جستجو در پورتال

شماره حساب شرکت نگین ابتکار توس در بانکها

قوانین و مقررات/ باب سوم قانون تجارت ـ شرکت‌های تجارتی شرکت سهامی


بخشی از مواد قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت ,مصوب 24/12/1347 در اینجا آورده شده است.
 • ت و تعیین مقدار نقد و غیرنقد آن به تفکیک. 5- تعداد سهام با نام و بی نام مبلغ اسمی آنها و در صورتی که سهام ممتاز نیز مورد نظر باشد تعیین تعداد و خصوصیات و امتیازات این گونه سهام. 6- میزان تعهد هر یک از مؤسسین و مبلغی که پرداخت کرده اند با تعیین شماره حساب و نام بانکی که وجوه پرداختی در آن واریز شده است. درمورد آورده غیرنقد تعیین اوصاف و مشخصات و ارزش آن به نحوی که بتوان از کم و کیف آورده غیرنقد اطلاع حاصل نمود. 7- مرکز اصلی شرکت. 8- مدت شرکت. ماده 8- طرح اسا
 • 16- تعیین وظایف و حدود اختیارات مدیران. 17- تعداد سهام تضمینی که مدیران باید به صندوق شرکت بسپارند. 18- قید این که شرکت یک بازرس خواهد داشت یا بیشتر و نحوه انتخاب و مدت مأموریت بازرس. 19- تعیین آغاز و پایان سال مالی شرکت و موعد تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان و تسلیم آن به بازرسان و به مجمع عمومی سالانه. 20- نحوه انحلال اختیاری شرکت و ترتیب تصفیه امور آن. 21- نحوه تغییر اساسنامه. ماده 9- طرح اعلامیه پذیره نویسی مذکور در ماده (6) باید مشتمل بر نکات زیر باشد: 1- نام شرکت
 • ن به بازرسان و به مجمع عمومی سالانه. 20- نحوه انحلال اختیاری شرکت و ترتیب تصفیه امور آن. 21- نحوه تغییر اساسنامه. ماده 9- طرح اعلامیه پذیره نویسی مذکور در ماده (6) باید مشتمل بر نکات زیر باشد: 1- نام شرکت. 2- موضوع شرکت و نوع فعالیت هایی که شرکت به منظور آن تشکیل می شود. 3- مرکز اصلی شرکت و شعب آن در صورتی که تأسیس شعبه مورد نظر باشد. 4- مدت شرکت. 5- هویت کامل و اقامتگاه و شغل مؤسسین، درصورتی که تمام یا بعضی از مؤسسین در امور مربو
 • طبقه بندی اطلاعات

مقالات/ گامی به جلو !


در مقاله قبلی، سعی شد با نگاهی منطقی به قانون تجارت، اساسنامه سازمان حسابرسی و مواد 3 و 4 آیین‌نامه اجرایی تبصره 4 ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی، مفاد سه بخشنامه شماره 72824/200 مورخ 13/11/88، بخشنامه شماره 24067 مورخ 20/03/87 و بخشنامه شماره 22051 مورخ 09/04/87 رییس کل اسبق و جدید سازمان امور مالیاتی در خصوص ضوابط شکلی پذیرش گزارش حسابرسی مالیاتی در اجرای ماده 272 ق.م.م مورد نقد و بررسی قرار گیرد.
 • چکیده: در مقاله قبلی، سعی شد با نگاهی منطقی به قانون تجارت، اساسنامه سازمان حسابرسی و مواد 3 و 4 آیین‌نامه اجرایی تبصره 4 ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی، مفاد سه بخشنامه شماره 72824/200 مورخ 13/11/88، بخشنامه شماره 24067 مورخ 20/03/87 و بخشنامه شماره 22051 مورخ 09/04/87 رییس کل اسبق و جدید سازمان امور مالیاتی در خصوص ضوابط شکلی پذیرش گزارش حسابرسی مالیاتی در اجرای ماده 272 ق.م.م مورد نقد و بررسی قرار گیرد.
 • ل اسبق و جدید سازمان امور مالیاتی در خصوص ضوابط شکلی پذیرش گزارش حسابرسی مالیاتی در اجرای ماده 272 ق.م.م مورد نقد و بررسی قرار گیرد. گامی به جلو ! در مقاله قبلی، سعی شد با نگاهی منطقی به قانون تجارت، اساسنامه سازمان حسابرسی و مواد 3 و 4 آیین نامه اجرایی تبصره 4 ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی، مفاد سه بخشنامه شماره 72824/200 مورخ 13/11/88، بخشنامه شماره 24067 مورخ 20/03/87 و بخشنامه شماره 22051 مورخ 09/04/87 رییس کل اسبق و جد
 • کاهش مبالغ قطعی شده مالیات اشخاص حقوقی و حقیقی، نسبت به ارقام مندرج در برگ های تشخیص مالیات، در برخی موارد می تواند ناشی از این مورد باشد. 2 - در مقاله قبلی به صورت مشروح و کامل با استناد به مفاد بخش های 5، 6، 7 و 10 اصلاحیه قانون تجارت در رابطه با شرکت های سهامی، بندهای الف، ب، تبصره بند ب و بند ج ماده 7 اساسنامه سازمان حسابرسی و مواد 3 و 4 آیین نامه اجرایی تبصره 4 ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی که «پایه های قانونی و استنادی» بخشنامه شماره 240
 • طبقه بندی اطلاعات

مقالات/ حسابداران رسمی؛ دیروز، امروز و فردا


قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی در سال 1372 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
 • حسابداران رسمی؛ دیروز، امروز و فردا منبع: دنیای اقتصاد تاریخ انتشار: 1391-05-19 نویسنده: محمدهادی حجتی مترجم: چکیده: قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی در سال 1372 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
 • nj;تجاری به ثبت رسید. در سال‌های 1380و1381 اولین گروه حسابداران رسمی به تعداد 1039 نفر شامل 759 نفر از مدیران ارشد، مدیران فنی و سرپرستان حسابرسی... سازمان حسابرسی و 280 نفر از مدیران دستگاه‌های اجرایی و ممیزان کل مالیاتی شاغل در امور شرکت‌ها، با استفاده از معافیت آزمون مندرج در تبصره‌های 2 و 3 بند (ز) ماده 3 «آیین‌نامه تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آن»، توسط «هیات تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی» انتخاب و اعلام شدند. در دهمین
 • ان رسمی فوق (شامل شاغلین در سازمان حسابرسی، در استخدام موسسات حسابرسی و غیر‌شاغلین )در سنوات فوق، غیر‌شاغل بوده و در صورت اشتغال به حرفه حسابرسی، به کار حسابدار رسمی مشغول نبوده‌اند. بررسی روند افزایشی تعداد حسابداران رسمی، حاکی از میانگین رشد 7درصدی، در سنوات فوق است. در حال حاضر 237 موسسه حسابرسی عضو جامعه تشکیل شده (772 نفر-42 درصد اعضا) که از این تعداد 147 موسسه با 3شریک (62%)، 47 موسسه با 4 شریک (20%) و 24 موسسه با 2شریک (10%) مشغول به‌ کارند. لزوم بازنگری و اصلاح «

مقالات/ تشکیل گروه های کاری به منظور ارتقاء بهره وری در سازمان ( مورد صنعت سیمان آرتا اردبیل)


یکی از مهمترین عوامل در تغییرات وسیع سازمانی فرد است،در این خصوص برتری از آن سازمانهایی است که حاضر به خطر کردن هستند و تصمیم گیری را به همه سطوح سازمان توسعه می دهند این الگوی جدید برمبنای قدرت بخشیدن به فرد بنا گشته است.بنابراین موقعیت سازمانهای آینده بستگی به چگونگی تلفیق نیازهای فردی اعضا با اهداف و دیدگاههای سازمان دارد.زمینه اساسی چنین دیدگاهی بدین شکل مطرح است که چنانچه فرد از کارآیی و مهارت بیشتری برخوردار گردد و مشارکت بیشتری در امور داشته باشد نهایتاً کل سازمان توسعه خواهد یافت. هدف کلی در این تحقیق گروه اسازی و استقرار گروهها در سازمان ها به منظور بالا بردن توان مشارکت و به طور اخص در خصوص سیمان آرتا اردبیل است. چون معتقدیم با این کار زمینه مشارکت افراد فراهم آمده و دیدگاه های افراد و سازمان هرچه بیشتر به هم نزدیک می شوند. براساس این هدف کلی اهداف ویژه تحقیق عبارتند از: 1- ملزومات گروه سازی در سازمان های تولیدی چیست؟ 2- موانع گروهسازی در سازمان های تولیدی چیست؟ 3- چگونه می توان گروه ها را مستقر نمود؟ واژه های کیلیدی:1-گر
 • دی:1-گر مدرسه عالی کسب و کار ماهان: نام: نیما نام خانوادگی:امیری آدرس ایمیل:NimaAmiri@rayana.ir شماره تلفن:04533726875 شماره موبایل: 09192250749 موسسه آموزش ماهان پایان نامه رشته DBA گروه5 تشکیل گروه های کاری به منظور ارتقاء بهره وری در سازمان ( مورد صنعت سیمان آرتا اردبیل) نیما امیری استاد راهنما: جناب آقای دکتر قربانی آذر ماه 93 چکیده: یکی از
 • تلاش و کوشش،نیروی ابتکار،خلاقیت و سازندگی آن ها را نیز شکوفا می کند.شوق به انجام کار گروهی و مسئولانه افراد را وادار می کند که برای هر مشکلی بهترین و عملی ترین راه حل ها را پیدا کنند و در شرایط خاص مدیر کارخانه را دوست و همفکر و همکار صمیمی گروه به حساب آورند و دوشادوش او فعالانه تلاش و همکاری کنند.حاصل تحقیقات و تجربیات پژوهشگران دلالت بر ان دارد که مشارکت سبب افزایش بازدهی،بالا رفتن کیفیت،کاهش تعارض،کاهش مقاومت های منفی نظیر:غیبت،تاخیر و کم کاری و افزایش درآمد مجموعه خواهد شد. در واقع مشارکت
 • 3 سازماندهی گروه ها: 1-1-3 مراحل تشکیل گروه 2-1-3 عوامل موثر بر عملکرد گروه 3-1-3 فرآیند تشکیل و راه اندازی گروه 4-1-3 الگوهای تشکیل و راه اندازی گروه 5-1-3 نقش اعضاء گروه های رسمی و غیر رسمی 2-3 تدوین آییننامه های اجرائی برای کار گروهی: 1-2-3 معرفی شرکت 2-2-3 سیاست شرکت 3-2-3 اهداف شرکت 4-2-3 نحوه تشکیل جلسات 5-2-3 حوزه و زمینه های موضوع گروه ها و پیشنهادات ( حیطه پیشنهادات ) 6-2-3 طبقه بندی پیشنهادات و امتیازات مربوطه و مزایای متعلقه 7-2-3 گردش پیشنهادات 3-3 آموزش گروه: 1-3-3 تشریح منافع گروه
 • طبقه بندی اطلاعات

مقالات/ تقلب در حسابرسی صورت‌های مالی


این روزها حسابرسی در دنیاتبدیل به حرفه ای ضروری و بسیار مورد نیاز شده است چراکه شواهد متعددی از تلاش هایبسیار در دستکاری فریبکارانه دفاتر حسابداری شرکت ها که گاه از آن به «پختن دفاتر» تعبیر می شود، صورت می گیرد.
 • نهادی برای جلوگیری از تقلب ارائه داده، این متغیر را به عنوان یکی از متغیرهای مورد توجه حسابرس در برآوردامکان تقلب در صورت های مالی در تصمیم گیری وی وارد کند. در سال 1997 هیات تدوین استانداردهای حسابرسی در ایالات متحده آمریکا بیانیه استاندارد حسابرسی شماره 99 باعنوان «رسیدگی به تقلب در صورت های مالی» را منتشر کرد. این استاندارد حسابرسان راملزم به برآورد ریسک تقلب در هر حسابرسی کرده، آنها را ترغیب می کند در هر برآوردیکه از امکان تقلب انجام می دهند، هم سیستم کنترل داخلی صاحبکار و هم نگر
 • به عبارتی «پرچم های قرمز» مربوط به گزارشگری مالی فریبکارانه را می توان به سه دسته تقسیم کرد: 1- ویژگی های مدیریت و تاثیری که وی بر محیط کنترلی دارد 2- شرایط صنعتو 3- ویژگی های عملیاتی و ثبات مالی صاحبکار. کمیته بین المللی شیوه های عمل درحسابرسی که وابسته به فدراسیون بین المللی حسابداران است، بیانیه بین المللی شماره 240 حسابرسی را منتشر کرده است که در این استاندارد، به رسیدگی حسابرس به ریسک وجودتقلب یا خطا در صورت های مالی پرداخته، در مورد محدودیت های ذاتی که در کشف خطا وتقلب، به ویژ
 • به رسیدگی حسابرس به ریسک وجودتقلب یا خطا در صورت های مالی پرداخته، در مورد محدودیت های ذاتی که در کشف خطا وتقلب، به ویژه تقلب مدیریت، حسابرس با آنها مواجه است، به صراحت بحث می کند. نکتهقابل توجه در این استاندارد این است که میان تقلب مدیران و کارکنان شرکت ها تمایزقائل شده، به زیبایی به بحث در مورد گزارشگری مالی فریبکارانه می پردازد. بیانیهاستاندارد حسابرسی شماره 99 راهنمای نسبتاً دقیقی در اختیار حسابرسان در مورد کشف تقلب قرار داد تا شاید رهنمونی باشد برای حسابرسان که حسابرسی صورت های مالی را بهگو
 • طبقه بندی اطلاعات

مقالات/ محاسبه هزینه سرمایه واحد تجاری


ایده «هزینه سرمایه» برای کاری که حرفه‌ای‌های مالی و حسابداری، مستقیم یا غیرمستقیم، به عنوان ‏بخشی از مشارکتشان در گروههای تصمیمگیری چندوظیفه¬ای متقابل انجام می‌دهند، نقشی اساسی ‏دارد.سه روش متفاوت تعیین میانگین موزون هزینه سرمایه برای شرکتهای مایکروسافت و جنرال­الکتریک منجر به نتایج متفاوتی برای هر یک از این شرکتها شد.

مقالات/ حسابرسان و سازمان امور مالیاتی


صدور دستورالعمل حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده و رهنمودهای تلویحی جامعه حسابداران رسمی ایران مبنی بر عدم اجرای حسابرسی توسط حسابداران رسمی و همچنین بازنگری در دستورالعمل حسابرسی مالیاتی موضوع ماده (272) و الحاق و افزایش موادی یک‌سویه در جهت تامین نظر ادارات مالیاتی، متضمن افزایش مسوولیت‌های بی‌رویه حسابرسان مالیاتی است.
 • 4 قانون استفاده از خدمات حسابداران رسمی نیز استفاده شده است و با حذف تبصره 2 پیشنهادی فوق سازمان امور مالیاتی از همان فردای تصویب اصلاحیه مورخ 27/11/1380 درصدد برآمد که حاکمیت خود را در تنظیم نمونه گزارش حسابرسی و ابلاغ دستورالعمل حسابرسی مالیاتی به شماره 38027/3665-211 به تاریخ 18/6/1381 و بخشنامه های متعدد دیگر استناد به مفاد مواد 4، 5 و 6 آیین نامه یاد شده اخیر در قالب اعمال نظارت و همچنین الزام سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران، به پاسخگویی به اداره های امور مالیاتی جبران کند. از سوی دیگر ب
 • /1381 و بخشنامه های متعدد دیگر استناد به مفاد مواد 4، 5 و 6 آیین نامه یاد شده اخیر در قالب اعمال نظارت و همچنین الزام سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران، به پاسخگویی به اداره های امور مالیاتی جبران کند. از سوی دیگر به موجب نص صریح ماده (272)، سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی معتقدند که به استناد مفاد ماده 272 ق.م.م اداره امور مالیاتی گزارش حسابرسی مالیاتی را بدون رسیدگی قبول و مطابق مقررات برگ تشخیص صادر می کند. از اولین سال عملکرد موضوع ماده (272) مشخص بود که سازمان امور مالیاتی به ویژه
 • قتصاد نوین جهانی است، بنابراین تعارضات فاحش و عدیده ای در این رابطه وجود دارد که به علت حاکمیت قانون مالیات های مستقیم بر استانداردهای حسابداری در عمل کاربرد این استانداردها را در حوزه بنگاه های اقتصادی مورد تردید قرار داده است. صاحبان صنعت و مدیران شرکت های خدماتی مدعی هستند که حسابرسان آنها را ناچار به رعایت استانداردهای حسابداری کرده اما با رعایت این استانداردهای حسابداری، در عمل نه تنها منافع مالیاتی آنها کاهش می یابد، بلکه در بسیاری مواقع زیان مالیاتی جایگزین منافع مالیاتی می شود. پس این چه
 • طبقه بندی اطلاعات

قوانین و مقررات/ قانون بودجه سال 1387 کل کشور


‎‎‎‎عطف به نامه‌های شماره 168203 مورخ 17/10/1386 و شماره 177248مورخ 3/11/1386 در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم(123) قانون اساسی جمهوری‌اسلامی‌ایران قانون بودجه سال 1387کل کشور که به مجلس‌شورای اسلامی تقدیم گردیده بود با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 1/12/1386 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد.
 • لامی تاریخ انتشار: 1386-12-01 تاریخ اعتبار از: 1387-01-01 تا: توضیحات: ‎‎‎‎عطف به نامه‌های شماره 168203 مورخ 17/10/1386 و شماره 177248مورخ 3/11/1386 در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم(123) قانون اساسی جمهوری‌اسلامی‌ایران قانون بودجه سال 1387کل کشور که به مجلس‌شورای اسلامی تقدیم گردیده بود با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 1/12/1386 و تأی
 • حاظ اجراء مقررات قانون یادشده در حکم مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به شمار می آیند. ‎‎‎‎6 – سهمیه های باقیمانده تسهیلات مصوب بیع متقابل و تسهیلات مالی خارجی (فاینانس- موضوع قانون استفاده از منابع مالی خارجی مصوب 6/7/1384) و حساب ذخیره ارزی مندرج در قوانین بودجه های سالهای گذشته در سال 1387 به قوت خود باقی است. مبلغ قابل استفاده تسهیلات مالی خارجی(فاینانس) و استفاده از موجودی حساب ذخیره ارزی موضوع بندهای (د) و(هـ) ماده(1) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگ
 • راگراف آخر جزء(1) بند مذکور، به ترتیب معادل ارزی مبلغ پنجاه و سه هزار و چهارصدمیلیارد (53.400.000.000.000) ریال و هشتاد ونه هزار میلیارد (89.000.000.000.000)ریال مجاز خواهد بود. ‎‎‎‎7 - به منظور تنظیم رابطه دولت و وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط و اعمال حق مالکیت دولت بر منابع نفت و گاز کشور، به دولت اجازه داده می شود (با رعایت اصل مالکیت منابع نفتی و گازی ایران) برای سال 1387 نسبت به عقد قرارداد بین وزارت نفت و «وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط
 • طبقه بندی اطلاعات

قوانین و مقررات/ بخش‌ 25 : ارزیابی‌ رعایت‌ قوانین‌ و مقررات‌ در حسابرسی‌‏


هدف‌ این‌ بخش‌، ارائه‌ استانداردها و راهنماییهای‌ لازم‌ در مورد مسئولیت‌ حسابرس‌ نسبت‌ به‌ ارزیابی‌ رعایت‌ قوانین‌ و مقررات‌ (توسط‌ واحد مورد رسیدگی‌) در حسابرسی‌ صورتهای‌ مالی‌ است‌.

قوانین و مقررات/ لایحه بودجه سال 89


لایحه بودجه سال 1389 کل کشور با سقف 368 هزار و 505 میلیارد تومان توسط رئیس جمهوری به مجلس ارائه شد.
 • و بیست و پنج میلیون ریال و از حیث هزینه ها و سایر پرداخت ها بالغ بر دو میلیون و ششصد و نود و دو هزار و دویست و چهل و هفت میلیارد و سیصد و بیست و پنج میلیون ریال. 2-الف- درآمدها و سایر منابع عمومی موضوع این قانون، به شرح عناوین و ارقام مندرج در جدول شماره 5 و پیوست شماره 2 در سال 1389 وصول و هزینه ها و تملک های دارایی سرمایه ای و مالی وزارتخانه ها و موسسات دولتی و همچنین کمک ها و سایر اعتبارات و ردیف ها به شرح عناوین و ارقام مندرج در جداول و پیوست شماره یک این قانون در حدود وصولی درآمدها و سایر
 • زبور توسط وزارتخانه های مذکور، حسب مورد به همان دانشگاه و موسسه ای که درآمد را کسب کرده اختصاص می یابد. 3-الف- سهمیه های باقیمانده تسهیلات مصوب بیع متقابل و تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) موضوع قانون استفاده از منابع مالی خارجی مصوب 6/7/1384 و تعهدات حساب ذخیره ارزی مندرج در قوانین بودجه های سالهای گذشته در سال 1389 نیز به قوت خود باقی است. ب- به دولت اجازه داده می شود پس از بررسی شرایط صدور اوراق مشارکت ارزی دولتی و با تایید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور نسبت به صدور حداکثر یک م
 • قدام نماید. آیین نامه اجرایی این جزء به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیئت وزیران می رسد. ج - به وزارت نفت اجازه داده می شود از طریق شرکتهای تابعه ذیربط (نفت، گاز، پتروشیمی و پالایش و پخش) در راستای تامین منابع ارزی مورد نیاز طرح های سرمایه گذاری در دست اجرای خود پس از تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به انتشار به ترتیب، تا مبلغ پنج میلیارد یورو و سایر شرکتها هر کدام تا م
 • طبقه بندی اطلاعاتشرکت‌های تجارتی, اقسام شرکت, شرکت های سهامی عام و خاص, مؤسسین, اظهارنامه, اساسنامه, پذیره نویسی, شرکت در شرف تأسیس, سهام با نام وبی نام, انتقال سهام, ورقه تعهد سهم, گزارش حسابرسی مالیاتی, حسابرسی مالی ومالیاتی, گزارش حسابرسی, بخشنامه حسابرسی مالیاتی, ماده 272, حسابدار رسمی, حسابداران رسمی؛ دیروز، امروز و فردا, تشکیل گروه های کاری به منظور ارتقاء بهره وری در سازمان ( مورد صنعت سیمان آرتا اردبیل), تقلب مالی, صورتهای مالی, حسابرسی فریبکارانه, گزارشگری تقلب, دست کاری حسابها, حساب سازی, تقلب واشتباه با اهمیت, بحران مالی, رسوایی مالی, مزینه سرمایه واحد تجاری, ریسک سیستماتیک وغیر سیستماتیک, میانگین موزون هزینه سرمایه, هزینه سرمایه, ساختار سرمایه, اهرم مالی وعملیاتی , حسابرسان و سازمان امور مالیاتی, حسابرسی مالیاتی, ماده 272, ماده 131, حسابداران رسمی, قانون مالیاتهای مستقیم, دستورالعمل حسابرسی مالیاتی, گزارش حسابرسی مالیاتی, گزارش حسابرسی, قانون بودجه سال 1387 کل کشور, قانون بودجه, سال 1387, ارزیابی‌ رعایت‌ قوانین‌ و مقررات‌ در حسابرسی‌‏, استاندارد25, حسابرس قبلی, حسابرس جانشین, ایین رفتار حرفه ای, مسولیت حسابرس, عدم رعایت قانون, استاندارد حسابرسی, حسابرسی صورتهای مالی, مطلوبیت ارائه صورتهای مالی, اظهار نظر حسابرس, کلمات کلیدی:لایحه بودجه, بودجه 89, متن کامل لایحه بودجه 89, بودجه, بودجه عمومی دولت, درامد عمومی واختصاصی


97 ردیف در 10 صفحه
   << بعدی  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1