جستجو در پورتال

توضيحات کاربران بر روي محتوا/ توضيحات كاربر
در اكثر موارد شخصي كه مي خواهد مرخصي بگيرد خود جانشينش را براي انجام وظايف دوره غيب
 • نظرات و پيشنهادات توضيحات كاربر در اكثر موارد شخصي كه مي خواهد مرخصي بگيرد خود جانشينش را براي انجام وظايف دوره غيبت به مدير معرفي ودر برگه مرخصي قيد مي كند كه مثلا فلاني در دوره مرخصي وظايف من را انجام مي دهد.
مشاوره/ با سلام بنده 16 سال سابقه كاري دارم و كل 16 سال را هم بيمه بوده ام. در شركت جديدي با يك قرارداد شش ماهه شروع بكار نمودم كه قراردادم پايان خرداد ماه سال جاري تمام شده است. قرارداد به هيچ عنوان آزمايشي نيست و بنده خود درخواست شش ماه را دادم. به دليل تغييرات مديريتي شركت مذكور، هيئت مديره جديد نمي خواهند با بنده قرارداد مذكور را تمديد نمايند اما صحبتي هم از عدم تمديد به ميان نمي آورند. در حال حاضر به مدت 12 روز است كه بدون قرارداد مشغول بكار هستم. با توجه به حقوق دريافتي ماهانه ام كه عدد خوبي است آيا اگر كارفرما نخواهد با بنده قرارداد ببندد با توجه به كار بدون قرارداد امكان شكايت از كارفرما و يا بازگشت به كار وجود دارد؟ مدير عامل جديد از قيافه بنده خوشش نمي آيد اگر نخواهد حقوق قبلي را بپردازد آيا بنده حق شكايت دارم؟ ممنون از راهنمايي شما.
با سلام بنده 16 سال سابقه كاري دارم و كل 16 سال را هم بيمه بوده ام. در شركت جديدي با يك قرارداد شش ماهه شروع بكار نمودم كه قراردادم پايان خرداد ماه سال جاري تمام شده است. قرارداد به هيچ عنوان آزمايشي نيست و بنده خود درخواست شش ماه را دادم. به دليل تغييرات مديريتي شركت مذكور، هيئت مديره جديد نمي خواهند با بنده قرارداد مذكور را تمديد نمايند اما صحبتي هم از عدم تمديد به ميان نمي آورند. در حال حاضر به مدت 12 روز است كه بدون قرارداد مشغول بكار هستم. با توجه به حقوق دريافتي ماهانه ام كه عدد خوبي است آيا اگر كارفرما نخواهد با بنده قرارداد ببندد با توجه به كار بدون قرارداد امكان شكايت از كارفرما و يا بازگشت به كار وجود دارد؟ مدير عامل جديد از قيافه بنده خوشش نمي آيد اگر نخواهد حقوق قبلي را بپردازد آيا بنده حق شكايت دارم؟ ممنون از راهنمايي شما.
 • ده را براي مدت زمان خارج از قرارداد كه در شركت كار نموده ام به تامين اجتماعي رد ننمايد؟ بله مي تواند ترك كار شما را اعلام كند . به همين منظور خواستم تمام اوقات كاري خود را ثبت نمائيد وه به نحوي مداركي دال بر حضور خود جمع كنيد. مثل حكم ماموريتي برگه مرخصي و ... 
مقالات/ چهار موردكاوي در زمينه كسب و كار
وين آرميتاژ كه مخارج زندگي خود را از راه رانندگي تاكسي در مي‌آورد، از عمويش پول قرض گرفت و يك آژانس كوچك مسافرتي تاسيس كرد. اين شركت سه ميني‌بوس و دو اتوبوس بين‌شهري دارد و در كار قرارداد شركتي تخصص پيدا كرده‌ است. اما دورنماي مديريت عمليات براي وين اضطراب‌آور بود و به فكر فرو رفت كه چگونه آي تي مي‌تواند به دادش برسد.
سرفصلهاي کتاب/ زندگي بيل گيتز
در دنياي كسب و كار معاصر يادگيري منبعي براي ايجاد برتري و مزيت رقابتي پايدار است. مديران همواره بايد مهارتها و شيوه هاي جديد را فرا گيرند تا براي نبرد گروهي آماده شوند و سازمانها بايد بعنوان ساز و كارهايي فراگيرنده كه در آن يادگيري در كانون و محور وجودي فرهنگ سازماني آنان قرار دارد، خود را بازسازي كنند. هرچند عملا سازمانهاي ياد دهنده موثر، بسيار كمياب اند براين اساس يكي از اهداف سري كتابهاي مديريت راهبردي به شيوه تجاري (Business the Bill GatesWay) اينست تا با كمك، به مديران اين فرصت را به آنها بدهد كه يادگيري را از ميان بهترين ها بياموزند.
 • او يقين حاصل كرده بود كه معامله چقدر براي او مهم است. رقيب اصلي گيتز از مايكروسافت، شركتي بنام (Digital Research Inc) كه داراي سيستم عامل كه روي اپل (Apple II) اجرا مي شود ولي در يك مرحله حساس از مذاكرات، رابط اصلي شركت ديجيتال ريسرچ به مدت يكماه در مرخصي بود. گيتز كه مرخصي رفتن را نشانه اي از ضعف مي دانست از غيبت رقيب به نفع خود بهره برداري كامل نمود. بيل گيتز در زمان و مكان مناسب قرار داشت: مديران شركت آي.بي.ام قراردادي با شركت كوچك نرم افزاري مستقر در سياتل منعقد نمودند (تاسيستم عامل را براي
 • اما جواني براي ما با مشكلاتي همراه بود و اينكه مثلاً بخش هاي ديگر اين صنعت، بيل و شريكش آلن را جدي بگيرندمشكل داشتند. زيرا بطور مثل رهن و اجاره كردن ساختمان مشكل است و وقتيكه زير 25 سال داشته باشيد؛ نمي توانستيد اتومبيل كرايه كنيد، بنابراين هميشه از تاكسي براي رفتن و ديدن مشتري استفاده مي كردند. ولي جوان نيز مزاياي خودش را داشت بدين معني كه شم تجاري گيتز در روزهاي اول دست كم گرفته ميشود. همانطوري كه جك سمز يكي از مديران اجرايي IBM موقعي كه مي خواست قرارداد تهيه سيستم عامل را با گيتز امضا كند فك
 • بين خطر پذيري و پاداش برقرار كن: آنچه گيتز در طول زندگي ياد گرفته است خطر پذيري است. در حاليكه ديگران مخالف خطرپذيري اند گرايشي براي به تاخير انداختن تصميم گيري ها دارند اما بيل گيتز خيلي مواظب اين موضوع است كه در صنعت كامپيوتر سرعت دگرگوني بقدري پرشتاب است كه اگر به موقع عمل نكند اغلب بيشترين خطر را به بار مي آورد و از مطابقه رقابت دور مي شوي.   4)      افراد خيلي باهوش استخدام كن: بيل گيتز باتوجه به تيزهوشي كه دارد سعي نمي كند كه همه اعتبار و شهرت و موفقيت مايكروسافت را به خود نسبت دهد. ت
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ آينده مديريت منابع انساني
به واسطه تغيير محيط كسب و كار، مديريت منابع انساني (HRM) ، نيز لزوماً بايد تغيير كند. نظر به ضرورت پاسخگويي به تغييرات، پيش بيني محيط، تغييرات و اتخاذ تصميمات اثرگذار درخصوص آينده، مديريت منـــابع انساني بايد تغيير كند. آينده غيرقابل پيش بيني است و مشكل است تعيين كنيم كه چه پيش خواهدآمد.
مقالات/ تعاريف و كليات طرح طبقه بندي مشاغل
طبقه بندي مشاغل عبارتست از گروه بندي و تنظيم مشاغل بر حسب گروهها و طبقات مختلف با توجه به وظايف و مسئوليتها و شرايط احراز كه بر پايه تجزيه و تحليل شغل استوار است
 • ان ، هنرمندان و رسته فناوري اطلاعات به مورد اجرا گذاشته مي شود. ل) در احتساب تجربه برمبناي ماده 14 آئين نامه ، حالات استخدامي زير ملاك محاسبه نيستند . 1- آمادگي به خدمت 2- ايام تعليق 3- ايام بازنشستگي 4- ايام عدم اشتغال (نظير انفصال موقت ، مرخصي بدون حقوق و .. ) * ارتقاء و تنزل گروه : ارتقاء گروه عبارت است از تغيير شغل مستخدم و گماردن وي به شغلي در گروه بالاتر است و تنزل گروه عبارت است از تغيير شغل مستخدم و گماردن وي به شغلي كه در گروه پائين تر است. لازم به ذكر است با توجه به ضوابط
 • ر گروه مستخدمين عملاً صادق نيست ، هر چند به طور منطقي ارتقاء گروه مستخدم در اثر كسب تجربه و مهارت صورت ميگيرد، انجام وظيفه و مسئوليتهاي پيچيده تري از وي انتظار مي رود و شرايط عمومي ارتقاء گروه كارمندان به صورت زير است : 1- رعايت ضوابط مندرج در شرح رشته هاي شغلي مربوط مشتمل بر موارد مطروحه در تعريف رشته شغلي، نمونه وظايف و مسئوليتها و شرايط احراز . 2- رعايت ضوابط مربوط به دستورالعمل ارزشيابي. 3- رعايت مفاد آئين نامه ارتقاء گروه مستخدمين منضم به بخشنامه شماره 6912/د مورخ 15/11/1370 سازمان ام
 • طبقه بندي اطلاعات
قوانين و مقررات/ فصل يازدهم و دوازدهم قانون خدمات مديريت كشوري- ارزيابي عملكردو تكاليف كارمندان
قانون مديريت خدمات كشوري مشتمل بر 128 ماده و 106 تبصره در جلسه مورخ هشتم مهر ماه 1386 كميسيون مشترك رسيدگي به لايحه مديريت خدمات كشوري مجلس شوراي اسلامي طبق اصل هشتاد و پنجم 85 قانون اساسي تصويب گرديد
 • ه با ساير كشورهاي جهان تعيين و گزارش لازم را به رئيس جمهور و مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد و از نتايج آن در تدوين راهبردهاي برنامه هاي توسعه استفاده نمايد. فصل دوازدهم - حقوق و تكاليف كارمندان ماده 84- كارمندان دستگاههاي اجرايي سالي سي روز حق مرخصي كاري با استفاده از حقوق و مزاياي مربوط را دارند. حداكثر نيمي از مرخصي كارمندان در هر سال قابل ذخيره شدن است. تبصره 1- كارمندان دستگاههاي اجرايي مي توانند در طول مدت خدمت خود با موافقت دستگاه ذي ربط حداكثر سه سال از مرخصي بدون حقوق استفاده نما
 • نيمي از مرخصي كارمندان در هر سال قابل ذخيره شدن است. تبصره 1- كارمندان دستگاههاي اجرايي مي توانند در طول مدت خدمت خود با موافقت دستگاه ذي ربط حداكثر سه سال از مرخصي بدون حقوق استفاده نمايند و در صورتي كه كسب مرخصي براي ادامه تحصيلات عالي تخصصي در رشته مربوط به شغل كارمندان باشد تا مدت دو سال قابل افزايش خواهد بود. تبصره 2- كارمندان دستگاههاي اجرايي طبق گواهي و تأييد پزشك معتمد حداكثر از چهار ماه مرخصي استعلاجي در سال استفاده خواهند نمود. بيماريهاي صعب العلاج به تشخيص وزارت بهداشت، درمان و آ
 • ي در سال استفاده خواهند نمود. بيماريهاي صعب العلاج به تشخيص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از محدوديت زماني مذكور مستثني مي باشد و مقررات مربوط در آئين نامه اين فصل پيش بيني مي گردد. تبصره 3- مشمولين مقررات قانون تأمين اجتماعي از نظر استفاده از مرخصي استعلاجي تابع همان مقررات مي باشند. تبصره 4- كارمندان زن كه همسر آنها در مأموريت بسر مي برند مي توانند تا پايان مأموريت حداكثر به مدت شش سال از مرخصي بدون حقوق استفاده نمايند. ماده 85- دستگاههاي اجرايي مكلفند در چهارچوب بودجه هاي مصوب و آئي
 • طبقه بندي اطلاعات
قوانين و مقررات/ فصل 13و14قانون خدمات مديريت كشوري-تأمين اجتماعي توسعه مديريت و سرمايه انساني
قانون مديريت خدمات كشوري مشتمل بر 128 ماده و 106 تبصره در جلسه مورخ هشتم مهر ماه 1386 كميسيون مشترك رسيدگي به لايحه مديريت خدمات كشوري مجلس شوراي اسلامي طبق اصل هشتاد و پنجم 85 قانون اساسي تصويب گرديد
 • زنشستگي علاوه بر حقوق تعيين شده محاسبه و پرداخت خواهد گرديد. ماده 105- منظور از سابقه خدمت در اين قانون براي بازنشستگي، آن مدت از سوابق خدمت كارمنداني مي باشد كه در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و كسور مربوط را پرداخت نموده يا مي نمايد و مرخصي استحقاقي و استعلاجي و مدت خدمت نيمه وقت بانوان را به استناد قانون راجع به خدمت نيمه وقت بانوان - مصوب 1362- (مشروط بر اين كه كسور بازنشستگي به طور كامل پرداخت شده باشد) و مدت خدمت نظام وظيفه به عنوان سابقه خدمت كارمندان محسوب مي گردد. تبصره -
 • ن وضعيت قضائي كساني كه سه سال در دادسراهاي انقلاب اسلامي اشتغال به كار قضائي داشته اند) پنج درصد (5%) از امتياز گروه شغلي آنان كسر خواهد شد. تبصره 2 - در محاسبه امتياز حقوق دارندگان پايه قضائي در صورت داشتن مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد يا معادل آن در رشته هاي قابل قبول براي قضات پنج درصد (5%) و براي مدرك تحصيلي دكترا يا معادل آن در همان رشته ها ده درصد (10%) به امتياز گروه شغلي آنان اضافه مي گردد. تبصره 3- علاوه بر امتيازات فوق به متصديان مشاغل مديريت و سرپرستي در صورت داشتن مسووليت هاي زير حدا
 • آموزش و پرورش، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و كار و امور اجتماعي و سه نفر از وزراء بخش هاي ديگر به انتخاب هيات وزيران. 4- وزير يا رئيس دستگاه مستقل ذي ربط حسب مورد. 5- دو نفر از استانداران به انتخاب استانداران سراسر كشور. 6- دو نفر صاحب نظر در رشته حقوق اداري و مديريت به انتخاب رئيس جمهور. 7- دو نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر. دبيرخانه شورا در سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور خواهد بود و سازمان مسوول نظارت بر حسن اجراء تصميمات مربوط مي باشد
 • طبقه بندي اطلاعات
اخبار/ شتاب در نوسازي خودروهاي فرسوده با اعطاي خط اعتباري
معاون نوسازي ناوگان حمل‌ونقل ستاد مديريت حمل‌و‌نقل و مصرف سوخت در گفت و گو با «دنياي اقتصاد» مطرح كرد
 • ك مركزي در سال جاري تعهدي براي پرداخت تسهيلات نداشت، آيا در سال آينده تعهداتي براي بانك مركزي در نظر گرفته شده است؟ تخصيص خط اعتباري و اختصاص وام خريد خودرو تعهد بانك مركزي در قبال ستاد است، به طوري كه از سال آينده متقاضيان دريافت وام ملزم به ارائه برگه اسقاط خودرو خواهند شد. كه اين برگه را شركت خودروساز مي تواند براي متقاضي وام صادر كند. با اين شرايط از سال آينده متقاضيان وام خودرو بايد براي دريافت وام برگه اسقاط خريداري كنند؟ دقيقا، اين برگه را متقاضيان مي توانند از خودروساز و يا از مالكان
 • ركت خودروساز مي تواند براي متقاضي وام صادر كند. با اين شرايط از سال آينده متقاضيان وام خودرو بايد براي دريافت وام برگه اسقاط خريداري كنند؟ دقيقا، اين برگه را متقاضيان مي توانند از خودروساز و يا از مالكان خودروهاي فرسوده خريداري كنند و در قبال اين برگه معادل قيمت آن خودروساز بايد به متقاضيان تخفيف خريد بدهد. با توجه به گفته هاي شما هم اكنون بانك مركزي براي طرح نوسازي خط اعتباري در نظر نگرفته است؟ در حال حاضر بانك مركزي خط اعتباري براي نوسازي خودروهاي فرسوده اختصاص نداده كه اين امر موجب شده ت
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ حسابرسان مواظب باشند
اين مقاله براي استفاده افرادي است كه در سطح حسابرس در واحدهايي كه كار حسابرسي به صورت مستقل انجام مي دهند،مشغول به كارند.
 • يد كافي باشند (در يك مورد شنيدم كه براي يك كارخانه توليدي بسيار بزرگ، فقط يك ناظر انبار گرداني از طرف واحد رسيدگي كننده فرستاده شده بود!) و آنها به صورت دقيق بر امر موجودي گيري نظارت كنند و توجه كنند اجناسي كه شمرده مي شوند، با همان مشخصات واقعي در برگه هاي شمارش درج شود. براي مثال، اگر از يك جنسي هم نوع بسيار مرغوب و گران آن وجود دارد و هم نوع نامرغوب و ارزان آن، نبايد آن اجناس را يا يكجا شمرد يا براي آنها فقط يك كارت موجودي در نظر گرفت. بله حسابرسان بايد در كليه موارد مربوط به امر حسابرسي، مو
 • طبقه بندي اطلاعاتراه اندازي كسب وكار, كسب وكار, كارآفريني, ايده, آينده مديريت منابع انساني, مديريت منابع انساني, پاداش كاركنان, جذب واستخدام, سرمايه فكري وذهني, جهاني شدن, اطلاعات پرسنلي, طرح طبقه بندي مشاغل, حقوق و دستمزد, اختيار و مسئوليت, بهبود روشها, ارتباطات, كنترلهاي مالي, طبقه بندي مشاغل, پست سازماني, قانون استخدام كشوري, رسته شغلي, طبقه شغلي, شرايط احراز, رسته فرعي, رسته, قانون مديريت خدمات كشوري , قانون مديريت خدمات كشوري , طرح نوسازي خودروهاي فرسوده, خودروهاي فرسوده, خودرو, خودروسازان ايراني, ستاد مديريت حمل‌ونقل و مصرف سوخت, تسهيلات نوسازي خودروهاي فرسوده, خط اعتباري, حسابرس , حسابرسي, حسابرسي مستقل , احتياط ومحافظه كاري در حسابرسي, گمراه كردن حسابرس , ثبت هاي حسابداري


99 رديف در 10 صفحه
   << بعدي  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1
دريافت آخرين اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونيکي خود و يا دوستان خود هميشه از آخرين اطلاعات سايت آگاه شويد.

دريافت آخرين اطلاعات رازنامه

مشاوره در رازنامه

  حسن رحمان پور ( آموزش وتحقيقات (مشاوره شغلي، آموزش وپرورش، تحقيق و پژوهش) )
  با سلام من دانشجو و مسئول يكي از حوزه هاي بسيج هستم طبق قانون استخدام سپاه ميتوانم همزمان به استخدام سپاه درآيم؟


  سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
  با سلام. در صورتي كه شش دانگ يك واحد آپارتمان را بنام شخصي بزنم و او اجازه فروش اين واحد را بدون كسب اجازه از من نداشته باشد چه كاري بايد انجام داد؟ آيا ماده يا تبصره اي وجود دارد كه هنگام انتقال سند


  سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
  سلام.داراي يك باب مغازه به صورت سرقفلي هستم.مالك هر سه سال يكبار درخواست كارشناسي جهت افزايش اجاره را به دادگاه اعلام مي كند.بنده هيچ مشكلي با افزايش اجاره بها ندارم ولي متحمل شدن هزينه كارشناسي كمي م


  سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
  با سلام اينجانب داراي ساختمان دو طبقه اي مي باشم كه يك طبقه آن را به مدت 2 ماهي مي باشد كه اجاره داده ام در حال حاضر مستاجر مي گوييد كه تلويزيونش سوخته است به علت نوسانات برقي كه در ساختمان مي باشد


  رضا لطفي (  )
  باسلام.آيا فرمول ثابتي براي جريمه ديركرد تعهدات در قرارداد وجود دارد؟ شركت ما يك شركت بازاريابي است و اگر فروشنده در زمان تخويل سفارش تاخير داشته باشد شامل جريمه مي شود براي اين فرمول ميخواهم


  رضا لطفي (  )
  با سلام من علي هستم و 26 ساله و ساكن شيراز و دانشجوي كارداني گرافيك و شغل فعلي من كافي نت است . همچنين در زمينه طراحي بازي هاي كامپيوتري نيز فعاليت دارم . من با هزار زحمت اكنون 20 ميليون پول دارم


فهرست مشاورين


تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه .