جستجو در پورتال

شماره حساب کانون کارشناسان رسمی دادگستری تهران

مقالات/ خدمات حسابداری


آیا شما به دنبال خدمات حسابداری هستید؟اگر اینگونه است آیا می دانید که شرکت های حسابداری چه خدماتی را ارائه می کنند وانواع آنها کدامند؟ملاک های انتخاب یک حسابدار خوب چیست وچه معیارهایی برای یک شرکت خدمات حسابداری خوب تلقی می شود؟اگر نمی دانید این مقاله را تا انتها بخوانید
  • حسابداری از لحاظ قانونی منعی به انجام کلیه خدمات مذکور( غیر از تایید گزارشات حسابرسی که با یستی توسط حسابدار رسمی مهر وامضاء شود) را ندارند.  به عنوان نمونه ارائه گزارش حسابرسی توسط حسابداران رسمی در قالب موسسه حسابرسی ویا حسابدار رسمی انفرادی دارای شماره عضویت وحق امضاء ممکن است و شرکتهای حسابداری نمی توانند چنین خدماتی را ارائه نمایند.اما اگر قرار باشد که گزارش حسابرسی تهیه شده صرفا برای مقاصد داخلی مدیران تهیه ومورد استفاده قرار گیرد همه شرکت های ارائه کننده خدمات حسابداری می توانند این خدمت
  • نمایند.اما اگر قرار باشد که گزارش حسابرسی تهیه شده صرفا برای مقاصد داخلی مدیران تهیه ومورد استفاده قرار گیرد همه شرکت های ارائه کننده خدمات حسابداری می توانند این خدمت را ارائه کنند. 3-معمولا اگر قرار باشد خدمات دارای کیفیت هر یک از شرکت های خدمات حسابداری سعی می کند در یک دامنه تخصصی ومحدودی اقدام به ارائه خدمت کند که این موضوع درستی اصل تقسیم کار را در این خدمات نیز مجددا مطرح می کند.برای مثال موسسات حسابرسی هیچ تلاش وادعایی در خصوص طرح وپیاده سازی سیستم های حسابداری قیمت تمام شده نمی کنند و
  • کارشناس ارشد ودکتری حسابداری بوده وشرایط سهل تری نسبت به مورد اوولی دارد 3-3-جامعه حسابداران رسمی که تنها نهاد رسمی تایید کننده صلاحیت حسابداران رسمی برای تایید گزارشات حسابرسی در کشور را دارا می باشند. ودارای بیشترین اعتبار است . علاوه بر اینها کانون کارشناسان رسمی دادگستری وقوه قضائیه که  نهاد هایی غیر مستقل ودولتی ودارای جانبداری شدید در پذیرش افراد خاصی می باشند و با شرایطی که مهمترین آن متدین به اسلام وقانون اساسی وجمهوری اسلامی واصطلاحا با چاقوقی عدم انطباق با شرایط ماده 15 قانون کارشن
  • طبقه بندی اطلاعات

اخبار/ تصویب دستورالعمل انتشار اوراق اجاره


شورای عالی بورس و اوراق بهادار در جلسه اخیر خود دستورالعمل انتشار اوراق اجاره را تصویب کرد.
  • اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بیمه ها و شرکت های تامین سرمایه، شرکت های سرمایه گذاری یا نهادهای عمومی مورد تایید سازمان تعیین می شود. درعین حال، «ضامن» باید مستقل از «بانی» بوده و استقلال آن توسط «حسابرس بانی» تایید شود و در صورتی که اوراق اجاره دارای رتبه اعتباری باشند، وجود ضامن الزامی نخواهد بود. «حسابرس بانی» در زمان ارائه طرح تامین مالی از طریق انتشار اوراق اجاره و آخرین سال مالی ماقبل آن باید از میان موسسات حسابرسی معت
  • زارش هیات مدیره بانی برای دوره مالی اخیر جهت ارائه به مجمع عمومی، گزارش تحلیل ریسک های مرتبط با موضوع فعالیت بانی، اعلام رتبه اعتباری در صورت وجود و مدت و نوع اجاره، میزان اجاره بها، نحوه پرداخت آن به سرمایه گذاران، گزارش کارشناس یا کارشناسان منتخب کانون کارشناسان رسمی دادگستری در خصوص دارایی و ارزش آن و گزارش ویژه حسابرس در خصوص رعایت شرایط مشخصات عمومی دارایی (موضوع بند الف ماده 11) است. همچنین صدور مجوز انتشار اوراق اجاره، منوط به انعقاد قراردادهای لازم میان ارکان در چارچوب تعیین شده از سوی
  • طبقه بندی اطلاعات

اخبار/ آیین‌نامه اجرایی افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها ابلاغ شد


آیین‌نامه اجرایی افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها ابلاغ شد سنا- اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمایه‌ای سازمان بورس و اوراق بهادار با انتشار اطلاعیه ای از ابلاغ آیین‌نامه اجرایی افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها موضوع جزء «ب» بند 78 قانون بودجه سال 1390 کل کشور خبر داد.
  • دگستری ‌باید توسط کانون کارشناسان رسمی دادگستری انتخاب شده باشد) و فیش واریز کارمزد رسیدگی به درخواست افزایش سرمایه، معادل نیم در هزار مبلغ افزایش سرمایۀ درخواستی حداکثر به مبلغ 20 میلیون ریال به علاو ه 4 درصد مالیات ارزش افزوده به حساب سیبا به شماره 0103402911003 به نام سازمان بورس و اوراق بهادار نزد بانک ملی شعبه بورس هستند. براساس این گزارش درحالی استفاده از خدمات مشاوران عرضه در خصوص افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی داراییها اختیاری است که  ضروری است قبل از هرگونه اقدامی
  • سال شود. همچنین در خصوص افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی داراییها توجه به مواد 3 تا 5 آیین‌نامۀ اجرایی جزء «ب» بند 78 قانون  بودجه سال90 کل کشور ضروری است. طبق این سه ماده  با توجه به بندهای 34 و 35 استاندارد حسابداری شماره 11 هرگاه یک قلم از داراییهای ثابت تجدید ارزیابی شود، ارزیابی تمام اقلام طبقه ای که دارایی مزبور در آن طبقه قرار دارد الزامی است. براساس ماده 4 هم  به منظور اصلاح مبنای محاسب ه استهلاک داراییهای تجدید ارزیابی شده، هزینه استهلاک
  • wnj;های سهامی عام ناشی از افزایش سرمایه (با توجه به موضوع فعالیت شرکت، بیانیه ثبت مربوطه تکمیل شود.) 4- گزارش کارشناس رسمی دادگستری در خصوص تجدید ارزیابی دارایی‌های شرکت با ذکر عمر مفید دارایی تجدید ارزیابی شده (کارشناس رسمی دادگستری باید توسط کانون کارشناسان رسمی دادگستری انتخاب شده باشد) 5- فیش واریز کارمزد رسیدگی به درخواست افزایش سرمایه، معادل نیم در هزار مبلغ افزایش سرمایه درخواستی حداکثر به مبلغ 20 میلیون ریال به علاوه 4 درصد مالیات بر ارزش افزوده به حساب سیبا به شماره 0103402911003

مقالات/ لزوم تغییر در ترکیب هیات‌های حل اختلاف مالیاتی


به موجب مفاد ماده 244 قانون مالیات‌های مستقیم، مرجع رسیدگی به کلیه اختلافات مالیاتی، جز در مواردی که ضمن مقررات قانون یاد شده، مرجع دیگری برای آن پیش‌بینی شده، هیات حل اختلاف مالیاتی است.
  • ر شهرستان ها یا مراکز استان ها وجود نداشته باشد، بنا به درخواست سازمان امور مالیاتی کشور، رییس قوه قضائیه یک نفر قاضی شاغل را برای عضویت هیات معرفی خواهد کرد. 3- یک نفر نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران یا اتاق تعاون یا جامعه حسابداران رسمی ایران یا مجامع حرفه ای یا تشکل های صنفی یا شورای اسلامی شهر به انتخاب مودی. با نگاهی به ترکیب اعضای هیات حل اختلاف مالیاتی مشخص می شود که نماینده سازمان امور مالیاتی به طور مشخص نمی تواند دارای استقلال کامل در صدور رای باشد و بنابرای
  • انش حقوقی، دارای تخصص لازم در حسابداری، حسابرسی و قانون مالیات های مستقیم هستند و از سوی دیگر به لحاظ دارا بودن جایگاه قانونی می توان از آنان به عنوان عضو هیات های حل اختلاف مالیاتی استفاده کرد، کارشناسان رسمی دادگستری در رشته حسابداری و حسابرسی عضو کانون کارشناسان رسمی دادگستری هستند که صلاحیت کارشناسی در امور مالیاتی را دارا هستند. مطالعه قوانین و مقررات جاریه کشور نشان دهنده این است که «تصدیق یک موضوع توسط کارشناسان”، نقشی تعیین کننده و سرنوشت ساز در دعاوی حقوقی دارد و قانون گذار
  • تری هستند که صلاحیت کارشناسی در امور مالیاتی را دارا هستند. مطالعه قوانین و مقررات جاریه کشور نشان دهنده این است که «تصدیق یک موضوع توسط کارشناسان”، نقشی تعیین کننده و سرنوشت ساز در دعاوی حقوقی دارد و قانون گذار با شناخت از این اهمیت کار کارشناسان رسمی دادگستری، در پاره ای موارد، عقیده کارشناس را حتی به منزله حکم دادگاه معرفی کرده و در برخی موارد نیز آن را قاطع دعوا و غیر قابل تجدید نظر توصیف می کند. از سوی دیگر، مطالعه آرای دیوان عالی کشور نیز بیانگر صحت این موضوع است که به عنوان مث
  • طبقه بندی اطلاعات

مقالات/ لزوم تغییر در ترکیب هیات‌های حل اختلاف مالیاتی


به موجب مفاد ماده 244 قانون مالیات‌های مستقیم، مرجع رسیدگی به کلیه اختلافات مالیاتی، جز در مواردی که ضمن مقررات قانون یاد شده، مرجع دیگری برای آن پیش‌بینی شده، هیات حل اختلاف مالیاتی است.
  • ر شهرستان‌ها یا مراکز استان‌ها وجود نداشته باشد، بنا به درخواست سازمان امور مالیاتی کشور، رییس قوه قضائیه یک نفر قاضی شاغل را برای عضویت هیات معرفی خواهد کرد. 3- یک نفر نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران یا اتاق تعاون یا جامعه حسابداران رسمی ایران یا مجامع حرفه‌ای یا تشکل‌های صنفی یا شورای اسلامی شهر به انتخاب مودی. با نگاهی به ترکیب اعضای هیات حل اختلاف مالیاتی مشخص می‌شود که نماینده سازمان امور مالیاتی به طور مشخص نمی‌تواند دارای استقلال کامل در صدور رای باشد و بنابرای
  • انش حقوقی، دارای تخصص لازم در حسابداری، حسابرسی و قانون مالیات‌های مستقیم هستند و از سوی دیگر به لحاظ دارا بودن جایگاه قانونی می‌توان از آنان به عنوان عضو هیات‌های حل اختلاف مالیاتی استفاده کرد، کارشناسان رسمی دادگستری در رشته حسابداری و حسابرسی عضو کانون کارشناسان رسمی دادگستری هستند که صلاحیت کارشناسی در امور مالیاتی را دارا هستند. مطالعه قوانین و مقررات جاریه کشور نشان‌دهنده این است که «تصدیق یک موضوع توسط کارشناسان”، نقشی تعیین‌کننده و سرنوشت‌ساز در دعاوی حقوقی دارد و قانون‌گذار با شناخت از
  • ن رسمی دادگستری هستند که صلاحیت کارشناسی در امور مالیاتی را دارا هستند. مطالعه قوانین و مقررات جاریه کشور نشان‌دهنده این است که «تصدیق یک موضوع توسط کارشناسان”، نقشی تعیین‌کننده و سرنوشت‌ساز در دعاوی حقوقی دارد و قانون‌گذار با شناخت از این اهمیت کار کارشناسان رسمی دادگستری، در پاره‌ای موارد، عقیده کارشناس را حتی به منزله حکم دادگاه معرفی کرده و در برخی موارد نیز آن را قاطع دعوا و غیر قابل تجدید نظر توصیف می‌کند. از سوی دیگر، مطالعه آرای دیوان عالی کشور نیز بیانگر صحت این موضوع است که به عنوان مث
  • طبقه بندی اطلاعات

مقالات/ دیوان محاسبات و جامعه حسابداران


یکی از مشکلات اساسی در ساختار نظام اداری کشورمان بها ندادن به نهادهای تخصصی در هر زمینه و ایجاد ساختارهای موازی در مقابل آنان است.
  • دیوان محاسبات و جامعه حسابداران منبع: دنیای اقتصاد تاریخ انتشار: 1389-04-07 نویسنده: عباس وفادار مترجم: چکیده: یکی از مشکلات اساسی در ساختار نظام اداری کشورمان بها ندادن به نهادهای تخصصی در هر زمینه و ایجاد ساختارهای موازی در مقابل آنان است. دیوان محاسبات و ج
  • شورمان بها ندادن به نهادهای تخصصی در هر زمینه و ایجاد ساختارهای موازی در مقابل آنان است. یکی از مثال های معاصر و کاملا مشهود، تصویب ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. به رغم وجود دو نهاد قانونی و دارای پیشینه تاریخی یعنی کانون وکلای دادگستری و کانون کارشناسان رسمی دادگستری، در ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه که اعتبار آن نیز تنها به پنج سال دوره تسری این قانون محدود می شود، به قوه قضائیه اجازه داده شده است تا با تایید صلاحیت متقاضیان، حسب مورد اقدام به صدور پروانه و
  • به پنج سال دوره تسری این قانون محدود می شود، به قوه قضائیه اجازه داده شده است تا با تایید صلاحیت متقاضیان، حسب مورد اقدام به صدور پروانه وکالت یا کارشناسی کند. نتیجه کار نیز کاملا مشخص است، ایجاد نهادی موازی با عنوان مرکز امور مشاوران حقوقی وکلا و کارشناسان قوه قضائیه که فاقد استقلال لازم از قوه قضائیه است، از لحاظ قانونی اعتبار آن به دوره پنج ساله قانون برنامه سوم محدود می شود و صرف نظر از کیفیت و عملکرد آن، هم اکنون اتخاذ تصمیم در مورد چگونگی ادامه فعالیت آن به یکی از دغدغه های قوه قضائیه تب
  • طبقه بندی اطلاعات

مقالات/ نقدی بر یک مصوبه شورای عالی «جامعه»


نزدیک به 9 سال از عمر جامعه حسابداران رسمی ایران می گذرد. شاید بتوان گفت به رغم گذشت نزدیک به صد سال از عمر حرفه حسابداری، این حرفه فقط ده سال است که دارای یک تشکل حرفه ای صنفی است؛ در حالی که عمر تشکل های صنفی در نهادهای مشابه همچون کانون وکلای دادگستری، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و... به بیش از هفتاد سال پیش باز می گردد.
  • اقتصاد تاریخ انتشار: 0000-00-00 نویسنده: عباس وفادار مترجم: چکیده: نزدیک به 9 سال از عمر جامعه حسابداران رسمی ایران می گذرد. شاید بتوان گفت به رغم گذشت نزدیک به صد سال از عمر حرفه حسابداری، این حرفه فقط ده سال است که دارای یک تشکل حرفه ای صنفی است؛ در حالی که عمر تشکل های صنفی در نهادهای مشابه همچون کانون وکلای دادگستری، کانون کارشناسان رسمی د
  • امعه» نزدیک به 9 سال از عمر جامعه حسابداران رسمی ایران می گذرد. شاید بتوان گفت به رغم گذشت نزدیک به صد سال از عمر حرفه حسابداری، این حرفه فقط ده سال است که دارای یک تشکل حرفه ای صنفی است؛ در حالی که عمر تشکل های صنفی در نهادهای مشابه همچون کانون وکلای دادگستری، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و... به بیش از هفتاد سال پیش باز می گردد. یکی از هدف های مهم این گونه تشکل های حرفه ای، حمایت از حقوق اعضا در مواردی است که این حقوق مورد تهدید و تحدید قرار می گیرد. نمونه ای از این گون
  • ه کرد. در محدوده اطلاعات نگارنده، هیچ یک از نهادهای حرفه ای معتبر جهان همچون انجمن حسابداران رسمی آمریکا، انجمن های حسابداران خبره انگلیس و کانادا چنین اطلاعاتی را در وبگاه های خود منتشر نمی کنند. حتی با مراجعه به وبگاه کانون وکلای دادگستری یا کانون کارشناسان رسمی دادگستری نیز درج چنین اطلاعاتی مشاهده نمی شود. بنابراین مشخص نیست که شورای عالی محترم جامعه چگونه به این نتیجه رسیده است؟ 6. وظیفه جمع آوری و استناد چنین نوع اطلاعاتی و ارزیابی موسسات و شرکت ها و رتبه بندی آنان توسط برخی موسسات ه
  • طبقه بندی اطلاعات

قوانین و مقررات/ لایحه آیین دادرسی تجاری


دادگاه‌های تجاری برای رسیدگی به دعاوی ناشی از امور تجاری در حوزه‌های قضایی مرکز هر استان تشکیل می‌شوند.
  • پس از اعلام ختم دادرسی رای خود را انشاء‌ و اعلام می‌نماید. ماده79-رای دادگاه علاوه برمواد مصرح در ماده (296) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) باید مشتمل بر خلاصه دعوی و استدلال ارائه شده توسط طرفین با قید شماره اوراق مربوط وجهات پذیرش یا رد هر یک از آن‌ها باشد. فصل پنجم-شکایت از آراء ماده80-مهلت واخواهی از احکام غیابی برای اشخاص مقیم ایران 10 روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور 20 روز از تاریخ ابلاغ واقعی خواهد بود. عذر موجه تابع قانون آیین

اخبار/ اصلاحاتی برای افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی


یک مقام مسوول‌ سازمان بورس از تکمیل و انجام اصلاحاتی در رویه افزایش سرمایه شرکت‌های سهامی عام از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها خبر داد.
  • اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمایه‌ای سازمان ارسال شود. وی ادامه داد: این مستندات و اطلاعات شامل 5 مورد تقاضای ثبت سهام در دست انتشار ناشی از افزایش سرمایه شرکت‌های سهامی عام، گزارش توجیهی افزایش سرمایه به‌همراه اظهارنظر حسابرس درخصوص آن، بیانیه ثبت سهام در دست انتشار شرکت‌های سهامی عام ناشی از افزایش سرمایه، گزارش کارشناس رسمی دادگستری در خصوص تجدید ارزیابی دارایی‌های شرکت با ذکر عمر مفید دارایی تجدید ارزیابی شده (کارشناس رسمی دادگستری ‌باید توسط کانو
  • فت: طبق مصوبه نحوه انتخاب کارشناسان ارزیابی‌کننده در فرآیند افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های کلیه شرکت‌های سهامی عام که روز گذشته در سایت کدال منتشر شد، تجدید ارزیابی باید توسط هیات‌ کارشناسان رسمی معرفی شده از کانون کارشناسان رسمی دادگستری یا مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه صورت پذیرد.وی افزود: همچنین استفاده از خدمات مشاوران عرضه برای افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها الزامی نبوده و سایر موارد مندرج در آیین نامه اجرایی
  • فزود: همچنین استفاده از خدمات مشاوران عرضه برای افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها الزامی نبوده و سایر موارد مندرج در آیین نامه اجرایی مصوب 27 آذر 90 هیات‌ وزیران الزامی است.ابوترابی ادامه داد: این درحالی است که در مصوبه قبلی فقط کارشناسان رسمی دادگستری مجاز به تهیه گزارش بودند اما بعد از بروز ابهاماتی برای برخی شرکت‌ها، مقرر شده علاوه بر کارشناسان رسمی دادگستری، کارشناسان مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه هم از چنین امکانی برخوردار باشند. همچنین تجدید

مقالات/ حسابرسی «زبان گزارشگری مالی توسعه‌پذیر (XBRL)»


مقدمه امروزه معاملات کامپیوتری در بازارهای پولی و مالی می‌تواند در لحظه‌ای از زمان صورت گیرد و تقریبا همزمان بودن تصمیم‌گیری استفاده‌کنندگان از اطلاعات با استفاده از اطلاعات مربوط و قابل اتکا که به‌واسطه عامل گزارشگری لحظه‌ای و همزمان با انجام معامله صورت می‌گیرد، نیازمند به رسیدگی حسابرسی همزمان با رویدادها را ایجاب کرده که این مهم با وجود اینترنت مهیا شده است.
  • حسابرسی «زبان گزارشگری مالی توسعه‌پذیر (XBRL)» منبع: دنیای اقتصاد تاریخ انتشار: 1391-07-06 نویسنده: مترجم: لقمان پاکروان چکیده: مقدمه امروزه معاملات کامپیوتری در بازارهای پولی و مالی می‌تواند در لحظه‌ای از زمان صورت گیرد و تقریبا همزمان بودن تصمیم‌گیری استفاده‌کنندگان از اطلاعات با ا
  • ین اساس به‌کارگیری حسابرسی مستمر بدون استفاده از فنون حسابرسی به کمک رایانه غیرممکن است و با ورود زبانهای توسعه‌پذیر امکان به‌کارگیری و اجرای حسابرسی مستمر ضرورت حرفه است. منابع در دنیای اقتصاد موجود است. *حسابدار رسمی و عضو کانون کارشناسان رسمی دادگستری  خدمات حسابداری, خدمات مالی, مالی وحسابداری, حسابداری, حسابرسی, مالی, حسابداری, مشاوره مالی, مشاوره مالیاتی, حسابدار رسمی , مهدی غلام زاده, اوراق اجاره, اوراق بهادار, آیین‌نامه اجرایی افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها ابلاغ شد, هیات‌ حل اختلاف مالیاتی , قانون مالیات‌های مستقیم, اختلافات مالیاتی, مودیان مالیاتی, هیات‌های حل اختلاف مالیاتی, ترکیب هیات‌های حل اختلاف مالیاتی, اختلافات مالیاتی, مودیان مالیاتی, جامعه حسابداران رسمی, شبه قضایی, دیوان محاسبات و جامعه حسابداران, دیوان محاسبات , جامعه حسابداران, وکلا و کارشناسان قوه قضائیه, مصوبه شورای عالی, حسابداران رسمی ایران, امتیاز کنترل کیفی, حسابدار رسمی شاغل انفرادی, حسابرسی موسسات حسابرسی, لایحه آیین دادرسی تجاری , اصلاحاتی برای افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی, حسابرسی «زبان گزارشگری مالی توسعه‌پذیر (XBRL)»


84 ردیف در 9 صفحه
   << بعدی  9  8  7  6  5  4  3  2  1