جستجو در پورتال

شرح فعالیتهای حسابداری درموسسه حسابرسی

مقالات/ چالشهای حسابداری اسلامی در ایران


مباحث مربوط به حسابداری اسلامی چندی است که در بین کشورهای اسلامی رواج یافته وعلی الخصوص ریشه های ان را باید در مباحث بانکداری اسلامی وعقود اسلامی جست .علی ایحا ل اینکه رسیدن به این مقصود توهم است یا یک واقعیت آینده بیان واقع بینانه ای است از انچه که بر سر این مباحث خواهد امد.به هر حال کشورهای اسلامی بدشان نمی آید که موضوعات گوناگون را اسلامیزه کنند
 • اقی عدالت و احسان استوار است. بنابراین تجارت اسلامی باید برپایه این ارزشها انجام شود. (Yaya and Hameed, 2004). این تفاوتها محرک اصلی حسابداران مسلمان برای ارائه یک تعریف و الگو برای حسابداری اسلامی می باشد. زید (Zaid, 1997) حسابداری اسلامی را به شرح زیر تعریف کرده است : حسابداری فرایند منظم ثبت معاملات مشروع در دفاتر و اندازه گیری نتایج مالی برمبنای این معاملات به منظور استفاده در تصمیم گیری است. در اینجا تنها تفاوت اصلی آن با تعریف حسابداری سنتی اضافه کردن واژه ” مشروع“ است. ب
 • واقعیت است و نمی توان به دلیل غیرمشروع بودن از گزارش آن خودداری کرد. الخدش عـلاوه بر مشروعیت، مسئـله زکـات را در تعریف حسابـداری اسلامی گنجـانـده است (AL-Khadash, 2001). حسابداری اسلامی عبارت است از فرایند شناسایی، اندازه گیری و گزارشگری مشروعیت فعالیتهای مالی که برای تصمیم گیری، محاسبـه زکات و محاسبه سود واقعی عملیات سرمایه گذاری اسلامی براساس دستورات اسلام، مفید باشد. تعاریف دیگری نیز غیر از این وجود دارد. در اینجا به جز بحث مشروعیت، مسئله زکات اضافه شده است. یکی از مسائلی که در کشورهای ا
 • باید مبتنی بر ارزشهای جاری داراییها باشد. در مذهب شیعه زکات به کالاهای معدودی (شتر، گاو، گوسفند، خرما، جو، کشمش، طلا و نقره) تعلق می گیرد، اما به منفعت کسب به طور عام تعلق نمی گیرد. لذا نمی توان در ایران مسئله زکات را به عنوان یک عامل مهم در تعریف حسابداری اسلامی بیان کرد. حوزه گزارشگری مالی اساساً مربوط به شرکتها و دیگر شخصیتهایی است که محاسبه زکات برای آنها مورد ندارد. در مذهب شیعه خمس به منفعت کسب تعلق می گیرد اما خمس هم اساساً در حوزه فردی است و انتقال آن یا پرداخت آن توسط شخصیت حقوقی یا ش
 • طبقه بندی اطلاعات

مقالات/ حسابرسی عملکرد و عملیاتی


سیستم اقتصادی یک کشور به میزان قابل توجهی به تصمیم گیریهای مدیریت در واحدهای اقتصادی بستگی دارد. بدیهی است این تصمیم گیریها نقش تعیین کننده ای در میزان درآمد های اقتصادی و ثمر بخش بودن فعالیتهای تعیین شده و استفاده بهینه از امکانات تولیدی و خدماتی مؤسسات انتفاعی و غیرانتفاعی کشور دارند.
 • افت یـارانه، محدودیـتهای توزیع و قیمت گذاری محصول، پیشرفتهای فناوری ومحدودیتهای وضع شده توسط شرکتهای اصلی برای شرکتهای فرعی خود نظیر کنترل توزیع سود و کنترل قیمت فروش و توزیع محصولات است. سه وجه تمایز اصلی بین کنترل های مدیریت و کنترل های داخلی به شرح زیر است: 1- تأکید فزاینده بر نیاز به بیان هدفهای سازمان و برقراری ارتباط نزدیک آن با کنترل های مدیریت؛ 2- تأکید فزاینده بر کنترل های خارجی در مقایسه با کنترل های داخلی؛ 3- گسترش کنترل به منظور در بر گرفتن کلیه فعالیتهای مدیریت نظیر تولید ، حم
 • یاز به بیان هدفهای سازمان و برقراری ارتباط نزدیک آن با کنترل های مدیریت؛ 2- تأکید فزاینده بر کنترل های خارجی در مقایسه با کنترل های داخلی؛ 3- گسترش کنترل به منظور در بر گرفتن کلیه فعالیتهای مدیریت نظیر تولید ، حمل و نقل، تحقیق به جای تنها تأکید بر فعالیتهای حسابداری. دسترسی به اهداف کارایی و صرفه اقتصادی و اثربخشی به کنترل های مدیریت خوب بستگی دارد که مسئولیت مزبور بر عهده مدیریت واحد مورد رسیدگی است. کنترل های مدیریت شامل روشها و خط مشی هایی جهت حصول موارد ذیل است: -برنامه ریزی ، سازمان
 • اشاره شده در بخشهای قبلی، حسابرسی عملکرد برخلاف حسابرسی صورت های مالی دارای اهداف و رویکردهای کلی تری است. حسابرسی عملکرد حرفه ای مستلزم انواع مهارتهاست و دارای یک ارتباط اثربخش با تمام سطوح سازمانی و ارزیابی تمام جوانب یک سازمان است. بخشهای مالی و حسابداری، تولید، مهندسی و کنترل موجودی، خدمات مشتریان، اعتبارات، خرید، پرسنلی و اداری، پردازش اطلاعـات و بازاریـابی و فروش از قسـمتهایی هستند که می توانند مشمول حسابرسی عملکرد قرار گیرند. حسابرسی عملکرد حدود بیشتری از مسئولیتهای مدیریت را شامل می شو
 • طبقه بندی اطلاعات

مقالات/ خدمات متقابل مدیریت و حسابرسی داخلی در سازمان


هر یک از قسمتهای یک سازمان در جهت اثربخشی و کارائی نیاز به ویژگیهائی در محیط فعالیت خود دارد. تعاملات و روابط حرفه‌ای حسابرسان داخلی، به عنوان یکی از قسمتهای مهم سازمان، با سایر مدیران، عامل مهمی در جهت نیل به اهداف حسابرسی داخلی و در مرحله بعد بهره مند شدن سازمان از آن است.
 • ی در سازمان در دهه های اخیر تعاریف فراوان و گوناگونی توسط مراجع و صاحبنظران امور مالی و حسابداری در مورد حسابرسی داخلی ارائه شده است و سرانجام انجمن حسابرسان داخلی آمریکا در ژوئن 1999 در هیأت مدیره انجمن به اتفاق آرا تعریف جدیدی از حسابرسی داخلی به شرح زیر ارائه کرده است: ‹‹حسابرسی داخلی فعالیتی مشاوره ای ، اطمینان آور ، مستقل و بی طرفانه است که به منظور افزودن ارزش و بهسازی عملیات سازمان طراحی می شود . هدف آن کمک به سازمان برای نیل به اهداف خود از طریق ارزیابی و بهسازی کارآیی ف
 • ظارت سازمانی، با رویکردی منظم و منضبط است .›› متأسفانه بیشتر سازمانها وظیفة اصلی حسابرسی داخلی را بررسی کفایت کنترل های داخلی و قابلیت اتکای اطلاعات صورتهای مالی تعیین کرده اند. اما در حال حاضر همان طور که از این تعریف برمی آید دامنة فعالیتهای حسابرسی داخلی به مراتب بیش از پیش گسترش یافته است آنها به بررسی کارایی عملیات، قابلیت اتکای فناوری اطلاعات، اثر بخشی و کارایی معاملات تجاری داخل و خارج از کشور، کمک به بهبود فرایندها و عملیات شرکت و نظارت بر رضایت مشتریان می پردازند. این وظ
 • ه است و به تبع آن برقراری یک نگرش مناسب برای حسابرسی داخلی یکی از مهمترین اقدامات است. برای دستیابی به اهداف حسابرسی داخلی نیز باید سطح بالایی از عملکرد و اثربخشی در حسابرسی داخلی وجود داشته باشد. به دلیل ویژگیهای کاری و عملیاتی حسابرسی داخلی و حسابداری مدیریت دارای نقاط مشترک فراوانی هستند. حسابرسی داخلی نوین به دلیل مهارت حسابرسانش، ارائه پیشنهاد برای همه جنبه های سازمان، اختیارات و استقلال تاریخی اش در موقعیت خوبی برای ایجاد مشارکتی سازنده با سایر قسمتهای سازمان، قرار گرفته است. وسعت آمو
 • طبقه بندی اطلاعات

قوانین و مقررات/ بخش‌ 62 : استفاده‌ از نتایج‌ کار کارشناس‌‏


هدف‌ این‌ بخش‌، ارائه‌ استانداردها و راهنماییهای‌ لازم‌ درباره‌ استفاده‌ از نتایج‌ کار کارشناس‌ به‌ عنوان‌ بخشی‌ از شواهد حسابرسی‌ است‌.

اخبار/ نام گذاری روز حسابدار در تقویم ایران


نام گذاری روز حسابدار در تقویم ایران جامعه حسابداران رسمی و انجمن حسابداران خبره ایران برای برگزاری هفته جهانی حسابداری برنامه هائی را پیش بینی کرده اند که نامگذاری روز حسابدار در تقویم ایران از جمله این برنامه ها است.
 • به عنوان اعضای فدراسیون بین المللی حسابداران در آذر سال گذشته روز 15 آذرماه هر سال را به عنوان روز ملی حسابداری انتخاب کردند. براین اساس جامعه حسابداران رسمی و انجمن حسابداران خبره ایران درسال جاری برای برگزاری هفته جهانی حسابدار ی برنامه هائی را به شرح برای شناساندن فعالیتهای اعضای خود پیش بینی کرده اند. این برنامه شامل گردهمائی تجلیل از حسابداران در روز دوشنبه 18 آذر 87 ( از ساعت 16تا 19در سالن اجتماعات پارک ورشو) ، تهیه پوستر روز ملی حسابداری و ارسال آن به جوامع حرفه ای، دانشگاه ها،شرکتهای تو
 • اند. این برنامه شامل گردهمائی تجلیل از حسابداران در روز دوشنبه 18 آذر 87 ( از ساعت 16تا 19در سالن اجتماعات پارک ورشو) ، تهیه پوستر روز ملی حسابداری و ارسال آن به جوامع حرفه ای، دانشگاه ها،شرکتهای تولیدی، دستگاه های دولتی ، اطلاع رسانی با موضوع هفته حسابداری و لزوم تجلیل از حسابداران ، تلاش برای منظور کردن روز حسابدار در تقویم ایران و گردآوری و گزارش فعالیت های انجام شده در هفته جهانی حسابداری به فدراسیون بین المللی حسابداران است. دلایل ثبت هفته جهانی حسابداری رئیس شورای عالی انجمن حسابداران خبر
 • ایی در فرآیند تصمیم گیری و سیاست گذاری در سطوح خرد و کلان دارد و از طرف دیگر از طریق شفاف سازی فعالیت در ایجاد سلامت اقتصادی بسیار تاثیرگذار است ، لذا در روند توسعه پایدار کشورها از جایگاه ویژه ای برخوردار است. همچنین کاربرد استانداردهای حسابداری و حسابرسی و تکنیک ها و مفاهیم حسابداری مدیریت ضمن ایجاد اعتماد نسبت به صورتهای مالی ارائه شده از طرف مدیران ، ابزار لازم را برای سنجش عملکرد بنگاه ها و کارائی و اثربخشی و اقتصادی بودن فعالیت ها بوجود می آورد. سلامی افزود: بدلایل فوق ضرورت داشت که در تم
 • طبقه بندی اطلاعات

قوانین و مقررات/ ابطال بندهایی از دستور العمل 30545 /393/232 مورخ 18/3/1388 سازمان امور مالیاتی


ابطال بندهایی از دستور العمل 30545 /393/232 مورخ 18/3/1388 سازمان امور مالیاتی

اخبار/ چهره ماندگار حسابداری ایران درگذشت


مصطفی علیمدد دانشمند فرهیخته و چهره‌ ماندگار حسابداری ایران پس از یک دوره مبارزه با بیماری، چهاردهم خردادماه در گذشت.
 • ن) برگزار خواهد شد. همچنین مراسم ترحیم عصر روز جمعه مورخ 19 خردادماه از ساعت 18:45 الی 20:15 در مسجدالرضا واقع در میدان نیلوفر (خیابان آپادانا) برگزار خواهد شد. گروه اقتصادی فارس ضمن عرض تسلیت به خانواده و همکاران این چهره ماندگار، گزیده ایی از شرح زندگی و فعالیت های مصطفی علیمدد که مرحوم در مقاله‌ای تشریح کرده منتشر می کند: در آذرماه 1315 در تهران در خانواده ای متوسط متولد شدم. پدرم مرحوم ابوالقاسم علی مدد متخلص به قطره، نانوا بود و در عین حال در مدح و در رثای پیامبر، ائمه و معصو
 • ه حسابرسی سازمان صنایع ملی، 1360 -استاندارد بین المللی حسابداری شماره 5، اطلاعاتی که باید در صورتهای مالی افشا شود، ترجمه، با آقایان دکتر تقوی و عالی ور، مؤسسه حسابرسی سازمان صنایع ملی، 1361 -استاندارد بین المللی حسابداری شماره 9، حسابداری فعالیتهای تحقیق و توسعه، ترجمه، با آقایان گودرزی و تیموری، مؤسسه حسابرسی سازمان صنایع ملی، 1361 -استاندارد بین المللی حسابداری شماره 10، وقایع احتمالی و رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه، ترجمه، با آقای ارباب سلیمانی، مؤسسه حسابرسی سازمان صنایع مل
 • آقایان گودرزی و تیموری، مؤسسه حسابرسی سازمان صنایع ملی، 1361 -استاندارد بین المللی حسابداری شماره 10، وقایع احتمالی و رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه، ترجمه، با آقای ارباب سلیمانی، مؤسسه حسابرسی سازمان صنایع ملی، 1361 -استاندارد بین المللی حسابداری شماره 11،حسابداری پیمانکاری، ترجمه، با آقایان ملک آرایی و عالی ور، مؤسسه حسابرسی سازمان صنایع ملی، 1361 -استاندارد بین المللی حسابداری شماره 16، حسابداری اموال ماشین آلات و تجهیزات، ترجمه، با آقایان عالی ور و ملک آرایی، مؤسسه حسابرسی سا

مقالات/ ضرورت تدوین استاندارد صنایع معدنی


در ایران استانداردهای حسابداری و گزارشگری در رابطه با تعیین ارزش پروانه بهره‌برداری شرکت‌های معدنی یا شرکت‌های با موضوع فعالیت کشاورزی، جنگلداری یا شیلات که از انفال کسب درآمد می‌کنند، تدوین نشده است. این امر موجب شده به محض اولین شایعه یا هرگونه سوالی در خصوص وضعیت پروانه بهره‌برداری این شرکت‌ها، قیمت سهام آنان در بورس ریزش کند و موجی همانند سونامی را در بازار سرمایه‌ایجاد کند.بنابرابن ارائه استاندارد اینگونه صنایع خاص توسط سازمانهای ارائه کننده استاندارد در ایران ( سازمان حسابرسی) می تواند به شفافیت گزارشگری مالی در این صنایع کمک شایانی نموده وسرمایه گذاران در بازار سرمایه را نیز از سر در گمی نجات دهد.
 • ا به نرخ سر معدن مندرج در پروانه را به نرخ روز، به عنوان حقوق دولتی، سالانه به وزارت صنایع و معادن پرداخت کند. وزارت مزبور می‏تواند در صورت لزوم معادل بهای آن، ماده معدنی از بهره بردار اخذ کند. چگونگی اجرای این ماده در ماده34 آیین نامه اجرایی به شرح زیر آمده است. در اجرای ماده «14» قانون معادن، حقوق دولتی در معادن بر حسب نوع ماده معدنی، محل معدن، شرایط و محدودیت منطقه، میزان سرمایه گذاری، روش استخراج، کانه آرایی و فرآوری و در نتیجه سود ترجیحی بهره بردار طبق ضوابط زیر توسط وزارت
 • های معدنی در ایران، هر ساله سهم زیادی از هزینه های باطله برداری و آماده سازی معادن به عنوان هزینه های تولید تلقی می شود که انتفاع حاصل از این هزینه، می تواند در سنوات آتی صورت پذیرد. عدم شفافیت صورت های مالی شرکت های معدنی که ناشی از نبود استاندارد حسابداری و گزارشگری است، می تواند گزارشگری مالی شرکت را در سنوات مختلف با توجه به حجم باطله برداری تحت تاثیر قرار دهد و مبنای مقایسه با شرکت هم تراز را از ما سلب کند. شاید نبود مبنای صحیح جهت جاری یا سرمایه ای تلقی کردن آن به مراتب بیش از افزایش سهم
 • زار سرمایه تاکنون چه بوده است؟ چرا بازرسان شرکت مجمع را در جریان قرار نداده اند؟ با ورود شرکت های جدید به بورس با فعالیت های معدنی، کشاورزی، شیلات و جنگلداری، نحوه برخورد کارشناسان با ارزش پروانه های این شرکت ها، نیاز به تدوین استاندارد حسابداری و حسابرسی احساس می شود تا خریداران سهام در مواقع خرید به ارزش پروانه، مدت زمان آن، میزان استحصال محصول و... توجه کافی کنند و وزارت صنایع و معادن نیز به راحتی اجازه نخواهد داشت نسبت به دارایی یک شرکت تا زمانی که مدت پروانه بهره برداری تمام نشده، اعمال م
 • طبقه بندی اطلاعات

مقالات/ درحوزه‌ فعالیت‌های مالی نباید پنهان کاری شود


اگر جامعه‌ای بخواهد با برنامه حرکت کند باید قوانین روشن و شفاف و قابل اجرایی را در اختیار داشته باشد و بدون داشتن یک برنامه روشن با ساز و کارهای مشخص و ابزارهای لازم دست یابی به اهداف غیرممکن است. به گزارش خبرنگار بورس خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، پورمحمدی ـ رییس سازمان بازرسی کل کشور ـ در سو

مقالات/ حاکمیت شرکتی


حدود دو سال پیش آئین­نامه حاکمیت شرکتی که پیش­نویس آن توسط سازمان بورس تهیه شده با همکاری تنی چند از حسابداران رسمی و کارشناسان بازار سرمایه در کمیته­ای در وزارت امور اقتصادی و دارائی مورد بررسی قرار گرفت که در سال 1384 آئین­نامه مذکور نهائی شد اما متأسفانه موضوع تصویب نهائی آن به تأخیر افتاد. تصویب قانون جدید بازار سرمایه و تغییرات مدیریت سازمان بورس باعث شد تا مجدداً موضوع تصویب این آئین­نامه در دستور روز قرار گیرد. از این جهت بر آن شدیم تا گفتگویی با آقای غلامحسین دوانی حسابرس معتمد بورس و عضو کمیته بازنگری آئین­نامه حاکمیتی شرکت در این مورد بعمل آوریمحسابداری اسلامی, بهای تاریخی, بهای جاری, اسلام, قرآن وشریعت اسلامی, استانداردهای حسابداری اسلامی, بانکداری اسلامی, گزارشگری مالی اسلامی, حسابرسی عملکرد و عملیاتی , حسابرسی عملکرد, حسابرسی عملیاتی , کارایی, صرفه اقتصادی, اثربخشی, مشاوره مدیریت, استانداردهای حسابرسی عملکرد, استانداردهای عمومی, استانداردهای اجرای عملیات, استانداردهای گزارشگری, مدیران و حسابرسی داخلی, مدیریت و حسابرسی داخلی, حسابرسی داخلی و حسابداری مدیریت, اثربخشی و کارائی, حسابرسی داخلی و حسابداری مدیریت, بخش‌ 62, استفاده‌ از نتایج‌ کار کارشناس‌‏, کارشناس, خدمات کارشناسی, صلاحیت‌ حرفه‌ای‌ و بیطرفی‌ کارشناس‌ , دامنه‌ فعالیت‌ کارشناس, نام گذاری روز حسابدار, تقویم ایران جامعه حسابداران رسمی و انجمن حسابداران خبره ایران, برگزاری هفته جهانی حسابداری, نامگذاری روز حسابدار در تقویم ایران, چهره ماندگار حسابداری ایران درگذشت, استانداردحسابداری, استاندارد حسابداری ایران, گزارشگری مالی, صنایع معدنی وخاص, حقوق دولتی, پروانه بهره برداری, بازار سرمایه, قیمت سهام, ارزش ذاتی, استخراج ماده معدنی, ذخیره معدن, همایش حسابرسی مالیاتی, حسابرسی مالیاتی, حسابرسی وبازرسی, گزارش حسابرسی مالیاتی, سازمان امور مالیاتی, فرم ارزش افزوده, اظهارنامه ارزش افزوده, جامعه حسابداران رسمی, صورتهای مالی, حاکمیت شرکتی, هیات مدیره, کمیته حسابرسی, هیات نظارت, آیینامه حاکمیت شرکتی, قانون تجارت, حسابرس مستقل وبازرس قانونی, حسابدار رسمی, اصلاحییه قانون تجارت, شفافیت اطلاعاتی, افشای اطلاعات, آیینامه افشای اطلاعات, گزارشات سالانه مالی, گزارشات سه ماهه بورس, بازار سرمایه, سازمان بورس


94 ردیف در 10 صفحه
   << بعدی  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1