جستجو در پورتال

اخبار/ هرگونه انتقال و مأموريت بيش از شش ماه از مؤسسات به وزارتخانه‌ها ممنوع است
خبرگزاري فارس: هرگونه انتقال و مأموريت بيش از شش ماه در يك نوبت يا چند نوبت از مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي به وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي موضوع ماده(5) قانون مديريت خدمات كشوري به‌استثناء مقامات ممنوع است.
 • يا اعطاء مجوز، اخطار و ابلاغ، مبادله وجه و مانند آن ضروري باشد، انجام الكترونيكي آن با رعايت مفاد قانون تجارت الكترونيك مجاز بوده و كفايت مي نمايد. ماده 51- به منظور توسعه و تقويت نظام بانكداري اقدامات زير انجام مي شود: الف- استقرار كامل سامانه(سيستم)بانكداري متمركز(Core Banking) و تبديل كليه حسابها اعم از سپرده اشخاص و تسهيلات به حسابهاي متمركز توسط بانكها با رعايت استانداردها و دستورالعمل هاي بانك مركزي. ب- ايجاد و بهره برداري مركز صدور گواهي الكترونيك براي شبكه بانكي با تعامل با مركز ص
 • واهد بود. ج - حذف شد. د - به منظور رفع نابرابري و تبعيض بين بازنشستگان سنوات مختلف، اعمال احكام و جداول مواد (109) و (110) قانون مديريت خدمات كشوري بر اساس ضريب مصوب دولت براي بازنشستگان با تصويب هيأت وزيران مجاز است. هـ - دولت مجاز است برنامه جامع بيمه بيكاري كاركنان رسمي و پيماني و افراد طرف قرارداد با دستگاه هاي اجرائي را تصويب و با استفاده از منابع دستگاه اجرائي و دارنده رديف و منابع حاصل از مشاركت بيمه شدگان از سال دوم برنامه اجرا نمايد. و - به كارگيري افراد در قالب قرارداد كار معين
 • ساني 6- الگوي مصرف 7- تدوين استانداردهاي ملي 8- داده هاي مكاني 9- آمايش سرزمين 10- نظام اداري و مديريت و فناوري اطلاعات 11- اهداف توسعه هزاره(MDG) 12- نقشه جامع علمي كشور مركز آمار ايران مكلف است پس از دريافت شناسنامه شاخصها، نسبت به عملياتي كردن برنامة اجرائي مربوط شامل طرحهاي آمارگيري، پايگاه اطلاعات آماري كشور، سامانه هاي اطلاعاتي- عملياتي، زمان بندي اقدام كند و اعتبارات موردنياز را حداكثر ظرف مدت شش ماه تهيه و به تصويب شوراي عالي آمار برساند. دستگاههاي اجرائي متولي حوزه هاي
مقالات/ پيشنهادهايي براي اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم
سياست‌هاي كلي اصل (44)، نظام اقتصادي ايران را با بهره‌گيري از تجربه حدود سه دهه مديريت اقتصادي ملي و در نظر گرفتن تحولات بين‌المللي تعريف كرده است، بنابراين سنگ بناي نظام اقتصادي بنيان گذاشته شده است.
 • ستيجاري. (15) مخارج حمل‌و‌نقل. (16) هزينه‌هاي اياب و ذهاب، پذيرايي و انبارداري. (17) حق‌الزحمه‌هاي پرداختي از قبيل حق‌العمل دلالي‌، حق‌الوكاله، حق‌المشاوره، حق‌حضور، هزينه حسابرسي و خدمات مالي و اداري و بازرسي، هزينه نرم‌افزاري، طراحي و استقرار سيستم‌هاي مورد نياز موسسه، ساير هزينه‌هاي كارشناسي در ارتباط با فعاليت موسسه و حق‌الزحمه بازرس قانوني‌. (18) سود و كارمزدي كه براي انجام دادن عمليات موسسه به بانك‌ها، صندوق تعاون و همچنين موسسات اعتباري غيربانكي مجاز پرداخت شده يا تخصيص يافته باشد.
