جستجو در پورتال

مقالات/ رتبه‌‌‌بندي اعتباري و نسبت‌هاي مالي مورد استفاده
رتبه‌بندي اعتباري عبارت از ارزيابي احتمال پرداخت به موقع تعهدات مالي يك ناشر است.به عبارت ديگر موسسات رتبه‌بندي احتمال نكول يك ناشر را در ايفاي تعهدات مالي‌ مربوطه به صورت كلي (رتبه‌بندي ناشر)، يا در ايفاي تعهدات مالي مربوط به يك بدهي خاص يا اوراق بهادار با درآمد ثابت به صورت ويژه (رتبه‌بندي ابزارها) بررسي مي‌كنند
مقالات/ نظم در جنگل
حاكميت قانون به ايده اي بزرگ و مهم در علم اقتصاد تبديل شده اما در عين حال دشواري ها و مشكلات خود را داشته است. «آيا من تنها اقتصادداني هستم كه محكوم به استفاده از واژه حاكميت قانون هستم بدون اينكه تصور جامع و كاملي در مورد معناي صحيح اين مفهوم داشته باشم؟»
 • ي نمي شوند. در نتيجه براساس نظر يكي از مروجين حاكميت قانون «ما واقعا نمي دانيم كه مي خواهيم چه كاري انجام دهيم.» شوك حاصل از بحث كاروترز مفيد بود. در پاسخ به سوال او جنب و جوشي در مطالعات حاكميت قانون صورت گرفت. طيف جديدي از كارها و مطالعات تحقيقاتي پديدار شد كه مي توان اين مجموعه را اقتصاد حاكميت قانون ناميد. اين امر نشان دهنده اين است كه حاكميت قانون مي تواند در واقع بهتر شود. اين تلاش ها مقصود و منظور اقتصاددانان و ديگر متخصصين موضوع حاكميت قانون را روشن تر كرده و مي
 • و نرخ هاي رشد سريع آنها يا بين آزادسازي قانوني اسپانيا پس از فرانكو و رونق بلندمدت آن كشور وجود دارد. همچنين شاخص هايي به عنوان پراكسي وجود دارد كه اصلاحات قانوني را در ساير مناطق با رشد مرتبط مي دانند. ارزش زمين روستايي در برزيل، اندونزي، فيليپين و تايلند به شدت افزايش يافت درست زماني كه مردم صاحب سند زمين خود شدند، به دليل اينكه مالكان تمايل بيشتري به سرمايه گذاري داشتند. مطالعه مستقلي در بانك جهاني كه يك دهه قبل انجام شد، رابطه حيرت آوري ميان پروژه هاي تامين مالي شده از سوي بانك و آزادي هاي م
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ بي‌برنامگي در برابر برون‌سپاري و برون مرز سپاري توليد
برون‌سپاري (Outsourcing) پديده‌اي نسبتا قديمي است و امروزه به عنوان امري عادي در فرآيند توليد در سراسر جهان رواج دارد. اين كار به معني واگذاري انجام بخش‌هايي از فعاليت‌هاي غير اصلي (Non-Core) يك شركت، به واحدهاي ديگري است كه در توليد كالاها يا خدمات واگذار شده، تخصص ويژه دارند. بهره‌گيري از تخصص و كارآيي بيشتر آن واحدها و در نتيجه كاستن از هزينه‌هاي عملياتي توليد، يا تمركز و توجه بيشتر بر فعاليت‌هاي اصلي شركت برون‌سپار، انگيزه‌هاي اصلي برون‌سپاري به شمار مي‌روند
 • اين كشورها صورت مي گرفت. به بيان ديگر، يك شركت آلماني توليد كننده ماشين هاي چاپ، اجزا و قطعات مورد نياز خود را به توليد كنندگان آلماني آن ها سفارش مي داد و طبعا خدمات مورد نياز خود را نيز به شركت هاي محلي واگذار مي كرد. با گذشت زمان و تخصصي تر شدن كارها، برون سپاري به تدريج به خارج از مرزهاي ملي گسترش يافت و مثلا يك اتومبيل آلماني ممكن بود با راديو پخش ساخت ژاپن و شيشه ها و آينه هاي ساخت اروپاي شرقي به بازار عرضه شود. صرفه جويي هاي قابل توجه اين فرآيند از يك سو و تحولي كه با گسترش فن آوري اطلا
 • كنترات خود دارد كه در حدود 800 هزارنفر در آن ها كار مي كنند؛ اما حتي يك كارخانه نيز در ايالات متحده ندارد. (در سال 1984، شركت نايكي آخرين كارخانه باقي مانده خود در آمريكا را تعطيل كرد) اكثر كارخانه هاي تحت كنترات آن ها در آسيا (از جمله چين، اندونزي، تايلند، ويتنام، فيليپين، پاكستان و..) است كه گرچه دستمزدهاي پرداختي آن ها به كارگران در هر كشور متفاوت است؛ اما سطح اين دستمزدها هيچ قرابتي با دستمزد كارگر در آمريكا و اروپا ندارد. براي مثال، مي دانيم كه ميانگين حقوق يك كارگر در كارخانه هاي اين شركت
 • ير، اقتصاد آمريكا توانسته است فقط در رشته خدمات غير قابل مبادله شغل جديد ايجاد كند، يعني در فعاليت هايي نظير گارسوني در رستوران ها، متصديان بارهاي نوشابه فروشي، فروشندگي، كارمندان بهداشت و خدمات اجتماعي و – پيش از فروريزي بازار مسكن – در كارهاي ساختماني. اين ها مشاغلي هستند كه دستمزد و حقوق براي آن ها كمتر از دستمزد مشاغلي است كه برون مرز سپاري شده اند و ضمنا اين مشاغل، كالا يا خدماتي براي صادرات توليد نمي كنند. برون مرز سپاري مشاغل، تراز بازرگاني منفي آمريكا را افزايش داده و فشار بي
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ زندگينامه موسس آيس پك!
آقاي بابك بختياري متولد ۱۳۵۷ اهل تهران موسس و صاحب امتياز فروشگاه هاي زنجيره اي آيس پك و مدير عامل شركت آيس پك ايرانيان كه محصول آيس پك اختراع ايشان بوده و هيچگونه نمونه مشابهي در جهان نداشته است.
 • يت هستند و حدود 5000 نفر نيز مشغول فعاليت هاي ستادي، تامين مواد اوليه و توزيع آن مي باشد.آقاي بختياري مدير دبيرستان موسي ابن جعفر (ع) تهران و آقاي تجردي را تاثيرگذار در پيشرفت خود مي داند.تشكيل گروه آموزشي براي آموزش فروشندگان و پرسنل آيس پك از ديگر كارهاي مهمي است كه در اين شركت صورت مي پذيرد.آقاي بختياري حفظ حقوق مالكيت معنوي براي نام تجاري و محصول خود را مهم ترين مشكل و چالش پيش روي فعاليت هاي شركت مي داند.ايشان اميدوار است به واسطه محصول جهاني خود توانايي هاي ايران و ايراني را به همه جهانيان
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ تجربه‌هاي برنامه‌ريزي اقتصادي در جهان
شوروي محل پيدايش و نشو و نمو نظام برنامه‌ريزي متمركز و شاخص‌ترين در نوع خود يعني برنامه‌ريزي فراگير اجباري (همه چيز در اختيار دولت) است.
 • 81) توجه برنامه ريزان به اهميت بهره وري جلب شده است. دستاورد اجراي اين برنامه رشد 17 درصد درآمد ملي در افق برنامه (پايان برنامه نسبت به شروع آن) بوده است (متوسط رشد 2/3 درصد در سال). برنامه دوازدهم (90-1986) با انجام رفورم هايي در تهيه برنامه و راهكارهاي آن تهيه شد. هدف برنامه افزايش توليد ملي با نرخ 4 درصد در سال انتخاب شده كه پيش بيني شده بود از طريق افزايش بهره وري نيروي كار تحقق يابد. در دوران اين برنامه فضاي اقتصادي شوروي اندكي باز شد. نرخ رشد اقتصادي در سال اول برنامه حدود 3 درصد و در سا
 • رد دلار انتخاب شده است. هدف برنامه هفتم (96-1992) با عنوان توسعه اقتصادي و اجتماعي، توسعه رشته هايي با فناوري برتر مانند ميكرو الكترونيك، مواد و مصالح نوين شيميايي ظريف، مهندسي بيولوژيك، اپتيك و ناوبري هوايي انتخاب شده است. در نوامبر 1997 به دنبال تايلند و اندونزي اقتصاد كره جنوبي نيز اعتماد جهاني را از دست داد و با بحران نقدينگي اسعار خارجي مواجه شد. پس از عبور كره از بحران سال 1997 آسياي جنوب شرقي و از برنامه هفتم به بعد در اين كشور برنامه فراگير ميان مدت، از نوع برنامه هاي پنج ساله پيشين،
 • ر برسد كه نشان از موفقيت تجربه كره جنوبي در برنامه ريزي براي توسعه اقتصادي است. تجربه كره جنوبي در تعداد زيادي از كشورهاي جنوب شرق آسيا بازخواني و به اجرا گذاشته شد و نتايج نسبتا قابل قبولي داشته است. كشورهاي هنگ كنگ‏، تايوان‏، سنگاپور‏، تايلند‏ و حتي اندونزي و چند كشور ديگر خاور دور كه جهت دستيابي به رشد و توسعه اقتصادي، الگوي اصلاح شده كره جنوبي را در پيش گرفته اند‏، در فاصله سال هاي 1965 تا 1990به بالاترين رشد اقتصادي دنيا دست يافته اند (توفيق، 1379). تجربه هندوستان در ب
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ بررسي بازار مشاوره مديريت در جهان
بعضي كشورها بسيار چشمگير در اين زمينه فعاليت دارند و بعضي ديگر سعي مي كنند موقعيت خود را بهبود بخشند. البته به مانند هر حرفه ديگري، رشد و ارتقاي صنعت مشاوره نيز تا حدود زيادي به جهت گيريهاي افراد فعال در آن صنعت بستگي دارد.
 • ا معمولاً با گردآوري تجربيات مشاوران و انتشار آنها، سعــي در گسترش و بهبود اين حرفه نيز مي كنند. در اين زمينه حتي بسياري از انجمنها به برگـــــــزاري مسابقه و اعطاي جوائز نيز مي پــــردازند. از ديگر خدمات اين انجمنها مي توان به تحليل صنعت و ارائه راهكارهايي به مشاوران براي ورود به بازارهاي خاصي اشاره كرد. همچنين اين انجمنها با برقراري ارتباط با ساير انجمنهاي فعال در كشورهاي ديگر سعي در انتقال تجــربيات آنان را نيز به كشور خود مي كنند. همچنين اين انجمنها به صنايع و سازمانها نيز در انتخاب، مشاور
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ شيوه‌هاي توسعه اقتصادي در كشورهاي مختلف
بوتسوانا يك كشور كوچك قفل شده در زير صحراي آفريقا با رشد جمعيت بالا و نرخ بالاي مرگ‌ومير است، ولي به‌رغم اين مساله اين كشور از زمان استقلال از بريتانيا در سال 1966 يكي از بالاترين نرخ رشد درآمد سرانه را به دست آورده است.
مقالات/ رتبه‌‌‌بندي اعتباري و نسبت‌هاي مالي مورد استفاده
رتبه‌بندي اعتباري عبارت از ارزيابي احتمال پرداخت به موقع تعهدات مالي يك ناشر است.
 • صص نيز مهمتر باشد و تجربه حاصل نمي شود مگر با كاركردن در اين زمينه. از طرفي با افزايش سطح مسووليت، استانداردهاي تخصصي و تجربي بالاتري نياز است. به عنوان مثال دانش و تجربه لازم براي عضويت در كميته رتبه بندي بسيار فراتر از دانش و تجربه لازم براي انجام كارهاي كارشناسي ساده است. روند فعاليت موسسات آسيايي نشان مي دهد كه اين موسسات نقش مهمي در ايجاد خدمات جديد براي بازار داخلي ايفا مي كنند. اگر چه موسسات بين المللي در زمينه خدمات رتبه بندي اوراق قرضه از توانايي بيشتري برخوردارند اما موسسات داخلي مي
 • طبقه بندي اطلاعات
اخبار/ رتبه‌ها در كسب و كارآسان
ايران با دو پله صعود رتبه 129 را به خود اختصاص داد
 • امكان مقايسه ميان 183 اقتصاد جهان– از افغانستان گرفته تا زيمبابوه – را در برهه هاي مختلف زماني به وجود مي آورد. مقررات تاثيرگذار بر 11 حوزه اي كه هر كسب و كاري با آنها سر و كار دارد در اين گزارش مدنظر قرار دارند: فرآيند راه اندازي كسب و كارهاي تازه، صدور مجوزهاي ساخت و ساز، ثبت اموال غيرمنقول، تامين اعتبار، حمايت از سرمايه گذاران، پرداخت ماليات، تجارت ميان مرزي، اجراي قراردادها، تسويه كسب و كارها، تامين الكتريسيته و استخدام كاركنان. البته داده هاي مربوط به دو مورد آخر يعني تامين الك
 • دن 37 و 53 رويه براي صدور مجوز ساخت و ساز در قعر جدول جاي دارند. ضمن آنكه هنوز صدور جواز در قطر از همه كمتر و در افغانستان و ليبريا از همه بيشتر است. ثبت اموال غيرمنقول: عربستان سعودي. براي ثبت اموال غيرمنقول در عربستان تنها به 2 روز زمان نياز هست. تايلند و امارات متحده عربي وضعيت مشابهي دارند درحالي كه توگو و هائيتي با 295 و 405 روز جزو بدترين ها هستند. تامين اعتبار: مالزي. مالزي به لحاظ شاخص نيرومندي حقوق وام دهندگان و وام گيرندگان در صدر است. در عين حال كشورهايي مثل آرژانتين، كانادا، نروژ،
 • درآمد پايين يا زير متوسط همچنان با كاغذبازي هاي بوروكراتيك بيشتر، و حمايت ضعيف تري از حقوق مالكيت شان نسبت به كشورهاي ثروتمند روبه رو هستند. براي مثال صادرات در كنگو به 11 سند نياز دارد در حالي كه همين رقم در فرانسه تنها 2 سنداست. راه اندازي كسب و كارهاي تازه در كشورهاي جنوب صحراي آفريقا هنوز 18 برابر بيشتر از كشورهاي OECD هزينه دارد (نسبت به درآمد سرانه). خيلي از كسب و كارهاي كشورهاي در حال توسعه هنوز ترجيح مي دهند كه به خارج از مرزها پناه ببرند يا اينكه در بخش زيرزميني فعاليت كنند. آنها به ب
اخبار/ قاچاق شمش طلا، ترس از شفافيت درآمد و طلاي چيني
خبرگزاري فارس: آخرين وضعيت اجراي قانون ماليات برارزش افزوده با ثبت نام 1200 طلافروش، اتهام ترس طلافروشان از شفافيت درآمد، جزئياتي از قاچاق شمش طلا و كاهش آن با ماليات بر ارزش افزوده، تبديل ايران به قطب طلا تا 10 سال ديگر و ورود طلاي چيني در گفت‌وگوي فارس با كشتي آراي رئيس اتحاديه طلا مطرح شد.
 • ولا افرادي كه در صنف طلا و جواهر مشغول هستند اين‌ها به دليل سر و كار داشتن با آحاد بسيار ريز طبعا در خرج كردن هم بسيار دقيق هستند. اما مطلبي كه مي‌خواهم بگويم اين است كه قشر سنتي در حال گذار از اين مرحله است به طوريكه اكثر واحدهاي شغلي حتي كارهاي معمولي مثل رستوران و فروشگاه‌هاي سوپرماركت وقتي مي‌بينند كه تحصيلات عاليه دارند و يا حتي در شغل جواهرفروشي هم بسياري از افرادي كه در اين صنف هستند تحصيلات عاليه دارند يا حداقل در آينده‌اي نزديك طبقه اجتماعي شغل صنف طلا همه تحصيل
 • كار را انجام دهند. * چين در حال ورود به ميان كشورهاي صاحب نام طلا فارس: بزرگان طلاي دنيا هم از لحاظ توليد مصنوعات طلا و هم مصرف طلا كدام كشورها هستند. كشتي آراي: 5 كشور داريم كه در صنعت طلا و جواهر صاحب‌نام هستند اولين كشور ايتاليا و سپس تايلند، تركيه، سنگاپور و مالزي هستند و در آينده نزديك چين در حال وارد شدن به اين چرخه مي‌شود. البته به جز اين توليد بايد به ذخاير فيزيكي طلا هم اشاره كرد كه اين قدرت‌ مالي هر كشوري است منتهي آمار اين‌ها به صورت مخفي است. به نظر بندهرتبه‌‌‌بندي اعتباري, نسبت‌هاي مالي, احتمال نكول, رتبه بندي ناشر, رتبه بندي ابزار ها, عدم تقارن اطلاعاتي, موسسات رتبه‌بندي اعتباري, موديز, اس‌اندپي, فيچ, مديريت ريسك, مديريت استراتژيك, ساختار سهامداري, نسبت جاري, نسبت اهرمي, نسبت آني, پوشش هزينه بهره, پوشش نقدي, شاخص‌‌هاي اهرمي, ساختار سرمايه, حاكميت قانون, قانون پذيري, شفافيت وپاسخگويي, نظم در جنگل, مسوليت پذيري, شفافيت مالي واعتباري, حكمراني خوب وبد, نهاد ها, مقياس عدالت, برون‌سپاري (Outsourcing), برون‌سپاري, Outsourcing, برون‌سپار, پيمانكاري, برون مرز سپاري, Offshoring, فروشگاه هاي زنجيره اي آيس پك , فروشگاه هاي زنجيره اي, آيس پك , بابك بختياري, مك دونالد, استار باكس, كينگ برگر , برند سازي, برنامه‌ريزي اقتصادي, برنامه‌ريزي متمركز , طرح مارشال , توسعه اقتصادي, سياست‌گذاري, نوسازي اقتصاد , كسري بودجه, مشاوره مديريت, صنعت مشاوره , خدمت مشاوره حسابداري , انجمن مشاوران , توسعه اقتصادي دربوتسوانا, توسعه اقتصادي, بوتسوانا, توسعه انساني , فقيرترين كشورهاي جهان, الماس, صادرات الماس, رتبه‌بندي اعتباري, رتبه‌بندي, اعتباري, اعتبار, موسسات رتبه‌بندي اعتباري, موسسات رتبه‌بندي, سرمايه, بازار, دارايي, درآمد, رتبه‌بندي اوراق, رتبه‌بندي ايراني, خدمات رتبه‌بندي


100 رديف در 10 صفحه
   << بعدي  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1
دريافت آخرين اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونيکي خود و يا دوستان خود هميشه از آخرين اطلاعات سايت آگاه شويد.

دريافت آخرين اطلاعات رازنامه

مشاوره در رازنامه

  حسن رحمان پور ( آموزش وتحقيقات (مشاوره شغلي، آموزش وپرورش، تحقيق و پژوهش) )
  با سلام من دانشجو و مسئول يكي از حوزه هاي بسيج هستم طبق قانون استخدام سپاه ميتوانم همزمان به استخدام سپاه درآيم؟


  سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
  با سلام. در صورتي كه شش دانگ يك واحد آپارتمان را بنام شخصي بزنم و او اجازه فروش اين واحد را بدون كسب اجازه از من نداشته باشد چه كاري بايد انجام داد؟ آيا ماده يا تبصره اي وجود دارد كه هنگام انتقال سند


  سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
  سلام.داراي يك باب مغازه به صورت سرقفلي هستم.مالك هر سه سال يكبار درخواست كارشناسي جهت افزايش اجاره را به دادگاه اعلام مي كند.بنده هيچ مشكلي با افزايش اجاره بها ندارم ولي متحمل شدن هزينه كارشناسي كمي م


  سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
  با سلام اينجانب داراي ساختمان دو طبقه اي مي باشم كه يك طبقه آن را به مدت 2 ماهي مي باشد كه اجاره داده ام در حال حاضر مستاجر مي گوييد كه تلويزيونش سوخته است به علت نوسانات برقي كه در ساختمان مي باشد


  رضا لطفي (  )
  باسلام.آيا فرمول ثابتي براي جريمه ديركرد تعهدات در قرارداد وجود دارد؟ شركت ما يك شركت بازاريابي است و اگر فروشنده در زمان تخويل سفارش تاخير داشته باشد شامل جريمه مي شود براي اين فرمول ميخواهم


  رضا لطفي (  )
  با سلام من علي هستم و 26 ساله و ساكن شيراز و دانشجوي كارداني گرافيك و شغل فعلي من كافي نت است . همچنين در زمينه طراحي بازي هاي كامپيوتري نيز فعاليت دارم . من با هزار زحمت اكنون 20 ميليون پول دارم


فهرست مشاورين


تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه .