جستجو در پورتال

مقالات/ حسابداران رسمي؛ ديروز، امروز و فردا
قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه‌اي حسابداران ذي‌صلاح به عنوان حسابدار رسمي در سال 1372 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد.
 • رنامه‌هاي مالياتي تسليمي به وزارت دارايي، برآورد حجم كار بالقوه كليه شركت‌هاي مشمول، توسط مراجع ذيربط، امكان‌پذير است. اخيرا جامعه حسابداران رسمي در قالب «فهرست تفضيلي موسسات»، سقف مجاز بالقوه برخي موسسات حسابرسي عضو را در سايت مربوطه اعلام نموده است. رويكرد دولت‌ها در استفاده از خدمات تخصصي حسابداران رسمي، در سنوات اخير گسترش يافته است. در اين ارتباط، تصويب «آيين‌نامه راهكارهاي افزايش ضمانت اجرايي و تقويت حسابرسي» در سال 88 توسط وزيران عضو ك
 • سنوات اخير گسترش يافته است. در اين ارتباط، تصويب «آيين‌نامه راهكارهاي افزايش ضمانت اجرايي و تقويت حسابرسي» در سال 88 توسط وزيران عضو كميسيون موضوع اصل 138 قانون اساسي شايان ذكر است. تعيين ميزان استفاده و رضايت دولت‌ها، از خدمات جامعه حسابداران رسمي ايران و نيز درصد تحقق اهداف تشكيل جامعه حسابداران رسمي شامل «تنظيم امور و اعتلاي حرفه حسابداري و حسابرسي در كشور و نظارت حرفه‌اي بر كار حسابداران رسمي» (ماده 2 اساسنامه جامعه) در يك دهه گذشته، به دليل عدم اعلام آ
 • جامعه حسابداران رسمي شامل «تنظيم امور و اعتلاي حرفه حسابداري و حسابرسي در كشور و نظارت حرفه‌اي بر كار حسابداران رسمي» (ماده 2 اساسنامه جامعه) در يك دهه گذشته، به دليل عدم اعلام آمارهاي مربوطه، ميسر نيست. بديهي است رشد و اعتلاي جامعه حسابداران رسمي، بدون كسب رضايت دولت‌ها از عملكرد جامعه حسابداران رسمي، به‌دليل فلسفه وجودي جامعه، مصرح در قانون، غيرممكن مي‌باشد. عدم «تنظيم امور و رشد و اعتلاي حرفه حسابداري و حسابرسي» موجب افزايش رويكرد تامين منافع صاحبكا
اخبار/ عدم استفاده از آرم، عنوان و مهر جامعه حسابداران رسمي ايران
اخيراً مشاهده شده است برخي از اعضا و يا موسسات عضو از "آرم" و يا عنوان "جامعه حسابداران رسمي ايران" در سربرگ خود و يا موسسه حسابرسي خود استفاده مي­كنند.
اخبار/ اسامي كانديداهاي منتخب پنجمين شوراي عالي جامعه حسابداران رسمي (ليست اقتدار ,اعتدال ,انجمن حسابداران خبره و...)
اسامي كانديداهاي منتخب پنجمين شوراي عالي جامعه حسابداران رسمي
 • سايت هاي حرفه اي ليست هاي جداگانه مي دهند: اسامي كانديداهاي منتخب پنجمين شوراي عالي جامعه حسابداران رسمي (ليست اقتدار ,اعتدال ,انجمن حسابداران خبره و...) منبع: رازنامه تاريخ: 1392-05-10 ليست كانديداهاي عضويت در پنجمين شوراي عالي جامعه مورد تائيد پورتال تخصصي رازنامه ‌ وسايرين (ليست اقتدار) رازنامه با هدف تعيين مسير حركت صحيح آينده
 • 2-05-10 ليست كانديداهاي عضويت در پنجمين شوراي عالي جامعه مورد تائيد پورتال تخصصي رازنامه ‌ وسايرين (ليست اقتدار) رازنامه با هدف تعيين مسير حركت صحيح آينده شوراي عالي جامعه حسابداران رسمي وبا در نظر گرفتن نكات اساسي ذيل اقدام به معرفي افراد ذيصلاح براي كسب كرسي هاي شوراي عالي نموده است.لازم به ذكر است كه ليست مذكور بر اساس نظر سنجي صورت گرفته اين سايت  جمع اوري وگزارش  شده است رازنامه نيز به عنوان ي
 • ي موفقيت 85 % در پيش بيني انتخابات شوراي عالي جامعه كه موفقيت كمي نيست.    ليست اعتدال:   1-شيرازي 2- وفادار 3-صفاتي4-ديلم صالحي5-سوادلو6-ثقفي7-كرباسيان8-شهسوار خجسته9-جمشيدي فرد10-صادقيان11-زاهدي   ليست انجمن حسابداران خبره: 1-شيرازي 2- وفادار 3-صفاتي4-ديلم صالحي5-سوادلو6-محمد تقي رضايي7-كرباسيان8-شهسوار خجسته9-جمشيدي فرد10-صادقيان11-مهراد فر   ليست انجمن حسابداراي ايران: 1-عرب مازار 2- سهيلي پور 3-صفاتي4-شيخ سفلي5-ديلم صالحي6-ثقفي7-كرب
اخبار/ سي ‌و دومين كنگره بين‌المللي جامعه حسابداري اروپا
سي ‌و دومين كنگره بين‌المللي جامعه حسابداري اروپا
اخبار/ ليست درآمد موسسات حسابرسي بالاتر از ميانگين در سال 1388
ليست درآمدي 60 موسسه حسابرسي در سال 1388 كه بالاتر از ميانگين درآمد داشته اند.بديهي است به جهت نادرست بودن اطلاعات برخي از موسسات در خصوص ميزان درآمد(مندرج در اظهارنامه مالياتي) كه اجبارا همان را به جامعه گزارش نموده اند از ذكر ارقام درآمدي اجتناب گرديده است تا تاثير ناخود آگاهي بر ارزيابي از موسسات كه همه آنها از لحاظ حرفه اي برابرند صورت نگيرد.
مقالات/ حرفه حسابرسي در بازار سرمايه
اصل اساسي مشاركت مردم در بورس به درجه اعتماد آنان به گزارش‌هاي صحيح و دقيق مالي بستگي كامل دارد. بورس يكي از ابزارهاي بسيار مهم جوامع اقتصادي به‌شمار مي‌رود
 • ه حسابرسي ذي‌ربط براي پاسخ ارسال مي‌دارند و چنانچه PCAOB پاسخ‌هاي موسسه حسابرسي را قانع‌كننده تشخيص ‌دهد نسبت به اصلاح گزارش خود اقدام مي‌كند و در غير اين‌صورت گزارش نظارت به همراه پاسخ موسسه حسابرسي ذي‌ربط در سايت PCAOB قرار داده مي‌شود و چنانچه قصور يا تخلف موسسه حسابرسي عمده باشد، نسبت به طرح دعوي عليه موسسه حسابرسي در دادگاه ويژه تخصصي حسابرسان اقدام مي‌كند. به طور مثال اخيرا (ژانويه ۲۰۰۷) PCAOB انتقادات جدي را بر عملكرد حسابرسي Big Four به ع
 • رس «حوزه نظارتي» خود را در چارچوب قانون قديم بازار سرمايه تعيين شده نمي‌دانستند، در برخورد با اين قضيه محتاطانه عمل مي‌كردند تا اينكه قانون جديد بازار سرمايه تصويب و جهت اجرا ابلاغ شد. متاسفانه در قانون جديد بازار سرمايه جايگاه جامعه حسابداران رسمي به عنوان ناظر حسابداران رسمي تبيين نشده و اساسا در اين قانون به‌رغم تاكيد زيادي كه به عمل آمده بود هيچ‌گونه جايگاهي براي جامعه حسابداران رسمي ايران لحاظ نشده كه اين از مهم‌ترين نكات ضعف قانون مي‌باشد. در زمان
 • يد زيادي كه به عمل آمده بود هيچ‌گونه جايگاهي براي جامعه حسابداران رسمي ايران لحاظ نشده كه اين از مهم‌ترين نكات ضعف قانون مي‌باشد. در زمان بررسي و تدوين قانون جامع بازار سرمايه در مركز پژوهش‌هاي مجلس عنوان شد كه شان و منزلت جامعه حسابداران رسمي در بازار سرمايه آنچنان است كه دبيركل جامعه حسابداران رسمي بايد به عنوان يكي از اعضاي شوراي بورس معرفي شود ولي برخي افراد بدين مهم توجه نكردند و شايد به همين علت مقام ناظر بازار سرمايه در فقدان جايگاه جامعه حسابداران خود را مقام ناظر بر
 • طبقه بندي اطلاعات
اطلاعات پورتال/ كلمات كليدي سرچ رازنامه وترازنامه
كلمات كليدي سرچ رازنامه وترازنامه
 • ربا چيست رسته هاي شغل گروه شغلي روز حسابدار روش روكشي سند حسابداري روشهاي تنظيم بودجه سازمان تامين اجتماعي و وزارت رفاه+raznameh.com سازمان حسابرسي سازمان حسابرسي ايران سازمان حسابرسي سازمان مديريت خدمات كشوري و عوامل موثر بر ان سايت تحليلي حسابداري سايت ترازنامه سايت ترازنامه سايت ترانسپارنسي سايت حسابداري سايت سازمان حسابرسي سايت قرار داد كار سايت قرارداد كار سايت قراردادكار سايت ماليات بر ارزش افزوده سايت تحليلي حسابداري و حسابرسي سايت تراز نامه سا
 • سبه حق شيفت محاسبه حقوق سال 89 محاسبه عيدي محاسبه ماموريت محاسبه ماموريت محاسبه مرخصي مديريت اداري ومنابع انساني مديريت جامع كيفيت مديريت كيفيت جامع مديريت كيفيت جامع tqm مديريت كيفيت جامع چيست مديريت كيفيت جامع مراحل حسابدار رسمي شدن+رازنامه مرخصي استفاده نشده مسكن مهر مشاور مالياتي مشاوره سازمان امور مالياتي مشكلات اساسي بودجه بندي در كشورهاي در حال توسعه مشكلات حسابرسي در ايران معاملات با اشخاص وابسته مفهوم برند مقالات حسابداري مقالات حسابداري مقا
اخبار/ توسعه حسابرسي نيازمند توسعه فرهنگ حساب‌خواهي است
تاريخ حسابداري و حسابرسي را بايد در تاريخ تمدن‌هاي بشري جست‌وجو كرد، اما حسابداري به شكل نوين در كشور ما سابقه‌اي حدود 6 سال دارد كه نخستين بار توسط اساتيد فقيد اين رشته دكتر عزيز نبوي، عرفاني و سجادي‌نژاد بنيان‌گذاري شد و بعدها توسعه يافت.
 • رهنگ‌سازي و ارتقاي فرهنگ پاسخگويي و به تبع آن ارتقاي جايگاه حسابداري و حسابرسي در كشور ابعاد متنوعي دارد. بخشي از اين اقدام‌ از طريق روش‌هايي مانند اطلاع‌رساني، انتشار كتاب و نشريه و بولتن، برگزاري همايش و سمينار، راه‌اندازي سايت رسمي جامعه و نگارش مقالات و انجام مصاحبه‌هاي اعضاي جامعه و اهل حرفه با رسانه‌ها صورت مي‌پذيرد. بخشي ديگر نيز فعاليت‌هاي فرهنگ‌سازي به منظور گسترش دامنه‌ عمل حسابداران رسمي در طيف وسيع‌تري از كسب ‌و كارهاست
 • ام مصاحبه‌هاي اعضاي جامعه و اهل حرفه با رسانه‌ها صورت مي‌پذيرد. بخشي ديگر نيز فعاليت‌هاي فرهنگ‌سازي به منظور گسترش دامنه‌ عمل حسابداران رسمي در طيف وسيع‌تري از كسب ‌و كارهاست تا گروه‌هاي متنوع‌تري از جامعه با ضرورت‌ فعاليت‌هاي حسابداران رسمي آشنا شوند. يكي از شاخص‌هاي كليدي براي شناخت حسابداري به عنوان حرفه‌ معتبر اجتماعي، ارائه خدمات با كيفيت به استفاده‌كنندگان اين خدمات، پاي‌بندي اعضا به رعايت اخلاق حرفه‌اي و
 • تبر اجتماعي، ارائه خدمات با كيفيت به استفاده‌كنندگان اين خدمات، پاي‌بندي اعضا به رعايت اخلاق حرفه‌اي و پذيرش وظيفه و مسووليت در قبال جامعه است و لازمه‌ آن رعايت منافع عمومي در انجام كارهاست كه موجب جلب اعتماد كساني مي‌شود كه حسابداران حرفه‌اي به آنها خدمت عرضه مي‌كنند. گروه مورد اشاره به طور مشخص شامل سرمايه‌گذاران، اعتباردهندگان و دولت مي‌باشد. جامعه حسابداران رسمي تا چه اندازه مستقل است و آيا خودانتظامي اين تشكل به طور كامل معني دارد؟ حجم بالاي بخ
مقالات/ تهديدها و فرصت‌هاي شوراي عالي «جامعه»
نزديك به 9 سال از عمر جامعه حسابداران رسمي ايران مي‌گذرد. نهادي كه به منظور اعمال نظارت مالي بر واحدهاي توليدي، بازرگاني و خدماتي و حصول اطمينان از قابل اعتماد بودن صورت‌هاي مالي اين واحدها در جهت حفظ منافع عمومي صاحبان سرمايه و ديگر اشخاص ذي‌نفع و ذي‌حق در قالب موسسه‌اي غيردولتي، غيرانتفاعي و داراي استقلال مالي و شخصيت حقوقي مستقل و به موجب قانون، تشكيل شده است.
 • جامعه حسابداران است. برخي از مصوبات شورا نيز نه تنها فاقد ادله و توجيه است، بلكه در تعارض با چارچوب نظري حاكم بر حسابرسي و آيين رفتار حرفه اي است كه از آن جمله مي توان به الزام حسابرسي موسسات حسابرسي و درج اطلاعات موسسات مربوط به اندازه موسسه در وب سايت جامعه حسابداران رسمي اشاره كرد كه به تفصيل در اين دو مورد در دو مقاله مجزا كه در روزنامه دنياي اقتصاد مورخ 19/1/1389 و 23/2/1389 منتشر شده است، بحث كرده ام. بعضي از اعضاي شورا، دليل ناكارآمدي شورا را ناشي از تركيب غالب حسابرسان طيف دولتي در تركي
 • لي عدم كارآمدي اعضاي شورا تلقي كرد و حداقل اين اعضا مي توانسته اند در بسياري از موارد، نظر منفي خود را در صورت جلسات زير نويس كنند؛ در حالي كه چنين چيزي ملاحظه نمي شود. 5 - ورود اعضاي شورا به انجام وظايف اجرايي و تداخل وظايف شوراي عالي و هيات مديره جامعه. به رغم اين كه وظيفه شورا به موجب اساسنامه، انجام وظايف سياست گذاري و نظارتي است، متاسفانه شاهد ورود اعضاي شورا به اقدامات اجرايي و گاه برخي از مواردي بوده ايم كه به نظر مي رسد در اختيار هيات مديره جامعه است كه اين امر شان اعضاي شوراي عالي جا
 • . در حالي كه همگان مي دانيم دبير كل، مجري سياست هاي شوراي عالي بوده و بايد از اين عضو محترم پرسيد كه شوراي عالي كدام مصوبه را در اين مورد داشته كه دبير كل در مورد آن اقدامي نكرده است؟ مورد ديگر نيز بردن نام اشخاص مختلف توسط يكي ديگر از اعضا در جلسات حسابداران رسمي و انتقاد از اين اشخاص است كه به نظر مي رسد اين گونه انتقادات در شان افراد حرفه اي عضو شورا نبوده و منجر به كاهش همدلي اعضا و چنددستگي در بين آنان مي شود. در بخش بعدي اين مقاله به دنبال طرح فرصت هايي هستيم كه اعضاي جديد شوراي عالي جا
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ چالش‌هاي حرفه حسابرسي در ايران
از عمر حرفه حسابرسي در ايران نيم قرن مي گذرد اما در اين دوره حرفه فراز ونشيب هاي زيادي بر خود ديده است. زماني توسط انقلابيون(كه برخي از اعضاء حرفه نيزشامل آن‌ها مي شوند) منحل شده وزماني دست نوازش بر سر وگردن حسابرسان كشيده شده ودوباره آن‌ها را فراخواني كردند
 • اشد اما در عمل صاحب‌كاران از شركت‌هاي مختلف استعلام مي گيرند. استعلام از موسسات حرفه اي اجحاف بر حرفه وامكاني به صاحب‌كاران براي كوچك كردن حرفه اي ها وخوار شمردن آن‌هاست. لذا جامعه حسابداران رسمي براي اعتلاي حرفه لازم است كه قيمت خدمات حسابرسي را در سايت ارايه كند وصاحب‌كاران در صورت استعلام از حسابرسان، توسط حسابرسان به سايت ارجاع داده شوند با اين شيوه عمل دامنه انتخاب صاحب‌كاران به صلاحيت حرفه اي وامكانات مالي وپرسنلي معطوف شود ونه اين‌كه با استعلام از حسابرسان تفاوت قيمت‌هاي آن‌چناني را در بي
 • يت آتي حتي به صورت ضمني ارايه ندهد. شايد برخي بگويند كه وظيفه ارايه چشم انداز به اجتماع، وظيفه مديران وصاحب‌كار است ونه حسابرس اما با توجه به تلفيق وظايف بازرسي(كه بخشي از اركان شركت تلقي مي شود) وحسابرسي مستلزم اين است كه موسساتي كه كننده سهام‌دار وجامعه (اجتماع) هستند (چون در بهترين موقعيت براي ارايه اين چشم انداز قرار دارند) اين خواسته را برآورده سازند. با اين اوصاف بايستي در شيوه و محتواي گزارش حسابرسي كنوني كه چه چيز را وچگونگي گزارش‌گري آن چه كه بايد وآن‌چه را كه نبايد، طرح ريزي مجدد كرد ت
 • آن‌ها وتعيين فرمول هاي مناسب شراكت بايد بردارد. ما نياز به دو الي سه موسسه بزرگ وحرفه اي داريم واين وضعيت فعلي حاكم بر جامعه با تعداد شركت‌هاي كوچك بيشمار راهي بر اعتلاي حرفه نخواهد گشود وعملا باعث خواهد شد كه ماموريت وچشم انداز تعريف شده براي جامعه حسابداران رسمي عقيم بماند. پيشنهاد ادغام توسط موسسات بزرگ بايستي توسط خود اين موسسات وبا تشكيل جلسات تا رسيدن به توافقي بهينه وپايدار سريعا در برنامه كار آن‌ها قرار گيرد ودر طي يك دوره برنامه ريزي شده پنج ساله بايستي اين چند موسسه بزرگ اكثريت بازار ح
 • طبقه بندي اطلاعاتحسابداران رسمي؛ ديروز، امروز و فردا, جامعه حسابداران رسمي, آرم جامعه حسابداران رسمي ايران, سر سربرگ موسسه حسابرسي, ليست كانديداهاي عضويت در پنجمين شوراي عالي جامعه حسابداران رسمي , رازنامه, پنجمين شوراي عالي جامعه حسابداران رسمي ايران, اسامي كانديداها, شوراي عالي جامعه حسابداران رسمي ايران, سي ‌و دومين كنگره بين‌المللي جامعه حسابداري اروپا, ليست درآمد موسسات حسابرسي سال 1388, درآمدموسسه حسابرسي , درآمد, حرفه حسابرسي, بازار سرمايه, حسابرسي, استانداردهاي حسابرسي, گزارش‌هاي حسابرسي, جامعه حسابداران رسمي, صورت‌هاي مالي, حسابرسان مستقل, حسابرس, حسابدار, سرمايه, بازار, نظارت, ترازنامه ورازنامه, توسعه حسابرسي نيازمند توسعه فرهنگ حساب‌خواهي است, شوراي عالي جامعه, تهديدها و فرصت‌هاي شوراي عالي, حسابداران رسمي, چالش‌هاي حرفه حسابرسي در ايران, حرفه حسابرسي در ايران, چالشهاي دروني, چالشهاي بيروني, حرفه حسابرسي, حسابدار رسمي, خدمات اعتبار دهي, نيروي انساني, قوانين ومقررات, حسابدار رسمي , مهدي غلام زاده


85 رديف در 9 صفحه
   << بعدي  9  8  7  6  5  4  3  2  1
دريافت آخرين اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونيکي خود و يا دوستان خود هميشه از آخرين اطلاعات سايت آگاه شويد.

دريافت آخرين اطلاعات رازنامه

مشاوره در رازنامه

  سعيد ربيعي مجد  ( مشاوره حقوقي: ثبت شركت ها و صورتجلسات، اخذ برند و كارت بازرگاني،اخذ رتبه پيمانكاري، قراردادهايEPC  )
  با سلام وخسته نباشيد.شركت پيمانكاري كه ميخواهد رتبه آب را بگيرد بايد چه شرايطي داشته باشد؟ 2- اين شركت رتبه 5 صنعت و معدن و ابنيه را دارد آيا ميتواند رتبه آب را نيز به اين رتبه ها اضافه كند؟


  علي روزي طلب ( مشاور IT و امنيت اطلاعات - توسعه برنامه هاي اندرويد - IOS ...،تجارت الكترونيك و طراحي سايت )
  سلام استاد. براي تبليغ يك سامانه پنل پيامك انبوه چه روشي موثر تر است؟ با تشكر


  حسن رحمان پور ( آموزش وتحقيقات (مشاوره شغلي، آموزش وپرورش، تحقيق و پژوهش) )
  با سلام من دانشجو و مسئول يكي از حوزه هاي بسيج هستم طبق قانون استخدام سپاه ميتوانم همزمان به استخدام سپاه درآيم؟


  سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
  با سلام. در صورتي كه شش دانگ يك واحد آپارتمان را بنام شخصي بزنم و او اجازه فروش اين واحد را بدون كسب اجازه از من نداشته باشد چه كاري بايد انجام داد؟ آيا ماده يا تبصره اي وجود دارد كه هنگام انتقال سند


  سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
  سلام.داراي يك باب مغازه به صورت سرقفلي هستم.مالك هر سه سال يكبار درخواست كارشناسي جهت افزايش اجاره را به دادگاه اعلام مي كند.بنده هيچ مشكلي با افزايش اجاره بها ندارم ولي متحمل شدن هزينه كارشناسي كمي م


  سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
  با سلام اينجانب داراي ساختمان دو طبقه اي مي باشم كه يك طبقه آن را به مدت 2 ماهي مي باشد كه اجاره داده ام در حال حاضر مستاجر مي گوييد كه تلويزيونش سوخته است به علت نوسانات برقي كه در ساختمان مي باشد


فهرست مشاورين


تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه .