جستجو در پورتال

شرح وظایف هیات مدیره سهامی خاص

مقالات/ حاکمیت شرکتی


حدود دو سال پیش آئین­نامه حاکمیت شرکتی که پیش­نویس آن توسط سازمان بورس تهیه شده با همکاری تنی چند از حسابداران رسمی و کارشناسان بازار سرمایه در کمیته­ای در وزارت امور اقتصادی و دارائی مورد بررسی قرار گرفت که در سال 1384 آئین­نامه مذکور نهائی شد اما متأسفانه موضوع تصویب نهائی آن به تأخیر افتاد. تصویب قانون جدید بازار سرمایه و تغییرات مدیریت سازمان بورس باعث شد تا مجدداً موضوع تصویب این آئین­نامه در دستور روز قرار گیرد. از این جهت بر آن شدیم تا گفتگویی با آقای غلامحسین دوانی حسابرس معتمد بورس و عضو کمیته بازنگری آئین­نامه حاکمیتی شرکت در این مورد بعمل آوریم

قوانین و مقررات/ اساسنامه تعاونیهای مسکن مهر


اساسنامه تعاونیهای مسکن مهر
 • تصویب مجمع عمومی تعیین میگردد . تبصره-3:        - تا زمانی که بازرس / بازرسان / جدید انتخاب و قبولی سمت نکرده‌اند بازرس / بازرسان / قبلی کماکان مسئولیت بازرسی را به عهده دارند . ماده37: وظایف بازرسان تعاونی به شرح زیر است : 1. نظارت مستمر بر انطباق نحوه اداره امور تعاونی و عملیات و معاملات انجام شده با اساسنامه و قوانین و مقررات و دستورالعمل های مربوطه . 2. رسیدگی به حسابها، دفاتر، اسناد-صورتهای مالی از قبیل ترازنامه و حسابهای عملکرد و بودجه پیشنهادی وگز
 • عیت تعاونی به مجمع عمومی عادی سالیانه تسلیم کند . گزارش بازرس باید لااقل 10 روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه جهت مراجعه صاحبان سهام در مرکز تعاونی  آماده باشد . در صورتیکه تعاونی مهر بازرسان متعدد داشته باشد هریک می‌تواند به تنهایی وظایف خود را انجام دهد . لیکن کلیه بازرسان باید گزارش واحدی تهیه کنند . در صورت وجود اختلاف نظر بین بازرسان ، موارد اختلاف با ذکر دلیل در گزارش ذکر خواهد شد.   تبصره-2:       - بازرس / بازرسان / حق دخالت مستقیم در اد
 • 6- تصویر مجوز سازمان مسکن و شهرسازی مربوط به عضو ذینفع ( موضوع واگذاری زمین ) . 7- نسخه ای از قرارداد منعقده فی مابین شرکت تعاونی و عضو (مطابق فرم نمونه). 8- تصویر فیش های واریزی عضو به حساب تعاونی. 9- سایر مدارک مورد نیاز و مرتبط براساس تشخیص هیات مدیره . 10- تعهدنامه پرداخت هزینه‌های آماده سازی زمین و تهیه نقشه و اخذ پروانه . بخش دوم : تهیه زمین،آماده سازی و اخذ مجوز ساخت   ماده 48- تهیه زمین صرفاً با معرفی اداره کل تعاون استان و از طریق سازمان مسکن و شهرسازی و در قالب اجا
 • طبقه بندی اطلاعات

مقالات/ حسابداران رسمی؛ دیروز، امروز و فردا


قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی در سال 1372 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
 • داشته باشند در صورتی که ظرف 6ماه پس از تصویب این آیین‌نامه درخواست خود را به دبیرخانه هیات ارائه دهند به تشخیص هیات و مشروط به داشتن سایر شرایط مذکور در این ماده از آزمون‌های موضوع این بند معاف خواهند بود.» این تبصره در سال 89 به این شرح اصلاح شد: «مدیران دستگاه‌های اجرایی که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران حداقل 10سال در ارتباط با امور حسابرسی، مالی، محاسباتی و مالیاتی تصدی داشته باشند به تشخیص هیات و مشروط به داشتن سایر شرایط مذکور در این ماده از آزمون‌های موض
 • 2- شرکت‌ها و موسسات تعاونی و اتحادیه‌های آنها 3- اشخاص حقیقی که طبق مقررات قانونی مربوط، مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند. همچنین بر اساس ماده 5همین آیین‌نامه، حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی یا سازمان حسابرسی که عهده دار انجام وظایف حسابرسی و بازرسی قانونی یا حسابرسی اشخاص مشمول ماده 2 این آیین‌نامه هستند، در صورت درخواست اشخاص مزبور مکلفند علاوه بر گزارش موضوع ماده 4فوق، گزارش حسابرسی مالیاتی جداگانه طبق نمونه‌ای که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و در دستر
 • raquo; موجب افزایش رویکرد تامین منافع صاحبکاران و در نهایت کاهش استفاده دولت‌ها از خدمات حسابداران رسمی خواهد شد. تغییرات اساسنامه اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران براساس مصوبه 98469/ ت 539730 مورخ 12/05/90 (تصویب در جلسه 05/04/90) هیات وزیران اصلاح شده است. اهم موارد اصلاحی به‌شرح زیر است:                          ماده4: اضافه شدن «مجمع عمومی&

