جستجو در پورتال

شرکت پردازش اطلاعات شتاب

مقالات/ ریسک های حسابرسی در محیط آی تی


کامپیوتر یکی از بزرگترین موفقیت هایی است که در قرن بیستم بروز یافته است و تغییرات خاصی در صنایع و غیره ایجاد نموده است ، مع هذا استفاده از کامپیوتر ها درعمل حسابداری گسترش سریع تکنولوژی داخلی ، تحقیقات روی حسابرسی IT‌ نسبتا عقب افتاده است
 • اشند و بررسی کنند. انجمن های حسابرسی دولتی می توانند انطباق روشهای صرفه بودجه دولتی را با بررسی دقیق و مقایسه ارزیابی می کنند بر طبق قانون بر طبق استانداردهای حسابرسی انجمن های حسابرسی . حصول قیمت کالاها وخدمات از یک نوع و مقایسه آنها با پیشنهادات شرکت کنندگان در مناقصه به ارزیابی عملی فعالیت صرف بودجه کمک می کند و کیفیت کالاها وخدمات راتضمین می کند. اطلاعات پشتوانه ای مشترک بسیاری از کشورها سیستم تدارکات دولتی دارند. به دنبال ساختار بندی مجدد واصلاح اقتصادی چین نیز چنین سیستمی دارد. قانو
 • نوینی داشته باشند مانند زیر : الف) تغییرحسابرسی ها تغییر از روش دستی به روش کامپیوتری حسابرسان را به این وا می دارد که کنترل روی فرایند کامپیوتری و فرایند نتایج داشته باشد لذا حسابرسان طرح وتوسعه سیستم کامپیوتری را بررسی می کنند وقابل اطمینان بودن پردازش اطلاعات کامپیوتری و تنفیذ انها را مورد بررسی قرار میدهند. ب) تغییر انواع تخلفات واعمال خلاف قانون تخلفات به قرار زیر انجام میشود : · کار بی برنامه با امور حسابدار واقتصادی · تعدیل اطلاعات به صورت غیر مجاز و تعدی
 • دازش اطلاعات کامپیوتری و تنفیذ انها را مورد بررسی قرار میدهند. ب) تغییر انواع تخلفات واعمال خلاف قانون تخلفات به قرار زیر انجام میشود : · کار بی برنامه با امور حسابدار واقتصادی · تعدیل اطلاعات به صورت غیر مجاز و تعدیل اطلاعات حسابداری بدون سند و یا اصلاحیه · امکان ورودی ، خروجی و فرایند اطلاعات مکرر و هکرها · مخفی کاری وانجام برخی اعمال غیر قابل مشاهده · اختصاص اطلاعات از طریق سیستم اختصاص یافته این روش های نوین خطاکار
 • طبقه بندی اطلاعات

مقالات/ جهانی شدن و چالشهای فراروی مدیران


امروزه درحال گذر از جامعه صنعتی و ورود به جامعه اطلاعاتی هستیم. بشر امروز، هزاره سوم را درحالی آغاز کرد که پیشرفتهای اعجاب آور علمی و فنی وی را احاطه کرده است
 • لاعات و پیشرفت در امکانات حمل و نقل، جهان را به سوی یکپارچگی هدایت کرد. در چنین محیطی، کارکنان دانشی و با مهارت بالا کاملاً قابل انتقال هستند. سازمانهای کوچک و واحدهای خدماتی که به طور سنتی غیرتجاری تلقی می شوند، وارد رقابت جهانی شده اند. همکاری بین شرکتهای بزرگ چندملیتی و سازمانهای کوچک محلی افزایش یافته و حجم تجارت جهانی به چند برابر رسیده است. بنابراین، روشن است که جهانی سازی با سیال کردن منابع و حذف موانع کارایی، به ارتقای قابلیتها و افزایش کارایی سازمانها منجر می شود. این امر در بسیاری از
 • سازمان با آن مواجه است عبارتند از: ۱ - ظهور منابع انسانی به عنوان عامل حیاتی موفقیت؛ ۲ - مهار تواناییهای بالقوه انسانی؛ ۳ - مشتریان خواهان خدمات بیشتر و بهتر؛ ۴ - افزایش نمایی در نرخ تغییر؛ ۵ - دل مشغولی برای مسائل محیط زیست؛ ۶ - سرعت انتقال و پردازش اطلاعات؛ ۷ - بازتر شدن بازارها؛ ۸ - جهانی شدن کسب و کار؛ ۹ - همکاریهای منطقه ای میان دولتها؛ ۱۰ - کاربرد فناوری؛ ۱۱ - روندهای جمعیتی؛ ۱۲ - تغییر انتظارات؛ ۱۳ - نگرانی نسبت به ارزشها؛ ۱۴ - تطبیق نیازهای کارکنان و سازمان با یکدیگر؛ ۱۵ -
 • ی کیفیت، ایجاد حساسیت نسبت به موضوعهای میان فرهنگی، تفاوتهای فرهنگی و توجه به پاره فرهنگها. ۳ - چالشهای تغییر فناوری: جهت گیری توسعه فناوری به سوی هوش مصنوعی، سیستم های خبره، روباتهـــــا، ارتباطات دوربرد، فرا انتقال دهنده ها، فناوری زیستی و فناوری اطلاعاتی است. این جهت گیری چالشهایی را برای سازمانها ایجاد کرده است. ازجمله تغییر ماهیت کار مدیریتی، حذف کنترل و بازرسی، کاهش وابستگی سازمانی کارکنان و تطبیق و سازگاری کارکنان با تغییرات فناوری. ۴ - فشارهای محیطی و اکولوژیکی: آلودگی محیطی زیاد شده و
 • طبقه بندی اطلاعات

مقالات/ فرصت های کنترل از دست رفته


گام های بسیاری تا رسیدن به "حسابداری عملیاتی" و انعکاس به هنگام رخداد ها در سیستم های اطلاعات مالی عملیاتی بایستی برداشته شود , گردش کالا و مواد و چرخه خرید و تدارکات از مهم ترین آن ها می باشند :
 • ی باشند : یکی از معضلات و مصیبت های ! حاکم بر فرآیند ثبت و ضبط , طبقه بندی و پردازش اطلاعات در شرکت ها و واحدهای فعال اقتصادی : مجموعه فعالیت هایی است که تحت عنوان خرید , کارپردازی , تدارکات , تنخواه گردان , ... نامیده می شوند . از آن جایی که این واحدها یا افراد در سازمان از یک طرف با انبار سروکار دارند و از طرف دیگر با امور مالی و وجه نقد
 • ای سازمان چه از لحاظ عملیاتی و چه از لحاظ اینفورماتیک   فلج کننده باشد . در بسیاری از شرکت ها هنوز نیازی به سازمان و ساختار و سیستم جداگانه و بخصوصی  برای این فعالیت ها  احساس نمی گردد و در برخی که چنین سازوکاری موجود است ورود اطلاعات در آن  به دلایل فراوانی به صورت ناقص یا نادرست و نیمه کاره  صورت می گیرد یا  پیکربندی شده است . ماهیت کار و این که به تناسب , بیشتر فعالیت های مربوط , در خارج از سازمان صورت می پذیرد و طرف های معامله از ضوابط داخلی تبعیت نمی
 • را ایجاد نموده است که بیشترین گسست سازمانی و ریسک کنترل داخلی در این قسمت مشاهده می گردد . معمولا , نیز در پایان سال و یا ابتدای سال بعد که تمرکز مدیران روی تهیه صورت های مالی بیشتر است , به صورت فله ای و بدون تفکیک و سند رسی دقیق این اطلاعات با شتاب وارد سیستم شده , موجودی انبار به روز گردیده و صورت های مالی تهیه می گردد . زیرا از طرفی مسئول حسابداری مالیاتی منتظر نتیجه و ترازهاست تا بتواند حساب های مالیاتی را تنظیم کرده و دفاتر قانونی را ثبت کند و شرکا نیز منتظر آگاهی از سود(زیان) نهایی
 • طبقه بندی اطلاعات

مقالات/ روابط‌عمومی و مدیریت بحران


بحران یعنی عدم انطباق بین نیازها و منابع؛ تغییر ناگهانی ، بروز حوادث غیرمنتظره و خطرناک و نداشتن اطمینان از اوضاع و بر هم خوردن تعادل. به عبارت دیگر تغییر ناگهانی، شدیدتر از حالت عادی و غافل‌گیری تهدیدآمیز، از جمله معیارهای تعریف بحران هستند.
 • ر وخامت اوضاع می‌افزاید بلکه بحرانهای جدیدی می‌آفریند که حتی قابل شناسایی نیستند و فقط عوارض ناشی از آنها مرتباً ‌در کنترل بحران اصلی خلل ایجاد می‌کند. از سالهای دهه ۱۹۷۰ به بعد و پس از بحران نفت، مهارت جدیدی برای تصمیم گیرندگان شرکتهای عظیم، ضروری شناخته شد و آن هم مدیریت بحران بود. زیرا درست در همین دهه، بررسی اقتصادی بودن یا نبودن فعالیتهای مختلف شرکتها زیر سوال رفت و این بررسی به مهارت خاص مدیریت بحران نیاز داشت. البته مانند همه دوران خاص بررسی اقتصادی بودن یا نبودن فعال
 • هی عمومی از ماهیت و چگونگی بحران، عامل اساسی در آمادگی روانی و رفتاری به منظور کنترل و جهت‌دهی به وضعیت پدید آمده، است، نقشی که برعهده روابط‌عمومی‌ها قرار دارد. روابط‌عمومی‌ها باید به همراه وسایل ارتباطی جمعی مرحلهٔ گردآوری، پردازش و توزیع اطلاعات را در زمانهای بحران به سمت کارکردهای صرفاً اطلاع‌رسان، آموزش بخش و آگاهی‌کنندگی سوق دهند و به صورت غیرمحسوس ، نقش نظارت و هدایت را با تدابیر خاص در رفع اختلال به انجام رسانند. روابط‌عمومی‌ها می‌توانند
 • برابر بحران انجام شود. روابط‌عمومی‌ها و رسانه‌های جمعی در یک برنامه‌ریزی مشترک می‌توانند این نگرش را در افراد ایجاد کنند که از طریق تأمین منافع جمعی و همکاری متقابل می‌توان بحران را پشت سرگذاشت. از این جهت مدیریت مناسب اطلاعات و اخبار، در سه مقطع «قبل از بحران»‌، «هنگام بحران»‌ و «پس از بحران» ضروری است. ● اقدام خبری روابط عمومی در مراحل سه‌گانهٔ بحران درست به همان ترتیب که بحرانها می توانند پیش بینی شوند و برای
 • طبقه بندی اطلاعات

مقالات/ دفتر کار مجازی


نکات مدیریتی
 • ن کافی است. یک دیسک نوری بیش از 15 میلیون صفحه کاغذ را می‌تواند ذخیره کند. امروزه 90 درصد اطلاعات هنوز روی کاغذها ذخیره می‌شوند در حالی که 5 درصد روی میکروفیش‌ها و 5 درصد دیگر روی رسانه‌های الکترونیکی ذخیره می‌شوند. اما اینک شرکت‌های اداری و تجاری با افزارهای جدید پردازش تصویری شروع به تبدیل ادارات خود به اتاق کار الکترونیکی کرده‌اند. بنا به نظر کنایه‌آمیز مجله بیزینس ویک، پردازش تصویری این امکان را در اختیار کارمندان می‌گذارد تا «به جای اینکه ا
 • ر کارمندان می‌گذارد تا «به جای اینکه اسناد ادارات خود را با سرعت نامه‌رسان‌ها به این طرف و آن طرف بفرستند، تصاویر دیجیتالی آنها را با سرعت الکترون‌ها انتقال دهند». تحلیلگران اقتصادی پیش‌بینی می‌کنند که بازار پردازشگرهای تصویری از همین اکنون تا دهه‌های نخست سده بیست و یکم به نحو فاحشی رشد نماید. نورداستروم، فروشگاه زنجیره‌ای در شهر سیاتل، با تغییر سیستم ثبت گزارش‌های داخلی خود بر کاغذ به گزارش‌های الکترونیکی که صرفا روی کامپیوترها قا
 • جویی می‌کند. شرکت بیمه آتنا که پیشتر از آن یاد کردیم، صرفه‌جویی بسیار بیشتری کرده است. این کمپانی عظیم بیمه پی برد که 453 دستور نامه جداگانه دارد که پیوسته باید به هنگام شود. مدیریت شرکت تصمیم گرفت تا نسخه‌های چاپی را کنار گذارده و از اطلاعات ذخیره شده الکترونیکی استفاده کند. جان‌لوونبرگ که خدمات اطلاعاتی شرکت را هدایت می‌کند، می‌گوید: «کاغذ در خدمات اداری مانند کلسترول در جریان خون است... کاغذ بد همانند ذراتی است که راه شاهرگ‌ها را می‌بندد.» ا

مقالات/ آی‌بی‌ام چگونه دوام آورد؟


در سال 1911 و از ادغام سه شرکت بزرگ قرن نوزدهمی شرکت تکنولوژی سی‌تی‌آر به وجود آمد. شرکت سی‌تی‌آر ماشین‌هایی می‌ساخت که اطلاعات را فهرست‌بندی کرده به شکل مکانیکی روی کارت‌های پانچ پردازش می‌کرد. این ماشین‌ها در سال 1890 در نیویورک اختراع شده بودند تا برای سرشماری دقیق مهاجران بسیاری که در دوران انقلاب صنعتی وارد
 • تاریخ انتشار: 1389-02-05 نویسنده: کتاب سلاطین نام‌‌های تجاری جهان مترجم: چکیده: در سال 1911 و از ادغام سه شرکت بزرگ قرن نوزدهمی شرکت تکنولوژی سی‌تی‌آر به وجود آمد. شرکت سی‌تی‌آر ماشین‌هایی می‌ساخت که اطلاعات را فهرست‌بندی کرده به شکل مکانیکی روی کارت‌های پانچ پردازش می‌کرد. این ماشین‌ها در سال 1890 در نیویورک اختراع شده بودند تا برای سرشماری دقیق مهاجران
 • عتی وارد آی بی ام چگونه دوام آورد؟ در سال 1911 و از ادغام سه شرکت بزرگ قرن نوزدهمی شرکت تکنولوژی سی تی آر به وجود آمد. شرکت سی تی آر ماشین هایی می ساخت که اطلاعات را فهرست بندی کرده به شکل مکانیکی روی کارت های پانچ پردازش می کرد. این ماشین ها در سال 1890 در نیویورک اختراع شده بودند تا برای سرشماری دقیق مهاجران بسیاری که در دوران انقلاب صنعتی وارد آمریکا شده بودند، به اداره آمار ایالات متحده کمک کنند. سه سال پس از تاسیس؛ یعنی در سال 1914 توماس واتسون به سی تی
 • ه بازار آمده بود، ولی این آی بی ام بود که با تکیه بر عظمت و قدرت ساخت شرکت، زمینه ورود کامپیوترهای شخصی به جریان اصلی بازار را فراهم کرد. با ظهور پی سی نه تنها تعداد بیشتری از مردم کامپیوتر داشتند، بلکه هر یک از کاربرها به سرورهایی متصل می شدند که اطلاعات و برنامه های کاربردی را در اختیارشان می گذاشت. این موضوع نحوه خرید و فروش کامپیوتر را نیز تغییر داد. توانایی خرید و فروش کامپیوتر توسط هر یک از کاربران در کل به زیان آی بی ام تمام شد و شرکت را برای نزدیک به یک دهه در سراشیبی قرار داد. با آغاز
 • طبقه بندی اطلاعات

مقالات/ پروژه چیست ؟‌ مدیریت و کنترل پروژه به چه معناست ؟


در زبانهای گوناگون و حتی در سازمانهای مختلف هر کشور در مورد واژه‌های برنامه ، طرح یا پروژه ، اختلافات لغوی ، معنایی و قانونی وجود دارد ؛ از این رو چهارچوب آنان روشن و آشکار نیست و گاه به جای یکدیگر نیز استفاده می‌شوند .
 • د . این سالها سرآغاز تکوین و توسعه بسیاری از روشها و دانشهای مربوط با مدیریتهای نه گانه پروژه است که سالها بعد توسط نرم افزارهای مختلف عملیاتی و در پروژه ها بکار گرفته شدند . تغییرات سریع تکنولوژیک ، بازارهای شدید رقابتی و رایزنی فشرده و قدرتمندانه شرکتها ، همه وهمه سازمانها و بنگاههای متولی پروژه را تشویق به تغییر سیستم مدیریتی خود نمود . در هنگامه نبرد انتخاب بین غرق شدن یا شنا کردن و یا تطبیق و سازگاری یا مرگ و نابودی ، مدیریت پروژه و پروژه مداری درمدیریت تنها انتخاب و راه نجات فراروی پیمانک
 • های بزرگ ، مدیر پروژه ، رهبر نیز باشد . این رهبری نه تنها در امور پروژه ، که در همه بخش های ارتباطی اعضای تیم پروژه جریان می یابد . ۲- ارتباطات موضوع اصلی ارتباط (Communicating) تبادل اطلاعات است . طراحی و پیاده سازی جریان درست داده های دقیق و پردازش مناسب آنها به منظور دستیابی به اطلاعات درست ، از مهارتهای مهم مدیریت عمومی است . انواع روش های ارتباطی در پروژه گسترده است و طیف وسیعی شامل ارتباطات شفاهی ، نوشتاری ، شنیداری و گفتاری ، رسمی و غیررسمی ، داخلی و خارجی ، عمودی و افقی را دربردا
 • اطلاعات درست ، از مهارتهای مهم مدیریت عمومی است . انواع روش های ارتباطی در پروژه گسترده است و طیف وسیعی شامل ارتباطات شفاهی ، نوشتاری ، شنیداری و گفتاری ، رسمی و غیررسمی ، داخلی و خارجی ، عمودی و افقی را دربردارد . مدیر پروژه باید روش درست انتقال اطلاعات و چگونگی برقراری ارتباط در هر بخش را به دقت طراحی کند تا از گردش مطلوب اطلاعات در سازمان پروژه اش اطمینان یابد . داشتن اطلاعات درست ، دقیق و به هنگام ، از پیش شرط های لازم برای تصمیم سازی است . اهمیت این مساله در پروژه ها به حدی است که PMBO
 • طبقه بندی اطلاعاتحسابرس, حسابرسی, اطلاعات, حسابرسان, سیستم, دولتی, کنترل, تدارکات, کامپیوتر, بودجه, رسیدگی, ارزیابی, فعالیت, الکترونیکی, مدیریت, ریسک حسابرسی, محیط آی تی, سیستم محاسبه الکترونیکی, فرصت های کنترل از دست رفته, دفتر کار مجازی, آی‌بی‌ام, ادغام, بزرگ‌ترین رکود تاریخ, شرکت‌های چندملیتی, بیمه عمر گروهی, تکنولوژی سی‌تی‌آر, مدیریت پروژه و کنترل پروژه چیست ؟, مدیریت پروژه, کنترل پروژه, پروژه, مدیریت, برنامه‌ریزی و کنترل, فزاینده مشخصه‌, استاندارد , کنترل, سازمان, سطح برنامه‌ریزی, فعالیتها