جستجو در پورتال

تعرفه پزشکان

مشاوره/ سلام تعرفه ای برای قرارداد های 2 ساله ابلاغ شده است ؟؟ تعرفه و حق کمسون اجاره بها


 • پرسش و پاسخ سلام تعرفه ای برای قرارداد های 2 ساله ابلاغ شده است ؟؟ تعرفه و حق کمسون اجاره بها   ؟ با سلام خیر همان تعرفه های قبلی است.

توضیحات کاربران بر روی محتوا/


 • نظرات و پیشنهادات توضیحات کاربر ا ینجانب روی سخنم با سازمان تامین اجتماعی است آیا ای درست است کهمت 5 ماه است مطلبات پزشکان طرف قرار داد را به تعویق انداخته پزشکانی هستند که هم اکنون زیر خط فقر زندگی میکننداز سازمان تامین اجتماعی تقاضا دارم در مورد پرداخت مطالباط معوقه پزشکان اقدام لازم را بعمل آورند

مشاوره/ با سلام من حسابدار یک مرکز پزشکی هستم.شرکت از حق الزحمه پرداختی به پزشکان 3٪ مالیات تکلیفی کسر میکند.آیا به حق الزحمه پزشکان علاوه بر مالیات تکلیفی، 25٪ مالیات هم تعلق میگیرد یا خیر؟ با توجه به اینکه این پزشکان برای شرکت طبق قرارداد کار کرده و حق الزحمه دریافت میکنند


با سلام من حسابدار یک مرکز پزشکی هستم.شرکت از حق الزحمه پرداختی به پزشکان 3٪ مالیات تکلیفی کسر میکند.آیا به حق الزحمه پزشکان علاوه بر مالیات تکلیفی، 25٪ مالیات هم تعلق میگیرد یا خیر؟ با توجه به اینکه این پزشکان برای شرکت طبق قرارداد کار کرده و حق الزحمه دریافت میکنند
 • پرسش و پاسخ با سلام من حسابدار یک مرکز پزشکی هستم.شرکت از حق الزحمه پرداختی به پزشکان 3٪ مالیات تکلیفی کسر میکند.آیا به حق الزحمه پزشکان علاوه بر مالیات تکلیفی، 25٪ مالیات هم تعلق میگیرد یا خیر؟ با توجه به اینکه این پزشکان برای شرکت طبق قرارداد کار کرده و حق الزحمه دریافت میکنند  ؟
 • ی شرکت طبق قرارداد کار کرده و حق الزحمه دریافت میکنند  ؟ با سلام 3 درصد مالیات تکلیفی ذیل ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم می باشد. اگر پزشکان با عقد قرار داد مشغول بکار می باشد می بایستی کسورات طبق مفاد قرارداد صورت پذیرد . اگر در قرارداد کسورات به صراحت درج نشده باشد می بایستی پرداختی حقوق و مزایای پزشکان مانند افراد عادی طبق جدول ضرایب مالیاتی سال کسر و پرداخت گردد. اگر به
 • الیاتی هم شامل آنها نمی باشد و کل دریافتی طبق جدول محاسبه می شود. فکر میکنم 25درصد مالیات برای درآمد مودیان مشمول ماده 110 قانون مالیاتها می باشد موفق باشید با سلام و تشکر ابت پاسخ شما پیرو سوال مطرح شده قبل نحوه پرداخت حق الرحمه این پزشکان به عنوان پرکیس یا درصدی از درآمد مرکز می باشد که این موضوع در قرارداد قید شده است.و در هرماه بسته به درآمد کسب شده متغیر است. و از کل مبلغ 3٪ مالیات کسر می کردد. لذا با توجه به بخشنامه 14 درآمد که کلمه 3٪ مالیات تکلیفی به صورت علی الحساب قید گ
 • طبقه بندی اطلاعات

مشاوره/ مدتی پیش مشکلی برای یکی از بستگان که پزشک هستند پیش امد و ایشان و اقوام را بشدت متاثر کرده خلاصه مشکل به این شرح است که یک شب بیمار بسیار بد حالی با خونریزی فراوان و درحالت شوک را به بیمارستان میاورند که پس از انجام اقدامات لازم وخامت حال ایشان کنترل وبه اطلاع اولیا و همراهان ایشان میرسد ، اصرار و خواهش اولیا منجر به این میشود که پزشکان ایشان را دوبار عمل کنند بدون اینکه هزینه ای از ایشان مطالبه کنندولی متاسفانه بیمار بعداز چند روز پس از عمل دوم فوت کرده و به رحمت الهی میرود این امر موجب میشود اولیا مرحوم مراجعات و مزاحمتهای بسیاری برای پزشکان و پرسنل بیمارستان ایجاد و نهایتا با مراجعه به مراجع قضائی مطالبه دیه نموده ، دادگاه هم پس از طی مراحل کمیسیون پزشکی قانونی با استناد به مواد و تبصره های قانون مجازات اسلامی (316،318،319،367،302،299،295،616،42و22 )صرفا" پزشکان را به پرداخت جزای نقدی بدل از حبس و20% دیه کامل مینمایند. دادخواست تجدید نظر ارائه و لایحه دفاعیه تکمیلی هم در چند روز اینده باید ارائه شود.درخواستی که دارم اینستکه این لایحه چطور باید تنظیم شود و به چه مطالبی اشاره شود تا از نظر دادگاه مورد قبول واقع شده و در میزان جزای نقدی و دیه را کاهش دهند و مزاحمت و توهینهای اولیا و همرامان را هم پایان دهد. مجددا یاداور میشوم که هیچگونه هزینه ای هم از ایشان دریافت نشده و صرفا بخاطر انساندوستی ونجات بیمار پزشکان قبول ریسک کرده اند و اکنون اینگونه با انها رفتار میشود


مدتی پیش مشکلی برای یکی از بستگان که پزشک هستند پیش امد و ایشان و اقوام را بشدت متاثر کرده خلاصه مشکل به این شرح است که یک شب بیمار بسیار بد حالی با خونریزی فراوان و درحالت شوک را به بیمارستان میاورند که پس از انجام اقدامات لازم وخامت حال ایشان کنترل وبه اطلاع اولیا و همراهان ایشان میرسد ، اصرار و خواهش اولیا منجر به این میشود که پزشکان ایشان را دوبار عمل کنند بدون اینکه هزینه ای از ایشان مطالبه کنندولی متاسفانه بیمار بعداز چند روز پس از عمل دوم فوت کرده و به رحمت الهی میرود این امر موجب میشود اولیا مرحوم مراجعات و مزاحمتهای بسیاری برای پزشکان و پرسنل بیمارستان ایجاد و نهایتا با مراجعه به مراجع قضائی مطالبه دیه نموده ، دادگاه هم پس از طی مراحل کمیسیون پزشکی قانونی با استناد به مواد و تبصره های قانون مجازات اسلامی (316،318،319،367،302،299،295،616،42و22 )صرفا" پزشکان را به پرداخت جزای نقدی بدل از حبس و20% دیه کامل مینمایند. دادخواست تجدید نظر ارائه و لایحه دفاعیه تکمیلی هم در چند روز اینده باید ارائه شود.درخواستی که دارم اینستکه این لایحه چطور باید تنظیم شود و به چه مطالبی اشاره شود تا از نظر دادگاه مورد قبول واقع شده و در میزان جزای نقدی و دیه را کاهش دهند و مزاحمت و توهینهای اولیا و همرامان را هم پایان دهد. مجددا یاداور میشوم که هیچگونه هزینه ای هم از ایشان دریافت نشده و صرفا بخاطر انساندوستی ونجات بیمار پزشکان قبول ریسک کرده اند و اکنون اینگونه با انها رفتار میشود
 • ثر کرده خلاصه مشکل به این شرح است که یک شب بیمار بسیار بد حالی با خونریزی فراوان و درحالت شوک را به بیمارستان میاورند که پس از انجام اقدامات لازم وخامت حال ایشان کنترل وبه اطلاع اولیا و همراهان ایشان میرسد ، اصرار و خواهش اولیا منجر به این میشود که پزشکان ایشان را دوبار عمل کنند بدون اینکه هزینه ای از ایشان مطالبه کنندولی متاسفانه بیمار بعداز چند روز پس از عمل دوم فوت کرده و به رحمت الهی میرود این امر موجب میشود اولیا مرحوم مراجعات و مزاحمتهای بسیاری برای پزشکان و پرسنل بیمارستان ایجاد و نهایتا
 • مزاحمتهای بسیاری برای پزشکان و پرسنل بیمارستان ایجاد و نهایتا با مراجعه به مراجع قضائی مطالبه دیه نموده ، دادگاه هم پس از طی مراحل کمیسیون پزشکی قانونی با استناد به مواد و تبصره های قانون مجازات اسلامی (316،318،319،367،302،299،295،616،42و22 )صرفا" پزشکان را به پرداخت جزای نقدی بدل از حبس و20% دیه کامل مینمایند. دادخواست تجدید نظر ارائه و لایحه دفاعیه تکمیلی هم در چند روز اینده باید ارائه شود.درخواستی که دارم اینستکه این لایحه چطور باید تنظیم شود و به چه مطالبی اشاره شود تا از نظر دادگاه مورد
 • چه مطالبی اشاره شود تا از نظر دادگاه مورد قبول واقع شده و در میزان جزای نقدی و دیه را کاهش دهند و مزاحمت و توهینهای اولیا و همرامان را هم پایان دهد. مجددا یاداور میشوم که هیچگونه هزینه ای هم از ایشان دریافت نشده و صرفا بخاطر انساندوستی ونجات بیمار پزشکان قبول ریسک کرده اند و اکنون اینگونه با انها رفتار میشود   ؟ با سلام متاسفانه بدون مطالعه و بررسی پرونده امکان اظهارنظر وجود ندارد موفق باشید- شاه صاحبی وکیل پایه یک دادگست
 • طبقه بندی اطلاعات

اخبار/ فهرست جدید از واردات ممنوعه


به دنبال توافق‌های اخیر بین وزارتخانه‌های متولی واردات برای دسته‌بندی کالاهای وارداتی به سه دسته ضروری، زائد و مضر برای جلوگیری از واردات دو دسته آخر به کشور، وزارت جهادکشاورزی فهرست 80 ردیف تعرفه‌ای شامل 323 قلم کالای وارداتی را به وزارت بازرگانی ارسال کرد تا از واردات این کالا‌ها به کشور جلوگیری شود.
 • فهرست جدید از واردات ممنوعه دنیای اقتصاد- به دنبال توافق های اخیر بین وزارتخانه های متولی واردات برای دسته بندی کالاهای وارداتی به سه دسته ضروری، زائد و مضر برای جلوگیری از واردات دو دسته آخر به کشور، وزارت جهادکشاورزی فهرست 80 ردیف تعرفه ای شامل 323 قلم کالای وارداتی را به وزارت بازرگانی ارسال کرد تا از واردات این کالا ها به کشور جلوگیری شود. فهرست مطول وزارت جهادکشاورزی شامل همه حیوانات زنده اعم از گاو، گوسفند، بز، مرغ، خروس و غیره است و گوشت این حیوانات را چه به صورت تازه و چ
 • وی فهرست ممنوع الورودها در راه است. جزئیات کامل 323 قلم کالای وارداتی ممنوعه واردات گوشت متوقف شد گروه بازرگانی - پیرو دومین نامه صادق خلیلیان، وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر اعلام شرایط و ضوابط واردات 323 قلم کالای وارداتی ممنوعه در قالب 80 ردیف تعرفه ای، وزارت جهاد کشاورزی جزئیات این فهرست را در اختیار «دنیای اقتصاد» قرار داد. آنچه که در این فهرست بیش از سایر موارد شاخص است، ممنوع شدن واردات محصولاتی مانند فرآورده های گوشتی، میوه و گوشت تازه و منجمد «تا اطلاع ثانوی»
 • قرار داد. آنچه که در این فهرست بیش از سایر موارد شاخص است، ممنوع شدن واردات محصولاتی مانند فرآورده های گوشتی، میوه و گوشت تازه و منجمد «تا اطلاع ثانوی» است. جزئیات کامل این فهرست به شرح زیر است: 1 - اسب، الاغ، قاطر و استر زنده (کلیه تعرفه های ذیل آن) - با اخذ مجوز قبلی واردات از وزارت جهاد کشاورزی 2 - حیوانات زنده از نوع گاو (کلیه تعرفه های ذیل آن) - با اخذ مجوز قبلی واردات از وزارت جهاد کشاورزی 3 - حیوانات زنده از نوع گوسفند و بز (کلیه تعرفه های ذیل آن) - با اخذ مجوز قبلی وار
 • طبقه بندی اطلاعات

دریافت و بارگزاری فایل/ آئین نامه تعرفه حق الوکاله


آئین نامه تعرفه حق الوکاله
 • بارگزاری و دریافت فایل عنوان فایل: آئین نامه تعرفه حق الوکاله    ( دریافت فایل بارگزاری شده )  توضیحات: آئین نامه تعرفه حق الوکاله
 • طبقه بندی اطلاعات

اخبار/ هراس قطعه‌سازان از کاهش تعرفه


گروه خودرو- این روزها کاهش تعرفه واردات خودرو و قطعات خودرو، بیش از هر موضوع دیگری ذهن خودروسازان و قطعه سازان را مشغول کرده است، کاهشی که اگر در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد، اثراتی بسزا بر تولید و اشتغال داخل خواهد گذاشت.
 • پیشنهاد چهار محوری به خودروسازان:هراس قطعه‌سازان از کاهش تعرفه هراس قطعه سازان از کاهش تعرفه پیشنهاد چهار محوری به خودروسازان گروه خودرو- این روزها کاهش تعرفه واردات خودرو و قطعات خودرو، بیش از هر موضوع دیگری ذهن خودروسازان و قطعه سازان را مشغول کرده است، کاهشی که اگر در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد، اثراتی بسزا بر تولید و اشتغال داخل خواهد گذاشت. این در شرایطی است که قطعه سازان معتقدند کاهش تعرفه باید به شکلی تدریجی صورت بگیرد تا اثرا
 • aquo;افزایش کیفیت»، «کاهش قیمت»، «ارتقای سطح خدمات پس از فروش» و «ایجاد تنوع در خودروها و تولید محصولات کم مصرف» تنظیم شده است. وی همچنین با اشاره تصمیم کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی مبنی بر کاهش 20 درصدی تعرفه واردات خودرو تاکید کرد: این تصمیم، غیر کارشناسی و برخلاف مصالح خودروسازی و در نهایت حقوق مصرف کنندگان است. وی با بیان اینکه قطعه سازان برنامه اجرایی برای افزایش کیفیت و کاهش قیمت خودروهای تولیدی را با فرض تثبیت تعرفه های فعلی برای سال آینده تد
 • رای افزایش کیفیت و کاهش قیمت خودروهای تولیدی را با فرض تثبیت تعرفه های فعلی برای سال آینده تدوین کرده اند، خاطرنشان کرد: قطعه سازان در چند ماه گذشته با برگزاری جلسات مشترکی با مدیران ارشد خودروسازان برنامه مشترک صنعت خودرو در سال 1389 را بر اساس حفظ تعرفه های فعلی تدوین کرده اند. وی با بیان اینکه در صورت حفظ تعرفه های فعلی و موافقت نهایی خودروسازان با این برنامه و هماهنگی بین قطعه سازان، خودروسازان، وزارت صنایع و معادن و دیگر نهادهای مرتبط، این برنامه ظرف دو سال آینده به طور کامل اجرایی خواهد ش
 • طبقه بندی اطلاعات

اخبار/ انصراف بیمارستانهای خصوصی از بیمه‌ تکمیلی


تصمیم یکباره هیئت مدیره برخی از بیمارستان‌های خصوصی پایتخت مبنی بر قطع همکاری با شرکت‌های بیمه‌ای ارائه کننده بیمه‌های تکمیلی به دلیل آنچه که نامناسب بودن تعرفه‌ها اعلام شد، جنجال آفرید و مشکلاتی را برای بیمه شدگان تکمیلی به وجود آورده است.
 • قرارداد با بیمه ها در شرایط فعلی تصمیم گیری شد که رای اکثریت اعضا بر این قرار گرفته که ادامه کار با این شرایط ممکن نیست. مشکل‌سازی برای بیمه‌شدگان به نظر می رسد که قصد بیمارستانهای خصوصی فشار و متقاعد کردن شرکتهای بیمه به منظور تعیین تعرفه های جدید است، این بیمارستانها تاکنون تعرفه های دولت را اجرایی نکرده اند. در عین حال مدیران بیمارستانهایی که یکطرفه قراردادها را لغو کرده اند، هیچگونه درخواستی هم برای مذاکره با بیمه ها مطرح نکرده اند، شاید تصمیم دارند تا با این کار نظر خود ر
 • ت ایجاد شرایط مذاکره بقبولانند. غلامرضا تاجگردون دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران در مورد قطعی ادامه همکاری بیمارستان های خصوصی با شرکتهای بیمه در بخش بیمه های تکمیلی درمان، گفت: این اقدام از سوی بیمارستانها مشکل جدی برای مردم ایجاد می کند. چالش تعرفه‌ای بین بیمارستان‌ها و دولت وی با بیان اینکه طی چند سال اخیر تعرفه ها یک چالش جدی میان بیمارستانها، نظام پزشکی، وزارت بهداشت و دولت ایجاد کرده است، تصریح کرد: بلاخره امسال دولت تعرفه های بیمارستانی را ابلاغ کرد. تاجگردون با تاکید
 • ر تعرفه ها یک چالش جدی میان بیمارستانها، نظام پزشکی، وزارت بهداشت و دولت ایجاد کرده است، تصریح کرد: بلاخره امسال دولت تعرفه های بیمارستانی را ابلاغ کرد. تاجگردون با تاکید بر اینکه تمام بیمارستانها، شرکتهای بیمه ای و ارکان اجرایی مکلف به رعایت این تعرفه ها هستند، تصریح کرد: قراردادهای شرکتهای بیمه در پایان سال به اتمام می رسد و بنابراین باید قراردادهای جدید با بیمارستانها برای پوشش درمان تکمیلی مردم برای افرادی که تحت پوشش هستند، بسته شود. دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران عنوان کرد: بیمارستان
 • طبقه بندی اطلاعات

اخبار/ ۳۰۰ متخصص پزشکی با درآمدهای میلیاردی مالیات نمی دهند


یک نماینده مجلس با انتقاد از وجود گروه ۳ هزار نفری مالیات‌گریز در کشور گفت: در این گروه ۳۰۰ پزشک وجود دارد که هر کدام از آنها ماهیانه یک میلیارد تومان درآمد دارند.
 • درآمدها پرداخت نمی‌کنند. وی با انتقاد از وجود گروه ۳ هزار نفری مالیات‌گریز در کشور اظهار داشت: در این گروه ۳۰۰ پزشک وجود دارد که هر کدام از آنها ماهیانه ۱۰ میلیارد ریال درآمد دارند که بخشی از آن پول‌های زیرمیزی است و این گروه از پزشکان در بیمارستان‌های خصوصی و همچنین با انجام عمل‌های جراحی متعدد به چنین درآمدهایی دست پیدا می‌کنند ولی مالیات نمی‌دهند. ندیمی در پاسخ به این پرسش که چرا تاکنون با این گروه مالیات گریز به خصوص پزشکان برخورد نشده است، اظهار
 • لغ را به حساب منشی خود و یا حساب‌های دیگر واریز می‌کند و در مجموع اسناد متقنی برای رسیدگی جهت گرفتن مالیات از آنان به جا نمی‌گذارند. وی در پاسخ به این پرسش که مجلس چه اقدامی برای مقابله با این گروه مالیات‌گریز و معضل زیرمیزی پزشکان خواهد کرد، بیان داشت: مساله زیرمیزی پزشکان که مدتهاست در جامعه مطرح شده است و در مورد مجموع این گروه مالیات‌گریز نیز امیدواریم پس از رسانه‌ای شدن این مطالب مجلس نیز اقدامات لازم را برای مقابله با آنان انجام دهد. ۳۰۰ متخصص پزشکی
 • ین مساله را مطالبه می‌کنیم که چنین افرادی که درآمدهای میلیاردی دارند باید مالیات و حقوق کشور را بپردازند. به طوری که مثلاً همین گروه پزشکی که ۳۰۰ نفر هستند و ماهانه یک میلیارد تومان درآمد دارند با چنین درآمدهایی باعث می‌شوند بازار کار برای پزشکان دیگر نیز مختل شود. درآمدهای میلیاردی در حوزه سلامت در این راستا دکتر مسعود پزشکیان عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و وزیر اسبق بهداشت نیز چند روز پیش در یک برنامه تلویزیونی عنوان کرده بود که در سیستم سلامت یک عده بالای یک میلیارد توم

مشاوره/ سلام سوالم در مورد ایفای نقش مهندس صنایع در حوزه درمان و سلامت است به خصو در تدوین برنامه استراتژیک واحد های درمانی میخوام بین پزشکان مدیران و متخصصان مهندس صنایع را موثر پررنگ و ...نشان بدم


 • پرسش و پاسخ سلام سوالم در مورد ایفای نقش مهندس صنایع در حوزه درمان و سلامت است به خصو در تدوین برنامه استراتژیک واحد های درمانی میخوام بین پزشکان مدیران و متخصصان مهندس صنایع را موثر پررنگ و ...نشان بدم   ؟ باسلام باید باستحضاربرسانم که براساس مصوبه ششم تیرماه 91 شورای برنامه ریزی اموزش عالی مهندسی سیستم های سلامت به گرایش های کارشناسی ارشد مهندسی صنایع افزوده شده برهمین اساس گرایش مدیریت مهندسی نی
 • دسی صنایع اضافه برتولید و رفتن به سوی بخش خدماتی که بهداشت ودرمان نیز بخشی خدماتی است رانشان دهد و دراین میان بخش بهداشت ودرمان دارای سهمی عمده درکسب وکارهای خدماتی است که با این کار این بخش هم بهره مند خواهدشد . بهترین راهکار هم بمنظور مانوس شدن با پزشکان و کلا کارکنان بخش سلامت ودرمان که برعهده مهندسین صنایع میباشد واشنایی بیشتر بامسائل ومشکلات این بخش وکارکنان ان را تسهیل میبخشد میباشد
 • طبقه بندی اطلاعات
100 ردیف در 10 صفحه
   << بعدی  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1