جستجو در پورتال

قوانين و مقررات/ بخشنامه سازمان امورمالياتي درخصوص احكام مالياتي و مرتبط با ماليات در قانون بودجه سال 1388 كل كشور
تاريخ : 1388/02/23 ارگان صادر كننده : سازمان امور مالياتي شماره بخشنامه : 19032/269/232 بخشنامه سازمان امورمالياتي در خصوص نمونه فرم بازنگري شده گزارش حسابرسي مالياتي در اجراي بند (د) ماده (272) قانون ماليات‌هاي مستقيم رئيس سازمان امورمالياتي بخشنامه شماره 19032/269/232 مورخ 23/2/1388 را به شرح زير اعلام نموده است:
 • بخشنامه سازمان امورمالياتي درخصوص احكام مالياتي و مرتبط با ماليات در قانون بودجه سال 1388 كل كشور نوع: دستورالعمل موضوع: بخشنامه سازمان امورمالياتي درخصوص احكام مالياتي و مرتبط با ماليات در قانون بودجه سال 1388 كل كشور منبع تهيه: سازمان امورمالياتي تصويب كننده: سازمان امورمالياتي تاريخ انتشار:
 • تاريخ انتشار: 1388-02-23 تاريخ اعتبار از: 1388-02-23 تا: توضيحات: تاريخ : 1388/02/23 ارگان صادر كننده : سازمان امور مالياتي شماره بخشنامه : 19032/269/232 بخشنامه سازمان امورمالياتي در خصوص نمونه فرم بازنگري شده گزارش حسابرسي مالياتي در اجراي بند (د) ماده (272) قانون ماليات‌هاي مستقيم رئيس سازمان امورمالياتي بخشنامه شماره 19032/269/232 مورخ 23/2/1388 را
 • وص نمونه فرم بازنگري شده گزارش حسابرسي مالياتي در اجراي بند (د) ماده (272) قانون ماليات‌هاي مستقيم رئيس سازمان امورمالياتي بخشنامه شماره 19032/269/232 مورخ 23/2/1388 را به شرح زير اعلام نموده است: بخشنامه سازمان امورمالياتي درخصوص احكام مالياتي و مرتبط با ماليات در قانون بودجه سال 1388 كل كشور تاريخ : 1388/02/23 ارگان صادر كننده : سازمان امور مالياتي شماره بخشنامه : 19032/269/232 بخشنامه سازمان امورمالياتي در خصوص نمونه فرم بازنگري شده گزارش حسابرسي ماليا
 • طبقه بندي اطلاعات
اخبار/ جزئيات پيش‌نويس 41 ماده‌اي اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم
خبرگزاري فارس: جزئيات پيش‌نويس اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم منتشر شد كه بر اساس آن 3۳ ماده حذف شده و مواد و تبصره‌هاي متعددي در متن قانون فعلي مورد بازنگري قرار گرفته و يا بندهاي جديدي الحاق شده است.
 • ده هاي بانكي، اوراق مشاركت و ساير اوراق بهادار و سودهاي متعلق به آنها تا تاريخ  انتقال به نام وراث و يا پرداخت و تحويل به آنها به نرخ سه درصد 4.  نسبت به انواع وسائل نقليه موتوري زميني، دريايي و هوايي به نرخ دو درصد ( 2%) بهاي اعلامي توسط سازمان امور مالياتي كشور. 5. نسبت به سود سهام و سهم الشركه وحق الامتياز و ساير اموال و حقوق مالي كه در بندهاي فوق تصريح نشده است، به نرخ ده درصد ( 10 %) ارزش روز در زمان تحويل يا انتقال. تبصره 1. نرخهاي مذكور در اين ماده مربوط به وراث طبقه اول است
 • ي مالي حسابرسي شده بشرح فوق مبناي تشخيص ماليات توسط ادارات مالياتي قرار خواهد گرفت و فقط هر ساله طبق دستورالعمل سازمان تعدادي از اين صورت هاي مالي مشمول رسيدگي مجدد مي گردند.عدم رعايت مفاد اين ماده از طرف مؤدي منجر به رسيدگي مالياتي مؤدي توسط سازمان امورمالياتي كشور خواهد شد.   تبصره 1. مؤديان مالياتي مشمول حكم اين ماده مي‌توانند تعيين درآمد مشمول ماليات خود را نيز به مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي يا سازمان حسابرسي محول نمايند كه در اين صورت گزارش رسيدگي مالياتي، توسط مؤسس
 • حكم اين ماده مي‌توانند تعيين درآمد مشمول ماليات خود را نيز به مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي يا سازمان حسابرسي محول نمايند كه در اين صورت گزارش رسيدگي مالياتي، توسط مؤسسات حسابرسي تهيه و حداكثر تا سه ماه پس از مهلت تسليم اظهارنامه به سازمان امور مالياتي تسليم خواهد شد. چگونگي پذيرش گزارش حسابرسي مالياتي توسط سازمان امور مالياتي كشور، به موجب ضوابط و ترتيبات اجرايي قسمت اخير تبصره 1 ماده 97 اين قانون خواهد بود." ماده 40. متن ذيل به عنوان ماده 274 الحاق مي شود: "ماد
مقالات/ آيا جامعه حسابداران رسمي به شكل فعلي بايد منحل شود؟
عدم حضور موثر حسابداران رسمي در مجمع عمومي مورخ 1/9/1391 ناباورانه بود.
 • ر موثر در تصميم‌گيري براي اساسنامه‌اي كه بر سرنوشت آنها حاكم است حضور موثر نداشته‌اند. 3- اجراي حسابرسي مالياتي مندرج در متن قانون سال 1372 و همچنين متن تبصره 1 ماده 272 قانون ماليات‌هاي مستقيم سال 1380 را در تابستان 1383 با يك بخشنامه سازمان مالياتي بصورت انتخابي و گزينشي كردند. در اوائل سال 1383 رييس محترم موديان بزرگ، حسابرسي مالياتي را متهم به ضرر و زيان مالياتي 143 ميليارد تومان كرد، در حالي كه طبق گزارش سازمان حسابرسي (براي 97/99 درصد) مبلغ فوق و نامه جامعه (براي 3د
 • ضرر و زيان مالياتي 143 ميليارد تومان كرد، در حالي كه طبق گزارش سازمان حسابرسي (براي 97/99 درصد) مبلغ فوق و نامه جامعه (براي 3دهم درصد مبلغ فوق) از اين موضوع تقريبا رفع اتهام شد، اما اطلاع‌رساني اين رفع اتهام به مسوولان محترم در ابهام است. 4- سازمان بورس ابتدا در سال 1385 با هدف استفاده از خدمات حسابرسي براي ذي‌نفعان، دستورالعمل حسابرسان معتمد را تدوين كرد. (كه با موافقت و هم اعتراض روبه‌رو‌ شد) دستورالعمل استفاده از خدمات حسابرسان معتمد هم بخشي از نظارت را عهده‌دار شد
 • مدير در بخش خصوصي و نسل جواني كه تمامي محور دولت نهم و دهم بر اشتغال آنها است انجام نمي‌دهند؟ با دستورالعمل داخلي مورخ اسفند 1389، تسهيلات ديگري هم فراهم شد. سه سال سابقه كار حسابرسي مورد نياز را تبديل كردند به 3 سال آشنايي با امور حسابرسي و درخصوص مدرك تحصيلي مرتبط هم پيش‌بيني شد كه اگر تا 8 واحد كم دارند اجازه گذراندن آن در دوره آموزشي يك موسسه آموزشي را دادند، كه اين مصوبه هم شده يك تبعيض جديد براي معاونان وزير و برخي از مديران و معاونان ديگر وزارتخانه‌ها و حتي حسابرسان داخل
قوانين و مقررات/ سوالات حقوق مالياتي قسمت ارزيابي اموال
سوالات حقوق مالياتي اموال برگرفته از سايت سازمان امور مالياتي در ادامه ارائه شده است.
 • سوالات حقوق مالياتي قسمت ارزيابي اموال نوع: قانون موضوع: پرسش وپاسخ مالي ومالياتي منبع تهيه: سايت سازمان امور مالياتي تصويب كننده: سازمان امور مالياتي تاريخ انتشار: 1384-01-15 تاريخ اعتبار از: 1384-01-15 تا:
 • بايد كليد صندوق امانات را پس از صورت برداري با خود به اداره امور مالياتي مربوطه ببرد 4- موارد1و2 صحيح است 36)گزينه صحيح كدام است؟ 1- هرگاه وراث ظرف يكماه از تاريخ اخطار كتبي اداره امور مالياتي از ارائه اموال به منظور ارزيابي خودداري نمايند اداره امورمالياتي نسبت به تعيين بهاي اموال راساً اقدام خواهد نمود 2- هرگاه وراث ظرف يكماه از تاريخ فوت متوفي از ارائه اموال به منظور ارزيابي به اداره امور مالياتي خوداري نمايند اداره مذكور راسا اقدام خواهدنمود 3- هرگاه وراث ظرف يك ماه از تاريخ اخطار كتبي
 • بوده وپس ازكسرماليات متعلقه مابقي را به وراث عودت خواهد داد 4- درهر صورت مطالبات متوفي مشمول ماليات نمي گردد 40) اولين قدم در ارزيابي كالا: 1- مسئله موجودي گيري مي باشد 2- مسئله تعيين ارزش پولي آن است 3- مسئله تشخيص نوع كالا است 4- مسئله تعيين سازمان استفاده از آن مي باشد 41) شكل صحيح فرمول محاسبه مبلغ فروش از مبلغ خريد كدام است؟ 1- 100+ مبلغ خريد = مبلغ فروش عددضريب فروش-100 2- 100× مبلغ خريد = مبلغ فروش عددضريب فروش-100 3- 120× مبلغ خريد = مبلغ فروش عددضريب فروش-1
 • طبقه بندي اطلاعات
اخبار/ اعلام مقررات تبصره 1 ماده 132 قانون ماليات‌هاي مستقيم براي واحدهاي توليدي و طرح‌هاي
اعلام مقررات تبصره 1 ماده 132 قانون مالياتهاي مستقيم براي واحدهاي توليدي و طرحهاي گردشگري جديدالاحداث در استان مركزي
 • بخشنامه سازمان امور مالياتي:اعلام مقررات تبصره 1 ماده 132 قانون ماليات‌هاي مستقيم براي واحدهاي توليدي و طرح‌هاي متن كامل بخشنامه شماره 73019 مورخ 27/7/87 سازمان امور مالياتي كشور موضوع اعلام مقررات تبصره 1 ماده 132 قانون مالياتهاي مستقيم براي واحدهاي توليدي و طرحهاي گردشگري جديدالاحداث در استان مركزي تصوير تصويب­نامه شماره 97213/ت40652 هـ مورخ 16/6/87 هيئت محترم وزيران مندرج در شماره 18504 مورخ 18/6/87 روزنامه رسمي مبني بر «
 • ان مندرج در شماره 18504 مورخ 18/6/87 روزنامه رسمي مبني بر «واحدهاي توليدي كه بعد از ابلاغ اين تصويب­نامه در داخل شهركها و نواحي صنعتي مصوب خارج از شعاع سي­كيلومتري مركز استان مركزي احداث مي­شوند و طرحهاي گردشگري در سطح استان، مشمول معافيت مالياتي موضوع ماده 132 قانون مالياتهاي مستقيم و اصلاحات بعدي آن مي­باشد» جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال مي­گردد. منبع: سايت جامعه حسابداران رسمي تاريخ: 138
 • طبقه بندي اطلاعات
اخبار/ 416هزار تومان سقف معافيت ماهانه مالياتي امسال حقوق بگيران
مهر: سازمان امور مالياتي كشور با صدور بخشنامه اي اعلام كرد: «سقف معافيت ماهانه مالياتي حقوق بگيران در سال جاري چهار ميليون و 166 هزار و 667 ريال تعيين شده است.»
 • بخشنامه سازمان امور مالياتي:416هزار تومان سقف معافيت ماهانه مالياتي امسال حقوق بگيران 416هزار تومان سقف معافيت ماهانه مالياتي امسال حقوق بگيران مهر: سازمان امور مالياتي كشور با صدور بخشنامه اي اعلام كرد: «سقف معافيت ماهانه مالياتي حقوق بگيران در سال جاري چهار ميليون و 166 هزار و 667 ريال تعيين شده است.» در اين بخشنامه آمده است: بنا به جزء چهار و پنج قسمت ب بند (11 ) قانون بودجه سال 1388 كل كشور، سقف معافيت مالياتي موضوع مواد 84 و 85 قانون مال
 • . برحسب مفاد بندهاي مذكور ماليات بر درآمد حقوق كاركنان وزارتخانه ها و موسسات، شركت ها و ساير دستگاه هاي دولتي موضوع مواد 1، 2 ، 4 و قسمت اخير ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري، قضات، اعضاي هيات علمي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي و تحقيقاتي، پس از كسر معافيت مذكور و ساير معافيت هاي مقرر در قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 27/11/1380 به نرخ مقطوع 10 درصد خواهد بود. در ادامه اين گزارش آمده است: در مورد ساير حقوق بگيران (شامل كاركنان شركت ها و موسسات خصوصي، نهادهاي عمومي غيردولتي و مشمولان قانون كار و...
 • و ساير معافيت هاي مقرر در قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 27/11/1380 به نرخ مقطوع 10 درصد خواهد بود. در ادامه اين گزارش آمده است: در مورد ساير حقوق بگيران (شامل كاركنان شركت ها و موسسات خصوصي، نهادهاي عمومي غيردولتي و مشمولان قانون كار و... ) پس از كسر معافيت مزبور و ساير معافيت هاي مقرر در قانون ماليات هاي اخيرالذكر تا مبلغ 42 ميليون ريال به نرخ 10 درصد و نسبت به مازاد آن به نرخ هاي مقرر در ماده 131 قانون مزبور مشمول ماليات بر درآمد حقوق به شرح جدول پيوست شماره دو خواهد بود. ميزان معافيت ماليات بر
 • طبقه بندي اطلاعات
قوانين و مقررات/ شورايعالي مالياتي و وظايف و اختيارات آن
قانون مالياتهاي مستقيم كه در تاريخ27/11/1380 به تصويب مجلس شوراي اسلامي با اعمال آخرين الحاقات و اصلاحات رسيده به تفكيك موضوع در اين نوشتار ارائه شده است
 • د. ماده 254- شورايعالي مالياتي داراي هشت شعبه و هر شعبه مركب از سه نفر عضو خواهد بود. رئيس و اعضاء شعب از طرف رئيس شورايعالي مالياتي منصوب مي شوند. ماده 255- وظايف و اختيارات شورايعالي مالياتي بشرح زير است: 1 - تهيه آئين نامه ها و بخشنامه هاي مربوط به اجراي اين قانون، درمواري كه از طرف وزير امور اقتصادي و دارايي يا رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور ارجاع مي گردد و يا در مواردي كه شورايعالي مالياتي تهيه آن را ضروري مي داند پس از تهيه به رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور پيشنهاد ك
 • س كل سازمان امور مالياتي كشور پيشنهاد كند. 2- بررسي و مطالعه بمنظور پيشنهاد و اعلام نظر در مورد شيوه اجراي قوانين و مقررات مالياتي و همچنين پيشنهاد اصلاح و تغيير قوانين و مقررات مالياتي و يا حذف بعضي از آنها به وزير امور اقتصادي و دارائي يا رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور. 3- اظهارنظر درمورد موضوعات و مسائل مالياتي كه وزير امور اقتصادي و دارائي يا رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور حسب اقتضاء براي مشورت و اظهارنظر به شورايعالي مالياتي ارجاع مي نمايد. 4- رسيدگي به آراء قطعي هيأتهاي حل اختلاف ما
 • يأت را براي رسيدگي نزد دادستان انتظامي مالياتي ارسال دارد تا درصورت احراز تخلف اقدام به تعقيب نمايد. ماده 258- هرگاه در شعب شوراي عالي مالياتي نسبت به موارد مشابه رويه هاي مختلف اتخاذ شده باشد حسب ارجاع وزير امور اقتصادي و دارايي يا رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور يا رئيس شوراي عالي مالياتي هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي با حضور رئيس شورا و رؤساي شعب و در غياب رئيس شعبه يك نفر از اعضاي آن شورا به انتخاب رئيس شورا تشكيل خواهد شد و موضوع مورد اختلاف را بررسي كرده و نسبت به آن اتخاذ نظر و
 • طبقه بندي اطلاعات
اخبار/ تبعيض مالياتي منتفي است
دنياي اقتصاد- علي عسكري، رييس سازمان امور مالياتي در واكنشي جديد به خواسته‌هاي مالياتي صنف طلا و جواهر اعلام كرد كه تبعيض مالياتي منتفي است و دولت بر اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده مصر است.
 • رييس سازمان امور مالياتي خطاب به طلا فروشان:تبعيض مالياتي منتفي است تبعيض مالياتي منتفي است دنياي اقتصاد- علي عسكري، رييس سازمان امور مالياتي در واكنشي جديد به خواسته هاي مالياتي صنف طلا و جواهر اعلام كرد كه تبعيض مالياتي منتفي است و دولت بر اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده مصر است. همزمان علي لاريجاني، رييس مجلس هم در جمع اتحاديه صادر كنندگان فرش ايران بر تصميم قطعي براي عدم معافيت مالياتي تاكيد كرد و گفت: ما تصميم جدي گرفته ايم كه هيچ صنفي و فردي را
 • ي كه ديروز عسكري رييس كل سازمان امور مالياتي كشورضمن اعلام استقبال گسترده از سوي اكثريت قريب به اتفاق مشمولان مرحله چهارم قانون ماليات بر ارزش افزوده، خبرداده است كه اين قانون همانند ساير قوانين مصوب كشور براي تمامي مشمولان لازم الاجرا بوده و سازمان امورمالياتي نيز از لحاظ اجرا به هيچ عنوان تبعيض آميز عمل نمي كند. در همين حال علي لاريجاني رييس مجلس شوراي اسلامي نيز در واكنش به پيشنهادي مبني بر معافيت مالياتي براي توليدكنندگان و صادركنندگان فرش گفته است تصميم جدي گرفته ايم هيچ صنف و فردي را از ما
 • مانند قانون ماليات بر ارزش افزوده بدون تبعيض و بي هيچ كم وكاستي اجرا شوند تا نظام اقتصادي كشور به وضعيت مطلوب خود دست يابد. لاريجاني: تصميم جدي گرفته ايم هيچ صنف و فردي را از ماليات معاف نكنيم در همين حال علي لاريجاني در واكنش به پيشنهادي مبني بر معافيت مالياتي براي توليدكنندگان و صادركنندگان فرش گفت: ما تصميم جدي گرفته ايم كه هيچ صنفي و فردي را از ماليات معاف نكنيم، ولي باز هم اين موضوع اگر مشكلي را حل مي كند قابل بررسي است. به گزارش ايسنا، رييس مجلس شوراي اسلامي در جلسه اي با اعضاي اتحاديه
 • طبقه بندي اطلاعات
مشاوره/ با تشكر از جوابتون.اما من افرادي ميشناسم كه در همين وضعيت هستند و ماليات هم ازشون كم نميشه.يعني دفتر مركزي در كيش مستقر است و خودشان هم در تهران به صورت دائم مشغول به فعاليت هستند ولي ماليات از ايشان كسر نميگردد.!!!! در مورد مديراني كه در دفتر مركزي(كيش)به صورت دائم حضور دارند چگونه است؟آيا ماليات شامل درآمد و يا پاداش متعلقه ميشود؟؟؟
 • الياتي خواهند بود كه با پيشنهاد هيات وزيران به تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد. در خصوص مديران اين گونه شركتها نيز تفاوتي با ساير نقاط كشور از لحاظ شيوه محاسبه وجود ندارد چون درآمد شركتها در مناطق مذكور از معافيت برخوردار است ونه درآمد اشخاص. بخشنامه 37756/9246-4/30 در خصوص معافيت صرفا شامل درآمد در مناطق آزاد است: نظر به اينكه درخصوص معافيت مالياتي اشخاصي كه اقامتگاه قانوني آنها در مناطق آزاد قرار داشته و ليكن در خارج از مناطق مذكور نيز داراي فعاليت اقتصادي و انتفاعي بوده و همچنين اشخ
 • اره مناطق آزاد تجاري صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/6/1372 هرنوع فعاليت اقتصادي اشخاص در مناطق آزاد به مدت 15 سال از تاريخ بهره برداري مندرج در مجوز فعاليت در مناطق مورد بحث از پرداخت ماليات بر دارائي و درآمد معاف مي باشد , لذا توجه خواهند داشت كه معافيت مالياتي يادشده فارغ از محل اقامتگاه قانوني اشخاص , صرفاً ناظر به آن قسمت از فعاليت اقتصادي انتفاعي موديان خواهد بود كه با رعايت مقررات مربوط در محدوده مناطق مزبور صورت مي پذيرد و نيز بديهي است كه اين معافيت مالياتي شامل آن قسمت از درآمد اشخاص
 • د بود كه با رعايت مقررات مربوط در محدوده مناطق مزبور صورت مي پذيرد و نيز بديهي است كه اين معافيت مالياتي شامل آن قسمت از درآمد اشخاص كه از فعاليت درخارج از مناطق يادشده حاصل مي شود ولو آنكه اقامتگاه قانوني آنها در مناطق آزاد باشد نخواهد بود مفاد اين بخشنامه مورد تأئيد هيئت عمومي شوراي عالي مالياتي نيز مي باشد . علي اكبر عرب مازار -معاون درآمدهاي مالياتي
مقالات/ مراجع انتخاب‌كننده حسابداران ذي‌صلاح
درج مقاله‌اي تحت عنوان «سازمان حسابرسي و ضرورت رعايت قوانين و مقررات» در تاريخ 20/10/1390 به دنبال اطلاعيه دعوت به همكاري در درگاه سازمان موصوف با مضمون «استفاده از خدمات حرفه‌اي حسابداران رسمي عضو جامعه حسابداران رسـمي ايران در راستاي اجراي عمليات حسابرسي و به استناد اساسنامه قانوني خود» و طرح موضوع در كار گروه تخصصي جامعه حسابداران رسمي ايران در انطباق نحوه عمل آن سازمان با قوانين و مقررات موضوعه، موجب شد تا مطالبي در اين خصوص و وفق موازين حقوقي بيان شود:جزئيات پيش‌نويس 41 ماده‌اي اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم, آيا جامعه حسابداران رسمي به شكل فعلي بايد منحل شود؟, پرسش وپاسخ مالي ومالياتي, ارزيابي اموال, پرسش وپاسخ مالي ومالياتي, متن كامل بخشنامه شماره 73019 مورخ 27/7/87 سازمان امور مالياتي كشور, متن كامل بخشنامه شماره 73019 سازمان امور مالياتي, معافيت مالياتي موضوع ماده 132 قانون مالياتهاي مستقيم, سقف معافيت هاي مالياتي حقوق و دستمزد سال 88, سقف معافيت هاي مالياتي حقوق و دستمزد, بخشنامه سازمان امور مالياتي, شورايعالي مالياتي, ماليات, مالياتي, رسيدگي‌, اقتصادي, مالي, حسابداري, اختلاف, شكايت, ماليات صنف طلا و جواهر , قانون ماليات بر ارزش افزوده , طلا و جواهر , مراجع انتخاب‌كننده حسابداران ذي‌صلاح


97 رديف در 10 صفحه
   << بعدي  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1
دريافت آخرين اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونيکي خود و يا دوستان خود هميشه از آخرين اطلاعات سايت آگاه شويد.

دريافت آخرين اطلاعات رازنامه

مشاوره در رازنامه

  حسن رحمان پور ( آموزش وتحقيقات (مشاوره شغلي، آموزش وپرورش، تحقيق و پژوهش) )
  با سلام من دانشجو و مسئول يكي از حوزه هاي بسيج هستم طبق قانون استخدام سپاه ميتوانم همزمان به استخدام سپاه درآيم؟


  سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
  با سلام. در صورتي كه شش دانگ يك واحد آپارتمان را بنام شخصي بزنم و او اجازه فروش اين واحد را بدون كسب اجازه از من نداشته باشد چه كاري بايد انجام داد؟ آيا ماده يا تبصره اي وجود دارد كه هنگام انتقال سند


  سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
  سلام.داراي يك باب مغازه به صورت سرقفلي هستم.مالك هر سه سال يكبار درخواست كارشناسي جهت افزايش اجاره را به دادگاه اعلام مي كند.بنده هيچ مشكلي با افزايش اجاره بها ندارم ولي متحمل شدن هزينه كارشناسي كمي م


  سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
  با سلام اينجانب داراي ساختمان دو طبقه اي مي باشم كه يك طبقه آن را به مدت 2 ماهي مي باشد كه اجاره داده ام در حال حاضر مستاجر مي گوييد كه تلويزيونش سوخته است به علت نوسانات برقي كه در ساختمان مي باشد


  رضا لطفي (  )
  باسلام.آيا فرمول ثابتي براي جريمه ديركرد تعهدات در قرارداد وجود دارد؟ شركت ما يك شركت بازاريابي است و اگر فروشنده در زمان تخويل سفارش تاخير داشته باشد شامل جريمه مي شود براي اين فرمول ميخواهم


  رضا لطفي (  )
  با سلام من علي هستم و 26 ساله و ساكن شيراز و دانشجوي كارداني گرافيك و شغل فعلي من كافي نت است . همچنين در زمينه طراحي بازي هاي كامپيوتري نيز فعاليت دارم . من با هزار زحمت اكنون 20 ميليون پول دارم


فهرست مشاورين


تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه .