جستجو در پورتال

مقالات/ رتبه‌‌‌بندي اعتباري و نسبت‌هاي مالي مورد استفاده
رتبه‌بندي اعتباري عبارت از ارزيابي احتمال پرداخت به موقع تعهدات مالي يك ناشر است.به عبارت ديگر موسسات رتبه‌بندي احتمال نكول يك ناشر را در ايفاي تعهدات مالي‌ مربوطه به صورت كلي (رتبه‌بندي ناشر)، يا در ايفاي تعهدات مالي مربوط به يك بدهي خاص يا اوراق بهادار با درآمد ثابت به صورت ويژه (رتبه‌بندي ابزارها) بررسي مي‌كنند
مقالات/ نظم در جنگل
حاكميت قانون به ايده اي بزرگ و مهم در علم اقتصاد تبديل شده اما در عين حال دشواري ها و مشكلات خود را داشته است. «آيا من تنها اقتصادداني هستم كه محكوم به استفاده از واژه حاكميت قانون هستم بدون اينكه تصور جامع و كاملي در مورد معناي صحيح اين مفهوم داشته باشم؟»
 • ي نمي شوند. در نتيجه براساس نظر يكي از مروجين حاكميت قانون «ما واقعا نمي دانيم كه مي خواهيم چه كاري انجام دهيم.» شوك حاصل از بحث كاروترز مفيد بود. در پاسخ به سوال او جنب و جوشي در مطالعات حاكميت قانون صورت گرفت. طيف جديدي از كارها و مطالعات تحقيقاتي پديدار شد كه مي توان اين مجموعه را اقتصاد حاكميت قانون ناميد. اين امر نشان دهنده اين است كه حاكميت قانون مي تواند در واقع بهتر شود. اين تلاش ها مقصود و منظور اقتصاددانان و ديگر متخصصين موضوع حاكميت قانون را روشن تر كرده و مي
 • و نرخ هاي رشد سريع آنها يا بين آزادسازي قانوني اسپانيا پس از فرانكو و رونق بلندمدت آن كشور وجود دارد. همچنين شاخص هايي به عنوان پراكسي وجود دارد كه اصلاحات قانوني را در ساير مناطق با رشد مرتبط مي دانند. ارزش زمين روستايي در برزيل، اندونزي، فيليپين و تايلند به شدت افزايش يافت درست زماني كه مردم صاحب سند زمين خود شدند، به دليل اينكه مالكان تمايل بيشتري به سرمايه گذاري داشتند. مطالعه مستقلي در بانك جهاني كه يك دهه قبل انجام شد، رابطه حيرت آوري ميان پروژه هاي تامين مالي شده از سوي بانك و آزادي هاي م
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ بي‌برنامگي در برابر برون‌سپاري و برون مرز سپاري توليد
برون‌سپاري (Outsourcing) پديده‌اي نسبتا قديمي است و امروزه به عنوان امري عادي در فرآيند توليد در سراسر جهان رواج دارد. اين كار به معني واگذاري انجام بخش‌هايي از فعاليت‌هاي غير اصلي (Non-Core) يك شركت، به واحدهاي ديگري است كه در توليد كالاها يا خدمات واگذار شده، تخصص ويژه دارند. بهره‌گيري از تخصص و كارآيي بيشتر آن واحدها و در نتيجه كاستن از هزينه‌هاي عملياتي توليد، يا تمركز و توجه بيشتر بر فعاليت‌هاي اصلي شركت برون‌سپار، انگيزه‌هاي اصلي برون‌سپاري به شمار مي‌روند
 • اين كشورها صورت مي گرفت. به بيان ديگر، يك شركت آلماني توليد كننده ماشين هاي چاپ، اجزا و قطعات مورد نياز خود را به توليد كنندگان آلماني آن ها سفارش مي داد و طبعا خدمات مورد نياز خود را نيز به شركت هاي محلي واگذار مي كرد. با گذشت زمان و تخصصي تر شدن كارها، برون سپاري به تدريج به خارج از مرزهاي ملي گسترش يافت و مثلا يك اتومبيل آلماني ممكن بود با راديو پخش ساخت ژاپن و شيشه ها و آينه هاي ساخت اروپاي شرقي به بازار عرضه شود. صرفه جويي هاي قابل توجه اين فرآيند از يك سو و تحولي كه با گسترش فن آوري اطلا
 • كنترات خود دارد كه در حدود 800 هزارنفر در آن ها كار مي كنند؛ اما حتي يك كارخانه نيز در ايالات متحده ندارد. (در سال 1984، شركت نايكي آخرين كارخانه باقي مانده خود در آمريكا را تعطيل كرد) اكثر كارخانه هاي تحت كنترات آن ها در آسيا (از جمله چين، اندونزي، تايلند، ويتنام، فيليپين، پاكستان و..) است كه گرچه دستمزدهاي پرداختي آن ها به كارگران در هر كشور متفاوت است؛ اما سطح اين دستمزدها هيچ قرابتي با دستمزد كارگر در آمريكا و اروپا ندارد. براي مثال، مي دانيم كه ميانگين حقوق يك كارگر در كارخانه هاي اين شركت
 • ير، اقتصاد آمريكا توانسته است فقط در رشته خدمات غير قابل مبادله شغل جديد ايجاد كند، يعني در فعاليت هايي نظير گارسوني در رستوران ها، متصديان بارهاي نوشابه فروشي، فروشندگي، كارمندان بهداشت و خدمات اجتماعي و – پيش از فروريزي بازار مسكن – در كارهاي ساختماني. اين ها مشاغلي هستند كه دستمزد و حقوق براي آن ها كمتر از دستمزد مشاغلي است كه برون مرز سپاري شده اند و ضمنا اين مشاغل، كالا يا خدماتي براي صادرات توليد نمي كنند. برون مرز سپاري مشاغل، تراز بازرگاني منفي آمريكا را افزايش داده و فشار بي
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ زندگينامه موسس آيس پك!
آقاي بابك بختياري متولد ۱۳۵۷ اهل تهران موسس و صاحب امتياز فروشگاه هاي زنجيره اي آيس پك و مدير عامل شركت آيس پك ايرانيان كه محصول آيس پك اختراع ايشان بوده و هيچگونه نمونه مشابهي در جهان نداشته است.
 • يت هستند و حدود 5000 نفر نيز مشغول فعاليت هاي ستادي، تامين مواد اوليه و توزيع آن مي باشد.آقاي بختياري مدير دبيرستان موسي ابن جعفر (ع) تهران و آقاي تجردي را تاثيرگذار در پيشرفت خود مي داند.تشكيل گروه آموزشي براي آموزش فروشندگان و پرسنل آيس پك از ديگر كارهاي مهمي است كه در اين شركت صورت مي پذيرد.آقاي بختياري حفظ حقوق مالكيت معنوي براي نام تجاري و محصول خود را مهم ترين مشكل و چالش پيش روي فعاليت هاي شركت مي داند.ايشان اميدوار است به واسطه محصول جهاني خود توانايي هاي ايران و ايراني را به همه جهانيان
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ تجربه‌هاي برنامه‌ريزي اقتصادي در جهان
شوروي محل پيدايش و نشو و نمو نظام برنامه‌ريزي متمركز و شاخص‌ترين در نوع خود يعني برنامه‌ريزي فراگير اجباري (همه چيز در اختيار دولت) است.
 • 81) توجه برنامه ريزان به اهميت بهره وري جلب شده است. دستاورد اجراي اين برنامه رشد 17 درصد درآمد ملي در افق برنامه (پايان برنامه نسبت به شروع آن) بوده است (متوسط رشد 2/3 درصد در سال). برنامه دوازدهم (90-1986) با انجام رفورم هايي در تهيه برنامه و راهكارهاي آن تهيه شد. هدف برنامه افزايش توليد ملي با نرخ 4 درصد در سال انتخاب شده كه پيش بيني شده بود از طريق افزايش بهره وري نيروي كار تحقق يابد. در دوران اين برنامه فضاي اقتصادي شوروي اندكي باز شد. نرخ رشد اقتصادي در سال اول برنامه حدود 3 درصد و در سا
 • رد دلار انتخاب شده است. هدف برنامه هفتم (96-1992) با عنوان توسعه اقتصادي و اجتماعي، توسعه رشته هايي با فناوري برتر مانند ميكرو الكترونيك، مواد و مصالح نوين شيميايي ظريف، مهندسي بيولوژيك، اپتيك و ناوبري هوايي انتخاب شده است. در نوامبر 1997 به دنبال تايلند و اندونزي اقتصاد كره جنوبي نيز اعتماد جهاني را از دست داد و با بحران نقدينگي اسعار خارجي مواجه شد. پس از عبور كره از بحران سال 1997 آسياي جنوب شرقي و از برنامه هفتم به بعد در اين كشور برنامه فراگير ميان مدت، از نوع برنامه هاي پنج ساله پيشين،
 • ر برسد كه نشان از موفقيت تجربه كره جنوبي در برنامه ريزي براي توسعه اقتصادي است. تجربه كره جنوبي در تعداد زيادي از كشورهاي جنوب شرق آسيا بازخواني و به اجرا گذاشته شد و نتايج نسبتا قابل قبولي داشته است. كشورهاي هنگ كنگ‏، تايوان‏، سنگاپور‏، تايلند‏ و حتي اندونزي و چند كشور ديگر خاور دور كه جهت دستيابي به رشد و توسعه اقتصادي، الگوي اصلاح شده كره جنوبي را در پيش گرفته اند‏، در فاصله سال هاي 1965 تا 1990به بالاترين رشد اقتصادي دنيا دست يافته اند (توفيق، 1379). تجربه هندوستان در ب
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ بررسي بازار مشاوره مديريت در جهان
بعضي كشورها بسيار چشمگير در اين زمينه فعاليت دارند و بعضي ديگر سعي مي كنند موقعيت خود را بهبود بخشند. البته به مانند هر حرفه ديگري، رشد و ارتقاي صنعت مشاوره نيز تا حدود زيادي به جهت گيريهاي افراد فعال در آن صنعت بستگي دارد.
 • ا معمولاً با گردآوري تجربيات مشاوران و انتشار آنها، سعــي در گسترش و بهبود اين حرفه نيز مي كنند. در اين زمينه حتي بسياري از انجمنها به برگـــــــزاري مسابقه و اعطاي جوائز نيز مي پــــردازند. از ديگر خدمات اين انجمنها مي توان به تحليل صنعت و ارائه راهكارهايي به مشاوران براي ورود به بازارهاي خاصي اشاره كرد. همچنين اين انجمنها با برقراري ارتباط با ساير انجمنهاي فعال در كشورهاي ديگر سعي در انتقال تجــربيات آنان را نيز به كشور خود مي كنند. همچنين اين انجمنها به صنايع و سازمانها نيز در انتخاب، مشاور
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ شيوه‌هاي توسعه اقتصادي در كشورهاي مختلف
بوتسوانا يك كشور كوچك قفل شده در زير صحراي آفريقا با رشد جمعيت بالا و نرخ بالاي مرگ‌ومير است، ولي به‌رغم اين مساله اين كشور از زمان استقلال از بريتانيا در سال 1966 يكي از بالاترين نرخ رشد درآمد سرانه را به دست آورده است.
مقالات/ رتبه‌‌‌بندي اعتباري و نسبت‌هاي مالي مورد استفاده
رتبه‌بندي اعتباري عبارت از ارزيابي احتمال پرداخت به موقع تعهدات مالي يك ناشر است.
 • صص نيز مهمتر باشد و تجربه حاصل نمي شود مگر با كاركردن در اين زمينه. از طرفي با افزايش سطح مسووليت، استانداردهاي تخصصي و تجربي بالاتري نياز است. به عنوان مثال دانش و تجربه لازم براي عضويت در كميته رتبه بندي بسيار فراتر از دانش و تجربه لازم براي انجام كارهاي كارشناسي ساده است. روند فعاليت موسسات آسيايي نشان مي دهد كه اين موسسات نقش مهمي در ايجاد خدمات جديد براي بازار داخلي ايفا مي كنند. اگر چه موسسات بين المللي در زمينه خدمات رتبه بندي اوراق قرضه از توانايي بيشتري برخوردارند اما موسسات داخلي مي
 • طبقه بندي اطلاعات
اخبار/ رتبه‌ها در كسب و كارآسان
ايران با دو پله صعود رتبه 129 را به خود اختصاص داد
 • امكان مقايسه ميان 183 اقتصاد جهان– از افغانستان گرفته تا زيمبابوه – را در برهه هاي مختلف زماني به وجود مي آورد. مقررات تاثيرگذار بر 11 حوزه اي كه هر كسب و كاري با آنها سر و كار دارد در اين گزارش مدنظر قرار دارند: فرآيند راه اندازي كسب و كارهاي تازه، صدور مجوزهاي ساخت و ساز، ثبت اموال غيرمنقول، تامين اعتبار، حمايت از سرمايه گذاران، پرداخت ماليات، تجارت ميان مرزي، اجراي قراردادها، تسويه كسب و كارها، تامين الكتريسيته و استخدام كاركنان. البته داده هاي مربوط به دو مورد آخر يعني تامين الك
 • دن 37 و 53 رويه براي صدور مجوز ساخت و ساز در قعر جدول جاي دارند. ضمن آنكه هنوز صدور جواز در قطر از همه كمتر و در افغانستان و ليبريا از همه بيشتر است. ثبت اموال غيرمنقول: عربستان سعودي. براي ثبت اموال غيرمنقول در عربستان تنها به 2 روز زمان نياز هست. تايلند و امارات متحده عربي وضعيت مشابهي دارند درحالي كه توگو و هائيتي با 295 و 405 روز جزو بدترين ها هستند. تامين اعتبار: مالزي. مالزي به لحاظ شاخص نيرومندي حقوق وام دهندگان و وام گيرندگان در صدر است. در عين حال كشورهايي مثل آرژانتين، كانادا، نروژ،
 • درآمد پايين يا زير متوسط همچنان با كاغذبازي هاي بوروكراتيك بيشتر، و حمايت ضعيف تري از حقوق مالكيت شان نسبت به كشورهاي ثروتمند روبه رو هستند. براي مثال صادرات در كنگو به 11 سند نياز دارد در حالي كه همين رقم در فرانسه تنها 2 سنداست. راه اندازي كسب و كارهاي تازه در كشورهاي جنوب صحراي آفريقا هنوز 18 برابر بيشتر از كشورهاي OECD هزينه دارد (نسبت به درآمد سرانه). خيلي از كسب و كارهاي كشورهاي در حال توسعه هنوز ترجيح مي دهند كه به خارج از مرزها پناه ببرند يا اينكه در بخش زيرزميني فعاليت كنند. آنها به ب
اخبار/ قاچاق شمش طلا، ترس از شفافيت درآمد و طلاي چيني
خبرگزاري فارس: آخرين وضعيت اجراي قانون ماليات برارزش افزوده با ثبت نام 1200 طلافروش، اتهام ترس طلافروشان از شفافيت درآمد، جزئياتي از قاچاق شمش طلا و كاهش آن با ماليات بر ارزش افزوده، تبديل ايران به قطب طلا تا 10 سال ديگر و ورود طلاي چيني در گفت‌وگوي فارس با كشتي آراي رئيس اتحاديه طلا مطرح شد.
 • ولا افرادي كه در صنف طلا و جواهر مشغول هستند اين‌ها به دليل سر و كار داشتن با آحاد بسيار ريز طبعا در خرج كردن هم بسيار دقيق هستند. اما مطلبي كه مي‌خواهم بگويم اين است كه قشر سنتي در حال گذار از اين مرحله است به طوريكه اكثر واحدهاي شغلي حتي كارهاي معمولي مثل رستوران و فروشگاه‌هاي سوپرماركت وقتي مي‌بينند كه تحصيلات عاليه دارند و يا حتي در شغل جواهرفروشي هم بسياري از افرادي كه در اين صنف هستند تحصيلات عاليه دارند يا حداقل در آينده‌اي نزديك طبقه اجتماعي شغل صنف طلا همه تحصيل
 • كار را انجام دهند. * چين در حال ورود به ميان كشورهاي صاحب نام طلا فارس: بزرگان طلاي دنيا هم از لحاظ توليد مصنوعات طلا و هم مصرف طلا كدام كشورها هستند. كشتي آراي: 5 كشور داريم كه در صنعت طلا و جواهر صاحب‌نام هستند اولين كشور ايتاليا و سپس تايلند، تركيه، سنگاپور و مالزي هستند و در آينده نزديك چين در حال وارد شدن به اين چرخه مي‌شود. البته به جز اين توليد بايد به ذخاير فيزيكي طلا هم اشاره كرد كه اين قدرت‌ مالي هر كشوري است منتهي آمار اين‌ها به صورت مخفي است. به نظر بندهرتبه‌‌‌بندي اعتباري, نسبت‌هاي مالي, احتمال نكول, رتبه بندي ناشر, رتبه بندي ابزار ها, عدم تقارن اطلاعاتي, موسسات رتبه‌بندي اعتباري, موديز, اس‌اندپي, فيچ, مديريت ريسك, مديريت استراتژيك, ساختار سهامداري, نسبت جاري, نسبت اهرمي, نسبت آني, پوشش هزينه بهره, پوشش نقدي, شاخص‌‌هاي اهرمي, ساختار سرمايه, حاكميت قانون, قانون پذيري, شفافيت وپاسخگويي, نظم در جنگل, مسوليت پذيري, شفافيت مالي واعتباري, حكمراني خوب وبد, نهاد ها, مقياس عدالت, برون‌سپاري (Outsourcing), برون‌سپاري, Outsourcing, برون‌سپار, پيمانكاري, برون مرز سپاري, Offshoring, فروشگاه هاي زنجيره اي آيس پك , فروشگاه هاي زنجيره اي, آيس پك , بابك بختياري, مك دونالد, استار باكس, كينگ برگر , برند سازي, برنامه‌ريزي اقتصادي, برنامه‌ريزي متمركز , طرح مارشال , توسعه اقتصادي, سياست‌گذاري, نوسازي اقتصاد , كسري بودجه, مشاوره مديريت, صنعت مشاوره , خدمت مشاوره حسابداري , انجمن مشاوران , توسعه اقتصادي دربوتسوانا, توسعه اقتصادي, بوتسوانا, توسعه انساني , فقيرترين كشورهاي جهان, الماس, صادرات الماس, رتبه‌بندي اعتباري, رتبه‌بندي, اعتباري, اعتبار, موسسات رتبه‌بندي اعتباري, موسسات رتبه‌بندي, سرمايه, بازار, دارايي, درآمد, رتبه‌بندي اوراق, رتبه‌بندي ايراني, خدمات رتبه‌بندي


100 رديف در 10 صفحه
   << بعدي  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1
دريافت آخرين اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونيکي خود و يا دوستان خود هميشه از آخرين اطلاعات سايت آگاه شويد.

دريافت آخرين اطلاعات رازنامه

مشاوره در رازنامه

  سعيد ربيعي مجد  ( مشاوره حقوقي: ثبت شركت ها و صورتجلسات، اخذ برند و كارت بازرگاني،اخذ رتبه پيمانكاري، قراردادهايEPC  )
  باسلام خدمت شما سوال من اين است كه اگر بخواهم موضوع ثبتي يك شركت را تغيير دهم بايد چه مراحلي را انجام دهم با تشكر از راهنمايي شما


  سعيد ربيعي مجد  ( مشاوره حقوقي: ثبت شركت ها و صورتجلسات، اخذ برند و كارت بازرگاني،اخذ رتبه پيمانكاري، قراردادهايEPC  )
  با سلام خدمت شما بنده به همراه يكي از دوستانم سال گذشته شركتي با مسئوليت محدود ثبت كردم كه سهم هر كدام 50 درصد است ولي حق امضاءو تعهدات مالي برعهده مديرعامل يعني شريكم هست . پس از گذشت مدتي موفق شدم


  سعيد ربيعي مجد  ( مشاوره حقوقي: ثبت شركت ها و صورتجلسات، اخذ برند و كارت بازرگاني،اخذ رتبه پيمانكاري، قراردادهايEPC  )
  سلام. آيا بدون مدرك تحصيلي و با مدرك فني و حرفه اي مي توان شركت داده پردازي ثبت كرد؟ در كل براي كسي كه مدرك مرتبط ندارد چه راه حلي پيشنهاد ميكنيد؟ با تشكر


  علي روزي طلب ( مشاور IT و امنيت اطلاعات - توسعه برنامه هاي اندرويد - IOS ...،تجارت الكترونيك و طراحي سايت )
  منظور من ، يك گروه يا تيم بود تشگيل گروه برنامه نويسي و ساخت نرم افزار هم مجوز لازم داره ؟


  احمد نورمحمدي  ( راهبري سيستم هاي مالي و عمومي حسابداري )
  سلام.با توجه به اينكه شركت در سال قبل هزينه پرداختي حقوق را كامل شناسايي نكرده و در دفاتر اظهارنامه مالياتي ثبت نگرديده است. تكليف چيست؟.(عدم شناسايي بابت ارسال ليست جريمه بيمه با توجه به بازرسي انجام


  علي روزي طلب ( مشاور IT و امنيت اطلاعات - توسعه برنامه هاي اندرويد - IOS ...،تجارت الكترونيك و طراحي سايت )
  سلام و عرض ادب ، جناب دكتر يه سوال در حوضه ثبت شركت نرم افزاري دارم ، براي ثبت شركت نرم افزاري ، ادارات ثبت ميگن كه بايد مجوز داشته باشم ، ولي براي سخت افزاري خير ميخوام بدونم اگر من سخت افزاري


  سعيد شمس ايلي ( مالي ، مالياتي و حسابداري )
  سلام چگونگي محاسبه شبكاري و شيفت كاري در محاسبه حقوق و دستمزد، لطفا براي من توضيح دهيد با تشكر


  رضا محمودي سفيدگر ( حسابداري و امور بانكي )
  با سلام خدمت جناب آقاي خوش بين در خصوص تكاليف مالياتي ميخواستم بدانم شركتي كه در سال 1391 تاسيس شده و تا كنون تكاليف مالياتي خود را انجام نداده به چه صورت بايد عمل كند؟ يادآور ميشود كه اين شركت در طو


  سعيد شمس ايلي ( مالي ، مالياتي و حسابداري )
  با سلام و عرض وقت بخير خدمت شما همكار گرامي جهت تهيه نرم افزار حسابداري مالي براي موسسات حسابداري ( شركت هاي پيمانكاري ، بازرگاني ، صنعتي و غيره جهت بستن حساب ها و نوشتن دفاتر قانوني ) ميخواستم از شم


  مهدي مقدسي ( مشاوره مالي ،حسابداري و حسابرسي مالي و مالياتي ،قانون ماليات هاي مستقيم. اكسل .قوانين بازار سرمايه، )
  با سلام و عرض وقت بخير خدمت شما همكار گرامي جهت تهيه نرم افزار حسابداري مالي براي موسسات حسابداري ( شركت هاي پيمانكاري ، بازرگاني ، صنعتي و غيره جهت بستن حساب ها و نوشتن دفاتر قانوني ) ميخواستم از شم


  عبداله لطفي ( بيمه (غير از تأمين اجتماعي) - روابط عمومي و بازاريابي )
  سلام به نظر شما در حال حاظر كدام يك از بيمه ها، شرايط بهتري براي بيمه عمر افرادقائل اند


  احمد نورمحمدي  ( راهبري سيستم هاي مالي و عمومي حسابداري )
  با سلام اگر شركتي چكهايي را هزينه كرده باشد با تاريخ هاي متعدد و شركت مشغول به كارهاي انحلال باشد ،سوالات زير را لطفاً پاسخ دهيد.؟ 1/آيا در صورت برگشت خوردن چك ها صاحبين امضا مسئول هستند و حسابهاي


  احمد نورمحمدي  ( راهبري سيستم هاي مالي و عمومي حسابداري )
  سلام من دانشجوي ارشد حسابداري هستم مي خواستم ببينم امكانش هست در زمينه انتخاب موضوع پايان نامه بهم كمك كنيد من دوس دارم در زمينه شركت هايي كه هم سيستم واقعي دارند و مالياتي كار كنم ولي دقيقا نمي دونم


  احمد نورمحمدي  ( راهبري سيستم هاي مالي و عمومي حسابداري )
  باسلام واحترام من فريبا نصيري حسابدار يك شركت كود وسم هستم كه مجوز وپروانه داره ولي فرار مالياتي داره واصلا اضهارنامه پرنكرديم وهمچنين ارزش افزوده...وازآبان سال گذشته دراين شركت مشغول به كارهستم كه ب


  رضا لطفي ( مديريت و برنامه ريزي )
  با سلام اينجانب در رشته مديريت بازرگاني مشغول به تحصيل هستم اينده شغلي در اين رشته چگونه است و براي موفقيت در اين رشته و ادامه تحصيل در خارج از كشور چه پيشنهادي داريد ايا اين رشته در خارج از كشور مي


  مهدي مقدسي ( مشاوره مالي ،حسابداري و حسابرسي مالي و مالياتي ،قانون ماليات هاي مستقيم. اكسل .قوانين بازار سرمايه، )
  جناب دكر باسلام : شركت خودروي خريداري شده در9سال پيش راقصد فروش دارد كه 90درصد قيمت خودرو ذخيره استهلاك محاسبه شده. و خودرو جديدي را باقيمت بالاتر بشكل جايگزين خريداري نموده .باتوجه به اينكه قيمت فروش


  حميده حبيبي ( مشاوركسب وكار وتجارت الكترونيك توسعه و بازاريابي و تبليغات كسب وكار  )
  سلام و تشكر. ما طراح سايت حرفه اي هستيم. براي افزايش مشتري در اين زمينه چه پيشنهادي داريد. توان ما در متقاعد كردن مشتري بسيار كم است. ممنون از پاسخ شما.


  بهمن آزموده ( مشاور حقوقي )
  با سلام اينجانب در سال 1382 يك باب انباري خود را قبل ازدريافت پايان كارساختماني از شهرداري تبديل به مغازه كردم و طبق راي كميسيون ماده صد شهردار با پرداخت مبلغي مشخص بعنوان تعرفه تبديل انباري به مغازه


  بهمن آزموده ( مشاور حقوقي )
  با عرض سلام و خسته نباشيد.داراي سرقفلي يكباب مغازه هستم.مالك سه سال پيش درخواست كارشناسي براي افزايش اجاره بها داد.امسال هم درخواست كارشناسي براي افزايش داد.ايا قانون يا ماده اي براي اينكه مثلا هر سه


  بهمن آزموده ( مشاور حقوقي )
  با سلام اينجانب در سال 1382 يك باب انباري خود را قبل ازدريافت پايان كارساختماني از شهرداري تبديل به مغازه كردم و طبق راي كميسيون ماده صد شهردار با پرداخت مبلغي مشخص بعنوان تعرفه تبديل انباري به مغازه


فهرست مشاورين


تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه .