جستجو در پورتال

بخشنامه های مربوط به امریه سربازی

مقالات/ نقدو شرح قانون مالیات‌‌های مستقیم


قانون، قاعده‌‌ای حقوقی است که مرجع قانونگذاری، تصویب می‌‌‌کند و در معنی اخص خود، مصوبات مقنن است و در معنای عام‌‌، شامل تصویب‌‌نامه و آیین نامه‌ها است که بر حسب مجوز مقنن و نیز توسط هیات وزیران، مصوب می‌‌شوند.
 • مجموعا مشتمل بر 273 ماده قانونی بوده ولی آنچه که به عنوان مجموعه قانون مالیات ها در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد؛ مجموعه های قطوری است که گاهی به لحاظ حجمی بالغ بر چند هزار صفحه و به لحاظ وزنی بالغ برچند کیلوگرم می شود و انباشته از مجموعه بخشنامه های مالیاتی است که ارکان ذیربط سازمان امور مالیاتی کشور با توجیه استفاده از اختیارات حاصله از بند 1ماده255مبنی بر تهیه بخشنامه های مربوط به اجرای قانون مالیات ها، تهیه می کنند. در حالی که به لحاظ حقوقی، بخشنامه مترادف با دستورالعمل بوده
 • رییس یک سازمان و اداره دولتی برای اطلاع کارکنان و تعلیمات کلی ، یکسان در طرز اجرای یک قانون و یا یک آیین نامه است تا اختلاف نکنند. بخشنامه نباید مخالف قانون باشد. اگر مخالف باشد؛ صادرکننده مسوول است. بهر روی بخشنامه منشاءحق و تکلیف نیست و در گفتارهای بعدی به تفصیل مورد نقد و بررسی قرار خواهند گرفت. علاوه بر این از مجموعه273 ماده یاد شده ، تنها202ماده آن به «قانون ماهیتی مالیات ها» به منظور تعیین مالیات ها و طرز وصول آنها اختصاص دارد و سایر مواد شامل قوانین شکلی، «تشکیلات
 • مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.بنابر این سند عبارت است از هر نوشته ای که نتیجتاو مدلولا مثبت حق یا مسلط آن باشد. و کلمه هر نوشته که بطور عموم ذکر شده، شامل فته طلب، حواله یا مراسله خصوصی متضمن اقرار به دین یا وصول دین است. همچنین کلیه اوراقی که مربوط به عقود و ایقاعات مانند بیع ، صلح ، اجاره، مضاربه ، مزارعه ، مسافات ، رهن ، ودیعه ، عاریه ، نکاح، طلاق و یا قراردادهایی که مخالف قانون نبوده و موجب حق می شود؛ مشمول این ماده خواهد بود. سندی که قابل استناد باشد؛باید دارای امضا یا مهر
 • طبقه بندی اطلاعات

اخبار/ نحوه تعیین امتیازات شغلی کارمندان


فارس: دستور العمل پیشنهادی برای تعیین امتیازات شغلی قانون مدیریت خدمات کشوری (بند 8 تا 17)منتشر شد که پس از بررسی کارشناسی و در صورت تصویب نهایی به مرحله اجرا در خواهد آمد.
 • - امتیاز مربوط به دارندگان مدرک تحصیلی پایین تر از دیپلم ناظر بر کارمندانی است که به موجب مقررات گذشته در دستگاه های اجرایی اشتغال یافته اند. 9 - کارمندانی که در اجرای تصویب نامه شماره 48952 ت /25784 ه مورخ 19/11/1380 هیات وزیران و اصلاحات بعدی آن و بخشنامه های مربوط، از فوق العاده جذب مناطق محروم و کمتر توسعه یافته برخوردار بوده اند با توجه به مدرک تحصیلی، ضریب محرومیت و فهرست مصوب، براساس جدول شماره 8 از فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته بر مبنای حقوق ثابت برخوردار می شوند. 10 - کارمندانی که
 • مصوب، براساس جدول شماره 8 از فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته بر مبنای حقوق ثابت برخوردار می شوند. 10 - کارمندانی که در اجرای ماده (39) قانون استخدام کشوری و تصویب نامه شماره 20272 ت / 515 ه مورخ 14/1/1374 هیات وزیران و اصلاحات بعدی آن و بخشنامه های مربوط از فوق العاده بدی آب و هوا برخوردار بوده اند و با توجه به مدرک تحصیلی، درجه مناطق بد آب و هوا، فهرست و براساس جدول شماره مصوب دولت و براساس جدول شماره 9 از فوق العاده بدی آب و هوا بر مبنای حقوق ثابت برخوردار می شوند. تبصره: مناطقی که در ف
 • . 11 - امتیاز کارمندان ایثارگر با توجه به درصد جانبازی، مدت اسارت و مدت خدمات داوطلبانه که مورد تایید مراجع ذی صلاح قرار گرفته است به شرح جدول شماره 10 تعیین می شود: تبصره: در صورتی که کارمند از اجتماع حالات ایثارگری برخوردار باشد، بالاترین امتیاز مربوط به یکی از آنها مبنای تعیین امتیاز قرار گرفته 25درصد از امتیازات حالات دیگر ایثارگری، به امتیاز ایثارگری وی اضافه خواهد شد مشروط بر آنکه امتیاز ایثارگری آنان از سقف 1500 امتیاز تجاوز ننماید. امتیاز کارمندان ایثارگری که از تاریخ 1//1388 در دستگاه
 • طبقه بندی اطلاعات

قوانین و مقررات/ شورایعالی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن


قانون مالیاتهای مستقیم که در تاریخ27/11/1380 به تصویب مجلس شورای اسلامی با اعمال آخرین الحاقات و اصلاحات رسیده به تفکیک موضوع در این نوشتار ارائه شده است

مقالات/ بهای یک عمر حسابرسی


یکی از نقاشان نام آور اروپایی، روزی به دیدن بیماری می‌رود و برای دل خوش کردن بیمار، چهره‌ای در چند دقیقه از او می‌کشد.
 • بازه دیگر - تحمل ماموریت های مداوم، دوری از خانواده و در برابر، مشقت پذیری خانواده های حسابرسان (که در این جا از آن ها سپاس گزاری می کنم) - جابه جایی همیشگی محیط و محل جغرافیایی کار و لزوم تطبیق مداوم با شرایط جدید - لزوم اشراف بر قانون های مختلف و بخشنامه های متعدد مرتبط - بایستگی اشراف بر استانداردهای حجیم حرفه ای - روز آمدی - بایستگی آگاهی و تسلط نسبی از فرآیند و اطلاعات صنعت مورد رسیدگی و قانون ها و بخشنامه های مربوط به آن - الزام برخورد های متقابل رسمی، خط کشی شده و ملال آور در محیط کار حس
 • رتبط - بایستگی اشراف بر استانداردهای حجیم حرفه ای - روز آمدی - بایستگی آگاهی و تسلط نسبی از فرآیند و اطلاعات صنعت مورد رسیدگی و قانون ها و بخشنامه های مربوط به آن - الزام برخورد های متقابل رسمی، خط کشی شده و ملال آور در محیط کار حسابرسی - تاثیر رفتارهای مستمر حرفه ای بر زندگی و رفتار شخصی، از جمله حس بدبینی و عینی گرایی؛ به طوری که ممکن است حتی برای خبر های ساده شواهد و مدرک خواسته شود - آثار روانی ناشی از رسیدگی به مبلغ های میلیاردی؛ که سهم حسابرس از آن ها فقط «تیک زدن» است - استرس
 • تمر حرفه ای بر زندگی و رفتار شخصی، از جمله حس بدبینی و عینی گرایی؛ به طوری که ممکن است حتی برای خبر های ساده شواهد و مدرک خواسته شود - آثار روانی ناشی از رسیدگی به مبلغ های میلیاردی؛ که سهم حسابرس از آن ها فقط «تیک زدن» است - استرس و فشارهای کاری در اثر بیم از به موقع تمام نشدن کار و پاسخگویی، که در همه رده های حسابرسی آشکار است- اضطراب ناشی از مسوولیت های مدنی و حقوقی، تامین کار برای پرسنل برای رده های مدیران - انتظارهای سهل و ممتنع صاحب کاران و لزوم اجرای سیاست « کج دار و مری
 • طبقه بندی اطلاعات

مقالات/ ابهامات قانونی موجود در قانون مالیات بر ارزش افزوده


مالیات بر ارزش افزوده (VAT)، مالیاتی است بر مصرف که بر ارزش اضافه شده کالا در جریان تولید (تفاوت قیمت نهایی و قیمت کالاهای به کار رفته در تولید آن کالا) بسته می‌شود. تفاوت این مالیات با مالیات بر فروش (GST) این است که در مالیات بر فروش بر عکس مالیات بر ارزش افزوده، در هر مرحله بر روی ارزش کلی کالا مالیات بسته می‌شود.
 • نگارش قانون و بررسی همه جانبه شرایط حاکم بر قانون در مرحله قانون‌نویسی مشخص می‌شود چرا که کوچک‌ترین بی‌توجهی یا سهل‌انگاری در این مرحله، موجب بروز مشکل در مرحله اجرای قانون شده و طبیعتا برای رفع مشکلات اینچنینی نیاز به صدور بخشنامه‌های مختلف توسط مراجع ذی‌صلاح ایجاد می‌شود. به همین علت است که در مورد بسیاری از قوانین (به عنوان مثال قانون مالیات‌های مستقیم)، چند ده‌برابر حجم قانون مربوطه، رویه و بخشنامه وجود دارد و طبعا استفاده‌کننده از قانو
 • zwnj;شود. به همین علت است که در مورد بسیاری از قوانین (به عنوان مثال قانون مالیات‌های مستقیم)، چند ده‌برابر حجم قانون مربوطه، رویه و بخشنامه وجود دارد و طبعا استفاده‌کننده از قانون مجبور می‌شود علاوه بر قانون به کلیه بخشنامه‌های مربوطه نیز تسلط داشته باشد. بخشنامه‌هایی که بسیاری از آنها ناسخ و منسوخ همدیگر هستند. در چند ماه اخیر و با تصویب نهایی قانون مالیات بر ارزش افزوده نظرات متعددی در مورد این قانون ابراز شده است. لیکن اکثر این اظهارنظرها در رابطه با ماهیت و رو
 • j;های متوسط ایرانی احساس نمی‌شود. ۴) اطلاق کالای قاچاق به کالاهایی که برخلاف مقررات این قانون عرضه گردد: طبق تبصره ماده ۱۹ قانون، «کالاهای مشمول مالیات که بدون رعایت مقررات و ضوابط این قانون عرضه گردد، علاوه بر جرایم متعلق و سایر مقررات مربوط موضوع این قانون، کالای قاچاق محسوب و مشمول قوانین و مقررات مربوط می‌شود.» و معنی و مفهوم این تبصره این است که چنانچه هر یک از وظایفی که طبق این قانون برعهده خریدار و فروشنده است انجام نشود، آن کالا کالای قاچاق بوده و طبیعتا خریدار و
 • طبقه بندی اطلاعات

توضیحات کاربران بر روی محتوا/ توضیحات کاربر


 • واکنش بانک مرکزی به نامه نهاوندیان برخلاف اظهارات رییس اتاق بازرگانی، بانک مرکزی تمامی بدهکاران بانکی را ممنوع‌الخروج نمی‌کند، بلکه براساس لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک‌ها مصوب 1359 شورای انقلاب و با اعمال مفاد بخشنامه‌های مربوطه، از مرجع قضایی صالح اعمال ممنوعیت خروج بدهکارانی را درخواست می‌نماید که میزان بدهی آنها بیش از 500 میلیون ریال بوده و کلیه اقدامات قانونی و اجرایی انجام شده در رابطه با قراردادها، وثایق و تضمینات ماخوذه، منتج به وصول مطالبات معوق ن
 • ی مذکور براساس قوانین آتی نسخ نشود، بانک مرکزی براساس اختیار تفویضی قانونگذار کماکان می‌تواند درخواست ممنوعیت خروج بدهکاران سیستم بانکی را به مرجع قضایی ارسال نماید. در خاتمه لازم به ذکر است اجرای قانون یاد شده سبب بازپرداخت مبالغ مع‌تنابهی از بدهی‌های کلان اشخاص به شبکه بانکی و پایین آمدن میزان مطالبات معوق گردیده و جالب است اعمال قانون معتبر و حاکم از سوی این بانک که تاکنون مورد ایراد و اشکال مراجع محترم قضایی واقع نشده، ‌از ناحیه اشخاصی مورد اعتراض واقع می‌شود که در سایر جلسات و مجامع نظرات

مشاوره/ باسلام واحترام شرکت نرم افزاری هستیم گاهی کاری مثل گرافیک یا نرم افزار وغیره را به شخصی واگذار میکنیم که مثلا حدود 100 ساعت کار میبرد ( وشاید مثلا 45 روز کار ببرد )دست مزد ایشان را چگونه پرداخت کنیم . که با سازمان امور مالیاتی وبیمه وغیره دچار مشکل نشویم. با تشکر


اخبار/ چگونه از دانشگاه وام دانشجویی بگیریم؟


وام های دانشجویی از تسهیلاتی است که صندوق رفاه دانشجویی برای تامین نیاز دانشجویان در اختیار آنها می گذارد. وام های دانشجویی دارای انواع و شرایط مختلفی است که دانشجویان یا توجه به نیازها و شرایط خود به گرفتن این تسهیلات اقدام می کنند.

مشاوره/ با سلام.من رشته ام کارشناسی فناوری اطلاعاته میخواستم بپرسم درچه سازمانها و نهادهایی میتونم امریه بگیرم؟و شرایط و ضوابط امریه گرفتن کلا به چه شکله؟ مممنونم


با سلام.من رشته ام کارشناسی فناوری اطلاعاته میخواستم بپرسم درچه سازمانها و نهادهایی میتونم امریه بگیرم؟و شرایط و ضوابط امریه گرفتن کلا به چه شکله؟ مممنونم
 • پرسش و پاسخ با سلام.من رشته ام کارشناسی فناوری اطلاعاته میخواستم بپرسم درچه سازمانها و نهادهایی میتونم امریه بگیرم؟و شرایط و ضوابط امریه گرفتن کلا به چه شکله؟ مممنونم  ؟ باسلامی صمیمانه . شما باتوجه به رشته تحصیلی خود میتوانید از کلیه نهادها وسازمانهای دولتی و شرکتهای تحت پوشش امریه گرفته و پس از گذراندن دوره تعلیمات نظامی بقیه مدت سربازی خود را بگذرانید . ابتدا دفترچه اماده به خدمت گرفته و پ
 • باسلامی صمیمانه . شما باتوجه به رشته تحصیلی خود میتوانید از کلیه نهادها وسازمانهای دولتی و شرکتهای تحت پوشش امریه گرفته و پس از گذراندن دوره تعلیمات نظامی بقیه مدت سربازی خود را بگذرانید . ابتدا دفترچه اماده به خدمت گرفته و پس از اعزام وطی دوره مربوطه ازیکی از این موسسات موافقت نامه مربوطه را تقدیم نموده و مابقی خدمت را دران سازمان طی فرمایید . موفق باشید و سرافراز .... مستوفی .... متشکرم.می خواستم بدونم در صورتی که دوره های تکمیلی و برگ سبز و...سپاه رو گذرانده باشم از دوره ی آموزشی
 • راز .... مستوفی .... متشکرم.می خواستم بدونم در صورتی که دوره های تکمیلی و برگ سبز و...سپاه رو گذرانده باشم از دوره ی آموزشی معاف میشم یا این فقط در صورتیه که محل خدمتم در سپاه باشد؟ متشکرم باعرض تشکر از مراحم جنابعالی گذراندن و طی دوره های تعلیمات نظامی ضروری میباشد ولی این دوره ها باعث تسریع در پایان دوره میباشد با امتنان مستوفی
 • طبقه بندی اطلاعات

مشاوره/ باسلام معلم استخدام رسمی ازمایشی هستم ابتدا7سال درشرکت سابیر بودم.(سال76تا82) بابیمه تامین اجتماعی. سپس اموزش وپرورش استخدام پیمانی شدم(سال85) پس ازان 2سال است که هم رسمی ازمایشی هستم بیمه ام راعوض نکردم وهنوزم تامین اجتماعی ام. سوابق شرکتی ام چون سهامی ان دولتی بود جز سابقه خدمتم درحکم کارگزینی ام محسوب شد .حالا غیرازسربازی 12سال سابق خدمت درحکمم امده سئوال اینست1- ایا پاداش بازنشستگی(سالی یکماه حقوق) که فرهنگیان که بیمه خدمات کشوری دارن وهنگام بازنشستگی میگیرن به بنده هم تعلق میگیره که بیمه تامین اجتماعی ام وشاغل دراموزش وپرورشم.2-ایا باهمین بیمه ادامه بدم یا خدمات کشوری بهتره.3-سنوات سربازی دربیمه تامین اجتماعی چگونه محسبه میشه وپرداختش باتامین اجتماعی راحت تره یا خدمات درمانی.باتشکر


باسلام معلم استخدام رسمی ازمایشی هستم ابتدا7سال درشرکت سابیر بودم.(سال76تا82) بابیمه تامین اجتماعی. سپس اموزش وپرورش استخدام پیمانی شدم(سال85) پس ازان 2سال است که هم رسمی ازمایشی هستم بیمه ام راعوض نکردم وهنوزم تامین اجتماعی ام. سوابق شرکتی ام چون سهامی ان دولتی بود جز سابقه خدمتم درحکم کارگزینی ام محسوب شد .حالا غیرازسربازی 12سال سابق خدمت درحکمم امده سئوال اینست1- ایا پاداش بازنشستگی(سالی یکماه حقوق) که فرهنگیان که بیمه خدمات کشوری دارن وهنگام بازنشستگی میگیرن به بنده هم تعلق میگیره که بیمه تامین اجتماعی ام وشاغل دراموزش وپرورشم.2-ایا باهمین بیمه ادامه بدم یا خدمات کشوری بهتره.3-سنوات سربازی دربیمه تامین اجتماعی چگونه محسبه میشه وپرداختش باتامین اجتماعی راحت تره یا خدمات درمانی.باتشکر
 • تامین اجتماعی انرا قسط بندی میکند ؟ارزوی سلامتیتان رادارم. ضمن ادای احترام باتوجه باینکه قبلا در شرکت دیگری اشتغال داشته اید میبایست سنوات خود را از ان شرکت دریافت فرمایید . در خصوص خرید قسطی سربازی نیز با شرمندگی باستحضار میرسانم که با وجود ابلاغ بخشنامه های متعدد بررسی نموده در خبری که در تاریخ پانزدهم مهرماه امسال تحت عنوان تغییر نحوه خرید سربازی از طرف مدیریت محترم درامد حق بیمه سازمان تامین اجتماعی خرید قسطی منتفی گردیده و ایشان فرموده اند که در صورتیکه شخص قبل از اعزام به سربازی بیمه شده
 • د ولی حق سنوات به ان تعلق نمیگیرد و اضافه و تاکید نمایم مواردی را که مطرح فرموده اید همگی بایستی از طریق همان شرکت حل و فصل گردد و ارتباطی به اموزش و پرورش ندارد . موفق و سربلند باشید باسلام وتشکرازاستادعزیز.ظاهرا کاردرسدهاونیروگاهها وتونلها جزئ کارهای سخت وزیان اورمحسوب میشود.یعنی هرسال یکسال ونیم محسوب میشه.بنده هم چنین شرایطی راتجربه کرده ام .یعنی درسد وتونل 6ونیم سال کارکرده ام حالامیتوانم سابقه ام رااصلاح کنم وانرامحاسبه کنم.؟چه مراحلی دارد؟واز چه راهی یا ارگانی شروع میشود. ضمن ادای احت
 • داخت خواهد شد . ان قسمت ازسابقه خدمت کارمند که در ازا ان وجوه بازخریدی دریافت نموده اند از سنوات خدمتی دریافت این وجوه میگردد کسرمیشود . امیدوارم پاسختان راگرفته باشید . سربلند باشید مستوفی باسلام .استادگرامی باارزوی سلامتی سئوالم اینست. درمورد خریدسربازی مراحل انراانجام دادم حالا یک قبض به من دادندبمبلغ حدود1371000هزارتمن تاسابقه ام راحساب کنن .بنده مدیراموزگاربوده ام فیشهای 24 ماه گذشته ام راجمع کردم مبلغ 20000000میلیون تومن تقربا کل واریزیهای بنده بوده باعیدی و24ماه خدمت کرده ام کل بیمه هایی
 • طبقه بندی اطلاعاتنقدو شرح قانون مالیات‌‌های مستقیم, قاعده حقوقی, قانون عام وخاص, عقود و ایقاعات مانند بیع‌‌, صلح‌‌, اجاره, مضاربه‌‌, مزارعه‌‌, مسافات‌‌, رهن‌‌, ودیعه‌‌, عاریه‌‌, نکاح, سند ومدرک, سند مالی, دستور العمل پیشنهادی برای تعیین امتیازات شغلی , دستور العمل پیشنهادی برای تعیین امتیازات شغلی قانون مدیریت خدمات کشوری , شورایعالی مالیاتی, مالیات, مالیاتی, رسیدگی‌, اقتصادی, مالی, حسابداری, اختلاف, شکایت, حسابرسی, حق الزحمه حسابرسی, تجربه حسابرس, شرایط سخت شغلی حسابرس, تیک زدن, ویژگی‌های شغل حسابرسی, ابهامات قانون مالیات بر ارزش افزوده, ابهامات, قانون مالیات بر ارزش افزوده, حمل‌و‌نقل عمومی, هیات‌های حل اختلاف, چگونه از دانشگاه وام دانشجویی بگیریم؟, با سلام.من رشته ام کارشناسی فناوری اطلاعاته میخواستم بپرسم درچه سازمانها و نهادهایی میتونم امریه بگیرم؟و شرایط و ضوابط امریه گرفتن کلا به چه شکله؟ مممنونم


100 ردیف در 10 صفحه
   << بعدی  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1