جستجو در پورتال

مقالات/ مخمصه‌هاي اطراف ما، نيات خوب همه راه‌حل نيست
يك شيوه كارآ و انساني براي كاهش توليد كوكائين چيست؟ هميشه حاضر جواب: به كشاورزان براي تغيير نوع كشت پول بدهيد.
قوانين و مقررات/ قرائن و ضرايب مالياتي
قانون مالياتهاي مستقيم كه در تاريخ27/11/1380 به تصويب مجلس شوراي اسلامي با اعمال آخرين الحاقات و اصلاحات رسيده به تفكيك موضوع در اين نوشتار ارائه شده است
 • ارقام مشخصه اي كه حاصلضرب آنها در قرينه مالياتي درموارد تشخيص علي الرأس درآمد مشمول ماليات تلقي مي گردد. تبصره – درصورتيكه به چند قرينه اعمال ضريب شود معدلي كه از نتايج اعمال ضرائب بدست مي آيد درآمد مشمول ماليات خواهد بود. ماده 154- جدول ضرائب تشخيص درآمد مشمول ماليات به ترتيب زير تنظيم و ابلاغ مي گردد: الف ـ براي تعيين ضرائب هر سال كميسيوني مركب از نمايندگان سازمان امور مالياتي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و نماينده شوراي مركزي اصناف در مورد اصناف و نماينده نظام پزشكي در م
 • نسبت به هر يك از قرائن مذكور درماده (152) اين قانون درباره مؤديان مختلف بر حسب نوع مشاغل بطور تفكيك تعيين و فهرست آنرا به سازمان امور مالياتي تسليم مي نمايد. تصميمات اين كميسيون از طرف سازمان امور مالياتي بعنوان جدول ضرائب اداره امور مالياتي تهران براي اجراء ابلاغ خواهد شد. ب – جدول مذكور در بند « الف» از طرف سازمان امور مالياتي به ادارات امور مالياتي شهرستانها ارسال مي گردد. بمحض وصول جدول مذكور كميسيوني مركب از رئيس اداره امور مالياتي محل و رئيس بانك ملي ايران و نماين
 • يسيوني مركب از رئيس اداره امور مالياتي محل و رئيس بانك ملي ايران و نماينده شوراي مركزي اصناف در مورد اصناف و نماينده نظام پزشكي در مورد مشاغل وابسته به پزشكي و نماينده اطاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران درمورد ساير مشاغل تشكيل مي شود، كميسيون مزبور جدول رسيده را مبناي مطالعه قرارداده و با توجه به اوضاع و احوال اقتصادي خاص حوزه جغرافيائي محل در صورت اقتضاء، تغييرات لازم را در اقلام آن با ذكر دليل بعمل خواهد آورد، نيتجه بررسي كميسيون به مركز گزارش شده و از طرف سازمان امور مالياتي مورد بررسي قرار
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ ۳ دليل اصلي شكست در مذاكرات
بااينكه كتابها و مقالات زيادي درمورد تاكتيك ها، تكنيك ها و استراتژي هاي مذاكره نوشته شده است اما مطلب چنداني درمورد دلايل شكست مذاكرات در رسيدن به اهداف خود وجود ندارد.
 • ه ها كه در يك حوزه مذاكره توانايي دارند، در حوزه هاي ديگر خارج از تخصص خود موفق نمي شوند. اولين و شايد اصلي ترين دليل شكست بسياري از مذاكره كننده ها اين است كه اكثريت آنها هيچوقت دانش عمومي خود را در زمينه مذاكره به مهارت هاي خاص كه مثلاً به سادگي جدول ضرب قابل يادآوري باشند، تبديل نمي كنند. اگر از همه آنهايي كه به طور تخصصي كار مذاكره انجام مي دهند بپرسيد كه چه قالبي براي مذاكره به كار مي برند، فكر مي كنند كه از فضا آمده ايد. حتي وقتي كسي سعي مي كند سوال را با نام بردن از چند پاسخ ممكن (م
 • ي كه در كارگاه هاي مذاكره شركت كرده اند سوالاتي از قبيل، "اولين قانون يا رهنمودي كه در دوره آموزشي كه شركت كرديد در اختيار شما قرار گرفت چيست؟" پرسيده مي شود، چيزي جز نكاتي جزئي درمورد آنچه كه در كلاس ها شنيده بودند يا از كتابها خوانده اند براي گفتن ندارند. درمقابل، اگر از كسي كه به طور تخصصي كار مذاكره انجام مي دهند بپرسيد كه دو بعلاوه دو چند مي شود، پاسخ آنها چه خواهد بود؟ هر پاسخي به غير از چهار مطمئناً اشتباه خواهد بود. با اين وجود، از همان فرد اگر بپرسيد كه از چه قالبي براي مذ
 • آنهايي كه فكر مي كنند براي سوال قبلي پاسخ دارند، باز بپرسيد، "اصل اوليه قالبي كه استفاده مي كني چيست؟" و خواهيد ديد كه اكثريت قريب به اتفاق آنها قادر به ارائه يك پاسخ روشن نيستند. چرا اينطور است كه خيلي از آنهايي كه فكر مي كنند حفظ كردن جدول ضرب براي ياد گرفتن جبر اصل مهمي است، قادر نيستند به اصول اوليه يك قالب مذاكره براي متخصص شدن در كار خود متعهد شوند؟ نكته اين نيست كه همه بايد از يك قالب مذاكره مشخص استفاده كنند؛ نكته اينجاست كه بدون متعهد شدن به يك قالب مشخص در مذاكره، رشد و
 • طبقه بندي اطلاعات
اخبار/ جايگاه كشورهاي صنعتي در اقتصاد جهان رو به زوال دارد
خبرگزاري فارس : كارشناسان با اشاره به موافقت آمريكا با افزايش حق راي جهان در حال توسعه در صندوق بين المللي پول اين اقدام را به معناي رو به ضعف بودن مركزيت كشورهاي صنعتي در اقتصاد جهاني ارزيابي كردند.
 • آمريكا را عامل اين كشمكش هاي مالي دانسته اند. روشن نيست كه توافق اخير چقدر براي اين كشورها محدوديت ايجاد كند. چين متهم است كه ارزش واحد پول خود يوان را پايين نگهداشته تا كالاهايش در بازارهاي جهاني بهتر رقابت كند. در توافق اخير كشورهاي گروه بيست هيچ جدول زماني براي تغيير ارزش ارزها تعيين نشد و به اين ترتيب چين توانست همچنان بر موضع هميشگي افزايش تدريجي و دراز مدت ارزش يوان تاكيد كند. نرخ پايين بهره در آمريكا نيز موجب شده بسياري از سرمايه گذاران براي كسب سود بيشتر به كشورهاي در حال توسعه متمايل ش
مقالات/ آيا جهان شديدا به اقتصاد چين وابسته شده است؟
رشد اقتصادي خيره‌كننده چين و صادرات قابل‌توجه به بسياري از كشورهاي جهان به‌خصوص كشورهاي توسعه يافته‌اي همچون آمريكا توجه همه دولت‌ها و مردم جهان را به اين كشور به عنوان اقتصادي اثرگذار بر اقتصاد جهاني جلب كرده است.
 • اشد كه چين به عنوان لكوموتيو اصلي رشد اقتصادي جهان در آينده تلقي شود، اما در مقابل‌هارولد جيمز (HaroldJames) اظهار كرده كه بعيد به نظر مي‌رسد آمريكا بتواند نقش خود به عنوان لكوموتيو جهاني را دوباره به دست آورد. در پاسخي كه ديگر اقتصاددان چيني، آقاي ديويد لي (David Li)، ارائه كرده است به تغييرات ساختاري در چين اشاره شده و خاطرنشان شده است كه «مراحل توسعه همان مراحل تغييرات ساختاري است.» در اين قسمت پاسخ‌هاي اقتصاددانان ديگري مرور خواهد شد. در ابتدا پاسخ يك اقتصاددان
 • ل‌ملاحظه‌اي با كشورهايي همچون ژاپن، كره و آلمان داراي كسري تراز بازرگاني است. اين كشورها داراي ظرفيت‌هاي صنعتي قدرتمندي هستند. چين همچنين با برخي از كشورها كه در نفت و مواد خام به آنها وابسته است كسري بازرگاني دارد. به نظر مي‌رسد براي كشورهايي كه داراي كسري بازرگاني در كالاهاي مصرفي با چين هستند، رشد تجارت چين يك عامل پاد تورمي است. به هر حال، چين براي تامين اعتبار جهت بهبود اقتصادي غالب عوايد خارجي خود را به آن كشورها برمي‌گرداند. اثر خالص چندان شفاف نيست. نكته كليدي،
 • ، به يكي از جذاب‌ترين مقاصد سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در جهان تبديل شده است. در ضمن در اين خلال، چين داراي بازار وسيعي براي توليدات داخلي خودش نيست و به دليل درآمد نسبتا پايين اكثريت مردم چين، صادرات گزينه اجتناب‌ناپذير بنگاه‌هاي چيني خواهد بود. جهان به چين وابسته است، اما اين وابستگي مربوط به عرضه نيروي كار فراوان در چين است. در دهه گذشته، بيش از 150 ميليون نفر از ساكنين روستاها به بخش‌هاي غير‌كشاورزي منتقل شده‌اند و اكثريت اين افراد در صنايع مرتبط با تجارت ا
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ تملك‌هاي چيني
چند سال قبل، دو تن از مديران يك شركت بين‌المللي نفتي تا دير‌وقت در دفتر كار خود در انگلستان كه به جز آن دو هيچ كس در آن حضور نداشت، مشغول كار بودند. يك بانوي جوان چيني به بخش پذيرش شركت وارد شد.
 • تملك‌هاي چيني منبع: دنياي اقتصاد تاريخ انتشار: 1389-11-25 نويسنده: منبع: اكونوميست مترجم: چكيده: چند سال قبل، دو تن از مديران يك شركت بين‌المللي نفتي تا دير‌وقت در دفتر كار خود در انگلستان كه به جز آن دو هيچ كس در آن حضور نداشت، مشغول كار بودند. يك بانوي جوان چيني به بخش پذيرش شركت وارد شد.
 • ري به مالكيت سينوپك در‌آيد. اين مدير، در حالي كه مي‌توان اندكي حسرت را در لحنش حس كرد، مي‌افزايد كه بعد اين بانوي چيني، سوار بر اتومبيلي با شماره محلي در سياهي شب نا‌پديد شد و ديگر هيچ وقت باز‌‌نگشت. بنگاهي كه اين مدير براي آن كار مي‌كرد، خيلي زود توسط شركت چيني ديگري خريده شد. از آن زمان تا به حال، روساي غربي در كنفرانس‌هايي در تورنتو و كيپ‌تاون به دام بنگاه‌هاي چيني افتاده‌اند و در اسكانديناوي، پيشنهاد‌هايي حاضر و آماده را از آنها در
 • به حال، روساي غربي در كنفرانس‌هايي در تورنتو و كيپ‌تاون به دام بنگاه‌هاي چيني افتاده‌اند و در اسكانديناوي، پيشنهاد‌هايي حاضر و آماده را از آنها دريافت كرده‌اند. شركت‌ها در جاي جاي اروپا خود را به سرمايه‌گذاران چيني عرضه داشته‌اند. بانك‌ها در سراسر دنيا، مشترياني براي شركت‌هاي غربي نامزد تملك توسط بنگاه‌هاي بزرگ چين پيدا كرده‌اند. در سال جاري خريداران مستقر در چين و هنگ‌كنگ، يك دهم ارزش معاملات جهاني و از جمله سرمايه‌گذاري
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ اعلان جنگ
جك، مدير عامل شركت وويسي، زماني كه پا به راهروي سبز رنگ مملو از كارمندان چيني گذاشت دهانش از تعجب باز مانده بود. آنجا هزاران كارمند خياط مشغول كار بودند. آقاي لي مدير فروش گفت: «هر كارگاه به يك مشتري خاص تعلق دارد و همان طور كه مي‌بينيد كارگران ما در بهترين شرايط كاري كار مي‌كنند.»
 • 1389-12-17 نويسنده: مترجم: سريما نازاريان چكيده: جك، مدير عامل شركت وويسي، زماني كه پا به راهروي سبز رنگ مملو از كارمندان چيني گذاشت دهانش از تعجب باز مانده بود. آنجا هزاران كارمند خياط مشغول كار بودند. آقاي لي مدير فروش گفت: «هر كارگاه به يك مشتري خاص تعلق دارد و همان طور كه مي‌بينيد كارگران ما در بهترين شرايط كاري كار مي‌كنند.» اعلان
 • اعلان جنگ  لي در حالي كه جك و روبرت مدير مالي شركت وويسي كه در‌اين سفر به همراه مديرعامل آمده بود را از كنار كارمندان رد مي‌كرد به آنها گفت: «آن خانمي‌كه آنجا مي‌بينيد در راهروها قدم مي‌زند، نماينده شركت ماركيز است كه براي كنترل كيفيت محصولات به ‌اينجا آمده است.» شركت ماركيز كه رقيب وويسي بود، دو سال پيش عمليات خط توليد را به يك سازمان خارجي تفويض كرده بود و به‌اين ترتيب زمان لازم از مرحله طراحي لباس تا رسيدن آن به دست خرده فروش‌ها را از 50 هفته به 60 روز تقليل د
 • زمان خارجي تفويض كرده بود و به‌اين ترتيب زمان لازم از مرحله طراحي لباس تا رسيدن آن به دست خرده فروش‌ها را از 50 هفته به 60 روز تقليل داده بود و نكته ‌اينجا است كه تنها سود كمي‌ از كل سودي كه به‌اين ترتيب به دست آورده بود به خاطر قيمت پايين نيروي كار چيني بود. بيشتر سود به دليل سرعت بالاتر در رساندن كالا به بازار حاصل شده بود كه به ماركيز اجازه داده بود با سرعت بيشتري به نياز مشتريان پاسخ دهد. در حين توري كه در آنجا داشتند، جك احساس كرد كه چيزي كه مي‌بيند، درست همانند سر كوه يخي است كه از آب
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ سرمايه‌گذاري چيني‌ها در اروپا
سرمايه‌ها و شركت‌هاي چيني دارند به درون اروپا مي‌خزندوقتي در لندن سوار تاكسي مي‌شويد و از منطقه تجاري كاناري‌وارف به بانك مركزي انگلستان مي‌رويد، تجربه انگليسي تقليد‌نا‌پذيري را از سر گذرانده‌ايد. اين يك تجربه تقليد‌نشدني چيني هم هست.
مقالات/ مرور راهكارهاي كاهش اثرات منفي طرح هدفمندي بر صاحبان صنايع
هرچند كه اولين زمزمه‌هاي اجراي طرح هدفمندي با 2 ركن اصلي «اصلاح قيمت انرژي» و نيز ايجاد سيستم «پرداخت يارانه نقدي» به نيمه اول سال 1387 برمي‌گردد،
 • صنايع و بنگاه‌هاي اقتصادي ارائه نمود: 1- تحويل انرژي ارزان قيمت به صنايع: از اين طريق بنگاه‌هاي اقتصادي مي‌توانند به حيات خود ادامه دهند. به عنوان نمونه در كره جنوبي، تنها 30 درصد از هزينه‌هاي گاز تحويل شده به صنايع از آنها اخذ مي‌شود. 2- تدوين يك جدول زمانبندي براي واقعي كردن قيمت حامل‌هاي انرژي براي صنايع: به اين ترتيب دولت حامل‌هاي انرژي را به قيمت كمتري به صنايع مي‌فروشد و در عوض از آنها مي‌خواهد كه مطابق جدول زمانبندي اقدام به استفاده از فن‌آوري‌هاي پيشرفته و كم مصرف نمايند. 3- اعطاي مع
 • انرژي براي صنايع: به اين ترتيب دولت حامل‌هاي انرژي را به قيمت كمتري به صنايع مي‌فروشد و در عوض از آنها مي‌خواهد كه مطابق جدول زمانبندي اقدام به استفاده از فن‌آوري‌هاي پيشرفته و كم مصرف نمايند. 3- اعطاي معافيت‌هاي مالياتي به بنگاه‌هايي كه زودتر از جدول زمانبندي اقدام به تغيير ساختار و استفاده از فن‌آوري‌هاي جديد نموده‌اند. بدين ترتيب دولت با سياست تشويقي مي‌تواند بنگاه‌ها را تحريك كند تا فن‌آوري‌ها و ماشين‌آلات صنعتي پيشرفته‌اي را به كار گيرند كه مصرف انرژي آنها به مراتب پايين‌تر خواهد بود. اي
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ استيو جابز بد و بي‌رحم: خوش به حال او
اين مطلب كه توسط جين ماركز نوشته شده، پاسخي است به منتقدان سرسخت جابز درباره بي‌رحمي‌و شقاوت رفتار او، به عنوان يك مدير و فردي ثروتمند. نويسنده با واكاوي نتيجه كار جابز به دنبال توجيهي براي روحيه «خشن و بي‌رحم» اوست.مخمصه‌هاي اطراف ما، نيات خوب همه راه‌حل نيست, قانون مالياتهاي مستقيم, ضرايب مالياتي, جدول ضرائب تشخيص درآمد مشمول ماليات, دلايل شكست در مذاكرات, شكست در مذاكرات, مذاكرات, قالب مذاكره , روش مذاكره, اقتصاد چين , رشد اقتصادي , چين, اقتصاد, صادرات, توليد, اقتصاددان, اقتصادي, وابستگي, آمريكا, اقتصاددانان, تجارت, جهاني, تجاري, بازرگاني, تملك‌هاي چيني, تملك‌, چيني, شركت بين‌المللي نفتي, بنگاه‌هاي چيني, كشور‌هاي ثروتمند, شركت‌هاي چيني, بنگاه, شركت, بنگاه‌ها, معامله, مديران, سرمايه, سرمايه‌گذار, كنترل, تبليغات تلويزيوني, مشتري خاص , كارمندان چيني, هزينه‌هاي اضافي, فروختن محصولات, توليدكنندگان موفق, تلويزيون , هزينه, بازار, سرمايه‌گذاري چيني‌ها در اروپا, مرور راهكارهاي كاهش اثرات منفي طرح هدفمندي بر صاحبان صنايع, استيو جابز بد و بي‌رحم: خوش به حال او


100 رديف در 10 صفحه
   << بعدي  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1
دريافت آخرين اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونيکي خود و يا دوستان خود هميشه از آخرين اطلاعات سايت آگاه شويد.

دريافت آخرين اطلاعات رازنامه

مشاوره در رازنامه

  معصومه جوانبخت ( حسابداري )
  با سلام و احترام اينجانب در يك شركت پخش مشغول بكار هستم كه تحت مديريت 3شريك مي باشد. (يكي از شركا فوت گشته است) اما موضوع اصلي اين است كه شركا اقدام به ساخت يك ساختمان مسكوني نموده اند كه هيچ ارتباطي


  معصومه جوانبخت ( حسابداري )
  باسلام لطفاً ماده قانوني كه اجازه افزايش سقف مبلغ سفته با يك امضا جلو و دو امضا پشت سفته را ميدهد و عنوان مي كند :در صورت ضرورت مي توان با پرداخت تفاوت تمبر مالياتي متعلقه به اداره دارايي سقف مبلغ


  حسن رحمان پور ( آموزش وتحقيقات (مشاوره شغلي، آموزش وپرورش، تحقيق و پژوهش) )
  با سلام من دانشجوي كارشناسي هستم. قصد دارم آزمون ارشد شركت كنم به نظر شما جهت برنامه ريزي درسي به چه شكل ميتوانم عمل كنم كه در آزمون بتوانم رتبه خوبي كسب نمايم. متشكرم


  سعيد شمس ايلي ( مالي ، مالياتي و حسابداري )
  با سلام اگر شركتي در سازمان ثبت شركتها، ثبت شده باشد ولي كد مالياتي اخذ نشده باشد و بطوركلي هيچ پرونده اي در اداره ماليات نداشته باشد و در عين حال بطور كلي هيچ فعاليت تجاري هم نكرده باشد و فاكتور يا


  رضا محمودي سفيدگر ( حسابداري و امور بانكي )
  با سلام مستاجري مغازه اي را بدون تسليم تسويه حساب بيمه تخليه كرده است و البته بدهي بيمه اي ندارد و پرونده اي در بيمه ندارد و مالك استعلام و تسويه بيمه را خود شخصا دريافت كرده است ايا ممكن است با ادع


  سعيد شمس ايلي ( مالي ، مالياتي و حسابداري )
  سلام آقاي شمس ايلي ، خسته نباشيد . ي سوال از حضورتون داشتم ، در يك سيستم حسابداري سالم و درست نميشه سند حسابداري رو بدون اصلاح فاكتور فروش ، اصلاحيه زد . و اگه بخواهيم يك سند اشتباهي رو اصلاح كنيم باي


فهرست مشاورين


تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه .