جستجو در پورتال

بخشنامه جدید قانون کار سال

قوانین و مقررات/ بخشنامه ها ی قانون کار


بخشنامه حداقل حقوق سال 1387و1386 در این قسمت برای اطلاع حسابداران ومدیران محترم ارائه شده است

اطلاعات پورتال/ کلمات کلیدی سرچ رازنامه وترازنامه


کلمات کلیدی سرچ رازنامه وترازنامه
 • اف پذیری سازمان انواع ترازنامه انواع حسابرسان انواع گزارش حسابرسی ایین نامه تحریر دفاتر ایاب و ذهاب هزینه قانون کار کارگران پیمانی ریال ایران خودرو+raznameh بازخریدی بانکداری اسلامی بانکداری اسلامی بحران مالی یونان بحران یورو بخشنامه 127374 بخشنامه شورای عالی کار در خصوص حداقل حقوق در سال 1388 بخشنامه عیدی بخشنامه عیدی بخشنامه عیدی 1388 بخشنامه عیدی 88 بخشنامه عیدی سال 1388 بخشنامه عیدی سال 88 بخشنامه عیدی کارگران بخشنامه عیدی بخشنامه عیدی 88 بخشنامه
 • حسابداری پرسش و پاسخ مالیات بر ارزش افزوده پرسش وپاسخ +بیمه +مالیات پرسش وپاسخ مالیاتی پورتال پورتال رازنامه پول شویی تئوری نمایندگی تاثیر تعدیلات سنواتی بر حقوق صاحبان سهام تاریخچه حسابرسی در ایران تامین مالی خارج از ترازنامه تجدید ارزیابی تجزیه و تحلیل صورتهای مالی تجزیه وتحلیل صورتهای مالی تجزیه و تحلیل دقیق مالی برای اطلاع از وضع موجود تحقیقات بازاریابی تحلیل ترازنامه تحلیل ترازنامه تراز مالی تراز نامه تراز نامه شرکت ترازنامه ترازنامه ترازنامه چی
 • سابرسی تهیه صورتهای مالی تلفیقی ثبت 5% سپرده بیمه ثبت نام مشاوره حقوقی جامعه حسابداران جامعه حسابداران رسمی جامعه حسابداران رسمی ایران جامعه حسابداران رسمی جامعه حسابداران رسمی ایران جایز بودن تبلیغ +حسابداران رسمی جایگاه اندوخته قانونی در صورت سود و زیان جدول مالیات حقوق 1389 جدول مالیات حقوق سال 1389 جدول مالیات حقوق سال 89 جدول مالیاتی حقوق سال 1389 جدول مالیاتی سال 89 جدول مالیاتی سال 89 جدول معافیت مالیاتی 1389 جدول معافیت مالیاتی حقوق سال 1389 جدول معا

قوانین و مقررات/ قانون برنامه پنجم توسعه


متن کامل قانون برنامه پنجم توسعه
 • ل دبیرخانه این شورا بدون دریافت کمک از دولت در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران است. ماده76ـ اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران موظف است با همکاری و حضور اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شورای اصناف کشور، نسبت به شناسایی قوانین، مقررات و بخشنامه‌های مخل تولید و سرمایه‌گذاری در ایران اقدام نماید و با نظرخواهی مستمر از تشکلهای تولیدی و صادراتی سراسر کشور و بررسی و پردازش مشکلات و خواسته‌های آنها بطور مستمر گزارشها و پیشنهادهایی را تهیه و به کمیته‌ای متشکل از دو نفر
 • منظور توسعه و گسترش آموزشهای کسب و کار، کارآفرینی، فنی و حرفه‌ای و علمی ـ کاربردی و ـ اعمال تخفیف پلکانی و یا تأمین بخشی از حق بیمه سهم کارفرمایان کارگاههایی که با تأیید و یا معرفی واحدهای وزارت کار و امور اجتماعی در جهت به کارگیری نیروی کار جدید مبادرت می‌نمایند، به شرط آن که واحد، تازه تأسیس بوده و یا در سال قبل از آن، کاهش نیروی کار نداشته باشد. تبصره ـ آئین‌نامه اجرائی بندهای فوق شامل نحوه، میزان و مدت زمان استفاده از امتیازات موضوع بندهای فوق حداکثر ظرف شش ماه پس از تصوی
 • بادرت می‌نمایند، به شرط آن که واحد، تازه تأسیس بوده و یا در سال قبل از آن، کاهش نیروی کار نداشته باشد. تبصره ـ آئین‌نامه اجرائی بندهای فوق شامل نحوه، میزان و مدت زمان استفاده از امتیازات موضوع بندهای فوق حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. ز ـ برای استمرار فرصتهای شغلی، ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در طول سالهای برنامه پنجم تن

اخبار/ حداقل مزد کارگران 274500 تومان


سرمایه: بر اساس مصوبه شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران با 25 در صد افزایش، 274 هزار و 550 تومان تعیین شد. براساس این مصوبه حداقل دستمزد روزانه کارگران 91 هزار و 500 ریال تعیین شد.

قوانین و مقررات/ قانون بودجه سال 1387 کل کشور


‎‎‎‎عطف به نامه‌های شماره 168203 مورخ 17/10/1386 و شماره 177248مورخ 3/11/1386 در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم(123) قانون اساسی جمهوری‌اسلامی‌ایران قانون بودجه سال 1387کل کشور که به مجلس‌شورای اسلامی تقدیم گردیده بود با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 1/12/1386 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد.
 • زمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران می رسد. ‎‎‎‎16- نرخ های عرضه خدمات و اعطای مجوز فعالیتهای فضایی موضوع ردیف 140207 به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ‎‎‎‎17- از ابتدای سال 1387 کلیه تصویب نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعملها، تغییرات تشکیلات، تغییر ضرایب جداول حقوق و طبقه بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی و همچنین مصوبات هیأتهای امناء که متضمن بار مالی برای دولت باشد، به جز مواردی که در چهارچوب اجراء قانون مدیریت خدمات کشوری است در صورتی قابل طرح،
 • بنادر و کشتیرانی. ‎‎‎‎- سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی، ‎‎‎‎- شبکه های اصلی راه و راه آهن، ‎‎‎‎- رادیو و تلویزیون، ‎‎‎‎39- افزایش سرمایه دولت در شرکتها و مؤسسات، تأسیس شرکت دولتی جدید یا انجام هرگونه فعالیت اقتصادی جدید خارج از موارد صدراصل چهل وچهارم(44) قانون اساسی توسط دستگاههای اجرائی موضوع ماده(160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از اعتبارات عمومی، منابع داخلی بنگاهها و یا به طور ک
 • چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از اعتبارات عمومی، منابع داخلی بنگاهها و یا به طور کلی هر نوع اعتباری از بودجه کل کشور ممنوع است. ‎‎‎‎فهرست فعالیتهای اقتصادی ضروری جدید خارج از عناوین صدراصل چهل وچهارم(44) قانون اساسی توسط دولت حداکثر تا پایان خرداد ماه سال 1387 جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد. ‎‎‎‎40- به منظور تقویت شفافیت بودجه و امکان پذیر ساختن نظارت بر انطباق بودجه با سیاستهای کلی نظام به ویژه سیاستهای کلی برنامه چه
 • طبقه بندی اطلاعات

قوانین و مقررات/ بخشنامه ۱۴/۳ جدید درآمد ( دستورالعمل نحوه شناسائی قراردادهای فناوری و محاسبه حق بیمه اطلاعات و ارتباطات (ICT) و کارکنان شاغل در قراردادهای مذکور)


بخشنامه۱۴/۳جدیددرآمد(دستورالعمل نحوه شناسائی قراردادهای فناوری و محاسبه حق بیمه اطلاعات و ارتباطات(ICT)وکارکنان شاغل در قراردادهای مذکور)
 • بخشنامه ۱۴/۳ جدید درآمد ( دستورالعمل نحوه شناسائی قراردادهای فناوری و محاسبه حق بیمه اطلاعات و ارتباطات (ICT) و کارکنان شاغل در قراردادهای مذکور) نوع: قانون موضوع: بیمه اطلاعات و ارتباطات منبع تهیه:
 • تشار: 1387-08-11 تاریخ اعتبار از: تا: توضیحات: بخشنامه۱۴/۳جدیددرآمد(دستورالعمل نحوه شناسائی قراردادهای فناوری و محاسبه حق بیمه اطلاعات و ارتباطات(ICT)وکارکنان شاغل در قراردادهای مذکور) بخشنامه۱۴/۳جدیددرآمد(دستورالعمل نح
 • ، پالایش و تغذیه اطلاعات و ارائه خدمات مرتبط با اطلاعات(Data Entry)(وروداصلاح، پردازش، بازسازی، ویرایش و داده آمایی) ب(نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای فناوری اطلاعات و ارتباطات: اشخاص حقوقی: ۱- در مواردی که پیمانکار مذکور دارای دفاتر و اسناد قانونی باشد، در این صورت می باید ازمحاسبه و مطالبه حق بیمه قرارداد آنها ب راساس ماخذ مندرج در بخشنامه ۱۴ جدید درآمدخودداری و با وصول حق بیمه ماهیانه کارکنان آنان براساس گزارش بازرسی از دفاتر آنهامفاصاحساب قرارداد صادر گردد، چنانچه پیمانکار لیست و حق
 • طبقه بندی اطلاعات

قوانین و مقررات/ بخشنامه و ضوابط مالی بودجه سال 88


مقالات/ راهکارهایی برای کاهش آثار زیان نوسانات ارزی بر فعالان اقتصادی


مشکلات نوسانات ارزی و افزایش نرخ برابری ارز (و کاهش ارزش واحد پول کشور) موجب ضرر و زیان فعالان اقتصادی در سال 1391 و افزایش هزینه زندگی مردم شده است. مردم به خوبی از محدودیت تحمیلی بیرونی بر تامین ارز در ایران اطلاع دارند و آمادگی‌پذیرش هرگونه آثار آن را در حد معقول و منطقی دارند.
 • ر مقایسه با مالیات بودجه شده، آن هم در شرایطی که مقرر است درآمد مالیات جایگزین درآمد نفت شود. هـ) رونق قاچاق اقتصاد زیرزمینی در کشور که متقاضی بخش عمده تقاضا برای ارز آزاد هستند و تشدید افزایش قیمت‌ها. و) تشدید این ضرر و زیان، منتج از بخشنامه آبان ماه سال 1391 بانک مرکزی درخصوص بازپرداخت اقساط وام از محل ذخیره ارزی به نرخ مبادله‌ای. ز) تشدید این ضرر و زیان با صدور بخشنامه آبان ماه سال 1391 وزارت صنعت و معدن با عنوان «لیست کالای ممنوع از صادرات 52 قلم کالا» و
 • ور بخشنامه آبان ماه سال 1391 وزارت صنعت و معدن با عنوان «لیست کالای ممنوع از صادرات 52 قلم کالا» و تغییرات بعدی بلافاصله بعد از یک هفته. ح) تشدید این ضرر و زیان با صدور بخشنامه آبان ماه سال 1391 سازمان امور مالیاتی مبنی بر ایجاد شرط جدید انتقال وجه ارز صادراتی به حساب در ایران برای تعلق معافیت صادراتی ماده 141 قانون مالیات‌ها (مغایر با ماده 104 قانون برنامه پنجم توسعه) ط) یادآور می‌شود بخش صادرات بیشتر از این تغییرات در نرخ های رسمی ارز و افزایش سود حاصل از فروش ا
 • مه آبان ماه 1391سازمان امور مالیاتی مرتبط با موضوع الزام شرط جدید انتقال وجوه صادراتی به داخل کشور برای استفاده صادر‌کنندگان از معافیت مالیاتی صادرات آن هم برای مواردی که کلیه امور صادرات آن قبل از تاریخ بخشنامه انجام شده است. به اصل مهم «قانون مصوب عطف به ماسبق نمی‌شود توجه کنند (زیرا در ماده 141 ق.م.م و ماده 104 قانون برنامه پنجم توسعه هیچگونه پیش‌بینی‌ای برای چنین شرطی نشده است). ضمنا در این خصوص توجه مسوولان محترم را به این نکته جلب می‌کند که از نیمه اول سال 13

مقالات/ تجدید ارزیابی دارایی‌ها و معافیت مالیاتی


کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی تجدید ارزیابی دارایی‌ها، اندوخته سرمایه‌ای و سهام جایزه‌ای، معافیت مالیاتی، افزایش قیمت‌ها برای مصرف‌کننده را در لایحه بودجه سال 1390پیشنهاد کرده است.
 • ا اگر مالیات کمتر باشد آنها مجری قانونی نیستند؛ متاسفانه مجلس هم تا به حال به موضوع «اجرا نشدن قانون» کاری نداشته است؛ به این ترتیب معلوم نیست که آیا سازمان امور مالیاتی این مصوبه معافیت مالیاتی سود تجدید ارزیابی را اجرا بکند یا نکند توجه شود که طبق بخشنامه‌های صادره پیش از این هزینه استهلاک ناشی از تجدید ارزیابی به عنوان هزینه غیرقابل قبول معرفی شده بود. حال سوالی که مطرح است آیا این هزینه در آینده طبق آیین‌نامه معاونت برنامه‌ریزی تصویب می‌شود، قابل‌قبول است، یا خیر؟ و سوال دیگر آنکه: چگونه روح
 • بود. حال سوالی که مطرح است آیا این هزینه در آینده طبق آیین‌نامه معاونت برنامه‌ریزی تصویب می‌شود، قابل‌قبول است، یا خیر؟ و سوال دیگر آنکه: چگونه روحیه «مالیات‌ستانی» اجازه پذیرش آن را می‌دهند یا نمی‌دهند؟ شمول مالیات یا معافیت مالیاتی سود حاصل در تجدید ارزیابی و ادعای صاحبان سهام به عدم شمول آن به مالیات اگرچه صاحبان سرمایه و سهام شرکت‌ها می‌گویند در مقابل این سود تجدید ارزیابی پول نقدی وارد شرکت نشده که مالیات ‌دهند، اما در قوانین مالیاتی تمامی کشورهای دنیا سود ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌ه
 • ام شرکت‌ها می‌گویند در مقابل این سود تجدید ارزیابی پول نقدی وارد شرکت نشده که مالیات ‌دهند، اما در قوانین مالیاتی تمامی کشورهای دنیا سود ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌ها درآمد قابل‌شناسایی است و مشمول مالیات است. چون در این کشورها نظر مودی محترم است، قانون مالیات انتقال به سال بعد Difer Tax حاکم است که طی آن، مالیات در سال‌های بعد وصول می‌شود آن هم متناسب با استهلاک دارایی در مقابل بهای فروش درآمد آتی که ثبت و پول نقد وارد شرکت می‌شود، اما در ایران چون اقتصاد دولتی بوده همه دنبال معافیت مالیاتی ه
 • طبقه بندی اطلاعات

قوانین و مقررات/ بخشنامه جدید نحوه جبران آثار قیمت ارز در پیمان‌ها/ جزئیات نحوه محاسبه ضرر و زیان


بهروز مرادی معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با صدور بخشنامه‌ای خطاب به دستگاه‌های اجرایی، نحوه جبران آثار قیمت ارز در پیمان‌های فاقد تعدیل را ابلاغ کرد.
 • بخشنامه جدید نحوه جبران آثار قیمت ارز در پیمان‌ها/ جزئیات نحوه محاسبه ضرر و زیان نوع: قانون موضوع: بخشنامه جدید نحوه جبران آثار قیمت ارز در پیمان‌ها/ جزئیات نحوه محاسبه ضرر و زیان منبع تهیه: معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تصویب کننده: معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تا
 • توضیحات: بهروز مرادی معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با صدور بخشنامه‌ای خطاب به دستگاه‌های اجرایی، نحوه جبران آثار قیمت ارز در پیمان‌های فاقد تعدیل را ابلاغ کرد. بخشنامه جدید نحوه جبران آثار قیمت ارز در پیمان‌ها/ جزئیات نحوه محاسبه ضرر و زیان به گزارش خبرنگار مهر، بعد از تغییرات و اعلام شرایط جدید ثبت سفارش واردات کالا، طبقه‌بندی و اولویت‌بندی کالاهای وارداتی و قیمت ارز، معاونت برنامه‌ر
 • اه سال جاری بوده است، ولی هنوز پیمان مبادله نشده است، نیز می‌توانند از ضوابط این بخشنامه استفاده کنند. متن کامل این بخشنامه و روش‌های محاسبه جبران آثار تغییر قیمت ارز در پیمان‌های فاقد تعدیل به شرح زیر است: به استناد ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه و در چارچوب نظام فنی و اجرایی کشور(موضوع تصویب‌نامه شماره ۴۲۳۳۹/ت ۳۳۴۹۷ ه، مورخ ۲۰/۴/۸۵ هیات محترم وزیران)، با توجه به تغییرات و شرایط جدید ثبت سفارش واردات کالا، طبقه بندی و اولویت بندی کالاهای وارداتی و قیمت ارز، این دستوربخشنامه حداقل حقوق, قانون کار, حداقل حقوق, ترازنامه ورازنامه, حداقل حقوق کارگران سال 88, مصوبه شورای عالی کار, حداقل دستمزد کارگران, 274 هزار و 550 تومان, حداقل دستمزد روزانه کارگران 91 هزار و 500 ریال, نرخ پایه سنوات, مشمول طرح های طبقه بندی مشاغل , خط فقر, مزد وتورم, کارگر وکارفرما, حداقل دستمزد در دنیا, پایه مزد ثابت, قانون بودجه سال 1387 کل کشور, قانون بودجه, سال 1387, قرارداد, محاسبه, پیمانکار, فناوری, درآمد, مفاصاحساب, دفاتر, طراحی, افزاری, ارتباطات, بخشنامه۱۴/۳درآمد, بخشنامه۱۴/۳جدیددرآمد, سازمان تامین اجتماعی, مفاصاحساب قرارداد, بخشنامه و ضوابط مالی بودجه سال 1388, بودجه سال 1388, بخشنامه بودجه سال 88, برنامه چهارم وپنجم توسعه, قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44, دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه شرکت های دولتی , دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه دستگاه های استانی , ضوابط مالی ناظر بر تنظیم بودجه سال 1388 کل کشور, هم, راهکارهایی برای کاهش آثار زیان نوسانات ارزی بر فعالان اقتصادی, تجدید ارزیابی دارایی‌ها و معافیت مالیاتی, بخشنامه جدید نحوه جبران آثار قیمت ارز در پیمان‌ها/ جزئیات نحوه محاسبه ضرر و زیان


100 ردیف در 10 صفحه
   << بعدی  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1