جستجو در پورتال

مقالات/ الزامات قانوني و فرآيند اجرائي افزايش سرمايه
الزامات قانوني و فرآيند اجرائي افزايش سرمايه
 • ب اتخاذ تصميم در مجمع عمومي فوق العاده تصميمات مجمع عمومي فوق العاده همواره به اكثريت دو سوم آراء حاضر در جلسه رسمي معتبر خواهد بود. (ماده ۸۵) ●ثبت قانوني صورتجلسات مجامع عمومي در مواردي كه تصميمات مجمع عمومي متضمن يكي از امور ذيل باشد يك نسخه از صورتجلسه مجمع بايد جهت ثبت به مرجع ثبت شركتها ارسال گردد. (ماده ۱۰۶) ۱- انتخاب مديران و بازرس و بازرسان ۲- تصويب ترازنامه ۳- كاهش يا افزايش سرمايه و هر نوع تغيير در اساسنامه ۴- انحلال شركت و نحوه تصفيه آن. ●نحوه دعوت براي تشكيل مجمع عمومي فوق ال
 • سهم داراي ارزش معيني مي باشد كه ارزش اسمي سهم ناميده مي شود چنانچه افزايش سرمايه از طريق صدور سهام جديد باشد الزاماً مي بايست قيمت اسمي سهام جديد معادل ارزش اسمي سهام مندرج در اساسنامه باشد ولي چنانچه در اثر فعاليت اقتصادي و رونق بازار و ساير عوامل تغييراتي در ارزش تجاري سهام به وجود آيد، شركت مي تواند هنگام افزايش سرمايه علاوه بر ارزش اسمي سهام، مبلغي را بعنوان ارزش واقعي يا ارزش تجاري سهم مطالبه نمايد. ولي در هر صورت سهام جديد با همان ارزش اسمي قبلي ثبت خواهد شد اگر شركت علاوه بر مبلغ اسم
 • نوان اضافه ارزش سهام از خريداران جديد اخذ نمود مي تواند عوايد حاصله را به اندوخته منتقل سازد يا آنرا نقداً بين سهامداران قبلي تقسيم نمايد يا در ازاي آن سهام جديد به سهامداران قبلي اعطاء نمايد كه به اين نوع سهام جديد سهام جايزه گفته مي شود. نكته: در شركتهاي سهامي خاص بر خلاف سهامي عام تاديه مبلغ اسمي سهام جديد از طريق غير نقد نيز جايز است (نظير زمين ساختمان، ماشين آلات و ...) و چنانچه تمام يا بخشي از پرداخت قيمت سهام غير نقد باشد بايد تمام قسمت غير نقد عيناً تحويل شركت شده و طبق نظر كارشناس رسمي
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ نقدي بر تحولات اخير ثبتي
گروه بورس- براساس قوانين و مقررات كشور، اعضاي هيات مديره براي تصدي اين سمت، بايد داراي شرايطي باشند؛ سازمان ثبت اسناد و املاك، جهت اطمينان خاطر از وجود اين شرايط، طي بخشنامه شماره ۱۶۵۶۷۳/۹۰ مورخ 13/09/90 اعلام كرد: «با عنايت به اينكه مشاهده شده است در مواردي اشخاصي كه واجد شرايط قانوني لازم براي مديريت شركت‌هاي تجارتي نيستند بدون رعايت موازين قانوني، اسامي آنها به عنوان مديرعامل يا عضو هيات مديره و بازرس پيشنهاد و به ثبت مي‌رسد، لذا در اجراي اصل يكصد و چهل ويكم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل و مواد ۱۴۷، ۱۲۶، ۱۱۱ لايحه قانوني اصلاحي قسمتي از قانون تجارت» احكامي را طي 5 بند مقرر داشت.
 • م سوء‌پيشينه، در بخشنامه دوم مقرر شد: «ارائه گواهي عدم پيشينه سوء براي مديران (مديرعامل و اعضاي هيات مديره) و بازرسان شركت‌هاي تجاري در مرحله تاسيس ضروري بوده و به هنگام تغييرات، اظهار و تاييد عدم پيشينه كيفري مديران و بازرسان در ذيل صورتجلسه مجامع عمومي و عادي (سالانه يا فوق‌العاده) كفايت مي‌نمايد». بنابراين تنها در زمان تاسيس شركت، ارائه گواهي فوق لازم بوده و در مرحله تغييرات اظهار به عدم سوء‌پيشينه در ذيل صورتجلسه كفايت مي‌كند. حال اين سوال منطقي پيش
