جستجو در پورتال

مقالات/ خود ارزيابي (efqm)
امروزه بنگاههاي اقتصادي كشور درفرايند جهاني شدن وپيوستن به منظومه تجارت جهاني كه پيوستني كه چندان نيز ازروي اختيار نيست با چالشهاي بيشماري مواجه هستند
 • حال يادگيري فردي وسازماني را با تكيه بر خلاقيت ونوآوري تشويق وترويج كند. در اين مقاله تلاش خواهد شد اصول ومباني مدل تعالي EFQM ووظابف كاركردي هريك از اجزاي مدل توصيف و تشريح گردد . ● مقدمه : دستاوردهاي بالغ بر ۵۰ سال تجربه برنامه ريزي توسعه ، شرايط خطير كنوني اقتصاد ايران به ويژه ازنظر روند نگران كننده عرضه وتقاضاي نيروي كار،روند نگران كننده و نزولي سرمايه گذاري در بخشهاي مولد اقتصاد در كنار حجم عظيم منابع وامكانات موجود اما بلا استفاده در سطح كشور و بالاخره روند جهاني شدن اقتصاد هريك به
 • ي ها و برنامه هاي منابع انساني ـ مشاركت كاركنان و نمايندگان آنها در ايجاد و توسعه خط مشي ها ، استراتژيها و برنامه ريزي هاي منابع انساني ـ همسو كردن برنامه هاي منابع انساني با خط مشي ، استراتژي ، ساختار سازماني و چارچوب فرآيندهاي كليدي ـ مديريت استخدام، توسعه راه كاره شغلي و برنامه ريزي جانشين پروري ـ ترويج و اطمينان از وجود عدالت در تمامي شرايط استخدام شامل خط مشي ها ، استراتژي ها و برنامه ها به منظور ايجاد فرصتهاي برابر. ـ استفاده از نظر سنجي كاركنان و ساير روشهاي دريافت بازخور جچهت ب
 • آوري شامل شناسايي و جايگزيني فناوريهاي منسوخ ـ بكارانداختن و بهره برداري كامل از فماوريهاي نو آورانه و سازگار با محسط( صرفه جويي در انرژي و منابع ، حداقل كردن ضايعات و آلودگي ها ، ترغيب به بازيافت و استفاده مجدد) ـ استفده از فناوريهاي ارتباطات و اطلاعات در حمايت و بهبود عمياتهاي مؤثر سازمان ـ استفاده از فتاوري در حمايت از بهبود. ه) اطلاعات و دانش ، مديريت مي شود اين جزء معيار مي تواند شامل نكات زير باشد: ـ ايجاد و توسعه يك استراتژي جهت مديريت اطلاعات و دانش به نحوي كه خط مشي و استرات
 • طبقه بندي اطلاعات
اخبار/ هرگونه انتقال و مأموريت بيش از شش ماه از مؤسسات به وزارتخانه‌ها ممنوع است
خبرگزاري فارس: هرگونه انتقال و مأموريت بيش از شش ماه در يك نوبت يا چند نوبت از مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي به وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي موضوع ماده(5) قانون مديريت خدمات كشوري به‌استثناء مقامات ممنوع است.
 • و مقررات استخدامي پرداخت مي گردد. اجراء اين حكم در دستگاههاي اجرائي ماده(5) قانون مديريت خدمات كشوري تنها در قالب موافقتنامه متبادله با معاونت مجاز است. ماده 56- آن دسته از كاركنان دستگاهها كه مشمول قانون تأمين اجتماعي مي باشند از هر جهت از جمله شرايط بازنشستگي و ساير مزايا نيز تابع قانون مذكور و اصلاحات آن خواهند بود. كساني كه تا قبل از اجرا قانون مديريت خدمات كشوري(1/1/1388) از فوق العاده اضافه كار آنان كسور بازنشستگي كسر شده است، متناسب با مبلغ كسر شده، در پاداش پايان خدمت و حقوق بازنشس
 • ارگران(جانبازان، آزادگان، رزمندگان و فرزندان شهيد و جانبازان 70% و بالاتر) و اجرا ساير احكام قانون مديريت خدمات كشوري درمورد آنان بايد به گونه اي صورت گيرد كه دريافتي آنان بابت ايثارگري كاهش نداشته و امتيازات قانوني نظير عدم نياز به شركت در آزمونهاي استخدامي و شرط سني و تحصيلي كماكان اجرا و اعمال گردد. تبصره- ... مناطق جنگ زده موضوع بند(2) ماده(68) قانون مديريت خدمات كشوري توسط هيات وزيران تعيين مي شود. ماده 58- حذف شد. ماده 59- علاوه بر موارد ممنوعيت موضوع ماده(23) قانون مديريت خدمات كشور
 • يه خدمات و فعاليت هاي دستگاه هاي اجرائي ياد شده از جمله سازمان هاي ثبت اسناد و املاك (ثبت شركت ها)، ثبت احوال، تأمين اجتماعي، حفاظت محيط زيست، موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، شهرداري تهران و كلان شهرها، نيروي انتظامي، گمرك، خدمات قوه قضائيه و وزارتخانه هاي آموزش و پرورش، علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و صنايع و معادن و نيز مواردي كه بر اساس قوانين و مقررات در ازاء خدمات، وجوهي از اشخاص (حقيقي و حقوقي) اخذ مي شود، نيز است. درخصوص مقررات و مواردي كه مستند به قوانين و
مقالات/ حرفه حسابرسي در بازار سرمايه
اصل اساسي مشاركت مردم در بورس به درجه اعتماد آنان به گزارش‌هاي صحيح و دقيق مالي بستگي كامل دارد. بورس يكي از ابزارهاي بسيار مهم جوامع اقتصادي به‌شمار مي‌رود
 • رسمي يا قسم خورده)، كه مورد مشورت آنان قرار مي‌گيرند، به اين‌گونه سرمايه‌گذاري‌ها تشويق مي‌شوند. از طرف ديگر پاسخگويي و مسووليت «دولت و دولتمردان» در همه سطوح اعم از نهادهاي انتصابي و انتخابي، خواسته اصلي مردم در شرايط كنوني است زيرا بدون پاسخگويي و مسووليت اداره امور جامعه در چارچوب قانونمندي‌هاي مورد احترام امكان‌پذير نيست. حسابرسي در مفهوم فوق از اركان نظام پاسخگويي به شمار مي‌رود. نظام پاسخگويي نيز فرآيندي چندوجهي سياسي، اقتصادي، اجتماعي
 • اكسلي» به عنوان دستورالعمل خاص شركت‌داري الزامات خاصي را براي شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس آمريكا به وجود آورده كه نكات برجسته آن به شرح زير است: ▪ مديرعامل، مدير مالي، كنترولر و رييس حسابداري تا يك سال قبل از انجام حسابرسي نبايد در استخدام حسابرس بوده باشند. ▪ مديران ارشد و مديران رده بالا نمي‌توانند از شركت وام بگيرند. ▪ هيات مديره و مديران اجرايي بايد معاملات سهام خود را تا قبل از دومين روز كاري، افشا كنند (خيلي سريع‌تر از آنچه قبلا بود). ▪ فروش اوراق بهادار شركت
 • ، لذا نظارت مجدد آن هم توسط يك سازمان ديگر (حتي سازمان بورس) كه خود را حافظ منافع عمومي هم مي‌داند داراي اشكال و ايراد حقوقي (فارغ از اشكالات عديده حرفه‌اي) است و خوشبختانه طرح مباحث جدي و مجادله علمي سرانجام باعث شد كه شوراي محترم بررسي و وزارت امور اقتصادي و دارايي با يك تعامل عقلايي موضوع نظارت را در حوزه حرفه اما با عملكرد مناسب و قابل دفاع مورد تاييد قرار دهند و در اين ميان چنانچه اساسنامه يا آيين‌نامه‌هاي جامعه حسابداران نياز به بازنگري و اصلاح مجدد دارد، اقدام لازم توس
 • طبقه بندي اطلاعات
اخبار/ بيمه‌هاي درماني تجميع مي‌شوند
دنياي اقتصاد – نمايندگان مجلس در جريان بررسي لايحه برنامه پنجم توسعه ماده‌اي را به تصويب رساندند كه براساس آن تمام بيمه‌هاي درماني با هم تجميع و تشكيلات جديدي با نام «سازمان بيمه سلامت ايران» تشكيل مي‌شود. همچنين نمايندگان مجلس به پيشنهادي براي الزام دولت به استخدام 15 هزار پرستار مخالفت كردند و در ماده‌اي ديگر تصويب كردند كه بايد سالانه به ميزان 10 درصد از مددجويان تحت پوشش نهادهاي حمايتي كاسته شود.
 • رزش نسبي و تعيين تعرفه خدمات سلامت براي كليه ارائه دهندگان خدمات بهداشت و درمان و تشخيص در كشور اعم از دولتي و غيردولتي و خصوصي با رعايت اصل تعادل منابع و مصارف و قيمت واقعي درجهت تقويت رفتارهاي مناسب بهداشتي، درماني و مباني محاسباتي واحد و يكسان در شرايط رقابتي و براساس بند(8) ماده(1) و مواد(8) و(9) قانون بيمه همگاني خدمات درماني اقدام و مراتب راپس از تاييد معاونت جهت تصويب به هيات وزيران ارائه نمايد.» مخالفت با استخدام پرستاران نمايندگان در جلسه ديروز همچنين با پيشنهاد الزام دولت به اس
 • ت: اين پيشنهاد مغاير با اين اصل قانون اساسي است. ما هم قبول داريم كه بخش بهداشت و درمان با كمبود نيروي انساني و پرستار مواجه است، اما اين موضوع نبايد در برنامه پنجم توسعه كشور آورده شود بلكه بايد در بودجه كشور لحاظ شود. نماينده دولت مخالفت خود را با استخدام پرستاران و الحاق ماده اي كه به اين موضوع مي پرداخت اعلام كرد و گفت: زمينه هاي لازم براي استخدام 23 هزار نفر پرستار در حال فراهم شدن است و نيازي نيست كه اين موضوع در لايحه برنامه پنجم توسعه كشور آورده شود.قاسم حسيني، نماينده دولت هم مخالفت خود
 • حاق ماده اي كه به اين موضوع مي پرداخت اعلام كرد و گفت: زمينه هاي لازم براي استخدام 23 هزار نفر پرستار در حال فراهم شدن است و نيازي نيست كه اين موضوع در لايحه برنامه پنجم توسعه كشور آورده شود.قاسم حسيني، نماينده دولت هم مخالفت خود را با الزام دولت به استخدام پرستاران گفت: زمينه هاي لازم براي استخدام 23 هزار نفر پرستاري كه آقاي رييس جمهور قولش را داده اند، در حال فراهم شدن است و نيازي نيست كه اين موضوع در لايحه برنامه پنجم توسعه كشور آورده شود. الزام به خروج سالانه 10 درصد مددجويان از پوشش نهادها
مشاوره/ با سلام ميخواستم بدانم طبق قوانين استخدامي بانك هاي دولتي ايا كارمند ميتواند استعفا بدهد و به سر كار دولتي ديگري برود؟؟ اگه مرجعي هم براي قانون استعفا و انتقال به سازمان هاي دولتي رو هم متوانين برايم معرفي كنينن ممنون ميشم بهم ادرس بدين بروم براي مطالعه كردن آن موفق باشين تشكر
 • سوي دستگاه مبدا صورت بگيرد.  كارمندان مازاد بر اساس اين آيين نامه، انتقال كارمندان مازاد بر نياز در سطح يك شهرستان با توافق دستگاه هاي مبدا و مقصد بلامانع است. تشخيص مازاد بودن كارمند به عهده كارگروه هاي تحول اداري دستگاه ها خواهد بود.  شرايط انتقال به دستگاه هاي غيردولتي بر اساس آيين نامه اجرايي نحوه انتقال و ماموريت كارمندان، انتقال كارمندان رسمي يا پيماني مشمول قانون مديريت خدمات كشوري به دستگاه هاي اجرايي مستثني شده در ماده 117 قانون مديريت خدمات كشوري (شامل نهادها، موسسات و تش
 • يم مقام معظم رهبري اداره مي شوند، وزارت اطلاعات، نهادهاي عمومي غيردولتي، اعضا» هيات علمي و قضاوت هيات هاي مستشاري ديوان محاسبات، شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبري و نيروهاي نظامي و انتظامي) منوط به پيش بيني موضوع درمقررات استخدامي مورد عمل دستگاه مقصد خواهد بود.  از سوي ديگر، انتقال كارمندان رسمي يا پيماني دستگاه هاي مستثني شده در ماده 117 قانون مديريت خدمات كشوري و همچنين انتقال اعضاي هيات علمي رسمي يا پيماني و قضات به دستگاه هاي مشمول قانون مديريت خدمات كشوري د
 • در مفاد پيمان نامه پس از انتقال با رعايت مقررات مربوط از اختيارات دستگاه مقصد خواهد بود.  تامين اعتبارحقوق كارمندان منتقل شده بر اساس آيين نامه اجرايي نحوه انتقال و ماموريت كارمندان، در مورد اعتبارات مربوط به حقوق و مزاياي كارمندان منتقل شده، وزارت امور اقتصادي و دارايي مطابق آيين نامه اجرايي جز» 1 بند «و» تبصره 19 قانون بودجه سال 1386 كل كشور و اصلاحات بعدي آن اقدام خواهد كرد.  شرايط ماموريت بر اساس آيين نامه اجرايي نحوه انتقال و ماموريت كارمندان، ماموريت كارمندا
مشاوره/ با سلام من مسئول حقوق ودستمزد يك شركت خدماتي هستم و ازآنجاكه در پروژهاي مختلف مزاياي مختلفي از قبيل پاداش،غذا،اياب و ذهاب و موبايل و كيفيت كاربه مسئولان پروژها پرداخت ميشود وهمچنيني در حال حاضر ماليات محاسبه شده طبق كل ناخالص پرداختي كه شامل همه مزاياي پرداختي مذكور نيز ميباشد خواهشمندم با بند و تبصره قانوني بفرماييد كه آيا همه مزايا مذكور (طبق روال كنوني شركت)شامل ماليات ميشودواگرنه كداميك مشمول ماليات است باتشكر
 • ه استخدام نيروي كار جديد نمايند تخفيفاتي به شرح زير قرار دهد: كاهش ماليات كارفرمايان اين گونه كارگاهها به ميزان برحقوق دريافتي از كاركنان  جديد الاستخدام.(ماده49برنامه سوم توسعه) براساس آئيننامه اجرايي كليه كارفرمايان مذكور با احراز شرايط مندرج در اين آئيننامه از پرداخت ماليات برحقوق كاركنان جديد الا ستخدام علاوه بر نيروهاي موجود بميزان صددرصد معاف ميباشند. -  اقساط ماهيانه تسهيلات اعتباري مسكن از بانكها، از درآمد مشمول ماليات دريافت كنندگان تسهيلات كسر ومانده درآمد م
 • bsp;                      335500=12÷4026000     مسئله6-  حقوق و فوق العاده شغل شخصي كه كارمند يكي از وزارتخانه ها مي باشد مبلغ1500000ريال در ماه ميباشد . در تير ماه سال82 مبلغ   1700000ريال بابت اضافه كار ماههاي گذشته دريافت نموده است . در پايان شهريور نيز مبلغ  1200000 ريال پاداش نقدي به وي پرداخت گرديده است. مطلوبست محاسبه ماليات اض
قوانين و مقررات/ فصل پانزدهم قانون خدمات مديريت كشوري- مقررات مختلف
قانون مديريت خدمات كشوري مشتمل بر 128 ماده و 106 تبصره در جلسه مورخ هشتم مهر ماه 1386 كميسيون مشترك رسيدگي به لايحه مديريت خدمات كشوري مجلس شوراي اسلامي طبق اصل هشتاد و پنجم 85 قانون اساسي تصويب گرديد
 • هيات رسيدگي به تخلفات اداري يا مراجع قضائي از خدمت معلق يا آماده به خدمت شده باشند. تبصره 1- در دوران آمادگي به خدمت، به كارمندان مزبور حقوق ثابت پرداخت خواهد شد و در صورت عدم اشتغال در دستگاههاي اجرايي ديگر كارمندان آماده به خدمت در صورت دار بودن شرايط بازنشتسگي، بازنشسته و در غير اين صورت با دريافت يك ماه و نيم حقوق و مزاياي مستمر به ازاء هر سال سابقه خدمت و وجوه مرخصيهاي ذخيره شده باز خريد خواهند شد. تبصره 2- كارمنداني كه براساس حكم مراجع قضائي و يا هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري از اتهام
 • ني دستگاههاي اجرائي و شوراها و مجامع و عناوين مشابه براي ايجاد هر گونه دستگاه اجرائي از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون لغو مي گردد. ماده 124 - به كارگيري نيروي انساني در برخي از مشاغل كه سازمان اعلام مي دارد در سقف پستهاي سازماني مصوب و مجوزهاي استخدامي براساس قانون كار امكانپذير مي باشد. تبصره - مجموع دريافتي كارمنداني كه به موجب قانون كار در دستگاههاي اجرائي شاغل مي باشند نبايد از 2/1 برابر حقوق و مزاياي كارمندان مشابه تجاوز كند. ماده 125- ضرايب حقوق مذكور در فصول دهم و سيزدهم به تفكي
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ حسابداران رسمي؛ ديروز، امروز و فردا
قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه‌اي حسابداران ذي‌صلاح به عنوان حسابدار رسمي در سال 1372 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد.
 • ران تا تاريخ تصويب اين آيين‌نامه حداقل 10سال در ارتباط با امور حسابرسي، مالي، محاسباتي و مالياتي تصدي داشته باشند در صورتي كه ظرف 6ماه پس از تصويب اين آيين‌نامه درخواست خود را به دبيرخانه هيات ارائه دهند به تشخيص هيات و مشروط به داشتن ساير شرايط مذكور در اين ماده از آزمون‌هاي موضوع اين بند معاف خواهند بود.» اين تبصره در سال 89 به اين شرح اصلاح شد: «مديران دستگاه‌هاي اجرايي كه بعد از پيروزي انقلاب اسلامي ايران حداقل 10سال در ارتباط با امور حسابرسي، مالي، محاسباتي و
 • لام شوراي عالي جامعه، هيات تشخيص صلاحيت حسابداران رسمي، تعداد 12 نفر از حسابداران رسمي عضو جامعه را در سال 90 رد صلاحيت كرده است. با بررسي آمار فوق مي‌توان نتيجه گرفت كه عملا حدود 50 درصد از حسابداران رسمي فوق (شامل شاغلين در سازمان حسابرسي، در استخدام موسسات حسابرسي و غير‌شاغلين )در سنوات فوق، غير‌شاغل بوده و در صورت اشتغال به حرفه حسابرسي، به كار حسابدار رسمي مشغول نبوده‌اند. بررسي روند افزايشي تعداد حسابداران رسمي، حاكي از ميانگين رشد 7درصدي، در سنوات فوق است. در حال حاضر
 • raquo; مشخصات و فهرست ساير اشخاص حقوقي و حقيقي با در نظر گرفتن عواملي از قبيل درجه اهميت، حساسيت و حجم فعاليت آنها(ميزان فروش محصولات يا خدمات، جمع دارايي‌ها، تعداد پرسنل و ميزان سرمايه) و همچنين ظرفيت كاري موسسات حسابرسي و حسابداران رسمي، توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تا پايان دي ماه هر سال اعلام مي‌شود. «در صورت اجراي اين مهم، شاخص اصلي در تعيين ميزان استفاده از خدمات تخصصي و حرفه‌اي حسابداران ذيصلاح به عنوان حسابدار رسمي، در رابطه با ساير اشخاص حقوقي و حقيقي مشمول بند(
قوانين و مقررات/ قانون‎ ‎تأسيس‎ ‎بيمه‎ ‎مركزي ايران و‎ ‎بيمه‌گري‎ ‎
به منظور تنظيم و تعميم و هدايت و امر بيمه در ايران و حمايت بيمه‌گذاران و بيمه‌شدگان و صاحبان حقوق آنها همچنين به منظور اعمال‌نظارت دولت بر اين فعاليت مؤسسه‌اي به نام بيمه مركزي ايران طبق مقررات اين قانون به صورت شركت سهامي تأسيس مي‌گردد.
 • ي بيمه به شرح زير است: 1 - رسيدگي و اظهار نظر نسبت به صدور پروانه تأسيس يا لغو پروانه مؤسسات بيمه طبق مقررات اين قانون و پيشنهاد آن به مجمع عمومي. 2 - تصويب نمونه ترازنامه كه بايد مورد استفاده مؤسسات بيمه قرار گيرد. 3 - تعيين انواع معاملات بيمه و شرايط عمومي بيمه نامه ها و نظارت بر امور بيمه هاي اتكائي. 4 - تعيين ميزان كارمزد و حق بيمه مربوط به رشته هاي مختلف بيمه مستقيم. 5 - تصويب آيين نامه هاي لازم براي هدايت امر بيمه و فعاليت مؤسسات بيمه. 6 - رسيدگي و اظهار نظر نسبت به گزارش بيمه مركزي
 • صنايع ايران و صندوق توسعه كشاورزي خواهد بود مگر آن كه مجمع عمومي هر يك از اين مؤسسات نسبت به بيمه آنها تصميم ديگري اتخاذ نمايد. تبصره - دولت مكلف است ظرف چهار ماه از تاريخ تصويب اين قانون اساسنامه جديد شركت مزبور را براي تصويب كميسيونهاي دارايي و استخدام مجلسين تقديم كند. بخش دوم بيمه گري قسمت اول - مؤسسات بيمه فصل اول - كليات ماده 31 - عمليات بيمه در ايران به وسيله شركتهاي سهامي عام ايراني كه كليه سهام آنها با نام بوده و با رعايت اين قانون و طبق قانون تجارت به ثبت رسيده باشند انجام
 • وكول به ارائه موافقت بيمه مركزي ايران مي باشد. فصل دوم - صدور پروانه ماده 38 - براي انجام عمليات بيمه در تمام رشته ها يا رشته اي معين بايد قبلاً طبق مقررات اين فصل از بيمه مركزي ايران پروانه تحصيل گردد براي تحصيل پروانه مذكور متقاضي بايد مدارك و اطلاعات زير را به بيمه مركزي ايران تسليم كند: 1 - اساسنامه مؤسسه. 2 - ميزان سرمايه مؤسسه. 3 - صورت كامل اسامي شركاء و مديران و تابعيت و تعداد سهام هر يك از آنها. 4 - ميزان سهام نقدي و غير نقدي و نحوه پرداخت آنها. 5 - اسناد و مدارك و اطلاعات ديگر
 • طبقه بندي اطلاعاتحرفه حسابرسي, بازار سرمايه, حسابرسي, استانداردهاي حسابرسي, گزارش‌هاي حسابرسي, جامعه حسابداران رسمي, صورت‌هاي مالي, حسابرسان مستقل, حسابرس, حسابدار, سرمايه, بازار, نظارت, قانون مديريت خدمات كشوري , حسابداران رسمي؛ ديروز، امروز و فردا, قانون‎ ‎تأسيس‎ ‎بيمه‎ ‎مركزي ايران و‎ ‎بيمه‌گري‎ ‎, قانون‎ ‎تأسيس‎ ‎بيمه‎ ‎مركزي ايران, ‎ ‎بيمه‌گري‎ ‎, شركتهاي بيمه, بيمه گر وبيمه گزار, مؤسسات بيمه, بيمه مركزي ايران, بيمه عمر, بيمه مهندسي, بيمه مسووليت, بيمه حمل ونقل, نمايندگي بيمه, دلالان رسمي بيمه, بيمه‌شدگان و بيمه‌گذاران, پرتفوي بيمه, بيمه اتكايي وخارجي, قانون بيمه


54 رديف در 6 صفحه
   << بعدي  6  5  4  3  2  1
دريافت آخرين اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونيکي خود و يا دوستان خود هميشه از آخرين اطلاعات سايت آگاه شويد.

دريافت آخرين اطلاعات رازنامه

مشاوره در رازنامه

  علي روزي طلب ( مشاور IT و امنيت اطلاعات - توسعه برنامه هاي اندرويد - IOS ...، بازي هاي موبايل )
  سلام استاد. براي تبليغ يك سامانه پنل پيامك انبوه چه روشي موثر تر است؟ با تشكر


  حسن رحمان پور ( آموزش وتحقيقات (مشاوره شغلي، آموزش وپرورش، تحقيق و پژوهش) )
  با سلام من دانشجو و مسئول يكي از حوزه هاي بسيج هستم طبق قانون استخدام سپاه ميتوانم همزمان به استخدام سپاه درآيم؟


  سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
  با سلام. در صورتي كه شش دانگ يك واحد آپارتمان را بنام شخصي بزنم و او اجازه فروش اين واحد را بدون كسب اجازه از من نداشته باشد چه كاري بايد انجام داد؟ آيا ماده يا تبصره اي وجود دارد كه هنگام انتقال سند


  سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
  سلام.داراي يك باب مغازه به صورت سرقفلي هستم.مالك هر سه سال يكبار درخواست كارشناسي جهت افزايش اجاره را به دادگاه اعلام مي كند.بنده هيچ مشكلي با افزايش اجاره بها ندارم ولي متحمل شدن هزينه كارشناسي كمي م


  سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
  با سلام اينجانب داراي ساختمان دو طبقه اي مي باشم كه يك طبقه آن را به مدت 2 ماهي مي باشد كه اجاره داده ام در حال حاضر مستاجر مي گوييد كه تلويزيونش سوخته است به علت نوسانات برقي كه در ساختمان مي باشد


  رضا لطفي (  )
  باسلام.آيا فرمول ثابتي براي جريمه ديركرد تعهدات در قرارداد وجود دارد؟ شركت ما يك شركت بازاريابي است و اگر فروشنده در زمان تخويل سفارش تاخير داشته باشد شامل جريمه مي شود براي اين فرمول ميخواهم


فهرست مشاورين


تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه .