جستجو در پورتال

تابلو سازی برق مازندران

مشخصات کاربر/ تابلو سازی برق مازندران


تابلو سازی برق مازندران
 • تابلو سازی برق مازندران

مشاوره/ سلام مغازه ای رو اجاره دادم و از اول یک تابلو خودم گذاشته بودم ولی در قرارداد کلمه تابلو درج نشده و مستاجر بنر داخل تابلو رو عوض کرده / این مورد بعدا مشکل ساز نمیشه؟


 • پرسش و پاسخ سلام مغازه ای رو اجاره دادم و از اول یک تابلو خودم گذاشته بودم ولی در قرارداد کلمه تابلو درج نشده و مستاجر بنر داخل تابلو رو عوض کرده / این مورد بعدا مشکل ساز نمیشه؟  ؟ با سلام باید مورد از نزدیک مشاهده شود .ضمن اینکه تابلوی شما به در فعالیت مستاجر فعلی می خورد یا خیر(احتمالا فعالیت یکسان است) واینکه متن بنر تعویض شده چیست وچه تفاوتی با قبلی دارد و چرا اصولا ایشان تابلوی جدیدی برای خود نمی زند
 • با سلام باید مورد از نزدیک مشاهده شود .ضمن اینکه تابلوی شما به در فعالیت مستاجر فعلی می خورد یا خیر(احتمالا فعالیت یکسان است) واینکه متن بنر تعویض شده چیست وچه تفاوتی با قبلی دارد و چرا اصولا ایشان تابلوی جدیدی برای خود نمی زند و دلیل اینکه شما تابلو خود را نگه داشته اید و دلیل اینکه مستاجر از تابلوی شما استفاده می کند چیست؟

مشخصات کاربر/ رعد تابلو


رعد تابلو
 • رعد تابلو

مشخصات کاربر/ مهندسی تک تابلو


مهندسی تک تابلو
 • مهندسی تک تابلو

مشخصات کاربر/ لاوان تابلو


لاوان تابلو
 • لاوان تابلو

مشخصات کاربر/ کرمان تابلو


کرمان تابلو
 • کرمان تابلو

مشخصات کاربر/ شارفن تابلو


شارفن تابلو
 • شارفن تابلو

مشخصات کاربر/ تهران تابلو


تهران تابلو
 • تهران تابلو

مشخصات کاربر/ تکساز تابلو


تکساز تابلو
 • تکساز تابلو

مشخصات کاربر/ تابان تابلو


تابان تابلو
 • تابان تابلو
100 ردیف در 10 صفحه
   << بعدی  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1