جستجو در پورتال

مقالات/ آيا جامعه حسابداران رسمي به شكل فعلي بايد منحل شود؟
عدم حضور موثر حسابداران رسمي در مجمع عمومي مورخ 1/9/1391 ناباورانه بود.
 • ار گرفت و اصلاحيه نهايي سال 89 و 90 بدون حضور موثر نماينده جامعه و در فضاي ناشي از تشديد مجازات‌ها اعلام شد. ( در اوائل سال 1384 اتهام كم بودن حق‌الزحمه برخي حسابرسان عضو جامعه نسبت به حق الزحمه قبلي را مطرح كردند كه جامعه براي دو مورد مهم جواب رفع اتهام را صادر كرد) پيامدهاي تقلب 3000 ميلياردي بر حرفه حسابرسي تاثير گذاشت و حق انتخاب براي اعضا محدود شد و وابستگي اساسنامه و مسووليت‌هاي حسابرسي بيشتري را به وزارت تفويض كرد. 2- تمامي محور قانون و جامعه، مسووليت اعضا، جرايم و مجازات
 • ات‌هاي ناشي از خدمات و گزارش‌هاي حسابرسي و رفتار حرفه‌اي بر حسابداران شاغل (و غير‌شاغل) بود و همچنين بخش عمده منابع مالي جامعه از يك درصد حق‌الزحمه كار حسابرسي اعضا بود، اما هيچ‌گاه بطور موثر در تصميم‌گيري براي اساسنامه‌اي كه بر سرنوشت آنها حاكم است حضور موثر نداشته‌اند. 3- اجراي حسابرسي مالياتي مندرج در متن قانون سال 1372 و همچنين متن تبصره 1 ماده 272 قانون ماليات‌هاي مستقيم سال 1380 را در تابستان 1383 با يك بخشنامه سازمان مالياتي بصورت انتخاب
 • روبه‌رو‌ شد) دستورالعمل استفاده از خدمات حسابرسان معتمد هم بخشي از نظارت را عهده‌دار شد و زمينه وجود رقابت براي اعضاي جامعه در مقايسه با سازمان حسابرسي (كه در دستور‌العمل سال 1385 از طريق الزام به عدم پذيرش كار حسابرسي شركت‌هاي بورسي پس از 4 سال بود) پيش‌بيني كرد، اما در دستورالعمل اصلاحي سال 1389 اين مصوبه تنها براي موسسات بزرگ براي سازمان حسابرسي لغو شد. افزون بر اين در اصلاحيه سال 1390 آن هم بدون حضور موثر نماينده جامعه نظارت‌هاي جديد و تغيير در انشاي بند ت
مقالات/ ضرورت اصلاح سيستم‌هاي بانكي و نظارتي
ضرورت اصلاح سيستم‌هاي بانكي و نظارتي
 • ه با توجه به استانداردهاي حسابرسي و قانون تجارت و مقررات بانكي، چنين مسووليتي براي حسابرسان پيش‌بيني نشده است. زيرا (الف) گزارش حسابرسان در چارچوب استانداردهاي حسابرسي است (ارائه منصفانه صورت‌هاي مالي در چارچوب استانداردهاي حسابداري است) و جوابگوي نياز واقعي ذي‌نفعان يعني اظهارنظر نسبت به صحت و درستي گزارش‌هاي مالي نيست، (ب) كشف تقلب و اختلاس از وظايف حسابرس و بازرس نيست و استانداردهاي موجود نه جوابگو و نه به روز است. به خصوص براي حسابرس بازار مالي و پولي (ج) استانداردهاي حسا
 • ر شرايطي كه نتيجه رسيدگي قوه قضائيه به پرونده حسابرسي بانك‌ها و متخلف هنوز خاتمه نيافته است. خوشبختانه رياست محترم فوق قضائيه مي‌گويند در فرآيند رسيدگي ايشان ضعيف‌كشي نمي‌شود. 7- استقلال نداشتن بانك مركزي، ضعف مقررات و آيين‌نامه‌هاي نظارتي، ضعف اعمال نظارت بانك مركزي، نظارت‌ناپذيري برخي از بانك‌ها، به روز نبودن قوانين و مقررات بانكي و پولي، به روز نبودن آيين‌نامه جامع براي ذي‌نفع واحد (راه ورود متخلفان به سيستم بانكي، كه رياست جمهور محترم نگراني
 • بانك‌ها، به روز نبودن قوانين و مقررات بانكي و پولي، به روز نبودن آيين‌نامه جامع براي ذي‌نفع واحد (راه ورود متخلفان به سيستم بانكي، كه رياست جمهور محترم نگراني خود را درخصوص عدم ايجاد بانك اطلاعاتي مربوطه اعلام كردند) به روز نبودن ابزارهاي مالي جديد و سيستم‌هاي نظارتي و حاكميت شركتي مطرح و اصلاح آن توسط رياست بانك مركزي و وزارت اقتصاد اعلام شد. 8- ضعف مديريت بانكي و سيستم نظارتي آنها اعم از دولتي و خصوصي، نبود ضوابط و مقررات كافي براي عمليات اجرايي، كافي نبودن كنترل داخلي و ح
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ مطالعه تصميمات اقتصادي و شبكه اعصاب به هم مي‌پيوندند
ياسر ميرزايي - آيا انسان‌ها كنش‌هايي عقلاني دارند؟ اين سوال موضوع مشترك تحقيقات اقتصادي و روانشناسانه است. گويا نتايج جديدي كه علم روانشناسي به دست آورده چندان با پيش‌فرض‌هايي كه اقتصاددانان در پاسخ به پرسش فوق مي‌دهند، سازگاري ندارد. همين تعارض رخ‌ نموده بهانه‌اي شده است براي تحقيقات مشترك ميان اقتصاددانان و روانشناسان؛ اينكه كدام يك ديگري را در نهايت قانع خواهند كرد، خود مساله‌اي هيجان‌انگيز است. اما پيش از آن بهتر است اين تعارض را كمي‌ روشن‌تر ببينيم.
 • مي‌شد، اما من همچنان مالكش بودم. بعضي وقت‌ها مي‌پرسم كه وقتي اين تصميمات سرمايه‌گذاري احمقانه را مي‌گيرم واقعا چه در ذهنم مي‌گذرد. چند هفته پيش، وقتي در يكي از آزمايش‌هاي عكسبرداري مغزي دانشگاه نيويورك شركت كردم، جواب سوالم را يافتم. سوكول هسنر كه فارغ‌التحصيل 24 ساله است، مرا به اتاقي پر از كامپيوتر برد. سوكول هسنر الان روي دكتراي روانشناسي‌اش كار مي‌كند، اما در عين حال در پروژه بزرگي در حوزه تازه راه افتاده اقتصاد شبكه اعصاب هم فعال است. اين
 • مدل پلاستيكي مغز خودنمايي مي‌كرد. همين طور كه صحبت مي‌كرديم كامرر اين مدل را برداشت و برايم يك تور سياحتي از مغز برگزار كرد، از قسمت جلوي پيشاني شروع كرد تا غشاي پسين؛ جايي كه وظايف پيچيده ذهني انجام مي‌شوند، ازجمله استدلال منطقي و برنامه ريزي. بعد به غشاهاي جداري اشاره كرد و نرمه‌هاي شقيقه كه اينها هم در تصميم‌گيري موثر هستند. همه اين نواحي در مغز انسان بسيار بزرگ‌تر از ساير جانوران است؛ دانشمندان مي‌گويند اينها آخرين بخش‌هاي توسعه يافته مغز بوده است. م
 • اي جداري اشاره كرد و نرمه‌هاي شقيقه كه اينها هم در تصميم‌گيري موثر هستند. همه اين نواحي در مغز انسان بسيار بزرگ‌تر از ساير جانوران است؛ دانشمندان مي‌گويند اينها آخرين بخش‌هاي توسعه يافته مغز بوده است. مدل كامرر از لايه‌هايي ساخته شده بود كه تكه‌هايي را در خود نهفته داشتند. او يكي از لايه‌هاي فوقاني را كنار زد تا غشاي جزيره‌اي مغز و شيارهاي آن را ببينم. اينها اولين بخش‌هاي تكامل مغز انسان هستند و عصب‌شناسان بر اين باورند كه نقش‌شان پردا
مقالات/ توليد كم هزينه ايده در خارج از كشور
صداي ترمز چرخ‌هاي هواپيما تازه قطع شده بود كه صداي زنگ موبايل «بريدي» بلند شد. او تازه در فرودگاه لاس‌وگاس فرود آمده بود.
 • اي جذاب كردن نوشته‌اش بوده‌اند. بر اساس بازخوردي كه مشتريان به سازمان مي‌دادند، بريدي فهميد كه استعاره‌هاي باتلر كار خودشان را خوب انجام داده‌اند. كم كم داشت به نظر مي‌رسيد كه خانه سازمان روي شن‌هاي بسيار روان ساخته شده است. بروناتي پرسيد: «ما بايد جواب بدهيم، نه؟ ما نمي‌توانيم به سادگي‌اين را ناديده بگيريم. مي‌توانيم؟» بريدي تاكنون در صداي همكارش ‌اين همه نگراني را يكجا تشخيص نداده بود و همين نشان مي‌داد كه اوضاع خيلي خراب است. «ما مطمئنا جواب خواهيم داد. ولي‌اين موضوع مرا ياد جنگ استعاره‌اي
 • سال 99 زماني آغاز شده بود كه پيتر تامبكينز، يكي از تئوري پردازان منحصر به فرد حوزه مديريت يك مقاله بسيار سنگين نوشته بود. در ‌اين مقاله او سه مرحله را در ساختن اصطلاحات مديريتي شناسايي كرده بود. مرحله زينتي كه در آن‌ اين اصطلاحات صرفا به عنوان شيوه‌هاي افزايش فروش به كار مي‌رفتند. مرحله ابتدايي كه در آن همه كم‌كم مي‌فهميدند كه‌ اين اصطلاحات كاربري دارند و مرحله زيانبار كه در آن همه شروع به استفاده بيجا از‌اين اصطلاحات مي‌كردند. اين مقاله مصادف شده بود با وارد شدن يكي از رقباي جديد سازمان به عر
 • مي‌طلبد. من زماني كه در دهه 70 در اوهايو بزرگ مي‌شدم به ياد مي‌آورم كه پدر خودم مخالف اين حرف بود كه آمريكا بايد به سمت صنايع خدمت محور حركت كند. او مي‌گفت: «ما نمي‌توانيم به كشوري تبديل شويم كه در آن همه موهاي همديگر را كوتاه مي‌كنند. اين شيوه هرگز جواب نمي‌دهد.» افسوس، نه او و نه هيچ كس ديگري حتي تصور مشاوران مطبوعات عمومي، يا بهبوددهندگان موتور‌هاي جست و جو را تصور نمي‌كرد. اگرچه نگاه كردن به موضوع به عنوان موانع پيشرفتي كه به صورت ذاتي وجود دارند خيلي وسوسه بر انگيز است، ولي واقعيت معمولا با
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ اصول پاسخگويي
پاسخگوئي در اساسي ترين مفهوم خود،‌به جوابگوئي در برابر يك شخص، به خاطر عملكرد مورد انتظار تعبير مي شود. در اين مقاله ما سعي كرديم به بحث پاسخگوئي و تفاوت آن با مسئوليت اشاره كنيم و
 • انتشار: 1388-02-26 نويسنده: سحر ميرشاهي -مير سجيل پيدايي مترجم: چكيده: پاسخگوئي در اساسي ترين مفهوم خود،‌به جوابگوئي در برابر يك شخص، به خاطر عملكرد مورد انتظار تعبير مي شود. در اين مقاله ما سعي كرديم به بحث پاسخگوئي و تفاوت آن با مسئوليت اشاره كنيم و اصول پاسخگويي ● چكيده: پاسخگوئي در اساسي ترين مفهوم خود، به جواب
 • هايشان پاسخدهي مشتاقانه داشته اند. به همان نحوي كه شركتهاي بخش خصوصي در برابر مشتري هايشان داراي برخورد مناسب هستند، كاركنان بخش دولتي نيز تشويق شده اند كه هر چه بيشتر خوش برخورد باشند، ، عموم مردم مساعدت بيشتر مي نمايند و به تبعيت از مقررات و آئين نامه ها يا اطاعت از دستورالعملهايي مقامات ارشد بوركرات خود تمركز و توجه كمتري داشته باشند. توجه اصلي به ارباب رجوع تكيه كلام اصلي پاسخگوئي است. كاركنان به ويژه كساني كه در ارائه خدمات دخيل هستند، در حال حاضر بعنوان پاسخگوي بدون واسطه در برابر عموم
 • كرات خود تمركز و توجه كمتري داشته باشند. توجه اصلي به ارباب رجوع تكيه كلام اصلي پاسخگوئي است. كاركنان به ويژه كساني كه در ارائه خدمات دخيل هستند، در حال حاضر بعنوان پاسخگوي بدون واسطه در برابر عموم مردم قرار دارند به خاطر اين ضرورت كه آنها به نيازهاي بيان شده توسط ارباب جوع هايشان پاسخ مي دهند. گفته مي شود كه ارتباطات سبك بازار براي فراهم نمودن يك كانال ديگر جهت پاسخگويي است . زيرا كه آنها مشوق هايي را براي فراهم كنندگان خدمات ايجاد مي كنند تا آنها خواسته هاي مصرف كنندگان را نيز به حساب آور
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ يك برند بسازيد يا در جهنم كالاهاي مصرفي به سر بريد
به زودي زماني خواهد رسيد كه مفهوم بازاريابي منسوخ مي‌شود و مفهوم «برند» جايگزين آن خواهد شد.
 • به ايران فكر مي كنم دوست ندارم تنها به نفت و پتروشيمي فكر كنم. مي خواهم به عناصر كيفي خاص يك كشور بزرگ فكر كنم كه به طور حتم با كشورهايي نظير برزيل و چين متفاوت است، بايد شروع كنيد، فكر كنيد، عناصر را بيابيد و بر روي آنها متمركز شويد. برندسازي قطعاً جواب مي هد و سودآور است. عبارت رعب آور و ترس انگيز اشتالر، حاضران در كنفرانس را مبهوت كرد كه با صدايي محكم گفت: يك برند بسازيد يا در جهنم كالاهاي مصرفي به سربريد_ مارتين رول، نويسنده كتاب استراتژي برند آسيايي، از جمله ميهمانان حاضر در اين كنفرانس ب
 • عب آور و ترس انگيز اشتالر، حاضران در كنفرانس را مبهوت كرد كه با صدايي محكم گفت: يك برند بسازيد يا در جهنم كالاهاي مصرفي به سربريد_ مارتين رول، نويسنده كتاب استراتژي برند آسيايي، از جمله ميهمانان حاضر در اين كنفرانس بين المللي بود. استادي كه رهبري برنامه هاي موفق برندسازي و بازاريابي را در سطح جهاني براي برندهاي مطرحي از جمله گوشي هاي موبايل اريكسون، تايم وارنر موزيك، تله دانمارك، مك دونالد و ... در كارنامه خود دارد. وي سالهاست در آسيا بويژه سنگاپور تلاشهاي پرافتخاري را براي خطوط هواپيمايي به ان
 • سطح جهاني براي برندهاي مطرحي از جمله گوشي هاي موبايل اريكسون، تايم وارنر موزيك، تله دانمارك، مك دونالد و ... در كارنامه خود دارد. وي سالهاست در آسيا بويژه سنگاپور تلاشهاي پرافتخاري را براي خطوط هواپيمايي به انجام رسانده است و همچنان در تكاپوي موفقيت هاي بعدي است. رول معتقد بود: برندها؛ يعني آينده كسب و كارها. از اين رو برندها بايد در هيات مديره «مديريت» شوند. نمي توان آن را به واحد بازاريابي ارجاع داد. مسئوليت هيات مديره ها و مديران ارشد بسيار زياد است. با اين وجود اين، كليدي ترين ف
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ اصول پاسخگويي
پاسخگوئي در اساسي ترين مفهوم خود،‌به جوابگوئي در برابر يك شخص، به خاطر عملكرد مورد انتظار تعبير مي شود. در اين مقاله ما سعي كرديم به بحث پاسخگوئي و تفاوت آن با مسئوليت اشاره كنيم
 • انتشار: 1387-05-02 نويسنده: سحر ميرشاهي -مير سجيل پيدايي مترجم: چكيده: پاسخگوئي در اساسي ترين مفهوم خود،‌به جوابگوئي در برابر يك شخص، به خاطر عملكرد مورد انتظار تعبير مي شود. در اين مقاله ما سعي كرديم به بحث پاسخگوئي و تفاوت آن با مسئوليت اشاره كنيم اصول پاسخگويي   ● چكيده: پاسخگوئي در اساسي ترين مفهوم خود،‌
 • ان پاسخدهي مشتاقانه داشته اند. به همان نحوي كه شركتهاي بخش خصوصي در برابر مشتري هايشان داراي برخورد مناسب هستند، كاركنان بخش دولتي نيز تشويق شده اند كه هر چه بيشتر خوش برخورد باشند، ،‌عموم مردم مساعدت بيشتر مي نمايند و به تبعيت از مقررات و آئين نامه ها يا اطاعت از دستورالعملهايي مقامات ارشد بوركرات خود تمركز و توجه كمتري داشته باشند. توجه اصلي به ارباب رجوع تكيه كلام اصلي پاسخگوئي است. ‌كاركنان به ويژه كساني كه در ارائه خدمات دخيل هستند، در حال حاضر بعنوان پاسخگوي بدون واسطه در برابر
 • خود تمركز و توجه كمتري داشته باشند. توجه اصلي به ارباب رجوع تكيه كلام اصلي پاسخگوئي است. ‌كاركنان به ويژه كساني كه در ارائه خدمات دخيل هستند، در حال حاضر بعنوان پاسخگوي بدون واسطه در برابر عموم مردم قرار دارند به خاطر اين ضرورت كه آنها به نيازهاي بيان شده توسط ارباب جوع هايشان پاسخ مي دهند. گفته مي شود كه ارتباطات سبك بازار براي فراهم نمودن يك كانال ديگر جهت پاسخگويي است . زيرا كه آنها مشوق هايي را براي فراهم كنندگان خدمات ايجاد مي كنند تا آنها خواسته هاي مصرف كنندگان را نيز به حساب آور
 • طبقه بندي اطلاعات
اخبار/ كسي خروج دولت از اقتصاد را نمي‌ بيند
خبرگزاري فارس: مديركل دفتر برنامه ريزي و نظارت بر اجراي سياست هاي اصل 44 دربرابر كوه انتقادات وارده به نحوه اجراي اين اصل به شدت به دفاع برخاسته در گفت‌وگويي چالشي خواهان تغيير دريچه هاي نگاه‌ها به اين اصل اساسي در اصلاح ساختارهاي اقتصادي مي‌شود.
مقالات/ نگاهي نزديك‌تر به مديريت منابع انساني در كمپاني اوراكل
كمپاني اوراكل يك شركت بين‌المللي است كه در بيش از 140 كشور جهان فعاليت مي‌كند. چنين سازمان عظيم و گسترده‌اي احتياج به يك سيستم پويا و قوي براي پاسخ‌گويي به نيازهاي مربوط به نيروي كار مناسب و مستعد دارد.
 • اوراكل عبارتند از: اتحاد- احترام متقابل- كار تيمي- ارتباطات و اشتراك اطلاعات- نوآوري- مشتري مداري- كيفيت و... آيين نامه انضباطي اوراكل به صورت جامع و مانع و با رسميت بسيار بالايي نگاشته شده است و تلاش شده است علاوه بر بيان قوانين و مقررات، سوال و جواب هاي معمول هم در آن گنجانده شود. وجود چنين آيين نامه اي براي شركتي كه هزاران نفر كارمند و همكار دارد و در سراسر جهان فعاليت مي كند، بسيار لازم بوده و مانع از تصميم گيري هاي سليقه اي در هر سطحي مي شود.
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ چالش‌هاي جانشيني يك مدير قدرتمند
تشييع جنازه به خوبي برگزار شد. «جك دونالي» آدم بزرگي بود و احترام زيادي معطوف به او بود. استفاني، جانشين او در سازمان با خودش فكر كرد كه نشستن بر جاي او كار بسيار دشواري خواهد بود.
 • هاي بسياري را به همراه داشت. فرهنگ عدم همكاري سازمان هم كار كردن ماتريس‌هاي بين واحدي را دشوار مي‌ساخت. اين سوال هم هنوز بود كه چه كسي بايد واحد بازاريابي جديد را اداره مي‌كرد؟ همان طور كه تدي گفته بود، ممكن بود قبل از اينكه اين كارها جواب بدهد، او شغلش را از دست بدهد و به اين ترتيب اگر سازمان زنده مي‌ماند، اين مدير عامل بعدي بود كه اعتبار كارهاي استفاني را به دست مي‌آورد. ولي استفاني در مورد مشاوره تد زياد هم مطمئن نبود. تجربه به او مي‌گفت كه افراد سازمان بايد خود
 • خودش توانايي نوآوري نداشت ولي آيا او نبايد اين را تغيير مي‌داد؟ آيا يك مدير عامل نبايد به دراز مدت توجه داشته باشد؟ يا اينكه او بايد فقط به خودش توجه مي‌كرد؟ فرانك گفته بود مشكل از انگيزه است. افراد به انگيزه نياز دارند. پس چرا پاداش‌هاي بيشتري براي نوآوري در نظر گرفته نشود؟ به اين ترتيب و با كمك مديريت قوي، او مي‌توانست سازمان را از اين وضع نجات دهد. كدام راه بهتر بود؟ سوال: استفاني چه بايد بكند؟ يك ساختاردهي مجدد يا ادامه روند مديريت قوي جك در سازمان؟ منبع: HBR پاسخ
 • د تازه استخدام شده بتوانند به سرعت لازم براي كار كردن در سازمان برسند. بنابراين مديريت ارشد سازمان بايد مسووليت اين كار را تا چند سال آينده و زماني كه وضعيت مالي سازمان دوباره بهبود پيدا كند، بر عهده گيرد و در عين حال به ارتقا دادن، استخدام كردن و تربيت رهبراني براي نسل آينده سازمان بپردازند كه بتوانند اين كار را در آينده ادامه دهند. آماده كردن و انتخاب آن تيم، بايد از اولويت‌هاي كاري استفاني باشد. فرانك يكي از قوي‌ترين بازيكنان استفاني است و به نظر مي‌رسد زماني كه مي‌گويد نم
 • طبقه بندي اطلاعاتآيا جامعه حسابداران رسمي به شكل فعلي بايد منحل شود؟, ضرورت اصلاح سيستم‌هاي بانكي و نظارتي, مطالعه تصميمات اقتصادي و شبكه اعصاب به هم مي‌پيوندند, توليد كم هزينه ايده در خارج از كشور, اصول پاسخگويي, پاسخگوئي, مشتري گرائي, مسئوليت و پاسخگوئي, سيستم پاسخگوئي , بازاريابي, برند سازي, برند, مشتريان وفادار, ثبات درآمد, تبليغات جهاني , كنفرانس بين‌المللي برند, برند تهاجمي, شخصيت برند, مديريت استراتژيك برند, اصول پاسخگويي , پاسخگويي, مسئوليت, سيستم پاسخگوئي, نيازمشتريان, دريافت نظرات, مشتريان, مشتري, پاسخگو, كاركنان, شكايات, سيستم, مسئول, اختيار, برابر, پاسخگوي, كسي خروج دولت از اقتصاد را نمي‌ بيند, مديريت منابع انساني, اوراكل, نيروي كار, سيستم حقوق و دستمزد, سيستم رفاهي و انگيزشي, سيستم پاداش, سيستم توسعه منابع انساني, جانشيني يك مدير, سازمان, افراد, تغيير, مشاور, محصول, مدير, گزارش, مديريت, ساختار, پيشنهاد, بازار, توليد, بازاريابي, شناسايي فرصت‌ها


17 رديف در 2 صفحه
   << بعدي  2  1
دريافت آخرين اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونيکي خود و يا دوستان خود هميشه از آخرين اطلاعات سايت آگاه شويد.

دريافت آخرين اطلاعات رازنامه

مشاوره در رازنامه

  حسن رحمان پور ( آموزش وتحقيقات (مشاوره شغلي، آموزش وپرورش، تحقيق و پژوهش) )
  با سلام من دانشجوي كارشناسي هستم. قصد دارم آزمون ارشد شركت كنم به نظر شما جهت برنامه ريزي درسي به چه شكل ميتوانم عمل كنم كه در آزمون بتوانم رتبه خوبي كسب نمايم. متشكرم


  سعيد شمس ايلي ( مالي ، مالياتي و حسابداري )
  با سلام اگر شركتي در سازمان ثبت شركتها، ثبت شده باشد ولي كد مالياتي اخذ نشده باشد و بطوركلي هيچ پرونده اي در اداره ماليات نداشته باشد و در عين حال بطور كلي هيچ فعاليت تجاري هم نكرده باشد و فاكتور يا


  رضا محمودي سفيدگر ( حسابداري و امور بانكي )
  با سلام مستاجري مغازه اي را بدون تسليم تسويه حساب بيمه تخليه كرده است و البته بدهي بيمه اي ندارد و پرونده اي در بيمه ندارد و مالك استعلام و تسويه بيمه را خود شخصا دريافت كرده است ايا ممكن است با ادع


  سعيد شمس ايلي ( مالي ، مالياتي و حسابداري )
  سلام آقاي شمس ايلي ، خسته نباشيد . ي سوال از حضورتون داشتم ، در يك سيستم حسابداري سالم و درست نميشه سند حسابداري رو بدون اصلاح فاكتور فروش ، اصلاحيه زد . و اگه بخواهيم يك سند اشتباهي رو اصلاح كنيم باي


  رضا محمودي سفيدگر ( حسابداري و امور بانكي )
  با سلام احترامخدمت مشاور محترم يك سئوال مالياتي داشتم بنده امسال با كارت بازرگاني حقيقي كالاي وارد كردم واين كالارا در بندر به واسطه واگذار نمودم چند ماهي از تاريخ وگذاري گذشته است سئوال من اي


  محمدرضا (فرزاد) جهانشاهلو ( مديريت امورمالي ( حسابداري، بهاي تمام شده، تجزيه وتحليل صورتهاي مالي ) )
  باسلام خدمت استاد عزيز.لطفا روشهاي شناسايي درآمدپيمانهاي بلندمدت را مطابق استانداردهاي حسابداري بطور خاصه توضيح دهيد وبفرماييد كه ثبتهاي آن چگونه مي باشد.پيشاپيش از شما كمال تشكررادارم


فهرست مشاورين


تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه .