جستجو در پورتال

شرکت نمایندگی کشتیرانی دریا طلای گیتی

مشخصات کاربر/ نمایندگی کشتیرانی امید دریا


نمایندگی کشتیرانی امید دریا
 • نمایندگی کشتیرانی امید دریا

مشاوره/ با احترام شرکت الف بعنوان شرکت کشتیرانی مادر یا اصلی محسوب میشو. سوال1) آیا در هنگام تاسیس شرکت نمیایندگی شرکت کشتیرانی مادر میتواند سهامدار شرکت نمایندگی نیز باشد؟ سوال2) آیا وقتی یک شرکت نمایندگی تاسیس میشود کارکنان باید تحت قرارداد حقوقی کشتیرانی مادر باشند یا تحت قرارداد نمایندگی کشتیرانی؟ سوال) آیا قانونا یک شرکت میتواند در یک شرکت دیگر سهام دار باشد؟ به این معنا که یک نفر از شرکت الف بعنوان نماینده شرکت الف، در شرکت ب بعنوان سهامدار معرفی بشود و عضور اعضا هیات مدیره یا ... باشد و شرکت ب تاسیس شود؟


 • پرسش و پاسخ با احترام شرکت الف بعنوان شرکت کشتیرانی مادر یا اصلی محسوب میشو. سوال1) آیا در هنگام تاسیس شرکت نمیایندگی شرکت کشتیرانی مادر میتواند سهامدار شرکت نمایندگی نیز باشد؟ سوال2) آیا وقتی یک شرکت نمایندگی تاسیس میشود کارکنان باید تحت قرارداد حقوقی کشتیرانی مادر باشند یا تحت قرارداد نمایندگی کشتیرانی؟ سوال) آیا قانونا یک شرکت میتواند در یک شرکت دیگر سهام دار باشد؟ به این معنا که یک نفر از شرکت الف بعنوان نماینده شرکت الف، در شرکت ب بعنوان سهامدار م
 • وان سهامدار معرفی بشود و عضور اعضا هیات مدیره یا ... باشد و شرکت ب تاسیس شود؟  ؟ ضمن عرض سلام باستحضار میرساند که 1-شرکت مادر میتواند سهامدار شرکت زیرمجموعه باشد 2- کارکنان تحت قرارداد شرکت نمایندگی یا ب هستند و بطور کلی یک شرکت میتواند در شرکتی دیگر سهامدار و عضو هیات مدیره نیز باشد . خدانگهدار مستوفی
 • طبقه بندی اطلاعات

مشخصات کاربر/ جهان ترابر- شرکت حمل ونقل بین المللی ،نمایندگی کشتیرانی و خدمات بارهوائی


 • جهان ترابر- شرکت حمل ونقل بین المللی ،نمایندگی کشتیرانی و خدمات بارهوائی

مشخصات کاربر/ کشتیرانی ترنگ دریا


کشتیرانی ترنگ دریا
 • کشتیرانی ترنگ دریا

مشخصات کاربر/ کشتیرانی روشاک دریا


کشتیرانی روشاک دریا
 • کشتیرانی روشاک دریا

مشخصات کاربر/ خدمات کشتیرانی امواج دریا


خدمات کشتیرانی امواج دریا
 • خدمات کشتیرانی امواج دریا

مشخصات کاربر/ کشتیرانی مسیر دریای آبی (نمایندگی B.S.W چین)


کشتیرانی مسیر دریای آبی (نمایندگی B.S.W چین)
 • کشتیرانی مسیر دریای آبی (نمایندگی B.S.W چین)

مشخصات کاربر/ دلفین (نمایندگی کشتیرانی و خدمات دریایی)


دلفین (نمایندگی کشتیرانی و خدمات دریایی)
 • دلفین (نمایندگی کشتیرانی و خدمات دریایی)

مشخصات کاربر/ طلیعه فنون گیتی (گیتی نت)


طلیعه فنون گیتی (گیتی نت)
 • طلیعه فنون گیتی (گیتی نت)

قوانین و مقررات/ قانون‌ اجازه‌ ثبت‌ شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی


قانون‌ اجازه‌ ثبت‌ شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی
 • قانون‌ اجازه‌ ثبت‌ شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی نوع: قانون موضوع: قانون‌ اجازه‌ ثبت‌ شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی منبع تهیه: تصویب کننده: تاریخ انتشار: 1376-08-21 تاریخ اعتبار از: تا:
 • تاریخ انتشار: 1376-08-21 تاریخ اعتبار از: تا: توضیحات: قانون‌ اجازه‌ ثبت‌ شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی ماده واحده - شرکت‌های‌ خارجی‌ که‌ در کشور محل‌ ثبت‌ خود شرکت‌ قانونی شناخته می شوند مشروط به عمل متقابل از سوی کشور متبوع می توانند در زمینه هایی که توسط دولت جمهوری اسلامی ا
 • ماده واحده - شرکت‌های‌ خارجی‌ که‌ در کشور محل‌ ثبت‌ خود شرکت‌ قانونی شناخته می شوند مشروط به عمل متقابل از سوی کشور متبوع می توانند در زمینه هایی که توسط دولت جمهوری اسلامی ایران تعیین می شود در چهار چوب قوانین و مقررات کشور به ثبت شعبه یا نمایندگی خود اقدام نمایند. تبصره – آیین نامه اجرایی این قانون بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی با هماهنگی سایر مراجع ذیربط به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
 • طبقه بندی اطلاعات
100 ردیف در 10 صفحه
   << بعدی  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1