جستجو در پورتال

طراحی پرسشنامه امور مالی

مقالات/ حسابرسی عملکرد


رسیدن به عملیات کارا و اثر بخش مسئولیت اصلی مدیریت است. حسابرسی عملکرد، مصداق بارزی از خدمات مشاوره مدیریت به شمار می آید که ممکن است برخی از ویژگیهای حسابرسی صورتهای مالی را داشته باشد. این نوع حسابرسی، در برگیرنده بررسی روشمند فعالیتهای یک سازمان یا بخش مشخصی از آن، در دستیابی به هدفهای مشخص است.
 • های یک سازمان یا بخش مشخصی از آن، در دستیابی به هدفهای مشخص است. حسابرسی عملکرد رسیدن به عملیات کارا و اثر بخش مسئولیت اصلی مدیریت است. ساختار سیستم های مدیریت سازمان و کنترل مدیریت باید در راستای رسیدن به این هدف طراحی شوند. حسابرسی عملکرد، مصداق بارزی از خدمات مشاوره مدیریت به شمار می آید که ممکن است برخی از ویژگیهای حسابرسی صورتهای مالی را داشته باشد. این نوع حسابرسی، در برگیرنده بررسی روشمند فعالیتهای یک سازمان یا بخش مشخصی از آن، در دستیابی به هدفهای مشخ
 • یک واحدها به بهبود عملکردشان می شود. برای این مقایسه باید از موارد زیر اطمینان حاصل شود: - مقایسه به درستی انجام شده است . – روش جمع آوری داده ها باید یکنواخت باشد. – به واحد مورد رسیدگی اجازه داده نشود که مقایسه مطلوب را نپذیرد. 6 . پرسشنامه: پرسشنامه شامل مجموعه ای از پرسشهای طراحی شده برای جمع آوری اطلاعات درباره موضوعی خاص است. هنگامی که مصاحبه با تعداد زیادی از کارکنان و افراد، مفید و باصرفه نباشد، پرسشنامه، یک ابزار با ارزش برای جمع آوری اطلاعات است که اغلب برای ارزیابی کیف
 • حد اقتصادی، محدودیت فزونی منافع بر مخارج را، بیشتر موردنظر قرار می دهد. منابع: 1. بنی فاطمه کا شی، محمد رضا: آشنایی با برخی مفاهیم حسابرسی عملیاتی، سال پنجم، شماره 21 ، سال 1382. 2 . حسینی عراقی، حسین: حسابرسی دولتی، تهران، انتشارات دانشکده امور اقتصادی،1378. 3 . فرشاد گهر، ناصر، شهیدی، محمد حسن: روش تحقیق و ماخذ شناسی در علوم اجتماعی، تهران، انتشارات دانشکده امور اقتصادی، 1381. 4 . کثیری، حسین: نگرشی بر حسابرسی عملکرد مدیریت در ایرلند و ارتباط آن با نظام کنترلی، مجموعه مقاله های حساب
 • طبقه بندی اطلاعات