 • ‌العاده) كفايت مي‌نمايد». بنابراين تنها در زمان تاسيس شركت، ارائه گواهي فوق لازم بوده و در مرحله تغييرات اظهار به عدم سوء‌پيشينه در ذيل صورتجلسه كفايت مي‌كند. حال اين سوال منطقي پيش مي‌آيد كه چه تفاوتي ميان مرحله تاسيس شركت و مرحله تغيير مديران وجود دارد كه در اولي بايد گواهي عدم سوء‌پيشينه ارائه شود و در دومي، اقرار و اظهار به عدم آن كافي است. آيا در واقع، اين ترجيح بلامرجح نيست؟ ميرشكاري ادامه داد: علاوه بر مورد فوق، به موجب ‌ماده 126 لايحه فوق، هيچ كس
 • شكاري ادامه داد: علاوه بر مورد فوق، به موجب ‌ماده 126 لايحه فوق، هيچ كس نمي‌تواند در عين حال مديريت ‌عامل بيش از يك شركت را داشته باشد. تصميمات و اقدامات مدير عاملي كه برخلاف مفاد اين ماده انتخاب شده است، در مقابل صاحبان سهام و‌اشخاص ثالث معتبر و مسووليت‌هاي سمت مديريت عامل شامل حال او خواهد شد. در بند 3 بخشنامه آمده است: «اقرارنامه رسمي مدير عامل مبني براينكه همزمان مديرعاملي هيچ شركت ديگري را به عهده ندارد و نخواهد داشت. درصورت كشف خلاف مشمول بند ۳ ماده ۲۴۳ لايحه
مقالات/ مسئوليت‌ اعضاء هيئت‌مديره در شركت‌هاي سهامي
براساس لايحه اصلاح قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷، شركت سهامي توسط هيئت‌مديره منتخب مجمع عمومي اداره مي‌شود و هيئت‌مديره با رعايت قوانين و مقررات جاري كشور، اساسنامه شركت و مصوبات مجمع عمومي صاحبان سهام، شركت را اداره مي‌كند
 • شركت از افرادي خارج از سهامداران و حتي از خارجيان انتخاب مي شوند (ساجدي، ۱۳۸۴، ۶۱؛ Eghbal، سال ۲۰۰۲، ۴۲۸). لذا به نظر مي ِسد، يك مدير از مسئوليت در مقابل تخلفات اعضاء ديگر مصون نخواهد ماند. مگر آنكه در موقع تصميم گيري نظر مخالف خود را در موقع تنظيم صورتجلسه كتباً اعلام و در صورت ضرورت به مجمع عمومي اطلاع داده و حتي در صورت لزوم به مراجع قضائي نيز اعلام نمايد. (كامران زاده، ۱۳۸۰، ۷۱) در برخي از كشورهاي صنعتي؛ در مواقعي كه يك عضو هيئت مديره در اعمال اقتدار خود عاجز مي شود مي تواند شخصاً استعفاء د
 • نين و اساسنامه هاي آنها ذكر نشده تابع مقررات اين قانون مي شوند لذا در اين شركت ها، الزاماتي مانند، مدت مأموريت مديران، نحوه صدور سهام شركت، توديع سهام وثيقه مديران، نقل و انتقال سهام شركت، صدور اوراق مشاركت و نحوه تشكيل مجمع عمومي صاحبان سهام، اداره تغييرات بعدي و انحلال آنها در مواردي با مفاد مقرر در قانون تجارت متفاوت است. ج) تخلف از مصوبات مجمع عمومي صاحبان سهام علاوه بر قوانين و اساسنامه؛ در مصوبات مجمع از جمله مجمع عمومي مؤسس (در بدو تأسيس شركت، مواد ۷۴ الي ۸۲) مجمع عمومي فوق العاده (موا
 • مواد مزبور در اصلاحيه براي سنجش مسئوليت مديران تعيين حدود مسئوليت و مباني مسئوليت ايشان ضروري است. (۶) ۶) از نگارنده مطالبي، در روزنامه دنياي اقتصاد آبان ماه ۱۳۸۴، در خصوص اصلاحات پيشنهادي اخير به چاپ رسيده است. ● جمع بندي و تحليل موضوع با تشكيل شركت به شكل امروزي و جدائي مديران از سهامداران، حدود وظايف هيئت مديره و مسئوليت آنها نيز مورد توجه قانونگذار قرار گرفت. طبق مواد ۱۰۷ ل.ا.ق.ت شركت توسط هيئت مديره اداره مي گردد و با توجه به ماده ۱۸ اين قانون حدود اختيارات هيئت مديره در قوانين و مقررات
 • طبقه بندي اطلاعات
مشاوره/ با سلام من با مراجعه به يكي از شركتهايي كه كار آنها ثبت تغييرات مي باشد خواستار ثبت مجمع فوق العاده كه شامل الحاق به فعاليت شركت همچنين تمديد مدت تصدي اعضا و تعيين سمت نمايندگاه اعضاهيات مديره مي باشد شدم در اولين با ارسال نمونه صورتجلسه فوق العاده گفتند كه قانون مي گويد منشي يا دبير جلسه مجمع بايد بازرس باشد و مديرعامل كه يكي از اعضائ هيات مديره است در شركتهاي سهامي خاص مجاز به بودن منشي جلسه نيست گفتند كه در اين مجمع بايد بازرس و روزنامه كثيرالانتشار هم انتخاب شود درصورتي كه هم روزنامه كثير الانتشار و هم بازرس در مجمع فوق العاده نيز انتخاب شده است ما در اين صورتجلسه فقط مد نظرمان تغيير و الحاق به فعاليت شركت مي باشد. 2- آيا با اتمام مدت تصدي اعضاهيات مديره مي شود مي توان مدت تصدي را در مجمع عمومي عادي سالانه كه بناست سه ماه بعداز اتمام تاريخ تصدي انجام شود ب ثبت رساند و اعضادر اين مدت اختيارات قبل را دارند يا خير؟ 3- در همين بين هيات مديره شركت نيز افزايش سرمايه را تصويب نمودند 4- آيا براي تغيير يكي از نماينده سهامداران بايد منتظر ثبت صورتجلسه مجمع عمومي فوق كه تمديد مدت تصدي را شامل مي شود باشيم. با تشكر
 • با سلام من با مراجعه به يكي از شركتهايي كه كار آنها ثبت تغييرات مي باشد خواستار ثبت مجمع فوق العاده كه شامل الحاق به فعاليت شركت همچنين تمديد مدت تصدي اعضا و تعيين سمت نمايندگاه اعضاهيات مديره مي باشد شدم در اولين با ارسال نمونه صورتجلسه فوق العاده گفتند كه قانون مي گويد منشي يا دبير جلسه مجمع بايد بازرس باشد و مديرعامل كه يكي از اعضائ هيات مديره است در شركتهاي سهامي خاص مجاز به بودن منشي جلسه نيست گفتند كه در اين مجمع بايد بازرس و روزنامه كثيرالانتشار هم انتخاب شود درصورتي
 • سهامي خاص مجاز به بودن منشي جلسه نيست گفتند كه در اين مجمع بايد بازرس و روزنامه كثيرالانتشار هم انتخاب شود درصورتي كه هم روزنامه كثير الانتشار و هم بازرس در مجمع فوق العاده نيز انتخاب شده است ما در اين صورتجلسه فقط مد نظرمان تغيير و الحاق به فعاليت شركت مي باشد. 2- آيا با اتمام مدت تصدي اعضاهيات مديره مي شود مي توان مدت تصدي را در مجمع عمومي عادي سالانه كه بناست سه ماه بعداز اتمام تاريخ تصدي انجام شود ب ثبت رساند و اعضادر اين مدت اختيارات قبل را دارند يا خير؟ 3- در همين بين هيات مديره شركت
 • نمودند 4- آيا براي تغيير يكي از نماينده سهامداران بايد منتظر ثبت صورتجلسه مجمع عمومي فوق كه تمديد مدت تصدي را شامل مي شود باشيم. با تشكر   ؟ با درود 1.سمت اعضايي هئيت مديره در شركت سهامي خاص هر دوسال يكبار و سمت بازرسين سالي يكبار بايد تمديد گردد در صورت عدم تمديد تا زمان تمديد مجدد تمامي مسئوليت ها به عهد كليه اعضايي قبلي مي باشد . 2.منشي جلسه مي تواند يكي از سهامداران ، بازرسين يا يكي از اعضايي هئيت مديره تعيين گردد و الز
مشاوره/ با سلام و عرض خسته نباشيد خدمت شما مشاور گرامي ابتدا از اظهار لطف شما و پاسخ به سوالاتم كمال تشكر را دارم اينجانت در حال انجام كليه امور تنظيم صورتجلسات و ثبت اينترنتي آنها ميباشم چرا كه با سپردن كار به دست شركتهاي واسطه جز حدر دادن هزينه نتيجه مثبتي عايدمان نشده است لذا در صورت امكان بفرماييد براي ثبت صورتجلسه افزايش سرمايه چه مراحلي را بايد طي نمايم لازم به ذكر است صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده را تنظيم نمودم فقط درخصوص اظهارنامه كه مي بايست به تأييد اعضا هيات مديره برسد آيا احتياج به مهر سهامداران نيز مي باشد و يا فقط امضا ايشان كافيست در ضمن مدارك مورد نياز را بفرماييد.و اينكه آيا تغيير ماده 2 اساسنامه (نوع فعاليت) را ميشود با افزايش سرمايه همزمان انجام داد؟ با تشكر
 • اظهار لطف شما و پاسخ به سوالاتم كمال تشكر را دارم اينجانت در حال انجام كليه امور تنظيم صورتجلسات و ثبت اينترنتي آنها ميباشم چرا كه با سپردن كار به دست شركتهاي واسطه جز حدر دادن هزينه نتيجه مثبتي عايدمان نشده است لذا در صورت امكان بفرماييد براي ثبت صورتجلسه افزايش سرمايه چه مراحلي را بايد طي نمايم لازم به ذكر است صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده را تنظيم نمودم فقط درخصوص اظهارنامه كه مي بايست به تأييد اعضا هيات مديره برسد آيا احتياج به مهر سهامداران نيز مي باشد و يا فقط امضا ايشان كافيست در ضمن م
 • با تشكر   ؟ با درود بعد از تنظيم صورتجلسه و امضاء تمامي اعضاء و سهامداران شركت و  ممهور به مهر شركت صورت جلسه مورد نظر را به اداره ثبت شركت ها واصل داشته و منتظر ارائه دريافت آگهي تغييرات شده سپس آگهي تغييرات را به روزنامه رسمي قوه قضاييه ارائه داده تا در نوبت چاپ قرار گيرد، اگر شركت سهامي خاص باشد بايد 65 درصد سرمايه تعهد شده را به همراه ميزان سرمايه اظافه شده به حساب شركت در بانك واريز و نامه بانكي را به همراه مدارك و صورتجل
مشاوره/ با سلام و احترام من و دو نفر از دوستان شركت سهامي خاص به ثبت رسانده ايم. من مدير عامل و عضو هيات مديره هستم. و هر سه به نسبت مساوي سهامدار نيز هستيم. تا ماه بهمن هزينه ها را سه نفره مي پرداختيم . از جمله اجاره و حقوق منشي. و همان اوايل يكي دو تا پروژه داشتيم كه برخي از هزينه هاي شركت از جمله خريد وسايل را از طريق آن پرداختيم. و در امد ديگري نداشتيم. يكي از دوستان كه نايب رييس مي باشد اعلام كرده كه نمي خواهد ادامه دهد. آيا ايشان بدون رضايت ما دو نفر مي تواند از شركت خارج شود؟ آيا اگر خارج شود شركت منحل مي شود؟ با توجه به اينكه وي چند ماه است هزينه ها را نمي پردازد ما مي توانيم عليه او شكايت كنيم تا پرداخت نمايد؟ اگر بخواهيم فرد ديگري را سهامدار شركت نماييم و ايشان بخواهد بجاي سرمايه حقوق منشي را كه چهار ماه عقب مانده بپردازد ، افزايش سرمايه ما به چه نحو خواهد بود؟ آيا من بعنوان مدير عامل و عضو هيات مديره مي توانم نايب رييس هم باشم؟ با سپاس علوي
 • bsp;؟ با درود براي اجراي تصميمات و تغييرات در شركت هاي سهامي خاص بايد از طريق ثبت صورتجلسات اقدام نمود ، و براي اينكه صورتجلسات رسمي و قانوني باشد بايد يا كليه شركا و يا اكثريت تعدادي يا سهامي آن صورتجلسه را امضا نمايد ، اما اگر فردي تمايل به خروج از شركت داشته باشد با اقدام به تسويه حساب ها مي تواند خارج گردد ، همچنين در شركت هاي سهامي خاص از اين رو كه تعداد اعضاي هئيت مديره الزاما بايد 3 نفر باشد هنگام خروج بايد يك نفر همزمان وارد اعضاي هئي
 • بايد يك نفر همزمان وارد اعضاي هئيت مديره گردد ، پس به ناچار يا بايد ابتدا يك نفر وارد گردد و سپس ايشان خارج گردند يا همزمان با خروج ايشان ، فرد جديد هم وارد و جايگزين گردد كه در اين صورت سهام فرد قبلي به فرد جديد بايد منتقل ود. شما مي توانيد در شركت سهامي خاص هم مدير عامل باشد هم نايب رئيس ، براي بدهي هاي شركت و پرداخت آنها عليه شركا در صورت پرداخت از سمت شما يا دارايي هاي شركت اقدام نمايد . پيروز باشيد
مشاوره/ با درود خدمت جناب اقاي اسدي بنده يك سوال در زمينه تغييرات شركت دارم : مدتي پيش ( سال 1385 ) شركتي سهامي خاص ثبت نموديم جهت انجام برخي كارها كه ثبت شركت مواجه شد با بيماري يكي از اعضا كه پدرم من بود و بعد از يكسال فوت ايشان كه اين مورد باعث شد فعاليت شركت آغاز نشده به پايان برسد . و اكنون بعد از گذشت چند سال بنده تصميم به فعاليت اقتصادي گرفته ام و قصد راه اندازي شركت مربوطه و سر و سامان دادن به امور اداري آن هستم و سوال يا سوالات بنده به قرار زير است : 1 - با توجه به فوت يكي از اعضاي شركت نحوه تنظيم صورتجلسه ها جهت نقل و انتقال سهام چگونه بايد باشد و آيا ابتدا سهام وراث بايد به آنان منتقل و سپس به شخص يا اشخاص ديگري كه مد نظر هستند منتقل گردد ؟ ضمنا اگر وراث در جلسات حاضر نشوند و صورتجلسات را امضا نكنند تكليف چيست ؟ 2 - ترتيب صورتجلسات و متن و مفاد آنها چگونه باشد ؟ چون ما قصد داريم سهام فرد فوت شده را به يك نفر منتقل كنيم و وراث هم راضي هستند در اين خصوص ، اما نحوه تنظيم صورتجلسات را بلد نيستيم و چند مرتبه هم صورتجلسه تنظيم اما به دليل وجود ايرادات ثبت اسناد آنها را رد كرده است . ممنون مي شويم پاسخ ما را بدهيد . با سپاس فراوان
 • آغاز نشده به پايان برسد . و اكنون بعد از گذشت چند سال بنده تصميم به فعاليت اقتصادي گرفته ام و قصد راه اندازي شركت مربوطه و سر و سامان دادن به امور اداري آن هستم و سوال يا سوالات بنده به قرار زير است : 1 - با توجه به فوت يكي از اعضاي شركت نحوه تنظيم صورتجلسه ها جهت نقل و انتقال سهام چگونه بايد باشد و آيا ابتدا سهام وراث بايد به آنان منتقل و سپس به شخص يا اشخاص ديگري كه مد نظر هستند منتقل گردد ؟ ضمنا اگر وراث در جلسات حاضر نشوند و صورتجلسات را امضا نكنند تكليف چيست ؟ 2 - ترتيب صورتجلسات و متن و
 • دليل وجود ايرادات ثبت اسناد آنها را رد كرده است . ممنون مي شويم پاسخ ما را بدهيد . با سپاس فراوان  ؟ با سلام دوست عزيز با توجه به طولاني بودن موضوع حضرتعالي از طريق جرايد از دفاتر ثبت شركت سوال و صورتجلسه تنظيم گردد.
قوانين و مقررات/ اساسنامه تعاونيهاي مسكن مهر
اساسنامه تعاونيهاي مسكن مهر
 • 0/1 تبصره-1 :       - در صورت تساوي امتياز دو يا چند نفر از اعضاي تعاوني هيات مديره با دعوت از طرفين و حضور بازرس ( بازرسان ) اصلي بين آنان قرعه كشي نموده و تقدم حاصله ملاك عمل خواهد بود . در هر صورت مي بايستي در اين خصوص صورتجلسه اي تنظيم و به امضا هيات مديره ، بازرس ( بازرسان ) اصلي و اعضاي ذينفع برسد . استنكاف هر يك از اعضا ذينفع از امضا صورتجلسه مانع  از اجراي مفاد آن نمي گردد . تبصره 2: ـ امتيازات هر يك از اعضا مختص به خود عضو بوده و قابل واگذاري به ديگر
 • از اعضا ذينفع از امضا صورتجلسه مانع  از اجراي مفاد آن نمي گردد . تبصره 2: ـ امتيازات هر يك از اعضا مختص به خود عضو بوده و قابل واگذاري به ديگر اعضا نمي‌باشد. ماده 58- هيات مديره موظف است پس از احداث واحد مسكوني در زمان تحويل ضمن تنظيم صورتجلسه‌اي داير بر تحويل واحدهاي مسكوني به اعضاء با امضاء صاحبان امضاء مجاز, عضو و بازرس نسبت به تهيه شناسنامه براي هر يك از واحدهاي مسكوني احداث شده (شامل مشخصات كامل زمين،  مشخصات فني واحد مسكوني و قيمت تمام شده و هزينه هاي مترتب قانوني
 • طبقه بندي اطلاعات
دريافت آخرين اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونيکي خود و يا دوستان خود هميشه از آخرين اطلاعات سايت آگاه شويد.

دريافت آخرين اطلاعات رازنامه

مشاوره در رازنامه

  علي روزي طلب ( مشاور IT و امنيت اطلاعات - توسعه برنامه هاي اندرويد - IOS ...، بازي هاي موبايل )
  سلام استاد. براي تبليغ يك سامانه پنل پيامك انبوه چه روشي موثر تر است؟ با تشكر


  حسن رحمان پور ( آموزش وتحقيقات (مشاوره شغلي، آموزش وپرورش، تحقيق و پژوهش) )
  با سلام من دانشجو و مسئول يكي از حوزه هاي بسيج هستم طبق قانون استخدام سپاه ميتوانم همزمان به استخدام سپاه درآيم؟


  سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
  با سلام. در صورتي كه شش دانگ يك واحد آپارتمان را بنام شخصي بزنم و او اجازه فروش اين واحد را بدون كسب اجازه از من نداشته باشد چه كاري بايد انجام داد؟ آيا ماده يا تبصره اي وجود دارد كه هنگام انتقال سند


  سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
  سلام.داراي يك باب مغازه به صورت سرقفلي هستم.مالك هر سه سال يكبار درخواست كارشناسي جهت افزايش اجاره را به دادگاه اعلام مي كند.بنده هيچ مشكلي با افزايش اجاره بها ندارم ولي متحمل شدن هزينه كارشناسي كمي م


  سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
  با سلام اينجانب داراي ساختمان دو طبقه اي مي باشم كه يك طبقه آن را به مدت 2 ماهي مي باشد كه اجاره داده ام در حال حاضر مستاجر مي گوييد كه تلويزيونش سوخته است به علت نوسانات برقي كه در ساختمان مي باشد


  رضا لطفي (  )
  باسلام.آيا فرمول ثابتي براي جريمه ديركرد تعهدات در قرارداد وجود دارد؟ شركت ما يك شركت بازاريابي است و اگر فروشنده در زمان تخويل سفارش تاخير داشته باشد شامل جريمه مي شود براي اين فرمول ميخواهم


فهرست مشاورين


تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه .