جستجو در پورتال

تفاوت ذخیره با بدهی احتمالی چیست

اخبار/ حساب ذخیره تسعیر داده‌ها و بدهی‌های ارزی شرکت‌های دولتی از مالیات معاف


حساب ذخیره تسعیر داده‌ها و بدهی‌های ارزی شرکت‌های دولتی از مالیات معاف شد

توضیحات کاربران بر روی محتوا/ توضیحات کاربر


توضیحات کاربر
 • نظرات و پیشنهادات توضیحات کاربر با سلام و احترام با توجه به این امر اینکه ذخیره هزینه های معوق شامل اقلامی میشود که در پایان سال اتفاق افتاده است ولی پرداخت نشده است( همانند ذخیره هزینه آب و برق ماه آخر و...)و معمولا طی بازه و مدت زمان کمی بعد از تاریخ ترازنامه باید تعیین تکلیف و پرداخت شوند .می بایست تحت عنوان بدهی های جا
 • د از تاریخ ترازنامه باید تعیین تکلیف و پرداخت شوند .می بایست تحت عنوان بدهی های جاری طبقه بندی گردد . مگر اینکه کاملا اطمینان خاطر داشته باشیم که قرار است طی مدتی بیش از یک دوره مالی یابیش از یک سال بعد پرداخت و تعیین تکلیف گردد که در این صورت جزء بدهی های بلند مدت طبقه بندی می گردد
 • طبقه بندی اطلاعات

مشاوره/ درموردحساب ذخیره مالیات سوالی داشتم : آیاشرکتهابعدازاینکه صورتهای مالی راتنظیم کردند25%سودآن رابه عنوان هزینه مالیات شناسایی می کنند ؟اگراینگونه باشدپس حساب ذخیره مالیات درچه مواردی درصورتهای مالی می آید ؟ حال اگرصورتهای مالی راتهیه کردند و هزینه مالیات رانیزدرصورتهای مالی آوردند وحسابرسان مستقل نیزتاییدکردندوبعدازآن درتیرماه اگرسودما باسودبدست آمده درحسابرسی مالیاتی یکی نبودچه می شود ؟ایاذخیره ای می گیرند ؟


 • س به عنوان بند گزارش در گزارش خود می اورد ضمن اینکه اگر ذخیره گرفته باشید وبر اساس سوابق مالیاتی شما ذخیره کم باشد باز هم حسابرس به عنوان بند شرط در گزارش خود می اورد.ضمن اینکه درصورت بستن حسابها وتهیه صورتهای مالی وتایید توسط مجمع (فرضا در تیر ماه) تفاوت مالیات برآوردی وقطعی از محل سود وزیان سنوات قبل تامین می شود.یعنی: بد(بس)-سود وزیان سنواتی بس(بد)-نقدوبانک/ذخیره مالیات 6/6/88

مشاوره/ با نام خدا- سلام دوستان عزیز اگر شرکتی اعتقاد داشته باشد که به طور کل از پرداخت مالیات معاف است اما وزارت دارائی برک تشخیص مالیات برای شرکت ارسال کند و شرکت اعتراض کن . در چنین حالتی مسلما" شرکت نباید ذخیره مالیات در نظر بگیر دزیرا اگر ذخیره بگیرد محکومیت شرکت قطعی ( در خصوص اعتراض بر مالیات تشخیصی ) است . حال آیا باید در یادداشت های توضیحی مربوط به بدهی های احتمالی موضوع افشا شود ؟ در این خصوص آیا حسابرس باید در گزارش خود موضوع را ذکر کند چه باید بنویسد ؟ به عبارت دیگر اگر وضعیت مالیات در یادداشت پیوست افشا شده باشد حسابرس چه باید در گزارش بنویسد ؟ و اگر در یادداشت های پیوست افشا نشده باشد ، حسابرس چه متنی در گزارش حسابرسی بیاورد ؟


مشاوره/ با عرض سلام و خسته نباشید در یه شرکت پیمانکاری ذخیره مالیات برای سال 89 گرفته شده و زمانی که مالیات قطعی می شده و پیمانکار از کارفرما پول می گرفته و مالیات پرداخت می شده چه ثبتی در حسابداری می خورد؟ حالا اگر کارفرما پول نده پیمانکار هم پول نداره مالیات رو پرداخت کنه با توجه به اینکه مالیات هم قطعی شده توی ثبت حسابداری من باید چه ثبتی بزنم؟ خواهشمندم به سوال من پاسخ دهید


با عرض سلام و خسته نباشید در یه شرکت پیمانکاری ذخیره مالیات برای سال 89 گرفته شده و زمانی که مالیات قطعی می شده و پیمانکار از کارفرما پول می گرفته و مالیات پرداخت می شده چه ثبتی در حسابداری می خورد؟ حالا اگر کارفرما پول نده پیمانکار هم پول نداره مالیات رو پرداخت کنه با توجه به اینکه مالیات هم قطعی شده توی ثبت حسابداری من باید چه ثبتی بزنم؟ خواهشمندم به سوال من پاسخ دهید
 • پرسش و پاسخ با عرض سلام و خسته نباشید در یه شرکت پیمانکاری ذخیره مالیات برای سال 89 گرفته شده و زمانی که مالیات قطعی می شده و پیمانکار از کارفرما پول می گرفته و مالیات پرداخت می شده چه ثبتی در حسابداری می خورد؟ حالا اگر کارفرما پول نده پیمانکار هم پول نداره مالیات رو پرداخت کنه با توجه به اینکه مالیات هم قطعی شده توی ثبت حسابداری من باید چه ثبتی بزنم؟ خواهشمندم به سوال من پاسخ دهید   ؟ با سلام
 • م قطعی شده توی ثبت حسابداری من باید چه ثبتی بزنم؟ خواهشمندم به سوال من پاسخ دهید   ؟ با سلام از لحاظ قانون توجهی به این موضوع که شما پول دارید یا ندارید نمی شود و مهم اینست که شما یکی بدهی دارید که در زمان تحمل ویا احتمال تحقق بالای 50% باید در دفاتر خود ثبت کنید.بنابراین : الف)با فرض تحقق در سال 89: به گفته جنابعالی ذخیره در حسابها منظور شده حال باید بررسی کنید ذخیره اخذ شده کافی هست یا خیر در صورت عدم کفایت مبلغ ذخیره در
 • د ثبت کنید.بنابراین : الف)با فرض تحقق در سال 89: به گفته جنابعالی ذخیره در حسابها منظور شده حال باید بررسی کنید ذخیره اخذ شده کافی هست یا خیر در صورت عدم کفایت مبلغ ذخیره در نظر گرفته شده را افزایش دهید. ب)با فرض اتمام سال مالی و نیاز به ذخیره در سال مالی بعد: بد-سود وزیان انباشته                   بس-ذخیره مالیات در نهایت در زمان صدور برگ قطعی مالیاتی میزان پیش پرداخت های مالیاتی کسر شده

مشاوره/ سلام با تشکر از سایت بسیار خوب شما. در سال 76 عموی مرحومم از بانک رفاه وامی صنعتی به مبلغ هفده ونیم میلیون تومان گرفته که ملک خودش و پدرم را وثیقه گذاشته با توجه به اینکه عموی من فوت کرده و تنها یک و نیم میلیون تومان از این وام پرداخت شده و اصل بدهی در سال 81 به 34 میلیون تومان رسیده در حال حاضر بانک هر دو ملک را بنام خود زده و اجرائیه صادر کرده با تو جه به عدم توانایی مالی هر دو خانواده در پرداخت بدهی که تاکنون حدود 114 میلیون تومان محاسبه شده چند سئوال داشتم: 1- چگونگی محاسبه سود و جرایم دیرکرد بانک چون هر دفعه مبلغ بدهی متفاوت اعلام می شود 2- چگونگی اقاله یکی از پلاکهای تملیکی توسط بانک؟ 3- بهترین راه حل با تو جه به عدم توانایی مالی هر دو خانواده برای حل این موضوع از نظر شما چیست؟


 • یده در حال حاضر بانک هر دو ملک را بنام خود زده و اجرائیه صادر کرده با تو جه به عدم توانایی مالی هر دو خانواده در پرداخت بدهی که تاکنون حدود 114 میلیون تومان محاسبه شده چند سئوال داشتم: 1- چگونگی محاسبه سود و جرایم دیرکرد بانک چون هر دفعه مبلغ بدهی متفاوت اعلام می شود 2- چگونگی اقاله یکی از پلاکهای تملیکی توسط بانک؟ 3- بهترین راه حل با تو جه به عدم توانایی مالی هر دو خانواده برای حل این موضوع از نظر شما چیست؟  ؟ با سلام 1-با توجه به این
 • با سلام 1-با توجه به اینکه هر بار نحوه محاسبه تفاوت می کند احتمالا در محاسبات نرخهای متفاوت(یا شیوه های محاسباتی متفاوت) در نظر گرفته شده است که بایستی با قراداد اولیه انطباق داده شود.ضمن اینکه اصلا بحث شما اینست که بدهی که به شما ارتباط ندارد گریبان شما را گرفته وبدهی سنگین نیز دارید بنابراین تقاضای اعسار نمائید.ودادخواست مربوطه را به دادگاه ارائه نمائید. ولی شرایط اعسار چیست؟ نتایج آن چیست؟ با توجه به اینکه هر دو خانواده تحت پوشش کمیته امداد قرار دارند و یک

مشاوره/ با سلام 1-آیا فاکتور هایی که دارای ارزش افزوده هستند حتما باید دارای فرمت و شکل خاص باشند یا میتوان بر روی یک فاکتور معمولی هم 4% ارزش افزوده اضافه کرد؟ 2-سند های مربوط به ذخیره حق سنوات و ذخیره مرخصی چگونه است؟ آیا من که از ابتدای اسفند ماه مشغول شدم برای از دست ندادن مرخصی و سنوات باید سندش رو بزنم؟ یعنی باید خودمو بستانکار کنم یا... ؟ چه سندی باید بزنم؟ ممنون از راهنمایی هاتون


با سلام 1-آیا فاکتور هایی که دارای ارزش افزوده هستند حتما باید دارای فرمت و شکل خاص باشند یا میتوان بر روی یک فاکتور معمولی هم 4% ارزش افزوده اضافه کرد؟ 2-سند های مربوط به ذخیره حق سنوات و ذخیره مرخصی چگونه است؟ آیا من که از ابتدای اسفند ماه مشغول شدم برای از دست ندادن مرخصی و سنوات باید سندش رو بزنم؟ یعنی باید خودمو بستانکار کنم یا... ؟ چه سندی باید بزنم؟ ممنون از راهنمایی هاتون
 • پرسش و پاسخ با سلام 1-آیا فاکتور هایی که دارای ارزش افزوده هستند حتما باید دارای فرمت و شکل خاص باشند یا میتوان بر روی یک فاکتور معمولی هم 4% ارزش افزوده اضافه کرد؟ 2-سند های مربوط به ذخیره حق سنوات و ذخیره مرخصی چگونه است؟ آیا من که از ابتدای اسفند ماه مشغول شدم برای از دست ندادن مرخصی و سنوات باید سندش رو بزنم؟ یعنی باید خودمو بستانکار کنم یا... ؟ چه سندی باید بزنم؟ ممنون از راهنمایی هاتون  ؟ با س
 • گیرد اما معمولا در سازمانهای کوچک (زیر 100 نفر) روی برگه سفید هم می شود محاسبه کرد ویا در شیت اکسل طراحی نمود.3-منظورتان چیست"برای از دست ندادن"؟ ظاهرا جنابعالی حسابدار شرکت هستید و فرض را براین گذاشته اید که اگر چیزی سند نخورد به یک مفهوم بدهی شرکت تلقی نمی شود.؟ ما دغدغه شما را درک می کنیم ومی گوئیم بهتر است سند مربوطه را بزنید که تراز شما شفاف تر شود ولی اگر هم نزدید به این مفهوم نیست که شرکت به شما از بابت این موضوعات قانونی بدهی ندارد.

مشاوره/ وقتی برای مطالبات مشکوک الوصول ذخیره میگیریم برای حذف آن چه سندی خواهیم زد؟ برای وصول آن چه سندی خواهیم زد؟


 • پرسش و پاسخ وقتی برای مطالبات مشکوک الوصول ذخیره میگیریم برای حذف آن چه سندی خواهیم زد؟ برای وصول آن چه سندی خواهیم زد؟  ؟ با سلام اگر منظورتان حذف ذخیره مطالبات است به شرح ذیل عمل می شود حذف ذخیره م .م : الف)حذف در همان سال: بد-ذ.م .م  بس-هزینه  .م م ب)حذف در سال بعد: بد-ذخیره م .م بس-سود وزیان انباشته 2-وصو ل ذخیره معنی ندارد وصول طلب معنی دارد شای
 • م .م : الف)حذف در همان سال: بد-ذ.م .م  بس-هزینه  .م م ب)حذف در سال بعد: بد-ذخیره م .م بس-سود وزیان انباشته 2-وصو ل ذخیره معنی ندارد وصول طلب معنی دارد شاید سوال شما کلا این بوده که برای یک حساب دریافتنی مشکوک ذخیره می گیریم حال اگر طلب واقعا وصول نشد چه ثبتی دارد واگر وصول شد چه ثبتی دارد  

مشاوره/ با سلام خدمت جنابعالی لطفاتوضیح دهید فرق بین بدهی های حال شده و حال نشده چیست ؟ وفرق بین مطالبات حال شده و نشده چست ؟


با سلام خدمت جنابعالی لطفاتوضیح دهید فرق بین بدهی های حال شده و حال نشده چیست ؟ وفرق بین مطالبات حال شده و نشده چست ؟
 • پرسش و پاسخ با سلام خدمت جنابعالی لطفاتوضیح دهید فرق بین بدهی های حال شده و حال نشده چیست ؟ وفرق بین مطالبات حال شده و نشده چست ؟  ؟ با سلام 1-وقتی سر رسید یک بدهی می رسد و پرداخت تا تاریخ سر رسید صورت نمی گیرد بدهی حال شده نامید ه می شود عکس این موضوع مطالبات حال شده است.(    توجه کنید که بدهی های شرکت که سر رسید پرداخت آن گذشته باشد از لحاظ اشخاص طلبکار مطالبات حال شده تلقی می شود ب
 • شده است.(    توجه کنید که بدهی های شرکت که سر رسید پرداخت آن گذشته باشد از لحاظ اشخاص طلبکار مطالبات حال شده تلقی می شود بنابراین نگاه شما مهم است که از زوایه بدهکار یا طلبکار به موضوع نگاه می کنید ) خواهش میکنم توضیح دهیدوقتی بدهی ها در سررسید پرداخت نشده وحال میشوند حالا که میخواهیم پرداخت کنیم چه مقدار هزینه به ما تحمیل خواهند نمود لطفا کامل همراه یک مثال توضیح دهید. باسپاس فراوان با سلام اگر قرارداد داشته باشید طبق مفاد قرارداد وگرنه طبق معیارهای کارشناسی از
 • یم چه مقدار هزینه به ما تحمیل خواهند نمود لطفا کامل همراه یک مثال توضیح دهید. باسپاس فراوان با سلام اگر قرارداد داشته باشید طبق مفاد قرارداد وگرنه طبق معیارهای کارشناسی از جمله شاخص های اعلامی توسط بانک مرکزی ودر غیر اینصورت ارزش اسمی مبلغ بدهی

اخبار/ «ذخیره کاهش»؛ چالش دیرینه سرمایه‌گذاری‌ه


«ذخیره کاهش ارزش سرمایه‌گذاری‌ها» از موضوعاتی است که در سال‌های اخیر با حساسیت ویژه‌ای توسط حسابرسان در صورت‌های مالی شرکت‌های سرمایه‌گذاری مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به شرایط بازار سرمایه، عموما ارزش روز سبد سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری از بهای تمام شده آنها کمتر بوده و این شرکت‌ها مجبور به اخذ ذخیره کاهش ارزش و انعکاس اثر کاهنده آن در صورت‌های مالی خود شده‌اند.
 • ذخیره کاهش سرمایه‌گذاری‌ها و سود سهام و NAV یک نوع رابطه عکس و جود دارد؛ به عبارتی دیگر افزایش ذخیره کاهش سرمایه‌گذاری باعث کاهش NAV و سود سهام شرکت شده و کاهش ذخیره کاهش سرمایه‌گذاری باعث افزایش NAV و سود سهام شرکت می‌شود. تفاوت ذخیره کاهش ارزش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت چیست و چرا با روش‌های متفاوتی در صورت‌های مالی شناسایی می‌شوند؟ در سرمایه‌گذاری کوتاه مدت، سرمایه‌گذار به دنبال منفعت بیشتر بوده و سهام را به قصد نگهد
 • zwnj;ها به قصد نگهداری‌ برای‌ مدت‌ طولانی‌ و جهت اهداف استراتژیک است. به واقع، واحدهای تجاری در سرمایه‌گذاری بلندمدت به دنبال کسب سود و پوشش کاهش ارزش زمانی پول نیستند و بیشتر دنبال اهداف بلندمدت خود هستند. بدین ترتیب نگرانی ذخیره کاهش ارزش سرمایه‌گذاری در بلند مدت مثل نگرانی در بخش سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت نمی‌باشد، چون به منظور کسب سود خریداری نمی‌شود. بنابراین، استاندارد حسابداری ایران می‌گوید اگر سرمایه‌گذاری در بلندمدت کاهش ارزش پیدا
 • ندارد؛ یعنی هرچه افزایش ارزش سهام در سال آتی بیشتر باشد، برگشت ذخیره کاهش ارزش بیشتر خواهد بود.برای سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت اگر ثابت شود که افزایش ارزش سهام در بلندمدت باثبات خواهد بود، می‌توانیم این تعدیل (بازگشت ذخیره) را نیز انجام بدهیم. برخی شرکت‌های سرمایه‌گذاری با انتقال سرمایه‌گذاری‌ها به بخش بلندمدت و استدلال مبنی بر موقت بودن کاهش ارزش از اخذ ذخیره طفره می‌روند. چرا حسابرسان با این اقدام به طور جدی برخورد نمی‌کنند و آیا این عدم اخذ ذخیره تا‎حساب ذخیره تسعیر داده‌ها و بدهی‌های ارزی, شرکت‌های دولتی, مالیات معاف, معافیت مالیاتی‎حساب ذخیره تسعیر ارزی, معافیت مالیاتی, ذخیره تسعیر ارز, سود وزیان تسعیر ارز, توضیحات کاربر, وقتی برای مطالبات مشکوک الوصول ذخیره میگیریم برای حذف آن چه سندی خواهیم زد؟ برای وصول آن چه سندی خواهیم زد؟, با سلام خدمت جنابعالی لطفاتوضیح دهید فرق بین بدهی های حال شده و حال نشده چیست ؟ وفرق بین مطالبات حال شده و نشده چست ؟, «ذخیره کاهش»؛ چالش دیرینه سرمایه‌گذاری‌ه


100 ردیف در 10 صفحه
   << بعدی  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1