جستجو در پورتال

بخشنامه های خانواده شهداء

مقالات/ عقب نشینی مالیاتی تیر خلاص به جامعه حسابداران‏


در جوامع پیشرفته، هر خانوادهای دارای سه مشاور خانوادگی مانند وکیل دعاوی،پزشک وحسابدار دارد اما وضعیت در ایران به گونه ای رقم خورده که هر خانواده هیچکدام از انها را مگر در سطوح ثرتمندان جامعه ندارد واحساس نیاز نیز نمی کند.این عدم نیازگریبان دولت در ایران را نیز گرفته است.

مقالات/ تعاریف و کلیات طرح طبقه بندی مشاغل


طبقه بندی مشاغل عبارتست از گروه بندی و تنظیم مشاغل بر حسب گروهها و طبقات مختلف با توجه به وظایف و مسئولیتها و شرایط احراز که بر پایه تجزیه و تحلیل شغل استوار است
 • تحصیلی لیسانس مربوط ، سوابق طی شده مربوط و مشابه با مدرک تحصیلی دیپلم . 4- از بقیه سوابق معادل خدمات بعد از اخذ مدرک لیسانس. 5- پس از اخذ مدرک تحصیلی فوق دیپلم مربوط ، تمام سوابق طی شده مربوط و مشابه با مدرک تحصیلی دیپلم . ضمناً به موجب بند 3 بخشنامه شماره 1865/42 مورخ 6/5/1372 سازمان امور اداری و استخدامی کشور (وقت) در صورت ارائه مدرک تحصیلی مطلوب و بالاتر از دیپلم، برای ارتقاء به گروههای 9 و بالاتر جدول حقوق ، سوابق تجربی مستخدم در مشاغل تخصیص یافته به گروههای 8 و بالاتر که در همان رشت
 • 865/42 مورخ 6/5/1372 سازمان امور اداری و استخدامی کشور (وقت) در صورت ارائه مدرک تحصیلی مطلوب و بالاتر از دیپلم، برای ارتقاء به گروههای 9 و بالاتر جدول حقوق ، سوابق تجربی مستخدم در مشاغل تخصیص یافته به گروههای 8 و بالاتر که در همان رشته شغلی یا رشته های شغلی هم سطح کسب شده است ، به عنوان تجربه مربوط و قابل قبول قابل احتساب است . و) مستخدمینی که حسب مدرک تحصیلی در گروه استحقاقی تخصیص یافته اند، در صورت ارائه مدرک تحصیلی بالاتر در ارتباط با شغل مورد تصدی در هر حال تنزل گروه نخواهند یافت . ز) م
 • 1370 سازمان امور اداری و استخدامی کشور (وقت) * گروههای تشویقی کارکنان : با عنایت به اینکه در قانون نظام هماهنگ و اصلاحات بعدی آن برای جذب و نگهداشت و یا ارج نهادن به خدمات خاص، گروههای تشویقی منظور شده، که حسب مورد عبارتند از : 1- گروههای تشویقی شهداء : به موجب بخشنامه شماره 3000/د مورخ 2/6/1371 سازمان امور اداری و استخدامی کشور (وقت) پس از محاسبه سابقه خدمت قابل قبول شهدا و تعیین گروه استحقاقی آنان در اجرای تبصره 3 ماده 3 قانون نظام هماهنگ پرداخت ، دو گروه ارفاقی به گروههای استحقاقی اضافه
 • طبقه بندی اطلاعات

مقالات/ بهای یک عمر حسابرسی


یکی از نقاشان نام آور اروپایی، روزی به دیدن بیماری می‌رود و برای دل خوش کردن بیمار، چهره‌ای در چند دقیقه از او می‌کشد.
 • بازه دیگر - تحمل ماموریت های مداوم، دوری از خانواده و در برابر، مشقت پذیری خانواده های حسابرسان (که در این جا از آن ها سپاس گزاری می کنم) - جابه جایی همیشگی محیط و محل جغرافیایی کار و لزوم تطبیق مداوم با شرایط جدید - لزوم اشراف بر قانون های مختلف و بخشنامه های متعدد مرتبط - بایستگی اشراف بر استانداردهای حجیم حرفه ای - روز آمدی - بایستگی آگاهی و تسلط نسبی از فرآیند و اطلاعات صنعت مورد رسیدگی و قانون ها و بخشنامه های مربوط به آن - الزام برخورد های متقابل رسمی، خط کشی شده و ملال آور در محیط کار حس
 • رتبط - بایستگی اشراف بر استانداردهای حجیم حرفه ای - روز آمدی - بایستگی آگاهی و تسلط نسبی از فرآیند و اطلاعات صنعت مورد رسیدگی و قانون ها و بخشنامه های مربوط به آن - الزام برخورد های متقابل رسمی، خط کشی شده و ملال آور در محیط کار حسابرسی - تاثیر رفتارهای مستمر حرفه ای بر زندگی و رفتار شخصی، از جمله حس بدبینی و عینی گرایی؛ به طوری که ممکن است حتی برای خبر های ساده شواهد و مدرک خواسته شود - آثار روانی ناشی از رسیدگی به مبلغ های میلیاردی؛ که سهم حسابرس از آن ها فقط «تیک زدن» است - استرس
 • تمر حرفه ای بر زندگی و رفتار شخصی، از جمله حس بدبینی و عینی گرایی؛ به طوری که ممکن است حتی برای خبر های ساده شواهد و مدرک خواسته شود - آثار روانی ناشی از رسیدگی به مبلغ های میلیاردی؛ که سهم حسابرس از آن ها فقط «تیک زدن» است - استرس و فشارهای کاری در اثر بیم از به موقع تمام نشدن کار و پاسخگویی، که در همه رده های حسابرسی آشکار است- اضطراب ناشی از مسوولیت های مدنی و حقوقی، تامین کار برای پرسنل برای رده های مدیران - انتظارهای سهل و ممتنع صاحب کاران و لزوم اجرای سیاست « کج دار و مری
 • طبقه بندی اطلاعات

مقالات/ بهشت مالیاتی- جهنم مالیاتی


هشدار اصول‌گرایان و برخی دیگر از نمایندگان محترم از عدم پرداخت مالیات واقعی اصناف و تکلیف به سازمان مالیاتی برای وصول مالیات حقه از اهمیت زیادی برخوردار است آنهم در شرایطی وظیفه قانونی در امر پی‌گیری اجرای قانون مصوب با نمایندگان محترم مجلس است. قانون مالیات سال 1380 را نمایندگان محترم مجلس تصویب کردند

مقالات/ چالش‌های حرفه حسابرسی در ایران


از عمر حرفه حسابرسی در ایران نیم قرن می گذرد اما در این دوره حرفه فراز ونشیب های زیادی بر خود دیده است. زمانی توسط انقلابیون(که برخی از اعضاء حرفه نیزشامل آن‌ها می شوند) منحل شده وزمانی دست نوازش بر سر وگردن حسابرسان کشیده شده ودوباره آن‌ها را فراخوانی کردند
 • ای اساسی حسابرسان در حسابرسی صورت‌های مالی مجموعه مورد رسیدگی قوانین ومقررات حاکم بر عملیات مالی صاحب‌کار است، به گونه ای که از انطباق رویه ها ومقررات به کار گرفته شده با آن‌چه که در صورت‌های مالی ارایه شده است اطمینان حاصل شود. وجود قوانین ومقررات وبخشنامه های مختلف در طول دوره های زمانی بلند مدت (شامل قوانین مالیاتی وبرنامه های توسعه و. . )وکوتاه مدت (شامل بودجه های سالانه وبخشنامه ها ومصوبه هاو. . . ) موجبات پیچیدگی رسیدگی به صورت‌های مالی صاحب‌کاران را موجب می شود. به هرحال حسابرسان هم توانا
 • نامه های مختلف در طول دوره های زمانی بلند مدت (شامل قوانین مالیاتی وبرنامه های توسعه و. . )وکوتاه مدت (شامل بودجه های سالانه وبخشنامه ها ومصوبه هاو. . . ) موجبات پیچیدگی رسیدگی به صورت‌های مالی صاحب‌کاران را موجب می شود. به هرحال حسابرسان هم توانایی هایی خارج ازمحدودیت های انسانی خود، نمی توانند داشته باشند ولذا خواستن این‌که آن‌ها به کلیه قوانین اشراف داشته باشند خواسته ای غیر معقول است. لذا همواره این ریسک وجود دارد که حسابرسان به نادرست قوانین را تفسیر کنند ویا تاثیر آن را در گزارش خود نسنجید
 • کشند، از حرفه خارج می شوند و با بررسی حرفه می توان دید که،در طول یک دوره بلند مدت، حرفه تقریبا با نسبت ثابتی از افراد حرفه به بقاء خود ادامه می دهد. لذا نسبت افراد در هرم مدیریت یک موسسه حرفه ای به طور تقریب و تحقیق ثابت بوده وشریک جدید مگر با رضایت خانواده متوفی وبه جهت انطباق با اساسنامه جامعه پذیرفته و وارد ترکیب مدیریتی شرکت شود. با این توصیف موسسات استراتژی مشخصی در خصوص رشد وتوسعه بنگاه خود توسط نیروی انسانی مشغول به کار موجود خود نداشته و اگر خواسته باشیم این موسسات را در انطباق با آیین ر
 • طبقه بندی اطلاعات

مقالات/ سرنوشت دولتی که تئوری اقتصادی نداشت


فعالان عرصه سیاستگذاری و تصمیم‌سازی در اقتصاد ایران را از نظر نگاهشان به مفهوم و آرمانهای توسعه اقتصادی می‌توان در طیفی جا داد که دو قطب آن عبارتند از: گروه 1- متمایل به نظام لیبرال سرمایه‌داری و مروج الگوی توسعه صرفا رشد محور گروه 2- متمایل به نظام اقتصاد اسلامی و مروج الگوی توسعه عدالت محور
 • نداشت، به سرعت وارد عرصه سیاستگذاری شد آن هم در محیطی که پارادایم لیبرال سرمایه داری تا اعماق ذهن کارشناسان، قوانین و رویه های اجرایی ریشه دوانده بود... کارشناسانی که اقتصاد لیبرال سرمایه داری آموخته بودند و به روش های آن خو گرفته بودند، موظف شدند بخشنامه های «سهام عدالت» را بنویسند. آنها با مفهوم عدالت مشکل نداشتند، اما در آموزه ها و تجربیاتشان، «عدالت» جایگاه روشن و خاصی نداشت. سه سال گذشت... امروز و در پایان سومین سال تصدی دولت عدالتگرا، وقتی از دور به مسیر حرکت ای
 • مفهوم عدالت مشکل نداشتند، اما در آموزه ها و تجربیاتشان، «عدالت» جایگاه روشن و خاصی نداشت. سه سال گذشت... امروز و در پایان سومین سال تصدی دولت عدالتگرا، وقتی از دور به مسیر حرکت این دولت در سیاستگذاری نگاه می کنیم، مسیری پر نوسان با پیچ های تند مشاهده می کنیم. مانند حرکت کشتی بدون قطب نما در اقیانوس. از بد حادثه آنکه، بحران در اقتصاد جهانی، این اقیانوس را به تلاظم نیز انداخته و هدایت کشتی اقتصاد ایران را دشوارتر هم کرده است. در این سه سال، گاهی پیچاندن ناشیانه سکان این کشتی، بخشی ا
 • دشوارتر هم کرده است. در این سه سال، گاهی پیچاندن ناشیانه سکان این کشتی، بخشی از مسافران را به زحمت شدید انداخته است (مانند اشتباه دولت در تزریق مکرر و شدید نقدینگی به اقتصاد ایران و حرکت نقدینگی سرگردان به بخش مسکن، افزایش قیمت مسکن و فشار مضاعف بر خانواده های مستاجر، یا فشار بر تولیدکنندگان شکر، چغندرقند، کنجاله و... بر اثر تغییر ناگهانی و شدید تعرفه ها و...). در این سه سال یک روز شاهد بوده ایم که دولت تعرفه گوشی همراه را شدیدا افزایش داده و بعد از مدتی شدیدا کاهش داده است. یک روز شاهد بوده
 • طبقه بندی اطلاعات

مقالات/ ابهامات قانونی موجود در قانون مالیات بر ارزش افزوده


مالیات بر ارزش افزوده (VAT)، مالیاتی است بر مصرف که بر ارزش اضافه شده کالا در جریان تولید (تفاوت قیمت نهایی و قیمت کالاهای به کار رفته در تولید آن کالا) بسته می‌شود. تفاوت این مالیات با مالیات بر فروش (GST) این است که در مالیات بر فروش بر عکس مالیات بر ارزش افزوده، در هر مرحله بر روی ارزش کلی کالا مالیات بسته می‌شود.
 • نگارش قانون و بررسی همه جانبه شرایط حاکم بر قانون در مرحله قانون‌نویسی مشخص می‌شود چرا که کوچک‌ترین بی‌توجهی یا سهل‌انگاری در این مرحله، موجب بروز مشکل در مرحله اجرای قانون شده و طبیعتا برای رفع مشکلات اینچنینی نیاز به صدور بخشنامه‌های مختلف توسط مراجع ذی‌صلاح ایجاد می‌شود. به همین علت است که در مورد بسیاری از قوانین (به عنوان مثال قانون مالیات‌های مستقیم)، چند ده‌برابر حجم قانون مربوطه، رویه و بخشنامه وجود دارد و طبعا استفاده‌کننده از قانو
 • zwnj;شود. به همین علت است که در مورد بسیاری از قوانین (به عنوان مثال قانون مالیات‌های مستقیم)، چند ده‌برابر حجم قانون مربوطه، رویه و بخشنامه وجود دارد و طبعا استفاده‌کننده از قانون مجبور می‌شود علاوه بر قانون به کلیه بخشنامه‌های مربوطه نیز تسلط داشته باشد. بخشنامه‌هایی که بسیاری از آنها ناسخ و منسوخ همدیگر هستند. در چند ماه اخیر و با تصویب نهایی قانون مالیات بر ارزش افزوده نظرات متعددی در مورد این قانون ابراز شده است. لیکن اکثر این اظهارنظرها در رابطه با ماهیت و رو
 • و سنتی فقط فرش دستباف معاف شده است. اگر منظور از معافیت فرش دستباف کمک به این صنعت باشد، سایر هنرهای سنتی نظیر گلیم، هنرهای تزئینی و امثالهم به همین ترتیب نیاز به معافیت دارند و اگر منظور قانون‌گذار از معافیت فرش دستباف، کثرت استفاده از آن توسط خانواده‌های ایرانی باشد، این فرض نیز باطل است چرا که با تولید فرش‌های ماشینی با قیمتی بسیار پایین‌تر از فرش دستباف، دیگر تمایل چندانی نسبت به خرید فرش دستباف در میان خانواده‌های متوسط ایرانی احساس نمی‌شود. ۴) اطلاق کالای قاچ
 • طبقه بندی اطلاعات

مقالات/ بررسی تجربه اصلاحات در چین و روسیه


در یکی از شب‌های تاریک نوامبر 1978، هیجده دهقان چینی روستای ژیائوجانگ در استان آنهویی مخفیانه اقدام به تقسیم زمین‌هایی کردند که می‌بایست توسط هر یک از خانواده‌ها به صورت اشتراکی کشت می‌شدند.

مقالات/ بررسی تجربه اصلاحات در چین و روسیه


در یکی از شب‌های تاریک نوامبر 1978، هیجده دهقان چینی روستای ژیائوجانگ در استان آنهویی مخفیانه اقدام به تقسیم زمین‌هایی کردند که می‌بایست توسط هر یک از خانواده‌ها به صورت اشتراکی کشت می‌شدند.

مقالات/ روند تغییر مزد در پنج سال گذشته و مقایسه آن با تورم رسمی


افزایش حقوق به صورت سالانه به منظور رعایت عدالت در پرداخت روالی است که در مناطق مختلف دنیا بنا به شرایط اقتصادی هر کشور اجرا می‌شود. این مهم علاوه بر اینکه باید بتواند میزان تورم موجود در هر کشور را جبران کند، بایستی بتواند به کارکنانی که یکسال کار کرده و تجربه بیشتری اندوخته‌اند، پرداخت بیشتری انجام دهد که میزان و چگونگی اثر سن و تجربه بر دریافت ناشی از کار نیز متناسب با فرهنگ هر منطقه متفاوت است.
 • ورم هستیم. به این منظور، میزان مزد 6،000،000 ریال در ماه در سال 1386 استفاده شده تا بتوان این تحلیل موردی را انجام داد. بدیهی است سطوح دیگر حقوق نیز قابل تحلیل است که در صورت ذکر موجب اطاله کلام خواهد شد. با این فرض مزد مفروض باید هر ساله بر اساس بخشنامه وزارت کار و با احتساب افزایش ناشی از سنوات، افزوده می‌شد تا به عدد 8،997،092 ریال در سال 1391می‌رسید. مقایسه منحنی سبز رنگ و آبی رنگ در نمودار 2 گویای این مطلب است که در صورتی که مزد سال مبنای (87) فرد مورد مطالعه را به
 • ی (87) فرد مورد مطالعه را به منظور حفظ قدرت خرید و ثابت نگه داشتن مزد حقیقی تنها بر اساس آمار تورم بانک مرکزی افزایش می‌دادیم، باید میزان آن به 11،384،950 ریال می‌رسید که به مراتب بالاتر از میزان افزایش یافته سالانه بر اساس بخشنامه‌های افزایش مزد سالانه می‌شد. در آن صورت این تفاوت (با در نظر گرفتن افزایش ناشی از سنوات) برابر با 2،387،858 ریال (بیش از 26 درصد مزد کنونی وی) می‌شد. در نمودار (3) نیز ارقام جزئی حق السعی دیده می‌شوند که خارج از مزد ثابت بوده و تا
 • اری کارگران نیز می‌تواند این کمبود را بپوشاند، به طوری که هم‌اکنون نیز بعضی از کارفرمایان فعال بازار کار راسا به این کار اقدام کرده‌اند. پاورقی: 1- قانون کار جمهوری اسلامی ایران ماده 41 2- منابع و اطلاعات مربوط به تغییر مزد از بخشنامه صادره از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی برگرفته شده‌اند. 1387: بخشنامه شماره 151655 مورخ 25/12/1386وزارت کار و امور اجتماعی 1388: بخشنامه شماره 139841 مورخ 25/12/1387 وزارت کار و امور اجتماعی 1389: بخشنامه شماره 131535 مورخ 23/12/138حسابداری و حسابرسی, مالیات بر ارزش افزوده, مودیان مالیاتی, گزارشات حسابرسی مالیاتی, حسابداران رسمی, مقامات مالیاتی, ماده 272 قانون مالیات, سازمان امور مالیاتی, گزارشات حسابرسی, حسابدار رسمی, اعتبار دفاتر قانونی, درآمد واقعی مالیات , گزارش مالیاتی, ماده 272 , رئیس سازمان امور مالیاتی, طرح طبقه بندی مشاغل, حقوق و دستمزد, اختیار و مسئولیت, بهبود روشها, ارتباطات, کنترلهای مالی, طبقه بندی مشاغل, پست سازمانی, قانون استخدام کشوری, رسته شغلی, طبقه شغلی, شرایط احراز, رسته فرعی, رسته, حسابرسی, حق الزحمه حسابرسی, تجربه حسابرس, شرایط سخت شغلی حسابرس, تیک زدن, ویژگی‌های شغل حسابرسی, بهشت مالیاتی, جهنم مالیاتی, مالیات توافقی, ماده 272, حسابدار رسمی, مالیات بورسی, چالش‌های حرفه حسابرسی در ایران, حرفه حسابرسی در ایران, چالشهای درونی, چالشهای بیرونی, حرفه حسابرسی, حسابدار رسمی, خدمات اعتبار دهی, نیروی انسانی, قوانین ومقررات, حسابدار رسمی , مهدی غلام زاده, تئوری اقتصادی , لیبرال سرمایه‌داری, اقتصاددانان عدالتگرا, عدالت محور, رشد محور, توصیه‌های بانک جهانی, تصمیم‌سازی اقتصاد, سرمایه , بهینه‌سازی عوامل, اقتصاد, عدالت, اقتصادی, ابهامات قانون مالیات بر ارزش افزوده, ابهامات, قانون مالیات بر ارزش افزوده, حمل‌و‌نقل عمومی, هیات‌های حل اختلاف, بررسی تجربه اصلاحات در چین و روسیه, بررسی تجربه اصلاحات در چین و روسیه, روند تغییر مزد در پنج سال گذشته و مقایسه آن با تورم رسمی


100 ردیف در 10 صفحه
   << بعدی  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1