جستجو در پورتال

اخبار/ سايت رفاهي جهت ثبت‌ شماره حساب‌ها از اسفندماه باز مي‌شود
خبرگزاري فارس : وزير رفاه و تأمين اجتماعي از بازگشايي مجدد سايت آمار ظرف يك هفته آينده جهت ثبت‌‌نام براي متقاضيان يارانه خبر داد و گفت: بعد از ثبت‌نام و انجام كارهاي راست‌آزمايي، سايت رفاهي اسفندماه جهت ثبت شماره حساب‌ها براي واريز يارانه‌‌ها باز مي‌شود.
 • هدفمندسازي يارانه‌ها به سمت تورم صفر برويم يعني اينكه با يك اقتصاد بسيار درخشان در خدمت مردم باشيم. محصولي افزود: تمام افرادي كه تا قبل از 21 مهرماه شماره حساب‌ خودشان را در سايت رفاهي وارد كردند و مورد تأييد واقع شده است، يارانه خود را دريافت كرده‌اند. وزير رفاه ادامه داد: اگر احياناً افرادي قبل از 21 مهرماه 89 شماره حساب خود را اعلام كردند و مشكلي در خصوص حساب خودشان داشته باشند يعني بخواهند حسابشان را جابجا كنند يا اينكه سايت نشان ‌دهد كه پول به حساب‌شان رفته و ب
 • جا كنند يا اينكه سايت نشان ‌دهد كه پول به حساب‌شان رفته و بانك اعلام كند كه نمي‌توانند برداشت كنند، بايد به بانك مربوطه مراجعه و مشكل خود را پيگيري كنند. وي در خصوص افرادي كه در سايت آمار ثبت‌نام كرده‌اند ولي در سايت رفاهي شماره حساب خود را اعلام نكرده‌اند، گفت: اين افراد در اسفندماه مي‌توانند شماره حساب خود را ثبت كنند ضمن اينكه نخستين پرداختي يارانه به اين افراد در سال 90 صورت مي‌گيرد. محصولي همچنين در خصوص اصلاح اطلاعات برخي از افراد گفت: اين افراد
 • در خصوص اصلاح اطلاعات برخي از افراد گفت: اين افراد مي‌توانند از زماني كه سايت آمار مجدداً باز خواهد شد مراجعه و اصلاحات خود را انجام دهند. وزير رفاه اضافه كرد: چنانچه مبلغ يارانه‌ها درحساب افراد كم شده است اين افراد بايد به بانك مراجعه و پيگيري كنند و بانك در اين حالت مشكل آنها را برطرف مي‌كند. *بانك‌ها حق ندارند مبلغ يارانه‌ها را برداشت كنند وي بيان داشت: هيچيك از بانك‌ها حق ندارند نسبت به طلب‌هايي كه قبلاً از مردم داشته‌اند از حساب يارانه‌ها ب
قوانين و مقررات/ قانون بودجه سال 1389 كل كشور
قانون بودجه سال 1389 كل كشور
 • اين اعتبارات را بر اساس سياستگذاريها و اولويت هاي تحقيقاتي تعيين شده توسط شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري هزينه نموده و هر سه ماه يك بار گزارش عملكرد خود را به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ارائه نمايند. وزارت علوم، تحقيقات و فناوري موظف است پس از دريافت گزارش و حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه 1390 گزارش جامعي از عملكرد اعتبارات تحقيقاتي كشور را به همراه نتايج و دستاوردهاي پژوهشي تهيه و پس از تأييد در شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد. آيين نامه اجرايي اين بند حدا
 • پرورشي و سازمان تربيت بدني ايران و سازمان بهزيستي كشور و كميته امداد امام خميني(ره) و شهرك هاي علمي و صنعتي و فنآوري و تحقيقاتي و اورژانس و پروژه هاي ورزشي و بهداشتي و شهري و روستايي. ط- علاوه بر اعتبارات پژوهشي كه ذيل هر دستگاه در پيوست شماره(4) منظور شده است اجازه داده مي شود تا دو درصد(2%) از اعتبارات هزينه اي و يا تملك دارايي هاي سرمايه اي كليه دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري براي انجام امور پژوهشي و توسعه علمي و فناوري ترجيحاً در همان دستگاه در قالب مباد
 • يافتي طي مدت پنج سال خواهد بود. اين قانون در حكم تضمين بازپرداخت مبالغ تسهيلات توسط وزارت نفت از طريق شركت تابعه ذي ربط بوده و بانكها نيز مجاز به پرداخت تسهيلات درخواستي شركتهاي گاز استاني با تأييد استانداري هر استان بوده و استاندار هر استان موظف به پيگيري اجراء اين قانون مي باشد. م- به منظور ايجاد و توسعه فرصتهاي شغلي بخش كشاورزي در مناطق روستايي و عشايري تا مبلغ دو هزار ميليارد (2.000.000.000.000)ريال تسهيلات از منابع صندوق مهر امام رضا (ع) با هماهنگي كميته برنامه ريزي شهرستانها به
 • طبقه بندي اطلاعات
قوانين و مقررات/ اساسنامه تعاونيهاي مسكن مهر
اساسنامه تعاونيهاي مسكن مهر
 • ودن سايرحقوق و مطالبات وي،به ديون تعاوني تبديل ميشود و پس از كسربدهي وي به تعاوني، به او يا ورثه اش ظرف مدت سه ماه پرداخت و تسويه حساب خواهدشد. تبصره-1 :      - در صورت انصراف عضو در هر مرحله اي هزينه سازماندهي كسر و مابقي مبلغ دريافتي پس از جايگزين شدن عضو ديگر مسترد مي‌گردد. تبصره -2 :     - در صورت اخراج عضو در هر مرحله اي هزينه سازماندهي و كليه خسارت وارده به تعاوني از كل مبلغ واريزي كسر و  مابقي مبلغ پس از جايگزين شدن عضو ديگر مسترد مي‌
 • انعقاد قرارداد با عضو بوده و در قرارداد بين تعاوني و عضو (كه پس از اخذ پروانه ساختماني منعقدمي شود) ذكر مشخصات و تعهدات طرفين و موارد ذيل ضروري است:       الف) اعلام نام شركت يا شركتهاي ذيصلاح انبوه سازي طرف قرارداد با ذكر شماره و تاريخ  عقد قرارداد هر يك و اعلام نام مهندس يا مهندسين ناظر يا مشاور پروژه . .     ب) مشخصات واحد مسكوني: شامل محل زمين, مساحت واحد مسكوني (داراي پروانه ساختمان) و ساير مشخصات لازم ج- ذكر شماره و تاريخ قرارداد اجاره 99 سا
 • مربوط به هر پروژه شامل آب ، برق ، زهكشي و فاضلاب و فضاي سبز و مواردي از اين قبيل كه حكم مشاعات را داشته  و قبلا " به اطلاع اعضا رسيده است  ، كلا " به عهده اعضاء در آن پروژه مي باشد . ماده 54 : هيأت مديره تعاوني موظف است نسبت به پيگيري  دريافت تسهيلات يارانه اي مربوطه براي اعضاء در مراحل مختلف ساخت مسكن از طريق بانك عامل اقدام نمايد. بخش سوم : رعايت موازين و ضوابط فني ساخت ماده 55: هيات مديره نمي تواند واحدهاي مسكوني مازاد بر تعداد اعضاي تعاوني احداث نمايد و موظف است
 • طبقه بندي اطلاعات
مشاوره/ با عرض سلام و احترام بدليل اينكه تعاوني هاي مسكن مهر از پرداخت ماليات معاف مي باشند، لذا در قراردادهاي پيمانكاري، حق ماليات را تقبل ميكنند. آيا اين امر از لحاظ قوانين و مقررات صحيح مي باشد. با تشكر
با عرض سلام و احترام بدليل اينكه تعاوني هاي مسكن مهر از پرداخت ماليات معاف مي باشند، لذا در قراردادهاي پيمانكاري، حق ماليات را تقبل ميكنند. آيا اين امر از لحاظ قوانين و مقررات صحيح مي باشد. با تشكر
 • جهت اطلاع و بهره برداري لازم ارسال و ابلاغ مي گردد. بديهـي اسـت سازندگاني كه خارج از چهارچوب تفاهم نامه مسكن مهر به عـنوان پـيمانكار با وزارت راه و شهرسازي( مسكن و شهرسازي) يا تعاوني هاي مسكن يا ساير اشخاص در قبال دريافت حق الزحمه نسبت به احداث ساختمان اقدام مي نمايند مشمول اين مصوبه نبوده و حسب مقررات مشمول ماليات عملكرد و ماليات تكليفي موضوع ماده 104 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27/11/1390 و همچنين ماليات بر ارزش افزوده بابت خدمات ارائه شده خواهند بود.
 • مرجع ناظر:دادستاني انتظامي مالياتي نحوه ابلاغ: فيزيكي لطفاً هر گونه ابهام و توضيح را از طريق شماره تلفن 33967085 با دفتر تشخيص و حسابرسي مالياتي مطرح و پيگيري نماييد.       شماره: 169467/ت47267هـ تاريخ:28/8/1390
 • بوه‌سازي، تعاوني و گروههاي چندخانواري احداث مي‌شوند. ملزم به رعايت الگوي مصرف مسكن مي‌باشند. در پروژه‌هاي مسكن مهر كه در اراضي ملكي اشخاص حقيقي يا حقوقي و يا به صورت اضافه اشكوب احداث مي‌گردند، ضمن استفاده از تسهيلات و يارانه مسكن مهر الزامي به رعايت الگوي مصرف وجود ندارد. 4-مـراحل پــرداخـت تــسهيـلات احـداث واحـدهاي صـنعتـي و غيـرصنعتـي مـسكن مهـر بـه شـرح زيـر تعيين مي‌شود: الف ـ پايان فونداسيون پـانـزده درصـد (15%)، ب ـ پـايـان اسـكلت و سـقف چـهل د
اخبار/ نصب برچسب قيمت كالا
پايگاه اطلاع رساني دولت: سازمان بازرگاني استان تهران در اطلاعيه‌اي اعلام كرد: تمامي واحدهاي صنفي و خدماتي ملزم به رعايت نصب برچسب قيمت كالا و خدمات و همچنين صدور فاكتور معتبر هستند.
 • ون منطبق باشد. در اين اطلاعيه تاكيد شده است: با عنايت به قوانين مشروحه از مردم تقاضا مي‌شود در صورت مشاهده هرگونه تخلفات صنفي مراتب را سريعا از طريق شماره تلفن 124 اعلام كنند. در همين راستا سامانه 124 به صورت شبانه روز آماده پاسخگويي بوده كه پس از دريافت شكايت نسبت به ارائه كد پيگيري به شاكي اقدام مي‌كند. بر اين اساس ، از طريق وب سايت WWW.TCOMMERCE.IR و انتخاب موضوع طرح شكايت از طريق 124 شكايت مورد نظر به صورت مستقيم به سامانه ارسال كه پس از اخذ كد رهگيري قابل پيگيري است.
مقالات/ خصوصي‌سازي شركت‌هاي آب و برق؛ چالش‌ها و فرصت‌ها
يكي از مهم‌ترين راهبردهاي دولت‌ها براي افزايش كارآيي بخش‌هاي مختلف اقتصادي، حمايت از تقويت بخش خصوصي و گام‌ برداشتن در مسير خصوصي‌سازي است.
 • را برعهده داشت. اين سازمان براي خصوصي شدن با موانع زير مواجه بود. - شكاف درآمد ـ هزينه: هزينه هاي عملياتي بسيار بالاي اين سازمان باعث بدهكاري شديد آن به دولت هند شده بود و از آنجا كه زيان دهي يك سازمان يك شبه رفع نمي شود، خريداران بخش خصوصي خواهان دريافت سوبسيد به مدت چند سال پس از خريد اين سازمان بودند. - شرايط نامناسب شبكه: شبكه برق اين سازمان در وضعيت نامطلوبي قرار داشت و برآوردهاي اوليه حاكي از نياز به سرمايه گذاري 214 ميليون دلاري، طي يك دوره 5ساله به منظور نوسازي شبكه بود. - اطلاعات ضع
 • ن نيز از خصوصي سازي، جذب سرمايه هاي بخش خصوصي (داخلي يا بين المللي) براي گسترش توزيع برق، آب رساني يا توسعه شبكه فاضلاب است، بايد جلب مشاركت بخش خصوصي در طرح هاي توسعه اي خود را در اولويت قرار داده و زمينه سودآوري و تضمين اصل سرمايه را در اين طرح ها پيگيري نمايد. افق زماني خصوصي سازي براي خصوصي سازي صنعت آب و برق بايد فرصت زماني لازم پيش بيني و برنامه ريزي شود. مطالعات جهاني نشان مي دهد كه هرگونه تعجيل در خصوصي سازي، پيش از انجام اصلاحات ساختاري و قانوني، احتمال شكست طرح را افزايش خواهد دا
 • طبقه بندي اطلاعات
اخبار/ ضرر و زيان هر روز تعطيلي در تهران
رييس فراكسيون محيط زيست مجلس شوراي اسلامي، در موضوع آلودگي هوا اقدامات پيشگيرانه را مقدم بر تعطيلي دانست و گفت: تعطيلات پيش‌بيني نشده ضررهاي جبران‌ناپذيري به اقتصاد كشور وارد مي‌كند،
 • بال دارد، نظم كشور را دچار اختلال مي‌كند، برنامه‌هاي مردم و مسئولان را بهم مي‌زند، بخش خصوصي خسارات هنگفتي متحمل مي‌شود، قشرهاي مختلف اجتماعي نظير پزشكان، اصناف، دانشجويان و...هم با مشكل مواجه مي‌شوند و  از نظر حقوقي هم دريافت‌ها، پرداخت‌ها و مراجعات بانكي و حضور در محاكم قضايي از رهگذر اين تعطيلات دچار وقفه و معضل مي‌شوند.   رييس فراكسيون محيط زيست در ادامه گفت‌وگو با ايسنا تاكيد كرد: براي كاهش آلودگي هوا مسوولان بايد قبل از هر تصميمي در خ
دريافت آخرين اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونيکي خود و يا دوستان خود هميشه از آخرين اطلاعات سايت آگاه شويد.

دريافت آخرين اطلاعات رازنامه

مشاوره در رازنامه

  حميده حبيبي ( مشاوركسب وكار وتجارت الكترونيك توسعه و بازاريابي و تبليغات كسب وكار  )
  سلام و تشكر. ما طراح سايت حرفه اي هستيم. براي افزايش مشتري در اين زمينه چه پيشنهادي داريد. توان ما در متقاعد كردن مشتري بسيار كم است. ممنون از پاسخ شما.


  بهمن آزموده ( مشاور حقوقي )
  با سلام اينجانب در سال 1382 يك باب انباري خود را قبل ازدريافت پايان كارساختماني از شهرداري تبديل به مغازه كردم و طبق راي كميسيون ماده صد شهردار با پرداخت مبلغي مشخص بعنوان تعرفه تبديل انباري به مغازه


  بهمن آزموده ( مشاور حقوقي )
  با عرض سلام و خسته نباشيد.داراي سرقفلي يكباب مغازه هستم.مالك سه سال پيش درخواست كارشناسي براي افزايش اجاره بها داد.امسال هم درخواست كارشناسي براي افزايش داد.ايا قانون يا ماده اي براي اينكه مثلا هر سه


  بهمن آزموده ( مشاور حقوقي )
  با سلام اينجانب در سال 1382 يك باب انباري خود را قبل ازدريافت پايان كارساختماني از شهرداري تبديل به مغازه كردم و طبق راي كميسيون ماده صد شهردار با پرداخت مبلغي مشخص بعنوان تعرفه تبديل انباري به مغازه


  مشاور بازاريابي و توسعه كسب و كار نور ( مشاور بازاريابي و كسب و كار )
  با سلام و تشكر. براي افزايش فروش يك خودرو كه به تازگي وارد بازار شده و هيچ كس آن را نميشناسد چه پيشنهادي داريد؟ ممنون


  بهمن آزموده ( مشاور حقوقي )
  با سلام پدرم درسال 1374 اقدام به خريد يك باب مغازه بصورت قرارداد امتياز سرقفلي نامحدود درشهر اهواز منطقه بازار عامري نموده.حال با گذشت 19سال مجبور به فروش اين امتياز شده است ودرطي اين مدت بازسازي وتجه


فهرست مشاورين


تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه .