جستجو در پورتال

شرایط وام قرض الحسنهبرای سال

مقالات/ بهره چیست و چرا وجود دارد ؟ تجربه تعیین نرخ بهره در آمریکا


دپارتمان روابط عمومی بانک مرکزی آمریکا در نیویورک(فدرال رزرو) در آوریل سال 2004 بنابر حساسیت و توجه عمومی به مقوله نرخ بهره و نحوه تعیین آن برخی اطلاعات و جزییات را در این زمینه منتشر ساخته است. در توضیح برخی تعاریف لازم در مقدمه آمده است:

اخبار/ تشکیل کارگروه حسابداری بحران مالی برای اقدامات پیشگیرانه


قوانین و مقررات/ بخش 4قانون تجارت- اوراق قرضه شرکت سهامی


بخشی از مواد قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت ,مصوب 24/12/1347 در اینجا آورده شده است.
 • توضیحات: بخشی از مواد قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت ,مصوب 24/12/1347 در اینجا آورده شده است. بخش 4- اوراق قرضه ماده 51- شرکت سهامی عام می تواند تحت شرایط مندرج در این قانون اوراق قرضه منتشر کند. ماده 52- ورقه قرضه ورقه قابل معامله ای است که معرف مبلغی وام است با بهره معین که تمامی آن یا اجزاء آن در موعد یا مواعد معینی باید مسترد گردد. برای ورقه قرضه ممکن است علاوه بر بهره حقوق دیگری نیز شنا
 • تشر کند. ماده 52- ورقه قرضه ورقه قابل معامله ای است که معرف مبلغی وام است با بهره معین که تمامی آن یا اجزاء آن در موعد یا مواعد معینی باید مسترد گردد. برای ورقه قرضه ممکن است علاوه بر بهره حقوق دیگری نیز شناخته شود. ماده 53- دارندگان اوراق قرضه در اداره امور شرکت هیچ گونه دخالتی نداشته و فقط بستانکار شرکت محسوب می شوند. ماده 54- پذیره نویسی و خرید اوراق قرضه عمل تجاری نمی باشد. ماده 55- انتشار اوراق قرضه ممکن نیست مگر وقتی که کلیه سرمایه ثبت شده شرکت تأدیه شده و دو سال تمام ا
 • وراق قرضه در اساسنامه شرکت پیش بینی نشده باشد مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام می تواند بنا به پیشنهاد هیأت مدیره انتشار اوراق قرضه را تصویب و شرایط آن را تعیین کند. اساسنامه و یا مجمع عمومی می تواند به هیأت مدیره شرکت اجازه دهد که طی مدتی که از دو سال تجاوز نکند یک یا چند بار به انتشار اوراق قرضه مبادرت نماید. تبصره ـ در هر بار انتشار مبلغ اسمی اوراق قرضه و نیز قطعات اوراق قرضه (درصورت تجزیه) باید متساوی باشد. ماده 57- تصمیم راجع به فروش اوراق قرضه و شرایط صدور و انتشار آن باید همراه با
 • طبقه بندی اطلاعات

قوانین و مقررات/ قانون بودجه سال 1389 کل کشور


قانون بودجه سال 1389 کل کشور
 • ی اجرائی دارای ردیف موضوع این قانون موظفند حسب مورد حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال 1389 بر اساس اعتبار ابلاغی (اعم از هزینه ای و تملک داراییهای سرمایه ای و مالی) متن پیشنهادی موافقتنامه مربوط را براساس این قانون و ضوابط اجرائی آن در چهارچوب فرمها، شرایط ودستورالعملهای ابلاغی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ارائه نمایند. معاونت مذکور موظف است درصورت موافقت با متن پیشنهادی حداکثر ظرف پانزده روز نسبت به امضاء موافقتنامه و ابلاغ آن اقدام نماید و درصورت عدم موافقت با متن پی
 • و هزار و پانصد میلیارد(2.500.000.000.000) ریال اعتبارات جزء(10) ردیف 550000 جدول شماره (9) به عنوان کمک در اختیار صندوق رفاه دانشجویان وزارتخانه های علوم و تحقیقات و فناوری ، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی قرار می گیرد تا به صورت وام قرض الحسنه با حداقل کارمزد بابت پرداخت شهریه به دانشجویان مورد استفاده قرار گیرد و پس از فراغت از تحصیل به تدریج بازپرداخت کنند . دانشجویان آموزشکده های تحت پوشش وزارت آموزش و پرورش و مراکز آموزش عالی غیر انتفاعی نیز از طریق وزارتخانه های مربوط ب
 • مجلس شورای اسلامی ارائه می گردد. س- دولت برای کمک به زندانیان نیازمندی که به دلیل بدهکاری دیه و سایر محکومیت های مالی غیرکلاهبرداری مورد حمایت ستاد دیه کشور که در زندان تحمل حبس می نمایند و تاکنون تحت هیچ شرایطی امکان بهره مندی از تسهیلات قرض الحسنه بانک های عامل به دلیل عدم امکان سپردن وثیقه ، ضامن و یا به علت بیکاری توان پرداخت اقساط وام را ندارند مبلغ دویست و پنج میلیارد (205.000.000.000) ریال به عنوان کمک در اختیار ستاد دیه قرار می دهد. ع- به دولت اجازه داده می شود مبل
 • طبقه بندی اطلاعات

مقالات/ ویژگیهای وام‌های میان‌مدت و بلند‌مدت


بررسی نقاط قوت و ضعف وام های میان مدت و بلند مدت از دیدگاه وام گیرنده انتشار اوراق قرضه و یا سهام برای شرکتهایی میسر است که از تأسیس آنها مدتی گذشته و شرکت در نزد عامه از اعتبار قابل قبولی برخوردار است
 • بیش از پنج سال است می توانند نام وام های بلندمدت به خود بگیرند. 2-بازپرداخت وام ها اغلب به شکل اقساط دوره ای انجام می پذیرد. اقساط وام ها ممکن است سه ماه یک بار، شش ماه یکبار و یا یک سال یکبار صورت گیرد . مبلغ اقساط و زمانهای بازپرداخت آنها برحسب شرایط وام گیرنده و درآمدهای آتی وام دهنده وسایر مسؤولیت های وام دهنده تعیین می گردد. توجه به شرایط وام گیرنده سبب می شود که وام گیرنده از نظر شرایط بازپرداخت در وضعیت انعطاف پذیر قرار گیرد و در حدتوان و امکانات خود بازپرداخت ها را انجام دهد. 3-نرخ ب
 • ط وام گیرنده و درآمدهای آتی وام دهنده وسایر مسؤولیت های وام دهنده تعیین می گردد. توجه به شرایط وام گیرنده سبب می شود که وام گیرنده از نظر شرایط بازپرداخت در وضعیت انعطاف پذیر قرار گیرد و در حدتوان و امکانات خود بازپرداخت ها را انجام دهد. 3-نرخ بهرة وام ها اغلب تحت تأثیر زمان بازپرداخت وام است . معمولاً وامهای کوتاه مدت نرخ بهرة کمتری نسبت به وامهای بلندمدت دارند ولی این فرق چشم گیر نیست. در بعضی کشورها این تفاوت در حد یکی دو درصد است. در بعضی کشورهای ممکن است نرخ بهرة وامها طی قراردهای ویژه ای
 • هد داشت یا خیر. علاوه بر این بانکهای وام دهنده ممکن است توان مالی صاحبان شرک و یا شرکای شرکت را هم تحلیل و بررسی کنند تا آنکه از بازپرداخت وام اعطایی اطمینان حاصل نمایند. 6-بانکهای وام دهنده می توانند در قرارداد اعطای وام به شرکتها بعضی از احکام و شرایط ویژه را وارد کنند تا آنکه بعضی خطرات عدم بازپرداخت ویا تقاضای تجدید وام از بین برود و شرکت در زمانهای مشخص اقساط وام خود را بازپرداخت نماید. این احکام و شرایط ویژه می توانند از وام گرفتن دوباره شرکت از منابع دیگر جلوگیری کنند و یا مانع توزیع سو
 • طبقه بندی اطلاعات

مقالات/ مروری بر شیوه‌ها و روش‌های نوین تامین مالی پروژه‌ها


نحوه تامین مالی و تهیه بودجه اجرایی لازم برای انجام پروژه‌های زیربنایی و بهره‌برداری از محصولات و خدمات حاصل از آنها در حال حاضر به عنوان یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی کشورهای در حال توسعه مطرح می‌باشد.
 • ها و به طور کلی تمام بخش های درگیر در پروژه توجه کرد و سپس با توجه به ارجحیت و اهمیت هر کدام از آنها به انتخاب روش مناسب پرداخت. در ضمن باید توجه کرد که ساختار استفاده شده برای تامین مالی پروژه در یک کشور ممکن است به دلیل وجود تفاوت ها در قوانین و شرایط آن موثر نباشد در حالی که به طور موثری در کشور دیگری استفاده شود، نکته مهم انتخاب شکل صحیح روش تامین مالی با توجه به شرایط هر پروژه و کشور میزبان پروژه است. در این مقاله به معرفی روش های تامین مالی پروژه ها پرداخته می شود و سپس بر اساس دسته بندی
 • باید روش های تخصیص ریسک، نوع قراردادها، جنبه های حقوقی و مالی هر ساختار و هماهنگی آن با شرایط پروژه مورد بررسی قرار گیرد. انواع روش های تامین مالی داخلی انواع تسهیلاتی که در حال حاضر برای اجرای طرح ها یا اعتبارات پروژه ای ارائه می شود عبارتند از وام، اجاره به شرط تملیک، فروش اقساطی، کمک های فنی، مشارکت در سرمایه، تسهیم سود، استصناع و خطوط اعتباری. وام: (Loan) این نوع از تسهیلات برای طرح هایی با آثار اجتماعی و اقتصادی قابل توجه که زمان اجرای طولانی دارند و ممکن است درآمدزا هم نباشند به کار
 • ن مهارت های فنی جهت کمک به طرح ها مانند تهیه مطالعات امکان سنجی، طراحی و مهندسی، نصب و ارائه خدمات مشاوره ای از قبیل تعیین سیاست ها، مطالعات بخش ها، تحقیقات و غیره به کشورهای عضو کمتر توسعه یافته اعطا می کند. انواع روش های تامین مالی خارجی روش های قرضی(استقراضی) در این گونه از روش ها کشور سرمایه پذیر وامی را از کشور یا موسسه وام دهنده دریافت می کند و موظف است در سررسید های مقرر اقساط بازپرداخت آن را به وام دهنده بپردازد. در این نوع روش ها کشور یا بانک وام دهنده هیچ گونه ریسکی را نمی پذیرد و ت
 • طبقه بندی اطلاعات

مقالات/ چگونه بفهمیم اقتصاد رو به بهبودی است؟


اوضاع اقتصادی در آمریکا بدجوری خراب است. نرخ رشد تولید ناخالص داخلی برای سه ماه آخر سال 2008 به میزان 8/3درصد سقوط کرد و کارشناسان معتقدند در فصل جاری، وضع حتی بدتر خواهد بود.
 • ) هستند. اما آنچه برای پیش بینی آینده اقتصاد نیاز داریم نمایه های تقدمی و جلو رونده (leading indicators) هستند که علامت می دهند چه وقت چرخ های اقتصادی سرعت می گیرند. تاکنون شواهد اندکی وجود داشته است که حکایت از رسیدن به عمق بحران داشته باشد، اما در شرایطی که این رکود اقتصادی وارد دومین سال خود می شود، خیلی هم زود نیست که به نشانه های پدیدار شدن رونق و بهبودی اقتصادی نگاه کنیم. نخستین نشانه ها حالتی ذهنی و بی پایه و اساس دارند. مثلا اینکه مجبورید خودروی تان را اندکی دورتر از در ورودی فروشگاه پار
 • آمار منتشره وزارت کار ردیابی کرد. 4 - فروش خودرو خودروسازان در سال 2008 شرایط سختی را پشت سر گذاشتند، چون فروش خودروهای سواری و کامیون پس از چندین سال فروش بالای 16میلیون به 2/13میلیون سقوط کرد. آمارهای به ثبت رسیده فروش خودرو در ماه های اکتبر، نوامبر و دسامبر بدترین نرخ های معادل سالانه را در 28 سال گذشته به ثبت رساند که به ترتیب 5/10میلیون، 1/10میلیون و 3/10میلیون خودرو بود. خودرو یکی از بزرگ ترین اقلامی است که مصرف کنندگان می خرند هر زمان که احساس خوب و خوشبینانه ای به آنها بازمی گردد. ه
 • اقلام خرده فروشی در ماه های آینده توجه داشته باشید. 6 - تفاوت نرخ بهره نشانه های نه چندان محکمی ظاهر شده است که یخ های اعتبار منجمدشده در حال آب شدن است. اما نرخ بهره برای دریافت وام همچنان خارج از خط باقی مانده است. به تفاوت بین نرخ بهره اوراق قرضه 10 ساله خزانه داری که در حال حاضر حدود 3درصد است، با نرخ اوراق قرضه 10 ساله شرکت ها که اکنون حدود 7درصد است، نگاه کنید. این تفاوت 4درصدی که از میزان 6درصد در هفته های گذشته کمتر شده است، هنوز هم دو برابر مقدار معمول است. از لحاظ تاریخی تفاوت زیا
 • طبقه بندی اطلاعات

مقالات/ اقتصاد آمریکا


به نظر می‌رسد که آمریکا احتمالا از رکودی دیگر فرار خواهد کرد، اما در حالی که خانوار‌ها هنوز تحت فشار سنگین بدهی قرار دارند، فرآیند رشد برای سال‌های متمادی کند خواهد بود.
 • رات اقتصادی حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001 صدماتی را متحمل شدند. ژاپن از این لحاظ نمونه ای خاص است. این کشور تا حدودی به خاطر سیاست های خود، یعنی افزایش نامناسب مالیات ها در 1997 و پایان (موقتی) سیاست نرخ بهره صفر از سوی بانک مرکزی آن در سال 2000 به شرایط رکودی بازگشت. به نظر می رسد که سیاستگذاران آمریکایی قصد دارند که اشتباهات ژاپن را تکرار نکنند. اگر چشم انداز اقتصاد به نحو چشمگیری بهبود نیابد، فدرال رزرو احتمالا تسهیل مقداری (خرید اوراق قرضه با استفاده از پول تازه چاپ شده در تلاش برای کاستن
 • ر های جمهوریخواه به دنبال ادامه آنها هستند و اوباما می خواهد از شر آنها خلاص شود. با این وجود، اگر اقدامات بیشتری صورت نگیرد، اهرم زدایی می تواند برای مدت زیادی به طول انجامد. کره جنوبی و سوئد، بهبود نسبت قدرتمندانه خود را به سیاست های معطوف به حذف وام های بد از تراز نامه بانک ها مدیون هستند. این هدف اصلی برنامه کاهش دارایی های مشکل دار (TARP)، پیش از استفاده از آن برای سرمایه گذاری مجدد در بانک ها، نجات خودرو سازان و حمایت مالی از اصلاح وام ها بود. آمریکا می تواند سرعت اهرم زدایی را افزایش دا
 • را در اختیار داشته باشند، اما کاهش اصل مبلغ وام، اتفاقی نادر بوده است - از میان 120 هزار وام رهنی که در فاصله اکتبر 2009 تا مارس 2010 به واسطه برنامه دولت فدرال به طور دائمی اصلاح شده اند، تنها اصل مبلغ 120 وام کاهش یافته است. بانک ها نمی خواهند به قرض گیرندگانی که واقعا قادر به پرداخت تمام بدهی خود هستند، وام دهند، انگیزه نکول را برای دیگران فراهم آورند یا خسارات بیشتری را متحمل شوند. قانون ورشکستگی می تواند تغییر یابد و به همان نحو که دادگاه ها می توانند بدهی شرکت ها را طبق فصل 11 آن کاهش ده
 • طبقه بندی اطلاعات

قوانین و مقررات/ بخشنامه شماره 70793 سازمان امور مالیاتی کشور در مورد صدور دستورالعمل رسیدگی به تسهیلات دریافتی ، سود و کارمزد پرداختی


بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در مورد صدور دستورالعمل رسیدگی به تسهیلات دریافتی ، سود و کارمزد پرداختی
 • بخشی از بهای تمام شده دارائی، آن قسمت از هزینه های مالی است که با توجه به استاندارد حسابداری شماره 13 قابل محاسبه و تخصیص به بهای تمام شده دارایی می باشد.بـدیهـی است درخـصوص مـحاسبـه مـیزان هـزینـه هـای مـالی قـابل قبول از لحاظ مالیاتی می بایست کلیه شرایط مقرر قانونی قرار گیرد. یادآور می شود متن بخشنامه شماره 30545/393/232 مورخ 18/3/1388 سازمان امور مالیاتی به شرح زیر است: به منظور ایجاد وحدت رویه در رسیدگی به حساب تسهیلات مالی دریافتی و هزینه سود وکارمزد پرداختی، مقرر می دارد مأموران مالیاتی
 • بانکی که دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی نمی باشند به عنوان هزینه قابل قبول محسوب نخواهد شد. 8- در صورتی که مؤدیان مالیاتی از محل تسهیلات دریافتی به سایر اشخاص از جمله شرکا، سهامداران، مدیران و اشخاص وابسته موضوع ماده 129 قانون تجارت وجوهی به عنوان وام، قرض ویا به هر عنوان دیگر پرداخت نمایند، هزینه تأمین مالی مربوط به تناسب مبالغ پرداختی مذکور، به عنوان هزینه قابل قبول محسوب نخواهد شد. 9- در صورت اخذ تسهیلات مالی از اشخاص غیر از موارد مصرح در بند 18 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم اطلاعات مربو
 • در صورت اخذ تسهیلات مالی از اشخاص غیر از موارد مصرح در بند 18 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم اطلاعات مربوط به دریافت کنندگان سود وکارمزد دریافتی را به اداره امور مالیاتی ذیربط جهت پیگیری وصول مالیات از درآمد مذکور و ثبت آن در دفاتر دریافت کنندگان ارسال نمایید. 10-طبق استانداردهای آن بخش از مخارج تأمین مالی که مستقیماً قابل احتساب به تحصیل یا ساخت یک دارایی و همچنین هزینه های مالی مربوط به قبل از بهره برداری دارایی، با توجه به سایر شروط استاندارد حسابداری مربوط باید به عنوان بخشی از بهای تمام ش
 • طبقه بندی اطلاعات

مقالات/ رسیدگی‌های فراموش شده در حسابرسی‌ها


در حسابرسی‌ها رسیدگی‌هایی وجود دارند که فراموش شده‌اند. راستی علت چیست؟ گرچه بعضی‌ها ممکن است معتقد باشند که این موارد بی‌اهمیت و جزئی هستند (البته به هیچ وجه چنین نیست)، بنابراین انجام آنها جز وقت تلف کردن، چیز دیگری نیست
 • بازپس گرفتن چک‌ها یا اسناد تضمینی واحد مورد رسیدگی است که به عنوان تضمین به اشخاص ثالث داده شده است. در رسیدگی‌های ما دیده شده که معمولا پیگیری برای باز پس گرفتن این چک‌ها و اسناد، پس از پایان قرارداد یا موضوع مربوطه و انجام دادن کلیه شرایط قرارداد از طرف واحد مورد رسیدگی، صورت نمی‌گیرد و در بعضی مواقع شاهد بوده‌ایم که چنین اسناد تضمینی، سال‌های سال نزد اشخاص ثالث باقی می‌ماند و هیچ اقدامی از طرف واحد مورد رسیدگی جهت باز پس گرفتن آنها صورت نمی‌گیرد. حسابرس
 • که حسابرسان ما به قسمت ذی‌ربط در واحد مورد رسیدگی مراجعه کرده و خواستار مشاهده اسناد تضمینی دیگران نزد واحد مورد رسیدگی و مطابقت آنها با دفاتر حسابداری شده‌اند. مسوولان قسمت مربوطه اظهار داشته‌اند که چطور شده سراغ این اسناد آمده اید؟ سال‌ها است که کسی سراغ این اسناد را نمی‌گیرد و گرد و خاک روی آنها را پوشانده. خواننده (حسابرس) عزیز، این رسیدگی نیز جزو رسیدگی‌های حسابرسی است. ممکن است در همین جا نیز احتمالا سوء استفاده صورت گیرد. بدین ترتیب که برای مثال، شخصی قراردا
 • طبقه بندی اطلاعاتبهره چیست, نرخ بازده, ریسک وبازده, نرخ تنزیل, وامهای رهنی, بهره وام, نرخ تعادلی, بهره ساده ومرکب, روش تنزیل, مدیران مالی وبحران مالی, بررسی بحران مالی غرب, انجمن مدیران مالی حرفه ای ایران, حسابداری و حسابرسی, خود انتظامی حرفه حسابداری, استاندارهای حسابداری و حسابرسی, ارزش متعارف ومنصفانه, کمیته های حسابرسی, شورای گزارشگری مالی, ارزش حسابداران حرفه ای, اوراق قرضه, بستانکار, انتشار اوراق قرضه, مجمع عمومی, گزارش وضع مالی, افزایش سرمایه, انتقال اندوخته به سرمایه, قانون بودجه سال 1389 کل کشور, قانون بودجه سال 1389 , قانون بودجه, سال 1389, وام میان‌مدت, بلند‌مدت , وام‌, بلند‌مدت, اقساط , بازپرداخت , نرخ بهرة, توان مال, ی متقاضی وام , وام‌دهنده, وام گیرنده , وضعیت مالی, روش‌های تامین مالی پروژه‌ها, روش‌های تامین مالی, تهیه بودجه , بحران مالی, فاینانس, سرمایه‌گذاری خارجی, مدیریت ریسک, پروژه, اقتصاد رونق, رونق اقتصادی, بجران اقتصاد آمریکا, املاک و مستغلات , مشاغل, خودرو, خرده‌فروشی, تفاوت نرخ بهره, مصرف ماکارونی, اقتصاد آمریکا, بدهی, خودرو, فضای کسب‌و‌کار, ارزش مسکن, جنگ قیمت‌گذاری , خودرو و بدهی , وام‌دهی, نرخ بیکاری , دریافت, هزینه, مالیاتی, پرداخت, اعتبار, دارایی, کارمزد, اعتباری, پرداختی, بخشنامه شماره 70793, تسهیلات دریافتی , سود, کارمزد پرداختی, مالیات, تسهیلات, تسهیلات مالی دریافتی, رسیدگی‌ در حسابرسی‌, حسابرس, حسابرسی, رسیدگی, حسابداری, دفتر اندیکاتور, قیمت‌شکن‌های حرفه‌ای, سوءاستفاده, حواله‌های خروج, دفاتر حسابداری , حسابرسی‌ها


98 ردیف در 10 صفحه
   << بعدی  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1