جستجو در پورتال

مشاوره/ باسلام احتراما شركت خصوصي جديد هستيم باجمعا 4 كارمند كه پنجشنبه هم تعطيل هستيم كارمندان يك ماه بايد چند ساعت كاركنند ؟ آيا اضافه كار شامل چنددرصد اضافه بر حقوق يك ساعت ميشودو مرخصي ساليانه چندروز ميباشد؟ باتشكر
باسلام احتراما شركت خصوصي جديد هستيم باجمعا 4 كارمند كه پنجشنبه هم تعطيل هستيم كارمندان يك ماه بايد چند ساعت كاركنند ؟ آيا اضافه كار شامل چنددرصد اضافه بر حقوق يك ساعت ميشودو مرخصي ساليانه چندروز ميباشد؟ باتشكر
 • اشد) حداقل 176 ساعت وحداكثر 183 ساعت(در ماهاي 31 روزه)مي تواند باشد.معمولا تعداد روزهاي كاري هر ماه را جمع مي زنند ودر عدد ثابت 7.33 ضرب مي كنند به اين ترتيب ساعات كاري يك ماه بدست مي آيد.لذا اضافه كار ماهيانه ومازاد بر ساعات كار استاندارد بدست امده محاسبه مي شود(توجه شود كه ساعات نهاري جزو ساعات كار محسوب نمي شود) مثلا شخصي در يك ماه 200 ساعت كار نموده در حالي كه استاندارد كاري ان ماه 186 ساعت بوده لذا 14 ساعت اضافه كاري دارد كه با فرض حقوق 500 هزار توماني در ماه به شرح ذيل محاسبه مي شود:(ض
 • ماه 200 ساعت كار نموده در حالي كه استاندارد كاري ان ماه 186 ساعت بوده لذا 14 ساعت اضافه كاري دارد كه با فرض حقوق 500 هزار توماني در ماه به شرح ذيل محاسبه مي شود:(ضريب اضافه كاري در روزهاي معمول 1/4 در روزهاي جمعه 1.96 مي باشد) 500000/186*14*1/4= مبلغ اضافه كاري مرخصي ساليانه نيز 2/5 روز در هر ماه وسرجمع 30 روز در سال مي باشد. تعداد كاركنان زير 5 نفرميباشد . با سلام اگر تصور بر اين داريد كه چون زير 5 نفر هستيد احتمالا معافيت داريد خير چرا كه ليست كارگاههاي داراي معافيت
اخبار/ روش دقيق محاسبه مهريه به نرخ روز
در نامه‌اي كه معاون اقتصادي رئيس كل بانك مركزي براي مدير حوزه رياست قوه قضاييه فرستاده، جدول شاخص سالانه جهت محاسبه مهريه وجه رايج ممكلت درج شده تا به اين وسيله تعيين تكليف كرده و براي دستگاه‌هاي زيرمجموعه قوه قضائيه نيز ارسال و اجرايي شود.
 • در نامه‌اي كه معاون اقتصادي رئيس كل بانك مركزي داد:روش دقيق محاسبه مهريه به نرخ روز روش دقيق محاسبه مهريه به نرخ روز در نامه اي كه معاون اقتصادي رئيس كل بانك مركزي براي مدير حوزه رياست قوه قضاييه فرستاده، جدول شاخص سالانه جهت محاسبه مهريه وجه رايج ممكلت درج شده تا به اين وسيله تعيين تكليف كرده و براي دستگاه هاي زيرمجموعه قوه قضائيه نيز ارسال و اجرايي شود. تعيين ميزان مهريه خانم ها به نرخ روز، از جمله مواردي بوده كه همواره مورد بحث و اختلاف
 • ركزي جمهوري اسلامي ايران حسين قضاوي نحوه محاسبه ارزش مهريه وجه رايج كشور بر اساس ماده 2 آيين نامه اجرايي قانون الحاق يك تبصره به ماده 1082 قانون مدني مصوب مورخه 13/ 2/ 1377 هيأت محترم وزيران، نحوه محاسبه ارزش فعلي مهريه به ترتيب ذيل مي باشد: مبلغ مهريه مندرج در عقدنامه × عدد شاخص در سال قبل ÷ عدد شاخص در سال وقوع عقد = ارزش مهريه در حال حاضر به طور مثال اگر ازدواج با مبلغ مهريه دويست هزار ريال در سال 1352 تحقق يافته و قرار باشد مبلغ مذكور در حال حاضر تأديه گردد، براي محاس
 • × عدد شاخص در سال قبل ÷ عدد شاخص در سال وقوع عقد = ارزش مهريه در حال حاضر به طور مثال اگر ازدواج با مبلغ مهريه دويست هزار ريال در سال 1352 تحقق يافته و قرار باشد مبلغ مذكور در حال حاضر تأديه گردد، براي محاسبه مبلغ مهريه در حال حاضر (سال 1389) از رابطه ذيل استفاده مي گردد: مبلغ مهريه مندرج در عقدنامه × عدد شاخص در سال 1388 ÷ عدد شاخص در سال 1352 = ارزش مهريه در حال حاضر (سال 1389) بر اساس رابطه فوق و با توجه به اعداد شاخص كه در جدول پيوست آمده است: ارزش مهريه
 • طبقه بندي اطلاعات
قوانين و مقررات/ شرايط كار
قانون كار كه در تاريخ 2/7/1368 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده و مواد ي از آن مورد اختلاف مجلس و شوراي نگهبان قرارگرفته و در جلسات متعدد محمع تشخيص مصلحت نظام بررسي و با اصلاح موارد اختلافي و حسب ضرورت پس از كسب مجوز از مقام معظم رهبري با اصلاح و تتميم مواد ي ديگر ، مشتمل بر دويست و سه ماده و يكصد و بيست و يك تبصره در تاريخ بيست و نهم آبان يكهزار و سيصد و شصت و نه به تصويب نهائي مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده و طي نامه شماره 8840/267/ق مورخ 9/10/1369 مجمع به رياست جمهوري واصل شده به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي گردد .
 • رتب و در روز غير تعطيل و ضمن ساعات كار به وحه نقد رايج كشور يا با تراضي طرفين به وسيله چك عهده بانك و با رعايت شرايط ذيل پرداخت شود: الف - چنانچه براساس قرارداد با عرف كارگاه ، مبلغ مزد به صورت روزانه يا ساعتي تعيين شده باشد ، پرداخت آن بايد پس از محاسبه در پايان روز يا هفته يا پانزرده روز يكبار به نسبت ساعات كار ويا روزهاي كاركرد صورت گيرد . ب - در صورتكيه براساس قرارداد ياعرف كارگاه ، پرداخت مزد به صورت ماهانه باشد ، اين پرداخت بايد در آخر ماه صورت گيرد .دراين حالت مزد مذكور حقوق ناميده مي
 • راردادها پيش بيني مي شود به عنوان پرداختي تلقي مي شود كه اضافه بر حداقل مزد است . ماده 43 - كارگران كارمزد براي روزهاي جمعه و تعطيلات رسمي و مرخصي ، استحقاق دريافت مزد را دارند و ماخذ محاسبه ميانگين كار مزد آنها در زوهاي كاركرد آخرين ماه كار آنهاست مبلغ پرداختي در هر حال نبايد كمتر از حداقل مزد قانوني باشد . ماده 44 - چنانچه كارگر به كارفرماي خود مديون باشد در قبال اين ديون وي ، تنها مي توان مازاد بر حداقل مزد را به موجب حكم دادگاه برداشت نمود . در هر حال اين مبلغ نبايد از يك چهارم كل مزد كار
 • د كارگر برداشت نمايد: الف - موردي كه قانون صراحتا" اجازه داده باشد . ب - هنگامي كه كارفرما به عنوان مساعده وجهي به كارگر داده باشد . ج - اقساط وامهائي كه كارفرما به كارگر داده است طبق ضوابط مربوطه . د - چنانچه در اثر اشتباه محاسبه مبلغي اضافه پرداخت شده باشد . ه - مال الاجاره خانه سازماني ( كه ميزان آن با توافق طرفين تعيين گرديده است ) در صورتيكه اجاره اي باشد با توافق طرفين مي گردد . و - وجوهي كه پرداخت آن از طرف كارگر براي خريد اجناس ضروري از شركت تعاوني مصرف همان كارگاه تعهد
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ مفهوم جديد خدمت به مشتري‎ ‎
خدمت به دو معنا به كار مي رود: توصيف محصول است هنگامي كه محصول چيزي از قبيل مشاوره، طراحي، خشكشويي، نگهداري از باغ خدمات مالي و نظاير آن باشد؛ و نيز كمكي است كه ارائه مي شود تا دست به دست شدن محصول براي واسطه سود آور باشد و مصرف كننده نيز حداكثر رضايت خاطر را بدست آورد.
 • درصورتي كه مشتري آشناست نوار را به طور نسيه در اختيار او بگذاريد. برخورد مناسب با مشتري به سوالات مربوط به سود ساليانه پاسخ داده، طريقه محاسبه آن را براي مشتري توضيح دهد. سليقه مشتري را در نظر بگيريد و نوارهايي را كه ممكن است از آنها لذت ببرد به او پيشنهاد بدهيد. ارائه اطلاعات
 • ه بسياري از محصولات و خدمات بطور فزاينده اي شبيه به يكديگر شده اند. اگرمحصولي را عرضه ميكنيد كه كاملا شبيه محصولات رقباست چگونه ميتوانيد مشتريان را متقاعد كنيد كه محصول شما را انتخاب كنند؟ ارائه خدمات به مشتريان از راههاي موثر براي انجام دادن چنين كاري است؛ چون به محصول فيزيكي شما ارزش مضاعف مي بخشد. صاحبنظران عقيده دارند كه انواع محصولات بسيار ساده را ميتوان با توجه به كيفيت آن و ارائه خدمات به مشتريان متمايز ساخت. براي مثال شركت فريتولي براي راضي سازي خرده فروشان از هيچ كاري خودداري نمي كند.
 • طبقه بندي اطلاعات
قوانين و مقررات/ بخشنامه ها ي قانون كار
بخشنامه حداقل حقوق سال 1387و1386 در اين قسمت براي اطلاع حسابداران ومديران محترم ارائه شده است
 • در سال 87 روزانه 9150 ريال در اجراي مصوبه شورايعالي كار بصورت ثابت در مورد آنان برقرار خواهد گرديد. تبصره: در صورتيكه مجموع دريافتي كارگران بابت بخش ثابت و متغير مزد باضافه مزد سنوات (پايه ) مربوطه به سال هاي گذشته كمتر از 73200 ريال در روز گردد محاسبه و پرداخت آن به كارگران كارمزد همان 73200 ريال خواهد بود.   3.   اعطاي مزد سنوات:   علاوه بر افزاش كارمزد، كارگران كارمزدي نيز بر حسب آنكه مشمول طرح طبقه بندي باشند يا خير، حسب مورد و مطابق دستورالعمل هاي ذيربط از پايه سنواتي موضوع بند 2 بخ
 • 87 معادل 5 درصد اضافه شود. از قبيل مزد رتبه، مزاياي ماندگار پست، مزد سنوات گذشته (تا پايان سال 86) و نظاير آنها.   تبصره1: با توجه به تكليف مقرر در بند يك بخشنامه چنانچه مجموع مزد مبناي حاصل از اعمال افزايشات فوق الذكر كمتراز 73200 ريال در روز شود مبلغ 73200 ريال ملاك خواهد بود. تبصره2: تعيين مزد رتبه، مزايان حق پست، مزاياي سختي كار، مزاياي ماندگاري و غيره (براي كارگاه هايي كه داراي چنين مزايايي طبق طرح طبقه بندي مشاغل مي باشند)، در سال 87 تابع ضريب ريالي جديد براي سال مذكور است.   ب: نحوه
 • اشند. نحوه ارتقاء شغلي كاركنان و احتساب افزايش مزد ناشي از آن مطابق ضوابط مندرج در دستورالعمل اجرايي طبقه بندي مشاغل خواهد بود. نحوه كسر از مزد سنوات بابت كمبود تحصيل مطابق جدول پيوست مي باشد. درگارگاه هايي كه فاقد طرح طبقه بندي مشاغل مصوب مي باشند اضافه مزد ناشي از ارتقاء بايستي برابر ضوابط مزدي يا رويه هاي متداول كارگاه در گذشته صورت گيرد.   عزيز بهزادي مدير كل نظارت بر نظام هاي جبران خدمت         جدول محاسبه مبالغ مربوط به كسر از مزد سنوات بابت كمبود تحصيل به هنگام ارتقاء موضوع ب
 • طبقه بندي اطلاعات
قوانين و مقررات/ سوالات حقوق مالياتي قسمت ارزيابي اموال
سوالات حقوق مالياتي اموال برگرفته از سايت سازمان امور مالياتي در ادامه ارائه شده است.
 • ي كشورهاي خارج رسما اعلام گردد 2- وقتي مورد قبول خواهد بود كه از طرف نمايندگي هاي ايران درخارج مورد تاييد قرارگيرد 3- موارد1و2 4- هيچكدام 26) قيمت ساختمان را چگونه تعيين مي نمايند؟ 1- با توجه به نوع مصالح 2- باتوجه به قدمت و تراكم 3- با توجه طريقه استفاده از آن و نوع مالكيت از نظرعرصه و اعيان 4- همه موارد 27) كداميك جز فهرست قرائن مالياتي نمي باشد؟ 1- خريد و فروش سالانه 2- درآمد ناويژه 3- ميزان تورم 4- ارزش حق واگذاري محل 28) در صورتي كه مستاجر محل كسب بموجب اجاره نامه حق انتقال
 • خواهد داد 4- درهر صورت مطالبات متوفي مشمول ماليات نمي گردد 40) اولين قدم در ارزيابي كالا: 1- مسئله موجودي گيري مي باشد 2- مسئله تعيين ارزش پولي آن است 3- مسئله تشخيص نوع كالا است 4- مسئله تعيين سازمان استفاده از آن مي باشد 41) شكل صحيح فرمول محاسبه مبلغ فروش از مبلغ خريد كدام است؟ 1- 100+ مبلغ خريد = مبلغ فروش عددضريب فروش-100 2- 100× مبلغ خريد = مبلغ فروش عددضريب فروش-100 3- 120× مبلغ خريد = مبلغ فروش عددضريب فروش-100 4-100× مبلغ خريد = مبلغ فروش عددضريب
 • مي باشد 4- 30 روز پس از ثبت گزارش رسيدگي مي باشد 67) تاريخ تعلق مالياتي و عوارض موضوع قانون درمورد توليد كالا و ارائه خدمات : 1- تاريخ توليد مي باشد 2- تاريخ فروش يا ارائه خدمات مي باشد 3- تاريخ ثبت سند فروش مي باشد 4- هيچ موعد خاصي ندارد 68) اضافه پرداختي توليد كنندگان كالا و ارائه كنندگان خدمات بابت ماليات و عوارض: 1- از محل خزانه پرداخت مي شود 2- از محل ماده 217 پرداخت مي شود 3- از محل وصولي هاي جاري مربوط توسط سازمان امورمالياتي پرداخت مي شود 4- قابل استرداد نمي باشد 69) اولين ان
 • طبقه بندي اطلاعات
اخبار/ حداقل مزد كارگران 274500 تومان
سرمايه: بر اساس مصوبه شوراي عالي كار حداقل دستمزد كارگران با 25 در صد افزايش، 274 هزار و 550 تومان تعيين شد. براساس اين مصوبه حداقل دستمزد روزانه كارگران 91 هزار و 500 ريال تعيين شد.
اطلاعات پورتال/ مبناي محاسبه عيدي وسنوات ومرخصي استفاده نشده چيست؟
مبناي محاسبه عيدي وسنوات ومرخصي استفاده نشده چيست؟
 • مبناي محاسبه عيدي وسنوات ومرخصي استفاده نشده چيست؟ مرخصي هرنفردرسال حداكثرمجازبه ذخيره نه روزازمرخصي خودميباشدومرخصي هاي استفاده نشده ايشان سوخت شده تلقي ميشودمگرتوافقي باكارفرماداشته باشد. مبناي محاسبه ذخيره مرخصي استفاده نشده طبق قانون حداقل ممكن سالي يكماه بر اساس آخرين حكم حقوقي فرد كه آيتم هاي شامل آن تمامي موارد حكم است بجز خواربار.مسكن.اولاد وبن وپاداش توليدو سود توليد ونظاير اين مبلغ فوق مشمول ماليات است ولي بيمه نيست سنوات مبناي محاسبه ذخيره سنوات طبق قانون ح
 • ره سنوات طبق قانون حداقل ممكن سالي يكماه بر اساس آخرين حكم حقوقي فرد كه آيتم هاي شامل آن تمامي موارد حكم است بجز خواربار.مسكن.اولاد وبن وپاداش توليدو سود توليد ونظاير اين جنانجه كارگر پس ازدريافت اين سنوات باهمين كارفرماادامه فعاليت(قرارداد)بدهداين مبلغ مشمول ماليات است.كه معمولا براي راحتي كار 10% در نظر گرفته مي شود هر چند مورد ايراد است. مبلغ فوق مشمول كسورات بيمه وماليات نيست ساير موارد مرتبط: 1-معمولا" شركتها مزاياي پايان خدمت كاركنان خود را در پايان همكاري با آنها پرداخت مي
 • گرفته مي شود هر چند مورد ايراد است. 4-طبق قانون شركت ملزم به پرداخت سالي يكماه سنوات مي باشد و لي اگر عرف و رويه كارگاه اين باشد كه مثلا سالي دوماه بدهد هيچ منعي ندارد البته اگر بازخريد سنوات به ازاي هر سال بيش از يك ماه پرداخت بشه ، مبلغ پرداختي اضافه تر از يك ماه جز هزينه هاي قابل قبول مالياتي قرار نخواهد گرفت . مبلغ عيدي كاركنان دولت وبازنشستگان در سال 1388 مبلغ حداقل 2500000 وحداكثر3000000 ريال وكارگران حداكثر 7905600 ريال وحداقل دو برابر حقوق ومزاياي توافق شده است. 5-ماده 148 قانون مالي
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ مبناي محاسبه عيدي وسنوات ومرخصي استفاده نشده چيست؟
مبناي محاسبه عيدي وسنوات ومرخصي استفاده نشده چيست؟
 • مبناي محاسبه عيدي وسنوات ومرخصي استفاده نشده چيست؟ منبع: ترازنامه تاريخ انتشار: 2010-03-13 نويسنده: ترازنامه مترجم: چكيده: مبناي محاسبه عيدي وسنوات ومرخصي استفاده نشده چيست؟ مرخصي هرنفردرسال حداكثرمجازبه ذخيره نه روزازمرخصي خودميباشدومرخصي هاي استفاده نشده
 • ت شده تلقي ميشودمگرتوافقي باكارفرماداشته باشد. مبناي محاسبه ذخيره مرخصي استفاده نشده طبق قانون حداقل ممكن سالي يكماه بر اساس آخرين حكم حقوقي فرد كه آيتم هاي شامل آن تمامي موارد حكم است بجز خواربار.مسكن.اولاد وبن وپاداش توليدو سود توليد ونظاير اين مبلغ فوق مشمول ماليات است ولي بيمه نيست سنوات مبناي محاسبه ذخيره سنوات طبق قانون حداقل ممكن سالي يكماه بر اساس آخرين حكم حقوقي فرد كه آيتم هاي شامل آن تمامي موارد حكم است بجز خواربار.مسكن.اولاد وبن وپاداش توليدو سود توليد ونظاير اين جنانجه كارگر
 • گرفته مي شود هر چند مورد ايراد است. 4-طبق قانون شركت ملزم به پرداخت سالي يكماه سنوات مي باشد و لي اگر عرف و رويه كارگاه اين باشد كه مثلا سالي دوماه بدهد هيچ منعي ندارد البته اگر بازخريد سنوات به ازاي هر سال بيش از يك ماه پرداخت بشه ، مبلغ پرداختي اضافه تر از يك ماه جز هزينه هاي قابل قبول مالياتي قرار نخواهد گرفت . مبلغ عيدي كاركنان دولت وبازنشستگان در سال 1388 مبلغ حداقل 2500000 وحداكثر3000000 ريال وكارگران حداكثر 7905600 ريال وحداقل دو برابر حقوق ومزاياي توافق شده است. 5-ماده 148 قانون مالي
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ اندازه گيري بهره وري واحدهاي توليدي
بهره‌وري استفادة مؤثر و كارآمد از وروديها يا منابع براي توليد محصول يا ارائة خروجيهاست. وروديها (نهاده‌ها) منابعي از قبيل مواد اوليه، ابزارآلات و تجهيزات، نيروي كار و زمين و ... هستند كه براي خلق خروجي يا ستاده (محصولات توليدي، خدمات ارائه شده) استفاده مي‌شوند.
 • عمل بسيار دشوار مي نمايند. بنابراين بايد در طراحي و پياده سازي سيستم اندازه گيري بهره وري به آنها توجه شود. تعاريف بهره وري تعريف مركز بهره وري ژاپن (JPC) : بهره وري عبارت است از به حداكثر رساندن استفاده از منابع، نيروي انساني، تسهيلات و غيره به طريقه علمي و كاهش هزينه هاي توليد، گسترش بازارها، افزايش اشتغال، كوشش براي افزايش دستمزدهاي واقعي و بهبود معيارهاي زندگي آن گونه كه به سود كاركنان ، مديريت و عموم مصرف كنندگان باشد. تعريف مركز بهره وري ايران (NIPO): بهره وري يك فرهنگ، يك نگرش عقلايي
 • مي توان شاخص هاي مناسبي تعريف كرد و به اندازه گيري پرداخت. مهمترين نكات در تعريف معيارها، اجرايي و عملياتي بودن آن معيار است، پس نبايد معياري تعريف شود كه نتوان آن را پياده سازي كرد. همچنين از نكات ديگر، معياري بايد تعريف شود كه قابل اندازه گيري و محاسبه باشد. تعريف صحيح شاخص اولين گام در قسمت سنجش و اندازه گيري چرخة بهره وري است. پس تعريف شاخص غلط ما را به نتايج بهره وري غلط مي رساند. بعد از به دست آمدن نتايج بهره وري، در گام دوم به ارزيابي بهره وري هر يك از شاخصها مي پردازيم. (نقاط ضعف و قوت
 • مد نظر قرار گرفته است : الف) دانش : در محاسبة ارزش ريالي دانش، هزينة نفرساعت پرسنل با مدارك تحصيلي در دورة ارزيابي محاسبه شده است. به عبارتي با اين محاسبه به ارزش دارايي فكر پرسنل يك سازمان پي مي بريم. ب) تجربه : در محاسبة ارزش ريالي تجربه، ملاك مبلغ حقوق دريافتي دورة ارزيابي لحاظ شده است. روش محاسبه بهره وري كل مبلغ ستانده كه در يك سال توسط واحد توليدي كسب شده است را محاسبه و بر جمع ارزش ريالي كلية منابع موجود (چهار منبع ذكر شده) تقسيم كرديم و عدد به دست آمده نسبت بهره وري كل منابع آن
 • طبقه بندي اطلاعاتروش دقيق محاسبه مهريه به نرخ روز, محاسبه مهريه, به نرخ روز, محاسبه مهريه به نرخ روز, شاخص سالانه, مهريه, شرايط كار , قانون كار, پرداخت, كارگر, مشاغل, كارگاه, حداقل مزاياي, كارفرما, كارگران, مشتري, خدمت به مشتري, مديريت بازاريابي, كيفيت وقيمت, مديريت بازار, مطالعات بازا, خرده فروشي , عمده فروشي, بخشنامه حداقل حقوق, قانون كار, حداقل حقوق, پرسش وپاسخ مالي ومالياتي, ارزيابي اموال, پرسش وپاسخ مالي ومالياتي, حداقل حقوق كارگران سال 88, مصوبه شوراي عالي كار, حداقل دستمزد كارگران, 274 هزار و 550 تومان, حداقل دستمزد روزانه كارگران 91 هزار و 500 ريال, نرخ پايه سنوات, مشمول طرح هاي طبقه بندي مشاغل , خط فقر, مزد وتورم, كارگر وكارفرما, حداقل دستمزد در دنيا, پايه مزد ثابت, محاسبه عيدي وسنوات, مرخصي استفاده نشده, مبناي محاسبه عيدي, مبناي محاسبه سنوات, مبناي محاسبه مرخصي استفاده نشده , عيدي كاركنان دولت وبازنشستگان سال 1388 , عيدي وپاداش كارگران سال 1388, محاسبه عيدي وسنوات, مرخصي استفاده نشده, مبناي محاسبه عيدي, مبناي محاسبه سنوات, مبناي محاسبه مرخصي استفاده نشده , عيدي كاركنان دولت وبازنشستگان سال 1388 , عيدي وپاداش كارگران سال 1388, اندازه گيري بهره وري, تعاريف بهره‌وري, بهره‌وري, مركز بهره‌وري, انواع بهره‌وري


100 رديف در 10 صفحه
   << بعدي  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1
دريافت آخرين اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونيکي خود و يا دوستان خود هميشه از آخرين اطلاعات سايت آگاه شويد.

دريافت آخرين اطلاعات رازنامه

مشاوره در رازنامه

  بهمن آزموده ( مشاور حقوقي )
  با سلام اينجانب در سال 1382 يك باب انباري خود را قبل ازدريافت پايان كارساختماني از شهرداري تبديل به مغازه كردم و طبق راي كميسيون ماده صد شهردار با پرداخت مبلغي مشخص بعنوان تعرفه تبديل انباري به مغازه


  بهمن آزموده ( مشاور حقوقي )
  با عرض سلام و خسته نباشيد.داراي سرقفلي يكباب مغازه هستم.مالك سه سال پيش درخواست كارشناسي براي افزايش اجاره بها داد.امسال هم درخواست كارشناسي براي افزايش داد.ايا قانون يا ماده اي براي اينكه مثلا هر سه


  بهمن آزموده ( مشاور حقوقي )
  با سلام اينجانب در سال 1382 يك باب انباري خود را قبل ازدريافت پايان كارساختماني از شهرداري تبديل به مغازه كردم و طبق راي كميسيون ماده صد شهردار با پرداخت مبلغي مشخص بعنوان تعرفه تبديل انباري به مغازه


  مشاور بازاريابي و توسعه كسب و كار نور ( مشاور بازاريابي و كسب و كار )
  با سلام و تشكر. براي افزايش فروش يك خودرو كه به تازگي وارد بازار شده و هيچ كس آن را نميشناسد چه پيشنهادي داريد؟ ممنون


  بهمن آزموده ( مشاور حقوقي )
  با سلام پدرم درسال 1374 اقدام به خريد يك باب مغازه بصورت قرارداد امتياز سرقفلي نامحدود درشهر اهواز منطقه بازار عامري نموده.حال با گذشت 19سال مجبور به فروش اين امتياز شده است ودرطي اين مدت بازسازي وتجه


  بهمن آزموده ( مشاور حقوقي )
  با سلام پدرم درسال 1374 اقدام به خريد يك باب مغازه بصورت قرارداد امتياز سرقفلي نامحدود درشهر اهواز منطقه بازار عامري نموده.حال با گذشت 19سال مجبور به فروش اين امتياز شده است ودرطي اين مدت بازسازي وتجه


فهرست مشاورين


تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه .