جستجو در پورتال

مقالات/ اقتصاد سياسي نفت
تاريخ اقتصادي كشورهاي صادركننده مواد معدني اغلب مايوس‌كننده بوده است. بالاخص اينكه در طول چند دهه اخير صادركنندگان نفت بسيار بدتر از كشورهايي كه از لحاظ مواد معدني فقير محسوب مي‌شوند، عمل كرده‌اند.
مقالات/ مباني نظري مالكيت از نگاه لاك
بحث مالكيت يكي از بحثهاي مهم در انديشه سياسي، اقتصادي واخلاقي جهان جديد است كه با بسياري از مضامين نظري پيوند مي خورد. در اينجا مفهوممالكيت از نگاه لاك به بحث گذاشته مي شود.
 • صل سازند پيش تر در نظام سياسي آكوئيناس قديس مطرح شده بود.لاك در رساله دوم بهاين توفيق رسيد كه با مراجعه به اصول اوليه وضع طبيعي و كشف حلقه هاي مفقود شدهانديشه سياسي انگلستان به طور اخص و جهان غرب به طور اعم ، به وضع مالكيت ، كه درپرتو نظام پدرسالاري فيلم و پيروان او به شكلي كاملا سبكي از اصل طبيعي درآمده بود، سامان دهد و يكي ديگر از ستونهاي نظام سياسي خود را با نام حفاظت از مال ، دركنار اصول آزادي و حفاظت از جان ، در باتلاق نظام اجتماعي ، سياسي و اقتصاديانگلستان تا حصول وضعيت اطمينان بخش محكم كن
 • انا تخلفي از او سر مي زند به راحتي شناخته مي شد و فورا محكوم به مجازات ميگرديد بنابراين كنترل انسان در وضع طبيعي بسيار ساده بود. او در حد توانايي خود سعي مي كرد تا از ميوه درختان و گوشت حيوانات وحشي تامينمعاش كند و از رنج خود بكاهد. اما شرايط زندگي و عقل حسابگر چنين اقتضا مي كرد تااو براي آسايش و رفاه بيشتر روز به روز پيچيده تر عمل كند و معاش خود را با كار وابزار مناسب تري تامين كند. اما اختراع پول و موافقت ضمني انسانها بر سر ارزش زمينموجب شد كه وضعيت ديگري بر قيمت زمين حاكم گردد. ا
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ زندگي و آثار مايكل پولاني آزاديخواه ناشناخته
مايكل پولاني- پزشك، دانشمند، فيلسوف، و مفسر سياسي- يكي از بزرگ‌ترين متفكران قرن بيستم بود، كه اغلب دست‌كم گرفته شد. او از 1914 تا 1933 تحولات بزرگ اروپا را شخصا تجربه كرد.
 • راي دفاع از آزادي علم، بايد از آزادي به طور كلي دفاع نمايد و جايگزيني براي طرح هاي اقتصاد اشتراكي كه راه حل بيكاري معرفي مي شدند، بيابد. به همين دليل مي بينيم كه پولاني از دهه 30 به بعد، بيشتر و بيشتر درباره موضوعات سياسي و اقتصادي صحبت مي كند و حتي فيلم هايي را در مورد نقش پول، به منظور مقابله با فيلم هاي تبليغاتي شوروي كه كارخانه هاي خود را (مثلا) در حال توليد پيوسته فزاينده نشان مي دادند، تهيه كرد. او به همراه جي.آر. بيكر انجمن آزادي در علم را تاسيس نمود. و مدتي بعد به دوستش اف.اي. هايك در كن
 • يل موجودات زنده، زندگي و زيست شناسي به فيزيك و شيمي صرف؛ *ارائــــــه يك هستي شناســــــي مرتبهــــ اي (Hierarchical Ontology) جايگزين براي سطوح متفاوت پيچيدگي هاي فزاينده، كه هر كدام با اصول عملكردي مختص به خود هدايت شده و اين اصول نيز با توجه به شرايط مرزي ممكن، توسط سطوح قبلي و پايين تر تعيين مي گردند؛ *امحاي دوگانگي ميان واقعيت و ارزش و توصيف و ارزيابي در سطوح: حيات، ادراك، هوش و خودآگاهي (Personhood)، كه در آنها دستاوردها چه موفق و چه شكست خورده جايگزين فرآيندها و رويدادهاي «صرف&ra
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ مبارزه با فساد؛ تجارتي خوب و مناسب
در گذشته‌‌اي نه چندان دور، وقتي پاي رشوه به ميان مي‌آمد، نه تنها با شركت‌ها و بنگاه‌ها در بسياري از كشورهاي توسعه يافته، موافقت صورت مي‌گرفت، بلكه خود دولت‌ها نيز رشوه‌دهي را ترغيب و تشويق مي‌كردند و در اين زمينه نيز معافيت‌هاي مالياتي و ديگر محرك‌هاي قانوني ارايه مي‌كردند. اما رشوه‌دهي، يك استراتژي حرفه‌اي و كاري نيست، بلكه جرم محسوب مي‌شود.
 • ب شوند يا قدمي در جهت به انحراف كشاندن فرآيندهاي سياسي باشند كه موجب خواهد شد كه ثروت كشورهاي فقير چپاول شود، مقامات دولتي فاسد قدرتمند گردند، اعتماد عمومي تنزل يابد و نسل هاي مختلف، در فقر، درگيري و يا حتي تروريسم، به هم قفل شوند. گوردون گكو، در فيلم وال استريت در دهه 1980 گفت: طمع، خوب است. از آن پس تغييرات عظيمي در ديدگاه افراد نسبت به فساد روي داده است. سازمان هايي مثل بانك جهاني كه اين موضوع را از مدت ها قبل، تابو تلقي مي كردند، امروزه به پيشرفت اين مباحث كمك مي كنند. در واقع شركت ها و ب
 • ي سوئيس و ... برده شده است، مبنايي حقوقي خواهد داشت. موسسه شفافيت بين الملل، با همكاري مسووليت اجتماعي بين الملل و ديگر سازمان ها و شركت ها، اصول تجاري مقابله با ارتشاء را به وجود آورد كه چارچوبي كلي براي سياست هاي ضد رشوه دهي است و مي تواند در هر شرايطي به كاربرده شود. هم اكنون تعداد فزاينده اي از شركت هاي سراسر دنيا، براي بسط سياست هاي ضد رشوه خود، از اين ابزار استفاده مي كنند. اين اصول، همچنين مبنايي براي سياست هاي بخشي ضدفساد بوده اند كه توسط TI، در صنايع استخراجي و شركت هاي فعال در حوزه ا
 • دني، از جمله شفافيت بين الملل، اصل دهم و پاياني (شفافيت و ضدفساد) به اين موافقتنامه افزوده شد. اصول سرمايه گذاري مسوولانه كه ابتكاري است كه مورد حمايت سازمان ملل قرار دارد، در ابتداي امسال توسط نمايندگان زيادي از سرمايه گذاران نهادي اتخاذ گرديد. اين شرايط داوطلبانه هستند، اما براي شكل گيري مفهوم جديدي از چگونگي انجام اخلاقي كارهاي تجاري شروعي در خور ستايش مي باشند. تبعيت داوطلبانه و اختياري، عاملي مهم در بهبود رفتار شركت هاست، اما بايد به واسطه نظارت هاي دقيق و آگاهانه، به همراه ارزيابي و تقوي
 • طبقه بندي اطلاعات
قوانين و مقررات/ استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 21‏-حسابداري‌ اجاره‌ها
هدف‌ اين‌ استاندارد، تجويز رويه‌هاي‌ حسابداري‌ و افشاي‌ مناسب‌ براي‌ اجاره‌هاي‌ سرمايه‌اي‌ و عملياتي‌ توسط‌ اجاره‌دهنده‌ و اجاره‌كننده‌ است‌
 • اجاره‌ها به استثناي‌ موارد زير بكار گرفته‌ شود : الف. قراردادهاي‌ اجاره‌ براي‌ اكتشاف‌ يا بهره‌برداري‌ از منابع‌ طبيعي‌ مانند نفت‌، گاز، جنگل‌، فلزات‌ و ساير حقوق‌ مربوط‌ به‌ معادن‌، و ب‌ . قراردادهاي‌ اعطاي‌ مجوز درخصوص‌ استفاده‌ از مواردي‌ نظير فيلمهاي‌ سينمايي‌ و ويديويي‌، نمايشنامه‌، حق‌ اختراع‌، حق‌ تأليف‌ و نرم‌افزارهاي‌ رايانه‌اي‌.   4 . اين‌ استاندارد، براي‌ قراردادهايي‌ كاربرد دارد كه‌ حق‌ استفاده‌ از دارايي‌ را انتقال‌ مي‌دهد، حتي‌ اگر بخش‌ عمده‌اي‌ از خدمات‌ تعمير و نگهداري‌ دارا
 • از حداقل‌ اجاره‌ بهاي‌ قابل‌ پرداخت‌ در طول‌ دوره‌ اجاره‌ به اضافه‌ مبلغ‌ مورد نياز براي‌ استفاده‌ از اختيار خريد مزبور است‌.   ارزش‌ منصفانه : مبلغي‌ است‌ كه‌ خريداري‌ مطلع‌ و مايل‌ و فروشنده‌اي‌ مطلع‌ و مايل‌ مي‌توانند در معامله‌اي‌ حقيقي‌ و در شرايط‌ عادي‌، يك‌ دارايي‌ را در ازاي‌ مبلغ‌ مزبور با يكديگر مبادله‌ كنند. عمر اقتصادي‌ : عبارت‌ است‌ از : الف‌. مدت‌ زماني‌ كه‌ انتظار مي‌رود يك‌ دارايي‌ از لحاظ‌ اقتصادي‌ توسط‌ يك‌ يا چند كاربر قابل‌ استفاده‌ باشد، يا ب‌ . تعداد توليد يا واحدهاي‌
 • اره‌ نيست‌. ارزش‌ باقيمانده‌ تضمين‌ شده : عبارت‌ است‌ از: الف. در مورد اجاره‌كننده‌، آن‌ بخش‌ از ارزش‌ باقيمانده‌ دارايي‌ كه‌ توسط‌ اجاره‌كننده‌ يا شخص‌ وابسته‌ به‌ وي‌ تضمين‌ گرديده‌ است‌ (مبلغ‌ تضمين‌ شده‌ حداكثر مبلغي‌ است‌ كه‌ مي‌تواند تحت‌ هر شرايطي‌ قابل‌ پرداخت‌ باشد)، و ب‌ . در مورد اجاره‌دهنده‌، آن‌ بخش‌ از ارزش‌ باقيمانده‌ دارايي‌ كه‌ توسط‌ اجاره‌كننده‌ يا شخص‌ ثالثي‌ تضمين‌ شده‌ است‌. ارزش‌ باقيمانده‌ تضمين‌ نشده : عبارت‌ است‌ از آن‌ بخش‌ از ارزش‌ باقيمانده‌ دارايي‌ كه‌ اجاره‌دهند
 • طبقه بندي اطلاعات
قوانين و مقررات/ بخش‌ 50 : شواهد حسابرسي‌ ‏
هدف اين بخش، ارائه استانداردها و راهنماييهاي لازم درباره انواع شواهد حسابرسي، كميت وكيفيت شواهد حسابرسي و روشهاي كسب اين‌گونه شواهد در حسابرسي صورتهاي مالي است.
 • ت. 10 . حسابرس به ندرت درگير تشخيص اصالت مستندات مي شود، چون نه براي اين كار آموزش ديده است و نه از وي انتظار مي رود چنين تخصصي را دارا باشد. با اين وجود، حسابرس قابليت اعتماد اطلاعات مورد استفاده به عنوان شواهد حسابرسي، چون تصوير مدارك، دورنگارها، فيلم، اسناد الكترونيكي و در صورت لزوم، كنترلهاي حاكم بر تهيه و نگهداري اين مستندات را مورد توجه قرار مي دهد. 11 .هرگاه حسابرس براي اجراي روشهاي حسابرسي از اطلاعات تهيه شده در واحد مورد رسيدگي استفاده كند، بايد شواهد حسابرسي درباره صحت و كامل بودن آن
 • واهد حسابرسي درباره صحت و كامل بودن اطلاعات تهيه شده به وسيله سيستم اطلاعاتي واحد مورد رسيدگي را مي توان همزمان با بكارگيري روشهاي حسابرسي درباره اين اطلاعات به انجام رساند، البته به اين شرط كه كسب شواهد مذكور، بخشي لاينفك از روشهاي حسابرسي باشد. در شرايط ديگر، حسابرس ممكن است شواهد حسابرسي مربوط به صحت و كامل بودن اطلاعات را از طريق آزمون كنترلهاي حاكم بر تهيه و نگهداري آن اطلاعات كسب كرده باشد. به هر حال، در برخي موارد، اين امكان وجود دارد كه حسابرس اعمال روشهاي حسابرسي بيشتري را ضروري تشخيص د
 • براي ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت و طراحي و اجراي روشهاي حسابرسي لازم بدست آورد. حسابرس با در نظر گرفتن انواع مختلف تحريفهاي ممكن، از ادعاهاي مديريت براي ارزيابي خطرها استفاده مي كند و به طراحي روشهاي حسابرسي متناسب با خطرهاي ارزيابي شده مي پردازد. شرايطي خاص كه در آن حسابرس ملزم به كسب شواهد حسابرسي در سطح ادعاهاي مديريت است، در ساير استانداردهاي حسابرسي مطرح شده است. 17 . ادعاهاي مديريت كه توسط حسابرس مورد استفاده قرار مي گيرد به شرح زير طبقه بندي مي شود: الف- ادعاهاي مربوط به گروههاي معا
 • طبقه بندي اطلاعات
مشاوره/ سلام.طبق طرح طبقه بندي مشاغل تفاوت زيادي بين شاغلين با مدرك ليسانس فوق ديپلم و ديپلم نيست.سازمان(دولتي) ما ميخواهد به پرسنل با مدارك بالاتر حقوق بيشتري پرداخت كند اما طبق قوانين اداره كار پيشنهاد بنده دادن گروههاي شغلي 14 به بالا به اين پرسنل بوده اما كتاب طرح طبقه بندي مشاغل شرايط انتصاب مشاغل 14 به پايين را توضيح داده است .چگونه ميتوانم به شرايط انتصاب مشاغل 14 به بالا دسترسي پيدا كنم؟
 • غل شرايط انتصاب مشاغل 14 به پايين را توضيح داده است .چگونه ميتوانم به شرايط انتصاب مشاغل 14 به بالا دسترسي پيدا كنم؟ ؟ با سلام با سلام بخشنامه شماره 139845 وزارت كار را در اينترنت سرچ كنيد ويا از سايتهاي ذيل دانلود فرمائيد. www.irimlsa.ir http://www.kar-khozestan.ir/NewsDetail.aspx?id=133&ct=circular 17/2/88
مشاوره/ با سلام در شركت هاي سينمايي آيا براي ساخت هر فيلم يك حساب باز مي كندد و تمامي هزينه هاي ثبت شده را در آن ثبت ميكنند؟ منظورم اينه كه آيا مثل هزينه يابي سفارش كار است؟ سوال دومم اينه كه در شركت هاي سينمايي هزينه ها را تحت چه عنواني ثبت ميكنن؟ مثلا دستمزد بازيگران و...؟
 • پرسش و پاسخ با سلام در شركت هاي سينمايي آيا براي ساخت هر فيلم يك حساب باز مي كندد و تمامي هزينه هاي ثبت شده را در آن ثبت ميكنند؟ منظورم اينه كه آيا مثل هزينه يابي سفارش كار است؟ سوال دومم اينه كه در شركت هاي سينمايي هزينه ها را تحت چه عنواني ثبت ميكنن؟ مثلا دستمزد بازيگران و...؟ ؟ با سلام 1-در كل بله اما شرايط هرساخت هر فيلم بسته به مشاركت كنندگان در مراحل مختلف وتقسيم اجزاء وفعاليتها بين مشاركت كنندگان لازم است اطل
 • طبقه بندي اطلاعات
قوانين و مقررات/ ماليات بردرآمد اشخاص حقوقي
قانون مالياتهاي مستقيم كه در تاريخ27/11/1380 به تصويب مجلس شوراي اسلامي با اعمال آخرين الحاقات و اصلاحات رسيده به تفكيك موضوع در اين نوشتار ارائه شده است
 • الياتي كه از بهره برداري سرمايه در ايران يا از فعاليت هايي كه مستقيماً يا به وسيله نمايندگي ازقبيل شعبه، نماينده، كارگزار و امثال آن در ايران انجام مي دهند يا از واگذاري امتيازات و ساير حقوق خود، انتقال دانش فني، دادن تعليمات، كمك هاي فني يا واگذاري فيلم هاي سينمايي از ايران تحصيل مي كنند به نرخ مذكور دراين ماده مشمول ماليات خواهند بود نمايندگان اشخاص و مؤسسات مذكور در ايران نسبت به درآمدهايي كه به هر عنوان به حساب خود تحصيل مي كنند طبق مقررات مربوط به اين قانون مشمول ماليات مي باشند. تبصره 3-
 • سال تقسيم يا انتقال يا كاهش سرمايه اضافه مي شود. اين حكم شامل اندوخته هاي سود ناشي از فعاليت هاي معاف مؤسسه در دوران معافيت و اندوخته موضوع ماده (138) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 3/12/1366و اصلاحيه هاي بعدي آن تا تاريخ تصويب اين اصلاحيه پس از احراز شرايط مربوط تا آن تاريخ نخواهد بود. اندوخته هايي كه ماليات آن تا تاريخ لازم الاجرا شدن اين اصلاحيه وصول گرديده در صورت تقسيم يا انتقال به حساب سود و زيان يا سرمايه يا انحلال مشمول ماليات ديگري نخواهد بود. ماده 109- درآمد مشمول ماليات در مو
 • مه گزاران در منافع و نحوه احتساب آنها با رعايت مقررات تعيين شده از طرف شوراي عالي بيمه خواهد بود . كليه اقلام مزبور به استثناي كارمزد بايد در قرارداد بيمه ذكر شده باشد . تبصره 4- اقلام مربوط به معاملات بيمه هاي اتكايي اعم از قبولي يا واگذاري براساس شرايط قراردادها و يا توافق هاي مؤسسات بيمه ذيربط خواهد بود. تبصره 5- مؤسسات بيمه خارجي كه با قبول بيمه اتكايي از مؤسسات بيمه ايراني تحصيل درآمد مي نمايند مشمول مالياتي به نرخ دو درصد حق بيمه دريافتي و سود حاصل از سپرده مربوط در ايران مي باشند، درصو
 • طبقه بندي اطلاعات
قوانين و مقررات/ هزينه هاي قابل قبول و استهلاك
قانون مالياتهاي مستقيم كه در تاريخ27/11/1380 به تصويب مجلس شوراي اسلامي با اعمال آخرين الحاقات و اصلاحات رسيده به تفكيك موضوع در اين نوشتار ارائه شده است
 • يمتها ارزش آن تقليل مي يابد قابل استهلاك است. 2- مأخذ استهلاك، قيمت تمام شده دارائي مي باشد. 3 - استهلاكات از تاريخي محاسبه مي شود كه دارايي قابل استهلاك آماده براي بهره برداري، دراختيار مؤسسه قرار مي گيرد. درصورتيكه دارائي قابل استهلاك به استثناء فيلمهاي سينمائي وارده از خارج كشور از تاريخ اولين نمايش قابل استهلاك خواهدبود. درخلال ماه دراختيار مؤسسه قرار گيرد، ماه مزبور درمحاسبه منظور نخواهد شد. درمورد كارخانجات دوره بهره برداري آزمايشي جزء بهره برداري محسوب نمي گردد. 4-هزينه هاي تأسيس از قب
 • فروش مال قابل استهلاك يا مسلوب المنفعه شدن ماشين آلات زياني متوجه مؤسسه گردد، زيان حاصل معادل ارزش مستهلك نشده دارائي منهاي حاصل فروش (درصورت فروش) يكجا قابل احتساب درحساب سود و زيان همان سال مي باشد. تبصره – درمورد محاسبه ماليات تهيه كنندگان فيلمهاي ايراني كه در ايران تهيه مي شود قيمت تمام شده فيلم در سال اول بهره برداري و درصورتيكه درآمد فيلم تكافو نكند در سالهاي بعد درمحاسبه درآمد مشمول ماليات منظور خواهد شد. ماده 150- طرز محاسبه استهلاك به شرح زير است: الف ـ درموارديكه طبق
 • طبقه بندي اطلاعاتاقتصاد سياسي نفت, اقتصاد سياسي, قيمت نفت, صادر كننده نفت, سيتم مالي , سيستم بازرسي درآمد نفت, سياست مديريت مالي, طلاي سياه, رانت اقتصادي, اوپك, دموكراسي بالغ, دموكراسي فرقه‌اي, ديكتاتوري پدرسالار, ديكتاتوري چپاولگرا و ديكتاتوري اصلاح‌گرا, رانت نفتي, مالكيت, انديشه سياسي, اقتصادي واخلاقي, مفهوم مالكيت, نگاه لاك, مايكل پولاني, پديدارشناسي, زبان و معنا, فلسفه علم, فلسفه سياسي و اجتماعي, هستي‌شناسي و ماوراءالطبيعه, زيبايي‌شناسي, معماي ديالكتيكي, تحقير آزادي, برنامه‌ريزي اشتراكي, جامعه باز, معرفت شخصي, مبارزه با فساد وجامعه مدني, رشوه دهي, فساد, موسسه بين‌المللي شفافيت, حداكثرسازي كوتاه‌مدت سود, شفافيت و پاسخگويي مالي, موسسه شفافيت بين‌الملل, فساد سيستماتيك, پولشويي بين‌المللي, استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 21‏, حسابداري‌ اجاره‌ها, اجاره عملياتي, اجاره سرمايه اي, اجاره, موجر ومستاجر, قرارداد اجاره, اجاره غير قابل فسخ, دوره اجاره, حداقل مبلغ اجاره, عمر مفيد, عمر اقتصادي, ارزش منصفانه, ارزش باقميانده تضمين شده ونشده, ارزش فعلي اجاره, نرخ سود تضمين شده ونشده, ارزش باقيمانده, اجاره اهرمي, اجاره فروش, اجاره تامين مالي, مفهوم شواهد حسابرسي, شواهد حسابرسي, نظر حرفه اي, اسناد ومدارك مالي وغير مالي, صورتهاي مالي, كفايت وكميت شواهد, ادعاهاي مديريت, تاييديه مديران, قضاوت حسابرسي, گروه معاملات ومانده حسابها, وقوع وكامل بودن, انقطاع زماني وطبقه بندي, ارزشيابي وتخصيص, حقوق مالكانه وتعهدات, كشف اشتباه وتقلب وتحريف با اهميت, ماليات بردرآمد اشخاص حقوقي, اشخاص حقوقي خارجي, ماليات اندوخته‌, مؤسسات بيمه , ماليات پيمانكاران, اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زيان, مأخذ محاسبه ماليات دوره انحلال, هزينه هاي قابل قبول و استهلاك, هزينه‌هاي استخدامي, حقوق بازنشستگي, مزاياي پايان خدمت, خسارت اخراج و بازخريد, زيان اشخاص حقيقي و يا حقوقي, زيان حاصل از تسعير ارز


100 رديف در 10 صفحه
   << بعدي  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1
دريافت آخرين اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونيکي خود و يا دوستان خود هميشه از آخرين اطلاعات سايت آگاه شويد.

دريافت آخرين اطلاعات رازنامه

مشاوره در رازنامه

  حسن رحمان پور ( آموزش وتحقيقات (مشاوره شغلي، آموزش وپرورش، تحقيق و پژوهش) )
  با سلام من دانشجو و مسئول يكي از حوزه هاي بسيج هستم طبق قانون استخدام سپاه ميتوانم همزمان به استخدام سپاه درآيم؟


  سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
  با سلام. در صورتي كه شش دانگ يك واحد آپارتمان را بنام شخصي بزنم و او اجازه فروش اين واحد را بدون كسب اجازه از من نداشته باشد چه كاري بايد انجام داد؟ آيا ماده يا تبصره اي وجود دارد كه هنگام انتقال سند


  سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
  سلام.داراي يك باب مغازه به صورت سرقفلي هستم.مالك هر سه سال يكبار درخواست كارشناسي جهت افزايش اجاره را به دادگاه اعلام مي كند.بنده هيچ مشكلي با افزايش اجاره بها ندارم ولي متحمل شدن هزينه كارشناسي كمي م


  سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
  با سلام اينجانب داراي ساختمان دو طبقه اي مي باشم كه يك طبقه آن را به مدت 2 ماهي مي باشد كه اجاره داده ام در حال حاضر مستاجر مي گوييد كه تلويزيونش سوخته است به علت نوسانات برقي كه در ساختمان مي باشد


  رضا لطفي (  )
  باسلام.آيا فرمول ثابتي براي جريمه ديركرد تعهدات در قرارداد وجود دارد؟ شركت ما يك شركت بازاريابي است و اگر فروشنده در زمان تخويل سفارش تاخير داشته باشد شامل جريمه مي شود براي اين فرمول ميخواهم


  رضا لطفي (  )
  با سلام من علي هستم و 26 ساله و ساكن شيراز و دانشجوي كارداني گرافيك و شغل فعلي من كافي نت است . همچنين در زمينه طراحي بازي هاي كامپيوتري نيز فعاليت دارم . من با هزار زحمت اكنون 20 ميليون پول دارم


فهرست مشاورين


تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه .