جستجو در پورتال

صورتهای مالی تلفیقی اداره بیمه pdf

قوانین و مقررات/ استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 22‏-گزارشگری‌ مالی‌ میان‌دوره‌ای


هدف‌ این‌ استاندارد تعیین‌ حداقل‌ محتوای‌ گزارش‌ مالی‌ میان‌دوره‌ای‌ و تعیین‌ اصول‌ شناخت‌ و اندازه‌گیری‌ قابل‌ اعمال‌ در تهیه‌ صورتهای‌ مالی‌ کامل‌ یا فشرده‌ میان‌دوره‌ای‌ است‌. گزارش‌ مالی‌ میان‌دوره‌ای‌ به موقع‌ و قابل‌ اتکا، اطلاعات‌ مفیدی‌ در رابطه‌ با توان‌ کسب‌ سود و ایجاد جریانهای‌ نقدی‌، شرایط‌ مالی‌ و نقدینگی‌ واحد تجاری‌ برای‌ سرمایه‌گذاران‌، اعتباردهندگان‌ و سایر استفاده‌کنندگان‌ فراهم‌ می‌آورد

قوانین و مقررات/ استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 25‏-گزارشگری‌ بر حسب‌ قسمتهای‌ مختلف‌


هدف‌ این‌ استاندارد، تجویز مبانی‌ گزارشگری‌ اطلاعات‌ مالی‌ بر حسب‌ قسمتهای‌ مختلف‌ یک‌ واحد تجاری‌ است‌. این‌ اطلاعات‌ در مورد انواع‌ مختلف‌ محصولات‌ و خدمات‌ ارائه‌ شده‌ و نیز مناطق‌ جغرافیایی‌ مختلف‌ عملیات‌ واحد تجاری‌ است‌ که‌ به‌ استفاده‌کنندگان‌ صورتهای‌ مالی‌ در موارد زیر کمک‌ می‌کند

اطلاعات پورتال/ کلمات کلیدی سرچ رازنامه وترازنامه


کلمات کلیدی سرچ رازنامه وترازنامه
  • بر ارزش افزوده پرسش وپاسخ +بیمه +مالیات پرسش وپاسخ مالیاتی پورتال پورتال رازنامه پول شویی تئوری نمایندگی تاثیر تعدیلات سنواتی بر حقوق صاحبان سهام تاریخچه حسابرسی در ایران تامین مالی خارج از ترازنامه تجدید ارزیابی تجزیه و تحلیل صورتهای مالی تجزیه وتحلیل صورتهای مالی تجزیه و تحلیل دقیق مالی برای اطلاع از وضع موجود تحقیقات بازاریابی تحلیل ترازنامه تحلیل ترازنامه تراز مالی تراز نامه تراز نامه شرکت ترازنامه ترازنامه ترازنامه چیست ترازنامه چیست؟ ترازنام
  • رازنامه ترازنامه ترازنامه چیست ترازنامه چیست؟ ترازنامه چیست ترازنامه حسابداری ترازنامه حسابداری ترازنامه در حسابداری ترازنامه شرکت ترازنامه شرکت ترازنامه شرکت سامسونگ ترازنامه شرکتها ترازنامه شرکت ترازنامه شرکتها ترازنامه مالی ترازنامه مالیاتی ترازنامه نمونه ترازنامه یک شرکت تسعیر ارز تسعیر ارز تشخیص مالیات تعاریف مشاغل تعدیلات سنواتی تعریف اساسنامه تعریف علی الحساب تعریفی از رویکرد درآمدفروش-هزینه در حسابداری تعریف اساسنامه تغییرات سهامی خاص
  • یفی از رویکرد درآمدفروش-هزینه در حسابداری تعریف اساسنامه تغییرات سهامی خاص تفاوت استراتژی شرکتهای بزرگ تقلب در حسابداری تقلب در حسابرسی تنظیم ترازنامه توضیحی در مورد گزارش توجیحی مدیریت برای افزایش سرمایه در حسابرسی تهیه صورتهای مالی تلفیقی ثبت 5% سپرده بیمه ثبت نام مشاوره حقوقی جامعه حسابداران جامعه حسابداران رسمی جامعه حسابداران رسمی ایران جامعه حسابداران رسمی جامعه حسابداران رسمی ایران جایز بودن تبلیغ +حسابداران رسمی جایگاه اندوخته قانونی در صورت سود و زیان

قوانین و مقررات/ استاندارد حسابداری شماره 5‏-حسابداری رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه


استاندارد حسابداری شماره 5 با عنوان رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه که در تاریخ تیرماه 1385 توسط مجمع عمومی سازمان حسابرسی تصویب شده است جایگزین استاندارد حسابداری شماره 5 باعنوان رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه مصوب 1379می‌شود و الزامات آن در‌مورد صورتهای مالی که دوره مالی آنها از تاریخ 1/1/1385 و بعد ازآن شروع می‌شود، لازم‌الاجراست

قوانین و مقررات/ استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 16‏-حسابداری تسعیر ارز


یک‌ واحد تجاری‌ می‌تواند فعالیتهای‌ خارجی‌ خود را به‌ دو طریق‌ انجام‌ دهد. واحد تجاری‌ ممکن‌ است‌ معاملاتی‌ به‌ ارز انجام‌ دهد یا دارای‌ عملیات‌ خارجی‌ باشد. برای‌ انعکاس‌ معاملات‌ ارزی‌ و عملیات‌ خارجی‌ در صورتهای‌ مالی‌ واحد تجاری‌ باید معاملات‌ ارزی‌ و صورتهای‌ مالی‌ عملیات‌ خارجی‌ به‌ واحد پول‌ گزارشگری‌ (ریال‌) تسعیر شود.

قوانین و مقررات/ استاندارد حسابداری شماره 18‏-صورتهای‌ مالی‌ تلفیقی‌


استاندارد حسابداری شماره 18 با عنوان صورتهای مالی تلفیقی و حسابداری سرمایه‌گذاری در واحدهای تجاری فرعی که درتیرماه 1385 توسط مجمع عمومی سازمان حسابرسی تصویب شده است، جایگزین استاندارد حسابداری شماره 18 قبلی می‌شود و الزامات آن در‌مورد صورتهای مالی که دوره مالی آنها از تاریخ 1/1/1385 و بعد از آن شروع می‌شود، لازم‌الاجراست

قوانین و مقررات/ استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 20‏-حسابداری‌ سرمایه‌گذاری‌ در واحدهای‌ تجاری‌ وابسته‌


این‌ استاندارد باید برای‌ حسابداری‌ سرمایه‌گذاری‌ در واحدهای‌ تجاری‌ وابسته‌ در صورتهای‌ مالی‌ تلفیقی‌ و صورتهای‌ مالی‌ جداگانه‌ واحد سرمایه‌گذار بکار گرفته‌ شود. الزامات‌ این‌ استاندارد در مورد کلیه‌ واحدهای‌ سرمایه‌گذار از جمله‌ شرکتهای‌ تخصصی‌ سرمایه‌گذاری‌ کاربرد دارد.

قوانین و مقررات/ استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 23‏-حسابداری‌ مشارکتهای‌ خاص‌


این‌ استاندارد باید برای‌ حسابداری‌ مشارکتهای‌ خاص‌ شامل‌ نحوه‌ ارائه‌ داراییها، بدهیها، درآمدها و هزینه‌های‌ مشارکت‌ خاص‌ در صورتهای‌ مالی‌ هر یک‌ از شرکای‌ خاص‌ و سرمایه‌گذاران‌، صرف‌نظر از نوع‌ مشارکت‌ خاص‌، بکار رود.

قوانین و مقررات/ بخش‌ 52 : روشهـای‌ تحلیلـی‌‏


هدف‌ این‌ بخش‌، ارائه‌ استانداردها و راهنماییهای‌ لازم‌ درباره‌ کاربرد روشهای‌ تحلیلی‌ در جریان‌ حسابرسی‌ است‌.

اخبار/ مبنای تهیه صورتهای مالی تلفیقی،تئوری شخصیت واحد اقتصادی است


در بررسیهای انجام شده در کارگروه کنترل‌کیفیت جامعه، مشاهده شده که در برخی از موارد شرکتهای گروه، صورت گردش حساب سود انباشته تلفیقی را بر اساس سهم اکثریت تهیه می‌نمایند که علیرغم وجود اهمیت، این گونه موارد توسط حسابرس مورد ایراد قرار نمی‌گیرد.گزارشگری‌ مالی‌ میان دورهای, استاندارد22, دوره میانی, صورتهای مالی میان دوره ای, صورتهای مالی فشرده, مسوولیت گزارش مالی میان دوره ای, روش متصل, روش منفصل, تطابق درامد وهزینه, ترازنامه وصورت سود وزیان, صورت جریان وجوه نقد, قابل اتکاء وبه موقع, استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 25‏, گزارشگری‌ بر حسب‌ قسمتهای‌ مختلف‌, قسمت تجاری, قسمت جغرافیایی, قسمت قابل گزارش, درامد وهزینه قسمت, دارایی وبدهی قسمت, نتیجه عملیات قسمت, تشخیص قسمت قابل گزارش, ترازنامه ورازنامه, رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه, استاندارد5, حسابداری تسعیر ارز, استاندارد16, عملیات ارزی خارجی, معاملات ارزی, پول واحد گزارشگری, تغییر نرخ ارز, تسعیر معاملات ارزی, خالص سرمایه گذاری, جریان نقدی ارزی, واحد مستقل خارجی, تسعیر, نرخ تسعیر, اقلام پولی وغیر پولی, ارزش منصفانه, عملیات حفاظی, پوشش ریسک نرخ ارز, صورتهای‌ مالی‌ تلفیقی‌, استاندارد18, سرمایه‌گذاری در واحدهای تجاری فرعی, ارزش منصفانه, محدودیت شدید, گروه تجاری, سرقفلی ناشی از ترکیب, اطلاعات صورتهای مالی, سهم اقلیت, سود یا زیان‌ و خالص‌ داراییهای, صورتهای مالی تلفیقی, صورتهای مالی جداگانه, واحدتجاری اصلی وفرعی, حسابداری‌ سرمایه‌گذاری‌ در واحدهای‌ تجاری‌ وابسته‌, استاندارد20, ی‌ سرمایه‌گذاری‌ در واحدهای‌ تجاری‌ وابسته‌, واحد تجاری‌ وابسته, نفوذ قابل‌ ملاحظه, کنترل, واحد تجاری‌ فرعی, روش‌ ارزش‌ ویژه‌, روش‌ بهای‌ تمام‌شده‌, سرمایه‌گذار و واحد سرمایه‌پذیر, سود سهام سهمی, سود سهام دریافتی, استهلاک سرقفلی, سرقفلی منفی, معاملات درون گروهیسود وزیان تحقق نیافته, تاریخ گزارشگری, رویه حسابداری سرمایه گذاریها, حسابداری‌ مشارکتهای‌ خاص‌, استاندارد23, شریکای خاص, شریک خاص, کنترل, نفوذ قابل ملاحظه, کنترل مشترک, روش‌ ارزش‌ ویژه‌ ناخالص‌, توافق‌ قراردادی, انواع مشارکت خاص, دارائی وبدهی مشارکت خاص, روشهـای‌ تحلیلـی‌‏, تجزیه‌ و تحلیل‌ نسبتها, روندهای‌ عمده‌, پی‌جویی‌ نوسانات‌, روابط‌ مالی‌ و غیر مالی‌, اطلاعات‌ مقایسه‌ای‌ دوره‌های‌ قبل‌, نتایج‌ مورد انتظار واحد مورد رسیدگی‌, بودجه‌ها, پیش‌بینی‌ها, براوردهای‌ حسابرس, براورد مصرف‌ مواد اولیه, اطلاعات‌ مشابه‌صنعت, مقایسه‌ نسبتهای‌ مالی‌, شاخص‌ صنعت, روابط‌ بین‌ اطلاعات‌ مالی‌ و اطلاعات‌ غیرمالی, ازمون محتوی وکنترل, قضاوت حسابرس, خطر عدم کشف, مبنای تهیه صورتهای مالی تلفیقی, تئوری شخصیت واحد اقتصادی, کارگروه کنترل‌کیفیت جامعه, شرکتهای گروه, صورت گردش حساب سود انباشته تلفیقی, اساس سهم اکثریت, حسابرس , تئوری شخصیت واحد اقتصادی


92 ردیف در 10 صفحه
   << بعدی  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1