جستجو در پورتال

مشاوره/ باعرض سلام بنده درحال ثبت شركتي هستم. براي ثبت الكترونيكي به شناسه ملي نياز دارم. چطور بايد اين شناسه را دريافت كنم؟
 • پرسش و پاسخ باعرض سلام بنده درحال ثبت شركتي هستم. براي ثبت الكترونيكي به شناسه ملي نياز دارم. چطور بايد اين شناسه را دريافت كنم؟  ؟ سلام دوست عزيز شناسه ملي در روزنامه رسمي شركتها مندرج است واگر نداريد مراجعه به اداره ثبت شركتها  منطقه يا جستجو در سايت  اداره ثبت شركتها
مشاوره/ با سلام شناسه ملي يا همان كد ملي شركتهاي ساختماني از چه تاريخي اعلام گرديده است
 • پرسش و پاسخ با سلام شناسه ملي يا همان كد ملي شركتهاي ساختماني از چه تاريخي اعلام گرديده است   ؟ با سلام كليه شركتها داراي شناسه ملي هستند و صرفا به شركتهاي ساختماني محدود نيست.اين كد از حدود 5 سال پيش به شركتهاي تازه تاسيس وقديمي توسط اداره ثبت شركتها تخصيص داده مي شود.
قوانين و مقررات/ آيين‌نامه وصول مطالبات سررسيد گذشته، معوق و مشكوك‌الوصول مؤسسات اعتباري-ت41498هـ 3/8/1388
هيئت‌وزيران در جلسه مورخ 1/7/1388 بنا به پيشنهاد مشترك بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده (5) قانون تسهيل اعطاي تسهيلات بانكي و كاهش هزينه‌هاي طرح و تسريع در اجراي طرحهاي توليدي و افزايش منابع مالي و كارايي بانكها ـ مصوب 1386 ـ آيين‌نامه وصول مطالبات سررسيد گذشته،معوق و مشكوك الوصول مؤسسات اعتباري (ريالي و ارزي) را به شرح زير تصويب نمود:
 • مه، برنامه نرم افزاري مطالبات خود را به گونه اي اصلاح نمايد كه انتقال مانده آن به مطالبات سررسيد گذشته، معوق، مشكوك الوصول، سوخت شده و غيره به صورت نرم افزاري و خودكار انجام شود. ارايه تمامي خدمات و تسهيلات بانكي منوط به ارايه شماره ملي، كدپستي و شناسه ملي اشخاص حقوقي است تا اعمال تصميمات مقرر در اين آيين نامه براساس مشخصات يادشده كاملاً به صورت الكترونيكي انجام شود. ماده3ـ بانك مركزي موظف است اطلاعات مربوط به مشتريان مؤسسه اعتباري از جمله اطلاعات مربوط به تمامي حسابهاي مشتريان و اطلاعات
 • ، پايش تغييرات و ارايه گزارشهاي به موقع در مورد پرتفوي مطالبات، جهت اقدامات مؤثر فراهم شود. ماده6 ـ مؤسسه اعتباري موظف است با استفاده از كادر كارشناسي خود يا با بهره گيري از شركتها و مؤسسات مشاوره اي، ضمن رعايت ضوابط در پرداخت تسهيلات، نظارت بر عمليات تعهدي گيرندگان تسهيلات را در اولويت امور قرار داده و برنامه ريزي در رعايت انضباط براي پيگيري وصول مطالبات را در دستور كار خود قرار دهد. تبصره ـ مؤسسه اعتباري مي تواند براي بهبود عملكرد وصول مطالبات، سياستهاي مناسبي از قبيل استفاده از امكانات
 • بدهي غيرجاري آنها در كل مؤسسات اعتباري بيش از پانصد ميليون (000/000/500) ريال باشد، تا تعيين تكليف بدهي و تعهدات سررسيد گذشته موارد زير را اعمال نمايد: الف ـ دريافت وجه التزام (جريمه تأخير تأديه)، به موجب قانون الحاق دو تبصره به ماده (15) قانون عمليات بانكي بدون ربا ـ مصوب 1376ـ معادل نرخ سود قراردادي به علاوه شش درصد (6%). ب ـ عدم اعطاي هرگونه تسهيلات (اعم از ارزي و ريالي). پ ـ عدم گشايش اعتبارات اسنادي. ت ـ عدم تحويل دسته چك و افتتاح حساب جاري جديد. ث ـ محروميت استفاده از تمامي تسهيلا
 • طبقه بندي اطلاعات
اخبار/ ارائه كد اقتصادي جديد از بهمن ماه
خبرگزاري فارس: معاون سازمان امور مالياتي با بيان اينكه ثبت نام اشخاص حقوقي براي دريافت كد اقتصادي از بهمن‌ماه شروع مي‌شود گفت: طبق قانون برنامه پنجم برخورداري از معافيت مالياتي به شرط ارائه به موقع اظهارنامه مالياتي است.
 • زمينه با مشكلات فراواني روبرو شدند اما اين بار كدهاي اقتصادي دقيق است و اگر كسي از كد اقتصادي ديگران استفاده كند مجرم شناخته مي‌شود. وكيلي يادآور شد: در كد اقتصادي شماره اقتصادي به هر نفر داده مي شود كه داري دو جزء‌ شماره ملي براي افراد و شناسه ملي براي اشخاص حقوقي و بخش دوم شامل ارقام سيستم داخلي سازمان امور مالياتي است. وي تاكيد كرد: براساس تبصره ۲ ماده 119 قانون برنام پنجم تسليم اظهارنامه مالياتي در موعد مقرر شرط برخورداري از معافيت مالياتي است و اگر كسي اظهارنامه به موقع ارائه نك
مشاوره/ سلام چگونه شناسه ملي براي شركت تعاوني بگيرم ؟
سلام چگونه شناسه ملي براي شركت تعاوني بگيرم ؟
 • پرسش و پاسخ سلام چگونه شناسه ملي براي شركت تعاوني بگيرم ؟  ؟ سلام ازطريق اداره ثبت شركتها ي محل خود
مشاوره/ سلام براي اينكه از سازمان مديريت(استانداري) شركت گريد اخذ كند چه مراحل و مداركي شركا بايد داشته باشد.
سلام براي اينكه از سازمان مديريت(استانداري) شركت گريد اخذ كند چه مراحل و مداركي شركا بايد داشته باشد.
 • مورد نيازعبارتنداز: كپي  كليه مدارك ذيل: 1-اساسنامه 2- اظهارنامه 3- آگهي تاسيس 4- آگهي روزنامه 5- آگهي آخرين تغييرات 6- كپي شناسنامه كليه شركا 7- كارت ملي كليه شركا8-اظهارنامه مالياتي شركت در سنوات قبل9-سند مالكيت ويا اجاره نامه10-كد اقتصادي وشناسه ملي همه موارد برابر اصل شده ب) چنانچه متقاضي قبلا شركت تاسيس نكرده باشد مدارك مورد نياز عبارتند از كپي شنامه + كپي كارت ملي كليه شركاء 2-فهرست افراد شاغل در شركت و مشخصات هر يك در اين فرم وارد شود شاغل يعنى مدير عامل و رئيس و نائب رئيس 
 • ند) و ضميمه اين فرم فتوكپى مدارك تحصيلى برابر اصل در دادگسترى و فتوكپى شناسنامه و اگر توضيحات دارد و فتوكپى پايان خدمت وليست هاي حقوق وتائيديه هاي بيمه 3-دارا بودن تحصيلات دانشگاهى (حداقل ليسانس) براى واحدهاى شخصى حقيقى مدير عامل و اعضاى هيأت مديره شركتها 4-كليه قراردادهاي انجام شده ودرجريان شامل سال ومبلغ ونام كارفرما وصورت وضعيت تائيد شده و تائيد نشده و...در قالب يك شيت وكپي برابر اصل شده قراردادها ومفاصاي بيمه قرارداد
توضيحات کاربران بر روي محتوا/
 • نظرات و پيشنهادات توضيحات كاربر باسلام: چراكدشناسه ملي شركتهارانبايدازطريق اينترنت گرفت،اين همه ازدولت الكترونيك دم ميزنيم ولي دراكثرمواقع عمل نميكنيم ، ؟ ثبت كننده: ziba.rajaie@gmail.com تاريخ ثبت: 1390/04/30
مقالات/ برترين ابزارهاي مديريتي در سال ۲۰۰۶
شركت بين و شركا (BAIN&COMPANY) هر ساله از طريق انجام يك تحقيق پيمايشي جامع، اقدام به ارائه تصويري از ميزان به كارگيري و رضايت مديران از ابزارهاي رايج مديريت در سراسر جهان و در طيف گسترده اي از صنايع و شركتها مي‌كند. به دليل افزايش مداوم تعداد ابزارهاي مديريت و با توجه به اين نكته كه اين ابزارها با كمي تاخير در كشور ما نيز مورد استفاده قرار مي گيرد،
 • ي مجدد فرايند كسب و كار، نوآوري مشاركتي، قوم شناسي مشتريان،وبلاگ سازماني، شايستگيهاي اصلي، مديريت ارتباط با مشتريان، بخش بندي مشتريان، ابزارهاي استراتژي رشد، مديريت دانش، مديريت وفاداري، بيانيه هاي مأموريت و چشم انداز، (offshoring) فعاليت برون مرزي، شناسه امواج راديويي(RFID)، برنامه ريزي اقتضايي و سناريو نويسي، شش سيگما، همكاريهاي استراتژيك، برنامه ريزي استراتژيك، مديريت زنجيره تأمين، مديريت كيفيت جامع، عمليات ناب، ادغام و خريد، برون سپاري، مراكز خدمات مشترك. لازم به ذكر است كه ابزارهاي، مديريت
 • ذكر است كه ابزارهاي، مديريت بر مبناي فعاليت،برنامه هاي مديريت تحول،تجزيه و تحليل ارزش افزوده اقتصادي، توليد انبوه منطبق با نيازهاي مشتريان و الگوهاي بهينه سازي قيمت از فهرست ابزارهاي مورد مطالعه حذف شده و ابزارهاي قوم شناسي مشتريان، وبلاگ سازماني، عمليات ناب، ادغام و خريد، مراكز خدمات مشترك براي اولين بار در زمره ابزارهاي مورد مطالعه قرار گرفته اند. در نمودار (۱) توزيع جغرافيايي پاسخ دهندگان به تفكيك براي سالهاي ۱۹۹۳ تا ۲۰۰۶ و سال ۲۰۰۶ نشان داده شده است. چنانكه مشاهده مي شود، در مطالعه انجام ش
 • جي سال ۲۰۰۶ حاكي از آن است كه هم اكنون مديران از ابزارهاي مديريتي بيشتري نسبت به آخرين نظر سنجي انجام شده در سال ۲۰۰۴ استفاده مي كنند. ميانگين ميزان استفاده از ابزارها در سال ۲۰۰۶، ۱۵ ابزار بوده است. اين افزايش در استفاده از ابزارهاي مديريتي در ميان شركتهاي كوچك و متوسط نيز گزارش شده است . ولي نكته حائز اهميت اين است كه با وجود استفاده بيشتر از ابزارهاي مديريتي ،ميزان رضايت مديران شركتها از نتايج به دست آمده سير نزولي داشته و ميانگين رضايت از اين ابزارها از ۳.۸۹ در سال ۲۰۰۴ به ۳.۷۵ در سال ۲۰۰۶ ك
 • طبقه بندي اطلاعات
قوانين و مقررات/ ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1392 كل كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 19/4/1392 بنا به پيشنهاد شماره 20860 مورخ 16/4/1392 معاونت برنامه ريزي رييس جمهور و به استناد اصل يكصدو سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران،ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1392 كل كشور را به شرح زير تصويب نمود:
 • ف ايشان، مجاز است. 24-دستگاههاي اجرايي اعم از دستگاههاي مشمول و غيرمشمول قانون مديريت خدمات كشوري موظفند اطلاعات كاركنان رسمي، پيماني، قرارداد كار معين و مشخص و قرارداد كارگري را در پايگاه اطلاعاتي نظام اداري به ثبت رسانيده و شماره مستخدم يا شماره شناسه دريافت و احكام كارگزيني خود را از طريق سامانه كاركنان نظام اداري صادر نمايند و امور مختلف اداري و مكاتبات خود را از طرق اين سامانه انجام دهند. 25-پرداخت وجه از هر محل تحت عناوين مختلف هزينه دادرسي، هزينه كارشناسي و مشابه آن، براي طرح اختلافات
 • ي باشد. 30- به استناد تبصره ماده (75) قانون محاسبات عمومي كشور- مصوب 1366-، دستگاه هاي اجـرايي مـلي موظـفند ظرف دو مـاه پـس از ابلاغ موافقتنامه طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي توسط معاونت، اعتبارات دستگاه هاي اجرايي ابلاغ گيرنده اعم از استاني يا ملي را ابلاغ و به معاونت اعلام نمايند. 31-در اجراي مفاد بندهاي(1-2)،(7-2) و(129)قانون، معاونت موظف است اعتبارات هزينه اي، تملك دارايي هاي سرمايه اي و مالي مصوب را متناسب با درآمدها و منابع، به ويژه در رابطه با منابع حاصل از فروش اوراق مشاركت و فروش
 • ي شركت ها با تركيب اعضاي مذكور در بند (9-27) قانون توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي از زمان تصويب و درج نام شركت ها توسط هيئت واگذاري در فهرست بنگاه هاي قابل واگذاري. ب- تصـويب بـودجه شركت ها تا پايان مرداد ماه سال1392 با رعايت ضوابط ناظر بر بودجه شركتهاي دولتي توسط مجمع عمومي شركتها و اعلام آن به معاونت. بودجه هر شركت پس از تأييد معاونت تا پانزدهم شهريور ماه سال1392به آن شركت ابلاغ مي شود و نسخه اي از آن در اختيار خزانه داري كل كشور، سازمان خصوصي سازي و ديوان محاسبات كشور قرار مي گيرد. ج- م
اخبار/ موسسات حسابرسي و شاغلين انفرادي عضو جامعه يك نسخه گزارش صادره را به جامعه ارسال مي كنند
اطلاعيه مهم:طبق تصميمات شوراي عالي جامعه حسابداران رسمي موسسات حسابرسي و شاغلين انفرادي عضو جامعه بايستي يك نسخه از گزارشات حسابرسي صادره را ظرف يك هفته به جامعه حسابداران رسمي تحويل نمايند
 • ا در بانك توسعه صادرات و بانك تجارت اشاره نمود. اكنون لازم است نظام بانكي، با هماهنگي دستگاه‌هاي اجرايي قوه محترم قضائيه از جمله اداره ثبت شركتها، سازمان ثبت احوال كشور وسازمان ثبت اسناد و املاك كشور و استفاده موثر از اطلاعات سامانه كد ملي و شناسه شركتها، نسبت به شناسائي ذينفعان واحد اقدام عاجل به عمل آورد. 3)     ايجاد سامانه جامع اعتبار سنجي مشتريان اعتباري ضعف در سيستم اطلاعات مشتريان بانكها، عدم وجود سيستم جامع اعتبار سنجي متقاضيان تسهيلات در بانكها، عدم بررباعرض سلام بنده درحال ثبت شركتي هستم. براي ثبت الكترونيكي به شناسه ملي نياز دارم. چطور بايد اين شناسه را دريافت كنم؟, با سلام شناسه ملي يا همان كد ملي شركتهاي ساختماني از چه تاريخي اعلام گرديده است , آيين‌نامه وصول مطالبات, سررسيد گذشته, معوق, مشكوك‌الوصول, مؤسسات اعتباري, اعتبار, اعتباري, مطالبات, تسهيل, مطالبات سررسيد گذشته, مؤسسه اعتباري , وصول مطالبات , مشتري, پرداخت, سررسيد, ارائه كد اقتصادي جديد از بهمن ماه, سلام چگونه شناسه ملي براي شركت تعاوني بگيرم ؟, سلام براي اينكه از سازمان مديريت(استانداري) شركت گريد اخذ كند چه مراحل و مداركي شركا بايد داشته باشد., توضيحات كاربر, تكنيك‌هاي مديريتي, ارزيابي متوازن, الگويابي, مهندسي مجدد فرايند, نوآوري مشاركتي, مديريت ارتباط با مشتريان, بخش بندي مشتريان, استراتژي رشد, مديريت دانش, مديريت وفاداري, ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1392 كل كشور, موسسات حسابرسي و شاغلين انفرادي عضو جامعه يك نسخه گزارش صادره را به جامعه ارسال مي كنند


13 رديف در 2 صفحه
   << بعدي  2  1
دريافت آخرين اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونيکي خود و يا دوستان خود هميشه از آخرين اطلاعات سايت آگاه شويد.

دريافت آخرين اطلاعات رازنامه

مشاوره در رازنامه

  علي روزي طلب ( مشاور IT و امنيت اطلاعات - توسعه برنامه هاي اندرويد - IOS ...، بازي هاي موبايل )
  سلام استاد. براي تبليغ يك سامانه پنل پيامك انبوه چه روشي موثر تر است؟ با تشكر


  حسن رحمان پور ( آموزش وتحقيقات (مشاوره شغلي، آموزش وپرورش، تحقيق و پژوهش) )
  با سلام من دانشجو و مسئول يكي از حوزه هاي بسيج هستم طبق قانون استخدام سپاه ميتوانم همزمان به استخدام سپاه درآيم؟


  سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
  با سلام. در صورتي كه شش دانگ يك واحد آپارتمان را بنام شخصي بزنم و او اجازه فروش اين واحد را بدون كسب اجازه از من نداشته باشد چه كاري بايد انجام داد؟ آيا ماده يا تبصره اي وجود دارد كه هنگام انتقال سند


  سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
  سلام.داراي يك باب مغازه به صورت سرقفلي هستم.مالك هر سه سال يكبار درخواست كارشناسي جهت افزايش اجاره را به دادگاه اعلام مي كند.بنده هيچ مشكلي با افزايش اجاره بها ندارم ولي متحمل شدن هزينه كارشناسي كمي م


  سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
  با سلام اينجانب داراي ساختمان دو طبقه اي مي باشم كه يك طبقه آن را به مدت 2 ماهي مي باشد كه اجاره داده ام در حال حاضر مستاجر مي گوييد كه تلويزيونش سوخته است به علت نوسانات برقي كه در ساختمان مي باشد


  رضا لطفي (  )
  باسلام.آيا فرمول ثابتي براي جريمه ديركرد تعهدات در قرارداد وجود دارد؟ شركت ما يك شركت بازاريابي است و اگر فروشنده در زمان تخويل سفارش تاخير داشته باشد شامل جريمه مي شود براي اين فرمول ميخواهم


فهرست مشاورين


تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه .