مي دهد مهمترين موانع بهبود بهره وري در مراكز آموزشي درماني و بيمارستان ها را در موارد زير مي توان خلاصه كرد: 1. نحوه مديريت مراكز: از مهمترين موانع كنوني ارتقا بهره وري، نوع مديريت مراكز درماني مي
 • كه بتوانيم با تلاش در جهت حذف موانع و تقويت عوامل موثر بر ارتقا بهره وري سهمي اندك در راستاي رشد و تعالي سازمان داشته باشيم. فهرست منابع 1- مؤسسه عالي پژوهش تامين اجتماعي، مجموعه مقالات ارائه شده در همايش اقتصاد بهداشت ودرمان، انتشارات سوره، تهران، 1380. 2-خلاصه مقالات اولين سمينار ساليانه دانشجويان مديريت خدمات بهداشتي درماني سراسر كشور، اصفهان، خرداد 1382. 3- كريمي، ايرج، اقتصاد سلامت، جلد اول، رشت: گپ، 1382. 4- Jacobs, R., Smith, P., Measuring Efficiency in Health Care, University
 • طبقه بندي اطلاعات
اخبار/ مشكلات پرسنل حق التدريس آموزشكده هاي فني و حرفه اي كل كشور
چندي از پرسنل حق التدريس حق التدريس آموزشكده هاي فني و حرفه اي كل كشور خواستار حل مشكلات خود توسط مسولين شدند.
 • ر نفرسهميه موضوع قانون استخدامي مربوطه، 4600 نفر مربوط به حق التدريسان مجتمع مذكور مي باشند. همچنين برابر بند 1 قانون فوق آمده است دولت موظف است از تاريخ تصويب اين قانون حداكثر ظرف 5 سال نيروهاي حق التدريس، نهضت سواد آموزي، مربيان پيش دبستان، مربيان كانون فكري پرورشي… را تا سقف60000 هزار نفر به استخدام درآورد. با عنايت به قرارگرفتن در ماده 25 طرح دو فوريتي اصلاحيه قانون مذكور در تابستان 89 و تاكيد صريح و مكلف نمودن وزارت آموزش و پرورش در استخدام و ساماندهي نيروهاي آموزشكده ها با همياري نمايندگا
 • شانه خالي مي كند. ازديدگاه خود دلايل ذيل را موجه دانسته و بيان مي نمايند. «نيروهاي مذكور از طريق آزمون وارد اين مجموعه نشده اند، هيچ تعهدي در قبالشان نداريم و در ازاي كارشان حق الزحمه پرداخت نموده ايم.» اين درحالي است كه تا مدتي قبل زيرمجموعه وزارت آموزش و پرورش بوده ايم.1-آيا ايشان نسبت به حق التدريسان آموزش و پرورش، آموزشياران نهضت، مربيان مهدكودك وآمادگي، معلمان تربيت بدني و حتي نيروهاي شركتي، خدماتي و خريد خدمتي ها( كه درهمان اصلاحيه مصوبه شدند) تعهد داشته اند و فقط ما نيروي اضافه و مازاد ه
 • التدريسان آموزش و پرورش، آموزشياران نهضت، مربيان مهدكودك وآمادگي، معلمان تربيت بدني و حتي نيروهاي شركتي، خدماتي و خريد خدمتي ها( كه درهمان اصلاحيه مصوبه شدند) تعهد داشته اند و فقط ما نيروي اضافه و مازاد هستيم؟2- به گفته ايشان حتماً فقط حق التدريسان آموزشكده ها دركل ايران حق الزحمه دريافت نموده اند و بقيه نيروها در سازمانهاي ديگر در راه خدا و رايگان خدمت نموده اند؟3- ما توسط اداره كل مدارس عالي فني و حرفه اي زير نظر وزارت آموزش و پرورش و با تصويب هيئت امناء(كه رياست آن به عهده مقام عالي وزارت بو
اطلاعات پورتال/ موسسه حسابرسي
موسسه حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي كه طبق ماده 1 اساسنامه جامعه حسابداران رسمي به ارائه انواع خدمات حسابرسي وبازرسي قانوني وساير خدمات مذكور در ماده فوق مشغول است.
 • هان نويد شركت ذهاب سازه كوثر تعاون وعمران 102 شركت گشتاور سازه تعاوني مسكن انجمن هاي ساختماني كارخانه لبني كوهستان دالاهو تحكيم بناي غرب تعاوني مسكن شماره 3 ناحيه 3 آموزش وپرورش شركت چيني مقصود تعاوني مسكن شماره 4 ناحيه يك آموزش وپرورش شركت صانع مشهد شركت تهيه و توزيع علومه جهاد شركت جهاد نفر سازمان زمين شهري شركت هاي تابعه بني
 • شركت تواصل دبي شركت پژوهش و توسعه ناجي شركت ناجي سازان امين شركت رفاهي آموزش ناجي امين شركت طنين تندر شركت زرماكارون شركت صنايع الكترونيك زعيم توزيع نيروي برق تهران بزرگ توزيع نيروي برق استان قم توزيع نيروي برق استان كرمان نيروگاه گازي خراسان نيروگاه سيكل تركيبي نيشابور نيروگاه بيستون كرمانشاه مهندسي انتقال نيرو و مخابرات شرق-مهام شرق
 • لي ,تهيه صورتهاي مالي واظهارنامه مالياتي: 1-‎‎شركت بين المللي سيوان تجارت ‎‎2-شركت سازه اطلاعات سامان‎‎ 3-‎‎شركت رزين الياف‎ 4-‎‎شركت تامين امنيت تهران‎‎ 5-‎شركت صندوق حمايت محصولات لبني‎‎ 6-‎‎شركت بازرگاني  مقصودان‎‎ 7-شركت پرتو درمان گروه 8-موسسه حقوقي تنديس 9-شركت خدمات مسافرتي سير بال
اطلاعات پورتال/ اسامي حسابداران رسمي
حسابدار رسمي كسي است كه هيات تشخيص صلاحيت حسابداران رسمي طي آزمونهايي كه همه ساله برگزار مي كند ودر آن شرايط شركت كنندگان ذكر شده است از بين افراد واجد شرايط داراي مدرك حداقل ليسانس وحداقل 6 سال سابقه حسابرسي وسه سال سابقه مديريت حسابرسي (با دارا بودن 20 امضاء ذيل گزارشات حسابرسي صادره طبق تصميمات شوراي عالي جامعه حسابداران رسمي) انتخاب وازاين افراد حسابداران رسمي شاغل داراي موسسه(غير شاغل نمي تواند) مي توانند گزارشات وصورتهاي مالي اشخاص حقيقي ويا حقوقي را تاييد نمايند.
 • هان نويد شركت ذهاب سازه كوثر تعاون وعمران 102 شركت گشتاور سازه تعاوني مسكن انجمن هاي ساختماني كارخانه لبني كوهستان دالاهو تحكيم بناي غرب تعاوني مسكن شماره 3 ناحيه 3 آموزش وپرورش شركت چيني مقصود تعاوني مسكن شماره 4 ناحيه يك آموزش وپرورش شركت صانع مشهد شركت تهيه و توزيع علومه جهاد شركت جهاد نفر سازمان زمين شهري شركت هاي تابعه بني
 • شركت تواصل دبي شركت پژوهش و توسعه ناجي شركت ناجي سازان امين شركت رفاهي آموزش ناجي امين شركت طنين تندر شركت زرماكارون شركت صنايع الكترونيك زعيم توزيع نيروي برق تهران بزرگ توزيع نيروي برق استان قم توزيع نيروي برق استان كرمان نيروگاه گازي خراسان نيروگاه سيكل تركيبي نيشابور نيروگاه بيستون كرمانشاه مهندسي انتقال نيرو و مخابرات شرق-مهام شرق
 • لي ,تهيه صورتهاي مالي واظهارنامه مالياتي: 1-‎‎شركت بين المللي سيوان تجارت ‎‎2-شركت سازه اطلاعات سامان‎‎ 3-‎‎شركت رزين الياف‎ 4-‎‎شركت تامين امنيت تهران‎‎ 5-‎شركت صندوق حمايت محصولات لبني‎‎ 6-‎‎شركت بازرگاني  مقصودان‎‎ 7-شركت پرتو درمان گروه 8-موسسه حقوقي تنديس 9-شركت خدمات مسافرتي سير بال
اخبار/ شرايط بازنشستگي با 10سال سابقه بيمه
افرادي كه كمتر از 10 سال حق بيمه پرداخت كرده‌اند، مي‌توانند با پرداخت مابه‌التفاوت حق بيمه اعم از حق كارگر و كارفرما تا 10 سال، به نرخ سال جاري از امتياز بازنشستگي برخوردار شوند.
 • رفتن سن بازنشستگي متناسب با سن اميد به زندگي، الگويي است كه در كشورهاي توسعه يافته استفاده مي‌شود و شايد چنين تصميمي مصلحت‌انديشي بر اساس مطالبات روز مردم باشد كه آينده‌نگري در آن، در نظر گرفته نشده است. علي‌اكبر خبازها، رئيس كانون بازنشستگان تامين اجتماعي يكي از كساني است كه اعتقاد دارد بازنشسته شدن با چنين شرايطي نه به نفع مردم و نه به نفع سازمان تامين اجتماعي است. او در گفت وگو با «جام‌جم» با اشاره به اين كه آيين‌نامه اجرايي بازنشستگي با پرداخت حد
 • اخته‌اند مستمري حدود 110 تا 115 هزار تومان مي‌گيرند كه به هيچ وجه براي گذارن زندگي كافي نيست! به گفته وي، پرداخت 10 سال حق بيمه شرط زماني ندارد و لزوما پرداخت حق بيمه نبايد قبل از سال‌هاي بازنشستگي باشد. خبازها هشدار مي‌دهد كه بازنشستگان تامين اجتماعي، نمي‌توانند پس از بازنشستگي در شغل‌هاي ديگر مشغول به كار شوند و اگر چنين اقدامي كنند و بازرسي سازمان تامين اجتماعي از آن باخبر شود، مستمري بازنشستگي آنها قطع خواهد شد. با اين حال او تاييد مي‌كند كه ممكن است
 • فاه‌‌ آينده بيمه‌شدگان گام مهمي تلقي شود. افزايش سن بازنشستگي استادان دانشگاه همزمان با ابلاغ بازنشستگي با 10 سال سابقه پرداخت بيمه، افراد عادي طبق دستورالعمل جديد آيين‌نامه استخدامي اعضاي هيات علمي دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي وزارت علوم، سن بازنشستگي اعضاي هيات علمي افزايش يافت. به گزارش مهر، به استناد بند «ب» ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه و در راستاي اختيار تفويضي جلسه شماره 693 شوراي عالي انقلاب فرهنگي به وزير علوم، دستورالعمل اصلاحي
اخبار/ اجراي سامانه رهگيري قاچاق از اول تير
گروه بازرگاني– در شرايطي كه بخش خصوصي به روند اجراي طرح شبنم معترض است و بر لزوم توقف آن تاكيد دارد، مسوولان دولتي از اجراي اين طرح يا همان سامانه رهگيري قاچاق در مورد تمام گروه‌هاي كالايي از اول تير ماه خبر مي‌دهند.
 • د كالا ثبت سفارش كنند، يادآوري مي‌كند كه ظرفيت فعلي توليد و صدور باركدهاي دوبعدي در حال حاضر به ميزان 5/4 ميليون برچسب فراهم است. بر اساس اعلام اعلايي، در حال حاضر 3850 كارگزار طرح شبنم در سراسر كشور آماده ارائه خدمات هستند كه مجمع عالي واردات، كانون بازنشستگان نيروي انتظامي و شوراي اصناف جزو كارگزاران اين بخش هستند. مديرعامل شركت انفورماتيك راهبر همچنين با بيان اينكه هزينه 90 توماني به ازاي هر باركد دوبعدي را بايد واردكننده كالا پرداخت كند، اظهار مي‌كند كه اين قيمت گذاري مصوبه شوراي
اخبار/ قلم چي: با حقوق معلمي شروع كردم
سال هاي بعد از جنگ است و مردم از نظر اقتصادي چندان وضعيت مناسبي ندارند. بسياري از نيروهاي مستعد و جوان كشور به شهادت رسيده اند و حالا ديگر همت جوانان بر سازندگي است و آمار رسيدگان به مرحله كنكور به حد چشمگيري بالا مي‌رود «قلم چي با سرمايه زير صفر و در واقع همان حقوق معلمي شروع كرد. ساختمان سيد خندان را اجاره كرد و براي گروه بسيار كمي از داوطلبان آزمون برگزار مي‌كرد.»
 • بودند، درس مي‌داد؛ « چون نه جايي براي درس خواندن داشتيم و نه زمان آزاد كه براي اين امر بگذاريم. چهار صبح دربان پارك لاله را بيدار مي‌كرديم و تا هفت صبح آن جا درس مي‌خوانديم.» سعيد شبقره، استاد معارف و يكي از همراهان دائمي كانون فرهنگي آموزش مي‌گويد: « از ابتدا به شدت به تدريس علاقه داشت. آن طور كه من از تعريف هايش شنيده ام، دوران دانشجويي با يك دو چرخه سراغ تدريس خصوصي مي‌رفته.»قلم چي سپس با تني چند از دوستانش كار تدريس خصوصي را در آموزشگاهي با ن
 • ز تعريف هايش شنيده ام، دوران دانشجويي با يك دو چرخه سراغ تدريس خصوصي مي‌رفته.»قلم چي سپس با تني چند از دوستانش كار تدريس خصوصي را در آموزشگاهي با نام البرز پي مي‌گيرد و رسما تبديل مي‌شود به يك معلم تدريس خصوصي. كانون فرهنگي آموزش وارد مي‌شود سال هاي بعد از جنگ است و مردم از نظر اقتصادي چندان وضعيت مناسبي ندارند. بسياري از نيروهاي مستعد و جوان كشور به شهادت رسيده اند و حالا ديگر همت جوانان بر سازندگي است و آمار رسيدگان به مرحله كنكور به حد چشمگيري بالا مي‌
 • دريس خصوصي نفع به كساني مي‌رسد كه معمولا وضع مالي خوبي دارند. اما تكليف آن هايي كه با استعداد هاي خوب امكانات مالي نداشتند چه مي‌شد؟ براي همين سراغ ايده اي رفتم كه به كلاس هاي آموزشي، امكانات مالي و مدرسه نيازي نداشت و حتي منحصر به بچه هاي تهراني هم نمي‌شد؛ ايده آزمون هاي منظم كه هر كس با هر وضعيت اقتصادي امكان استفاده از آن را داشت.» سال 72 اتفاق مهم در تاريخ كنكور ايران رقم مي‌خورد؛ يك حادثه شيرين كنكوري؛ اولين آزمون به شيوه قلم چي در زيرزمين دبستان آزادگان، خيابان بو
مشاوره/ با سلام من طراح بازي هاي فكري براي كودكان و نوجوانان هستم و تا به حال 18 سرگرمي فكري ثبت كردم اما هيچ حمايتي از هيچ جا نشدم .اگر براي شما ممكن است مرا راهنمايي كنيد كه چه راه هايي دارم براي گرفتن وام.با تشكر
با سلام من طراح بازي هاي فكري براي كودكان و نوجوانان هستم و تا به حال 18 سرگرمي فكري ثبت كردم اما هيچ حمايتي از هيچ جا نشدم .اگر براي شما ممكن است مرا راهنمايي كنيد كه چه راه هايي دارم براي گرفتن وام.با تشكر
 • سرگرمي فكري ثبت كردم اما هيچ حمايتي از هيچ جا نشدم .اگر براي شما ممكن است مرا راهنمايي كنيد كه چه راه هايي دارم براي گرفتن وام.با تشكر  ؟ باسلام متقابل شما ميتوانيد طرحهاي كلي خود را به كانون پرورش فكري جوانان و نوجوانان و اموزش وپرورش و تعاون و رفاه اجتماعي ارائه فرموده اطمينان دارم حمايت خواهيد شد . باميدموفقيت شما . مستوفيقانون بودجه سال 1387 كل كشور, قانون بودجه, سال 1387, بهره وري بيمارستان, بهره وري مراكز درماني, بهره وري, مشكلات پرسنل حق التدريس آموزشكده هاي فني و حرفه اي كل كشور , موسسه حسابرسي, حسابرسي, حسابدار رسمي, حسابداران رسمي, حسابدار, اسامي حسابداران رسمي, ليست حسابداران رسمي, فهرست حسابداران رسمي, موسسه حسابرس مشهد, موسسه حسابرس كرمانشاه, موسسه حسابرسي تهران, موسسه حسابرسي, حسابرسي, حسابدار رسمي, حسابداران رسمي, حسابدار, اسامي حسابداران رسمي, ليست حسابداران رسمي, فهرست حسابداران رسمي, موسسه حسابرسي كرمانشاه, شرايط بازنشستگي با 10سال سابقه بيمه , اجراي سامانه رهگيري قاچاق از اول تير, قلم چي: با حقوق معلمي شروع كردم