مقالات/ مروری بر چند مفهوم بازاریابی


در دنیای رقابتی امروز بقا و موجودیت هر کسب و کاری وابسته به وجود مشتریانی است که مایل به خرید محصولات یا خدمات آن هستند.
 • درباره ی بازار ضروری است. فرایند بررسی ‏بازار چه در مرحله ی پیش از تولید و چه پس از فروش به کار می آید تا مشکلات ، فرصت های موجود و ‏زمینه های نارضایتی مشتریان را که به آسانی می توان برطرف کرد ، آشکار سازد. این داده ها را می توان ‏از راه طراحی پرسشنامه ای مناسب برای مشتریان کنونی و بالقوه ی (آینده) بنگاه ، به دست آورد و تجزیه ‏و تحلیل کرد.‏ چه بسا در نتیجه بررسی و تحلیل داده های جمع آوری شده به یک نیاز پاسخ داده نشده مشتریان پی ‏برده و در پی آن ، محصول یا خدمت جدیدی عرضه
 • ‏برده و در پی آن ، محصول یا خدمت جدیدی عرضه کرد.فیلیپ کاتلر ، از تحقیقات بازاریابی به عنوان رابط و ‏حلقه ی اتصال میان مدیران بازاریاب و مصرف کنند گان و جامعه یاد می کند و وظیفه ی تحقیقات بازاریابی را ‏تهیه ی اطلاعات کمی و کیفی برای تمام امور بازاریابی می داند.‏ موقعیت اقتصادی و جغرافیایی ، دگرگونی های جمعیتی و متغیرهای مردم شناسی و رفتاری می بایست ‏به دقت بررسی گردند تا فرصتهای بالقوه و بکر شناخته شوند .‏ استراتژی بازاریابی استراتژی بازاریابی شامل مشخص کردن گروههایی ا
 • • آیا برای مشتری آگاهی از اینکه بداند چه چیزی و با چه قیمت رقابتی می خواهد آسان است؟ ‏ نتیجه گیری در این مقاله به اهمیت مقوله ی بازاریابی برای همه ی کسب و کارها اشاره ، و بیان شد که سودآوری یک ‏شرکت که متضمن بقای آن است ، به طراحی برنامه ی جامع بازاریابی بر اساس شناخت نیازهای ‏مشتریان و ارضای آن ها وابسته است.در ادامه ، به شرح مختصرچهار موضوع کلیدی در بازاریابی پرداخته ‏شد. در اینجا باید به این نکته اشاره کرد که با پیدایش فناوری اطلاعات و مطرح شدن مباحثی همچون &r
 • طبقه بندی اطلاعات

مقالات/ تشکیل گروه های کاری به منظور ارتقاء بهره وری در سازمان ( مورد صنعت سیمان آرتا اردبیل)


یکی از مهمترین عوامل در تغییرات وسیع سازمانی فرد است،در این خصوص برتری از آن سازمانهایی است که حاضر به خطر کردن هستند و تصمیم گیری را به همه سطوح سازمان توسعه می دهند این الگوی جدید برمبنای قدرت بخشیدن به فرد بنا گشته است.بنابراین موقعیت سازمانهای آینده بستگی به چگونگی تلفیق نیازهای فردی اعضا با اهداف و دیدگاههای سازمان دارد.زمینه اساسی چنین دیدگاهی بدین شکل مطرح است که چنانچه فرد از کارآیی و مهارت بیشتری برخوردار گردد و مشارکت بیشتری در امور داشته باشد نهایتاً کل سازمان توسعه خواهد یافت. هدف کلی در این تحقیق گروه اسازی و استقرار گروهها در سازمان ها به منظور بالا بردن توان مشارکت و به طور اخص در خصوص سیمان آرتا اردبیل است. چون معتقدیم با این کار زمینه مشارکت افراد فراهم آمده و دیدگاه های افراد و سازمان هرچه بیشتر به هم نزدیک می شوند. براساس این هدف کلی اهداف ویژه تحقیق عبارتند از: 1- ملزومات گروه سازی در سازمان های تولیدی چیست؟ 2- موانع گروهسازی در سازمان های تولیدی چیست؟ 3- چگونه می توان گروه ها را مستقر نمود؟ واژه های کیلیدی:1-گر
 • ه مشارکت وادار کنیم یا در واقع برای ایجاد یک نظام مدیریت مشارکتی که امر سخت و دشواری است تنها سخنرانی در مدح و فواید آن کارساز نخواهد بود.6 حرکت صحیح در جهت ایجاد سازمان های دموکراتیک و جلب مشارکت و مشورت کارکنان کاری سخت و پیچیده است لذا تشکیل گروه،طراحی مسیر و مراحل مختلف و محاسبه و پیش بینی امکانات و شرایط لازم برای تحقق هر مرحله و سازماندهی فعالیت های هر مرحله در این کار لازم است.7 همفکری،مشارکت،نظرخواهی و ارج نهادن به کارهای گروه موجب تجمع افکار و توانایی انجام کلیه امور به بهترین وجه است و
 • منابع جمع آوری اطلاعات منابع جمع آوری اطلاعات در این تحقیق عبارتند از: الف) مقالات،کتب،گزارش های تحقیقاتی و... نیز اسناد و مدارک شرکت سیمان آرتا اردبیل ب) کارکنان کارخانه سیمان ارتا اردبیل روش های جمع آوری اطلاعات الف) مطالعه کتابخانه ای با هدف تهیه پرسشنامه های مربوطه به مشخص کردن شیوه های رهبری در کارخانه،مشخص کردن میزان ارزیابی کارکنان از جو سازمانی،تشخیص و ارزیابی علاقه کارکنان به کارر گروهی و نیز شناسایی موانع گروهی صورت گرفته است.همچنین از این روش برای تعیین سوالات مصاحبه مربوط به مدیران و
 • رفتار با فرد یا گروه 1 1الی2 ضعیف آموزش جزبه جز وظایف کاری هدایت قدم به قدم فرد یا گروه کنترل های لازم اصلاح شرایط منفی با برنامه های مختلف ، الف:آموزشی ب:سخنرانی 2 2الی3 متوسط اجرای دقیق قانون روابط صمیمی کاری مدیر با کارکنان آموزش چگونگی مشارکت در امور (کلاس،درس،اردو و... مشارکت دادن افراد در امور مربوز به فرد یا گروه مشارکت دادن افراد در تصمیم گیری های کارکنان واحد بصورت آزمایشی 3 3الی4 قوی مشارکت دادن افراد در تصمیم گیری سازمان مشارکت دادن افراد در تصمیم گیری فوق سازمانی افزایش اختیار به فرد
 • طبقه بندی اطلاعات

مقالات/ مروری بر نحوه انجام مطالعات امکان سنجی در ایران


مروری بر نحوه انجام مطالعات امکان سنجی در ایران

مقالات/ نقش مخرب فساد دولتی


موبوتو سه سه کو به عنوان رییس‌جمهور کشور زئیر (که بعد از مرگ وی مجددا به جمهوری دموکراتیک کنگو تغییر نام داده شد) میلیاردها دلار از تجارت منابع معدنی ملی را به سرقت برد.
 • ادیده گرفته شده بود. در کشوری غنی از لحاظ ذخایر مس، کبالت، اورانیوم، طلا و الماس، مردم در بدترین وضعیت زندگی می کردند و اقتصاد ویران بود. تنشی ذاتی میان دولت و بازار وجود دارد. در برخی مواقع این تنش حالتی دیوانه وار می یابد. دولت ها نقشی اساسی در طراحی بازارها دارند، اما دخالت های دولت اثراتی منفی نیز دارد زیرا نمی توان به دولت ها اعتماد کرد که لزوما همان کاری را انجام دهند که باید انجام دهند. گاهی دولت ها بازارها را مختل می کنند، هر چند موبوتو یک مثال افراطی در این زمینه است، اما متاسفانه سی
 • رشد اقتصادی نیز این مطلب را تایید می کند: فساد بیشتر به معنی سرمایه گذاری و رشد کمتر است. اندازه گیری سطح فساد کشورهای مختلف به گونه ای که بتوان آنها را با هم مقایسه کرد کار ساده ای نیست. شاخص هایی از فساد در کشورهای مختلف تعیین شده است که مبتنی بر پرسشنامه از مشاوران تجاری خارجی ایجاد شده است. این شاخص ها الزاما ذهنی و غیردقیق هستند، اما به ما نشان می دهند که چگونه فساد ضدانگیزه ای برای سرمایه گذاری است و رشد اقتصادی پایین تر را در پی دارد. وقتی پاول مائورو، اقتصاددان، تحلیلی آماری را در بین
 • ایتالیا کاهش می داد، رشد اقتصادی سالانه اش یک درصد بیش از نرخ کنونی اش بود؛ یعنی به جای متوسط نرخ رشد 5 درصد در دهه 1990 می توانست رشد 6 درصدی داشته باشد که رشد مرکب آن طی چند سال منجر به بهبود عظیمی در سطح زندگی شهروندان می شد. این موضوع که فساد مالی منجر به خارج شدن قطار بازار از ریل می شود و موجب فقیر شدن کشور می شود، موضوع تعجب انگیزی نیست. موضوع جالب این است که در این میان استثنائات کمی نیز وجود دارد. اندونزی تحت کنترل رییس جمهور سوهارتو برای سی سال نرخ رشد سریعی داشت با وجود اینکه فساد
 • طبقه بندی اطلاعات

مقالات/ پروژه بهبود فضای کسب‌وکار، فرصت‌ها و محدودیت‌ها


پروژه بررسی فضای کسب‌وکار (Doing Business) (1) در کشورهای مختلف از سال 2004 در دستور کار بانک جهانی قرار گرفته و معتبر‌ترین مرکز اطلاعات وضعیت کسب‌وکار کشور‌ها در سطح بین‌المللی است.
 • نها یک نوع از اشخاص حقوقی (مثلا شرکت سهامی خاص) با ابعاد و اندازه های مشخص و از پیش تعیین شده مورد بررسی قرار گرفته است. بنابراین ممکن است محدودیت های دیگر انواع اشخاص حقوقی بررسی نشود. 6- پرسش نامه ها به گونه ای طراحی شده که همه تعاملات فعالان اقتصادی در مواجهه با دستگاه های دولتی را در فعالیت های مختلف پوشش نمی دهد و (به دلیل تنوع و گستردگی فعالیت ها) موضوعات با اهمیت از نگاه تدوین کنندگان بررسی می شوند. 7- در محاسبه زما
 • حقیقی و حقوقی اطلاعات را به طور دقیق در زمان تکمیل پرسش نامه ها وارد نمی کنند و همین امر سبب می شود که در برخی مواقع اطلاعات غیر واقعی و غیر صحیح (فارغ از مثبت یا منفی بودن آن ) ارائه گردد که این کاستی ها در چند سال گذشته بارها مشاهده شده است. البته پرسشنامه ها به صورت افتخاری تکمیل شده و دستمزدی برای تکمیل پرسشنامه ها پرداخت نمی شود. 10- عدم تسلط به زبان تخصصی و ادبیات موضوع نیز در برخی مواقع موجب برداشت اشتباه و در نتیجه ارائه پاسخ های غلط است.
 • وان از طریق آن دولت به چالش کشید و بخش خصوصی به راحتی توانسته است مطالبات خود را (حتی از چارچوب محدود پروژه) با صدایی رسا بیان کند و از دولت بخواهد که با همه توان به رفع موانع بپردازد. از سوی دیگر رتبه بندی کشورها از طرف بانک جهانی نیز قراردادهای احتمالی بخش خصوصی در برخی کشورها را تحت تاثیر قرار داده است. بنابراین از این منظر نیز بخش خصوصی در کشورهای در حال توسعه از دولت طلبکار است و این انتظار ایجاد شده است که دولت می بایست با بهبود این شاخص ها زمینه را برای مذاکرات موفق آنها فراهم آورد.
 • طبقه بندی اطلاعات

مقالات/ مسوولیت اجتماعی شرکت‌ها در ایران


- شرکت آب معدنی دال با همکاری یونیسف (صندوق کودکان سازمان ملل متحد)، 4500 کودک را در مناطق محروم ایران آموزش می‌دهد.
 • انی در این دسته جای می‌گیرند. دسته چهارم: شرکت‌های دارای برنامه راهبردی در زمینه مسوولیت‌پذیری اجتماعی این دسته از شرکت‌ها، می‌کوشند تا برنامه‌ای نظام‌مند در حوزه‌های مسوولیت‌پذیری اجتماعی برای خود طراحی کنند. برای مثال مساله مدیریت منابع انسانی، افزایش قدرت انتخاب مشتریان و پاسخگویی به مشتریان می‌تواند در این مقوله قرار گیرد. همچنین این شرکت‌ها در چارچوب نگاه مدرن به مسوولیت‌پذیری اجتماعی شرکتی، می‌کوشند تا کالاها و خدما
 • محصولات با قیمت‌های بسیار بالا)، و نیز برنامه‌هایی با هدف افزایش به‌کارگیری نیروی کار از میان گروه‌های کم‌درآمد و بهبود سطح اشتغال در میان این اقشار به کار بندند. * omidvar.alireza@gmail.com ارجاعات: [1]: تعداد 101 پرسشنامه برای مدیران 101 شرکت برتر کشور ارسال گردید که 37 شرکت به این پرسشنامه پاسخ داده بودند. [2]: امیدوار، علیرضا، سیاستگذاری حکومت در ترویج مسوولیت اجتماعی شرکت‌ها، پژوهشنامه مسوولیت اجتماعی سازمان‌ها، مرکز تحقیقات استراتژیک 1387

مقالات/ تاثیرسن بر سبکهای رهبری و رفتار مدیران


کاباکف و استوفی (۲۰۰۱) بعد از مرور تحقیقات در رهبری و سن، اهمیت ارتباط بین سن و رهبری را توضیح داده اند. در بخش اول آنها توضیح می دهند که کارمندان پیرتر برای سالهای طولانی تری در استخدام یک شرکت باقی می مانند و آنها در کنار اعضای جوانتر در کارها و نقشهای رهبری متفاوت، کار می کنند
 • دارد. کاباکف و استوفی (۲۰۰۱) یک پژوهش بزرگ در اختلافات سنی، در رهبری سازمانی انجام دادند. پاسخ دهندگان به تحقیق آنها مدیران آمریکایی و کانادایی از سازمانهای مختلف بودند. هدف آنها، آزمون تفاوتهای سنی در رفتار رهبری و تاثیر آن بر عملکرد فردی بود. در طراحی تحقیق، مشارکت کنندگان به طور مساوی در دو گروه جوانهای (۲۵ تا ۳۵) و پیران (۴۵ تا ۵۵) تقسیم شده بودند. یافته های عمده آنها در دو ردیف خلاصه شده است در سبکهای رهبری و رفتار در مقایسه با کارمندان پیر محققان یافتند که کارمندان جوان: ▪در محیطهایی که
 • : - نفوذ مطلوب؛ - انگیزش الهامی؛ - تحریک عقلانی؛ - توجه شخصی. ۲ - رهبری تعاملی: - پاداش اقتضایی؛ - مدیریت برمبنای استثناء. ۳ - مدیریت آزاد: - بی خاصیت (آزاد). ●روش تحقیق برای تحقیق تاثیرات سن بر سبک رهبری و رفتار مدیران انگلیسی مجموعه ای از ۱۴۴۰ پرسشنامه برای پاسخ دهندگان بالقوه از سازمانهای مختلف و در سطوح سازمانی گوناگون فرستاده شد. جمعاً ۴۰۵ پرسشنامه مفید و کامل بازگردانده شد. پاسخ دهندگان عمدتاً از شرکتهای انگلیسی معروف بودند درصد پاسخها از صنایع مختلف تحقیق شده عبارت است از: تولیدی ۲۸ د
 • ی سازمان در مقابل مدیران جوان را مطلوب می دانند. در سبک رهبری تفویضی اگرچه هردو گروه عملکرد مشابه ای دارند، باوجود این، مدیران پیر نسبت به مدیران جوان بیشتر تفویض می کنند که تفــاوتها از نظر آماری معنی دار نیست. هر دو گروه آشکار شد که در سطح برابری امور را تفویض می کنند. تفویض ابزاری است که به وسیله آن مدیران ارشد مشاغل سازمان را به مدیران سطوح پایین تر و کارکنـــــــان در سلسله مراتب سازمانی وامی گذارند. مدیران و دیگر کسانی که تفویض می کنند باید هر دو این حقیقت را بدانند که تفویض همیشه مطلوب ن
 • طبقه بندی اطلاعات

مقالات/ اثربخشی آموزشی


ضرورت آموزش به صورت یک امر طبیعی درآمده است. پیشرفت و توسعه سازمانها و موسسات درگرو ارتقای سطح دانش، مهارت، رفتار و بینش منابع انسانی است. برهمین اساس، اکثر سازمانها دوره های آموزش موجود در داخل یا خارج از کشور برای کارکنان خود برگزار می‌کنند و اجرای هر دوره متضمن سرمایه گذاری هنگفت است لذا آگاهی از میزان اثربخشی دوره های آموزشی و بازدهی حاصل از آنها برای مدیران بسیار بااهمیت است.
 • ملکرد آینده، رضایت بیشتری را به دست آورد. ارزشیابی فرایندی پیچیده است که در جستجوی عوامل مربوط به عملکرد و اثربخشی یک طرح یا پروژه می پردازد تا انجام پذیری آن را تشخیص داده، راه حلهایی برای مشکلات اجرایی بیابد و پروژه ها و طرحهای مفیدتری برای آینده طراحی کند. (درآمدی بر ارزشیابی فعالیتهای آموزشی و ترویجی، 1373) در ارزیابی نظامهای آموزشی معمولا مفاهیم کیفیت، کارایی و اثربخشی موردتوجه قرار می گیرد. کیفیت با کارایی و اثربخشی رابطه مستقیم دارد. کیفیت نظام آموزشی عبارت است از میزان تطابق وضعیت موجو
 • ف آموزشی فوق بوده است؟ ! آیا دوره های آموزشی نیاز شرکت کنندگان را تامین کرده است؟ ! آیا شرکت کنندگان در دوره ها از امکانات و نحوه برگزاری دوره های آموزشی رضایت دارند؟ مثالهای زیر در ارتباط با مفاهیم اثربخشی استادان و برنامه درسی در طراحی پرسشها و پرسشنامه های مربوطه می توان مورداستفاده قرار گیرد: مثال 1: معلم کارامد و موثر: الف: دانش درباره موضوع درسی: آیا معلم دانش و معلومات موردنیاز را دارا است؟ ب: سازماندهی و وضوح ارائه مطالب در گروه: آیا مطالب معلم سازمان یافته است؟ آیا راهبردهای تدریس
 • طبقه بندی اطلاعات

مقالات/ آشنایی با مشاوران سرمایه‌گذاری مشاوران پذیرش و مشاوران عرضه اوراق بهادار


حرفه مشاور سرمایه‌گذاری به دهه 1920 برمی‌گردد. تا پیش از آن توصیه‌ها و رهنمودهای مربوط به سرمایه‌گذاری معمولا از طریق حسابداران، وکلا یا کارگزاران ارائه می‌شد.
 • گذاری بخش مشاوره سرمایه گذاری، مالی و بخش اخذ و اجرای سفارش خرید و فروش اوراق بهادار از یکدیگر جدا بوده و مستقیما یا به واسطه مدیران جداگانه تحت نظارت مدیر عامل اداره شود. مشاور سرمایه گذاری باید اطلاعات کافی در مورد مشتری را در قالب فرم های از پیش طراحی شده دریافت و پس از تحلیل، سطح ریسک پذیری وی را سنجیده و متناسب با نیاز مشتری در مورد خرید، فروش یا نگهداری اوراق بهادار مشاوره های لازم را ارائه نمایند. تحلیل ها و خدمات مشاوره ای توسط یکی از کارکنان شرکت مشاور سرمایه گذاری که این مسوولیت را صر
 • ارد ریال (در صورتی که متقاضی به فعالیت دیگری به جز مشاوره پذیرش اشتغال داشته باشد، حداقل سرمایه آن معادل یک میلیارد ریال به علاوه  حداقل سرمایه تعیین شده برای فعالیت های دیگر وی است)؛ 2 – اختصاص بخش های مطالعاتی و اجرایی جداگانه ای برای انجام امور مربوط به معرفی اوراق بهادار شرکت ها به منظور پذیرش در بورس یا فرابورس و معرفی کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا به بورس کالای ایران برای پذیرش؛3 – به کارگیری حداقل یک نفر دارای گواهی نامه تحلیلگری بازار اوراق بهادار به طور تمام وقت. مجو
 • ط جهت دریافت مجوز مشاوره عرضه اوراق بهادار شرکت های تامین سرمایه؛ موسسات حسابرسی معتمد سازمان مشروط به اینکه سمت حسابرس و بازرس قانونی شرکت ناشر موضوع مشاوره یا شرکت های همگروه آن را نپذیرفته باشد و شرکت ها، موسسات و سازمان های معتبر در حوزه مشاوره مالی، فنی، اقتصادی و مدیریت به تشخیص سازمان می توانند تقاضای مشاوره عرضه اوراق بهادار را به سازمان ارسال کنند. موضوع فعالیت مشاور عرضه برخی از موضوعات فعالیت مشاوران عرضه اوراق بهادار به شرح زیر است: بررسی برنامه یا طرح موضوع تامین مالی ناشر و ارا
 • طبقه بندی اطلاعاتحسابرسی عملیاتی, حسابرسی عملکرد, حسابرسی صورتهای مالی, حسابرسی, استانداردهای حسابرسی, اثربخشی, کارایی, صرفه اقتصادی, دیوان محاسبات, ارزیابی عملکرد, مفاهیم بازاریابی, بازار, بازاریابی, امیخته بازاریابی, آمیزه بازاریابی, تبلیغات, تبلیغات وبازاریابی, تشکیل گروه های کاری به منظور ارتقاء بهره وری در سازمان ( مورد صنعت سیمان آرتا اردبیل), مروری بر نحوه انجام مطالعات امکان سنجی در ایران, موبوتو سه سه کو , فساد دولتی, زئیر, تجارت منابع معدنی, سرمایه‌گذاری, کنگو, اقتصاد, دولتی, بازار, روسیه, پرداخت, اقتصادی, بنگاه, موبوتو, بهبود فضای کسب‌وکار, کسب‌وکار, بنگاه‌های کوچک, فعالیت‌های اقتصادی, دستگاه‌های دولتی, تکمیل پرسش‌نامه, ارزیابی‌های نهایی, گزارش‌های سالانه, ارزیابی, سطح بین‌المللی, فرصت‌ها, محدودیت‌ها, مسوولیت اجتماعی شرکت‌ها در ایران, سبکهای رهبری, رفتار مدیران , سن و رهبری , نتیجه گرا, جمعیت شناسی سازمانی , رهبری تحول آفرین, رهبری تعاملی , پاداش اقتضایی, اثربخشی آموزشی, استانداردهای, ارزشیابی فعالیتهای, ارزیابی اثربخشی, کارآموزان, فعالیتهای آموزشی, آموزش, آموزشی, اثربخشی, ارزشیابی, ارزیابی, کیفیت, مشاوران سرمایه‌گذاری, مشاوران پذیرش, مشاوران عرضه اوراق بهادار, بازار سرمایه, مشاورسرمایه‌گذاری


11 ردیف در 2 صفحه
   << بعدی  2  1