جستجو در پورتال

اخبار/ افراد بيكار تا 10ميليون تومان وام دريافت مي‌كنند
مديركل صندوق مهر رضا در استان تهران از پرداخت وام اشتغال به جوانان براي كمك به تسهيل ازدواج آنان خبر داد.
 • وام دريافت مي‌كنند مديركل صندوق مهر رضا در استان تهران از پرداخت وام اشتغال به جوانان براي كمك به تسهيل ازدواج آنان خبر داد. محمد حائري در گفت و گو با برنا ضمن بيان اين مطلب گفت: بوروكراسي زيادي براي اخذ وام اشتغال در بانك هاي كشور وجود دارد، از اين رو صندوق مهر رضا براي كمك به جوانان در ازدواج و افرادي كه داراي شرايط براي ايجاد حرفه و شغل باشند، وام اشتغال پرداخت مي كند. وي در ادامه گفت: صندوق مهر رضا با دو هدف كمك به اشتغال خرد يعني شغل هاي فردي و دو نفره از 3 تا 1
 • د: اولويت مهر رضا در پرداخت تسهيلات اشتغال به جوانان با افراد بيكار است و شاغلان از اين وام بهره مند نخواهند شد.وي همچنين تصريح كرد: اولويت بعدي ما براي پرداخت وام به فارغ التحصيلان دانشگاه ها و كساني است كه داراي مدرك فني و حرفه اي هستند.به گفته وي زنان سرپرست خانوار نيز در اولويت پرداخت وام اشتغال هستند.مديركل صندوق مهر رضا در استان تهران همچنين به اختصاص بخشي از تسهيلات ازدواج به متقاضياني اشاره كرد كه داراي نامه از دستگاه هاي مختلف دولتي هستند و افزود: بخشي از اين تسهيلات نيز به نامه هاي رسي
 • در اولويت پرداخت وام اشتغال هستند.مديركل صندوق مهر رضا در استان تهران همچنين به اختصاص بخشي از تسهيلات ازدواج به متقاضياني اشاره كرد كه داراي نامه از دستگاه هاي مختلف دولتي هستند و افزود: بخشي از اين تسهيلات نيز به نامه هاي رسيده از جانب مردم در سفرهاي استاني رييس جمهور اختصاص يافته است. منبع: دنياي اقتصاد تاريخ: 1387-08-28
 • طبقه بندي اطلاعات
اخبار/ نحوه پرداخت‌ها و شناسايي گروه‌هاي هدف در بحث هدفمندي يارانه‌ها اعلام شد
خبرگزاري فارس: با ابلاغ آيين‌نامه اجرايي ماده (7) قانون هدفمند كردن يارانه‌ها، نحوه پرداخت‌ها، تكميل اطلاعات خانوار و شناسايي گروه‌هاي هدف اعلام شد.
 • با ابلاغ آيين‌نامه اجرايي ماده (7) قانون هدفمند كردن يارانه‌ها؛:نحوه پرداخت‌ها و شناسايي گروه‌هاي هدف در بحث هدفمندي يارانه‌ها اعلام شد نحوه پرداخت ها و شناسايي گروه هاي هدف در بحث هدفمندي يارانه ها اعلام شد خبرگزاري فارس: با ابلاغ آيين نامه اجرايي ماده (7) قانون هدفمند كردن يارانه ها، نحوه پرداخت ها، تكميل اطلاعات خانوار و شناسايي گروه هاي هدف اعلام شد. به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت، وزيران عضو كارگروه بررسي آيين نامه هاي قانو
 • : تأمين بخشي از هزينه هاي اجراي طرح تأمين آتيه فرزندان مهر امام رضا (ع)، كمك به تأمين بخشي از هزينه هاي مربوط به مسكن، تحصيل دانشجويان و ازدواج جوانان براي گروههاي هدف، كمك به تأمين مسكن جوانان برتر (در زمينه هاي علمي، فرهنگي، ورزشي و پژوهشي)، تغذيه زنان باردار و كودكان زير (6) سال، طرح گسترش خدمات مالي خرد براي گروههاي هدف از طريق صندوق مهر امام رضا (عليه السلام) يا بانكها، توانمندسازي اقتصادي زنان سرپرست خانوار و دختران خود سرپرست، معلولان، فرزندان ترخيص شده از مراكز حمايتي و فرزندان مددجويان
 • امام رضا (عليه السلام) يا بانكها، توانمندسازي اقتصادي زنان سرپرست خانوار و دختران خود سرپرست، معلولان، فرزندان ترخيص شده از مراكز حمايتي و فرزندان مددجويان و كمك به اشتغال جوانان. در موارد فوق، سازمان هدفمند كردن يارانه ها مكلف است با همكاري دستگاههاي اجرايي ذي ربط حسب مورد سهميه تخصيصي و سقف پرداختي و ساز و كار اجرايي در هر مورد را همه ساله تعيين و جهت تصويب به مجمع عمومي ارايه دهد. بر اساس اين آيين نامه، به منظور جلوگيري از پرداخت هاي مضاعف به مشمولين در قالب برنامه هاي مختلف اين آيين نامه
 • طبقه بندي اطلاعات
اخبار/ بيكاران 10 سال حقوق مي‌گيرند
دنياي اقتصاد- عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به تصويب يك فوريت طرح بيمه بيكاري گفت:‌ مجلس به دنبال استقلال صندوق بيمه تامين اجتماعي و نيز تحت پوشش بيمه بيكاري قرار گرفتن افراد جوياي كار است.بر اساس اين طرح، كساني كه داراي مهارت و حرفه‌ بوده و حداقل براي مدت يك سال پيگير اشتغال شدند، مشمول بيمه بيكاري مي‌شوند. اين افراد حداكثر به مدت 10 سال در اين طرح تحت پوشش بيمه بيكاري قرار مي‌گيرند
 • با تصويب نهايي طرح مجلس :بيكاران 10 سال حقوق مي‌گيرند بيكاران 10 سال حقوق مي گيرند دنياي اقتصاد- عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به تصويب يك فوريت طرح بيمه بيكاري گفت: مجلس به دنبال استقلال صندوق بيمه تامين اجتماعي و نيز تحت پوشش بيمه بيكاري قرار گرفتن افراد جوياي كار است.بر اساس اين طرح، كساني كه داراي مهارت و حرفه بوده و حداقل براي مدت يك سال پيگير اشتغال شدند، مشمول بيمه بيكاري مي شوند. اين افراد حداكثر به مدت 10 سال در اين طرح تحت پوشش بيمه
 • ت، تصريح كرد: افرادي كه سابقه اشتغال و پرداخت بيمه ندارند و در حقيقت جوياي كار هستند، بايد براي گذراندن زندگي تحت پوشش بيمه بيكاري قرار بگيرند. فرهنگي افراد جوياي كار را داراي ويژگي هايي دانست و خاطرنشان كرد: داشتن حداقل سن 25 سالگي، مرد بودن كارجو، زنان سرپرست خانوار يا بدسرپرست كه داراي مهارت و حرفه بوده و حداقل براي مدت يك سال پيگير اشتغال شدند، مشمول بيمه بيكاري مي شوند. وي ادامه داد: اين افراد حداكثر به مدت 10 سال در اين طرح تحت پوشش بيمه بيكاري قرار مي گيرند. به گفته فرهنگي حمايت هاي درما
 • يا بدسرپرست كه داراي مهارت و حرفه بوده و حداقل براي مدت يك سال پيگير اشتغال شدند، مشمول بيمه بيكاري مي شوند. وي ادامه داد: اين افراد حداكثر به مدت 10 سال در اين طرح تحت پوشش بيمه بيكاري قرار مي گيرند. به گفته فرهنگي حمايت هاي درماني و حقوقي از مزيت هاي طرح بيمه بيكاري است و در اين طرح بيكار به فردي اطلاق مي شود كه رابطه كاري وي بدون ميل و اراده خودش قطع شده است. وي در مورد تفاوت بيمه بيكاري در طرح جديد با بيمه بيكاري فعلي گفت: توسعه پوشش حمايتي طبق جداول كمي و كيفي و افزايش مدت استفاده از مقرري
 • طبقه بندي اطلاعات
اخبار/ بيمه‌هاي درماني تجميع مي‌شوند
دنياي اقتصاد – نمايندگان مجلس در جريان بررسي لايحه برنامه پنجم توسعه ماده‌اي را به تصويب رساندند كه براساس آن تمام بيمه‌هاي درماني با هم تجميع و تشكيلات جديدي با نام «سازمان بيمه سلامت ايران» تشكيل مي‌شود. همچنين نمايندگان مجلس به پيشنهادي براي الزام دولت به استخدام 15 هزار پرستار مخالفت كردند و در ماده‌اي ديگر تصويب كردند كه بايد سالانه به ميزان 10 درصد از مددجويان تحت پوشش نهادهاي حمايتي كاسته شود.
 • در هفتمين روز بررسي لايحه برنامه پنجم در مجلس به تصويب رسيد:بيمه‌هاي درماني تجميع مي‌شوند بيمه هاي درماني تجميع مي شوند در هفتمين روز بررسي لايحه برنامه پنجم در مجلس به تصويب رسيد تجميع بيمه هاي درماني بر اساس مصوبه مجلس تمام بيمه هاي درماني تامين اجتماعي و خدمات درماني در يكديگر ادغام و سازمان بيمه سلامت ايران تشكيل خواهد شد دنياي اقتصاد- نمايندگان مجلس به دولت اجازه دادند بخش هاي سلامت و درمان همه صندوق هاي تامين اجتماعي را در سازمان بيمه خدمات درما
 • ر يكشنبه مقرر كردند كه دولت با اجراي برنامه هاي توانمندسازي، سالانه حداقل 10 درصد خانوارهاي تحت پوشش دستگاه هاي حمايتي (به استثناي سالمندان و معلولين ذهني) را توانمند كرده و از پوشش حمايت هاي مستقيم خارج كند.دولت همچنين موظف شد حق سرانه بيمه اجتماعي زنان سرپرست خانوار نيازمند، افراد بي سرپرست و معلولين نيازمند در طول سال هاي اجراي برنامه را تامين كند. دولت در ماده 46 لايحه برنامه نيز مجاز شد خانواده هايي را كه سرپرست آنها تحت پوشش هيچ گونه بيمه اي نيست، تحت پوشش مقررات عام تامين اجتماعي قرار دهد
اخبار/ سايت رفاهي جهت ثبت‌ شماره حساب‌ها از اسفندماه باز مي‌شود
خبرگزاري فارس : وزير رفاه و تأمين اجتماعي از بازگشايي مجدد سايت آمار ظرف يك هفته آينده جهت ثبت‌‌نام براي متقاضيان يارانه خبر داد و گفت: بعد از ثبت‌نام و انجام كارهاي راست‌آزمايي، سايت رفاهي اسفندماه جهت ثبت شماره حساب‌ها براي واريز يارانه‌‌ها باز مي‌شود.
 • ب‌ها از اسفندماه باز مي‌شود به گزارش خبرنگار اجتماعي باشگاه خبري فارس «توانا»، صادق محصولي با حضور در برنامه گفت‌وگو ويژه خبري در خصوص اقدامات وزارت رفاه در يكسال گذشته اظهار داشت: به فضل الهي و با مجاهدت و ايثارگري‌هاي حضرت امام خميني (رحمت‌الله عليه) و امت و شهيدان در دهه چهارم پيشرفت و عدالت، كشور ما در مسير و در بزرگراه پيشرفت با سرعت مثال‌زدني به سوي قله‌هاي عدالت طي مسير مي‌كند. وي به زحمات و تلاش دولتمردان، نمايندگان مجلس و شخص رئيس
 • ماه آينده به 90 درصد خواهيم رسيد كه حتي در كشورهاي اروپايي اين رقم مشاهده نمي‌شود. وزير رفاه در خصوص فعاليت بخش‌هاي حمايتي نيز افزود: كارهاي خوبي صورت گرفته است و در بحث توانمندسازي 200 هزار واحد مسكوني براي معلولان و مددجويان با اولويت زنان سرپرست خانوار تا پايان دولت دهم ساخته مي‌شود. محصولي گفت: امسال نيز 60 هزار واحد مسكوني براي افراد اشاره شده احداث مي‌‌شود ضمن اينكه احداث 200 هزار واحد مسكوني تا پايان دولت دهم جدا از مصوبات سفرهاي استاني دولت براي مددجويان و م
 • زارت رفاه در اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها اقدامات خوبي را انجام داده است به طوري كه بزرگترين عمليات الكترونيكي كشور با 500 ميليون ركورد بين مردم و وزارت رفاه و بانك‌ها صورت گرفته است. وي افزود: هم‌اكنون تمامي شماره حساب‌هاي سرپرستان خانوار با كد ملي مرتبط شده است و اين كار براي نخستين بار در كشور صورت گرفته است. محصولي در خصوص نحوه شناسايي افرادي كه نياز به حمايت بيشتري از سوي دستگاه‌ها در قانون هدفمند كردن يارانه‌ها دارند، گفت: گروه‌ها از طريق دستگاه&z
اخبار/ اطلاعيه شماره 7 ستاد هدفمندي يارانه‌ها منتشر شد
بر اساس اطلاعيه شماره 7 ستاد هدفمندي يارانه ها بخشي از حق بيمه اقشار كم درآمد جامعه و همچنين بخشي ازهزينه هاي خدمات سلامت بيماران خاص ازمحل منابع هدفمندي يارانه ها پرداخت وجبران خواهد شد.
 • ي دولت، در اطلاعيه شماره 7 ستاد هدفمندي يارانه ها آمده است:اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها در كشور در سايه همكاري و همياري تمامي اقشار جامعه ايران اسلامي توانسته است كليه اهداف اوليه در جهت تحقق عدالت، افزايش بهره‌وري در مصرف انرژي و كالاهاي اساسي از جمله نان و اشاعه فرهنگ اسلامي اقتصادي را محقق سازد. اين اطلاعيه مي افزايد: در چارچوب برنامه‌هاي تنظيمي كارگروه تحولات اقتصادي، به منظور گسترش و تقويت نظام جامع تامين اجتماعي اعم از پوشش بيمه‌هاي اجتماعي براي اقشار كم درآمد جا
 • ه اجتماعي: پرداخت بخشي از حق بيمه متعلقه رانندگان حمل و نقل عمومي بار و مسافر درون شهري و برون شهري، هنرمندان، روزنامه‌نگاران و نويسندگان، مددجويان تحت پوشش مشترك طرح‌هاي خودكفايي و اشتغال كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور، زنان سرپرست خانوار شهري تحت پوشش كميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي، مربيان مهد كودك، كاركنان مراكز نگهداري توانبخشي و اجتماعي، اصناف كم درآمد، صيادان و زنبورداران. ب- نظام سلامت: پرداخت قسمتي از هزينه‌هاي درمان بيماران خاص، صعب العلاج،
 • درآمد، صيادان و زنبورداران. ب- نظام سلامت: پرداخت قسمتي از هزينه‌هاي درمان بيماران خاص، صعب العلاج، سرطاني و همچنين سرانه درمان ايرانيان فاقد هرگونه دفترچه درماني. همچنين در اين اطلاعيه تأكيد شده است: اين اطلاعيه به منزله ابلاغ به دستگاه‌هاي مربوطه تلقي شده و جزئيات امر جهت مراجعه و اقدام اين عزيزان از طريق سازمان‌هاي ذيربط متعاقباً به اطلاع خواهد رسيد. منبع: فارس تاريخ: 1389-10-22
اخبار/ چراغ سبز مسئولان در برابر چراغ قرمز برخي كارشناسان براي حذف صفرها
خبرگزاري فارس: در حالي كه صفرهاي بلاتكليف روي پول ملي ايران، كم‎كم خود را براي رنگ باختن از روي اسكناس‎ها آماده مي‎كنند، بررسي فرآيند حذف صفرها و سخنان مسئولان طي ماههاي اخير از اين واقعيت حكايت دارند كه چراغ‌هاي زرد حذف صفرها رو به سبز شدن است، آن‎هم در حالي كه نگاه‌هاي انتقادي كارشناسان رو به افزايش است.
 • فارس گزارش مي‌دهد:چراغ سبز مسئولان در برابر چراغ قرمز برخي كارشناسان براي حذف صفرها چراغ سبز مسئولان در برابر چراغ قرمز برخي كارشناسان براي حذف صفرها به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، صفرهايي كه از شهريور 1386 اولين زمزمه‎هاي حذف آنها از پول ملي آغاز شد، با افت و خيزهايي در روند بررسي كارشناسي، تعيين تكليف‌شان به بعد از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها و نتايج حاصل از اجراي اين قانون موكول و منوط شد. با اجراي موفق قانون مذكور، شرط هاي جديدي ب
 • كردن روابط خود با دولت در دستور كارش قرار دهد. ابراهيم رزاقي از كارشناسان اقتصادي، با اين استدلال كه در شرايط ناپايداري و با وابستگي اقتصاد به نفت و در يك فضاي دلالي و قيمتهاي آن‎چناني قيمت، حذف سه صفر قربانياني به خود مي گيرد كه به‏جز مزدبگيران و زنان سرپرست خانوار و . . . نيستند، شرايط اقتصادي ايران را مناسب اجراي طرح حذف سه صفر ندانست و افزود: كمااينكه بعيد است بانك مركزي و دولت چنان از ساير مشكلات فارغ‎بال شده باشند كه به چنين كاري اقدام كنند. سيد مجيد مفيدي استاد دانشگاه علم و صنعت، با ا
 • م، افزود: با توجه به اينكه كشور به لحاظ وضعيت اقتصادي و تورم موجود در آن در شرايط بحراني قرار ندارد، نيازي به حذف سه صفر در شرايط فعلي نيست، كما اينكه اين حركت نيز به نفع مردم و اقتصاد كشور نيست. لطفعلي بخشي از كارشناسان بانكي، با بيان اينكه حذف صفرهاي اضافي در بخش خرده‎فروشي تورم‎زا خواهد بود، اعلام كرد: در چنين شرايطي متضرر اصلي قشر مصرف‌كننده خواهد بود. جعفر قادري نماينده مردم شيراز در مجلس شوراي اسلامي، حذف سه صفر از پولي ملي كشور را در كاهش تورم بي‎تأثير دانسته تنها آن را در كاهش هزينه‌ها
اخبار/ كنترل قيمت‌ها موجب خروج سرمايه از توليد و افزايش بيكاري مي‌شود
دكتر حسين عباسي در يك نگاه دكتر حسين عباسي، از اقتصاددانان جوان ايراني و استاد اقتصاد دانشگاه «بلومزبرگ» (واقع در ايالت پنسيلوانيا) است كه با وجود اقامت در خارج از كشور، مسائل اقتصاد ايران را با دقت تعقيب كرده و وبلاگ تخصصي اقتصادي او با نام «مجله اقتصادي» (www.irpdonline.com)، وبلاگي شناخته‌شده براي بسياري از علاقه‌مندان به تحليل مسائل اقتصاد ايران محسوب مي‌شود.
 • نيز در كارنامه خود دارد. دكتر عباسي دكتراي اقتصاد خود را از دانشگاه «ايلينويز» دريافت كرده و پيش از آن كارشناسي مهندسي الكترونيك را از دانشگاه فردوسي مشهد و كارشناسي ارشد اقتصاد را از «موسسه عالي پژوهش در برنامه‌ريزي و توسعه» دريافت نموده است. حوزه‌هاي پژوهشي مورد علاقه او عبارتند از: اقتصاد توسعه با تمركز بر كشورهاي خاورميانه، اقتصاد بازار كار، اقتصاد و حقوق. چكيده مصاحبه • اگر افزايش قيمت انرژي به طور مرحله به مرحله و در طول چند سال براساس يك برنامه زمان‌بندي مشخص انجام مي‌گرفت، خانوارها
 • ان فعلي و به همه شهروندان ايراني، نمي‌تواند در بلندمدت ادامه يابد و ممكن است به زودي دولت مجبور شود اين حجم سنگين يارانه نقدي را از طريق انتشار پول جديد تامين نمايد. بنابراين بهتر است به تدريج يارانه نقدي فقط به جمعيت تحت پوشش كميته امداد و بهزيستي، زنان سرپرست خانوار و نيز بازنشستگاني پرداخت شود كه ميزان درآمد آنها از حد معيني كمتر است. • پرداخت نقدي به خانوارها، اهميت بيشتري نسبت به پرداخت نقدي به توليدكنندگان دارد. مهم‌ترين دليل آن است كه وقتي پرداخت نقدي به خانوارها صورت مي‌گيرد، آنها تقاضا
 • مي يارانه نقدي به همه شهروندان، نه ممكن است و نه مطلوب. شناسايي گروه‌هايي كه در دهك‌هاي پايين درآمدي هستند و سپس اختصاص يارانه نقدي به اين گروه‌ها، كار مشكلي نيست. مثلا حدود 8 ميليون نفر در ايران تحت پوشش كميته امداد هستند. تعداد زيادي خانوار داراي سرپرست زن هم داريم كه درآمد كافي ندارند. خانوارهايي كه داراي افراد معلول يا ناتوان هستند، خانوارهاي با سرپرست از كار افتاده و خانوارهاي تحت پوشش سازمان بهزيستي از جمله گروه‌هاي ديگر هستند. به اينها بيفزاييد افرادي كه توسط سازمان‌هاي خيريه مختلف حمايت
اخبار/ بررسي اعطا مرخصي زايمان به پدران
مشاور رئيس جمهور و رئيس مركز امور زنان با اشاره به تصويب افزايش مرخصي زايمان زنان در زايمان‌هاي دوقلو از 6 ماه به 8 ماه، گفت: آئين‌نامه‌اي براي اولويت استخدام زنان سرپرست خانوار در دست تدوين است.
 • مشاور رئيس جمهور:بررسي اعطا مرخصي زايمان به پدران بررسي اعطا مرخصي زايمان به پدران افزايش مدت زمان مرخصي زنان در زايمان‌هاي دوقلو، در هيئت دولت از 6 ماه به 8 ماه تصويب شد اما وزارت بهداشت با اين موضوع موافق نيست و خواهان بيشتر شدن مدت مرخصي زايمان اين زنان و اعطاي مرخصي به پدران است بنابراين اين طرح همچنان در دست بررسي قرار دارد. مريم مجتهدزاده، رئيس مركز امور زنان در گفت‌و‌گو با فارس اظهار داشت: افزايش مدت زمان مرخصي زنان در زايم
 • يم مجتهدزاده، رئيس مركز امور زنان در گفت‌و‌گو با فارس اظهار داشت: افزايش مدت زمان مرخصي زنان در زايمان‌هاي دوقلو، در هيئت دولت از 6 ماه به 8 ماه تصويب شد اما وزارت بهداشت با اين موضوع موافق نيست و خواهان بيشتر شدن مدت مرخصي زايمان اين زنان و اعطاي مرخصي به پدران است بنابراين اين طرح همچنان در دست بررسي قرار دارد. وي افزود: با مصوب شدن تشكيل ستاد ملي زن و خانواده از سوي رئيس جمهور، از اين پس موضوعات مرتبط با زنان در جلسات ستاد ملي زن و خانواده بررسي و مصوب مي‌شود. رئيس م
 • براين اين طرح همچنان در دست بررسي قرار دارد. وي افزود: با مصوب شدن تشكيل ستاد ملي زن و خانواده از سوي رئيس جمهور، از اين پس موضوعات مرتبط با زنان در جلسات ستاد ملي زن و خانواده بررسي و مصوب مي‌شود. رئيس مركز امور زنان با اشاره به نقش زنان سرپرست خانوار و اهميت جايگاه آنان در جامعه، بر اهميت پيگيري قوانين مربوط به آنها تأكيد كرد و گفت: آئين نامه‌اي در حال تصويب است كه زنان سرپرست خانوار در اولويت استخدام قرار گيرند. تعيين رديف خاص در بودجه سال 91 براي ماده 230 قانون برنامه پنجم
اخبار/ زنان سرپرست خانوار بيمه بيكاري مي‌گيرند
به گزارش مهر، امروز يكشنبه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه بررسي طرح فوريتي بيمه بيكاري و حمايت از بيكاران متقاضي كار ماده 3 و 4 اين طرح را به تصويب رساندند.
 • رح بيمه بيكاري و حمايت از بيكاران متقاضي كار را نيز به تصويب رسانده و صندوق بيمه بيكاري را مكلف كردند به بيمه شدگاني كه طبق مقررات اين قانون بيكار هستند، مقرري پرداخت كنند. بر اساس اين ماده بيمه بيكاري و حمايت از بيكاران متقاضي كار، در زمره حمايت هاي اجتماعي است و دولت ملزم به اجراي آن است. صندوق تامين اجتماعي مكلف است با دريافت حق بيمه مقرر، آن را به صندوق پرداخت كند. صندوق مكلف است به بيمه شدگاني كه طبق مقررات اين قانون بيكار هستند مقرري پرداخت كند. اتباع خارجي به جز مواردي كه مطابق مقررات
99 رديف در 10 صفحه
   << بعدي  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1
دريافت آخرين اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونيکي خود و يا دوستان خود هميشه از آخرين اطلاعات سايت آگاه شويد.

دريافت آخرين اطلاعات رازنامه

مشاوره در رازنامه

  حسن رحمان پور ( آموزش وتحقيقات (مشاوره شغلي، آموزش وپرورش، تحقيق و پژوهش) )
  با سلام من دانشجو و مسئول يكي از حوزه هاي بسيج هستم طبق قانون استخدام سپاه ميتوانم همزمان به استخدام سپاه درآيم؟


  سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
  با سلام. در صورتي كه شش دانگ يك واحد آپارتمان را بنام شخصي بزنم و او اجازه فروش اين واحد را بدون كسب اجازه از من نداشته باشد چه كاري بايد انجام داد؟ آيا ماده يا تبصره اي وجود دارد كه هنگام انتقال سند


  سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
  سلام.داراي يك باب مغازه به صورت سرقفلي هستم.مالك هر سه سال يكبار درخواست كارشناسي جهت افزايش اجاره را به دادگاه اعلام مي كند.بنده هيچ مشكلي با افزايش اجاره بها ندارم ولي متحمل شدن هزينه كارشناسي كمي م


  سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
  با سلام اينجانب داراي ساختمان دو طبقه اي مي باشم كه يك طبقه آن را به مدت 2 ماهي مي باشد كه اجاره داده ام در حال حاضر مستاجر مي گوييد كه تلويزيونش سوخته است به علت نوسانات برقي كه در ساختمان مي باشد


  رضا لطفي (  )
  باسلام.آيا فرمول ثابتي براي جريمه ديركرد تعهدات در قرارداد وجود دارد؟ شركت ما يك شركت بازاريابي است و اگر فروشنده در زمان تخويل سفارش تاخير داشته باشد شامل جريمه مي شود براي اين فرمول ميخواهم


  رضا لطفي (  )
  با سلام من علي هستم و 26 ساله و ساكن شيراز و دانشجوي كارداني گرافيك و شغل فعلي من كافي نت است . همچنين در زمينه طراحي بازي هاي كامپيوتري نيز فعاليت دارم . من با هزار زحمت اكنون 20 ميليون پول دارم


فهرست مشاورين


تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه .