جستجو در پورتال

شرکتهای سهامی

مقالات/ اقسام شرکتهای تجاری


اقسام شرکتهای تجاری ( نویسنده : رسول اوجاقلو وکیل پایه یک دادگستری ) در ماده 20 قانون تجارت ، هفت نوع شرکت ذکر شده است : شرکت سهامی که به دو شکل شرکت سهامی عام وشرکت سهامی خاص تشکیل می گردد . شرکت بامسئولیت محدود . شرکت تضامنی . شرکت مختلط غیرسهامی . شرکت مختلط سهامی . شرکت نسبی . شرکت تعاونی تولید ومصرف .
 • رکت سهامی که به دو شکل شرکت سهامی عام وشرکت سهامی خاص تشکیل می گردد . شرکت بامسئولیت محدود . شرکت تضامنی . شرکت مختلط غیرسهامی . شرکت مختلط سهامی . شرکت نسبی . شرکت تعاونی تولید ومصرف . در اینجا به تشریح مسائل مهم شایع ترین شرکتها ( شرکتهای سهامی و بامسئولیت محدود) می پردازیم : در شرکتهای سهامی عام ، بخشی از سرمایه شرکت از طریق پذیره نویسی عمومی و انتشار سهام برای خرید عموم تأمین می گردد . حداقل سهامداران شرکت سهامی عام 5 نفر می باشد و در خصوص حداکثر ، محدودیتی وجود ندارد . د
 • می و انتشار سهام برای خرید عموم تأمین می گردد . حداقل سهامداران شرکت سهامی عام 5 نفر می باشد و در خصوص حداکثر ، محدودیتی وجود ندارد . در حال حاضر این گونه شرکتها جهت تأسیس نیازمند صدور مجوز از طریق سازمان بورس اوراق بهادار می باشند . بالعکس ، در شرکتهای سهامی خاص ، عده ای محدود که نباید تعدادشان از 3 نفر کمتر باشد ، اقدام به تشکیل شرکت می نمایند . در هر دونوع این گونه از شرکتها ، سرمایه شرکت به قطعات سهام تقسیم می گردد که ارزش اسمی این قطعات در شرکتهای سهامی عام ، حداکثر ده هزار ریال بوده
 • ای سهامی خاص ، عده ای محدود که نباید تعدادشان از 3 نفر کمتر باشد ، اقدام به تشکیل شرکت می نمایند . در هر دونوع این گونه از شرکتها ، سرمایه شرکت به قطعات سهام تقسیم می گردد که ارزش اسمی این قطعات در شرکتهای سهامی عام ، حداکثر ده هزار ریال بوده ودر شرکتهای سهامی خاص محدودیتی ندارد . سهام این شرکتها به دوشکل بی نام و بانام می باشد. نقل و انتقال سهام بی نام ، تشریفات خاصی نداشته و با قبض و اقباض صورت می پذیرد . ولی نقل و انتقال سهام با نام در صورتی معتبر است که در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برس
 • طبقه بندی اطلاعات

قوانین و مقررات/ مواد قانونی مربوط به شرکت سهامی خاص


همانطور که قبلاً متذکر شدیم ثبت چهار شرکت سهامی خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی و موسسات غیر تجاری بیش از همه شرکتها مورد توجه اشخاص است و کاربرد مواد قانونی مربوط به این چهار نوع شرکت بیش از دیگر مواد می‌باشد، لذا بر همین اساس مواد کاربردی این چهار شرکت را در این فصل آورده‌ایم.
 • یه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین می کنند این گونه شرکتها شرکت سهامی عام نامیده می شوند. نوع دوم : شرکتهایی که تمام سرمایه آنها در موقع تاسیس منحصراً توسط موسسین تامین گردیده است. این گونه شرکتها شرکت سهامی خاص نامیده می شود. تبصره : در شرکتهای سهامی عام عبارت «شرکت سهامی عام» و در شرکتهای سهامی خاص عبارت «شرکت سهامی خاص» باید قبل از نام شرکت یا بعد از آن بدون فاصله با نام شرکت در کلیه اوراق و اطلاعیه ها و آگهی های شرکت به طور روشن و خوانا قید شود. ماده 5-
 • ت «شرکت سهامی عام» و در شرکتهای سهامی خاص عبارت «شرکت سهامی خاص» باید قبل از نام شرکت یا بعد از آن بدون فاصله با نام شرکت در کلیه اوراق و اطلاعیه ها و آگهی های شرکت به طور روشن و خوانا قید شود. ماده 5- در موقع تاسیس، سرمایه شرکتهای سهامی عام از پنج میلیون ریال و سرمایه شرکتهای سهامی خاص از یک میلیون ریال نباید کمتر باشد، در صورتی که سرمایه شرکت بعد از تاسیس به هر علت از حداقل مذکور در این ماده کمتر شود، باید ظرف یک سال نسبت به افزایش سرمایه تا میزان حداقل مقرر اقدام به
 • گری از انواع شرکتهای مذکور در قانون تجارت تغییر شکل باید وگرنه هر ذینفع می تواند انحلال آن را از دادگاه صلاحیت دار درخواست کند. هرگاه قبل از صدور رای قطعی موجب درخواست انحلال منتفی گردد، دادگاه رسیدگی را موقوف خواهد نمود. ماده 20- برای تاسیس و ثبت شرکتهای سهامی خاص فقط تسلیم اظهارنامه به ضمیمه مدارک زیر به مرجع ثبت شرکتها کافی خواهد بود: 1- اساسنامه شرکت که باید به امضاء کلیه سهامداران رسیده باشد. 2- اظهارنامه مشعر بر تعهد کلیه سهام و گواهی نامه بانکی حاکی از تادیه قسمت نقدی آن که نباید کم
 • طبقه بندی اطلاعات

اخبار/ اصلاحات پیشنهادی کارگروه مالیاتی جامعه حسابداران رسمی ایران در خصوص قانون مالیاتهای مستقیم


متن نامه جامعه حسابداران رسمی ایران به سازمان امور مالیاتی کشور و اصلاحات پیشنهادی
 • مول مالیات، مورد بررسی قرار دهد و در صورت عدم ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده حداکثر ظرف مدت 3 ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه بر مبنای علی‌الرأس نسبت به تشخیص مالیات اقدام نماید. -          شرکتهای سهامی عام و شرکتهای فرعی و وابسته به آنها. -          شرکتهای موضوع بند‌های الف و  ب ماده 7 قانون اساسنامه سازمان حسابرسی.  -     شعب و دفاتر نمایندگی شرکتهای خ
 • ن عواملی از قبیل درجه اهمیت، حساسیت و حجم فعالیت آنها (میزان فروش محصولات یا خدمات، جمع دارائیها، تعداد پرسنل و میزان سرمایه) تا پایان دی ماه  هر سال توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌گردد. o        شرکتهای سهامی خاص و سایر شرکتها و همچنین موسسات انتفاعی غیرتجاری. o        شرکتها و موسسات تعاونی و اتحادیه‌های آنها. o        اشخاص حقیقی که طبق مقررات این قانون مکلف به نگ

مقالات/ انواع بورس


بطور کلی در حال حاضر تالارهای بورس به سه دسته تقسیم می شوند:
 • در ازای خدماتی که برای آنان انجام می دهند و توصیه های لازم نسبت به روش های ارزیابی و محاسبه حق العمل مزبور و تجدید نظر در میزان آن - همانگونه که ملاحظه می شود در کشور ایران روش دولتی بورس مورد پذیرش قرار گرفته است. ● انواع اوراق بهادار: الف)سهام شرکتهای سهامی ، اوراق قابل معامله ای هستند که هر یک از آنها نماینده تعدادی سهام است که صاحب آن در شرکت سهامی دارد(ماده ۲۴لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب۲۴/۱۲/۲۴۷).اوراق سهام باید متحدالشکل و چاپی و دارای شماره ترتیب بوده و حاوی نکات ذیل باشد.
 • یافت می کند. د)اوراق مشارکت، که اوراق بهادار با نام و بی نام می باشند بمنظور مشارکت عمومی مردم را در اجرای طرحهای عمرانی انتفاعی دولت و طرحهای سودآور تولیدی وخدماتی دولت وشرکتهای دولتی و شهرداری و موسسات و شرکتهای وابسته به دستگاههای مذکور و همچنین شرکتهای سهامی عام و خاص و شرکتهای تولیدی صادر می شود. ● پذیریش اوراق بهادار در بورس بمنظور پذیرش اوراق بهادار در بورس و قید آن در جدول قیمتهای رسمی این اوراق باید حائز شرایط معینی که سازمان کارگزاران بورس تعیین می نمایند باشند. مثلا برای پذیرش سها
 • طبقه بندی اطلاعات

مقالات/ حاکمیت شرکتی


حدود دو سال پیش آئین­نامه حاکمیت شرکتی که پیش­نویس آن توسط سازمان بورس تهیه شده با همکاری تنی چند از حسابداران رسمی و کارشناسان بازار سرمایه در کمیته­ای در وزارت امور اقتصادی و دارائی مورد بررسی قرار گرفت که در سال 1384 آئین­نامه مذکور نهائی شد اما متأسفانه موضوع تصویب نهائی آن به تأخیر افتاد. تصویب قانون جدید بازار سرمایه و تغییرات مدیریت سازمان بورس باعث شد تا مجدداً موضوع تصویب این آئین­نامه در دستور روز قرار گیرد. از این جهت بر آن شدیم تا گفتگویی با آقای غلامحسین دوانی حسابرس معتمد بورس و عضو کمیته بازنگری آئین­نامه حاکمیتی شرکت در این مورد بعمل آوریم

قوانین و مقررات/ دستورالعمل مؤسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار


مصوبه شورای عالی بورس و اوراق بهادار: در راستای حمایت از حقوق و منافع سرمایه‌گذاران و سامان دهی و توسعه بازار اوراق بهادار و نظر به ضرورت نظارت عالیه بر امور و با هدف اجرای مفاد بند 1 ماده 4 و بندهای 8، 11، 12، 18، 19 ماده 7 قانون بازار اوراق بهادار مقرر گردید سازمان بورس و اوراق بهادار مؤسساتی را از بین مؤسسات حسابرسی به‌ عنوان "موسسات حسابرسی معتمد" برای استفاده اشخاص حقوقی تعیین نماید.

قوانین و مقررات/ بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص انتخاب بازرس و حسابرس در شرکتهای سهامی


بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص انتخاب بازرس و حسابرس در شرکتهای سهامی

مقالات/ بررسی رابطه بین سودحسابداری ، درجه اهرم عملیاتی ، درجه اهرم مالی ودرجه اهرم کل (مرکب) باریسک سیستمات


این تحقیق، به بررسی ارتباط اطلاعات حسابداری با ریسک سیستماتیک شرکت ها دربازارسرمایه ایران پرداخته است .در این تحقیق رابطه تعدادی ا زمتغیرهای حسابداری ازجمله سودحسابداری ، درجه اهرم عملیاتی ، درجه اهرم مالی ، درجه اهرم کل (مرکب) به عنوان نمادهایی از اطلاعات حسابداری انتخاب شده اند که با ریسک بازار (سیستماتیک )شرکت های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران ، مورد آزمون قرار گرفته است . دراین تحقیق روش گردآوری اطلاعات ، روش کتابخانه ای وبرای آزمون فرضیه ها ، روش میدانی ونیزاستفاده ازداده های تجربی می باشد .درراستای این هدف ، تعداد87 شرکت که اطلاعات موردنیاربرای دوره 10 ساله مورد تحقیق (85- 76) درمورد آنها قابل دسترس بود انتخاب شدند. نتایج تحقیق بیان می کند که بین سود حسابداری ودرجه اهرم مالی با ریسک سیستماتیک باسطح اطمینان 90% رابطه مستقیم وجود دارد وبین درجه اهرم عملیاتی و درجه اهرم کل با ریسک سیستماتیک رابطه معنی داروجودندارد. البته تاثیرمتغیرها برریسک سیستماتیک متفاوت است ، که تاثیرسودحسابداری برریسک سیستماتیک بیشترازتاثیردرجه اهرم مالی برریسک سیستماتیک ودرجه اهرم مالی بی
 • ،درمحدوده اطلاعات مربوط به سود حسابداری ودرجه اهرم عملیاتی ،درجه اهرم مالی ودرجه اهرم کل  وریسک سیستماتیک است که به بررسی سودمندی اطلاعات حسابداری وفرآیند پیش بینی ریسک سیستماتیک می پردازد. قلمرومکانی:موضوع پژوهش ازلحاظ قلمرو مکانی درمحدوده شرکتهای سهامی عام واطلاعات مربوط به بازده سالانه شرکت ها وصورت های سودوزیان سالانه  شرکتها دردوره زمانی تعیین شده است. قلمروزمانی :این تحقیق محدودبه دوره زمانی ازابتدای سال 1376الی انتهای سال 1385 میباشد .       8.ر
 • طبقه بندی اطلاعات

مقالات/ قرائت گزارش حسابرسی و بازرس


اقبال و رویکرد جامعه از عملکرد جامعه حسابداران رسمی ایران – شامل حسابداران رسمی و همه اعضای جامعه حسابداری و حسابرسی کشور- از زمان تأسیس جامعه حسابداران رسمی شدت گرفته که این امر مدیون کوشش همه جانبه ارکان جامعه حسابداران رسمی ایران و به ویژه بخش نظارتی آن می‌باشد.
 • ته و آنان فرصت بررسی و آغاز تصمیم در مورد مسائل مطروحه در گزارش بازرس و حسابرس را دارند. البته ممکن است برخی صاحبکاران مدعی شوند که چون بازرسان حق الزحمه میگیرند پس در قبال حق الزحمه دریافتی ملزم به حضور در مجامع هستند که در پاسخ به آنان باید گفت جز شرکتهای سهامی خاص (بخش خصوصی) که اساساً بازرس از بین اقوام و منسوبین مدیران ارشد انتخاب میشود در مورد سایر شرکتها حق الزحمه بازرس هیچگونه تناسب و الزامی در رابطه با حضور بازرس (حسابرس) ندارد بلکه حق الزجمه مربوطه بابت انجام فرآیند عملیات بازرسی و حسا
 • گزارش و اظهارنظر درباره معاملات اشخاص وابسته طبق ماده 129 4.       گزارش و اظهارنظر درباره گزارش توجیهی هیأت مدیره درباره افزایش سرمایه مطابق ماده 161 5.       گزارش درباره تخلف یا تقصیر یا جرم مدیران طبق ماده 151 اگرچه اصلاحیه قانون تجارت درباره شرکتهای سهامی، صریحاً حضور بازرس را در مجامع عمومی الزامی نکرده، اما ارائه گزارش به مجامع عمومی یاد شده مستلزم حضور بازرس در آن مجامع است و اگر هم نباشد، متعارف آن است که حضور داشته باشد. در شرکتهایی که بازرس یکی از موسسات حسابرسی است، بدیهی آن است ک
 • طبقه بندی اطلاعات

مقالات/ معرفی تشکل های حرفه ای حسابداری و حسابرسی ایران


در این مقاله برآنیم تا سه تشکل حرفه ای مرتبط با رشته حسابداری در ایران را معرفی نموده ،با اهداف و وظایف تشکل های مزبور آشنا شوید.اقسام شرکتهای تجاری, مواد قانونی شرکت سهامی خاص, شرکت سهامی خاص, تالارهای بورس , اوراق بهادار, کارگزاران, معاملات, معامله, پرداخت , بازار, بورس اوراق بهادار, بورس کالا, بورس طلای , حاکمیت شرکتی, هیات مدیره, کمیته حسابرسی, هیات نظارت, آیینامه حاکمیت شرکتی, قانون تجارت, حسابرس مستقل وبازرس قانونی, حسابدار رسمی, اصلاحییه قانون تجارت, شفافیت اطلاعاتی, افشای اطلاعات, آیینامه افشای اطلاعات, گزارشات سالانه مالی, گزارشات سه ماهه بورس, بازار سرمایه, سازمان بورس, موسسات حسابرسی معتمد, دستورالعمل مؤسسات حسابرسی معتمد, سازمان بورس و اوراق بهادار, حسابرس معتمد, انتخاب بازرس و حسابرس در شرکتهای سهامی, انتخاب بازرس و حسابرس , حسابدار رسمی, حسابرس رسمی, ماده 272 , گزارش حسابرسی مالیاتی, بررسی رابطه بین سودحسابداری ، درجه اهرم عملیاتی ، درجه اهرم مالی ودرجه اهرم کل (مرکب) باریسک سیستمات, قرائت گزارش حسابرسی و بازرس, گزارش حسابرسی و بازرس, حسابرسی و بازرس, جامعه حسابداران رسمی, حسابداران رسمی, بازرسان, اظهارنظر, گزارش, ارکان جامعه, حسابداران, عملکرد, تشکل های حرفه ای, حسابداری و حسابرسی ایران , حسابداری و حسابرسی, حسابدار, حسابرسی, حسابداران, حسابدارمستقل, حسابداران رسمی ایران, کانون حسابداران رسمی, جامعه حسابداران رسمی


99 ردیف در 10 صفحه
   << بعدی  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1