جستجو در پورتال

اخبار/ حداقل حقوق ومزاياي سال 1390 كارگران وكارمندان
348 تا 363 هزار تومان براي مزد 90
 • وص دلايل تاخير در ارائه بودجه به مجلس توسط دولت، گفت: براي تدوين بودجه 90 در مقايسه با لايحه بودجه 89 وقت بيشتري صرف كرديم به طوري كه كار از مهرماه در بخش منابع آغاز شد همچنين 2 تا 3 ماه زمان صرف مصارف شد و اين اواخر نيز وقت صرف تطبيق لايحه بودجه با احكام قانون برنامه پنجم شد. معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور با تاكيد بر اينكه لايحه بودجه سال 90 را با قانون برنامه پنجم تطبيق داده ايم، گفت: لايحه برنامه پنجم را در اختيار داشتيم اما تغييراتي در آن حاصل شده است؛ بنابراين ب
 • و نظارت راهبردي رئيس جمهور با تاكيد بر اينكه لايحه بودجه سال 90 را با قانون برنامه پنجم تطبيق داده ايم، گفت: لايحه برنامه پنجم را در اختيار داشتيم اما تغييراتي در آن حاصل شده است؛ بنابراين براي تطبيق لايحه با برنامه زماني صرف شد. ممبيني درباره رشد حقوق و مزاياي كاركنان دولت گفت: در لايحه به طور مشخص براي حقوق و مزاياي كاركنان و بازنشستگان دولت رشدي در نظر گرفته نشده است اما در فصل يك و 6 لايحه بودجه كه براي حقوق و مزايا احكامي ديده شده است، داراي 6 درصد رشد مي باشد. وي خاطر نشان كرد: در لوايح
 • نان دولت گفت: در لايحه به طور مشخص براي حقوق و مزاياي كاركنان و بازنشستگان دولت رشدي در نظر گرفته نشده است اما در فصل يك و 6 لايحه بودجه كه براي حقوق و مزايا احكامي ديده شده است، داراي 6 درصد رشد مي باشد. وي خاطر نشان كرد: در لوايح بودجه سنواتي رشد حقوق و مزايا ديده نمي شود و رشد فصل يك و 6 ، 6 درصد رشد در نظر گرفته شده است. منبع: تابناك تاريخ: 1389-12-14
 • طبقه بندي اطلاعات
اخبار/ صدور احكام جديد حقوق كاركنان دولت از آذرماه
عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي گفت: «احكام جديد حقوق كارمندان دولت بر اساس قانون مديريت خدمات كشوري در حال صدور است.»
 • عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي گفت:صدور احكام جديد حقوق كاركنان دولت از آذرماه صدور احكام جديد حقوق كاركنان دولت از آذرماه مهر: عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي گفت: «احكام جديد حقوق كارمندان دولت بر اساس قانون مديريت خدمات كشوري در حال صدور است.» كاظم دلخوش كه در حاشيه جلسه علني ديروز مجلس در جمع خبرنگاران سخن مي گفت، يادآور شد: «با صدرو احكام جديد حقوقي كاركنان دولت قانون مديريت خدمات كشوري از آذرماه اجرا خواهد شد.»
 • ست.» كاظم دلخوش كه در حاشيه جلسه علني ديروز مجلس در جمع خبرنگاران سخن مي گفت، يادآور شد: «با صدرو احكام جديد حقوقي كاركنان دولت قانون مديريت خدمات كشوري از آذرماه اجرا خواهد شد.»نماينده صومعه سرا در مجلس افزود: «بر اساس اين احكام حقوق كارمندان دولت بر اساس امتياز، شغل و مشاغل پرداخت خواهد شد و حقوق هيچ كدام از كاركنان دولت كم نخواهد شد.»مخبر كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي تاكيد كرد: «بر اساس اعلام دولت ظاهراً تدوين آيين نامه هاي اجرايي قانون مديريت خدمات كشور
 • طبقه بندي اطلاعات
اخبار/ جزئيات كامل بخشنامه افزايش حقوق كارگران در سال 88
جزئيات كامل بخشنامه افزايش حقوق كارگران در سال 88 براساس مصوبه شوراي عالي كار و ابلاغيه وزير كار و امور اجتماعي منتشر شد.
 • مصوبه شوراي عالي كار:جزئيات كامل بخشنامه افزايش حقوق كارگران در سال 88 جزئيات كامل بخشنامه افزايش حقوق كارگران در سال 88 براساس مصوبه شوراي عالي كار و ابلاغيه وزير كار و امور اجتماعي منتشر شد. به گزارش خبرنگار مهر، در بخشنامه افزايش حقوق كارگران براي سال 88 كه وزير كار و امور اجتماعي براي اجرا ابلاغ كرده ، آمده است: شوراي عالي كار با حضور نمايندگان سه گروه (دولت، كارفرمايان و كارگران) در جلسه مورخ 27/12/87، پس از بحث و بررسي راجع به تعيين حداقل مزد سال 13
 • توليد و ايجاد انگيزه بيشتر در بين كاركنان خود، علاوه بر اجراي اين مصوبه مي توانند نسبت به افزايش و برقراري مزايا در قالب موافقت نامه هاي كارگاهي و پيمان هاي دسته جمعي و چس از تاييد وزارت كار و امور اجتماعي اقدام نمايند. دستورالعمل نحوه اجراي افزايش حقوق كارگران كارمزدي دائم و موقت همچنين در دستورالعمل نحوه اجراي مصوبه 27 اسفند 87 شوراي عالي كار درباره كارگران كارمزدي دائم و موقت كه با امضاي سرپرست اداره نظارت بر نظام هاي پرداخت خدمت وزارت كار و امور اجتماعي براي اجرا ابلاغ شده ، آمده است: در ا
 • اي بند 4 بخشنامه شماره 139841 مورخ 27/12/87 وزير كار و اموراجتماعي موضوع مصوبه مورخ 27/12/87 شوراي عالي كار بدين وسيله نحوه اجراي بخشنامه مذكور را در مورد كارگران كارمزدي اعلام مي نمايد: 1- نحوه اعمال 5 درصد افزايش بند 1 بخشنامه نرخ هاي كارمزدي در سال 88 (به نسبت آخرين كارمزد در سال 87) در مورد كليه كارگران كارمزدي (اعم از موقت يا دائم) به ماخذ 5 درصد افزايش مي يابند. در صورتي كه كارگران داراي بخش ثابت مزد (علاوه بر كارمزد) باشند اين بخش نيز بايستي 5 درصد افزايش يابد. تبصره : چنانچه نرخ يا مل
 • طبقه بندي اطلاعات
اخبار/ تازه‌ترين دستورالعمل درباره افزايش حقوق كارمندان در سال 91
خبرگزاري فارس: معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي تازه ترين دستورالعمل درباره افزايش حقوق كارمندان دولت در سال 91 را ابلاغ كرد.
 • معاونت برنامه ريزي ابلاغ كرد:تازه‌ترين دستورالعمل درباره افزايش حقوق كارمندان در سال 91 تازه‌ترين دستورالعمل درباره افزايش حقوق كارمندان در سال 91 به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، در ضوابط مالي بودجه سال 91 آمده است: استخدام رسمي و پيماني در كليه دستگاه هاي اجرايي صرفا با رعايت قوانين و مقررات مربوطه و پيش بيني در سقف اعتبارات اعلام شده مجاز است. همچنين دستگاه هاي آموزشي و فرهنگي داراي اعتبارات پژوهشي موظفند از پژوهش ها و مطالعات بنيادي
 • ت تكميلي مرتبط با حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبري (مدظله العالي) و انقلاب اسلامي، دفاع مقدس و ايثار و شهادت در داخل و خارج از كشور حمايت مالي نمايند. معاونت برنامه ريزي در اين بخشنامه دستگاه هاي اجرايي را به موارد 5 گانه زير موظف كرد: الف- افزايش حقوق، مزايا و فوق العاده هاي كارمندان را در قالب سقف هاي اعتبار اعلام شده، پيش بيني نمايند. ب- سقف اعتبار مربوط به اضافه كار كارمندان را در بودجه سال 1391 با ملاحظه جابجايي كارمندان دولت بين دستگاه هاي اجرايي و در قالب سقف اعتبارات اعلام شده، حداكثر
 • ان را در قالب سقف هاي اعتبار اعلام شده، پيش بيني نمايند. ب- سقف اعتبار مربوط به اضافه كار كارمندان را در بودجه سال 1391 با ملاحظه جابجايي كارمندان دولت بين دستگاه هاي اجرايي و در قالب سقف اعتبارات اعلام شده، حداكثر معادل سقف عملكرد اعتبار اضافه كار سال 1389 منظور نمايند. ج- مبلغ پاداش پايان سال (عيدي) به ازاي هر نفر كارمند و بازنشسته را در بودجه سال 1391 مبلغ سه ميليون و هشتصد هزار ريال منظور نمايند. (مبلغ قطعي پاداش پايان سال به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.) د- ميزان پرداخت هاي ماموريت خارج
مشاوره/ با سلام.چرا در حاليكه براي تمام كارمندان دولت احكام افزايش حقوق تحت عنوان مناطق كمتر توسعه يافته و بدي آب و هوا صادر شده براي كاركنان نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور صادر نمي گردد و شامل حال آنان نمي گردد در حاليكه احكام كاركنان از معاونت سرمايه انساني رئيس جمهور صادر مي گردد؟
با سلام.چرا در حاليكه براي تمام كارمندان دولت احكام افزايش حقوق تحت عنوان مناطق كمتر توسعه يافته و بدي آب و هوا صادر شده براي كاركنان نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور صادر نمي گردد و شامل حال آنان نمي گردد در حاليكه احكام كاركنان از معاونت سرمايه انساني رئيس جمهور صادر مي گردد؟
 • پرسش و پاسخ با سلام.چرا در حاليكه براي تمام كارمندان دولت احكام افزايش حقوق تحت عنوان مناطق كمتر توسعه يافته و بدي آب و هوا صادر شده براي كاركنان نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور صادر نمي گردد و شامل حال آنان نمي گردد در حاليكه احكام كاركنان از معاونت سرمايه انساني رئيس جمهور صادر مي گردد؟  ؟ با سلام قطعا معاونت مربوطه تعدادي از سازمانها را مستثنا قرار داده است. بهتر است ليست سازمان ها را بدست آوريد. متشك
اخبار/ نگاهي به مشاغل پردرآمد در ايران +جدول
طي سال هاي اخير و به واسطه تزريق منابع مالي نامحدود به ورزش، فوتبال به يكي از شغل هاي پردرآمد در كشور تبديل شده است.
 •  يكي از مهمترين دغدغه هاي هر فرد در هر سال و ماه و روز دغدغه شغل، كار و پول درآوردن است و بر همين اساس بسياري از افراد به دنبال پيدا كردن شغلي هستند كه بتوانند به واسطه آن تمام دغدغده هاي خود را برطرف كنند. در شرايطي كه اين روزها پحث افزايش حقوق كارگران براي سال 93 مطرح است و كارگران در انتظار افزايش حداكثر 30 درصدي حقوق خود در مقايسه با سال جاري هستند بسياري از مشاغل نيز وجود دارند كه دارندگان آنها به فكر كسب درآمدهاي ميلياردي در يك سال هستند.   به گزارش نامه، اما در
 • ي به اعلام ميزان درآمد خود ندارند.   هم اكنون در ميان متقاضيان مشاغل مختلف اين سوال مطرح شده است كه كدام مشاغل در كشور درآمد و امكانات بهتري دارد و مي توان با انتخاب آن شغل مشكلات و دغدغه هاي زندگي روزمره را برطرف كرد.   اما طي سال هاي اخير به واسطه نوسان هاي قيمت در بازارهاي مختلف به خصوص بازار ارز دلالان فراواني سودهاي كلاني را به دست آورده اند و بسياري به حضور در اين عرصه علاقه مند شده اند و كمتر شاهد سرمايه گذاري در بخش هاي توليدي بوده ايم و تمايل مردم بيشتر به سمت خريد
 • متخصص كامپيوتر امروزه نياز به كامپيوتر يك امر غير قابل انكار است و معاملات تجاري مهم و رد و بدل شدن پول در شبكه هاي بانكي داخل و خارج كشور توسط اينترنت و از طريق كامپيوتر صورت مي گيرد. درآمد متوسط: سالانه 50 ميليون تومان بالاترين درآمد: سالانه 170 ميليون تومان متخصص و جراحي زيبايي معمولا جراح هاي حرفه اي و سرشناس دو روز در هفته را به عمل جراحي اختصاص مي دهند و ساير روزه
اخبار/ ميزان افزايش حقوق كارمندان دولت 10در‌صد شد
چهار هزار ميليارد تومان از اعتبارات عمراني بودجه سال 1390 كاسته و به رديف حقوق كاركنان دولت افزوده شد.
 • عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي گفت:ميزان افزايش حقوق كارمندان دولت 10در‌صد شد ميزان افزايش حقوق کارمندان دولت 10در‌صد شد عضو كميسيون برنامه و 
مقالات/ روند تغيير مزد در پنج سال گذشته و مقايسه آن با تورم رسمي
افزايش حقوق به صورت سالانه به منظور رعايت عدالت در پرداخت روالي است كه در مناطق مختلف دنيا بنا به شرايط اقتصادي هر كشور اجرا مي‌شود. اين مهم علاوه بر اينكه بايد بتواند ميزان تورم موجود در هر كشور را جبران كند، بايستي بتواند به كاركناني كه يكسال كار كرده و تجربه بيشتري اندوخته‌اند، پرداخت بيشتري انجام دهد كه ميزان و چگونگي اثر سن و تجربه بر دريافت ناشي از كار نيز متناسب با فرهنگ هر منطقه متفاوت است.
 • ع: دنياي اقتصاد تاريخ انتشار: 1391-02-10 نويسنده: مراد احمدي‌پور مترجم: چكيده: افزايش حقوق به صورت سالانه به منظور رعايت عدالت در پرداخت روالي است كه در مناطق مختلف دنيا بنا به شرايط اقتصادي هر كشور اجرا مي‌شود. اين مهم علاوه بر اينكه بايد بتواند ميزان تورم موجود در هر كشور را جبران كند، بايستي بتواند به كاركناني كه يكسال كار ك
 • كارفرمايان خصوصا آنهايي كه در بازار كار رقابتي براي جلب استعدادها فعاليت مي‌كنند، نيز براي جا نماندن از قافله بازار كار به استقبال اين افزايش‌ها مي‌روند. ضمنا دولت‌ها و اتحاديه‌ها براي حمايت از اقشار آسيب‌پذير حداقل حقوق قابل پرداخت را نيز ابلاغ مي‌كنند تا به اين ترتيب مانع بهره كشي از كارگران شوند. افزايش سالانه حقوق در قانون كار كشورمان نيز پيش‌بيني شده است. ماده 41 قانون كار مي‌گويد:1 «شوراي عالي كار همه ساله موظف است ميزان حداقل م
 • ام مي‌شود. 2- حداقل مزد بدون آنكه مشخصات جسمي و روحي كارگران و ويژگي‌هاي كار محول شده را مورد توجه قرار دهد، بايد به اندازه‌اي باشد تا زندگي يك خانواده كه تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمي اعلام مي‌شود را تامين كند.» امسال نيز شوراي عالي كار بر اساس روال سال‌هاي گذشته در اواخر اسفند ماه براي بررسي مزد تغيير جلسه داده و ميزان حداقل مزد را 3،897،000 ريال تعيين كرده است. ساير سطوح مزدي نيز به ميزان 7درصد به علاوه ماهانه 362،790 ريال افزايش يافته‌اند.2 بر
اخبار/ حداقل حقوق امسال 724 هزارتومان شد
از پايان فروردين ماه جاري افزايش‌هاي جديد حقوقي براي مشمولان قانون كار اعمال و به حق مسكن ماهيانه هر كارگر ۱۰ هزارتومان، بن نقدي ۳۰ هزارتومان، حق سنوات ۶ هزارتومان و حداقل دستمزد نيز ۱۲۱۷۷۵ تومان افزوده خواهد شد. مبلغ ۱۲۱۷۶ تومان به ارقام يادشده براي كارگران متاهل داراي يك فرزند و ۲۴۳۵۲ تومان نيز براي ۲ فرزند افزوده مي شود؛ به صورت كلي، بين ۱۶۷۷۷۵ تومان تا ۱۸۶۱۲۷ تومان افزايش حقوق براي گروه هاي زيرمجموعه قانون كار در نظر گرفته شده است.
 • با تصويب افزايش حقوق:حداقل حقوق امسال 724 هزارتومان شد منبع: الف تاريخ: 1393-01-16 حداقل حقوق امسال 724 هزارتومان شد با تصويب افزايش حقوق ۲۵ درصدي امسال كارگران و مشمولان قانون كار، از پايان فروردين ماه جاري تغييرات جديدي در فيش هاي حقوقي حدود ۱۲ ميليون نفر شاغل كشور اعمال خواهد شد. طبق مصوبه شوراي عالي كار، حداقل دستمزد امسال كار
 • هد شد. طبق مصوبه شوراي عالي كار، حداقل دستمزد امسال كارگران نبايد از ۶۰۸ هزار و ۹۰۰ تومان در هر ماه كمتر باشد. بر پايه اين گزارش، مبلغ ثابت افزايش ماهيانه دستمزد امسال حداقل بگيران دستمزد ماهيانه ۱۲۱ هزار و ۷۷۵ تومان خواهد بود كه بايد همزمان با حقوق فروردين ماه مشمولان قانون كار به پايه هاي حقوقي افزوده و پرداخت شود. بنابراين مجموع افزايش حداقل دستمزد ۱۲ ماهه مشمولان قانون كار ۱ ميليون و ۴۶۱ هزار و ۳۰۰ تومان خواهد بود كه اين رقم جدا از مزاياي جانبي قانون كار است. همچنين پس از ۸ سال از
 • زوده و پرداخت شود. بنابراين مجموع افزايش حداقل دستمزد ۱۲ ماهه مشمولان قانون كار ۱ ميليون و ۴۶۱ هزار و ۳۰۰ تومان خواهد بود كه اين رقم جدا از مزاياي جانبي قانون كار است. همچنين پس از ۸ سال از آخرين افزايش مبلغ حق مسكن كارگران، اين رقم از ابتداي امسال ۲۰ هزارتومان در نظر گرفته شده كه تا پايان اسفندماه سال گذشته ماهيانه ۱۰ هزارتومان محاسبه و پرداخت مي شد. علاوه بر اين، به حق بن نقدي ماهيانه كارگران نيز ۳۰ هزارتومان افزوده شده است. افزايش ۱.۴ ميليوني حداقل مزد ۹۳ حق اولاد يك فرزند براي مت
قوانين و مقررات/ بخشنامه و ضوابط مالي بودجه سال 88حداقل حقوق ومزاياي سال 1390, حقوق ومزاياي كارگران سال 1390, حداقل حقوق ومزاياي كارگران وكارمندان, 1390, حقوق كارگران, حداقل حقوق, حقوق كارمندان, افزايش حقوق كارمندان, صدور احكام جديد حقوق كاركنان دولت, قانون مديريت خدمات كشوري, طرح تحول اقتصادي, حداقل حقوق ومزايا سال 1388, جزئيات كامل بخشنامه افزايش حقوق كارگران در سال 88, مصوبه شوراي عالي كار و ابلاغيه وزير كار, حداقل مزد 88, ماده 41 قانون كار, حداقل مزد روزانه, پايه سنواتي, نظام هاي جبران خدمت, بن كارگري وحق اولاد, كارگران قرارداد موقت ودائم, تازه‌ترين دستورالعمل درباره افزايش حقوق كارمندان در سال 91, نگاهي به مشاغل پردرآمد در ايران +جدول, ميزان افزايش حقوق كارمندان دولت 10در‌صد شد, روند تغيير مزد در پنج سال گذشته و مقايسه آن با تورم رسمي, حداقل حقوق امسال 724 هزارتومان شد, بخشنامه و ضوابط مالي بودجه سال 1388, بودجه سال 1388, بخشنامه بودجه سال 88, برنامه چهارم وپنجم توسعه, قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44, دستورالعمل تهيه و تنظيم بودجه شركت هاي دولتي , دستورالعمل تهيه و تنظيم بودجه دستگاه هاي استاني , ضوابط مالي ناظر بر تنظيم بودجه سال 1388 كل كشور, هم


100 رديف در 10 صفحه
   << بعدي  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1
دريافت آخرين اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونيکي خود و يا دوستان خود هميشه از آخرين اطلاعات سايت آگاه شويد.

دريافت آخرين اطلاعات رازنامه

مشاوره در رازنامه

  حسن رحمان پور ( آموزش وتحقيقات (مشاوره شغلي، آموزش وپرورش، تحقيق و پژوهش) )
  با سلام من دانشجو و مسئول يكي از حوزه هاي بسيج هستم طبق قانون استخدام سپاه ميتوانم همزمان به استخدام سپاه درآيم؟


  سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
  با سلام. در صورتي كه شش دانگ يك واحد آپارتمان را بنام شخصي بزنم و او اجازه فروش اين واحد را بدون كسب اجازه از من نداشته باشد چه كاري بايد انجام داد؟ آيا ماده يا تبصره اي وجود دارد كه هنگام انتقال سند


  سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
  سلام.داراي يك باب مغازه به صورت سرقفلي هستم.مالك هر سه سال يكبار درخواست كارشناسي جهت افزايش اجاره را به دادگاه اعلام مي كند.بنده هيچ مشكلي با افزايش اجاره بها ندارم ولي متحمل شدن هزينه كارشناسي كمي م


  سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
  با سلام اينجانب داراي ساختمان دو طبقه اي مي باشم كه يك طبقه آن را به مدت 2 ماهي مي باشد كه اجاره داده ام در حال حاضر مستاجر مي گوييد كه تلويزيونش سوخته است به علت نوسانات برقي كه در ساختمان مي باشد


  رضا لطفي (  )
  باسلام.آيا فرمول ثابتي براي جريمه ديركرد تعهدات در قرارداد وجود دارد؟ شركت ما يك شركت بازاريابي است و اگر فروشنده در زمان تخويل سفارش تاخير داشته باشد شامل جريمه مي شود براي اين فرمول ميخواهم


  رضا لطفي (  )
  با سلام من علي هستم و 26 ساله و ساكن شيراز و دانشجوي كارداني گرافيك و شغل فعلي من كافي نت است . همچنين در زمينه طراحي بازي هاي كامپيوتري نيز فعاليت دارم . من با هزار زحمت اكنون 20 ميليون پول دارم


فهرست مشاورين


تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه .