جستجو در پورتال

مقالات/ جانشين پروري يا شكست؟
فاصله خانه «نورمن» تا تئاتر «سيناتراهاي آوازه خوان» تنها چند ساختمان بود.
 • اعظمي از سهام سازمان را در اختيار داشتند، درك به اين نتيجه رسيد كه مخالفت بيشتر با اين برنامه به صلاح نيست. بنابراين او قبول كرد كه براي جانشيني هشت مدير ارشد سازمان برنامه‌هاي مناسبي چيده شود. همه اين هشت جايگزين بايد برنامه‌هاي پرورش مدير در برخي دانشگاه‌هاي ارشد را پشت سر مي‌گذاشتند. همه آنها به مدت يك سال زير نظر يك مربي از واحدي ديگر كار مي‌كردند كه در طول اين مدت هر كدام از اين هشت نفر بايد يك پروژه را به ثمر مي‌رساندند. بعد از آن بايد دو هفته را صرف بررسي چگونگي كار كردن مديران مافوقشان
 • ه كارهايت از تو تشكر مي‌كنم ولي فكر مي‌كنم زمان آن رسيده است كه من سازمان را ترك كنم.» درك در حالي كه با تعجب به شان نگاه مي‌كرد گفت: «چي؟ كجا مي‌خواهي بروي؟ حتما پيشنهاد كاري خيلي خوبي گرفته‌اي.» «سازمان يسوميت از من خواسته است كه يكي از پنج مدير ارشدش شوم. من مي‌توانم از مطالبي كه شما به من آموخته‌ايد در آنجا استفاده كنم. ولي از آنجايي كه همكاران من در آنجا هم افرادي هستند كه زمينه كاريشان مالي بوده است، فكر مي‌كنم كه كار كردن در آنجا براي من بهتر باشد.» «شان باورم نمي‌شود. رسما تو داري ساز
 • طبقه بندي اطلاعات
کتاب/ اصول مشاوره مديريت، مشاور مديريت
به نام او كه همه هستي از اوست مشاور مديريت اصول مشاوره مديريت تجزيه تحليل، برنامه ريزي اجرا ي مشاوره مديريت وظايف، انتظارات، شيوه اجرا، تكنيك، تاكتيك، استراتژي، دانش، نگرش و مهارت مشاوره و مشاوران مديريت، تشخيص بيماري هاي مديريت ، معاينه مديران، تشخيص بيماري هاي مديريت منابع انساني، رفتار سازماني، پشتيباني، بازاريابي، فروش، تبليغات و برند انواع بيماري هاي مديريت، سازمان ، شركت و موسسات مختلف و تكنيك هاي درمان آن نويسنده و مترجم: علي خويه و فهيمه احمدي مدرسان دانشگاه، مشاوران ارشد مديران عامل مطرح و برندهاي معتبرو شركت هاي بزرگ ملي و بين المللي www.khooyeh.com www.marketingconsulting.blogfa.com www.marketingconsulting.persianblog.ir 1392 قابل استفاده كليه دست اندركاران صنعت، توليد، خدمات،صاحبان سرمايه، سرمايه داران، صاحبان برند، مديران، سرپرستان، كاركنان، اساتيد، دانشجويان، محققان و علاقمندان به مشاوره در شاخه هاي مختلف به ويژه مديريت، بازرگاني ، فروش، تبليغات و ارتباطات فهرست برخي از مطالب كتاب: • مشاور كيست مفاهيم اساسي
 • ي مديريت ، معاينه مديران، تشخيص بيماري هاي مديريت منابع انساني، رفتار سازماني، پشتيباني، بازاريابي، فروش، تبليغات و برند انواع بيماري هاي مديريت، سازمان ، شركت و موسسات مختلف و تكنيك هاي درمان آن نويسنده و مترجم: علي خويه و فهيمه احمدي مدرسان دانشگاه، مشاوران ارشد مديران عامل مطرح و برندهاي معتبرو شركت هاي بزرگ ملي و بين المللي www.khooyeh.com www.marketingconsulting.blogfa.com www.marketingconsulting.persianblog.ir 1392 قابل استفاده كليه دست اندركاران صنعت، توليد، خدمات،صاحبان سرماي
 • طبقه بندي اطلاعات
قوانين و مقررات/ فصل 13و14قانون خدمات مديريت كشوري-تأمين اجتماعي توسعه مديريت و سرمايه انساني
قانون مديريت خدمات كشوري مشتمل بر 128 ماده و 106 تبصره در جلسه مورخ هشتم مهر ماه 1386 كميسيون مشترك رسيدگي به لايحه مديريت خدمات كشوري مجلس شوراي اسلامي طبق اصل هشتاد و پنجم 85 قانون اساسي تصويب گرديد
 • وه تغيير صندوقها با پيشنهاد سازمان به تصويب هيئت وزيران مي رسد. ماده 103- دستگاه اجرايي با داشتن يكي از شرايط زير مي تواند كارمند خود را بازنشسته نمايد: الف) حداقل سي سال سابقه خدمت براي مشاغل غير تخصصي و سي و پنج سال براي مشاغل تخصصي با تحصيلات دانشگاهي كارشناسي ارشد و بالاتر با درخواست كارمند براي سنوات بالاتر از 30 سال. ب) حداقل شصت سال سن و حداقل بيست و پنج سال سابقه خدمت با بيست و پنج روز حقوق. تبصره 1- سابقه مذكور در بند (الف) و همچنين شرط سني مزبور در بند «ب» براي متصد
 • اده واحده قانون تعيين وضعيت قضائي كساني كه سه سال در دادسراهاي انقلاب اسلامي اشتغال به كار قضائي داشته اند) پنج درصد (5%) از امتياز گروه شغلي آنان كسر خواهد شد. تبصره 2 - در محاسبه امتياز حقوق دارندگان پايه قضائي در صورت داشتن مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد يا معادل آن در رشته هاي قابل قبول براي قضات پنج درصد (5%) و براي مدرك تحصيلي دكترا يا معادل آن در همان رشته ها ده درصد (10%) به امتياز گروه شغلي آنان اضافه مي گردد. تبصره 3- علاوه بر امتيازات فوق به متصديان مشاغل مديريت و سرپرستي در صورت داشتن
 • يچ يك از بيمه هاي خدمات درماني نباشند، تحت پوشش بيمه خدمات درماني خود قرار دهند. 2- فرزندان اناث مشروط بر آن كه ورثه قانوني باشند، در صورت نداشتن شغل يا شوهر و فرزندان ذكور مشروط بر آن كه ورثه قانوني باشند تا بيست سالگي و در صورت اشتغال به تحصيلات دانشگاهي تا بيست و پنج سالگي از كمك هزينه اولاد،بيمه و يا مستمري والدين خود برخوردار مي گردند. ماده 112- سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارت رفاه و تامين اجتماعي مكلفند، آئين نامه نحوه تطبيق و تعيين حقوق بازنشستگان، موظفين يا مستمري بگيران آن
 • طبقه بندي اطلاعات
مشاوره/ ايا با بيست سال سابقه بيمه كارگري مي توان باز نشسته شد
 • درخواست بازنشستگي كنند. طبق فصل سيزدهم ماده 103 قانون مديريت خدمات كشوري دستگاه اجرايي با داشتن يكي از شرايط زير مي‌تواند كارمند خود را بازنشسته نمايد: الف) حداقل سي‌سال سابقه خدمت براي مشاغل غير تخصصي و سي‌و‌پنج سال براي مشاغل تخصصي با تحصيلات دانشگاهي كارشناسي ارشد و بالاتر با درخواست كارمند براي سنوات بالاتر از 30 سال. ب) حداقل شصت سال سن و حداقل بيست و پنج سال سابقه خدمت با بيست و پنج‌روز حقوق. تبصره 1- سابقه مذكور در بند (الف) و همچنين شرط سني مزبور در بند «ب» براي متصديان مشاغل ساخت
مشاوره/ سلام مادر من 63 سال دارد و 10 سال سلبقه پرداخت بيمه با حداقل حقوق را دارد آيا قانون بازنشستگي براي افراد بالي 60 سال با 10 سال خدمت براي مادر من قابل اجرا است و با چه حقوقي بازنشسته مي شود؟
 • نند. طبق فصل سيزدهم ماده 103 قانون مديريت خدمات كشوري دستگاه اجرايي با داشتن يكي از شرايط زير مي‌تواند كارمند خود را بازنشسته نمايد: الف) حداقل سي‌سال سابقه خدمت براي مشاغل غير تخصصي و سي‌و‌پنج سال براي مشاغل تخصصي با تحصيلات دانشگاهي كارشناسي ارشد و بالاتر با درخواست كارمند براي سنوات بالاتر از 30 سال. ب) حداقل شصت سال سن و حداقل بيست و پنج سال سابقه خدمت با بيست و پنج‌روز حقوق. تبصره 1- سابقه مذكور در بند (الف) و همچنين شرط سني مزبور در بند «ب» براي
اخبار/ نظام سرمايه‌داري قمارخانه است/ جنبش وال‌استريت مراقب باشد طعمه نشود
استاد بازنشسته اقتصاد در دانشگاه تهران با اشاره به اينكه حيات و ممات نظام سرمايه داري در گرو عملكرد جهان سوم است، اقتصاد سرمايه‌داري را به يك قمارخانه تشبيه كرد و گفت: جنبش وال استريت بايد مراقب باشد طعمه سياسي امثال اوباما و دموكراتها براي انتخابات قرار نگيرد.
 • استاد بازنشسته دانشگاه تهران در گفت‌وگوي تفصيلي با فارس:نظام سرمايه‌داري قمارخانه است/ جنبش وال‌استريت مراقب باشد طعمه نشود نظام سرمايه‌داري قمارخانه است/ جنبش وال‌استريت مراقب باشد طعمه نشود ابراهيم رزاقي در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس به ارائه نظر در خصوص نظام سرمايه داري آمريكا، جنبش وال استريت و فرجام آنها و نيز نحوه برخورد ايران در اين روند پرداخت. اين اقتصاددان كه در سال 1318 متولد شده داراي دكتراي توسعه اقتصادي اس
 • ريكا، جنبش وال استريت و فرجام آنها و نيز نحوه برخورد ايران در اين روند پرداخت. اين اقتصاددان كه در سال 1318 متولد شده داراي دكتراي توسعه اقتصادي است. وي عضو سابق هيات علمي دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران بوده و قبل از حضور در عرصه هاي دانشگاهي كارشناس ارشد وزارت اقتصاد و دارايي بوده است. از تاليفات وي مي‌توان به كتابهايي چون "اقتصاد ايران" ، "آشنايي با اقتصاد ايران"، "الگوي مصرف و تهاجم فرهنگي"،‌"الگويي براي توسعه اقتصادي ايران"، "مديريت خانو
مقالات/ دفاعيه‌اي از مكانيسم بازار آزاد و در تقبيح مداخله‌هاي دولت
مقاله پيش روعلاوه بر اينكه كل بحران مالي آمريكا را با زباني ساده و به زيبايي بيان مي‌كند، تذكرات جدي در خصوص سوء استفاده جريان‌هاي چپ گرا از اين بحران مي‌دهد. تذكراتي كه البته براي چپ‌گراهاي ايراني هم كه از اين بحران خشنود شده‌اند بسيار درس‌آموز خواهد بود.
مقالات/ عدالت، محور قانون
همايش دولت‌ها و تعهدات اقتصادي، سياسي و فرهنگي با حضور اساتيد حقوق طي دو روز صبح و بعدازظهر در تالار شيخ انصاري دانشكده حقوق دانشگاه تهران با حضور اساتيد مسلم حقوق چون دكتر محمد هاشمي، دكتر اردشير اميرارجمند، دكتر حسين مهرپور و نيز دكتر ناصر كاتوزيان برگزار شد.
 • پروين بختيارنژاد مترجم: چكيده: همايش دولت‌ها و تعهدات اقتصادي، سياسي و فرهنگي با حضور اساتيد حقوق طي دو روز صبح و بعدازظهر در تالار شيخ انصاري دانشكده حقوق دانشگاه تهران با حضور اساتيد مسلم حقوق چون دكتر محمد هاشمي، دكتر اردشير اميرارجمند، دكتر حسين مهرپور و نيز دكتر ناصر كاتوزيان برگزار شد. «عدالت، محور قانون» در سخنان دكتر كاتوزيان همايش دولت ها و
 • ه اي كه منظم نباشد، هيچ چيز آن قابل محاسبه نيست، قابل مطالعه نيست. منظورم از نظم اين است كه جريان امور طبق قاعده انجام شود و حتي برخي فلاسفه مانند افلاطون عدالت را به نظم تعبير كرده اند. افلاطون در كتاب جمهوريت مي گويد: «سپاهيان، تجار و علما و فرهنگيان، سه گروه متفاوت هستند كه هر يك بايد به كار خود بپردازد. بنابراين نظم وقتي برقرار است كه گروه هاي مختلف جامعه هر كدام به كار خود بپردازند. به طوري كه قوه قضائيه سفراي خارجي را نپذيرد، قوه مقننه در كار قوه مجريه دخالت نكند و قهوه مجريه هم قانو
 • ه «در مورد ارزش عدالت ترديد وجود دارد كه آيا علم حقوق با عدالت ارتباط داريد يا خير و آيا ارزيابي عدالت برعهده علم حقوق است، يا نه؟» گفت: «اين بحث باعث شده كه ترديدي در ايجاد عدالت و اثرات عدالت در حقوق به وجود آيد. اين استاد حقوق دانشگاه تهران، ادامه داد: «دوگي در توضيح مفهوم مردم با مفهوم وجدان اجتماعي مخالفت كرده و آن را مجرد و ذهني مي داند و معتقد است آنچه وجود دارد اكثريت مردم هستند، پس آنچه اكثريت مردم عادلانه بدانند عادلانه است.» كاتوزيان افزود: «در گذ
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ اقتصاد سياسي نفت
تاريخ اقتصادي كشورهاي صادركننده مواد معدني اغلب مايوس‌كننده بوده است. بالاخص اينكه در طول چند دهه اخير صادركنندگان نفت بسيار بدتر از كشورهايي كه از لحاظ مواد معدني فقير محسوب مي‌شوند، عمل كرده‌اند.
مقالات/ حاكميت شركتي
حدود دو سال پيش آئين­نامه حاكميت شركتي كه پيش­نويس آن توسط سازمان بورس تهيه شده با همكاري تني چند از حسابداران رسمي و كارشناسان بازار سرمايه در كميته­اي در وزارت امور اقتصادي و دارائي مورد بررسي قرار گرفت كه در سال 1384 آئين­نامه مذكور نهائي شد اما متأسفانه موضوع تصويب نهائي آن به تأخير افتاد. تصويب قانون جديد بازار سرمايه و تغييرات مديريت سازمان بورس باعث شد تا مجدداً موضوع تصويب اين آئين­نامه در دستور روز قرار گيرد. از اين جهت بر آن شديم تا گفتگويي با آقاي غلامحسين دواني حسابرس معتمد بورس و عضو كميته بازنگري آئين­نامه حاكميتي شركت در اين مورد بعمل آوريماصول مشاوره مديريت, مشاور مديريت, قانون مديريت خدمات كشوري , نظام سرمايه‌داري قمارخانه است/ جنبش وال‌استريت مراقب باشد طعمه نشود, اقتصاد آزاد, اقتصاد دولتي, اقتصاد رانتي, ليبراليسم اقتصادي, چپ وراست اقتصادي, چپ وراست سياسي, بازار مالي, بحران مالي, بازار سرمايه, بحران مسكن, بحران هاي مالي , بحران اعتباري, عدالت وقانون, كاتوزيان, نظم وعدالت, افلاطون وارسطو, ارزش عدالت, حقوق وعدالت, عدالت وانصاف, عدالت شرعي, حقيقت شرعي, ديوان عالي, قاضي وقضاوت, اقتصاد سياسي نفت, اقتصاد سياسي, قيمت نفت, صادر كننده نفت, سيتم مالي , سيستم بازرسي درآمد نفت, سياست مديريت مالي, طلاي سياه, رانت اقتصادي, اوپك, دموكراسي بالغ, دموكراسي فرقه‌اي, ديكتاتوري پدرسالار, ديكتاتوري چپاولگرا و ديكتاتوري اصلاح‌گرا, رانت نفتي, حاكميت شركتي, هيات مديره, كميته حسابرسي, هيات نظارت, آيينامه حاكميت شركتي, قانون تجارت, حسابرس مستقل وبازرس قانوني, حسابدار رسمي, اصلاحييه قانون تجارت, شفافيت اطلاعاتي, افشاي اطلاعات, آيينامه افشاي اطلاعات, گزارشات سالانه مالي, گزارشات سه ماهه بورس, بازار سرمايه, سازمان بورس


100 رديف در 10 صفحه
   << بعدي  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1
به خانواده مشاوران رازنامه بپیوندید
پرسش و پاسخ از رازنامه
استخدام
|مشاوره در رازنامه
|تازه هاي رازنامه
تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه .

انگليسي   فرانسوي   اسپانيايي   ايتاليايي   آلماني   عربي   روسي   ژاپني   کره      پرتغالي   ترکي   چيني