جستجو در پورتال

شرکت سهامی خاص زمزم

مشخصات کاربر/ زمزم رشت (سهامی خاص)


زمزم رشت (سهامی خاص)
 • زمزم رشت (سهامی خاص)

مشخصات کاربر/ زمزم تهران (سهامی عام)


زمزم تهران (سهامی عام)
 • زمزم تهران (سهامی عام)

مشخصات کاربر/ زمزم اصفهان (سهامی خاص)


زمزم اصفهان (سهامی خاص)
 • زمزم اصفهان (سهامی خاص)

مشخصات کاربر/ زمزم ایران (سهامی خاص)


زمزم ایران (سهامی خاص)
 • زمزم ایران (سهامی خاص)

مشخصات کاربر/ زمزم اصفهان (سهامی خاص)


زمزم اصفهان (سهامی خاص)
 • زمزم اصفهان (سهامی خاص)

مشخصات کاربر/ زمزم ایران (سهامی خاص)


زمزم ایران (سهامی خاص)
 • زمزم ایران (سهامی خاص)

مشخصات کاربر/ صنایع پلاستیک جهاد زمزم (سهامی خاص)


صنایع پلاستیک جهاد زمزم (سهامی خاص)
 • صنایع پلاستیک جهاد زمزم (سهامی خاص)

مشخصات کاربر/ زمزم شرق تهران


زمزم شرق تهران
 • زمزم شرق تهران

مشخصات کاربر/ زمزم آذربایجان


زمزم آذربایجان
 • زمزم آذربایجان

مشاوره/ سلام برای تولید محصولات غذایی شرکت سهامی خاص ثبت شود بهتر است یا تعاونی؟ مزایا و معایب آن؟ لطفا مرا رهنمایی کنید .


 • پرسش و پاسخ سلام برای تولید محصولات غذایی شرکت سهامی خاص ثبت شود بهتر است یا تعاونی؟ مزایا و معایب آن؟ لطفا مرا رهنمایی کنید .  ؟ با سلام فرق آنچنانی ندارد اما شرکت تعاونی حداقل هفت عضو دارد که شما ممکن است  نخواسته باشید بیشتر از چند نفر باشند.ضمن اینکه شرکت تعاونی از الزامات وزارت تعاون باید پیروی کند که شرکت سهامی خاص ندارد ولی ممکن است برخی تسهیلات به تعاونی ها تعلق گیرد که قابل تخصیص به شرکت سه
 • رکت تعاونی حداقل هفت عضو دارد که شما ممکن است  نخواسته باشید بیشتر از چند نفر باشند.ضمن اینکه شرکت تعاونی از الزامات وزارت تعاون باید پیروی کند که شرکت سهامی خاص ندارد ولی ممکن است برخی تسهیلات به تعاونی ها تعلق گیرد که قابل تخصیص به شرکت سهامی خاص نباشد.
100 ردیف در 10 صفحه
   << بعدی  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1