جستجو در پورتال

بخشنامه تغییر رتبه کارمندان دولت

اخبار/ حقوق کارمندان در سال 1388


اخبار/ نحوه افزایش حقوق کارمندان سال 1388 کارمندان دولت


اشاره: گزارش زیر چگونگی محاسبه افزایش حقوق کارکنان دولت بر مبنای قانون مدیریت خدمات کشوری را نشان می‌دهد:
 • ستگاه های ذی ربط ابلاغ می گردد. تبصره 2- دستگاه های اجرایی موظفند حداکثر ظرف مدت سه سال شرایط تصدی مشاغل اختصاصی خود را به سازمان اعلام کنند. در غیر این صورت سازمان موظف است شرایط تصدی مشاغل اختصاصی را راسا به شورای توسعه مدیریت پیشنهاد نماید. تا تغییر ضوابط قبلی، شرایط مصوب فعلی قابل اجرا است. ماده 71 - سمت های ذیل مدیریت سیاسی محسوب شده و به عنوان مقام شناخته می شوند و امتیاز شغلی مقامات مذکور در این ماده به شرح زیر تعیین می گردد: الف - روسای سه قوه (18000) امتیاز. ب - معاون اول رییس
 • سری دهد. ماده 72- امتیاز شغلی مدیران عامل و اعضای هیات های مدیره شرکت های دولتی که براساس سیاست های مصوب مقام معظم رهبری در مورد اصل چهل وچهارم (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باید در اختیار دولت بماند با توجه به نوع وظایف، حساسیت، سطح تخصصی کارمندان، تاثیر و نقش اقتصادی شرکت، نوع تولید و خدمات، کارآیی و اثربخشی و سهم شرکت در درآمد ملی تعیین خواهد شد. سقف امتیاز این ماده حداکثر(5/1)برابر حداکثر ارقام امتیاز شغلی مذکور در این فصل است. این گونه کارمندان حسب مورد از امتیازات شاغل و فوق ال
 • امتیاز این ماده حداکثر(5/1)برابر حداکثر ارقام امتیاز شغلی مذکور در این فصل است. این گونه کارمندان حسب مورد از امتیازات شاغل و فوق العاده های مذکور در ماده(68) بهره مند خواهند بود. تبصره - حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیات مدیره سایر شرکت های دولتی که براساس سیاست های مصوب مقام معظم رهبری باید شرکت آنها به بخش غیردولتی واگذار گردد، مشابه سایر مدیران حرفه ای مذکور در این قانون تعیین و پرداخت می شود. ماده 73 - به منظور ارتقای کارآیی و سود دهی بنگاه های اقتصادی و ایجاد انگیزه و تحرک در آنه
 • طبقه بندی اطلاعات

قوانین و مقررات/ فصل 13و14قانون خدمات مدیریت کشوری-تأمین اجتماعی توسعه مدیریت و سرمایه انسانی


قانون مدیریت خدمات کشوری مشتمل بر 128 ماده و 106 تبصره در جلسه مورخ هشتم مهر ماه 1386 کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه مدیریت خدمات کشوری مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم 85 قانون اساسی تصویب گردید
 • ی خدمات تأمین اجتماعی حداکثر به میزان سهم کارفرمایی مقررات قانون تأمین اجتماعی می باشد و مابه التفاوت توسط کارمندان پرداخت می گردد. این قبیل کارمندان از لحاظ بازنشستگی، وظیفه، از کار افتادگی و نظایر آن مشمول مقررات صندوقی که انتخاب کرده اند می باشند تغییر صندوق در طول مدت قرارداد فقط یک بار امکانپذیر می باشد. تبصره - آئین نامه اجرایی نحوه تغییر صندوقها با پیشنهاد سازمان به تصویب هیئت وزیران می رسد. ماده 103- دستگاه اجرایی با داشتن یکی از شرایط زیر می تواند کارمند خود را بازنشسته نماید: ال
 • 00، مقامات موضوع بند «هـ» 19000 ب) حقوق بازنشستگی، وظیفه و یا فوت کارمندان نیروهای مسلح بر اساس امتیاز ردیف جایگاه شغلی مربوط در ضریب ریالی مذکور در این ماده و بر اساس سی سال سنوات خدمت مطابق جدول و احکام زیر خواهد بود: عنوان درجه یا رتبه شغلی: سرجوخه با رتبه 4، امتیاز: 5400 عنوان درجه یا رتبه شغلی: گروهبان 3 با رتبه 5، امتیاز: 6000 عنوان درجه یا رتبه شغلی: گروهبان 2 با رتبه 6، امتیاز: 6600 عنوان درجه یا رتبه شغلی: گروهبان 1 با رتبه 7، امتیاز: 7200 عنوان درجه یا رتبه شغلی
 • گردد و افرادی که سابقه پرداخت کسور بازنشستگی آنها کمتر از سی سال است (تا پانزده سال) به ازاء هر سال دو نیم درصد (5/2%) از ارقام فوق الذکر کسر می گردد. مشروط بر این که میزان حقوق بازنشستگی یا وظیفه آنان از حداقل حقوق بازنشستگی کمتر نگردد. تبصره 3- کارمندانی که به استناد مواد (80) و (83) قانون استخدام کشوری و مواد (157)، (158) و (159) قانون اجا و موارد مشابه قانون سپاه و ناجا حقوق وظیفه یا مستمری دریافت می دارند، در صورتی که سابقه پرداخت کسور بازنشستگی آنها کمتر از سی سال باشد مدت سابقه منظور ش
 • طبقه بندی اطلاعات

مقالات/ راهنمایی‌هایی برای سرمایه‌گذاری


وقتی این مرد گفت اقتصاد جهان به سمت فاجعه پیش می‌رود، مورد تمسخر واقع شد، اما اینک معامله‌گران بازار سهام، اقتصاددانان، حتی‌سازمان فضایی ناسا، برای شنیدن صحبت‌های او هیاهو می‌کنند.
 • س به نظر می آید. «به این عکس نگاه کن. آن عکس 7 سال پیش گرفته شده است. کربوهیدرات ممنوع!» این مدیریت ریسک است، روبه رو شدن با آن جنبه هایی از تصادفی بودن که می توان کاری انجام داد. چند سال پیش به خاطر سرطان گلو تا پای مرگ پیش رفت. ابتدا تغییری در صدایش پیدا شد که به اشتباه تشخیص داده شد، تارهای صوتی او باید از زمان کار در تالار بورس صدمه دیده باشد. همچنین او ریسک بالای دیابت فامیلی نیز دارد. او متقاعد شده رژیم تمدن امروز بشر که پر از کربوهیدرات ها و شکر است مشکل اصلی است. به نظر او،
 • داریم. «ما توانایی تشخیص اشتباهات خود را بالاتر از حد میانگین داریم. این همان چیزی است که ما را نجات می دهد.» ما آی پاد را به واکمن ترجیح می دهیم. دانش پزشکی زمانی به صورت جهشی پیشرفت کرد که دلاک های جراح دوره گرد جای نظریه پردازان بلندمرتبه را گرفتند. آنها صرفا با آنچه نتیجه می داد، همراه شدند بدون توجه به اینکه چرا نتیجه می دهد. حس ما از خوداصلاحی خوب بی ایراد نیست، اما فقط کافی است تا از فاجعه ای دوری کنیم که اکنون افراطیان ما را تهدید می کند. او همچنین آرزو می کند ببینید که دیپ
 • از عارضه تشمع کبدی می میرند. منظورش این است که آنها فقط می خورند و می آشامند و به میدان جنگ نمی روند. در جهان طالب، مهمانی ها جزو چیزهای بسیار خوب برای او هستند. راهبرد سرمایه گذاری خوب؛ یعنی گذاشتن 90 درصد از پولتان در امن ترین اوراق بهادار موجود دولتی و 10 درصد باقیمانده را در تعداد زیادی کار پرریسک خرج کنید. با این کار از قوهای سیاه بد به دور می مانید و در معرض نوع خوب آن قرار می گیرید. کوچک ترین سرمایه گذاری شما می تواند «محدب» شود؛ یعنی انفجاری بالا رود و شما را ثروتمند خواهد
 • طبقه بندی اطلاعات

اخبار/ تحول در نظام مالیاتی نیازمند ارتقای سیستم حسابرسی در کشور است


یک استادیار دانشگاه با اشاره به فرهنگ‌های نادرست مالیاتی در کشور بر ضرورت اصلاح شیوه‌های حسابرسی به دلیل ارتباط آن با نظام مالیاتی تأکید کرد و گفت: تا زمانی که استاندارد‌های حسابرسی به لحاظ علمی برقرار نشود، وضعیت مالیات‌ در کشور به همین صورت خواهد بود.
 • های حسابرسی به دلیل ارتباط آن با نظام مالیاتی تأکید کرد و گفت: تا زمانی که استاندارد های حسابرسی به لحاظ علمی برقرار نشود، وضعیت مالیات در کشور به همین صورت خواهد بود. محمد حسن اعتضادی اظهار داشت: در حال حاضر دولت با اجرای سیاستهای مالی در قالب تغییرات نرخ بهره، اقتصاد جامعه را تحت کنترل قرار می دهد. وی اضافه کرد: همچنین تغییرات نرخ ذخیره قانونی، تغییرات نرخ تنزیل مجدد و عملیات بازار آزاد یا بورس اوراق بهادار از دیگر سیاستهای مالی در اقتصاد کشور است. این کارشناس اقتصادی ادامه داد: یکی ا
 • قد است دولت باید مالیات را طبق اوضاع رونق و رکود اقتصادی جامعه مد نظر قرار دهد. وی گفت: نهادینه نشدن مالیات در کشور به دلیل گریز از مالیات بوده که این مسأله در ایران امری عادی تلقی شده و به دلیل اینکه ایران جزو کشورهایی است که از لحاظ فساد مالی در رتبه بالایی قرار دارد بیشتر با گریز از پرداخت مالیات مواجه هستیم. این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: کارمندان دولت از جمله اقشاری هستند که دولت به اجبار می تواند از آنها مالیات بگیرد، به طوری که قبل از دریافت فیش حقوقی مالیات از حقوق آنها کسر می شود.
 • ود. اعتضادی افزود: این در حالی است که افردی که درآمد بسیار بالایی دارند از پرداخت مالیات معاف هستند، بسیاری از نهادها مالیات پرداخت نمی کنند به طور کلی جزو سیستم نظارتی مالیات نیستند و نظارتی بر این نهادها اعمال نمی شود. وی با تأکید بر نظارت جدی دولت در زمینه دریافت مالیات، تصریح کرد: مؤسسات و نهادهای دولتی باید تحت کنترل و نظارتی جدی قرار گیرند تا هیچ نهادی نتواند از پرداخت مالیات سرپیچی کند. این استادیار دانشگاه عنوان کرد: در زمان دولت فعلی، مؤسسات نظارتی از جمله سازمان مدیریت و برنامه ر
 • طبقه بندی اطلاعات

مقالات/ چرا مشتری مداری؟


در بازار رقابت، دلیل محوریت مشتری، افزایش درآمد و کسب سود است. در حوزه خدمات دولت ها، مشتری مداری و تکریم ارباب رجوع با الزام قانونی، بخشنامه یا صدور دستورالعمل مورد توجه قرار گرفته است.
 • محمد چهرقانی مترجم: چکیده: در بازار رقابت، دلیل محوریت مشتری، افزایش درآمد و کسب سود است. در حوزه خدمات دولت ها، مشتری مداری و تکریم ارباب رجوع با الزام قانونی، بخشنامه یا صدور دستورالعمل مورد توجه قرار گرفته است. چرا مشتری مداری؟ در بازار رقابت، دلیل محوریت مشتری، افزایش درآمد و کسب سود است. در حوزه خدمات دولت ها، مشتری مداری و تکریم ارباب رجوع با الزام قانونی،
 • صل نود و هشتم قانون اساسی ایتالیا می گوید: کارمندان دولت منحصرا درخدمت ملت هستند. ● ضرورت های انتفاعی همه سازمان های تولیدی و عرضه کنندگان خدمات در یک هدف نهایی مشترک هستند و این هدف کسب و افزایش درآمد و بقای سازمان است. سازمان های اقتصادی در هر رتبه و جایگاهی برای رسیدن به اهداف زیر تلاش می کنند. ▪ بازگشت سرمایه با سود مناسب در یک نگرش اقتصادی، هرگونه سرمایه گذاری، نیازمند بازگشت سرمایه در یک دوره منطقی با سود مناسب است. این هدف وقتی تحقق می باید که فروش محصول یا عرضه خدمات در بازار پر
 • طبقه بندی اطلاعات

مقالات/ چرا مشتری‌ مداری؟


در بازار رقابت، دلیل محوریت مشتری، افزایش درآمد و کسب سود است. در حوزه خدمات دولت‌ها، مشتری‌مداری و تکریم ارباب‌رجوع با الزام قانونی، بخشنامه یا صدور دستورالعمل مورد توجه قرار گرفته است.
 • محمد چهرقانی مترجم: چکیده: در بازار رقابت، دلیل محوریت مشتری، افزایش درآمد و کسب سود است. در حوزه خدمات دولت‌ها، مشتری‌مداری و تکریم ارباب‌رجوع با الزام قانونی، بخشنامه یا صدور دستورالعمل مورد توجه قرار گرفته است. چرا مشتری مداری؟ در بازار رقابت، دلیل محوریت مشتری، افزایش درآمد و کسب سود است. در حوزه خدمات دولت ها، مشتری مداری و تکریم ارباب رجوع با الزام قانونی، بخشنا
 • اصل نود و هشتم قانون اساسی ایتالیا می گوید: کارمندان دولت منحصرا درخدمت ملت هستند. ● ضرورت های انتفاعی همه سازمان های تولیدی و عرضه کنندگان خدمات در یک هدف نهایی مشترک هستند و این هدف کسب و افزایش درآمد و بقای سازمان است. سازمان های اقتصادی در هر رتبه و جایگاهی برای رسیدن به اهداف زیر تلاش می کنند. ▪ بازگشت سرمایه با سود مناسب در یک نگرش اقتصادی، هرگونه سرمایه گذاری، نیازمند بازگشت سرمایه در یک دوره منطقی با سود مناسب است. این هدف وقتی تحقق می باید که فروش محصول یا عرضه خدمات در بازار پر پ
 • طبقه بندی اطلاعات

اخبار/ ضوابط نحوه ارتقای کارمندان در طبقات جدول حق شغل


خبرگزاری فارس: معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در بخشنامه ای به همه دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، ضوابط نحوه ارتقای کارمندان در طبقات جدول حق شغل را ابلاغ کرد.
 • دمات کشوری ضوابط نحوه ارتقای کارمندان در طبقات و رتبه‌های جدول حق شغل را تصویب کرد. شرایط ارتقای طبقات شغلی بر اساس ضوابط نحوه ارتقای کارمندان در طبقات جدول حق شغل،کارمندان شاغل مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری در صورت تحقق شرایط مندرج در این بخشنامه به یک طبقه شغلی بالاتر در جدول حق شغل ارتقا می‌یابند. بر این اساس ، شاغلین مجموعه مشاغلی که شرایط احراز تحصیلی آنها مدرک تحصیلی پایان دوره ابتدایی بوده است، به ازای هر شش سال سوابق تجربی از تاریخ دریافت آخرین گروه استحقاقی یک طبقه و حد
 • صیلی آنها مدرک تحصیلی دکترای تخصصی (ph.D) یا همتراز می‌باشد، به ازای هر چهال سال سوابق تجربی از تاریخ دریافت آخرین گروه استحقاقی یک طبقه و حداکثر تا طبقه 13 ارتقاء می‌یابند. بر اساس این بخشنامه،مدت تجربه لازم برای مشاغل تا سطح کاردانی با رتبه پایه 8 سال و با رتبه ارشد 20 سال و همچنین مدت تجربه لازم برای مشاغل تا سطح کارشناسی و بالاتر با رتبه پایه 6 سال، با رتبه ارشد12 سال،با رتبه خبره 18 سال و با رتبه عالی24سال تعیین شده است. بر این اساس ، برای شاغلین مشاغل کاردانی و بالاتر و یا هم
 • ان جنوبی، کهگیلویه و بویر احمد، چهار محال و بختیاری، کردستان، سیستان و بلوچستان، بوشهر، هرمزگان، خوزستان و ایلام، خدمت می کنند به ازای هر یک سال سوابق تجربی، (از تاریخ 1/1/1388 به بعد)، 2 سال (کسر سال به نسبت)، قابل محاسبه خواهد بود. عوامل ارزیابی کارمندان برای ارتقای رتبه شغلی بر اساس این بخشنامه، عوامل ارزیابی کارمندان برای ارتقای رتبه شغلی شامل میزان ابتکار و خلاقیت در انجام وظایف محوله، میزان افزایش مهارت‌های مربوط به وظایف محوله، انجام خدمات برجسته در راستای شغل مورد تصدی ،آموزشی&z

اخبار/ حداقل حقوق کارمندان دولت امسال اعلام شد


ضوابط مالی ناظر بر تهیه و تنظیم بودجه ۹۱ که از پیوستهای بخشنامه بودجه سال آینده است، منتشر شد که بر اساس آن کارمندان دولت امسال حداقل ۳۸۰ هزار تومان عیدی می گیرند.
 • به گزارش فارس:حداقل حقوق کارمندان دولت امسال اعلام شد حداقل حقوق کارمندان دولت امسال اعلام شد به گزارش فارس، متن کامل ضوابط مالی ناظر بر تهیه و تنظیم بودجه ۹۱ که از پویستهای بخشنامه بودجه ۹۱ است، به شرح زیر از سوی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور منتشر شده است. بودجه هزینه ای ۱- استخدام رسمی و پیمانی در کلیه دستگاه های اجرایی صرفا با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و پیش بینی در سقف اعتبارات اعلام شده مجاز است. ۲- دستگاه های آموزشی و فره
 • ندارد را برای انتقال به دستگاه های دیگر و یا استانها اعلام نماید. بودجه سرمایه ای ۹- علاوه بر ممنوعیت موضوع ماده ۲۳ قانون مدیریت خدمات کشوری، احداث، خرید و یا اجاره ساختمان های جدید اداری توسط دستگاه های اجرایی و دارندگان ردیف (به استثنای موارد تغییر سطح تقسیمات کشوری و نیز در مورد تجمیع بدون بار مالی جدید ساختمان های اداری موجود و تمرکز زدایی و خروج از کلان شهر ها بدون بار مالی جدید و تبدیل به احسن نمودن بدون بار مالی جدید) ممنوع است. ۱۰- دستگاه های اجرایی موظفند با در نظر گرفتن تعهدات خو
 • ۹۱ می باشد را بطور کامل پیش بینی نمایند. ۱۲- دستگاهای اجرایی مکلفند سهم ملی طرح های وامی (از محل تسیهلات بانک جهانی یا بانک توسعه اسلامی) خود را در قالب سقف های اعلام شده پیش بینی و اعلام نمایند. ۱۳- نظر به اهمیت حفظ و نگهداری دارایی های سرمایه ای دولت، دستگاه های اجرایی موظفند در توزیع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای خود، تعمیر و بازسازی ساختمان ها و تاسیسات دولتی را در اولویت قرارداده و اعتبار لازم برای این منظور را در طرح های مربوطه پیش بینی و منظور نمایند. ۱۴- دستگاه های اجرایی موظفند

مقالات/ نقدی بر تحولات اخیر ثبتی


گروه بورس- براساس قوانین و مقررات کشور، اعضای هیات مدیره برای تصدی این سمت، باید دارای شرایطی باشند؛ سازمان ثبت اسناد و املاک، جهت اطمینان خاطر از وجود این شرایط، طی بخشنامه شماره ۱۶۵۶۷۳/۹۰ مورخ 13/09/90 اعلام کرد: «با عنایت به اینکه مشاهده شده است در مواردی اشخاصی که واجد شرایط قانونی لازم برای مدیریت شرکت‌های تجارتی نیستند بدون رعایت موازین قانونی، اسامی آنها به عنوان مدیرعامل یا عضو هیات مدیره و بازرس پیشنهاد و به ثبت می‌رسد، لذا در اجرای اصل یکصد و چهل ویکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل و مواد ۱۴۷، ۱۲۶، ۱۱۱ لایحه قانونی اصلاحی قسمتی از قانون تجارت» احکامی را طی 5 بند مقرر داشت.
 • رجم: چکیده: گروه بورس- براساس قوانین و مقررات کشور، اعضای هیات مدیره برای تصدی این سمت، باید دارای شرایطی باشند؛ سازمان ثبت اسناد و املاک، جهت اطمینان خاطر از وجود این شرایط، طی بخشنامه شماره ۱۶۵۶۷۳/۹۰ مورخ 13/09/90 اعلام کرد: «با عنایت به اینکه مشاهده شده است در مواردی اشخاصی که واجد شرایط قانونی لازم برای مدیریت شرکت‌های تجارتی نیستند بدون رعایت موازین قانونی، اسامی آنها به عنوان مدیرعامل یا عضو هیات مدیره و بازرس پیشنهاد
 • گفت: به هر روی، با توجه به دشواری‌های مترتب بر اخذ گواهی عدم سوء‌پیشینه، در بخشنامه دوم مقرر شد: «ارائه گواهی عدم پیشینه سوء برای مدیران (مدیرعامل و اعضای هیات مدیره) و بازرسان شرکت‌های تجاری در مرحله تاسیس ضروری بوده و به هنگام تغییرات، اظهار و تایید عدم پیشینه کیفری مدیران و بازرسان در ذیل صورتجلسه مجامع عمومی و عادی (سالانه یا فوق‌العاده) کفایت می‌نماید». بنابراین تنها در زمان تاسیس شرکت، ارائه گواهی فوق لازم بوده و در مرحله تغییرات اظهار به عدم سوء‌پ
 • جز آنکه بر تشریفات ثبت می‌افزاید. درباره اصل 141... این حقوقدان نظر خود را درباره اصل 141 ق.ا. این‌گونه اعلام کرد: جدا از دو محدودیت فوق، به موجب اصل 141 ق.ا. «رییس‏‌جمهور، معاونان‏ رییس‏‌جمهور، وزیران‏ و کارمندان‏ دولت‏ نمی‌توانند بیش‏ از یک‏ شغل‏ دولتی‏ داشته‏ باشند و داشتن‏ هر نوع‏ شغل‏ دیگر در موسساتی‏ که‏ تمام‏ یا قسمتی‏ از سرمایه‏ آن‏ متعلق‏ به‏ دولت‏ یا موسسات‏اجرای قانون خدمات مدیریت کشوری, قانون مدیریت خدمات کشوری, میزان حقوق کارمندان پیمانی و رسمی دولت, میزان افزایش حقوق ومزایا, ساختار تعیین حقوق بر اساس عوامل شغل و شاغل, ضرایب عوامل شغل, ضریب پایه, شاخص هزینه زندگی, جداول ارزشیابی, تصویب ضوابط اجرایی بودجه سال 88 در هیات دولت, محاسبه افزایش حقوق کارکنان دولت بر مبنای قانون مدیریت خدمات کشوری, ضوابط اجرایی بودجه سال 88, جداول ارزشیابی مشاغل, قانون مدیریت خدمات کشوری , آموزش سرمایه‌گذاری, اقتصاد جهان , نظام مالیاتی , سیستم حسابرسی , استاندارد‌های حسابرسی, نرخ تنزیل مجدد , مشمول پرداخت مالیات , فرهنگ پرداخت مالیات , مشتری مداری, مشتری, بازار رقابت, مشتری در قرآن کریم, مدیریت هزینه , بازگشت سرمایه, رشد قیمت سهام, رشد سهم بازار , مشتری‌ مداری, کسب سود, حق با مشتری , کسب درآمد, مشتری , حداقل حقوق کارمندان دولت امسال اعلام شد, نقدی بر تحولات اخیر ثبتی


99 ردیف در 10 صفحه
   << بعدی  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1