جستجو در پورتال

سلام جرایم اطفال زیر سال که مجازات قصاص نفس اعدام و و در صلاحیت دادگاه کیفری استان است در دادگاه کیفری استان رسیدگی میشود یا در دادگاه اطفال باتشکر

مشاوره/ سلام جرایم اطفال زیر 18 سال که مجازات قصاص نفس اعدام و... و در صلاحیت دادگاه کیفری استان است در دادگاه کیفری استان رسیدگی میشود یا در دادگاه اطفال؟ باتشکر


سلام جرایم اطفال زیر 18 سال که مجازات قصاص نفس اعدام و... و در صلاحیت دادگاه کیفری استان است در دادگاه کیفری استان رسیدگی میشود یا در دادگاه اطفال؟ باتشکر
 • پرسش و پاسخ سلام جرایم اطفال زیر 18 سال که مجازات قصاص نفس اعدام و... و در صلاحیت دادگاه کیفری استان است در دادگاه کیفری استان رسیدگی میشود یا در دادگاه اطفال؟ باتشکر  ؟ با سلام به نطر اینجانب در دادگاه کیفری استان موفق باشید- شاه صاحبی وکیل پایه یک دادگستری
 • طبقه بندی اطلاعات

مشاوره/ سلام حدودسی سال پیش برادارنم باتوافق سهم ارث خودوخواهرانشان را مشخص کردن بعد از سی سال ازبرادرم که سهم من بااو بوده طلب ارث کردم که به نتیجه نرسیددرنتیجه شکایت تصرف مال نمودم باتوجه به کوچک بودن شهرستان واینکه برادرم عضو شورای شهر بوده ومن تهران هستم اداره ثبت مشخصات سندرا به وکیلم نداده و می گویند گم شده ..از دادگاه اقدام نموده سوالم اینست ایا اسناد می تواند به دادگاه هم جواب ندهد؟ ضمنا برداران دیگرم به ظاهر موافق منن اما برای شهادت دادگاه نمیایند ایا اگر دادگاه لازم بداند می توانند نیایند؟مرسی


 • پرسش و پاسخ سلام حدودسی سال پیش برادارنم باتوافق سهم ارث خودوخواهرانشان را مشخص کردن بعد از سی سال ازبرادرم که سهم من بااو بوده طلب ارث کردم که به نتیجه نرسیددرنتیجه شکایت تصرف مال نمودم باتوجه به کوچک بودن شهرستان واینکه برادرم عضو شورای شهر بوده ومن تهران هستم اداره ثبت مشخصات سندرا به وکیلم نداده و می گویند گم شده ..از دادگاه اقدام نموده سوالم اینست ایا اسناد می تواند به دادگاه هم جواب ندهد؟ ضمنا برداران دیگرم به ظاهر موافق منن اما برای شهادت دادگاه نم
 • درم عضو شورای شهر بوده ومن تهران هستم اداره ثبت مشخصات سندرا به وکیلم نداده و می گویند گم شده ..از دادگاه اقدام نموده سوالم اینست ایا اسناد می تواند به دادگاه هم جواب ندهد؟ ضمنا برداران دیگرم به ظاهر موافق منن اما برای شهادت دادگاه نمیایند ایا اگر دادگاه لازم بداند می توانند نیایند؟مرسی  ؟ با سلام خیر می بایست به دادگاه جواب دهد شما می توانید از شهود دیگر کمک بگیرید
 • طبقه بندی اطلاعات

مشاوره/ سلام آیا اعاده دادرسی عام در مورد قرار هم داریم؟ اگر حکم بدوی از ابرام در دیوان قطعی شود بعد از اعاده دادرسی خاص رسیدگی مجدد در شعبه هم عرض دادگاه صادر کننده حکم بدوی صورت میگیرد منظور از دادگاه هم عرض دادگاه عمومی جزایی صادر کننده حکم بدوی است یا دیوان صادر کننده حکم قطعی است؟ اگه منابع دقیق آزمون قضاوت رو هم ممکنه برام بنویسین متشکرم...


سلام آیا اعاده دادرسی عام در مورد قرار هم داریم؟ اگر حکم بدوی از ابرام در دیوان قطعی شود بعد از اعاده دادرسی خاص رسیدگی مجدد در شعبه هم عرض دادگاه صادر کننده حکم بدوی صورت میگیرد منظور از دادگاه هم عرض دادگاه عمومی جزایی صادر کننده حکم بدوی است یا دیوان صادر کننده حکم قطعی است؟ اگه منابع دقیق آزمون قضاوت رو هم ممکنه برام بنویسین متشکرم...
 • پرسش و پاسخ سلام آیا اعاده دادرسی عام در مورد قرار هم داریم؟ اگر حکم بدوی از ابرام در دیوان قطعی شود بعد از اعاده دادرسی خاص رسیدگی مجدد در شعبه هم عرض دادگاه صادر کننده حکم بدوی صورت میگیرد منظور از دادگاه هم عرض دادگاه عمومی جزایی صادر کننده حکم بدوی است یا دیوان صادر کننده حکم قطعی است؟ اگه منابع دقیق آزمون قضاوت رو هم ممکنه برام بنویسین متشکرم...  ؟ با سلام منظور از شعبه هم عرض آخ
 • صادر کننده حکم بدوی است یا دیوان صادر کننده حکم قطعی است؟ اگه منابع دقیق آزمون قضاوت رو هم ممکنه برام بنویسین متشکرم...  ؟ با سلام منظور از شعبه هم عرض آخرین شعبه صادر کننده رای (دادگاه تجدیدنطر ) است موفق باشید-شاه صاحبی  
 • طبقه بندی اطلاعات

مشاوره/ با سلام جندی پیش برادرم با یک نفر بر روی مبلغی درگیر شد که پس از شکایت ایشان دادگاه برادرم را به 3 ماه حبس تعزیری محگم کرد که این حبس به برادرم اعلام نشد (پس از رضایت ) درحال حاضر از دادگاه شعبه اجرایی با ضامن ایشان تماسی گرفته اند که بایستی خودش رامعرفی کند با یک همکار وکیل صحبت شد قرار بر ایش شد ایشان کارش را پیگیری کنند ایشان میگوید نبایستی خودش را معرفی کند تا 5 روز به 22 بهمن تا گرفتن عف رهبری ولی نگرانی بنده این است که مشکل دیگری به دلیل عدم معرفی پیش اید لطفا بنده را راهنمایی بفرمایید


 • پرسش و پاسخ با سلام جندی پیش برادرم با یک نفر بر روی مبلغی درگیر شد که پس از شکایت ایشان دادگاه برادرم را به 3 ماه حبس تعزیری محگم کرد که این حبس به برادرم اعلام نشد (پس از رضایت ) درحال حاضر از دادگاه شعبه اجرایی با ضامن ایشان تماسی گرفته اند که بایستی خودش رامعرفی کند با یک همکار وکیل صحبت شد قرار بر ایش شد
 • ضامن شما تماس گرفتند که شما را معرفی کند و بهتر است خودتان را معرفی کنید . ضمنا اگر شاکی رضایت داده است باید رضایت ایشان را به همراه درخواست تعلیق مجازات حبس به دادگاه صادر کننده رای بدهید تا حبس شما تعلیق پیدا کند . حتما از خدمات وکیل بهره مند شوید زیرا حبس سابقه کیفری خواهد بود و عواقب خوبی را در پی نخواهد داشت  حمید رضا نامدار وکیل دادگستری
 • طبقه بندی اطلاعات

مشاوره/ با سلام جندی پیش برادرم با یک نفر بر روی مبلغی درگیر شد که پس از شکایت ایشان دادگاه برادرم را به 3 ماه حبس تعزیری محگم کرد که این حبس به برادرم اعلام نشد (پس از رضایت ) درحال حاضر از دادگاه شعبه اجرایی با ضامن ایشان تماسی گرفته اند که بایستی خودش رامعرفی کند با یک همکار وکیل صحبت شد قرار بر ایش شد ایشان کارش را پیگیری کنند ایشان میگوید نبایستی خودش را معرفی کند تا 5 روز به 22 بهمن تا گرفتن عف رهبری ولی نگرانی بنده این است که مشکل دیگری به دلیل عدم معرفی پیش اید لطفا بنده را راهنمایی بفرمایید


 • پرسش و پاسخ با سلام جندی پیش برادرم با یک نفر بر روی مبلغی درگیر شد که پس از شکایت ایشان دادگاه برادرم را به 3 ماه حبس تعزیری محگم کرد که این حبس به برادرم اعلام نشد (پس از رضایت ) درحال حاضر از دادگاه شعبه اجرایی با ضامن ایشان تماسی گرفته اند که بایستی خودش رامعرفی کند با یک همکار وکیل صحبت شد قرار بر ایش شد ایشان کارش را پیگیری کنند ایشان میگوید ن
 • ضامن شما تماس گرفتند که شما را معرفی کند و بهتر است خودتان را معرفی کنید . ضمنا اگر شاکی رضایت داده است باید رضایت ایشان را به همراه درخواست تعلیق مجازات حبس به دادگاه صادر کننده رای بدهید تا حبس شما تعلیق پیدا کند . حتما از خدمات وکیل بهره مند شوید زیرا حبس سابقه کیفری خواهد بود و عواقب خوبی را در پی نخواهد داشت  حمید رضا نامدار وکیل دادگستری   
 • طبقه بندی اطلاعات

مشاوره/ با سلام جندی پیش برادرم با یک نفر بر روی مبلغی درگیر شد که پس از شکایت ایشان دادگاه برادرم را به 3 ماه حبس تعزیری محگم کرد که این حبس به برادرم اعلام نشد (پس از رضایت ) درحال حاضر از دادگاه شعبه اجرایی با ضامن ایشان تماسی گرفته اند که بایستی خودش رامعرفی کند با یک همکار وکیل صحبت شد قرار بر ایش شد ایشان کارش را پیگیری کنند ایشان میگوید نبایستی خودش را معرفی کند تا 5 روز به 22 بهمن تا گرفتن عف رهبری ولی نگرانی بنده این است که مشکل دیگری به دلیل عدم معرفی پیش اید لطفا بنده را راهنمایی بفرمایید(ضمنا بیست روز مهلت ایشان نیز پایان یافته است)


 • پرسش و پاسخ با سلام جندی پیش برادرم با یک نفر بر روی مبلغی درگیر شد که پس از شکایت ایشان دادگاه برادرم را به 3 ماه حبس تعزیری محگم کرد که این حبس به برادرم اعلام نشد (پس از رضایت ) درحال حاضر از دادگاه شعبه اجرایی با ضامن ایشان تماسی گرفته اند که بایستی خودش رامعرفی کند با یک همکار وکیل صحبت شد قرار بر ایش شد
 • ضامن شما تماس گرفتند که شما را معرفی کند و بهتر است خودتان را معرفی کنید . ضمنا اگر شاکی رضایت داده است باید رضایت ایشان را به همراه درخواست تعلیق مجازات حبس به دادگاه صادر کننده رای بدهید تا حبس شما تعلیق پیدا کند . حتما از خدمات وکیل بهره مند شوید زیرا حبس سابقه کیفری خواهد بود و عواقب خوبی را در پی نخواهد داشت  حمید رضا نامدار وکیل دادگستری
 • طبقه بندی اطلاعات

مشاوره/ با سلام واحترام بنده 4 سال پیش اوراق مشارکت بی نام را از بانک به قیمت ریالی 7میلیون تومانبا سود14 درصد 1ساله خریداری نموده در این اثنادزد اوراق رابرده ومن از طرف بانک جلوی آن را بستم وبعداز مدتی دزدان به جرم آدم ربایی دستگیروحکم اعدام صادر شد.من خودم به دادگاه حقوقی مراجعه ودادخواست دادم قاضی اعلام کرد که باید 3بار در روزنامه کثیرالانتشار چاپ وحداقل 3 سال از تاریخ اولین انتشار بگذرد بنده 1بار اقدام کردم الان نزدیک 3 سال است که هیچ نامه ودادخواستی از طرف دادگاه نشده ومن نمیدانم که دفعه دوم وسوم را کی انجام دهم؟مرا راهنمایی کنید.آیا امکان دارد که من بتوانم زودتر از 3 سال به وجهم برسم یا خیر؟راه حل؟


با سلام واحترام بنده 4 سال پیش اوراق مشارکت بی نام را از بانک به قیمت ریالی 7میلیون تومانبا سود14 درصد 1ساله خریداری نموده در این اثنادزد اوراق رابرده ومن از طرف بانک جلوی آن را بستم وبعداز مدتی دزدان به جرم آدم ربایی دستگیروحکم اعدام صادر شد.من خودم به دادگاه حقوقی مراجعه ودادخواست دادم قاضی اعلام کرد که باید 3بار در روزنامه کثیرالانتشار چاپ وحداقل 3 سال از تاریخ اولین انتشار بگذرد بنده 1بار اقدام کردم الان نزدیک 3 سال است که هیچ نامه ودادخواستی از طرف دادگاه نشده ومن نمیدانم که دفعه دوم وسوم را کی انجام دهم؟مرا راهنمایی کنید.آیا امکان دارد که من بتوانم زودتر از 3 سال به وجهم برسم یا خیر؟راه حل؟
 • پرسش و پاسخ با سلام واحترام بنده 4 سال پیش اوراق مشارکت بی نام را از بانک به قیمت ریالی 7میلیون تومانبا سود14 درصد 1ساله خریداری نموده در این اثنادزد اوراق رابرده ومن از طرف بانک جلوی آن را بستم وبعداز مدتی دزدان به جرم آدم ربایی دستگیروحکم اعدام صادر شد.من خودم به دادگاه حقوقی مراجعه ودادخواست دادم قاضی اعلام کرد که باید 3بار در روزنامه کثیرالانتشار چاپ وحداقل 3 سال از تاریخ اولین انتشار بگذرد بنده 1بار اقدام کردم الان نزدیک 3 سال است که هیچ نامه ودادخواس
 • زنامه کثیرالانتشار چاپ وحداقل 3 سال از تاریخ اولین انتشار بگذرد بنده 1بار اقدام کردم الان نزدیک 3 سال است که هیچ نامه ودادخواستی از طرف دادگاه نشده ومن نمیدانم که دفعه دوم وسوم را کی انجام دهم؟مرا راهنمایی کنید.آیا امکان دارد که من بتوانم زودتر از 3 سال به وجهم برسم یا خیر؟راه حل؟  ؟ با سلام به دادگاه مربوطه مراجعه و موضوع پیگیری شود
 • طبقه بندی اطلاعات

مشاوره/ با سلام پیرو سوال قبل از حضورتان 1- ترک استخوان پاشنه پای موجود امروز خوب شده است چگونه میشود آن را ثابت کرد ؟ 2-شما میتوانید امور کرج را انجام دهید و میزان حق الزحمه اتان چگونه محاسبه و چه زمانی دریافت میکنید؟


با سلام پیرو سوال قبل از حضورتان 1- ترک استخوان پاشنه پای موجود امروز خوب شده است چگونه میشود آن را ثابت کرد ؟ 2-شما میتوانید امور کرج را انجام دهید و میزان حق الزحمه اتان چگونه محاسبه و چه زمانی دریافت میکنید؟
 • پرسش و پاسخ با سلام پیرو سوال قبل از حضورتان 1- ترک استخوان پاشنه پای موجود امروز خوب شده است چگونه میشود آن را ثابت کرد ؟ 2-شما میتوانید امور کرج را انجام دهید و میزان حق الزحمه اتان چگونه محاسبه و چه زمانی دریافت میکنید؟   ؟ با سلام دادگاه با توجه به نظریه پزشکی قانونی رای صادر می نماید. 1- ما عکس رادیولوژی که ترک پا را ثابت کند داریم آیا به آن می توان اتکا کرد و پزشک معالج را دخیل
 • با سلام دادگاه با توجه به نظریه پزشکی قانونی رای صادر می نماید. 1- ما عکس رادیولوژی که ترک پا را ثابت کند داریم آیا به آن می توان اتکا کرد و پزشک معالج را دخیل نمود و گواهی آن را دریافت ، و به دادگاه ارائه کرد!؟ 2-شنیده ایم در قانون برای هر جرمی که منجر به چندین جراحت گردد برای هر عضو و جراحات متعدد دیه ای جدا در نظر گرفته است آیا این صحیح است؟ با سلام ابتدا شکایت نموده و نامه ای از دادگاه برای پزشکی قانونی بگیرید و برای هر عضوی
 • طبقه بندی اطلاعات

مشاوره/ سلام با تشکر از شما که به سئوالات من جواب می دهید، می خواهم برای استرداد جهیزیه ام که لیست سیاهه دارد اقدام کنم اما نمی خواهم قبلش اطلاع دهم که مبادا آنها را جا به جا کند باید چه مقدار به حساب دادگاه جهت تامین خواسته بریزم ؟ آیا می شود آن را تقویم کرد به 5100000 ؟جهیزیه من تقریبا 30 میلیون بوده؟ با تجدید تشکر رنجبران


 • پرسش و پاسخ سلام با تشکر از شما که به سئوالات من جواب می دهید، می خواهم برای استرداد جهیزیه ام که لیست سیاهه دارد اقدام کنم اما نمی خواهم قبلش اطلاع دهم که مبادا آنها را جا به جا کند باید چه مقدار به حساب دادگاه جهت تامین خواسته بریزم ؟ آیا می شود آن را تقویم کرد به 5100000 ؟جهیزیه من تقریبا 30 میلیون بوده؟ با تجدید تشکر رنجبران  ؟ با سلام توقیف معمولا بین ده درصد الی 15در صد است که باید به
 • ه جهت تامین خواسته بریزم ؟ آیا می شود آن را تقویم کرد به 5100000 ؟جهیزیه من تقریبا 30 میلیون بوده؟ با تجدید تشکر رنجبران  ؟ با سلام توقیف معمولا بین ده درصد الی 15در صد است که باید به دادگاه واریز نماییدو معمولا هزینه زیادی ندارد و بستگی به شعبه دادگاه دارد. با احترام-اسدی-وکیل پایه یک 
 • طبقه بندی اطلاعات

مشاوره/ با سلام و احترام اینجانب از بدو تولد (سال 60) در فرزند خواندگی دایی و زن دایی خود می‌زیستم و در سال 89 از طریق رأی قطعی دادگاه خانواده اهواز به پدر و مادر اصلی خود اثبات نسب و از دایی و زن دایی‌ام نفی نسب کرده‌ام و به استناد آن رأی نام خود را از شناسنامه پدر و مادر غیراصلی حذف و در شناسنامه والدین اصلی‌ام درج نمودم. همچنین به بنیاد شهید شهرمان مراجعه و با توجه به اینکه مادر اصلی‌ام سال 64 شهید شده است باستناد رأی دادگاه نامم را در پرونده بنیاد شهید ثبت نمودم (در حالی که فقط هشت روز از صدور رأی گذشته بود و فرصت اعتراض وجود داشت) حال پس از گذشت بیست ماه از ارائه خدمات ایثارگری به اینجانب بنیاد بدون مجوز قانونی و قضائی پرونده بنده را مسدود نموده و اینجانب را مجبور به اخذ آزمایش خون (DNA) با یکی از خانواده اصلی‌ام (خواهران و برادران) کرده است چون پدر و مادرم هر دو متوفی هستند. لذا می‌خواستم بدانم که : 1-آیا با وجود رأی دادگاه در پرونده بنیاد مجاز به اخذ آزمایش خون می‌باشد؟ 2-اینجانب از آمر مسدودی پرونده در دادسرای کارکنان دولت به اتهام استنکاف از رأی قضائی شکایت کیفری نموده‌ام آیا با توجه به اینکه رأی اثبات نسب دادگاه تعریفی می‌باشد نه الزامی و بنیاد در آن محکوم علیه نیست ولی در فرصت اعتراض به آن، رأی را پذیرفته است و پس از بیست ماه خدمات را به بنده مسدود نموده و هم اکنون نمی‌پذیرد مصداق استنکاف پیدا می‌کند یا خیر؟ 3-در صورت محکوم شدن آمر مسدودی پرونده به استنکاف کدام جنبه جرم بررسی می شود (جنبه عمومی یا جنبه خصوصی جرم) با تشکر فراوان


 • پرسش و پاسخ با سلام و احترام اینجانب از بدو تولد (سال 60) در فرزند خواندگی دایی و زن دایی خود می‌زیستم و در سال 89 از طریق رأی قطعی دادگاه خانواده اهواز به پدر و مادر اصلی خود اثبات نسب و از دایی و زن دایی‌ام نفی نسب کرده‌ام و به استناد آن رأی نام خود را از شناسنامه پدر و مادر غیراصلی حذف و در شناسنامه والدین اصلی‌ام درج نمودم. همچنین به بنیاد شهید شهرمان مراجعه و با توجه به اینکه مادر اصلی‌ام سال 64 شهید شده است باستناد رأی دادگاه نامم را در پرونده بنیاد
 • ری به اینجانب بنیاد بدون مجوز قانونی و قضائی پرونده بنده را مسدود نموده و اینجانب را مجبور به اخذ آزمایش خون (DNA) با یکی از خانواده اصلی‌ام (خواهران و برادران) کرده است چون پدر و مادرم هر دو متوفی هستند. لذا می‌خواستم بدانم که : 1-آیا با وجود رأی دادگاه در پرونده بنیاد مجاز به اخذ آزمایش خون می‌باشد؟ 2-اینجانب از آمر مسدودی پرونده در دادسرای کارکنان دولت به اتهام استنکاف از رأی قضائی شکایت کیفری نموده‌ام آیا با توجه به اینکه رأی اثبات نسب دادگاه تعریفی می‌باشد نه الزامی و بنیاد در آن محکوم
 • د؟ 2-اینجانب از آمر مسدودی پرونده در دادسرای کارکنان دولت به اتهام استنکاف از رأی قضائی شکایت کیفری نموده‌ام آیا با توجه به اینکه رأی اثبات نسب دادگاه تعریفی می‌باشد نه الزامی و بنیاد در آن محکوم علیه نیست ولی در فرصت اعتراض به آن، رأی را پذیرفته است و پس از بیست ماه خدمات را به بنده مسدود نموده و هم اکنون نمی‌پذیرد مصداق استنکاف پیدا می‌کند یا خیر؟ 3-در صورت محکوم شدن آمر مسدودی پرونده به استنکاف کدام جنبه جرم بررسی می شود (جنبه عمومی یا جنبه خصوصی جرم) با تشکر فراوان  ؟
100 ردیف در 10 صفحه
   << بعدی  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1