جستجو در پورتال

بیمه طلایی دانا

مشخصات کاربر/ بیمه دانا (سهامی عام)


بیمه دانا (سهامی عام)
 • بیمه دانا (سهامی عام)

مشخصات کاربر/ بیمه دانا کد322


بیمه دانا کد322
 • بیمه دانا کد322

مشخصات کاربر/ بیمه دانا کد385


بیمه دانا کد385
 • بیمه دانا کد385

مشخصات کاربر/ بیمه دانا کد582


بیمه دانا کد582
 • بیمه دانا کد582

مشخصات کاربر/ بیمه دانا کد605


بیمه دانا کد605
 • بیمه دانا کد605

مشخصات کاربر/ نمایندگی بیمه دانا


نمایندگی بیمه دانا
 • نمایندگی بیمه دانا

مشخصات کاربر/ نمایندگی بیمه دانا


نمایندگی بیمه دانا
 • نمایندگی بیمه دانا

مشاوره/ با سلام مادر من بیمه کارمندان دولت سازمان خدمات درمانی است . آیا امکان داردشرکتی را معرفی کنید که به صورت انفرادی بیمه تکمیلی کند. ( اداره ما-آموزش و پرورش- ایشان را بیمه تکمیلی نمیکند چون نا مادری است) با تشکر


با سلام مادر من بیمه کارمندان دولت سازمان خدمات درمانی است . آیا امکان داردشرکتی را معرفی کنید که به صورت انفرادی بیمه تکمیلی کند. ( اداره ما-آموزش و پرورش- ایشان را بیمه تکمیلی نمیکند چون نا مادری است) با تشکر
 • پرسش و پاسخ با سلام مادر من بیمه کارمندان دولت سازمان خدمات درمانی است . آیا امکان داردشرکتی را معرفی کنید که به صورت انفرادی بیمه تکمیلی کند. ( اداره ما-آموزش و پرورش- ایشان را بیمه تکمیلی نمیکند چون نا مادری است) با تشکر  ؟ باسلامی گرم و صمیمانه براساس مصاحبه ای که ریاست محترم کل بیمه مرکزی ایران امسال انجام دادند فرمودند که قرارشده شرکتهای بیمه نسبت به بیمه تکمیلی انفرادی خود اقدام نمایند
 • باسلامی گرم و صمیمانه براساس مصاحبه ای که ریاست محترم کل بیمه مرکزی ایران امسال انجام دادند فرمودند که قرارشده شرکتهای بیمه نسبت به بیمه تکمیلی انفرادی خود اقدام نمایند و تحت پوشش یکی ازسازمانهای بیمه ای باشند . در حال حاضر شرکتهای بیمه دانا - البرز وکارافرین این طرح راتحت عنوان بیمه زندگی انجام میدهند . با امتنان
 • طبقه بندی اطلاعات

مشخصات کاربر/ سهامی بیمه دانا کد336


سهامی بیمه دانا کد336
 • سهامی بیمه دانا کد336

مشخصات کاربر/ خدمات بیمه ای خبره دانا کد5002


خدمات بیمه ای خبره دانا کد5002
 • خدمات بیمه ای خبره دانا کد5002
100 ردیف در 10 صفحه
   << بعدی  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1