جستجو در پورتال

مقالات/ برداشت‌هاي متناقض از سياست‌هاي ارزي
در سال‌هاي اخير شايد كمتر مقوله اقتصادي را بتوان سراغ گرفت كه به اندازه سياست‌هاي ارزي كشورمان مورد بحث كارشناسان و رسانه‌هاي اقتصادي قرار گرفته باشد.
 • افزايش يافته است (از 818 تومان در سال 80 تا 1030 تومان در پايان سال گذشته). اين بدان معني است كه توليدكنندگان ما هر سال و با خوش بينانه ترين فرضيات، دست كم 7 تا 8 درصد از رقباي خارجي شان عقب افتاده اند. به بيان ديگر با گذشت هرسال، كالاهاي خارجي براي ايرانيان به طور نسبي ارزان تر شده اند و از جمله به همين دليل رفته رفته همه كالاهاي خارجي در چشم خريداران ايراني جذاب تر جلوه كرده اند. اين جذابيت به كالاهاي پيشرفته با فناوري بالا محدود نبوده و در مورد تقريبا همه چيز، از جمله سنگ قبر، نيز مصداق داش
 • و در مورد تقريبا همه چيز، از جمله سنگ قبر، نيز مصداق داشته است. افزايش تعرفه ها هم در كاهش اين جذابيت كارآيي چنداني نداشته اند، ضمن آنكه به پديده هاي مخربي همچون قاچاق كالا و كم اظهاري گمركي نيز دامن زده اند. حاصل آنكه، سال به سال توليدكننده ايراني شرايط فروش خود را دشوارتر يافته و به حاشيه رانده شده است. در مقابل، كالاهاي خارجي هر سال بر دامنه نفوذ خود در بازارهاي ما افزوده اند. آمار رسمي دولت نشان مي دهد كه در همين دوره 9 ساله، ارزش واردات قانوني كالا به كشور ما از 1/18 ميليارد دلار در سال 13
 • وط به اقلام وارداتي است و بخش اعظم هزينه هاي آنها مربوط به مواد اوليه و كالاهاي واسطه اي است كه در ايران توسط خود آنها يا ديگران توليد مي شود. (طرفه اين كه به بركت سياست هاي ارزي كنوني، هرچه ارزش افزوده توليدكنندگان داخلي بيشتر باشد، يعني هرچه كارگر ايراني بيشتري به كار گيرند و مواد اوليه و كالاهاي واسطه ايراني بيشتري مصرف كنند، تضعيف موقعيت آنها در مقابل رقباي خارجي شديدتر خواهد بود). اما چرا از صادرات غيرنفتي – كه آن هم از ارزاني مصنوعي نرخ ارز زيان سنگيني را متحمل شده است – سخني
 • طبقه بندي اطلاعات
قوانين و مقررات/ هزينه هاي قابل قبول و استهلاك
قانون مالياتهاي مستقيم كه در تاريخ27/11/1380 به تصويب مجلس شوراي اسلامي با اعمال آخرين الحاقات و اصلاحات رسيده به تفكيك موضوع در اين نوشتار ارائه شده است
 • يمتها ارزش آن تقليل مي يابد قابل استهلاك است. 2- مأخذ استهلاك، قيمت تمام شده دارائي مي باشد. 3 - استهلاكات از تاريخي محاسبه مي شود كه دارايي قابل استهلاك آماده براي بهره برداري، دراختيار مؤسسه قرار مي گيرد. درصورتيكه دارائي قابل استهلاك به استثناء فيلمهاي سينمائي وارده از خارج كشور از تاريخ اولين نمايش قابل استهلاك خواهدبود. درخلال ماه دراختيار مؤسسه قرار گيرد، ماه مزبور درمحاسبه منظور نخواهد شد. درمورد كارخانجات دوره بهره برداري آزمايشي جزء بهره برداري محسوب نمي گردد. 4-هزينه هاي تأسيس از قب
 • قابل استهلاك يا مسلوب المنفعه شدن ماشين آلات زياني متوجه مؤسسه گردد، زيان حاصل معادل ارزش مستهلك نشده دارائي منهاي حاصل فروش (درصورت فروش) يكجا قابل احتساب درحساب سود و زيان همان سال مي باشد. تبصره – درمورد محاسبه ماليات تهيه كنندگان فيلمهاي ايراني كه در ايران تهيه مي شود قيمت تمام شده فيلم در سال اول بهره برداري و درصورتيكه درآمد فيلم تكافو نكند در سالهاي بعد درمحاسبه درآمد مشمول ماليات منظور خواهد شد. ماده 150- طرز محاسبه استهلاك به شرح زير است: الف ـ درموارديكه طبق جدول مذك
 • طبقه بندي اطلاعات
قوانين و مقررات/ ماليات بردرآمد اشخاص حقوقي
قانون مالياتهاي مستقيم كه در تاريخ27/11/1380 به تصويب مجلس شوراي اسلامي با اعمال آخرين الحاقات و اصلاحات رسيده به تفكيك موضوع در اين نوشتار ارائه شده است
 • الياتي كه از بهره برداري سرمايه در ايران يا از فعاليت هايي كه مستقيماً يا به وسيله نمايندگي ازقبيل شعبه، نماينده، كارگزار و امثال آن در ايران انجام مي دهند يا از واگذاري امتيازات و ساير حقوق خود، انتقال دانش فني، دادن تعليمات، كمك هاي فني يا واگذاري فيلم هاي سينمايي از ايران تحصيل مي كنند به نرخ مذكور دراين ماده مشمول ماليات خواهند بود نمايندگان اشخاص و مؤسسات مذكور در ايران نسبت به درآمدهايي كه به هر عنوان به حساب خود تحصيل مي كنند طبق مقررات مربوط به اين قانون مشمول ماليات مي باشند. تبصره 3-
 • كور دراين ماده مشمول ماليات خواهند بود نمايندگان اشخاص و مؤسسات مذكور در ايران نسبت به درآمدهايي كه به هر عنوان به حساب خود تحصيل مي كنند طبق مقررات مربوط به اين قانون مشمول ماليات مي باشند. تبصره 3- درموقع احتساب ماليات بردرآمد اشخاص حقوقي اعم از ايراني يا خارجي، ماليات هايي كه قبلاً پرداخت شده است با رعايت مقررات مربوط ازماليات متعلق كسر خواهد شد واضافه پرداختي از اين بابت قابل استرداد است. تبصره 4- اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي نسبت به سود سهام يا سهام الشركه دريافتي از شركت هاي سرمايه پذ
 • سال تقسيم يا انتقال يا كاهش سرمايه اضافه مي شود. اين حكم شامل اندوخته هاي سود ناشي از فعاليت هاي معاف مؤسسه در دوران معافيت و اندوخته موضوع ماده (138) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 3/12/1366و اصلاحيه هاي بعدي آن تا تاريخ تصويب اين اصلاحيه پس از احراز شرايط مربوط تا آن تاريخ نخواهد بود. اندوخته هايي كه ماليات آن تا تاريخ لازم الاجرا شدن اين اصلاحيه وصول گرديده در صورت تقسيم يا انتقال به حساب سود و زيان يا سرمايه يا انحلال مشمول ماليات ديگري نخواهد بود. ماده 109- درآمد مشمول ماليات در مو
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ پيشنهادهايي براي اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم
سياست‌هاي كلي اصل (44)، نظام اقتصادي ايران را با بهره‌گيري از تجربه حدود سه دهه مديريت اقتصادي ملي و در نظر گرفتن تحولات بين‌المللي تعريف كرده است، بنابراين سنگ بناي نظام اقتصادي بنيان گذاشته شده است.
 • ات و كارخانجات و سردخانه‌ها، انبارداري، نگاهداري و تعمير آسانسور و شوفاژ و تهويه مطبوع، هر نوع كار ساختماني و تاسيسات فني و تاسيساتي، تهيه طرح ساختمان‌ها و تاسيسات، نقشه كشي، نقشه‌برداري، نظارت و محاسبات فني، قرارداد حمل‌و‌نقل وجوهي كه بابت حق نمايش فيلم به هر عنوان پرداخت مي‌كنند سه درصد آن را به عنوان علي‌الحساب ماليات مودي (دريافت‌كنندگان وجوه) كسر و ظرف سي روز به حساب تعيين شده از طرف سازمان امور مالياتي كشور واريز و رسيد آن را به مودي تسليم نمايند و همچنين ظرف همين مدت مشخصات دريافت‌كنندگان
 • ذيرفته شود در صورتي كه در پايان دوره مالي به تاييد سازمان حداقل بيست‌درصد (20‌درصد) سهام شناور آزاد داشته باشند معادل دو برابر معافيت‌هاي فوق از بخشودگي مالياتي برخوردار مي‌شوند. ماده 143 مكرر- از هر نقل و انتقال سهام و حق‌تقدم سهام شركت‌ها اعم از ايراني و خارجي در بورس‌ها يا بازارهاي خارج از بورس داراي مجوز، ماليات مقطوعي به ميزان نيم‌درصد (5/0‌درصد) ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام وصول خواهد شد و از اين بابت وجه ديگري به عنوان ماليات بردرآمد نقل‌وانتقال سهام و حق تقدم سهام و ماليات بر ارزش افز
 • ق مشاركت و سود دريافتي ناشي از وجوه اداره شده نزد بانك‌هاي ايراني يا موسسات اعتباري غيربانكي مجاز، با توجه به بخشنامه‌هاي چندساله اخير سازمان امور مالياتي و شفاف‌سازي برخي بندهاي ماده 148 ذيل ارائه مي‌گردد: ماده 148- هزينه‌هاي جاري و سنواتي كه حائز شرايط مذكور در ماده فوق مي‌باشد به شرح زير در حساب مالياتي قابل قبول است‌: (1) قيمت خريد كالاي فروخته شده يا قيمت خريد مواد مصرفي در كالا و خدمات فروخته شده‌. (2) هزينه‌هاي استخدامي متناسب با خدمت كاركنان براساس مقررات استخدامي موسسه به شرح زير است
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ خودرو پيكان -يادگاري از برادران خيامي
محمود خيامي اكنون در انگليس زندگي مي‌كند. وي در تيرماه 1382 در همايش بزرگ صنعت ومعدن خراسان به عنوان پيشكسوت نمونه صنعت معرفي شد. ايشان در حال حاضر سرپرست هيات امناي دانش‌نامه ايرانيكا در شهر نيويورك بر عهده دارد و در نيوجرسي نمايندگي فروش بنز را دارد.
 • ي هم بليت مي خريد . يك بار كه موفق نشده بليت بخرد به بليت فروش مي گويد كه مادرش سخت بيمار است و به او گفته اند دكترش به اين سينما آمده اگر او را بر بالين مادر نبرد ممكن است مادرش بميرد. بليت فروش دلش به رحم آمده و او را به اين بهانه به سالن مي رود و فيلم را تا آخر تماشا مي كند» احمد چند روز بعد شب مي خوابد و ديگر بلند نمي شود. مراسم خاكسپاري احمد خيامي در مموريال پارك ، گورستان ايست وود لس آنجلس در حضور چند تن از دوستان و خويشاوندانش برگزار شد. خبر درگذشت او خيلي زود به ايران مي رسد، كارگر
 • گري شروع كرده و مانند هر كارگري ساده وغريبانه به خاك سپرده شده باشد» محمود نيز اكنون در انگليس زندگي مي كند. وي در تيرماه 1382 در همايش بزرگ صنعت ومعدن خراسان به عنوان پيشكسوت نمونه صنعت معرفي شد. ايشان در حال حاضر سرپرست هيات امناي دانش نامه ايرانيكا در شهر نيويورك بر عهده دارد و در نيوجرسي نمايندگي فروش بنز را دارد.
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ پيشينه تبليغات تجاري در ايران
كارشناسان معتقدند كه تبليغات تجاري بصورت حرفه‌اي از سال ۱۳۲۵ در ايران شروع شد. اصولاً اين دوره را دوره شروع تبليغات تجاري در همه دنيا مي‌دانند. برخي از صاحبنظران نخستين وسايل آگهي رساني در ايران را نصب تابلو و جارچيها بيان كرده‌اند
 • بع به سايز ۶×۶ سانتيمتر چاپ مي كرد و چنانچه مشتري اسلايد رنگي سفارش مي داد پس از چاپ طرح روي شيشه، نقاش مؤسسه تبليغاتي شروع به رنگ آميزي مي كرد. اين شيشه در محل نمايش اسلايد كه جداگانه در اطاق نمايش سينما نصب شده بود قرار مي گرفت و قبل از شروع فيلم سينمايي روي پرده سينما منعكس مي شد. در اين دوره جز اين تكنيك ساده تكنيك ديگري معمول نبود. از سال ۱۳۳۲ تا مدتها بعد تنها تغييري كه در نمايش اسلايدهاي سينمايي به چشم مي خورد، ناطق كردن نمايش اسلايدها بود. بدين ترتيب كه گفتاري بين ۱۵ تا ۲۰ ثانيه
 • د، نمايش همان اسلايد را نيز شروع مي كرد. ● طرح هاي تبليغاتي در روزنامه ها و مجلات در فاصله بين سالهاي ۱۳۲۷ تا ۱۳۳۴ تغييرات قابل توجهي در طرح هاي تبليغاتي و در نشريات صورت گرفت. در اين فاصله شركتهاي وارداتي بزرگي شروع به كار كردند و شركتهاي مختلط ايراني و اروپايي و آمريكايي در تهران يكي پس از ديگري تاسيس شدند. فرودگاه مهرآباد داراي تجهيزات مخصوص يك فرودگاه بين المللي شد و شركتهاي بزرگ هواپيمايي فعاليت هاي پرواز از فراز ايران و استفاده از فرودگاه مهرآباد را آغاز نمودند و همزمان براي جلب مسافري
 • همچنين كاتالوگ هاي شركتهاي واردكننده اتومبيل از جمله مهمترين و نفيس ترين كاتالوگ ها بودند و بروشورهاي واردكنندگان لوازم آرايشي زيباترين نوع بروشورها را تشكيل مي دادند. از سال ۱۳۳۵ روند رشد توليدات داخلي سرعت گرفت. سرمايه داران ايراني با استفاده از شرايط مساعد پيش آمده در اين دوران به سرمايه گذاري در امور توليدي پرداختند. با تصويب قانون جلب سرمايه هاي خارجي مصوب ۷ آذرماه ۱۳۳۴ تعداد قابل توجهي شركت هاي مختلط توليدي تأسيس شد و محصولات ارزنده بين المللي در ايران مونتاژ گرديد. طبق قانون اين قبيل كا
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ ارزش پس‌انداز و شيوه‌هاي‌آن در‌خانواده
شما چقدر پس‌انداز داريد؟ اصلا اهل اين كار هستيد و در زندگي برنامه‌اي براي پس‌انداز بخشي از درآمدتان داريد؟
 • ردازيم. در مقابل بسياري از وسايلي كه مي خريم با قيمت هاي متفاوتي عرضه مي شوند كه گاهي اختلاف قيمت آنها به هيچ چيز ربط ندارد جز انصاف فروشنده! آدم عاقل هم پول هايش را در گرو انصاف ديگران نمي گذارد. بنابراين براي خريد وسايلي نظير خودرو، دوربين عكاسي و فيلمبرداري، لوازم منزل، لباس، گوشي تلفن همراه، لوازم صوتي و تصويري، رايانه و... حتما قيمت ها را مقايسه كنيد. با كمي دقت و حوصله مي توان پيش از خريد هر وسيله اي بويژه در حوزه لوازم صوتي و تصويري و اجناس الكترونيكي از طريق رسانه ها، اينترنت و مشورت با
 • طبقه بندي اطلاعات
اخبار/ جزئيات روش‌هاي تقلب و پشت صحنه فاركس
اين كارشناس بازار معتقد است: فاركس فعاليت هرمي ندارد اما از حضور هرمي‌ها سود برد. پس از انهدام 410 دفتر شركت هرمي كوئست در تهران از اين موقعيت در سايه بودن استفاده كرد و ضمن برائت از هرمي‌ها به تصور خود از برخورد گريخت.
 • واقع پرطرفدارترين نرم افزار معاملات فاركس بيشترين طرفدار را در اين كشورها دارد كه خود جاي سوال و تعجب است. اين نرم افزار دو بخش دارد يك نسخه مربوط به معامله‌گر يا client و يك نسخه مربوط به شركت‌هاي كارگزاري. نسخه معامله‌گر به راحتي و به صورت رايگان دانلود شده و با اتصال به اينترنت و يك كارگزار قيمت‌ها را عرضه مي‌كند. اما درآمد اصلي اين شركت از فروش نسخه كارگزاري است كه شامل يك نرم افزار به قيمت حدوداً چند هزار دلار و يك وب سرويس قيمت فاركس با اجاره ماهيانه 200 تا 300 دلار و براي راه‌اندازي اين
 • كفايت مي كند. يعني با يك هزينه اوليه چند هزار دلاري و هزينه ماهيانه چند صد دلار اكنون شما مي‌توانيد به عنوان يك بروكر بازارساز عمل كنيد يعني مشتري بگيريد، قيمت بدهيد و ... اين دقيقا اين عملي است كه بروكرها در اكثر حالات و حداقل در مواجهه با مشتريان ايراني انجام مي‌دهند. * بحث ضريب اهرم در فاركس جالب توجه است؟ يكي از امكانات بسيار خطرناك در اين بازار leverage يا ضريب اهرم است، به طور مثال شما 1000 دلار از سرمايه خود را براي يك به اصطلاح معامله وارد بازار مي‌كنيد. بروكر به شما مي‌گويد شما م
 • بر اساس اطلاعات ما و گزارش‌هاي نهادهاي نظارتي خارجي و تطبيق با وضعيت داخلي، هر فرد به طور متوسط 15 هزار دلار در فاركس از دست داده است. برخي اين كلاهبرداري را بزرگترين كلاهبرداري سال‌هاي اخير مي‌دانند كه در خيلي نقاط دنيا انجام شده اما با توجه به شرايط فعلي، ايران بهشت اين كلاهبرداري است و در صورت عدم برخورد قاطع با اين موضوع، هرمي‌ها را پشت سر مي‌نهد. قبل از هر چيزي لازم است توضيح بيشتري بدهم، يكي از موارد مهم در پولشويي مبحث پول الكترونيك است. پول الكترونيك از چندين سال پيش وارد ايران شد و
مقالات/ تبارشناسي بانك‌هاي خصوصي ايران
ميدان امام‌خميني تهران، خيابان فردوسي، كوچه ملك، بن بست ملك ساختماني را در خود جاي داده كه بيش از محفلي اقتصادي به متروكه‌اي بازمانده از دهه 50 شباهت برده است.
اخبار/ خودروسازاني كه از ايران رفتند
خودروسازي ايران در طول حدودا نيم قرن فعاليت خود، ميزبان شركت‌هاي خودروساز معتبر و بزرگي بوده و اين در حالي است كه هم اكنون بيشتر آنها از كشور رفته‌اند و تنها نامي از خود در تاريخچه اين صنعت به يادگار گذاشته‌اند.جنرال موتورز، لندروور، دوو، پروتون، فولكس واگن، بنز، فيات، سيتروئن و ميتسوبيشي، 9 خودروساز بزرگي هستند كه تحت تاثير حواشي مسايل سياسي، محدوديت‌هاي بين‌المللي، جذاب نبودن بازار و مسائلي از اين قبيل، از ايران رفته‌اند و در اين بين، «جنرال موتورز» اولين است و «ميتسوبيشي» آخرين بود.
 • پارس خودرو به عنوان قديمي‌ترين خودروساز كشور، كار خود را با جنرال موتورز آغاز كرد. نتيجه همكاري اين شركت آمريكايي با پارس خودرو، توليد خودروهاي خاطره انگيزي مانند «بيوك»، «شورولت» (همان آريا و شاهين) بود، خودروهايي كه در فيلم فارسي‌هاي قبل از انقلاب نقش پررنگي داشتند و هنوز هم مي‌توان برخي از آنها را در ترافيك خيابان‌هاي كشور به چشم ديد. هرچند سطح همكاري جنرال موتورز با خودروسازي ايران چندان عميق نبود، اما به هر حال نمي‌توان از كمكي كه اين شركت مع
 • ودرو ايران به حساب مي‌آيد، با يك شركت بخش خصوصي به نام «مرتب» همكار بود. تا همين چند سال پيش و قبل از ورود نيسان پاترول به كشور، لندروور به نوعي تنها خودرو شاسي بلند (در مقايسه با خودروهاي آن زمان) بازار به حساب مي‌آمد و در بين ايراني‌ها، مشتريان خاص خود را داشت. به هر حال لندروور نيز در نهايت عطاي كار در ايران را به لقايش بخشيد و پس از جنرال موتورز، دومين خودروسازي بود كه ايران را ترك كرد. دوو آمريكايي شد و رفت اگرچه اين روزها اوضاع بخش خصوصي در صنعت خودرو ايران نسياست‌هاي ارزي, افزايش تعرفه‌ها, تثبيت نرخ ارز, كالاهاي واسطه , هزينه هاي قابل قبول و استهلاك, هزينه‌هاي استخدامي, حقوق بازنشستگي, مزاياي پايان خدمت, خسارت اخراج و بازخريد, زيان اشخاص حقيقي و يا حقوقي, زيان حاصل از تسعير ارز, ماليات بردرآمد اشخاص حقوقي, اشخاص حقوقي خارجي, ماليات اندوخته‌, مؤسسات بيمه , ماليات پيمانكاران, اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زيان, مأخذ محاسبه ماليات دوره انحلال, اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم, قانون ماليات‌هاي مستقيم, اصلاحات مالياتي, درآمد مشمول ماليات, خودرو پيكان , برادران خيامي, همايش صنعت ومعدن, دانش‌نامه ايرانيكا , تبليغات تجاري, طرح هاي تبليغاتي, ارزش پس‌انداز , پس‌انداز , پس انداز درآمد, صاحبان ثروت , تبارشناسي بانك‌هاي خصوصي ايران, خودروسازاني كه از ايران رفتند


100 رديف در 10 صفحه
   << بعدي  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1
دريافت آخرين اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونيکي خود و يا دوستان خود هميشه از آخرين اطلاعات سايت آگاه شويد.

دريافت آخرين اطلاعات رازنامه

مشاوره در رازنامه

  معصومه جوانبخت ( حسابداري )
  با سلام و احترام اينجانب در يك شركت پخش مشغول بكار هستم كه تحت مديريت 3شريك مي باشد. (يكي از شركا فوت گشته است) اما موضوع اصلي اين است كه شركا اقدام به ساخت يك ساختمان مسكوني نموده اند كه هيچ ارتباطي


  معصومه جوانبخت ( حسابداري )
  باسلام لطفاً ماده قانوني كه اجازه افزايش سقف مبلغ سفته با يك امضا جلو و دو امضا پشت سفته را ميدهد و عنوان مي كند :در صورت ضرورت مي توان با پرداخت تفاوت تمبر مالياتي متعلقه به اداره دارايي سقف مبلغ


  حسن رحمان پور ( آموزش وتحقيقات (مشاوره شغلي، آموزش وپرورش، تحقيق و پژوهش) )
  با سلام من دانشجوي كارشناسي هستم. قصد دارم آزمون ارشد شركت كنم به نظر شما جهت برنامه ريزي درسي به چه شكل ميتوانم عمل كنم كه در آزمون بتوانم رتبه خوبي كسب نمايم. متشكرم


  سعيد شمس ايلي ( مالي ، مالياتي و حسابداري )
  با سلام اگر شركتي در سازمان ثبت شركتها، ثبت شده باشد ولي كد مالياتي اخذ نشده باشد و بطوركلي هيچ پرونده اي در اداره ماليات نداشته باشد و در عين حال بطور كلي هيچ فعاليت تجاري هم نكرده باشد و فاكتور يا


  رضا محمودي سفيدگر ( حسابداري و امور بانكي )
  با سلام مستاجري مغازه اي را بدون تسليم تسويه حساب بيمه تخليه كرده است و البته بدهي بيمه اي ندارد و پرونده اي در بيمه ندارد و مالك استعلام و تسويه بيمه را خود شخصا دريافت كرده است ايا ممكن است با ادع


  سعيد شمس ايلي ( مالي ، مالياتي و حسابداري )
  سلام آقاي شمس ايلي ، خسته نباشيد . ي سوال از حضورتون داشتم ، در يك سيستم حسابداري سالم و درست نميشه سند حسابداري رو بدون اصلاح فاكتور فروش ، اصلاحيه زد . و اگه بخواهيم يك سند اشتباهي رو اصلاح كنيم باي


فهرست مشاورين


تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه .