جستجو در پورتال

اخبار/ دانلود فرم اظهارنامه مالياتي الكترونيكي اشخاص حقيقي وحقوقي سال 1390
دانلود فرم اظهارنامه مالياتي الكترونيكي اشخاص حقيقي وحقوقي سال 1390
 • سازمان امور مالياتي:دانلود فرم اظهارنامه مالياتي الكترونيكي اشخاص حقيقي وحقوقي سال 1390 منبع: سايت سازمان امور مالياتي تاريخ: 1391-03-24 بسمه تعالي          موديان گرامي، امكان دانلود نرم افزار اظهارنامه الكترونيكي و دستورالعمل استفاده از آن در لينك هاي زير مهياست. توجه داشته باشيد : 1- با توجه به
 • بسمه تعالي          موديان گرامي، امكان دانلود نرم افزار اظهارنامه الكترونيكي و دستورالعمل استفاده از آن در لينك هاي زير مهياست. توجه داشته باشيد : 1- با توجه به تغيير فرم اظهارنامه هاي مالياتي در سال 1391، نرم افزار اظهارنامه الكترونيك سالهاي قبل غيرقابل استفاده مي باشد و تكميل اظهارنامه الكترونيك صرفا از طريق نرم افزار جديد امكان پذير خواهد بود . 2- در اظهارنامه سال جاري امكان ارائه اظهارنامه با گواهي الكترو
 • از طريق نرم افزار جديد امكان پذير خواهد بود . 2- در اظهارنامه سال جاري امكان ارائه اظهارنامه با گواهي الكترونيكي امضاء نيز فراهم شده است.لذا مودياني كه داراي گواهي الكترونيكي امضاء معتبر و رسمي كشور هستند مي توانند با گواهي الكترونيكي امضاء خود اظهارنامه ارسال نمايند و ديگر نيازي به تحويل پرينت اظهارنامه به حوزه مالياتي نمي باشد.در صورت عدم استفاده از گواهي الكترونيكي امضاء ضروري است موديان محترم پس از ارسال الكترونيكي اظهارنامه نسخه كاغذي چاپ شده توسط سيستم را مهر و امضاء نموده و به حوزه م
مقالات/ درحوزه‌ فعاليت‌هاي مالي نبايد پنهان كاري شود
اگر جامعه‌اي بخواهد با برنامه حركت كند بايد قوانين روشن و شفاف و قابل اجرايي را در اختيار داشته باشد و بدون داشتن يك برنامه روشن با ساز و كارهاي مشخص و ابزارهاي لازم دست يابي به اهداف غيرممكن است. به گزارش خبرنگار بورس خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، پورمحمدي ـ رييس سازمان بازرسي كل كشور ـ در سو
 • هم در همه جا جاري است و مطمئنا اگر بخواهيم اولويت بندي كنيم، اين اصل در حوزه ي اقتصادي بايد مورد توجه قرار گيرد. وي اشاره كرد: شفاف سازي براي همه حوزه ها مورد توجه قرار گرفته ولي در حوزه اقتصاد و فعاليت هاي مالي بايد در صدر توجه قرار گيرد و اين فرمولي كاملا روشن است. وي تاكيد كرد: اجراي صحيح قانون را بايد تعقيب كرده و در حوزه اقتصاد و مسائل مالي اگر بخواهيم به بخش دولتي متكي باشيم همان مشكلاتي كه در همه حوزه ها با دولتي شدن فعاليتها روبرو مي شويم در اين حوزه هم با آن روبرو خواهيم شد.
 • ي ايجاد انضباط و نظارت مالي به حسابداران متوسل شده و از شما بخواهيم در اين فضا كشور را همراهي كنيم زيرا سرنوشت ما محكوم به توسعه و پيشرفت است و اجازه نداريم كه از روند توسعه باز بمانيم و همه بايد در اين مورد احتمام جدي داشته باشيم. ارسال فرم اظهارنامه براي موديان ثبت نامي از هفته آينده سومين همايش حسابرسي مالياتي، با مشاركت سازمان امور مالياتي، انجمن حسابداران خبره و جامعه حسابداران رسمي ايران برگزار شد. به گزارش خبرنگار بورس خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، علي اكبر عرب مازار ـ ري
 • ي روش ها و پاسخگويي ابهامات اقدام كنيم. وي افزود: در ارتباط با بخش ماليات بر ارزش افزوده ابهاماتي وجود داشت ولي اين قانون در حال اجراست و متوقف شدن آن تنها به تصويب مجلس بستگي دارد و سازمان مالياتي مجري اين قانون است. عرب مازار در ادامه از ارسال فرم اظهارنامه ها براي همه موديان ثبت نامي از هفته آينده خبر داد و افزود: در پايان آذرماه فاز اول ارائه اظهارنامه ها صورت گرفته و سازمان مالياتي با شرايط فعلي به كار خود ادامه مي دهد و در صورتي كه موضوع جديدي باشد مطرح مي شود كه اميدواريم اين هدف بتو
 • طبقه بندي اطلاعات
قوانين و مقررات/ آيين نامه تحرير دفاتر قانوني
آئين‌نامه مربوط به روشهاي نگهداري دفاتر و اسناد و مدارك و نحوه ثبت وقايع مالي و چگونگي تنظيم صورتهاي مالي نهائي مصوب 10/1/1382 و اصلاحي آن مصوب 11/4/1384 موضوع تبصره 2 ماده 95 اصلاحي مصوب 27/11/1380 قانون مالياتهاي مستقيم
 • ساير دفاتر، اسناد حسابداري و مدارك حساب:ماده 8) دفتر معين دفتري است كه براي تفكيك و مجزي ساختن هر يك از حسابهاي دفتر كل برحسب مقتضيات و شرايط حساب ممكن است نگهداري شود. كارتهاي حساب در حكم دفاتر معين است. ماده 9) سند حسابداري فرمي است كه در آن يك يا چند مورد از معاملات و ساير رويدادهاي مالي و محاسباتي به حسابهائي كه حسب مورد بدهكار يا بستانكار گرديده تجزيه مي شود و پس از امضاء مراجع ذيصلاح مندرجات آن قابل ثبت در دفاتر مي باشد. ماده 10) مدارك حساب عبارت از م
 • يم صورتهاي مالي نهايي:ماده 18) اشخاص حقوقي و مشمولين بند (الف) ماده 96 قانون مالياتهاي مستقيم مكلفند صورتهاي مالي نهايي خود را با رعايت آخرين استاندارد حسابداري اعلامي از طرف مراجع ذيصلاح تهيه و تنظيم نمايند. تبصره ـ در موارديكه فرم اظهارنامه تدوين شده توسط سازمان امور مالياتي كشور كه در اختيار مؤديان گذارده مي شود، حاوي فرم صورتهاي مالي نيز باشد، اشخاص موضوع اين ماده با تنظيم و تسليم اين فرمها، ملزم به تسليم صورتهاي مالي جداگانه كه خود براي موسسه متبوع تهيه نموده اند، نخواهند ب
 • ورت خلاصه درآمدها و هزينه ها را حتي المقدور با تفكيك انواع آنها تهيه و ساير اشخاص موضوع آن بند مكلفند صورت حساب سود و زيان خود را (با ابراز موجوديها، خريد، فروش و غيره) برابر رويه هاي متداول در امر حسابداري تنظيم نمايند. تبصره ـ چنانچه فرم اظهارنامه تدوين شده توسط سازمان امور مالياتي كشور كه در اختيار موديان گذارده مي شود، از حيث لزوم ارائه اطلاعات مذكور در اين ماده، كفايت امر را بنمايد، موديان مزبور ملزم به تهيه و تسليم صورتهاي جداگانه نخواهند بود، ليكن مي توانند بمنظور رفع ابهام
 • طبقه بندي اطلاعات
اخبار/ معافيت مالياتي حقوق 350 هزار تومان ‏
رئيس سازمان امور مالياتي در همايش حسابرسي مالياتي از ارسال فرم اظهارنامه ها براي همه موديان ثبت نامي از هفته آينده خبر داد و
اخبار/ قانون سامان‌دهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن و موارد مالياتي آن
مواردي از مواد قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب 25/2/1387 مجلس محترم شوراي اسلامي كه در تاريخ 2/3/1387 نيز به تاييد شوراي محترم نگهبان رسيده و متضمن احكام مالياتي جهت اطلاع و اجراء مفاد آن به شرح زير ابلاغ مي­گردد:
مقالات/ خوداظهاري مالياتي
به گزارش رسانه مالياتي ايران، بر اساس قانون ماليات هاي مستقيم، ارايه اظهارنامه مالياتي در موعد مقرر قانوني (تا 31 تيرماه سال 1390 براي عملكرد سال 1389) موجب بهره مندي موديان مالياتي از تسهيلات و مزاياي قانوني همچون معافيت مالياتي پايه، پرداخت ماليات اقساطي و عدم تعلق جرايم مي گردد
 • و يا دفاتر نخواهند گرديد. شرايط خوداظهاري مالياتي موديان مالياتي به منظور بهره مندي از شرايط خوداظهاري مالياتي بايد اظهارنامه مالياتي عملكرد سال 1389 را حداكثر تا 31 تيرماه 1390 به ادارات مالياتي ارايه دهند. همچنين درج كدپستي محل فعاليت و كد ملي در فرم اظهارنامه مالياتي توسط موديان الزامي است. مودياني كه مطابق شرايط ذكر شده نسبت به ارايه اظهارنامه اقدام ننمايند مشمول طرح خوداظهاري نبوده و برابر مقررات توسط ادارات امور مالياتي به صورت علي الراس مورد رسيدگي قرار مي گيرند. اگر ماليات موديان علي ال
 • و برابر مقررات توسط ادارات امور مالياتي به صورت علي الراس مورد رسيدگي قرار مي گيرند. اگر ماليات موديان علي الراس تشخيص داده شود و مورد موافقت قرار نگيرد، ناچار خواهند بود مراجعات مكرري داشته باشند؛ حال آنكه با عمل كردن در اين چارچوب مي توانند يك بار اظهارنامه شان را ارايه دهند و نيازي به مراجعه ديگر ندارند. گريز از جريمه طبق قانون ماليات هاي مستقيم اگر موديان مالياتي اقدام به ارايه اظهارنامه مالياتي نكنند، مشمولان بند «ج» ماده 95 قانون ماليات هاي مستقيم، ده درصد (10%) و مشاغل بندهاي «الف» و «ب»
 • اظهارنامه مالياتي نكنند، مشمولان بند «ج» ماده 95 قانون ماليات هاي مستقيم، ده درصد (10%) و مشاغل بندهاي «الف» و «ب» همين ماده چهل درصد (40%) مشمول جريمه مي شوند، ضمن اينكه اين جرايم غير قابل بخشودگي است. براي اينكه موديان مشمول جرايم نشوند شرط ارايه اظهارنامه ها نيز در توافقنامه ها گنجانده شده تا موديان درآمد و ماليات توافق شده را در اظهارنامه ها قيد و به واحدهاي مالياتي ارايه كنند. تقسط ماليات ابرازي سازمان امور مالياتي براي كمك به مودياني كه امكان پرداخت يكجاي ماليات خود را ندارند، شرايط پرداخ
 • طبقه بندي اطلاعات
مشاوره/ با سلام و خسته نباشيد.جهت انحلال شركت با مسئوليت محدود كه از سال 87 ليست بيمه رد ميكرده است و فقط در سال 89 يك قراداد گرفته و اظهار نامه مالياتي راپر و ارسال نموده و فقط ضرر داشته استولي حسابرسي نشده استو در اواخر بهمن انحلال شركت به ثبت رسيده و روزنامه رسمي در شرف انتشار هست.چه مراحل كاري را بايد انجام داد؟ فرم اظهارنامه انحلال شركت را بايد از كجا تهيه نمود؟ لطفا راهنمايي بفرماييد.با تشكر
 • سال 87 ليست بيمه رد ميكرده است و فقط در سال 89 يك قراداد گرفته و اظهار نامه مالياتي راپر و ارسال نموده و فقط ضرر داشته استولي حسابرسي نشده استو در اواخر بهمن انحلال شركت به ثبت رسيده و روزنامه رسمي در شرف انتشار هست.چه مراحل كاري را بايد انجام داد؟ فرم اظهارنامه انحلال شركت را بايد از كجا تهيه نمود؟ لطفا راهنمايي بفرماييد.با تشكر  ؟ با سلام فرم مربوطه صرفا از حوزه مالياتي قابل اخذ است ١- آيا پرداخت نكردن ماليات حقوق از سال ٨٧با توجه
مشاوره/ با سلام و خسته نباشي با توجه به سئوال قبلي ايا در فرم اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده در قسمت فروش عدد صفر بنويسم در صورتيكه خريد در دفاتر ثبت شده ضمنا قسمت ماليات چه كار كنم
با سلام و خسته نباشي با توجه به سئوال قبلي ايا در فرم اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده در قسمت فروش عدد صفر بنويسم در صورتيكه خريد در دفاتر ثبت شده ضمنا قسمت ماليات چه كار كنم
 • پرسش و پاسخ با سلام و خسته نباشي با توجه به سئوال قبلي ايا در فرم اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده در قسمت فروش عدد صفر بنويسم در صورتيكه خريد در دفاتر ثبت شده ضمنا قسمت ماليات چه كار كنم   ؟ با سلام سوال قبلي شما مشاهده نشد لذا سوال فعلي نيز مفهوم نيست منظور تان چيست؟ با سلام و خسته نباشي و ارزوي سلامتي اينجانب حسابدار شركت صنعتي هستم كه توليد خيار شور و ترشيجات انجام ميدهد با توجه به اينكه فروش ت
 • تم كه توليد خيار شور و ترشيجات انجام ميدهد با توجه به اينكه فروش توليدات كارخانه توسط شعبه ديگري انجام ميگيرد و ثبت اسناد حسابداري در كارخانه به صورت خريد كالا و كالاي ارسالي به شعبه انجام ميگيرد و فروش در دفاتر ثبت نشده ايا در قسمت حسابداري كارخانه اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده لازم هست تكميل كنم چنانچه لازم باشد بايستي در قسمت فروش چه عددي ثبت نمايم در صورتيكه فروش در دفاتر ثبت نشده (شعبه داراي حسابداري جداگانه ميباشد كه در دفاتر كارخانه ارتباطي ندارد)و ايا براي بستن حساب خريد كالا با كالاي
 • ر ثبت نشده (شعبه داراي حسابداري جداگانه ميباشد كه در دفاتر كارخانه ارتباطي ندارد)و ايا براي بستن حساب خريد كالا با كالاي ارسالي كه ثبت گرديده مشكلي نيست ممنون از راهنمايي شما با سلام هر قسمتي از سازمان كه داراي شناسه ملي وشماره ثبتي مجزا است بايد اظهارنامه رد كند.بديهي است در اين موارد سيستم حسابداري شما مشخص خواهد نمود چه زمان فروش قطعي شده وبايد در اظهارنامه درج شود .بديهي است كه كالاي ارسالي به شعبه يك نقل وانتقال درون گروهي مي تواند تلقي شود وتا زماني كه فروش توسط شعبه به اشخاص خارج از سا
مشاوره/ با سلام مدرك مهندسي عمران من حدود 16 ماه است كه در يك شركت كه تازه رتبه گرفته است و قرار بود 4ماه پيش آزاد كند ولي هنوز هم آزاد نكرده و قول امروز فردا ميدهد.ضمناا يك وكالت بلاعضل به مدت 2 سال از من دارد براي رتبه بندي كه يك سال ديگر اعتبار دارد.آيا ميتوانم با شكايت به دادگاه مدركم را آزاد كنم ؟ آيا اين وكالت نامه با اينكه من در آن شركت فعاليت نداشته باشم باز هم معتبر است؟ راهنمايي فرماييد لطفا. متشكرم.
با سلام مدرك مهندسي عمران من حدود 16 ماه است كه در يك شركت كه تازه رتبه گرفته است و قرار بود 4ماه پيش آزاد كند ولي هنوز هم آزاد نكرده و قول امروز فردا ميدهد.ضمناا يك وكالت بلاعضل به مدت 2 سال از من دارد براي رتبه بندي كه يك سال ديگر اعتبار دارد.آيا ميتوانم با شكايت به دادگاه مدركم را آزاد كنم ؟ آيا اين وكالت نامه با اينكه من در آن شركت فعاليت نداشته باشم باز هم معتبر است؟ راهنمايي فرماييد لطفا. متشكرم.
 • قول امروز فردا ميدهد.ضمناا يك وكالت بلاعضل به مدت 2 سال از من دارد براي رتبه بندي كه يك سال ديگر اعتبار دارد.آيا ميتوانم با شكايت به دادگاه مدركم را آزاد كنم ؟ آيا اين وكالت نامه با اينكه من در آن شركت فعاليت نداشته باشم باز هم معتبر است؟ راهنمايي فرماييد لطفا. متشكرم.  ؟ با سلام مراتب توسط اظهارنامه به شركت اعلام گردد با احترام-اسدي ببخشيد من از اصطلاحات حقوقي زياد مطلع نيستم. در اين مورد اظهارنامه به چه معنيست ؟بايد
 • هارنامه به چه معنيست ؟بايد به دادگاه ارائه دهم ؟ من طي يك نامه كه با پست سفارشي به شركت فرستاده ام موضوع خروج از شركت را خواسته ام. آيا كافيست؟يا به معناي ديگريست؟ با سلام كفايت مي كند وليكن ميتوانيد اين بار به صورت رسمي از طريق دادگاه فرم اظهارنامه را تهيه و به شركت ارسال نماييد. با احترام-اسدي
مشاوره/ با سلام 1- من توسط نرم افزار كه از ساليت ماليات دانلود كردم اظهارنامه را پر كردم حال مي خوام بروم و ان را پست كنم ايا نيازي است كه دفاتر روزنامه و كل را نيز به اداره ماليات پست كنم . 2- من براي 8 روز كه در سال 90 است اين اظهار نامه را پر كردم(تاريخ ثبت شركت 21 اسفند 90) و اينكه شركت من مسعوليت محدود با سرمايه 100 هزار تومان است و من در اين مدت هيچ كاري نكردم و مي خواهم اظهار نامه را خالي (سفيد) پست كنم آيا اشكالي دارد يا نه متشكرم
با سلام 1- من توسط نرم افزار كه از ساليت ماليات دانلود كردم اظهارنامه را پر كردم حال مي خوام بروم و ان را پست كنم ايا نيازي است كه دفاتر روزنامه و كل را نيز به اداره ماليات پست كنم . 2- من براي 8 روز كه در سال 90 است اين اظهار نامه را پر كردم(تاريخ ثبت شركت 21 اسفند 90) و اينكه شركت من مسعوليت محدود با سرمايه 100 هزار تومان است و من در اين مدت هيچ كاري نكردم و مي خواهم اظهار نامه را خالي (سفيد) پست كنم آيا اشكالي دارد يا نه متشكرم
 • پرسش و پاسخ با سلام 1- من توسط نرم افزار كه از ساليت ماليات دانلود كردم اظهارنامه را پر كردم حال مي خوام بروم و ان را پست كنم ايا نيازي است كه دفاتر روزنامه و كل را نيز به اداره ماليات پست كنم . 2- من براي 8 روز كه در سال 90 است اين اظهار نامه را پر كردم(تاريخ ثبت شركت 21 اسفند 90) و اينكه شركت من مسعوليت محدود با سرمايه 100 هزار تومان است و من در اين مدت هيچ كاري نكردم و مي خواهم اظهار نامه را خالي (سفيد) پست كنم آيا اشكالي دارد يا نه متشكرم دانلود فرم اظهارنامه مالياتي الكترونيكي اشخاص حقيقي وحقوقي سال 1390, اظهارنامه مالياتي الكترونيكي اشخاص حقيقي وحقوقي, اظهارنامه مالياتي الكترونيكي , 1390, 1391, ارائه اظهارنامه به صورت الكترونيكي, ارسال كاغذي يا فيزيكي اظهارنامه, اظهار نامه مالياتي عملكرد ۱۳۹۰, اظهارنامه 90, اظهارنامه 91, اظهارنامه الكترونيكي, اظهارنامه الكترونيكي اشخاص حقوقي 90, اظهارنامه الكترونيكي اشخاص حقوقي 91, همايش حسابرسي مالياتي, حسابرسي مالياتي, حسابرسي وبازرسي, گزارش حسابرسي مالياتي, سازمان امور مالياتي, فرم ارزش افزوده, اظهارنامه ارزش افزوده, جامعه حسابداران رسمي, صورتهاي مالي, آيين نامه تحرير دفاتر قانوني, موارد رد دفاتر, نحوه نوشتن دفاتر قانوني, نحوه تنظيم صورتهاي مالي, ماده 95 و96 قانون مالياتها, مودي مالياتي, تأخير ثبت دفاتر, مودي مالياتي, معافيت مالياتي حقوق 350 هزار تومان, حسابرسي مالياتي, در همايش حسابرسي مالياتي, سيستم مالياتي, ماليات بر ارزش افزوده, معافيت مالياتي حقوق, نظام مالياتي وشفافيت, ماليات در بورس كالا, بيمه گران ومعافيت مالياتي , قانون سامان‌دهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن, موارد مالياتي قانون سامان‌دهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن, ابزارها و اوراق مالي منتشره در بازار سرمايه, مشمول ماليات, ماخذ ارزش معاملاتي , خوداظهاري مالياتي


100 رديف در 10 صفحه
   << بعدي  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1
دريافت آخرين اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونيکي خود و يا دوستان خود هميشه از آخرين اطلاعات سايت آگاه شويد.

دريافت آخرين اطلاعات رازنامه

مشاوره در رازنامه

  حسن رحمان پور ( آموزش وتحقيقات (مشاوره شغلي، آموزش وپرورش، تحقيق و پژوهش) )
  با سلام من دانشجوي كارشناسي هستم. قصد دارم آزمون ارشد شركت كنم به نظر شما جهت برنامه ريزي درسي به چه شكل ميتوانم عمل كنم كه در آزمون بتوانم رتبه خوبي كسب نمايم. متشكرم


  سعيد شمس ايلي ( مالي ، مالياتي و حسابداري )
  با سلام اگر شركتي در سازمان ثبت شركتها، ثبت شده باشد ولي كد مالياتي اخذ نشده باشد و بطوركلي هيچ پرونده اي در اداره ماليات نداشته باشد و در عين حال بطور كلي هيچ فعاليت تجاري هم نكرده باشد و فاكتور يا


  رضا محمودي سفيدگر ( حسابداري و امور بانكي )
  با سلام مستاجري مغازه اي را بدون تسليم تسويه حساب بيمه تخليه كرده است و البته بدهي بيمه اي ندارد و پرونده اي در بيمه ندارد و مالك استعلام و تسويه بيمه را خود شخصا دريافت كرده است ايا ممكن است با ادع


  سعيد شمس ايلي ( مالي ، مالياتي و حسابداري )
  سلام آقاي شمس ايلي ، خسته نباشيد . ي سوال از حضورتون داشتم ، در يك سيستم حسابداري سالم و درست نميشه سند حسابداري رو بدون اصلاح فاكتور فروش ، اصلاحيه زد . و اگه بخواهيم يك سند اشتباهي رو اصلاح كنيم باي


  رضا محمودي سفيدگر ( حسابداري و امور بانكي )
  با سلام احترامخدمت مشاور محترم يك سئوال مالياتي داشتم بنده امسال با كارت بازرگاني حقيقي كالاي وارد كردم واين كالارا در بندر به واسطه واگذار نمودم چند ماهي از تاريخ وگذاري گذشته است سئوال من اي


  محمدرضا (فرزاد) جهانشاهلو ( مديريت امورمالي ( حسابداري، بهاي تمام شده، تجزيه وتحليل صورتهاي مالي ) )
  باسلام خدمت استاد عزيز.لطفا روشهاي شناسايي درآمدپيمانهاي بلندمدت را مطابق استانداردهاي حسابداري بطور خاصه توضيح دهيد وبفرماييد كه ثبتهاي آن چگونه مي باشد.پيشاپيش از شما كمال تشكررادارم


فهرست مشاورين


تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه .