جستجو در پورتال

طبق بندی حساب هزینه های تاسیس وقبل ازبهره برداری

مشاوره/ باسلام وخسته نباشید : آیامی توان کلیه مخارجی که درحالت عادی یک شرکت بعنوان هزینه جاری دوره ثبت می کنیم درشرکتی که درحال تاسیس واحداث کارخانه است بعنوان هزینه های تاسیس وقبل ازبهره برداری ثبت کنیم وزمانیکه شرکت به درآمدیافروش محصولات دست یافت آن هزینه هاراکه ممکن است طی سال یادوسال قبل باشدرابعنوان هزینه درصورت سودوزیان سال جاری آورده ویاطبقه بندی کرد ؟ باتشکر


 • ه ثبت می کنیم درشرکتی که درحال تاسیس واحداث کارخانه است بعنوان هزینه های تاسیس وقبل ازبهره برداری ثبت کنیم وزمانیکه شرکت به درآمدیافروش محصولات دست یافت آن هزینه هاراکه ممکن است طی سال یادوسال قبل باشدرابعنوان هزینه درصورت سودوزیان سال جاری آورده ویاطبقه بندی کرد ؟ باتشکر  ؟ پس از تصویب این استاندارد ملی در سال 1383 کلیه مخارج انجام شده در مرحله قبل از بهره برداری شرکت در دو طبقه کلی قابل طبقه بندی می باشند. مخارج قبل از بهره ب
 • 383 کلیه مخارج انجام شده در مرحله قبل از بهره برداری شرکت در دو طبقه کلی قابل طبقه بندی می باشند. مخارج قبل از بهره برداری انجام شده یا به دارایی مشخصی قابل انتساب است یا نیست. اگر مخارج انجام شده به دارایی مشخصی قابل انتساب باشد، به بهای تمام شده دارایی مربوطه منظور می گردد. اگر مخارج انجام شده به دارایی مشخصی قابل انتساب نباشد، چه از آن انتظار منافع آتی برود و چه از آن انتظار منافع آتی نرود، به سود و زیان دوره منظور می گردد.
 • طبقه بندی اطلاعات

مشاوره/ با سلام و خسته نباشید من چن تا سوال داشتم لطفا منو راهنمائی کنید . 1- ثبت حق تمبر سرمایه در سرفصل هزینه های عمومی و معین مالیات 2 در هزار سرمایه درست است یا در سرفصل هزینه های مالی و معین حق تمبر و سفته لطفا در صورت جواب با دلیل ذکر نمائید ممنون میشم . 2 - دومین سوالم در ارتباط با حساب جاری و سپرده است ببینید ما چون اعطای تسهیلات داریم و حساب سپرده پشتیبان حساب جاری است من اومدم در ثبت چکهام از سپردم وجه رو به جاری انتقال دادم حساب جاری را بدهکار و حساب سپرده رو بستانکار کردم و با پاس شدن چک حساب جاری را بستانکار کردم یه حسابدار که حسابم رو چک کرد گفت این اشتباست و شما نباید حساب جاری رو سند بزنید چون اینطوری بانکی عمل کردید و مطمئننا حسابرس ایراد میگیره آیا ایشون درست میگند چون طبق اصل افشا باید تمام رویدادهای مالی ثبت بشند حتما منو در ارتباط با این سوال راهنمائی کنید . 3 - سومین سوالم اینست که چطور می توان فهمید یک وام کوتاه مدت است یا بلند مدت مثلا وامهای که یک سررسید دارند 6 ماهه یا 8 ماهه یا 12 ماهه هستند که مبلغی از کارمزدشون سنواتی میشه کوتاه مدت هستند لطفا منو راهنمائی بفرمائید . 4 - هزینه های انجام شده یا دارائیهای خریداری شده قبل از تاسیس شرکت رو باید چگونه ثبت کرد چون من اومدم تو تاریخ ثبت شرکت هزینه یا دارئیم رو بدهکار کردم و سایر حسابهای پرداختنی رو بستانکار کردم آیا این ثبت درست است و حسابرس ایرادی نمیگیره چون تاریخ فاکتورهایم برای قبل از ثبت شرکت است یا اگر باید به گونه ی دیگری ثبت شود نحوه ثبتشون رو بفرمائید .ممنون


با سلام و خسته نباشید من چن تا سوال داشتم لطفا منو راهنمائی کنید . 1- ثبت حق تمبر سرمایه در سرفصل هزینه های عمومی و معین مالیات 2 در هزار سرمایه درست است یا در سرفصل هزینه های مالی و معین حق تمبر و سفته لطفا در صورت جواب با دلیل ذکر نمائید ممنون میشم . 2 - دومین سوالم در ارتباط با حساب جاری و سپرده است ببینید ما چون اعطای تسهیلات داریم و حساب سپرده پشتیبان حساب جاری است من اومدم در ثبت چکهام از سپردم وجه رو به جاری انتقال دادم حساب جاری را بدهکار و حساب سپرده رو بستانکار کردم و با پاس شدن چک حساب جاری را بستانکار کردم یه حسابدار که حسابم رو چک کرد گفت این اشتباست و شما نباید حساب جاری رو سند بزنید چون اینطوری بانکی عمل کردید و مطمئننا حسابرس ایراد میگیره آیا ایشون درست میگند چون طبق اصل افشا باید تمام رویدادهای مالی ثبت بشند حتما منو در ارتباط با این سوال راهنمائی کنید . 3 - سومین سوالم اینست که چطور می توان فهمید یک وام کوتاه مدت است یا بلند مدت مثلا وامهای که یک سررسید دارند 6 ماهه یا 8 ماهه یا 12 ماهه هستند که مبلغی از کارمزدشون سنواتی میشه کوتاه مدت هستند لطفا منو راهنمائی بفرمائید . 4 - هزینه های انجام شده یا دارائیهای خریداری شده قبل از تاسیس شرکت رو باید چگونه ثبت کرد چون من اومدم تو تاریخ ثبت شرکت هزینه یا دارئیم رو بدهکار کردم و سایر حسابهای پرداختنی رو بستانکار کردم آیا این ثبت درست است و حسابرس ایرادی نمیگیره چون تاریخ فاکتورهایم برای قبل از ثبت شرکت است یا اگر باید به گونه ی دیگری ثبت شود نحوه ثبتشون رو بفرمائید .ممنون
 • ی را بدهکار و حساب سپرده رو بستانکار کردم و با پاس شدن چک حساب جاری را بستانکار کردم یه حسابدار که حسابم رو چک کرد گفت این اشتباست و شما نباید حساب جاری رو سند بزنید چون اینطوری بانکی عمل کردید و مطمئننا حسابرس ایراد میگیره آیا ایشون درست میگند چون طبق اصل افشا باید تمام رویدادهای مالی ثبت بشند حتما منو در ارتباط با این سوال راهنمائی کنید . 3 - سومین سوالم اینست که چطور می توان فهمید یک وام کوتاه مدت است یا بلند مدت مثلا وامهای که یک سررسید دارند 6 ماهه یا 8 ماهه یا 12 ماهه هستند که مبلغی از ک
 • اهه هستند که مبلغی از کارمزدشون سنواتی میشه کوتاه مدت هستند لطفا منو راهنمائی بفرمائید . 4 - هزینه های انجام شده یا دارائیهای خریداری شده قبل از تاسیس شرکت رو باید چگونه ثبت کرد چون من اومدم تو تاریخ ثبت شرکت هزینه یا دارئیم رو بدهکار کردم و سایر حسابهای پرداختنی رو بستانکار کردم آیا این ثبت درست است و حسابرس ایرادی نمیگیره چون تاریخ فاکتورهایم برای قبل از ثبت شرکت است یا اگر باید به گونه ی دیگری ثبت شود نحوه ثبتشون رو بفرمائید .ممنون   ؟
 • ایرادی نمیگیره چون تاریخ فاکتورهایم برای قبل از ثبت شرکت است یا اگر باید به گونه ی دیگری ثبت شود نحوه ثبتشون رو بفرمائید .ممنون   ؟ سلام دوست عزیز- حق تمبر که به دارایی پرداخت میشود بعنوان هزینه مالی تلقی میگردد .2-هررویدادی که درصورتحسابهای بانکی اعم از پشتیبان و... اتفاق میافتد بایستی درسیستم مالی منعکس گردد3- تمام اقساطی که درطی یکسال آتی پرداخت میشود بعنوان حصه جاری(وام کوتاه مدت)تلقی میگردد4- درایام قبل از بهرهبردای کل هزینه
 • طبقه بندی اطلاعات

مشاوره/ سلام یک موسسه در شرف تاسیس است. هزینه های قبل از تاسیس این موسسه چگونه و در چه دفاتری ثبت می شود آیا باید این هزینه ها را در دفتر روزنامه و کل ثبت کنیم و یا ... از دروس دانشگاه یادمه که می گفتند باید این هزینه ها را در یک دفتر غیر رسمی ثبت کرد و سپس وقتی موسسه تاسیس شد با یک ثبت افتتاحیه مانده آنها را به دفتر روزنامه قانونی موسسه وارد کرد در عمل من چی کار کنم آیا این رویه ای را که در دروس دانشگاه می گفتند انجام دهم آیا اداره دارایی سند های این هزینه ها را خواهد خواست لطفا در اینباره برایم توضیح دهید با تشکر قبلی


 • که در دروس دانشگاه می گفتند انجام دهم آیا اداره دارایی سند های این هزینه ها را خواهد خواست لطفا در اینباره برایم توضیح دهید با تشکر قبلی  ؟ سلام دوست عزیز  توجه شما را به استاندارد حسابداری شماره 24 جلب می کنم  .شکل وآرتیکل سند مربوطه(پس از ثبت شرکت وپلمپ دفاتر قانونی)  افتتاح حساب (کل ) داراییهای غیر جاری-(معین)مخارج انتقالی به دوره های آتی (تفضیلی) هزینه های تاسیس وقبل از بهره برداری
 • طبقه بندی اطلاعات

مشاوره/ سلام یک موسسه در شرف تاسیس است. هزینه های قبل از تاسیس این موسسه چگونه و در چه دفاتری ثبت می شود آیا باید این هزینه ها را در دفتر روزنامه و کل ثبت کنیم و یا ... از دروس دانشگاه یادمه که می گفتند باید این هزینه ها را در یک دفتر غیر رسمی ثبت کرد و سپس وقتی موسسه تاسیس شد با یک ثبت افتتاحیه مانده آنها را به دفتر روزنامه قانونی موسسه وارد کرد در عمل من چی کار کنم آیا این رویه ای را که در دروس دانشگاه می گفتند انجام دهم آیا اداره دارایی سند های این هزینه ها را خواهد خواست لطفا در اینباره برایم توضیح دهید با تشکر قبلی


مشاوره/ جناب آقای استاد نورمحمدی با سلام و تحیت احتراما به استحضار می رساند اینجانب برای اولین بار تجربه تهیه تراز-صورتهای مالی و نوشتن دفاتر و همچنین ارائه اظهار نامه 92 را می خواهم داشته باشم که با برخی سئوالات ذیل مواجه شده ام آن هم بدون داشتن هیچ گونه نرم افزاری تمامی موارد را دستی انجام می دهم مختصری از شرکت: شرکت تولیدی صنعتی با عملکرد سال مالی 90 - 91 ارائه اظهارنامه - تا کنون عملیات مالی 92 را انجام نداده است-(به بهره برداری نرسیده و در سال 93 به بهره برداری می رسد - در سال 91 مشمول ارزش افزوده نبوده و در مهرماه 92 جهت گرفتن مجوز ورود و استفاده از معافیت واردات ماشین آلات در ارزش افزوده ثبت نام نموده است. سال 91 حسابدار سابق مشغول بوده و من قرار است سال مالی 92 را انجام و تحویل دهم الف) چندین رویداد مالی از سال قبل (پرداخت اقاسط زمین - امتیازات برق و گاز و ...) انجام نشده است چگونه می توانم این موارد را در سال 92 ثبت نمایم ثبت سند چگونه می شود. ب)در سال 91 از حسابی با عنوان ارزش افزوده به صورت بدهکار درخصوص خرید مصالح ساختمان در حال ساخت استفاده شده است که در آن زمان ما مشمول ارزش افزوده نبوده ایم. آیا این ثبت به عنوان دارایی پایان سال به سال بعد منتقل می شود یا خیر بسته می شود و به حساب ساختمان 91 منتقل می گردد. ثبت سند در سال 92 چگونه است. ج)ما در سال 92 یک وام دریافت کردیم که جهت جلوگیری از خرید سفته بیش از حد یک سفته گرفتیم و مبلغ 2 میلیون و 200 هزار تومان به دارایی دادیم تا مبلغ آن را افزایش دهد آیا باید به صورت هزینه ثبت گردد یا خیر - ثبت این مورد چگونه است جناب استاد محترم ببخشید که 3 سئوال را با هم مطرح کردم زیرا وقت تهیه موارد عملکرد 92 بسیار کم می باشد و من نیز باید در 13 روز باقیمانده تمامی موارد را به صورت دستی تهیه و ارائه نمایم. پیشاپیش از بذل عنایات حضرتعالی کمال تشکر و قدردانی را دارم. با تشکر فراوان


جناب آقای استاد نورمحمدی با سلام و تحیت احتراما به استحضار می رساند اینجانب برای اولین بار تجربه تهیه تراز-صورتهای مالی و نوشتن دفاتر و همچنین ارائه اظهار نامه 92 را می خواهم داشته باشم که با برخی سئوالات ذیل مواجه شده ام آن هم بدون داشتن هیچ گونه نرم افزاری تمامی موارد را دستی انجام می دهم مختصری از شرکت: شرکت تولیدی صنعتی با عملکرد سال مالی 90 - 91 ارائه اظهارنامه - تا کنون عملیات مالی 92 را انجام نداده است-(به بهره برداری نرسیده و در سال 93 به بهره برداری می رسد - در سال 91 مشمول ارزش افزوده نبوده و در مهرماه 92 جهت گرفتن مجوز ورود و استفاده از معافیت واردات ماشین آلات در ارزش افزوده ثبت نام نموده است. سال 91 حسابدار سابق مشغول بوده و من قرار است سال مالی 92 را انجام و تحویل دهم الف) چندین رویداد مالی از سال قبل (پرداخت اقاسط زمین - امتیازات برق و گاز و ...) انجام نشده است چگونه می توانم این موارد را در سال 92 ثبت نمایم ثبت سند چگونه می شود. ب)در سال 91 از حسابی با عنوان ارزش افزوده به صورت بدهکار درخصوص خرید مصالح ساختمان در حال ساخت استفاده شده است که در آن زمان ما مشمول ارزش افزوده نبوده ایم. آیا این ثبت به عنوان دارایی پایان سال به سال بعد منتقل می شود یا خیر بسته می شود و به حساب ساختمان 91 منتقل می گردد. ثبت سند در سال 92 چگونه است. ج)ما در سال 92 یک وام دریافت کردیم که جهت جلوگیری از خرید سفته بیش از حد یک سفته گرفتیم و مبلغ 2 میلیون و 200 هزار تومان به دارایی دادیم تا مبلغ آن را افزایش دهد آیا باید به صورت هزینه ثبت گردد یا خیر - ثبت این مورد چگونه است جناب استاد محترم ببخشید که 3 سئوال را با هم مطرح کردم زیرا وقت تهیه موارد عملکرد 92 بسیار کم می باشد و من نیز باید در 13 روز باقیمانده تمامی موارد را به صورت دستی تهیه و ارائه نمایم. پیشاپیش از بذل عنایات حضرتعالی کمال تشکر و قدردانی را دارم. با تشکر فراوان
 • ده ؟                                     999،999  بس  بابت اصلاح طبقه بندی حساب دارایی های ثابت  . چنانچه احداث ساختمان در سال 91 به پایان رسیده و مانده آن حساب به حساب دارایی های ثابت - ساختمان ... منظور گردیده باشد : دارایی های ثابت - ساختمان کارخانه یا اداری          &nbs
 • bsp;               999،999  بس                        بابت اصلاح طبقه بندی حساب دارایی های ثابت  . ضمنا در ابتدای سوال فرموده اید " تا کنون عملیات مالی 92 را انجام نداده است " بنابراین عملیات سال 91 به استثنای چند موردی که پاسخ آن در بند الف ارائه گردید انجام شده است و با توجه به ارائه اظهارنامه قاب
 • رموده اید " تا کنون عملیات مالی 92 را انجام نداده است " بنابراین عملیات سال 91 به استثنای چند موردی که پاسخ آن در بند الف ارائه گردید انجام شده است و با توجه به ارائه اظهارنامه قابل جرح و تعدیل نیز نمی باشد ؛  بنابراین مخارج فوق در هر حسابی از سال 91 به 92 منتقل گردیده باشد ، اکنون می توانید آن را به حساب "دارایی های ثابت - ساختمان ... " منظور نمایید ج - در مورد کارمزد ، حق التمبر سفته ، بهره پرداختی برای وام هایی که به منظور تحصیل و ساخت دارایی ثابت دریافت و در همی
 • طبقه بندی اطلاعات

مشاوره/ با سلام شرکتی که تازه تاسیس است و در تاریخ 92/9/1 تاسیس شده است و هنوز هیچ گونه فعالیتی ننموده و اظهارنامه آن نیز رد شده است هزینه های آن را چگونه باید رد کرد و در سالهای بعد چگونه این هزینه هارا تعدیل نمود و از سود سالهای بعد کم نمود . با تشکر


با سلام شرکتی که تازه تاسیس است و در تاریخ 92/9/1 تاسیس شده است و هنوز هیچ گونه فعالیتی ننموده و اظهارنامه آن نیز رد شده است هزینه های آن را چگونه باید رد کرد و در سالهای بعد چگونه این هزینه هارا تعدیل نمود و از سود سالهای بعد کم نمود . با تشکر

مشاوره/ یا سلام و عرض خسته نباشید بنده توی یه شرکت تازه تاسیس مشغول بکار شدم که از شهریور 92 شروع به فعالیت داشته و تا ماه پیش در حال تجهیز و راه اندازی خط تولید بوده اظهارنامه سال 92 بدون فعالیت و در واقع سفید رد شده درحالیکه هزینه های زیادی اتفاق افتاده ولی از نظر خودشون (شخص مدیرعامل که این اظهارنامه رو فرستاده) هیچ فعالیتی نداشتیم سوال بنده اینه که بنده این هزینه ها رو درچه سالی و تاریخی سند بزنم؟ و اگر سال 93 سند بزنم تحت چه سرفصلی؟ هزینه های قبل از بهره برداری یا سود و زیان انباشته؟ با تشکر


یا سلام و عرض خسته نباشید بنده توی یه شرکت تازه تاسیس مشغول بکار شدم که از شهریور 92 شروع به فعالیت داشته و تا ماه پیش در حال تجهیز و راه اندازی خط تولید بوده اظهارنامه سال 92 بدون فعالیت و در واقع سفید رد شده درحالیکه هزینه های زیادی اتفاق افتاده ولی از نظر خودشون (شخص مدیرعامل که این اظهارنامه رو فرستاده) هیچ فعالیتی نداشتیم سوال بنده اینه که بنده این هزینه ها رو درچه سالی و تاریخی سند بزنم؟ و اگر سال 93 سند بزنم تحت چه سرفصلی؟ هزینه های قبل از بهره برداری یا سود و زیان انباشته؟ با تشکر
 • سال 93 سند بزنم تحت چه سرفصلی؟ هزینه های قبل از بهره برداری یا سود و زیان انباشته؟ با تشکر  ؟ سلام دوست عزیز تمامی هزینه ای دوره مالی قبل در حساب هزینه های قبل از بهره برداری-سنوات آتی- که البته اخیرا نیز میبایستی بحساب هزینه دور تلقی شود- ودر خصوص ساخت وتجهیز دوره نیز میبایستی بحساب پروژه دارایی های درجریان ساخت منظور میشده-ولی درهرصورت راهی بجز افتتاحیه دراول دوره سال جدید ندارید-استاند
 • ل از بهره برداری-سنوات آتی- که البته اخیرا نیز میبایستی بحساب هزینه دور تلقی شود- ودر خصوص ساخت وتجهیز دوره نیز میبایستی بحساب پروژه دارایی های درجریان ساخت منظور میشده-ولی درهرصورت راهی بجز افتتاحیه دراول دوره سال جدید ندارید-استاندارد جدید در قبال هزینه های قبل از بهره برداری عرض کردم باید بحساب هزینه دوره شناسایی بشه ولی چون شما دارید افتتاحیه میزنید بهتره که هزینه ها رو بحساب قبل از بهره برداری ببرید که برای ممیز مالیاتی قابل توجیح باشه- در رابطه با موضوع قبل نظر شما رو اجرا میکنم فق
 • اینه که چطور این رقم رو تو افتتاحیه نشون بدم برای اینکه نزدیک به دو عدد زونکن هزینه و مخارج بوده که هیچ رقم و آماری از اونو ندارند چیزی که به نظر بنده میرسید این بود که تک تک اون هزینه ها و مخارج رو سند بزنم و بعد که رقم هزینه مشخص شد به حساب هزینه های قبل از بهره برداری ببندم و بقیه موارد مثل دارایی ها و بدهی ها و سرمایه هم مشخص بشه ولی اینطور سند افتتاحیه رو چطور بزنم چون قبلش برای مشخص شدن مانده ها سند زده شده؟ میشه راهکاری برای بنده بفرمایید چون واقعاً سر این راه اندازی سیستم به مشکل خوردم
 • طبقه بندی اطلاعات

اخبار/ الزامات بودجه‌ای اجرای سیاست‌های کلی اصل 44


باابلاغ اجرای قانون سیاست‌های کلی اصل 44، الزامات متفاوت‌ترین بودجه دولت در سال 88 که در حال تهیه و تدوین است اعلام شد.
 • ارائه کند که این بودجه با همه بودجه های گذشته کشور با تفاوت های اساسی مواجه خواهد شد و دلیل و عامل این تفاوت را باید در قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی جست وجو کرد که با توجه به مفاد این قانون آثار متعددی بر بودجه کل کشور خواهد گذاشت و طبق این قانون باید در ردیف ها و جداول بودجه ای تغییراتی ایجاد شود. براساس این گزارش، تهیه و تصویب آیین نامه های این قانون در حالی مراحل نهایی را طی می کند که براساس آن الزام شده روند اخذ اعتبار برای شرکت های دولتی و طرح های عمرانی که مشمول واگذاری
 • مشمول واگذاری و نیز شرکت هایی که بخشی از سهام آنها به عموم واگذار شده و همچنین شرکت های مشمول واگذاری که دارای زیان انباشته هستند از شمول این حکم (واریز 40 درصد سود علی الحساب و مالیات) مستثنا شوند. بهره مالکانه دولت در معادن تغییر نکند در طبقه بندی بودجه ای، درآمد حاصل از بهره مالکانه دولت تحت عنوان درآمد حاصل از بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن تعریف شده است. در راستای اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی - البته پیش از تصویب قانون اجرای سیاست ها - چند شرکت معدنی مهم در بورس اوراق بهادار
 • دی (پیش بینی عملکرد واگذاری سال بودجه) و اقساطی (عملکرد سال های گذشته و سال بودجه) ذکر شود. انباشت اطلاعات بودجه ای این مورد برای چند سال می تواند به پیش بینی صحیح تر این ردیف برای بودجه سال های آتی کمک کرده و انحراف کمتری در عملکرد مشاهده شود. حساب ذخیره ارزی در ماده 18 قانون اصل 44، منابع اجرای قانون مشخص شده که شامل خط اعتباری از خارج کشور و حساب ذخیره ارزی است. در بندهای این ماده آمده است: وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی مکلفند سالانه حداقل 10 میلیارد دلار خط اعتباری جهت تا
 • طبقه بندی اطلاعات

مقالات/ نقد و شرح قانون مالیات‌های مستقیم (2و3)


کلمه یا واژه کوچک‌ترین شکل معنادار از «حروف» است که می‌تواند به تنهایی به کار رود. برای نمونه «-انه» در واژه‌هایی مانند مردانه، زنانه، مهربانانه، دارای معنی ویژه خود است ولی از آنجا که نمی‌توان آن را به تنهایی به کار برد، واژه نامیده نمی‌شود.
 • م مخارج دارای منافع و فواید آتی باشند؛ دارایی و در غیراین صورت، هزینه دوره مالی محسوب می شوند. هزینه اقلامی از مخارج یا بهای تمام شده و بر حسب مورد هستند که به دوره مالی جاری ارتباط داشته و معرف منابع مصرف شده در دوره مالی جاری هستند. سود مورد گزارش طبق صورتحساب سود و زیان بر مبنای اصول پذیرفته شده حسابداری اندازه گیری می شود و نمی توان برای حل مسائل اندازه گیری سود در حسابداری، به قوانین مالیاتی ناظر بر محاسبه «سود مشمول پرداخت مالیات» یا بر عکس تکیه کرد. زیرا که مثلا قوانین مالیاتی
 • است (ونیز ماده 149 که هزینه استهلاک دارایی ها و هزینه های تاسیس را به رسمیت شناخته است)؛ عملا هزینه ها از لحاظ مقنن و مقامات مالیاتی به دو دسته کلی «هزینه های قابل قبول» و «هزینه های غیرقابل قبول» (مفهوم مخالف آن)تقسیم و طبقه بندی شده اند و مشخص نیست که چرا سازمان امور مالیاتی انواع مختلفی از طبقات متعدد «هزینه ها» و بر حسب مراکز بودجه و هزینه از قبیل «هزینه های اداری و تشکیلاتی»، «هزینه های توزیع و فروش»، «هزینه های تولید»
 • شخص نیست که چرا سازمان امور مالیاتی انواع مختلفی از طبقات متعدد «هزینه ها» و بر حسب مراکز بودجه و هزینه از قبیل «هزینه های اداری و تشکیلاتی»، «هزینه های توزیع و فروش»، «هزینه های تولید» و.... را در فرم های اظهارنامه های مالیاتی درج کرده و مبالغ و اطلاعات آنها را مطالبه می کند.
 • طبقه بندی اطلاعات

مقالات/ اظهارنامه الکترونیکی «ابتکاری جدید یا چالشی مضاعف


رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور در آستانه تیرماه (موعد تسلیم اظهارنامه مالیاتی صاحبان مشاغل و فعالان اقتصادی) از تمهیدات جدید این سازمان به ویژه اظهارنامه‌های الکترونیکی خبر داده و اجرای طرح «اظهارنامه الکترونیکی» را ابتکاری جدید عنوان کرده است
 • ای اطلاعاتی آن، برای سازمان مالیاتی کشور مسلم و محفوظ بوده و در وجود این حق برای سازمان یاد شده جای هیچ بحث و مناقشه ای وجود نخواهد داشت اما تعیین شکل، ساختار و محتوای اطلاعاتی صورت های مالی (شامل ترازنامه و صورت سود و زیان و اجزای آن) و همچنین نحوه طبقه بندی و گزارش اقلام در متن صورت های مالی مزبور با در نظر گرفتن ویژگی های کیفی اطلاعات مانند قابل فهم بودن و قابلیت مقایسه از وظایف سازمان حسابرسی یا جامعه حسابداران رسمی است که این وظیفه خطیر از طریق تدوین استانداردهای پذیرفته شده حسابداری انجام
 • اره یک حسابداری با عنوان نحوه ارائه صورت های مالی و انتشار دستورالعمل تهیه صورت های مالی نمونه مصوب کمیته فنی سازمان حسابرسی که مرجع بالاتر از کمیته تدوین استانداردهای حسابداری نیز هست اشاره کرد). بنابراین به نظر می رسد تعیین شکل و ساختار، نحوه طبقه بندی اقلام و محتوای اطلاعاتی ترازنامه و صورت سود و زیان توسط سازمان امور مالیاتی کشور، علاوه بر تداخل وظایف می تواند موجب تنوع گزارشگری اشخاص حقوقی، از بین رفتن قابلیت مقایسه صورت های مالی، کنار گذاشتن استانداردهای حسابداری و تضعیف مراجع حرفه ای حساب
 • ر محتمل را داشت که هر مرجع یا سازمان دولتی بر اساس تشخیص، اراده و خواست خود نسبت به طراحی اشکال و انواع مختلف صورت های مالی و اجزای آن مبادرت ورزد که با بروز چنین تفکری در بین ارگان ها و سازمان های دولتی یا مراجع دست اندرکار باید با بسط و توسعه حرفه حسابداری، تقویت مراجع حرفه ای در زمینه حسابداری به عنوان یکی از ابزارهای توسعه اقتصادی و همچنین بهبود فرآیند تدوین استانداردهای حسابداری در کشور وداع کرد! 3 - به قرار اطلاع واصله ادارات امور مالیاتی با مستند قرار دادن مفاد مصاحبه یا خبر اعلامی رییس
 • طبقه بندی اطلاعاتالزامات بودجه‌ای اجرای سیاست‌های کلی اصل 44, بودجه سال 88, سیاست‌های کلی اصل 44, تخفیف‌های مالیاتی, قانون برنامه چهارم توسعه, تنظیم بودجه سالانه, درآمد مشمول مالیات شرکت‌های تعاونی, سود علی‌الحساب, قانون تجارت , قانون بازار اوراق بهادار, زیان انباشته, بهره مالکانه, خط اعتباری جهت تامین مالی , تملک‌ دارایی سرمایه‌ای, نقد قانون مالیات‌های مستقیم , مالیات, مودی, مالیات‌های تکلیفی, درآمد مشمول مالیات, در آمد (Revenue), هزینه (Expense), سود خالص (Net Income, اظهارنامه الکترونیکی , صورتهای مالی مصوب, اظهارنامه قدیم وجدید, متولی تشخیص مالیات, صورت مالی نمونه, مالیات پرداختی


98 ردیف در 10 صفحه
   << بعدی  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1