جستجو در پورتال

صورتهای مالی ایران خودرو

اخبار/ اصلاحات پیشنهادی کارگروه مالیاتی جامعه حسابداران رسمی ایران در خصوص قانون مالیاتهای مستقیم


متن نامه جامعه حسابداران رسمی ایران به سازمان امور مالیاتی کشور و اصلاحات پیشنهادی
 • ه بعد از عبارت "سازمان حسابرسی" عبارت "جامعه حسابداران رسمی ایران" اضافه شود.  ماده 97 با توجه به آئین‌نامه راه‌کارهای افزایش ضمانت اجرائی و تقویت حسابرسی مصوب 9/2/1388 وزرای عضو کمیسیون اقتصاد در خصوص لزوم ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده، همراه با اظهارنامه جهت کلیه اشخاص موضوع بندهای "الف" تا "ز" ماده 2 آئین‌نامه اجرایی تبصره 4 قانون جامعه حسابداران رسمی ایران متن زیر به‌عنوان بند 1 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم اضافه شود و شما
 • ز" ماده 2 آئین‌نامه اجرایی تبصره 4 قانون جامعه حسابداران رسمی ایران متن زیر به‌عنوان بند 1 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم اضافه شود و شماره بندهای 1 تا 3 فعلی به شماره‌های 2 تا 4 تغییر یابد. -     سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است، اظهارنامه‌های اشخاص زیر را همراه با صورتهای مالی حسابرسی شده توسط اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران و یا سازمان حسابرسی جهت تعیین درآمد مشمول مالیات، مورد بررسی قرار دهد و در صورت عدم ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده حداکثر ظ
 • p;     شرکتهای موضوع بند‌های الف و  ب ماده 7 قانون اساسنامه سازمان حسابرسی.  -     شعب و دفاتر نمایندگی شرکتهای خارجی که در اجرای قانون اجازه ثبت شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی، مصوب سال 1376 در ایران ثبت شده‌اند. -          موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکتها، سازمانها و موسسات فرعی و وابسته به آنها. توضیح- شرکتهای فرعی و وابسته طبق تعاریف مندرج در استانداردهای حسابداری می‌باشد

قوانین و مقررات/ آیین نامه مبارزه با پول شویی


تعاریف و قوانین مرتبط به پول شویی

اطلاعات پورتال/ کلمات کلیدی سرچ رازنامه وترازنامه


کلمات کلیدی سرچ رازنامه وترازنامه
 • بر ارزش افزوده پرسش وپاسخ +بیمه +مالیات پرسش وپاسخ مالیاتی پورتال پورتال رازنامه پول شویی تئوری نمایندگی تاثیر تعدیلات سنواتی بر حقوق صاحبان سهام تاریخچه حسابرسی در ایران تامین مالی خارج از ترازنامه تجدید ارزیابی تجزیه و تحلیل صورتهای مالی تجزیه وتحلیل صورتهای مالی تجزیه و تحلیل دقیق مالی برای اطلاع از وضع موجود تحقیقات بازاریابی تحلیل ترازنامه تحلیل ترازنامه تراز مالی تراز نامه تراز نامه شرکت ترازنامه ترازنامه ترازنامه چیست ترازنامه چیست؟ ترازنام
 • رازنامه ترازنامه ترازنامه چیست ترازنامه چیست؟ ترازنامه چیست ترازنامه حسابداری ترازنامه حسابداری ترازنامه در حسابداری ترازنامه شرکت ترازنامه شرکت ترازنامه شرکت سامسونگ ترازنامه شرکتها ترازنامه شرکت ترازنامه شرکتها ترازنامه مالی ترازنامه مالیاتی ترازنامه نمونه ترازنامه یک شرکت تسعیر ارز تسعیر ارز تشخیص مالیات تعاریف مشاغل تعدیلات سنواتی تعریف اساسنامه تعریف علی الحساب تعریفی از رویکرد درآمدفروش-هزینه در حسابداری تعریف اساسنامه تغییرات سهامی خاص
 • ب در حسابداری تقلب در حسابرسی تنظیم ترازنامه توضیحی در مورد گزارش توجیحی مدیریت برای افزایش سرمایه در حسابرسی تهیه صورتهای مالی تلفیقی ثبت 5% سپرده بیمه ثبت نام مشاوره حقوقی جامعه حسابداران جامعه حسابداران رسمی جامعه حسابداران رسمی ایران جامعه حسابداران رسمی جامعه حسابداران رسمی ایران جایز بودن تبلیغ +حسابداران رسمی جایگاه اندوخته قانونی در صورت سود و زیان جدول مالیات حقوق 1389 جدول مالیات حقوق سال 1389 جدول مالیات حقوق سال 89 جدول مالیاتی حقوق سال 1389 جدول م

قوانین و مقررات/ لایجه بودجه سال 1392: قسمت نظام مالیاتی، تعرفه و عوارض


لایجه بودجه سال 1392: قسمت نظام مالیاتی، تعرفه و عوارض
 • دولتی موظف به واریز مالیات و سود سهام متعلقه در هر ماه به صورت یک دوازدهم می‌باشد. در صورت عدم اجرای ماده (44) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 توسط شرکتهای دولتی، سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است سود سهم دولت و مالیات متعلق به سود مندرج در صورتهای مالی (ترازنامه و حساب سود و زیان) بر حسب مورد برابر قوانین و مقررات مربوطه در وجه خود یا خزانه‌داری کل کشور به عنوان علی‌الحساب وصول نماید و همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی) موظف است سود سهام تقسیم شده سهم دو
 • سایر شرکتهای دولتی در آنها کمتر از پنجاه درصد (50%) است را پس از واریز به حسابی که خزانه‌داری کل کشور برای این امور افتتاح می‌نماید به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 130108 جدول شماره (5) این قانون منظور نماید (احکام فصل نهم، باب چهارم قانون مالیاتهای مستقیم در مورد این بند جاری خواهد بود). 36- افزایش سرمایه‌ بنگاه‌های اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های آنها، از شمول مالیات معاف است مشروط بر آن که متعاقب آن به نسبت استهلاک دارایی مربوطه و یا در زمان فروش، مبنای
 • طی پنج سال اخیر تجدید ارزیابی نشده باشد آیین‌نامه اجرایی این بند از جمله شرکت‌های مشمول یا غیر مشمول موضوع این بند به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. 37- سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (52) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای سال 1392، مبلغ هفتاد و دو میلیون (72.000.000) ریال در سال تعیین می‌شود. 38 - مؤدیانی که نسبت به پرداخت بدهی‌های قطعی شده خود بابت مالیات و عوارض متعلقه، موضوع اصلاح موادی از قانون برنامه شوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ج

مشاوره/ باعرض سلام وخسته نباشید جناب آقای یاری فرمیشه لطف کنیدومرادرموردثبت های دستی دفترروزنامه ودفترکل نمایندگی ایران خودرو راهنمایی بفرمایید


 • دهند. ضمناً مؤدیان مذکور مکلفند هر سه ماه یک‏بار خلاصة عملیات داده‏شده به ماشینهای الکترونیکی را حداکثر تا 10 روز پس از پایان سه ماه به ادارة امور مالیاتی مربوط تسلیم نمایند.     فصل چهارم چگونگی تنظیم صورتهای مالی نهایی : مادة 18 )  اشخاص حقوقی و مشمولین بند (الف) مادة 96 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مکلفند صورتهای مالی نهایی خود را با رعایت آخرین استانداردهای حسابداری اعلامی از طرف مراجع ذیصلاح تهیه و تنظیم نمایند. تبصر
 • ند (الف) مادة 96 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مکلفند صورتهای مالی نهایی خود را با رعایت آخرین استانداردهای حسابداری اعلامی از طرف مراجع ذیصلاح تهیه و تنظیم نمایند. تبصره ـ  در مواردی که فرم اظهارنامة تدوین‏شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور که در اختیار مؤدیان گذارده می‏شود، حاوی فرم صورتهای مالی نیز باشد، اشخاص موضوع این ماده با تنظیم و تسلیم این فرمها، ملزم به تسلیم صورتهای مالی جداگانه که خود برای مؤسسة متبوع تهیه نموده‏اند، نخواهندبود لیکن می‏توانند به‎&
 • نظیم و تسلیم این فرمها، ملزم به تسلیم صورتهای مالی جداگانه که خود برای مؤسسة متبوع تهیه نموده‏اند، نخواهندبود لیکن می‏توانند به‎‏منظور رفع ابهام احتمالی و یا ارائة اطلاعات بیشتر، علاوه بر تنظیم و تسلیم اظهارنامة مزبور، نسخه‏ای در صورتهای مالی و ضمایم مربوط را نیز همراه اظهارنامه به ادارة امور مالیاتی ذیربط تسلیم نمایند. مادة 19 )  از اشخاص مشمول بند «ب» مادة 96 قانون مالیاتهای مستقیم، هریک که در امور تولید، خرید و فروش کالا فعالیت ندارند و فعالیت
 • طبقه بندی اطلاعات

اطلاعات پورتال/ موسسه حسابرسی


موسسه حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی که طبق ماده 1 اساسنامه جامعه حسابداران رسمی به ارائه انواع خدمات حسابرسی وبازرسی قانونی وسایر خدمات مذکور در ماده فوق مشغول است.
 • رداری راز شهرداری گرمه شهرداری درق شهرداری جاجرم شهرداری ایور شرکت پانید بیهق   و....   ب) انجام خدمات مالی ,تهیه صورتهای مالی واظهارنامه مالیاتی: 1-‎‎شرکت بین المللی سیوان تجارت ‎‎2-شرکت سازه اطلاعات سامان‎‎ 3-‎‎شرکت رزین الیاف‎ 4-‎‎شرکت تامین امنیت تهران&lrm
 • رضا حسین زاده 89 و 90 41-شرکت آسفالت توس 42-شرکت خانه رویایی ایلیا 43-شرکت فلات پارس 44-شرکت سبک ساخت ایستا و....   الف) طراحی وپیاده سازی سیستم های مالی:   1-‎مدیرطراحی سیستم قیمت تمام شده نیرو گاه بعثت 2-مشارکت در تهیه گزارش شناخت سیستم های مالی وعملیاتی بیمارستان بانک ملی ایران 3- مشارکت در پروژه طراحی سیستم های جامع حسابداری مدیر
 • 1-‎مدیرطراحی سیستم قیمت تمام شده نیرو گاه بعثت 2-مشارکت در تهیه گزارش شناخت سیستم های مالی وعملیاتی بیمارستان بانک ملی ایران 3- مشارکت در پروژه طراحی سیستم های جامع حسابداری مدیریت شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران 4- مشارکت درطراحی وپیاده سازی سیستم های انبار شرکت کالسیمین 5- مشارکت درسرپرستی تهیه وتنظیم گزارش شناخت سیستم حسابداری ادارات ستادی بانک رفاه 6- مشارکت درطراحی سیستم نرم افزاری قیمت تمام شده محصولات گروه

اطلاعات پورتال/ اسامی حسابداران رسمی


حسابدار رسمی کسی است که هیات تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی طی آزمونهایی که همه ساله برگزار می کند ودر آن شرایط شرکت کنندگان ذکر شده است از بین افراد واجد شرایط دارای مدرک حداقل لیسانس وحداقل 6 سال سابقه حسابرسی وسه سال سابقه مدیریت حسابرسی (با دارا بودن 20 امضاء ذیل گزارشات حسابرسی صادره طبق تصمیمات شورای عالی جامعه حسابداران رسمی) انتخاب وازاین افراد حسابداران رسمی شاغل دارای موسسه(غیر شاغل نمی تواند) می توانند گزارشات وصورتهای مالی اشخاص حقیقی ویا حقوقی را تایید نمایند.
 • رداری راز شهرداری گرمه شهرداری درق شهرداری جاجرم شهرداری ایور شرکت پانید بیهق   و....   ب) انجام خدمات مالی ,تهیه صورتهای مالی واظهارنامه مالیاتی: 1-‎‎شرکت بین المللی سیوان تجارت ‎‎2-شرکت سازه اطلاعات سامان‎‎ 3-‎‎شرکت رزین الیاف‎ 4-‎‎شرکت تامین امنیت تهران&lrm
 • رضا حسین زاده 89 و 90 41-شرکت آسفالت توس 42-شرکت خانه رویایی ایلیا 43-شرکت فلات پارس 44-شرکت سبک ساخت ایستا و....   الف) طراحی وپیاده سازی سیستم های مالی:   1-‎مدیرطراحی سیستم قیمت تمام شده نیرو گاه بعثت 2-مشارکت در تهیه گزارش شناخت سیستم های مالی وعملیاتی بیمارستان بانک ملی ایران 3- مشارکت در پروژه طراحی سیستم های جامع حسابداری مدیر
 • 1-‎مدیرطراحی سیستم قیمت تمام شده نیرو گاه بعثت 2-مشارکت در تهیه گزارش شناخت سیستم های مالی وعملیاتی بیمارستان بانک ملی ایران 3- مشارکت در پروژه طراحی سیستم های جامع حسابداری مدیریت شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران 4- مشارکت درطراحی وپیاده سازی سیستم های انبار شرکت کالسیمین 5- مشارکت درسرپرستی تهیه وتنظیم گزارش شناخت سیستم حسابداری ادارات ستادی بانک رفاه 6- مشارکت درطراحی سیستم نرم افزاری قیمت تمام شده محصولات گروه

اخبار/ پولدارترین شرکت‌های صنعتی ایران


براساس آخرین اطلاعات منتشر شده درباره صورتهای مالی شرکتهای ایران، شرکت ایران خودرو ثروتمندترین شرکت صنعتی ایران لقب گرفته است.
 • ه ساله فهرستهایی متشکل از 2000 و 500 شرکت بزرگ جهان را از نظر شاخصهایی مانند فروش و سود منتشر می‌کنند که در هیچ‌یک از این فهرستها نامی از شرکتهای ایرانی به چشم نمی‌خورد. با این وجود سازمان مدیریت صنعتی ایران چند سالی است که با توجه به صورتهای مالی شرکتهای داخلی آنها را براساس شاخصهای مختلف رده‌بندی می‌کند. یکی از این شاخصها میزان دارایی‌های شرکتهای ایرانی است که براساس رتبه‌بندی 300شرکت بزرگ ایران در سال گذشته شرکت ایران خودرو با دارایی معادل 33 هزار و 116 م
 • ;بندی می‌کند. یکی از این شاخصها میزان دارایی‌های شرکتهای ایرانی است که براساس رتبه‌بندی 300شرکت بزرگ ایران در سال گذشته شرکت ایران خودرو با دارایی معادل 33 هزار و 116 میلیارد و 800 میلیون تومان عنوان ثروتمندترین شرکت صنعتی و تولیدی ایران را به خود اختصاص داده است. پس از ایران خودرو، شرکت مپنا با دارایی معادل هفت هزار و 485 میلیارد و 400 میلیون تومان دوم و شرکت سایپا نیز با هفت هزار و 441 میلیارد و 100 میلیون تومان سوم شده است. اختلاف بسیار زیاد ایران خودرو در این فهرست با شر
 • از ایران خودرو، شرکت مپنا با دارایی معادل هفت هزار و 485 میلیارد و 400 میلیون تومان دوم و شرکت سایپا نیز با هفت هزار و 441 میلیارد و 100 میلیون تومان سوم شده است. اختلاف بسیار زیاد ایران خودرو در این فهرست با شرکتهای بعدی حاکی از آن است که بزرگترین خودروساز ایران می‌تواند احتمالا تا سالهای زیادی عنوان ثروتمندترین شرکت صنعتی ایران را در انحصار خود داشته باشد. فهرست 10 شرکت صنعتی ثروتمند ایران به شرح زیر است: 1- شرکت ایران خودرو با دارایی 33 هزار و 116 میلیارد و 800 میلیون تومان. 2-

مقالات/ چالشهای حسابداری اسلامی در ایران


مباحث مربوط به حسابداری اسلامی چندی است که در بین کشورهای اسلامی رواج یافته وعلی الخصوص ریشه های ان را باید در مباحث بانکداری اسلامی وعقود اسلامی جست .علی ایحا ل اینکه رسیدن به این مقصود توهم است یا یک واقعیت آینده بیان واقع بینانه ای است از انچه که بر سر این مباحث خواهد امد.به هر حال کشورهای اسلامی بدشان نمی آید که موضوعات گوناگون را اسلامیزه کنند
 • به سود واقعی عملیات سرمایه گذاری اسلامی براساس دستورات اسلام، مفید باشد. تعاریف دیگری نیز غیر از این وجود دارد. در اینجا به جز بحث مشروعیت، مسئله زکات اضافه شده است. یکی از مسائلی که در کشورهای اسلامی در مذهب سنی مورد توجه جدی است اندازه گیری عناصر صورتهای مالی برای محاسبه زکات است. این موضوع در حوزه بانکداری اسلامی بعضاً نیز پیاده شده است. یعنی زکات به عنوان آخرین رقم سود و زیان گزارش می شود. محاسبه زکات باید مبتنی بر ارزشهای جاری داراییها باشد. در مذهب شیعه زکات به کالاهای معدودی (شتر، گاو،
 • د. در مذهب شیعه زکات به کالاهای معدودی (شتر، گاو، گوسفند، خرما، جو، کشمش، طلا و نقره) تعلق می گیرد، اما به منفعت کسب به طور عام تعلق نمی گیرد. لذا نمی توان در ایران مسئله زکات را به عنوان یک عامل مهم در تعریف حسابداری اسلامی بیان کرد. حوزه گزارشگری مالی اساساً مربوط به شرکتها و دیگر شخصیتهایی است که محاسبه زکات برای آنها مورد ندارد. در مذهب شیعه خمس به منفعت کسب تعلق می گیرد اما خمس هم اساساً در حوزه فردی است و انتقال آن یا پرداخت آن توسط شخصیت حقوقی یا شرکت تاکنون مطرح نشده است. اهداف حسابدار
 • راهم بودن ارزشهای جاری قابل اتکا ترجیح داده می شود. علاوه بر این، در این تصمیم گیری هزینه دستیابی به ارزشهای جاری باید با منافع آن مقایسه گردد (کمیته فنی سازمان حسابرسی، 1381). در مفاهیم نظری گزارشگری مالی نتیجه گیری شده است که در اندازه گیری عناصر صورتهای مالی، نظام مبتنی بر بهای تمام شده تاریخی ملاک عمل قرار خواهد گرفت و از ارزشهای جاری نیز تا میزانی که با خصوصیات اتکاپذیری و ملاحظات منفعت و هزینه سازگار است، در تعدیل این نظام استفاده خواهد شد. (کمیته فنی سازمان حسابرسی، 1381). بعضی از پیروا
 • طبقه بندی اطلاعات

مشاوره/ چرا در جدول سرقفلی در ترکیب شرکتها در روش تلفیق بعضی وقتها خالص داراییها به ارزش بازار و بعضی وقتها به ارزش دفتری ثبت می شوند . اگه امکانش هست با ذکر یه مثال . با تشکر


 • با سلام این سوال که بعضی وقتها این است وبعضی آن درست نیست.ما کلا دور روش گزارشگری سرمایه گذاری, در واحدهای فرعی با در دست داشتن حداقل50% حق رای ,در ترکیبات تجاری از نوع تحصیل داریم. 1-روش اتحاد منافع که در سال 2001 ملغی شد و صورتهای مالی شرکت اصلی وفرعی به ارزش دفتری با هم تلفیق می شدند. 2-روش خرید :که طبق اصل بهای تمام شده بهای تحصیل سرمایه گذاری در تاریخ تحصیل معادل ارزش متعارف خالص دارائیهای شرکت فرعی است.اما اینکه چرا شما باید در تخصیص بهای خرید هم ارزش دفتری دارائی
 • بهای خرید هم ارزش دفتری دارائیهای شرکت فرعی را در نظر داشته باشید وهم ارزشهای متعارف را با ذکر مثال توضیح داده می شود: فرض کنید شما الان می خواهید شرکت ایران خودرو را کامل بخرید به نظر شما چقدر باید پول پرداخت کنید؟نمی دانید؟یک راه اینست که صورتهای مالی موجود شرکت را بگیرید و دارائیها را منهای بدهیها(که به ارزش دفتری هستند) از هم کسر کنید وخالص ارزش دفتری دارائیهای شرکت را بدست آورید.اما آیا ایران خودرو به این قیمت که ارزشهای دفتری است حاضر است به شما شرکت را دو دستی تقدیم کند؟پاسخ واضح است خیر
 • به قیمت تجدید ارزیابی شده نمایش دهید.اما به جای اینکه در دفاتر این تجدید ارزیابی را انجام دهید در کاربرگ تلفیقی این عمل را انجام می دهید.چرا؟ چون ثبت مجدد دارائیها در دفاتر هزینه بر وغیر معقول ومسائل قانونی ومالیاتی خاص خود را دارد.بنابراین در دفاتر ایران خودرو هنوز ارزش خالص دارائیها100 ریال است اما قیمت خرید شما 200 .این تفاوت را پس چه کار کنیم .حسابداران می گویند ردیابی می کنیم که این تفاوت مربوط به کدام دارائیها است در کاربرگ تلفیقی به آن دارائیها تخصیص می دهیم.یکسری دارائی مشهود است وتفاوت
 • طبقه بندی اطلاعاتآیین نامه مبارزه با پول شویی, ترازنامه ورازنامه, لایجه بودجه سال 1392: قسمت نظام مالیاتی، تعرفه و عوارض, باعرض سلام وخسته نباشید جناب آقای یاری فرمیشه لطف کنیدومرادرموردثبت های دستی دفترروزنامه ودفترکل نمایندگی ایران خودرو راهنمایی بفرمایید, موسسه حسابرسی, حسابرسی, حسابدار رسمی, حسابداران رسمی, حسابدار, اسامی حسابداران رسمی, لیست حسابداران رسمی, فهرست حسابداران رسمی, موسسه حسابرس مشهد, موسسه حسابرس کرمانشاه, موسسه حسابرسی تهران, موسسه حسابرسی, حسابرسی, حسابدار رسمی, حسابداران رسمی, حسابدار, اسامی حسابداران رسمی, لیست حسابداران رسمی, فهرست حسابداران رسمی, موسسه حسابرسی کرمانشاه, پولدارترین شرکت‌های صنعتی ایران, حسابداری اسلامی, بهای تاریخی, بهای جاری, اسلام, قرآن وشریعت اسلامی, استانداردهای حسابداری اسلامی, بانکداری اسلامی, گزارشگری مالی اسلامی