 • (20) مخارج تعمير و نگاهداري ماشين‌آلات و لوازم كار و تعويض قطعات يدكي كه به عنوان تعمير اساسي تلقي نگردد. (21) هزينه‌هاي اكتشاف معادن كه منجر به بهره‌برداري نشده باشد. (22) هزينه‌هاي مربوط به حق عضويت و حق اشتراك پرداختي مربوط به فعاليت موسسه‌به مجامع داخلي و بين‌المللي. (23) مطالبات لاوصول به شرط اثبات آن از طرف مودي مازاد بر مانده حساب ذخيره مطالبات مشكوك‌الوصول‌. (24) زيان حاصل از تسعير ارز براساس اصول متداول حسابداري مشروط بر اتخاذ يك روش يكنواخت طي سال‌هاي مختلف از طرف مودي‌. (25) ضاي
 • معادل بيست درصد ماليات منبع مربوط مي‌باشد. سازمان امور مالياتي كشور مجاز است به منظور تسهيل در دريافت اظهارنامه‌هاي مالياتي و ساير اوراقي كه مودي مالياتي مكلف به تسليم آن مي‌باشد و نيز ابلاغ اوراق مالياتي به موديان از فن‌آوري‌هاي نوين نظير خدمات پست الكترونيكي، امضاي الكترونيكي يا ساير روش‌ها استفاده نمايد. با توجه به اصلاحات ماده 107 و ماده 110 پيشنهاد حذف تبصره (2) ماده 177 را دارد. تبصره 2 ماده 177 حذف شود (با توجه با اصلاح پيشنهادي) ماده 107 و ماده 110 در جهت كنترل وزارت دارايي و امور اق
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ دفتر كار مجازي
نكات مديريتي
 • ا سرعت الكترون‌ها انتقال دهند». تحليلگران اقتصادي پيش‌بيني مي‌كنند كه بازار پردازشگرهاي تصويري از همين اكنون تا دهه‌هاي نخست سده بيست و يكم به نحو فاحشي رشد نمايد. نورداستروم، فروشگاه زنجيره‌اي در شهر سياتل، با تغيير سيستم ثبت گزارش‌هاي داخلي خود بر كاغذ به گزارش‌هاي الكترونيكي كه صرفا روي كامپيوترها قابل دسترسي است، سالانه بيش از يك ميليون دلار در هزينه‌هاي مصرف كاغذ خود صرفه‌جويي مي‌كند. شركت بيمه آتنا كه پيشتر از آن ياد كرديم، صرفه&zwn
 • گويد كه آتنا به سرعت به سمت اداره كار بدون كاغذ در حركت است «زيرا اين شيوه براي تحويل و نگهداري اطلاعات كارآيي بيشتري دارد.» بسياري از كساني كه در صنعت نرم‌افزارهاي كامپيوتري كار مي‌كنند، با مقايسه اداره‌هاي بدون كاغذ با جامعه بدون پول نقد، پيش‌بيني مي‌كنند كه اكثر شركت ها قبل از دهه دوم سده آينده به اين شيوه جديد اجراي كارهاي اداري رو آورند. نيركس كه يك شركت انگليسي است، كارهاي پستي خود را به صورت الكترونيكي پردازش مي‌كند. وقتي نامه‌اي كتبي به دب
 • روي سيستم دفتر الكترونيكي پيچيده‌تري مشغول كار است كه براي مديران اين امكان را به وجود مي‌آورد كه در حين سفر گزارش‌هاي كتبي را دريافت كنند. مدير مي‌تواند در حاشيه كاغذ نكاتي را اضافه يا حذف كند. آنگاه گزارش مستقيما به كامپيوتر ديگري در اداره محلي فاكس مي‌شود كه در آنجا خوانده و حتي يادداشت‌هايي را كه با خطي ناخوانا نوشته شده، مشخص مي‌نمايد. سپس نسخه تميز و پاكنويس شده آن براي انتقال الكترونيكي به كارمندان، كارپردازان و مشتريان آماده مي‌شود. نمايش خيره&zwn
مقالات/ جايگاه نظارت در توسعه بازار سرمايه
تقويت بازار سرمايه ايران در اين برهه زماني بايد يكي از اولويت‌هاي اساسي كشور قرار گيرد.
 • تجارب جهاني در مورد نقش واسطه‌هاي مالي و اطلاعاتي در رسوايي‌هاي مالي، مجموعه‌اي از اصول و خط مشي‌ها (شامل كنترل‌هاي داخلي) در مورد معاملات مالي واسطه گران وضع شود و رويه‌هاي رفع تضاد منافع تدوين و اجرا شود. استفاده از سيستم‌هاي پرداخت الكترونيكي براي جلوگيري از سوء استفاده احتمالي از وجوه سرمايه‌گذاران و نيز واريز به موقع سود مصوب ضروري به نظر مي‌رسد.
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ شاخص‌هاي كاركردي بورس در چشم‌انداز 1404 با تاكيدبر شفافيت و آزادي اقتصادي
تحقق آرمان‌ها و اهداف جمعي برشمرده شده در سند چشم‌انداز بيست ساله كشور به ويژه در حوزه‌هاي اقتصادي از جمله كسب جايگاه اول اقتصادي در منطقه آسياي جنوب غربي، ايجاد فرصت‌هاي برابر، توزيع مناسب درآمد، ارتقاي سطح درآمد سرانه و رسيدن به اشتغال كامل مستلزم برنامه‌ريزي و توجه ويژه به جايگاه كنوني (وضع موجود) و فرصت‌هاي پيش روي كشور جهت نيل به آرمان‌هاي مذكور (وضع مطلوب) مي‌باشد
 • اب و مستمر اقتصادي * ارتقاي نسبي سطح درآمد سرانه و رسيدن به اشتغال كامل * داراي توزيع مناسب درآمد (كاهش فاصله درآمد ميان دهك‌هاي بالا و پايين جامعه) و فرصت‌هاي برابر در جامعه و به دور از فقر تحقق آرمان‌هاي فوق‌الذكر مستلزم نگاه سيستمي به مجموعه اقتصادي كشور، ايجاد شرايط مناسب براي انجام فعاليت‌هاي اقتصادي در كشور، كاهش نقش دولت در اقتصاد و محدود شدن آن به نظارت و حمايت از توليد داخل در جهت بهبود كيفيت محصولات و افزايش توان رقابت در سطح بين‌المللي مي‌باشد. به
 • اين رستا بهبود نظام اطلاع‌رساني در خصوص منابع درآمدهاي مالياتي و همچنين شيوه مصرف آن درآمدها توسط دولت، اطلاع‌رساني در خصوص ميزان پيشرفت طرح‌هاي عمران و توسعه كشور، استفاده از ارزيابي‌هاي تخصصي نهادهاي حرفه‌اي مستقل (از جمله جامعه حسابداران رسمي) در ارائه گزارشات پيشرفت طرح‌ها و مخارج مالياتي و به طور كلي پاسخگويي در رابطه با كارآيي و اثربخشي مخارج ماليات مي‌تواند زمينه‌هاي جلب مشاركت بيشتر مردم و ارتقاي فرهنگ مالياتي را فراهم سازد. اندازه دولت دخالت د
 • دولت در بسياري از موارد نقش توليدكننده يا توزيع‌كننده كالاهاي صنعتي را داشته باشد. حال آنكه نتيجه اتخاذ چنين رويكردي در مواردي موجب رانت در اقتصاد، عدم شفافيت، فساد و ناكارآيي در نظام توليد و توزيع مي‌شود. در اين راستا كاهش ميزان تصدي‌گري دولت طبق مفاد سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهار قانوني اساسي جمهوري اسلامي ايران مي‌تواند راهكاري مناسب در زمينه مبارزه با فساد و افزايش كارآيي در اقتصاد باشد. فعاليت‌هاي صورت گرفته در زمينه واگذاري سهـام شركت‌هاي دولتي در قـالب اج
 • طبقه بندي اطلاعاتاصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم, قانون ماليات‌هاي مستقيم, اصلاحات مالياتي, درآمد مشمول ماليات, دفتر كار مجازي, تقويت, بازار سرمايه, ايران, بازار سرمايه ايران, شركت‌هاي سهامي عام, رسوايي‌هاي مالي, سرمايه‌گذاران, كنترل‌هاي داخلي, مالي, بازار, سرمايه, كنترل, راهبري, سهامدار, سهامداران 9, توسعه, اوراق, نظارت, سرمايه‌گذاران 8, شاخص‌هاي بورس, چشم‌انداز 1404 , شفافيت, آزادي اقتصادي, شاخص‌هاي عملكرد, شاخص‌هاي عملكردي, آزادي سرمايه‌گذاري, شاخص‌هاي توسعه بازار, بازار, اقتصاد, سرمايه, توسعه, شاخص‌ها, بهبود


|دريافت آخرين اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونيکي خود و يا دوستان خود هميشه از آخرين اطلاعات سايت آگاه شويد.

دريافت آخرين اطلاعات رازنامه

|مشاوره در رازنامه
  معصومه جوانبخت ( حسابداري )
  باسلام. اينجانب ... دانشجوي رشته حسابداري بازرگاني هستم كارداني ترم 3 - با توجه به اين كه تونستم اطلاعات خودمو در مورد حسابداري زياد بكنم پيشنهاد هاي زيادي در مورد حسابداري به من شد - ولي به دليل نداش

  عليرضا صفائي ( مالي و حسابداري )
  ضمن عرض سلام و خسته نباشيد خدمت استاد ارجمند خواهشمندام در مورد نحوه اجراي كارحسابرسي داخلي به من توضيحاتي ارائه نماييد. البته بايد خاطرنشان گردم كه شرح وظايف حسابداري داخلي را ميدانم ولي در نحوه اجر

  مهدي عاصي ( حسابرسي و حسابداري )
  ضمن عرض سلام و خسته نباشيد خدمت استاد ارجمند خواهشمندام در مورد نحوه اجراي كار حسابرسي داخلي به من توضيحاتي ارائه نماييد. البته به استحضار ميرساند كه شرح وظايف حسابرسي داخلي را ميدانم ولي در نحوه اج

  محمدرضا (فرزاد) جهانشاهلو ( مديريت امورمالي ( حسابداري، بهاي تمام شده، تجزيه وتحليل صورتهاي مالي ) )
  باسلام ادامه سوالي كه از خدمت حضرتعالي شد تاريخ 29/12/89 اين اتفاق افتاد يعني در واقع با مغايرت انبار گرداني موجودي اول دوره اصلاح شد و قبل از اظهار نامه مالياتي بود باتشكر قاسمي مداني فردوس

  محمدرضا (فرزاد) جهانشاهلو ( مديريت امورمالي ( حسابداري، بهاي تمام شده، تجزيه وتحليل صورتهاي مالي ) )
  با سلام جهت ارسال معاملات فصلي ناظران ساختمان نظام مهندسي ايا بايستي مانند اظهارنامه مالياتي 50درصد درامد ذكر شود يا خير ؟

  علي شورابي ( حسابداري )
  با سلام و احترام لطفاً راهنمايي بفرمائيد آيا طبق قانون به مادراني كه در مرخصي زايمان بسر مي برند سنوات، پاداش، عيدي و ساير مزايا تعلق مي گيرد يا خير؟ با تشكر


فهرست مشاورين


تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه .

انگليسي   فرانسوي   اسپانيايي   ايتاليايي   آلماني   عربي   روسي   ژاپني   کره      پرتغالي   ترکي   چيني