مقالات/ تفکیک غیرقانونی حسابداران رسمی


جامعه حسابداران رسمی ایران به موجب قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب 21/10/1372 مجلس شورای اسلامی و اصلاحیه مورخ 17/11/1372 آن تشکیل‌ شده است.
 • رسی که عضو جامعه حسابداران رسمی ایران هستند انتخاب کنند. همچنین همان گونه که از نام این قانون و ماده واحده آن برمی آید، تنها شرط احصای ذی صلاح بودن به منظور ارائه خدمات بالا از نظر قانون، حسابدار رسمی بودن آنان است. همان طور که مشخص است، 3 مورد به شرح بالا در خصوص هدف از تشکیل جامعه حسابداران رسمی ایران، نظارت بر کار حرفه ای حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی و همچنین تکلیف شرکت های پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار و شرکت های تابعه وابسته به آنها در انتخاب حسابرس و بازرس قانونی خو
 • بورس و اوراق بهادار) که براساس ضوابط این دستورالعمل مورد پذیرش قرار می گیرد و در فهرست موسسات حسابرسی معتمد سازمان درج می شود.» تعریف شده است. در مواد 2 الی 9 این دستورالعمل شرایط و راهکارهای پذیرش موسسات حسابرسی به عنوان معتمد بورس درج شده و وظایفی برای این موسسات تعریف شده است. در ماده 10 این دستورالعمل نیز اشخاص حقوقی مشروحه در ماده فوق از جمله «شرکت های پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار، شرکت های فرعی شرکت های پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار، شرکت
 • بر کار حرفه ای موسسات حسابرسی معتمد(سازمان بورس و اوراق بهادار) بر عهده سازمان بورس و اوراق بهادار گذاشته شده است. علاوه بر آن، دستورالعمل اجرایی کمیته پذیرش و نظارت بر موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار نیز در تاریخ 14/12/1386 به تصویب هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده و در آن راهکارهای اجرایی لازم جهت تشکیل کمیته پذیرش و نظارت بر موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه شده است. با توجه به مراتب بالا، درج عبارت «حسابرس معتمد سازمان» در قسمت اخیر
 • طبقه بندی اطلاعات

مقالات/ الزامات قانونی و فرآیند اجرائی افزایش سرمایه


الزامات قانونی و فرآیند اجرائی افزایش سرمایه
 • عمومی فوق العاده راساً در مورد افزایش سرمایه تصمیم گیری می نماید ، و در صورتجلسه مجمع عمومی شرایط و نحوه خرید سهام جدید، قیمت اسمی و ارزش افزوده آن و نیز نحوه استفاده سهامداران از حق تقدم پیش بینی می گردد. ●مراحل اجرائی افزایش سرمایه در این روش به شرح ذیل است ۱- تهیه گزارش توجیهی هیات مدیره در خصوص لزوم افزایش سرمایه که باید مشتمل بر توجیه لزوم افزایش سرمایه و سلب حق تقدم از سهامداران و معرفی شخص یا اشخاصی که سهام جدید برای تخصیص به آنها در نظر گرفته شده است و تعداد و قیمت اینگونه سهام و عوام
 • ه ۱۶۴) مادام که سرمایه قبلی شرکت تماماً تادیه نشده است افزایش سرمایه شرکت تحت هیچ عنوانی مجاز نخواهد بود. (ماده ۱۶۵) ●افزایش سرمایه در اساسنامه صندوقهای غیر دولتی در متن اساسنامه صندوقهای غیر دولتی نحوه افزایش سرمایه پیش بینی شده و بعنوان یکی از وظایف مجمع عمومی به شرح ذیل آمده است: اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد افزایش یا کاهش سرمایه صندوق به نحوی که همواره سهم دولت حداکثر ۴۹% سهام صندوق باشد و هیئت مدیره و مجمع عمومی مکلفند به منظور گسترش مشارکت تولید کنندگان سالیانه حداقل یک مرتبه نسبت به ا
 • ایش سرمایه صندوق و پذیرش سهامداران جدید اقدام نمایند به نحوی که حق تقدم خرید سهام با متقاضیان واجد شرایط با تناسب توزیع سهام پیش بینی شده هر یک از تولید کنندگان باشد. نکته ۱: برابر مفاد اساسنامه صندوقهای غیر دولتی، پیشنهاد افزایش سرمایه از طرف هیئت مدیره تهیه و به مجمع عمومی ارائه خواهد شد، ضمناً چنانچه مدیر عامل صندوق در خصوص افزایش سرمایه طرح یا پیشنهادی داشته باشد می تواند نظر پیشنهادی خود را به هیئت مدیره ارجاع نماید. نکته ۲: همانطور در اساسنامه صندوقهای غیر دولتی تصریح شده است حق تقدم صاح
 • طبقه بندی اطلاعات

مقالات/ قرائت گزارش حسابرسی و بازرس


اقبال و رویکرد جامعه از عملکرد جامعه حسابداران رسمی ایران – شامل حسابداران رسمی و همه اعضای جامعه حسابداری و حسابرسی کشور- از زمان تأسیس جامعه حسابداران رسمی شدت گرفته که این امر مدیون کوشش همه جانبه ارکان جامعه حسابداران رسمی ایران و به ویژه بخش نظارتی آن می‌باشد.
 • . ب) در صورتیکه تعدیل در نحوه نگارش گزارش حسابرس لازم باشد، تعدیلها در جهت شفاف شدن انجام شود. گذشته از غیر جذاب بودن قرائت کامل گزارش، بعضی حسابرسان ممکن است روش قرائت نکات برجسته گزارش را بپذیرند. به این منظور واژه پردازی مناسب به طور معمول به شرح زیر خواهد بود: گزارش (این موسسه) در خصوص صورتهای مالی در صفحه X گزارش یالانه درج شده است. این گزارش موید آن است که این موسسه، حسابرسی را بر اساس استانداردهای حسابرسی لازم انجام داده و به نظر این موسسه، صورتهای مالی تصویری درست و منصفانه از وضعیت
 • ز تصمیماتی شود که با مقررات موافقت ندارد. در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، حضور حسابرس و بازرس قانونی طبق ماده 2 آیین نامه انضباطی بورس اوراق بهادار مصوب 18 دی ماه 1384 الزامی است. اما حسابرسان باید به هوش باشند که به جز آنچه در محدوده وظایف آنان است، سخن دیگری در مجامع نگویند، زیرا دفاع از عملکرد هیأت مدیره یا وضعیت شرکت به عهده آنان نیست و کاری که برخی از حسابرسان در مجامع انجام میدهند و در نقش سخنگوی هیأت مدیره یا حتی توجیه‌گر آنچه در گزارش خود بعنوان عدم رعایت استانداردهای حساب
 • طبقه بندی اطلاعات

مقالات/ حرفه حسابرسی در بازار سرمایه


اصل اساسی مشارکت مردم در بورس به درجه اعتماد آنان به گزارش‌های صحیح و دقیق مالی بستگی کامل دارد. بورس یکی از ابزارهای بسیار مهم جوامع اقتصادی به‌شمار می‌رود
 • بازی مدیران و سهامداران ارشد شرکت «انرون»، قانون خاصی به نام قانون «ساربنز – اکسلی» به عنوان دستورالعمل خاص شرکت‌داری الزامات خاصی را برای شرکت‌های پذیرفته شده در بورس آمریکا به وجود آورده که نکات برجسته آن به شرح زیر است: ▪ مدیرعامل، مدیر مالی، کنترولر و رییس حسابداری تا یک سال قبل از انجام حسابرسی نباید در استخدام حسابرس بوده باشند. ▪ مدیران ارشد و مدیران رده بالا نمی‌توانند از شرکت وام بگیرند. ▪ هیات مدیره و مدیران اجرایی باید معاملات سهام خود ر
 • ید اعلام کند آیین رفتار حرفه‌ای برای مدیران ارشد مالی دارد یا نه و محتویات آن را افشا کند. ▪ تأثیرگذاری، اعمال زور و فشار و تهدید با هدف متقلبانه و گمراه کردن حسابرس، جرم تلقی می‌شود. ▪ SEC می‌تواند از انتخاب شدن برخی افراد به عنوان هیات‌مدیره یا مدیر اجرایی شرکت‌های عضو جلوگیری کند. ▪ در صورتی که ظرف دوازده ماه بعد از انتشار، صورت‌های مالی با موارد قانونی مغایرت پیدا کند، مدیرعامل و مدیر مالی باید تمام پاداش‌ها و مبالغ سودهای سهمی و سودهای حاصل از فروش اورا
 • بود که این گزارش فصل الخطاب و مرجع تصمیمات کمیته «ساربنز آکسلی» شد. بر اساس گزارش های دادگاه «انرون» (که کوشش بسیاری شد ماهیت جریان «انرون» به طور کامل افشا نشود و با خودکشی یک مدیر ارشد، سکته قلبی رییس هیات‌مدیره و ... همراه شد) مشخص شد که در سازمان بورس آمریکا سهل‌انگاری متعددی در مورد موضوع شرکت «انرون» و چند قضیه مشابه رخ داده، به‌ویژه افشاگری روزنامه گاردین مشخص کرد سیزده نفر از عناصر ارشدی که به نحوی از انحا با کابینه آقای ب
 • طبقه بندی اطلاعات

مقالات/ آشنایی با مشاوران سرمایه‌گذاری مشاوران پذیرش و مشاوران عرضه اوراق بهادار


حرفه مشاور سرمایه‌گذاری به دهه 1920 برمی‌گردد. تا پیش از آن توصیه‌ها و رهنمودهای مربوط به سرمایه‌گذاری معمولا از طریق حسابداران، وکلا یا کارگزاران ارائه می‌شد.
 • فته باشد و شرکت ها، موسسات و سازمان های معتبر در حوزه مشاوره مالی، فنی، اقتصادی و مدیریت به تشخیص سازمان می توانند تقاضای مشاوره عرضه اوراق بهادار را به سازمان ارسال کنند. موضوع فعالیت مشاور عرضه برخی از موضوعات فعالیت مشاوران عرضه اوراق بهادار به شرح زیر است: بررسی برنامه یا طرح موضوع تامین مالی ناشر و ارائه مشاوره در مورد نحوه تامین مالی- ارائه رهنمودهای لازم در زمینه تهیه گزارش طرح توجیهی - بررسی و تایید نهایی گزارش طرح توجیهی- تهیه بیانیه ثبت - بازاریابی و فروش اوراق بهادار - تعیین ق
 • وقت. مجوز فعالیت مشاور عرضه با گزارش مدیریت مربوطه (مدیریت نظارت بر کارگزاران برای شرکت های کارگزاری متقاضی و مدیریت نظارت بر نهادهای مالی برای سایر متقاضیان) مبنی بر احراز شرایط دستورالعمل استفاده از خدمات مشاوران عرضه اوراق بهادار (مصوب 31/03/88 هیات مدیره سازمان)، موافقت معاونت نظارت بر نهادهای مالی و تایید ریاست سازمان برای مدت 2 سال صادر خواهد شد. تمدید مجوز فعالیت مشاور عرضه برای دوره های دو ساله بعدی، براساس تشریفات مربوطه صورت گرفته و منوط به حفظ شرایط و نظر موافق معاونت نظارت بر بور
 • دو ساله بعدی، براساس تشریفات مربوطه صورت گرفته و منوط به حفظ شرایط و نظر موافق معاونت نظارت بر بورس ها و ناشران سازمان مبنی بر عملکرد مطلوب مشاور عرضه در دوره قبل است. اشخاص ملزم به استفاده از خدمات مشاوران عرضه به موجب مصوبه مورخ 3/12/87 هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهادار برخی از ناشران اوراق بهادار ملزم به استفاده از خدمات مشاوران عرضه می باشند: اول: انتشار سهام به هنگام تبدیل از شرکت سهامی خاص به عام دوم: انتشار سهام به هنگام افزایش سرمایه شرکت های سهامی عامی که در بورس اوراق بهادار
 • طبقه بندی اطلاعات

مقالات/ استاندارد‌نویسی استاندارد


گام‌های لازم برای بهبود فرآیند استاندارد نویسی در ایران

مقالات/ حق رای در شرکت‌های سهامی و موارد اعمال آن


حق رای صاحب سهم در شرکت‌های سهامی از جمله «حقوق غیرمالی» ناشی از مالکیت سهام است. تقسیم حقوق صاحب سهم به حقوق مالی و حقوق غیرمالی که مورد اشاره اساتید حقوق تجارت ایران نیز واقع شده را می‌توان به استناد ماده 38 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 علاوه بر مبانی تئوری، دارای منشا و مبنای قانونی هم دانست.
 • در اعمال حق رای صاحبان سهام پس از تاسیس شرکت و در جریان فعالیت شرکت واقع می‌شود. یکی از موارد آن تصویب ترتیب دادن سهام ممتاز به وسیله مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام وفق ماده 42 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت می‌باشد که به شرح فوق مورد اشاره قرار گرفت. مورد دوم هنگامی رخ می‌دهد که هیات مدیره شرکت سهامی وفق ماده 25 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت در اجرای تکلیف قانونی مندرج در این ماده از سهامداران بخواهد که مبلغ تعهد شده (در واقع مبلغ پرداخت نشده) سهام خو
 • ، تشکیل و اداره شود تا تصمیمات آن قانونی تلقی شود، بنابراین: الف- دعوت مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام به تشکیل جلسه برابر ماده 120 و با توجه به تبصره 2 ماده 119 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت به عهده رییس هیات مدیره و در غیاب وی از وظایف نایب رییس هیات مدیره و جزء مسوولیت‌های جمعی همه اعضای هیات مدیره است. وفق ماده 95 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت یک پنجم صاحبان سهام شرکت نیز می‌توانند از هیات مدیره، تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده را خواستار شوند و در صورت
 • ضرب می‌شود و حق رای هر صاحب سهم، برابر حاصل ضرب مذکور می‌باشد که صاحب سهم می‌تواند همه آرای خود را به یک نفر بدهد یا آن را بین چند نفر به هر نسبتی که خواست تقسیم کند. به عنوان مثال اگر صاحب سهمی 10 سهم دارای حق رای باشد و تعداد اعضای هیات مدیره 5 نفر باشد این صاحب سهم 50 رای است که می‌تواند این تعداد رای را تماما به یکی از 5 نفر بدهد یا 50 رای خود را مثلا به طور مساوی (هر نفر 10 رای) بین 5 نفر تقسیم کند. نکته قابل توجه اینکه اساسنامه شرکت نمی‌تواند در مورد ترتیبات فوقحاکمیت شرکتی, هیات مدیره, کمیته حسابرسی, هیات نظارت, آیینامه حاکمیت شرکتی, قانون تجارت, حسابرس مستقل وبازرس قانونی, حسابدار رسمی, اصلاحییه قانون تجارت, شفافیت اطلاعاتی, افشای اطلاعات, آیینامه افشای اطلاعات, گزارشات سالانه مالی, گزارشات سه ماهه بورس, بازار سرمایه, سازمان بورس, اساسنامه تعاونیهای مسکن مهر , اساسنامه, تعاونیهای مسکن مهر , حسابداران رسمی؛ دیروز، امروز و فردا, تفکیک غیرقانونی, حسابداران رسمی, حسابداران ذی‌صلاح, آیین‌نامه اجرایی , جامعه حسابداران رسمی حسابرس, حسابدار, حسابرسی, حسابداران, معتمد, حسابرسی معتمد, فرآیند اجرائی افزایش سرمایه , افزایش سرمایه , مبلغ اسمی , سرمایه , افزایش , مدیره, سهامداران, گزارش بازرس , تصمیم صاحبان, قرائت گزارش حسابرسی و بازرس, گزارش حسابرسی و بازرس, حسابرسی و بازرس, جامعه حسابداران رسمی, حسابداران رسمی, بازرسان, اظهارنظر, گزارش, ارکان جامعه, حسابداران, عملکرد, حرفه حسابرسی, بازار سرمایه, حسابرسی, استانداردهای حسابرسی, گزارش‌های حسابرسی, جامعه حسابداران رسمی, صورت‌های مالی, حسابرسان مستقل, حسابرس, حسابدار, سرمایه, بازار, نظارت, مشاوران سرمایه‌گذاری, مشاوران پذیرش, مشاوران عرضه اوراق بهادار, بازار سرمایه, مشاورسرمایه‌گذاری, استاندارد‌نویسی استاندارد, حق رای در شرکت‌های سهامی و موارد اعمال آن


18 ردیف در 2 صفحه
   << بعدی  2  1