جستجو در پورتال

طرح دوبرابر شدن حقوق کارمندان

مقالات/ بی‌برنامگی در برابر برون‌سپاری و برون مرز سپاری تولید


برون‌سپاری (Outsourcing) پدیده‌ای نسبتا قدیمی است و امروزه به عنوان امری عادی در فرآیند تولید در سراسر جهان رواج دارد. این کار به معنی واگذاری انجام بخش‌هایی از فعالیت‌های غیر اصلی (Non-Core) یک شرکت، به واحدهای دیگری است که در تولید کالاها یا خدمات واگذار شده، تخصص ویژه دارند. بهره‌گیری از تخصص و کارآیی بیشتر آن واحدها و در نتیجه کاستن از هزینه‌های عملیاتی تولید، یا تمرکز و توجه بیشتر بر فعالیت‌های اصلی شرکت برون‌سپار، انگیزه‌های اصلی برون‌سپاری به شمار می‌روند
  • گزین کارگران جهان اول می شوند و این وضعیت آنقدر ادامه می یابد تا دستمزدها و سطح زندگی در سراسر جهان یکسان شود.» (13) همین نویسنده در رابطه با بحران اخیر و دگرگونی های پدید آمده در اثر جهانی شدن و گسترش بی سابقه برون مرز سپاری کامل، نکاتی را مطرح ساخته که جان کلام مخالفان جهانی شدن از دیدگاه گروه های فوق الذکر است: «بحران واقعی کنونی در آمریکا بسیار وخیم تر و ریشه ای تر از بحران مالی اخیر است. بحران واقعی در اقتصاد آمریکا، انتقال مشاغل در تولیدات کارخانه ای، صنعتی و خدمات حرفه ای (ن
  • شورهایی که هزینه کارگری پایین تری دارند و ضمنا در آن ها مقررات ایمنی کار و زیست محیطی چندان جدی گرفته نمی شود، بسیار سودآور تر است» (15) بر اساس یک مطالعه دیگر، «طی دو دهه گذشته، اقتصاد ایالات متحده شاهد رونق گیری برون مرز سپاری و افزایش دوبرابری واردات کالاهای صنعتی از کشورهایی بود که سطح دستمزد نازلی دارند. طی همین دوره، تقریبا 6 میلیون شغل در صنایع کارخانه ای در آمریکا از دست رفت و توزیع درآمدها به شدت نابرابر تر شد» (16) در همین رابطه این شکوه هم شنیدنی است که «طرفدار
  • واردات کالاهای صنعتی از کشورهایی بود که سطح دستمزد نازلی دارند. طی همین دوره، تقریبا 6 میلیون شغل در صنایع کارخانه ای در آمریکا از دست رفت و توزیع درآمدها به شدت نابرابر تر شد» (16) در همین رابطه این شکوه هم شنیدنی است که «طرفداران جهانی شدن و برون مرز سپاری، وعده می دادند که انتقال تولید به کشورهای دیگر و از میان رفتن مشاغل صنعتی، با شکل گیری اقتصاد نوینی جایگزین خواهد شد که بر مشاغل مبتنی بر فن آوری بالا و دانش محور متکی است.... واقعیت این وعده ها را توخالی نشان داده است. اکنون می
  • طبقه بندی اطلاعات