95 رديف در 10 صفحه
   << بعدي  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1
دريافت آخرين اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونيکي خود و يا دوستان خود هميشه از آخرين اطلاعات سايت آگاه شويد.

دريافت آخرين اطلاعات رازنامه

مشاوره در رازنامه

  محمدرضا (فرزاد) جهانشاهلو ( مديريت امورمالي ( حسابداري، بهاي تمام شده، تجزيه وتحليل صورتهاي مالي ) )
  باسلام خدمت استاد عزيز.لطفا روشهاي شناسايي درآمدپيمانهاي بلندمدت را مطابق استانداردهاي حسابداري بطور خاصه توضيح دهيد وبفرماييد كه ثبتهاي آن چگونه مي باشد.پيشاپيش از شما كمال تشكررادارم


  معصومه جوانبخت ( حسابداري )
  سلام 1 _مستاجري مغازه را بدون اخذ تسويه حساب بيمه تخليه نموده و دسترسي به وي وجود ندارد البته از مغازه به عتوان كارگاه استفاده نشده مالك چگونه ميتواند جلوي مشكلات بعدي را بگيرد ايا اگر او تسويه حساب ب


  مهدي عاصي ( حسابرسي و حسابداري )
  با سلام من به مدت 20 سال هست كه كارگر يك ساختمان ميباشم با بيمه تامين اجتماعي و به مدت 5 سال ميباشد كه حقوق دريافت نكرده ام . ميخواستم بدونم كه مبلغ 5 سال اعم از حقوق معوقه ، عيدي ، حق اولاد ، بن كار


  مهدي عاصي ( حسابرسي و حسابداري )
  سلام وعرض ادب من ليسانس حسابداري هستم ودر زمينه انبار داري فعاليت ميكنم دوست دارم دفاتر قانوني بنويسم وحسابداري خبره باشم لطفا مرا راهنمايي كنيد


  مهدي عاصي ( حسابرسي و حسابداري )
  سلام و خسته نباشيد ميخواستم بدونم بنده تازه وارد شركت پخش شده ام خواستم بدونم چطور بايد يك ويزيتور قوي و پر سود براي شركت باشم لطفا بنده را راهنمايي كنيد


  سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
  باسلام.آيا فرمول ثابتي براي جريمه ديركرد تعهدات در قرارداد وجود دارد؟ شركت ما يك شركت بازاريابي است و اگر فروشنده در زمان تخويل سفارش تاخير داشته باشد شامل جريمه مي شود براي اين فرمول ميخواهم


فهرست مشاورين


تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه .