جستجو در پورتال

شرکت در مناقصه بخشنامه

قوانین و مقررات/ قانون برنامه پنجم توسعه


متن کامل قانون برنامه پنجم توسعه
 • استای بهبود بهره‌وری نظام اداری، افزایش رضایت عمومی و دسترسی آسان و سریع شهروندان به خدمات عمومی و دولتی، دولت می‌تواند ترتیبی اتخاذ نماید که کلیة دستگاههای اجرائی اعم از وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات و یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکتهای دولتی، بانکها، مؤسسات اعتباری و شرکتهای بیمه‌ای و کلیه دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، واحدهای سازمانی یا بخشهایی از خود را که موظف به ارائه خدمات به مردم هستند به نحو مقتضی و ممکن اعم از حضوری و مجازی، تنظیم ساعت کا
 • خارجی که بیش از یک میلیون (1.000.000) دلار باشد با رعایت قوانین مربوط شامل قانون « حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرائی کشور در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب 12/12/1375» تنها از طریق مناقصه محدود و یا بین‌المللی با درج آگهی در روزنامه‌های کثیرالانتشار و رسانه‌های الکترونیکی داخلی و خارجی انجام و منعقد می‌شود. موارد استثناء به تأیید کمیته سه نفره متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارائی، معاون برنامه‌ریزی و نظا
 • باشد. ماده83 ـ الف ـ به بانک مرکزی اجازه داده می‌شود در چهارچوب قانون بودجه سنواتی جهت تأمین مالی پروژه‌های زیربنایی توسعه‌ای دولتی نسبت به انتشار اوراق مشارکت و انواع صکوک اسلامی در بازارهای بین‌المللی اقدام نماید. ب ـ به شرکتهای دولتی و شهرداریها اجازه داده می‌شود در راستای تأمین منابع ارزی طرحهای سرمایه‌گذاری خود، پس از تأیید وزارت امور اقتصادی و دارائی و بانک مرکزی، اقدام به انتشار اوراق مشارکت و انواع صکوک اسلامی نمایند. تضمین اصل و سود این اوراق با شرکت

مقالات/ چالش‌های حرفه حسابرسی در ایران


از عمر حرفه حسابرسی در ایران نیم قرن می گذرد اما در این دوره حرفه فراز ونشیب های زیادی بر خود دیده است. زمانی توسط انقلابیون(که برخی از اعضاء حرفه نیزشامل آن‌ها می شوند) منحل شده وزمانی دست نوازش بر سر وگردن حسابرسان کشیده شده ودوباره آن‌ها را فراخوانی کردند
 • د مدت، حرفه تقریبا با نسبت ثابتی از افراد حرفه به بقاء خود ادامه می دهد. لذا نسبت افراد در هرم مدیریت یک موسسه حرفه ای به طور تقریب و تحقیق ثابت بوده وشریک جدید مگر با رضایت خانواده متوفی وبه جهت انطباق با اساسنامه جامعه پذیرفته و وارد ترکیب مدیریتی شرکت شود. با این توصیف موسسات استراتژی مشخصی در خصوص رشد وتوسعه بنگاه خود توسط نیروی انسانی مشغول به کار موجود خود نداشته و اگر خواسته باشیم این موسسات را در انطباق با آیین رفتار حرفه ای مورد بررسی وکنکاش قرار دهیم در بسیاری از موارد حتی با ظرفیتی بی
 • ومهم نیست که نام موسسه چیست ویا چه خواهد شد. این موضوع به نوعی بزرگ کردن نام یک موسسه را وارزش بخشیدن به آن را در قالب عنصری به نام سرقفلی غیر ممکن می سازد یک استثنا براین امر وجود دارد وآن هم با تجمع وادغام چندین شریک در یک موسسه حرفه ای. 8-چالش مناقصه واستعلام : کار حرفه ای با مناقصه منافات دارد. ممکن است در حال حاضر شما به صورت رسمی در جایی مشاهده نکنید که برای یک کار حسابرسی، سازمان یا شرکتی موضوع را به مناقصه گذاشته باشد اما در عمل صاحب‌کاران از شرکت‌های مختلف استعلام می گیرند. استعلام
 • فتار حرفه ای است وبه حرفه ای گری آسیب های جدی وارد می کند. حسابرسی مستقل ورسمی دکان‌داری نیست و اعضایی از حرفه که با این نگرش به فعالیت حرفه ای مشغول هستند خطری جدی برای حسابرسی مستقل وحرفه محسوب می شوند. یادمان باشد که آن‌چه در آمریکا پس از فروپاشی شرکت‌هایی نظیر "انرون" و. . . اتفاق افتاد ناشی از شیوه عمل دکان‌داری حسابرسان مستقل در حفظ ونگهداری صاحب‌کاران بود. لذا اصلاح آیین رفتار حرفه ای در این خصوص ضروری وجدی است. 9-چالش اجرای سنتی در دنیای ریسک‌ها وسیستم ها ی اطلاعاتی وشبکه های ارتباطی ن
 • طبقه بندی اطلاعات

قوانین و مقررات/ اساسنامه تعاونیهای مسکن مهر


اساسنامه تعاونیهای مسکن مهر
 • راین پایه, اصول 43 و 44 قانون اساسی, رسالت سنگین تحقق عدالت اقتصادی و پیشگیری از تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص را تأمین می‌کند و زمینه را برای جلوگیری از تبدیل دولت به یک کارفرمای بزرگ مطلق آماده می‌سازد. حال بر یک یک اعضای شرکتهای تعاونی مهر است تا با همراهی و همدلی و حس تعاون و معاضدت به گسترش این فکر و عمل به این اندیشه همت گمارند. متن حاضر اساسنامه شرکت تعاونی مسکن مهر........................................ می‌باشد که براساس قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسل
 • رد نیاز اعضاء نسبت به انعقاد قرارداد ساخت با شرکتهای انبوه ساز دارای صلاحیت اقدام نماید. تبصره-1 :           هیأت مدیره مکلف است ظرف مدت 15 روز بعد از اخذ پروانه ساختمان نسبت به تعیین پیمانکار از طریق مناقصه و از بین سازندگان حقیقی و حقوقی دارای پروانه اشتغال از وزارت مسکن و شهرسازی با اولویت تعاونیها اقدام نماید. تبصره -2: هیات مدیره مکلف است در زمان بررسی مدارک شرکت کنندگان در مناقصه تائیدیه های لازم مبنی بر بلامانع بودن فعالیت و توانایی اجرا
 • ی و حقوقی دارای پروانه اشتغال از وزارت مسکن و شهرسازی با اولویت تعاونیها اقدام نماید. تبصره -2: هیات مدیره مکلف است در زمان بررسی مدارک شرکت کنندگان در مناقصه تائیدیه های لازم مبنی بر بلامانع بودن فعالیت و توانایی اجرای مفاد پیمان را ( مدارک ثبتی شرکت پیمانکار ؛ تائیدیه سازمان مسکن و شهرسازی استان مربوط و ...) مطالبه و با رعایت صرفه و صلاح تعاونی اقدام به انعقاد قرارداد نموده و تضمین لازم را با توجه به حجم کار با اولویت ضمانت نامه بانکی جهت اجرای مفاد پیمان از پیمانکار اخذ نماید. تبصره-3 :
 • طبقه بندی اطلاعات

مقالات/ حرفه حسابرسی در بازار سرمایه


اصل اساسی مشارکت مردم در بورس به درجه اعتماد آنان به گزارش‌های صحیح و دقیق مالی بستگی کامل دارد. بورس یکی از ابزارهای بسیار مهم جوامع اقتصادی به‌شمار می‌رود
 • رفه حسابرسی در بازار سرمایه   اصل اساسی مشارکت مردم در بورس به درجه اعتماد آنان به گزارش‌های صحیح و دقیق مالی بستگی کامل دارد. بورس یکی از ابزارهای بسیار مهم جوامع اقتصادی به‌شمار می‌رود. اعتماد مردم به صحت گزارش‌های مالی شرکت‌ها و سازمان‌های تولیدی و خدماتی که سهام آنان در بورس معامله می‌شوند، موجب افزایش قابل توجه حجم معاملات در بورس خواهد شد، زیرا تصمیم خریداران و فروشندگان سهام بر اساس بررسی وضعیت مالی، سودآوری، آینده‌نگری و تجزیه و تحلیل و تشخ
 • و تعویض بازرسان توسط مجامع شرکت‌هایی است که در مالکیت دولت یا بخش عمومی قرار دارند که مبانی تغییر و تعویض نباید ناشی از اظهارنظر حسابرسان باشد، مضافا بر آنکه روی‌آودن شرکت‌های سرمایه‌گذاری (هلدینگ‌ها) به شیوه چانه‌زنی و مناقصه جهت ارجاع کار حسابرسی، «ناقوس خطری» است که هشدار آن از هم‌اکنون لازم است! به‌رغم تاکیدات زیادی که بر قانون «ساربنز اکسلی» و یا حاکمیت شرکتی (Corporate Governance) می‌شود، موضوعات مطرح در این دو قانون جد
 • اسی و اجتماعی باعث می‌شود که موضوع نظارت و کنترل بر حرفه و درجه اهمیت آن در مواقع بحرانی تشدید شود. در واقع شدت تخلفات بازار سرمایه باعث نظارت و کنترل بیشتر بر حسابرسان می‌شود، در حالی که برعکس باید نظارت و کنترل دقیقا روی ماهیت پدیده یعنی شرکت‌ها و مدیران شود. این موضوع از آنجا ناشی می‌شود که افکار عمومی همیشه مترصد آن بوده که حسابرسان کاشف تقلب و تخلف هستند، پس چنانچه در شرکتی تقلب صورت گرفته باشد و حسابرسان آن را افشا نکرده باشند، لزوما حسابرسان مقصر هستند؟! بررسی پدیده سا
 • طبقه بندی اطلاعات

مقالات/ پیشنهادی برای اصلاح آیین‌نامه مناقصات


پیشنهادی برای اصلاح آیین‌نامه مناقصات

اخبار/ بهبود شیوه‌های اجرایی مناقصات


نخستین هم‌اندیشی نقد و بررسی قانون برگزاری مناقصات و آیین‌نامه‌های اجرایی آن با حضور قریب هزار نفر شرکت‌کننده‌ از سطوح مختلف سازمانی، از مدیریت ارشد گرفته تا سطوح اجرایی و از نهادهای گوناگون تقنینی، نظارتی، مدیریتی و اجرایی سراسر کشور طی روزهای 14 و 15 تیرماه در محل پژوهشگاه نیرو برگزار ‌شد.
 • ی قانون برگزاری مناقصات و آیین‌نامه‌های آن تمام وجوه یا منابعی که متعلق به افراد و موسسات خصوصی نیست، صرف نظر از نحوه و منشاء تحصیل آن، «منابع عمومی» محسوب می‌شود. منابع وزارتخانه‌ها و موسسات،‌ سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و نیز شهرداری‌ها، بنیادها و سایر موسسات و نهادهای عمومی غیر‌دولتی، همگی «منابع عمومی» هستند و «ارجاع‌ کار» در تمام معاملاتی که با این منابع انجام می‌شود باید تابع اصول و قوانینی همسان با
 • ایجاد ثبات رویه از راه‌هایی مانند تدوین شاخه‌های تخصصی در زیر یک نظام واحد بالا‌دستی و حذف بخشنامه‌ها و مقررات موازی، مغایر و مستعد تعبیر و تفسیر به‌رای یا دارای اختیارات غیر‌پاسخگویانه مانند اختیار کلی و غیر‌شفاف مناقصه‌گذار در رد هریک یا تمام پیشنهادها. 2. رفع سریع و صحیح کاستی‌ها و نارسایی‌های قوانین و مقررات جاری با روش‌های علمی و مشارکتی و به‌منظور رسیدن به تعاریفی روشن از اصول، مسوولیت‌ها و نقش‌های مورد نظر قانونگذار و
 • ه‌منظور کاهش تداخل و ناسازگاری در عین افزایش نظارت اثربخش و کارآمد. 8. تعمیق و گسترش عزم پیوسته و جدی سیاسی برای مبارزه با فساد یا رانت‌جویی اداری و اقتصادی در کلیه سطوح و اشکال آن. 9. ایجاد شرایط عادلانه و برابر از طریق کنترل حضور انواع شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته به مناقصه‌گذار به عنوان مناقصه‌گر. 10. الزام تمامی تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران معاملات عمومی به رعایت فراگیر و به‌هنگام مستند‌سازی و اطلاع‌رسانی تصمیمات و نیز توجه جدی به آموزش ذ

مشاوره/ با سلام من کارمند شرکت اب و فاضلاب شهری هستم و مدرک مهندسی تاسیسات دارم سوالم اینه که با توجه که اب و فاضلاب شرکت خصوصی میتونم یه شرکت ثبت کنم ؟ سوال دوم اینه که فرق شرکت محدود با سهامی خاص فقط در تعداد اعضا هست ؟ ایا میتونم با سرکت محدود تو مناقصه ها شرکت کنم ؟ایا میتونم رتبه بگیرم؟ فرق کلی این دو نوع شرکت در چیه؟


 • پرسش و پاسخ با سلام من کارمند شرکت اب و فاضلاب شهری هستم و مدرک مهندسی تاسیسات دارم سوالم اینه که با توجه که اب و فاضلاب شرکت خصوصی میتونم یه شرکت ثبت کنم ؟ سوال دوم اینه که فرق شرکت محدود با سهامی خاص فقط در تعداد اعضا هست ؟ ایا میتونم با سرکت محدود تو مناقصه ها شرکت کنم ؟ایا میتونم رتبه بگیرم؟ فرق کلی این
 • ضا ، می توان به میزان تعهدات بیشتر در سهامی خاص برای شرکا و همچنین رعایت الزامات قانونی بیشتر در سهامی خاص ذکر کرد البته تفاوت ها بیشتر از این چند مورد ذکر شده می باشد ، با شرکت مسولیت محدود نیز می شود در مناقصات شرکت کرد مگر اینکه در آگهی و فراخوان مناقصه قید خاصی ذکر شده باشد ، بله رتبه هم با داشتن شرایط طبق بخشنامه می توانید اخذ کنید ، تفاوت عمده در میزان تعهدات که در سهامی خاص تعهدات در قبال طلبکاران بیشتر می باشد همچنین در تعداد اعضا و شرکا و همچنین وجود بازرسین در شرکت سهامی خاص می باشد که
 • یزان تعهدات که در سهامی خاص تعهدات در قبال طلبکاران بیشتر می باشد همچنین در تعداد اعضا و شرکا و همچنین وجود بازرسین در شرکت سهامی خاص می باشد که هر سال یکبار باید بازرسین تمدید سمت شوند و اعضایی هئیت مدیره دوسال یکبار تمدید سمت می شوند که این امر در شرکت با مسئولیت محدود الزامی نمی باشد پیروز باشید 
 • طبقه بندی اطلاعات

مقالات/ حسابرس، مسوولیت اجتماعی و حق‌الزحمه


در مقاله‌ای تحت عنوان «حسابرس، مسوولیت اجتماعی و حق‌الزحمه» که در «دنیای اقتصاد» چاپ شده بود به قوانین جدیدی که سلامت مالی آتی جامعه را بستر‌سازی می‌کند و به نقش حسابرسان در این سلامت مالی اشاره کرده بودم. قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و دستور العمل اجرایی مبارزه با پولشویی، به شیوه مستقیم به مسوولیت حسابرسان اشاره می‌کند.
 • nj;کند بدون آنکه قادر باشد حق‌الزحمه این خدمات اضافی را از صاحبکاران مطالبه کند. این خدمات اضافی که نهایتا به شکل یک بند در گزارش حسابرسی ذکر می‌شود، در خیلی از موارد باب طبع صاحبکاران نیست. آیا صاحبکاران از تشکیل کمیته‌های حسابرسی در شرکت‌هایشان که اختیارات مدیران را در تعیین حسابرسان محدود می‌کند راضی هستند؟ اگر شناسایی قانونی حسابداران رسمی به‌نحوی که در ماده 272 قانون مالیات‌های مستقیم آمده است، ادامه می‌یافت و گزارش حسابداران رسمی مبنای تعیین مال
 • د برسر حق‌الزحمه پزشکی یا وکلای دادگستری خود بر سر حق‌الوکاله چانه می‌زنند، که بر سر حق‌الزحمه خدمات حسابرسی و حسابداری که متضمن سلامت مالی واحدهای تجاری آنان می‌باشد، چانه‌زنی می‌کنند؟ یا برای انتخاب حسابرس از روش مناقصه استفاده می‌کنند؟ نکته دیگری که دکتر هشی در مقاله خود به درستی مورد اشاره قرار داده‌اند، رقابت سازمان حسابرسی با بخش خصوصی با استفاده از امکانات دولتی در فعالیت حرفه حسابداری است. رقابتی که در شرایط مساوی صورت نمی‌پذیرد و تق
 • نکته دیگری که دکتر هشی در مقاله خود به درستی مورد اشاره قرار داده‌اند، رقابت سازمان حسابرسی با بخش خصوصی با استفاده از امکانات دولتی در فعالیت حرفه حسابداری است. رقابتی که در شرایط مساوی صورت نمی‌پذیرد و تقاضایی که با دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها به سوی سازمان حسابرسی هدایت می‌شود و این یعنی همان رانت دولتی یا ویژه‌خواری. با توجه به اینکه گزارش شورای عالی جامعه حسابداران رسمی برای سال 1391 در دسترس بود مایل بودم که اطلاعات متناظر موسسات عضو جامعه حسابداران رسمی
 • طبقه بندی اطلاعاتچالش‌های حرفه حسابرسی در ایران, حرفه حسابرسی در ایران, چالشهای درونی, چالشهای بیرونی, حرفه حسابرسی, حسابدار رسمی, خدمات اعتبار دهی, نیروی انسانی, قوانین ومقررات, حسابدار رسمی , مهدی غلام زاده, اساسنامه تعاونیهای مسکن مهر , اساسنامه, تعاونیهای مسکن مهر , حرفه حسابرسی, بازار سرمایه, حسابرسی, استانداردهای حسابرسی, گزارش‌های حسابرسی, جامعه حسابداران رسمی, صورت‌های مالی, حسابرسان مستقل, حسابرس, حسابدار, سرمایه, بازار, نظارت, پیشنهادی برای اصلاح آیین‌نامه مناقصات, بهبود شیوه‌های اجرایی مناقصات, حسابرس، مسوولیت اجتماعی و حق‌الزحمه