جستجو در پورتال

قوانين و مقررات/ شرايط كار
قانون كار كه در تاريخ 2/7/1368 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده و مواد ي از آن مورد اختلاف مجلس و شوراي نگهبان قرارگرفته و در جلسات متعدد محمع تشخيص مصلحت نظام بررسي و با اصلاح موارد اختلافي و حسب ضرورت پس از كسب مجوز از مقام معظم رهبري با اصلاح و تتميم مواد ي ديگر ، مشتمل بر دويست و سه ماده و يكصد و بيست و يك تبصره در تاريخ بيست و نهم آبان يكهزار و سيصد و شصت و نه به تصويب نهائي مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده و طي نامه شماره 8840/267/ق مورخ 9/10/1369 مجمع به رياست جمهوري واصل شده به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي گردد .
 • ي وزارت كار و امور اجتماعي موظف است نظام ارزيابي و طبقه بندي مشاغل را با استفاده از استاندار مشاغل و عرف مشاغل كارگري در كشور تهيه نمايد و به مرحله اجراء در آورد . ماده 49 - به منظور استقرار مناسبات صحيح كارگاه با بازار كار در زمينه مزد ومشخص بودن شرح وظايف ودامن مسئوليت مشاغل مختلف در كارگاه ، كارفرمايان مشمول اين قانون موظفند با همكاري كميته طبقه بندي مشاغل كارگاه و يا موسسات ذيصلاح ، طرح طبقه بندي مشاغل را تهيه كنند و پس از تائيد وزارت كار وامور اجتماعي به مرحله اجراء درآورند . تبصره 1 -
 • موظفند با همكاري كميته طبقه بندي مشاغل كارگاه و يا موسسات ذيصلاح ، طرح طبقه بندي مشاغل را تهيه كنند و پس از تائيد وزارت كار وامور اجتماعي به مرحله اجراء درآورند . تبصره 1 - وزارت كار امور اجتماعي دستورالعمل وآئين نامه هاي اجرائي طرح ارزيابي مشاغل كارگاههاي مشمول اين ماده را كه ناظر به تعداد كارگران وتاريخ اجراي طرح است تعيين و اعلام خواهدكرد . تبصره 2 - صلاحيت موسسات و افرادي كه به تهيه طرحهاي طبقه بندي مشاغل در كارگاهها مي پردازند بايد موردتائيد وزارت كار و امور اجتماعي باشد . تبصره 3 -
 • و امور اجتماعي باشد . تبصره 3 - اختلافات ناشي از اجراي طرح طبقه بندي مشاغل با نظر وزارت كار وامور اجتماعي در هيات حل اختلاف قابل رسيدگي است 0 ماده 50 - چنانچه كارفرمايان مشمول اين قانون در مهلتهاي تعيين شده از طرف وزارت كار و امور اجتماعي مشاغل كارگاههاي خود را ارزيابي نكرده باشند وزارت كار وامور اجتماعي ، انجام اين امررا به يكي از دفاتر موسسات مشاور فني ارزيابي مشاغل و يا اشخاص صاحب صلاحيت ( موضوع تبصره 2 ماده 49 ) واگذار خواهد كرد . تبصره - كارفرما علاوه بر پرداخت هزينه هاي مربوط به اين
 • طبقه بندي اطلاعات
قوانين و مقررات/ اساسنامه تعاونيهاي مسكن مهر
اساسنامه تعاونيهاي مسكن مهر
 • تصويب مجمع عمومي تعيين ميگردد . تبصره-3:        - تا زماني كه بازرس / بازرسان / جديد انتخاب و قبولي سمت نكرده‌اند بازرس / بازرسان / قبلي كماكان مسئوليت بازرسي را به عهده دارند . ماده37: وظايف بازرسان تعاوني به شرح زير است : 1. نظارت مستمر بر انطباق نحوه اداره امور تعاوني و عمليات و معاملات انجام شده با اساسنامه و قوانين و مقررات و دستورالعمل هاي مربوطه . 2. رسيدگي به حسابها، دفاتر، اسناد-صورتهاي مالي از قبيل ترازنامه و حسابهاي عملكرد و بودجه پيشنهادي وگز
 • عيت تعاوني به مجمع عمومي عادي ساليانه تسليم كند . گزارش بازرس بايد لااقل 10 روز قبل از تشكيل مجمع عمومي عادي ساليانه جهت مراجعه صاحبان سهام در مركز تعاوني  آماده باشد . در صورتيكه تعاوني مهر بازرسان متعدد داشته باشد هريك مي‌تواند به تنهايي وظايف خود را انجام دهد . ليكن كليه بازرسان بايد گزارش واحدي تهيه كنند . در صورت وجود اختلاف نظر بين بازرسان ، موارد اختلاف با ذكر دليل در گزارش ذكر خواهد شد.   تبصره-2:       - بازرس / بازرسان / حق دخالت مستقيم در اد
 • به عضو ز– جدول زمان بندي اجراي پروژه كه مشتمل بر عناوين مراحل پيشرفت فيزيكي( حداقل  6  مرحله ذيل ) ، درصد پيشرفت فيزيكي ، مهلت زماني اجرا ، قسط لازم التاديه هر مرحله مهلت زماني پرداخت به شرح ذيل مي باشد : مرحله اول: بابت تجهيز كارگاه و اجراي مرحله فونداسيون در يك قسط مرحله دوم: بابت اجراي مرحله اسكلت و سقف در دو قسط مساوي مرحله سوم: بابت اجراي مرحله سفت كاري در يك قسط مرحله چهارم: بابت اجراي مرحله نازك كاري در دو قسط مساوي مرحله پنجم: بابت محوطه‌سازي در يك قسط &n
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ مديريت عمومي
معمولاً نيازهاي بشر اولين انگيزه هايي هستند كه ارائه يا ساخت محصولي را ميسر مي سازد. اين انگيزه ها گاهي باعث مي شوند كه سازمان هاي مختلف براي سودآوري ، بقا و رقابت وادار به انجام دادن فعاليتهايي شوند كه در آخر توليد محصول مشخص مي شود.
 • اگر اين حقيقت كه هر بازاري، عمر محدود دارد درست باشد. مدير مطلع مي شود كه وضعيت هر محصول در بازار و مدت زمان دوام آ چگونه است. اگر نظريه دوره ي عمر محصول معتبر باشد، مسلماً مورد استفاده مدير برنامه ريزي محصول قرار خواهد گرفت. مراحل دوره ي مزبور به شرح زير است. الف) مرحله ي معرفي: در اين مرحله، فروش و �حاشيه سود� در سطح نازلي است. سطح فروش پايين است زيرا تبليغات و فعاليتهاي فروش در بازارهاي مصرفي و صنعتي براي ايجاد تقاضا، به زمان نياز دارد. مصرف كنندگان و خريداران صنعتي ابتدا رغبت زيادي به
 • توليد قطعات و سفارشها را به انجام برسانند. انعطاف پذير بودن توليد در اثر هزينه هاي زيادي است كه از موارد ذيل ناشي مي شود: ۱) طولاني بودن زمان فرآيند به علت استقرار متفاوت ماشين آلات ۲) نياز شديد به موجودي كالا در جريان ساخت قطعات و لوازم ۳) وظايف سنگين و سخت از نظر برنامه ريزي سفارشهاي مختلف كه بايد فرآيندهاي مختلف را طي كنند. ۴) زمان كاركرد ماشين آلات و ضريب بهره وري آنها كه باعث بالا رفتن هزينه هاست. ● فرآيند توليد پروژه اي در بعضي مواقع بيشتر سازمانها براي ساخت و يا تهيه ي يك
 • مي كند. بنابراين در اين نوع فرآيند زمان بندي و برنامه ريزي بسيار با اهميت است. برخي از وظايف مانند برنامه ريزي، طراحي، تداركاتف بازاريابي ، اجاره ماشين آلات و استخدام نيروي انساني كه روي توليد تأثير دارند و معمولاً در سيستمهاي توليد پيوسته و توليد كارگاهي به صورت جداگانه اداره مي شوند، در سيستم توليد پروژه اي بايد در يك جا به صورت مجموعه اي در يك مرحله ي زماني مشخص دقيقاً برنامه ريزي شوند تا كار بطور سريع و اقتصادي انجام شود. ● تحليل هزينه ي ظرفيت توليد تعيين ظرفيت بهينه كارخانه كه به ان
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ طرح ريزي جريان ارزش
با استفاده از ابزار طرح ريزي جريان ارزش پيوسته مي توان به ميزان بهره وري در سازمانها افزود.
 • الي كه محصولات راه خود را از ميان جريان ارزش طي مي كنند، كمك مي كند. طرح ريزي جريان ارزش شامل فعــــاليتهــاي ارزش افزا و ارزش نيافزايي مي شود كه براي تبديل موادخام به محصول به منظور تحويل به مشتري مورداحتياج هستند. به عبارت ديگر طرح ريزي جريان ارزش شرحي از چرخه عمر توليد محصول است كه هر قدم از فرايند توليد را مشخص مي كند. طرح ريزي كردن جريان ارزش يك تكنيك است كه به بررسي تمام فرايندها توجه كرده و براي بهبود كلي و يك جاي شركت تلاش مي كند. در اصل اين نقشه يك نقشه ساده شده است كه ارزش و اتلاف درم
 • تعميرات و نگهداري پيشگيرانه يكپارچه كرده و براي نگهداري و تعميركردن تجهيزاتي كه آنها هر روز استفاده مي كنند، قدرتمند مي كند. TPM وقتي تكميل مي شود كه تكنيسينهاي تعميرات و نگهداري اپراتورهايي را كه از تجهيزات استفاده مي كنند، تربيت مي كنند. تكنيسينها وظايف هر بخش را كه آن بخش در برابر آنها مسئوليت دارند، شرح مي دهند. اپراتورها را قادر به تعمير و نگهداري تجهيزات و جلوگيري از توقف خط توليد مي كند. با اجازه دادن به اپراتورها با قبول اينكه مالكيت، تكنيسين هاي ماهر تعميرات و نگهداري را از وظايف تكراري
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ مهندسي فروش يا مديريت فروش؟
هنگامي‌كه از واژهٔ مهندسي براي توصيف پديده‌اي استفاده مي‌كنيم، به عملي اشاره داريم كه مبتني بر آمار و اعداد و ارقام و محاسبات است. انجام عمل فروش نيز نيازمند آن است كه شما به‌عنوان فروشنده، توانائي اين را داشته باشيد كه از قبل آينده را پيش‌بيني كنيد؛
 • ز اين سال ها در اروپا اين موضوع مطرح بود كه در بسياري از مواقع شركت ها در فروش كالاهاي خاص و سفارشي دچار مشكل مي شوند. دليل آن نيز كاملاً واضح بود. نه فروشنده تبحر كافي در پرسش از مشتري و درك نياز وي داشت و نه خود مشتري مي توانست نياز خود را به خوبي شرح داده و اطلاعات كافي ارائه دهد. بدين منظور يك پروژهٔ مطالعاتي بسيار وسيع در گسترهٔ ۲۳ كشور اروپائي انجام شد كه حدود ۱۲ سال به طول انجاميد؛ ۰۰۰/۱۰ فهرست فروش كالاهاي صنعتي و مهندسي مورد مطالعه قرار گرفت و حدود ۰۰۰/۳۵ مورد ملاقات فروش بررسي شد. نتيج
 • يهٔ مصرفي شما كدام ها هستند و چقدر از هر كدام استفاده مي كنيد؟ عمر هر كدام از اين ماشين ها چقدر است و از هر كدام چند دستگاه داريد؟ و... تجربه نشان داده است كه پرسيدن اين سئوالات بسيار مهم است و به مهندس فروش كمك مي كند تا از شرايط موجود كارخانه و كارگاه تصوير دقيقي داشته باشد. ب) پرسش هاي مشكلات (problem Questions): در اينجا هدف شناخت مشكلات و مسائل موجود است: آيا كار كردن با ماشين آلات و مواد اوليهٔ مورد استفادهٔ شما راحت است و يا سخت؟ تاكنون هنگام كار با اين دستگاه ها چه مشكلاتي داشته اي
 • طبقه بندي اطلاعات
|دريافت آخرين اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونيکي خود و يا دوستان خود هميشه از آخرين اطلاعات سايت آگاه شويد.

دريافت آخرين اطلاعات رازنامه

|مشاوره در رازنامه
  دكتر رسول ياري فرد ( آموزش و تحقيقات در حوزه هاي حسابداري و حسابرسي، امور مالياتي، كار و تامين اجتماعي و قوانين تجارت )
  با سلام اينجانب دانشجوي ارشد حسابداري هستم كه موضوع پايان نامه خود را تاثيرات مديريت نقدينگي بر احتمال ورشكستگي شركتهاي پذيرفته شده در بورس دارم مينويسم آيا شما پيان نامه در راجب ورشكستگي دراريد بر

  اسداله مستوفي ( مشاوره مديريت )
  با سلام ... هستم كارمند اداره كل غله استان .. چند سال قبل پيام دادم تفاوت حقوقي فاحشي با همكارانم دارم لذا با راهنماييهاي شما قسمت اعظم اين تفاوت مرتفع شد نميدونم با چه زباني از شما تشكر كنم فقط دعاتو

  مهدي عاصي ( حسابرسي و حسابداري )
  ضمن عرض سلام و خسته نباشيد خدمت استاد ارجمند خواهشمندام در مورد نحوه اجراي كار حسابرسي داخلي به من توضيحاتي ارائه نماييد. البته به استحضار ميرساند كه شرح وظايف حسابرسي داخلي را ميدانم ولي در نحوه اج

  حسن رحمان پور ( آموزش وتحقيقات (مشاوره شغلي، آموزش وپرورش، تحقيق و پژوهش) )
  آيا شخصي كه درحال حاضر كارمند پيماني يك شركت دولتي است در صورت قبولي در ازمون استخدامي يك اداره ديگر مي تواند استعفا داده ودر اداره دوم مشغول به فعاليت گردد.البته ازمون اداره دوم قبل از شروع بكار در م

  اسداله مستوفي ( مشاوره مديريت )
  با سلام خدمت استاد گرام خواستم بدانم آيا مرخصي پنج شنبه 1 روز كامل حساب مي شود ؟ با تشكر

  اسداله مستوفي ( مشاوره مديريت )
  با عرض سلام و خسته نباشيد خدمت مشاور محترم.من دانشجوي رشته مديريت صنعتي ترم 4 هستم وبراي درس روش تحقيق از رشته مديريت صنعتي موضوع ميخواستم كه منابع آن زياد باشد و در انواع سايت ها يافت شود لطفا حداكثر


فهرست مشاورين


تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه .

انگليسي   فرانسوي   اسپانيايي   ايتاليايي   آلماني   عربي   روسي   ژاپني   کره      پرتغالي   ترکي   چيني