جستجو در پورتال

بخشنامه هیئت وزیران

مشاوره/ باسلام احتراماً چرابخشنامه اخیرهیئت وزیران پیرامون فوق العاده بدی آب وهوادرمراکزاستانها8یا9 درصدحداقل حقوق کارمندان است ولی درشهرستانهای کمترتوسعه یافته ومحروم همان درصدناچیزحقوق مبنامی باشد.باتشکر


 • پرسش و پاسخ باسلام احتراماً چرابخشنامه اخیرهیئت وزیران پیرامون فوق العاده بدی آب وهوادرمراکزاستانها8یا9 درصدحداقل حقوق کارمندان است ولی درشهرستانهای کمترتوسعه یافته ومحروم همان درصدناچیزحقوق مبنامی باشد.باتشکر  ؟ سلام وخسته نباشید . براساس بخشنامه های اخیر گویا فوق العاده بدی اب و هوا باتوجه به درجه بندی ان نقاط انجام میگردد ولی امیدوارم بزودی این مغایرتها بموجب بررسیهای جدید حل گردد . باامتنان مس
 • طبقه بندی اطلاعات

مشاوره/ سلام ماده 104 ق.م.م معاف و 105درآمدهای ناشی از قراردادهای مسکن مهر توضیح دهید و در خصوص کل معافیت پیمانکارن مسکن مهر مطالب کامل را ارائه نماید.با تشکر


 • سلام ماده 104 ق.م.م معاف و 105درآمدهای ناشی از قراردادهای مسکن مهر توضیح دهید و در خصوص کل معافیت پیمانکارن مسکن مهر مطالب کامل را ارائه نماید.با تشکر  ؟ معافیت مالیاتی تعاونی های مسکن طبق آخرین بخشنامه هیئت وزیران پـیــرو بـخـشنامه شماره 7775/200 مورخ 19/3/1389 موضوع ابلاغ تـصمیم نـمـایـنـدگان ویـژه ریـیس جـمهـور بـه شـماره 31782/ت44548ن مـورخ 13/2/1389، با عنایت به بند الف ماده 6 تصمیم نمایندگان مذکور به شماره 87670/ت44857ن مورخ 23

اخبار/ بخشنامه عیدی آخر سال فرهنگیان


در بخشنامه وحید کیارشی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزیر آموزش و پرورش آمده است: تصویرنامه شماره 261727/46173 مورخ 18بهمن 1389 و مصوبه ت228514/44054 ه مورخ 18 بهمن 1388 هیئت دولت
 • بخشنامه عیدی آموزش و پرورش ابلاغ شد:بخشنامه عیدی آخر سال فرهنگیان ابلاغ بخشنامه عیدی آخر سال فرهنگیان در بخشنامه وحید کیارشی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزیر آموزش و پرورش آمده است: تصویرنامه شماره 261727/46173 مورخ 18بهمن 1389 و مصوبه ت228514/44054 ه مورخ 18 بهمن 1388 هیئت دولت در مورد ضوابط پرداخت پاداش (عیدی) آخر سال 1389 مستخدمین شاغل شامل رسمی، پیمانی، قراردادی (قرارداد انجام کار معین، قرارداد حق‌التدریس و سایر قراردادها)، موقت، خرید خدمت،
 • ی مرتبط با آموزش و پرورش و مجتمع عالی پیامبر اعظم (ص) ابلاغ شد. به گزارش فارس، در بخشنامه وحید کیارشی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزیر آموزش و پرورش آمده است: تصویرنامه شماره 261727/46173 مورخ 18بهمن 1389 و مصوبه ت228514/44054 ه مورخ 18 بهمن 1388 هیئت دولت در مورد ضوابط پرداخت پاداش (عیدی) آخر سال 1389 مستخدمین شاغل شامل رسمی، پیمانی، قراردادی (قرارداد انجام کار معین، قرارداد حق‌التدریس و سایر قراردادها)، موقت، خرید خدمت، بازنشسته، مستمری بگیران، حقوق وظیفه از کار افتادگی‌ و حقوق ور
 • د. به گزارش توانا، بر اساس تصویبنامه‌ مورخ 18 بهمن 1389 آمده است: پیشنهاد شماره 57452/200 مورخ 9 بهمن 1389 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور در خصوص پاداش آخرسال (عیدی) کارکنان دولت در سال 1389، در جلسه مورخ 17 بهمن 1389 هیئت وزیران مطرح و مقرر شد تمام دستگاه‌های اجرایی در خصوص موضوع یاد شده بر اساس تصویب‌نامه شماره 228514/ت44054ه مورخ 18 بهمن 1388 و با افزایش مبلغ 3 میلیون ریال به 3 میلیون و 180 هزار ریال اقدام کنند. به گزارش توانا، در متن تصویبنامه هیئت وزیرا

قوانین و مقررات/ آیین نامه بند هـ‍ ماده 29 قانون برگزاری مناقصات


وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در جلسه مورخ 1388.7.18 بنا به پیشنهاد شماره 100.30576 مورخ 1388.3.31 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد بند « هـ» ماده (29) قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب 1383 ـ و با رعایت جزء «ج» بند (1) تصویب نامه شماره 158783/ت38855ه‍ـ مورخ 1386.10.1 آیین نامه خرید خدمات مشاوره را به شرح زیر تصویب نمودند:
 • با رعایت جزء «ج» بند (1) تصویب نامه شماره 158783/ت38855ه‍ـ مورخ 1386.10.1 آیین نامه خرید خدمات مشاوره را به شرح زیر تصویب نمودند: آیین نامه خرید خدمات مشاوره (آیین نامه بند هـ‍ ماده 29 قانون برگزاری مناقصات) - بخشنامه 193542.ت42986ک دوشنبه, 14 دی 1388 ساعت 00:00 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی فهرست بها و بخشنامه ها این آیین نامه به نحوه ارجاع کار و قیمت گذاری خدمات مشاور در تمامی پروژه های مشمول قانون برگزاری
 • ر اقتصادی و دارایی فهرست بها و بخشنامه ها این آیین نامه به نحوه ارجاع کار و قیمت گذاری خدمات مشاور در تمامی پروژه های مشمول قانون برگزاری مناقصات (قانون مناقصات) می پردازد. این مصوبه جایگزین (اصلاحیه) تصویب نامه شماره 84178/ت34162هـ مورخ 1385.7.16 هیئت وزیران می باشد. وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در جلسه مورخ 1388.7.18 بنا به پیشنهاد شماره 100.30576 مورخ 1388.3.31 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد بند « هـ» ماده (29) قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب 1383 ـ و با
 • ات عمومی ـ مصوب 1366 ـ و تبصره های آن، اعمال اختیارات و وظایفی که برای کارفرما در این آیین نامه منظور شده است توسط بالاترین مقام دستگاه اجرایی موضوع بند (ب) ماده (1) قانون صورت خواهد گرفت که به نماینده یا نمایندگان مجاز وی قابل تفویض می باشد. 4- هیئت انتخاب مشاور: هیئتی مرکب از کارفرما یا نماینده وی، ذیحساب یا بالاترین مقام مالی کارفرما و یک یا سه کارشناس متخصص در زمینه مرتبط با موضوع پروژه به انتخاب کارفرما؛ تبصره 1 - در معاملات بالای ده برابر سقف نصاب معاملات متوسط، از نهاد صنفی مربوط
 • طبقه بندی اطلاعات

قوانین و مقررات/ اساسنامه جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران


اساسنامه جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران
 • و نیز نمونه های لوایح دفاعی و دادخواهی موردنیاز مؤدیان برای ارایه به مراجع مالیاتی. 4- انتشار جزوات و نشریه های تخصصی و حرفه ای. 5- نظارت بر عملکرد اعضای جامعه به منظور تأمین محیط سالم برای فعالیت حرفه ای آنان. 6- اطلاع رسانی در خصوص قوانین و بخشنامه ها و دستورالعمل های مالیاتی مورد نیاز اعضا. 7- بهبود و گسترش خدمات حرفه ای مشاوره مالیاتی. 8- حمایت از حقوق حرفه ای اعضا 9- ایجاد زمینه ارتباط مستمر فنی و حرفه ای اعضا با یکدیگر 10- ارتباط و همـکاری حرفه ای با تشکـل های حرفه ای منطقه
 • ه ای منطقه ای و بین المللی و در صورت نیاز عضویت در آنها 11- تعامل و همکاری با سازمان امور مالیاتی کشور برای انجام خدمات مالیاتی موضوع این اساسنامه   فصل دوم ـ ارکان ماده4- ارکان جامعه به شرح زیر است: 1- مجمع عمومی 2- شورای عالی 3- هیئت مدیره 4- هیئت عالی نظارت 5- هیئت تشخیص   ماده5- مجمع عمومی از اجتماع اعضای جامعه تشکیل و وظایف و اختیارات آن به شرح زیر تعیین می شود: 1- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل شورای عالی 2- تصویب صورتهای مالی و گزارش عملکرد سالانه شورای
 • الانه و متغیر اعضای جامعه و ارایه آن به شورای عالی. 7- ارایه پیشنهادهای لازم جهت بهبود امور جامعه به شورای عالی. 8- ترتیب برگزاری دوره های آموزشی لازم جهت اعضاء یا مودیان مالیاتی. 9- ترتیب برگزاری آزمون ورودی اعضاء . 10- ارایه آیین نامه ها و بخشنامه ها و دستورالعمل های مصوب مراجع قانونی مورد نیاز به اعضاء . 11- ارایه پیشنهاد در زمینه اصلاح قوانین و مقررات مالیاتی و یا هرگونه اصلاحات لازم در جهت بهبود فرهنگ مالیاتی به شورای عالی. 12- اداره امور مالی، معاملاتی، استخدامی کارکنان جامعه و

مشاوره/ با سلام مجدد تامین اجتماعی ماهشهر ادعا می کند اگر در تامین اجتماعی دیگر از چنین قانونی(معافیت 5نفر سهم کارفرما) استفاده می شود حتما اشتباه است. از کجا می توانم این قانون را تهیه کنم و با خود به تامین اجتماعی ببرم؟ ؟


 • حکم مراجع صالحه کلیه تعهدات خودرا انجام خواهد داد . ماده 7:  بااجرای مقررات این قانون وآئین نامه آن 6%کمک دولت موضوع آئین نامه اجرائی تبصره 57 قانون بودجه سال 1361 مصوب جلسه مورخ 30/4/1361 هیئت وزیران لغو میگردد. لازم به یادآوری است طبق آخرین بخشنامه صادره سازمان (حداکثر50 نفرکارگر)درماده یک حذف گردیده است . فهرست فعالیت های تولیدی –صنعتی وفنی مشمول معافیت حق بیمه سهم کارفرما تامیزان پنج نفر کارگر مصوب 2/2/1369هیات وزیران 1-آلومینیم سازی وخمکاری  2-اطاق سازی ماشین&nbs

قوانین و مقررات/ چهل درصد (40%) سود ابرازی (سود ویژه )ابلاغ بند (45) قانون بودجه سال 1388شماره 141736/ت43361هـ


هیئت وزیران در جلسه مورخ 5/7/1388 بنا به پیشنهاد شماره 54680/1/61 مورخ 18/6/1388 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

قوانین و مقررات/ ماده 4 قانون تسهیل نوسازی صنایع


اصلاحیه آیین نامه اجرایی ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و ... تاریخ لازم الاجرا بودن آن در ادامه امده است.

قوانین و مقررات/ آیین‌نامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول مؤسسات اعتباری-ت41498هـ 3/8/1388


هیئت‌وزیران در جلسه مورخ 1/7/1388 بنا به پیشنهاد مشترک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (5) قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانکها ـ مصوب 1386 ـ آیین‌نامه وصول مطالبات سررسید گذشته،معوق و مشکوک الوصول مؤسسات اعتباری (ریالی و ارزی) را به شرح زیر تصویب نمود:
 • نجیره ای: شرکتهایی (غیر از سهامی عام) که حداقل یک عضو هیئت مدیره آن به طور همزمان عضو هیئت مدیره حداقل یک شرکت دیگر باشد و یا شرکتهایی که پنجاه درصد (50%) از سهام آن متعلق به یک نفر (حقیقی یا حقوقی) و یا ذینفعان واحد آن (به موجب تعاریف یادشده در بخشنامه های صادر شده توسط بانک مرکزی) باشد. ث ـ مشتریان خوش حساب: مشتریانی که در هیچ یک از مؤسسات اعتباری بدهی و تعهدات غیرجاری (اعم از ارزی و یا ریالی) نداشته باشند. ج ـ دستگاههای اجرایی: دستگاههای موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب
 • باری می تواند برای بهبود عملکرد وصول مطالبات، سیاستهای مناسبی از قبیل استفاده از امکانات بخش خصوصی را در امر وصول مطالبات به کار گیرد. ماده7ـ مؤسسه اعتباری موظف است ظرف پانزده روز از ابلاغ این آیین نامه، یک کمیته دایمی را تحت سرپرستی یکی از اعضای هیئت مدیره به منظور سیاستگذاری، پیگیری وصول مطالبات غیرجاری و تهیه گزارشهای مربوط به آن تشکیل دهد. تبصره1ـ کمیته یادشده موظف است نتیجه اقدامات انجام شده و روند وصول مطالبات را به صورت ماهانه به رییس کل بانک مرکزی گزارش نماید. تبصره2ـ کمیته یادشده
 • د. چنانچه بنا به مصالحی تداوم فعالیت این واحدها مورد تأکید این کمیسیون باشد، کمیسیون یادشده موظف است با حضور نماینده تام الاختیار مؤسسه اعتباری عامل در چارچوب قوانین و مقررات، پیشنهادهای اجرایی جهت بازپرداخت بدهی های انباشته این واحدها را به هیئت وزیران منعکس نماید. انجام اقدامات یادشده منجر به توقف در عملیات اجرایی مؤسسه اعتباری درخصوص اخذ مطالبات و یا تملک وثایق نمی باشد. ماده21ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی با همکاری وزارت دادگستری پیگیری لازم را برای تشکیل دادگاه های خاص و
 • طبقه بندی اطلاعات

مقالات/ آینده جامعه حسابداران رسمی:از پیشنهاد ادغام تا انحلال


چرا جامعه حسابداران رسمی همچون سلف خود به سمت وسوی انحلال ویا ادغام پیش می رود؟چه شرایطی باعث شده است که پیشنهاداتی در خصوص ادغام ویا انحلال مطرح میشود؟داستان از یک مصوبه هیات وزیران شروع شد وبه داستان اصلاح اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ختم شد.
 • ت که پس از ان بین این دو تشکل اختلافاتی پیش آمد که در مراسم تحلیف حسابداران رسمی این موضوع  مشهود بود.به هر حال ارکان اصلی وتشکیل دهنده جامعه حسابداران رسمی نظیر شورای عالی وهیات مدیره نیز از دخالتهای بی جای دولت وسازمان امور مالیاتی ومصوبه ها وبخشنامه های کذایی به تنگ امده وجامعه حسابداران رسمی در اوضاع بی تفاوتی به سر می برد ودر این بزنگاه فرصت خوبی برای طرح مباحث ادغام وانحلال است. 2-سازمان حسابرسی: سازمان حسابرسی که پس از طرح واگذاری خود طبق اصل 44 دچار سرخوردگی شده بود وبه سمسلام ماده 104 ق.م.م معاف و 105درآمدهای ناشی از قراردادهای مسکن مهر توضیح دهید و در خصوص کل معافیت پیمانکارن مسکن مهر مطالب کامل را ارائه نماید.با تشکر, آیین نامه خرید خدمات مشاوره, قانون برگزاری مناقصات, قیمت گذاری خدمات مشاور, مشاوره, فراخوان مشاوره, اساسنامه جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران, چهل درصد (40%) سود ابرازی , سود ویژه, بودجه سال 1388شماره 141736/ت43361, شرکتهای دولتی سرمایه, مشمول, ابرازی, پرداخت, ماده 4 قانون تسهیل نوسازی صنایع, قانون برنامه سوم, قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع, پروانه بهره برداری, گواهی فعالیت صنعتی, درامد مشمول مالیات, مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی, حسابرسی مالیاتی, حداقل نصاب سرمایه به بدهی, آیین‌نامه وصول مطالبات, سررسید گذشته, معوق, مشکوک‌الوصول, مؤسسات اعتباری, اعتبار, اعتباری, مطالبات, تسهیل, مطالبات سررسید گذشته, مؤسسه اعتباری , وصول مطالبات , مشتری, پرداخت, سررسید, آینده جامعه حسابداران رسمی:از پیشنهاد ادغام تا انحلال


36 ردیف در 4 صفحه
   << بعدی  4  3  2  1