جستجو در پورتال

نتايج جستجو

مشخصات کاربر/ نساجي حجاب شهركرد (سهامي خاص)
نساجي حجاب شهركرد (سهامي خاص)
 • نساجي حجاب شهركرد (سهامي خاص)
اخبار/ بررسي اعطا مرخصي زايمان به پدران
مشاور رئيس جمهور و رئيس مركز امور زنان با اشاره به تصويب افزايش مرخصي زايمان زنان در زايمان‌هاي دوقلو از 6 ماه به 8 ماه، گفت: آئين‌نامه‌اي براي اولويت استخدام زنان سرپرست خانوار در دست تدوين است.
 • م بسيار بزرگي در راستاي كمك به زنان كشور است و مي‌تواند تمام خلأهاي موجود در حوزه زنان را بپوشاند؛ اين ماده تحت عنوان يك برنامه كامل در حال عملي شدن است و در رديف بودجه سال 91 لحاظ مي‌شود. تخصيص اعتبار براي شاداب‌سازي مدارس و گسترش حجاب و عفاف در سفرهاي استاني وي با اشاره به تحكيم بنيان خانواده، شاداب‌سازي مدارس و گسترش حجاب و عفاف به عنوان مصوبات سفرهاي استاني افزود: مسئولان استان‌‌ها با ارائه طرح‌هاي مناسب، نگران تخصيص بودجه نباشند. تابعيت ايراني فرز
اخبار/ ده دولت اول ورشكسته دنيا چه كشورهايي هستند؟
در اين رتبه بندي، كشورمان در رده سي و دوم است؛ بدين معني كه ايران سي و دومين كشور دنيا از لحاظ آسيب پذيري در بين 177 كشور دنياست. البته بايد خاطرنشان نمود كه اين شاخص ها در بخشي، عمدتا با نگاه غربي طراحي و سرانجام ارزيابي شده است.
 • دتا با نگاه غربي طراحي و سرانجام ارزيابي شده است؛ مثلا در بحث حقوق بشر، نگاه غربگرايانه به حقوق بشر، به عنوان شاخص در نظر گرفته شده و اين در حالي است كه در نگاه يك فرد ايراني با نگاه اسلامي، اتفاقا در غرب، بزرگترين موارد نقض حقوق بشر همچون مبارزه با حجاب بانوان آشكارا و عملا رسميت قانوني يافته است. علاوه بر اين، آمار هاي اين مراكز نيز دقت و شفافيت لازم را ندارد و گاه با غرض ورزي همراه است. با وجود اين، بايد گفت، برخي شاخص هاي اين برآورد نيز قابل توجه است. منبع
 • طبقه بندي اطلاعات
اخبار/ برگزاري همايش اقتصاد ايران در مسير تحول
وي با بيان اينكه هدفمندكردن يارانه ها از ضروريات كشور براي دسترسي به منابع بيشتر در روند توسعه ايران اسلامي است،
قوانين و مقررات/ اخذ مجوز شرايط و ضوابط برگزاري نمايشگاه مد و لباس
اخذ مجوز شرايط و ضوابط برگزاري نمايشگاه مد و لباس
 • راث فرهنگي، ابنيه تاريخي و موزه‌ها را براي برپايي نمايشگاه امكان‌پذير مي‌شود، مراجع ذي‌ربط همكاري لازم را به عمل آورند. ماده4ـ طرح‌ها ـ طرح‌ها بايد ابداعي و ابتكاري بوده، با رعايت كامل موازين شرعي و قانوني عفاف و حجاب، براساس الگوها و نمادهاي اسلامي و ايراني و با در نظر گرفتن اقتضائات هر يك از موقعيت‌هاي عمومي و خصوصي ارائه شوند. ـ كليه طرح‌هاي ارائه‌شده، مطابق با ماده4 قانون ساماندهي مد و لباس مي‌بايست مشمول حمايت قانوني حقوق مؤلفان و م
 • وده و از قابليت توليد در سطح انبوه برخوردار باشند. ماده5 ـ شرايط نمايش طرح‌ها الف ـ طرح‌هاي لباس مربوط به حوزه عمومي الف ـ1) شرايط نمايش در قالب عكس و يا با استفاده از مانكن ثابت ـ عكس‌ها بايد با رعايت كامل حدود شرعي عفاف و حجاب و مطابق با مقررات قانوني آن تهيه شوند. ـ عكس‌ها با استفاده از خلاقيت‌هاي هنري بايد به گونه‌اي تهيه و نمايش داده شوند كه در آن تنها لباس مورد نظر موضوعيت داشته باشد و چهره مانكن به هيچ وجه مورد تأكيد قرار نگيرد. ـ مانكن ثابت و
 • ن نمايشگاه امكان‌پذير است و انعكاس تصاوير به هر صورت ديگر ـ مگر به نقل از سايت مذكور و بدون هرگونه تغيير در شرايط عكس و تصوير ـ تخلف محسوب شده و ممنوع است. ـ مانكن زنده ملزم به خودداري از آرايش سر و صورت و رعايت كامل حدود شرعي و قانوني عفاف و حجاب در پوشش و نحوه راه رفتن بوده و مي‌بايست از هر عمل يا رفتاري كه موجب انحراف توجه بازديدكنندگان از لباس مورد نمايش گردد، پرهيز نمايد (نمايش برجستگي‌هاي بدن مانكن، تنگ يا چسبان بودن لباس و نمايش موي مانكن و يا هرگونه آرايش غيرمتعارف و نام
مقالات/ بهترين ابزار بدترين بازار ‏
تبليغات مسموم مانند دشمني نامرئي است كه خود را در لباس زيباي دوست پنهان كرده و در عمق افكار و عقايد نفوذ مي كند و بزرگترين تأثيرات را برجاي مي گذارد.
 • مزاحمت قانوني انجام دهند به كشور و سواحل تركيه مسافرت مي كنند. گذشته از سابقه تاريخي اسلامي اين كشور كه چيزي از آن باقي نمانده، همسايگي ايران با اين كشور مسائل و تبعات فرهنگي و اجتماعي زيادي براي ملت ايران ايجاد كرده است. نابساماني هايي كه در مسئله حجاب و پوشش جوانان امروز ديده مي شود عمدتاً از دروازه تركيه وارد شده و متأثر از بوق هاي تبليغاتي اين كشور است كه فساد را افتخار و هدف خود قرار داده و آن را تبليغ مي كنند. نزديك ترين بازار براي اين تبليغات جمعيت جوان كشور همسايه اش يعني ايران است. ا
 • طبقه بندي اطلاعات
قوانين و مقررات/ دستور العمل صدور مجوز برپايي نمايشگاه / جشنواره مد و لباس ايراني اسلامي (اصلاحيه)
دستور العمل صدور مجوز برپايي نمايشگاه / جشنواره مد و لباس ايراني اسلامي (اصلاحيه) دستگاه مجري: وزارت كشور، وزارت امور خارجه، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي اعضاي محترم هيأت دولت استانداران محترم نهادهاي انقلاب اسلامي به استناد تبصره ماده ۱ قانون ساماندهي مد و لباس، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۸۵ مجلس شوراي اسلامي و تبصره ماده۱ آيين‌نامه اجرايي قانون مصوب ۱۲/۳/۱۳۸۷ هيأت محترم دولت، به پيوست دستورالعمل صدور مجوز برپايي نمايشگاه مد و لباس (در داخل كشور) كه در تاريخ ۱۶/۲/۱۳۸۷ به تصويب كارگروه ساماندهي مد و لباس رسيده است، جهت اجرا ابلاغ مي‌شود. بديهي است دستورالعمل مذكور براي كليه متقاضيان برگزاري نمايشگاه مد و لباس، اعم از داخلي يا خارجي و دولتي و غيردولتي لازم‌الاتباع است و كليه دستگاه‌هاي دولتي نسبت به اجراي كامل آن و پيشگيري از تخلفات احتمالي، موظف به همكاري با ساختار مديريتي پيش‌بيني شده براساس ماده ۱ قانون مذكور و ماده ۳ آيين‌نامه اجرايي آن (دبيرخانه كارگروه ساماندهي مد و لباس مستقر در معاونت امور هنري فرهنگ و ارشاد اسلامي) هستند. محمدحسين صفارهرندي در جهت تحقق اهداف قانون ساماندهي مدولباس ، مصوب ۱۲/۱۰/۸۵ مجلس شوراي اسلامي و به منظور برقراري رويه قانوني ثابت در صدور مجوز فعاليت و نحوه نظارت بر جشنواره/ نمايشگاه¬هاي مد و لباس ايراني اسلامي و افزايش سطح كيفي و محتوايي آنها ، شيوه¬نامه¬اي به موجب بند «ز» ماده ۲ آيين¬نامه اجرايي همان قانون مصوب ۲۳/۲/۸۶ هيأت محترم دولت به شرح ذيل تدوين شده است كه در سراسر كشور از جمله مناطق ويژه و آزاد تجاري لازم¬الاتباع است.
 •   هماهنگي وزارت امور خارجه و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي در خارج از ايران برپا مي شود . ۱-۳-  طرح هاي پوشش ايراني – اسلامي كليه الگوهاي پوشش (اعم از مردانه و زنانه شامل تمام رده هاي سني) كه در عين عدم مغايرت با موازين شرعي حجاب اسلامي [۱] و اقتضائات عرفي هر منطقه از كشور[۲]  ، از ويژگي هاي خلاقيت در طراحي ، كيفيت در اجرا و دوخت و تنوع توأم با وزانت در كاربرد رنگ برخوردار بوده و در كليه اماكن عمومي و ساير فعاليت ها و روابط اجتماعي (اعم از محل كار ، تحصيل ، مراسم رس
 • ع توأم با وزانت در كاربرد رنگ برخوردار بوده و در كليه اماكن عمومي و ساير فعاليت ها و روابط اجتماعي (اعم از محل كار ، تحصيل ، مراسم رسمي ، فعاليت هاي ورزشي ، سفر و … ) قابليت استفاده داشته باشند و تأمين كننده رضايت خاطر مصرف كننده از حيث رعايت حجاب ، راحتي و حفظ اصالت ايراني باشند . ماده ۲ – شرايط عمومي مقدماتي اخذ مجوز متقاضي برگزاري نمايشگاه در مرحله اول لازم است داراي يكي از شرايط ذيل باشد : ۲-۱ – شخصيت حقيقي با مدرك تحصيلي مرتبط با موضوع نمايشگاه  با معرفي
 • ماهنگي وزارت امور خارجه و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي كشورمان صورت پذيرد . (اين هماهنگي بصورت رسمي از طريق دبيرخانه انجام مي شود) ماده ۴- شرايط طرح ها و مدل­هاي پوشش ۴-۱-  طرح ها بايد ابداعي و ابتكاري بوده ، با موازين شرعي عفاف و حجاب (طبق تعريف ماده ۱ ) مغاير نبوده و براساس الگوها و نمادهاي اسلامي و ايراني با در نظر گرفتن اقتضائات عرفي جامعه ارائه شوند . ۴-۲ -  كليه طرح هاي ابداعي ملهم از نمادهاي فرهنگ ، هنر و تمدن ايراني اسلامي  مطابق با ماده ۴ قانون ساماندهي
مقالات/ مواهب ويرانگري
توهم شيشه شكسته با صد‌ها چهره مختلف، پايدار‌ترين و مزمن‌ترين اشتباه در تاريخ اقتصاد بوده است. اين خيال باطل، امروزه بيش از هر زمان ديگري رواج يافته است.
 • ‌دانان به ظاهر برجسته و تيزهوش) گنگ است. جان استوارت ميل و ساير نويسندگان كلاسيك، هرچند برخي اوقات نمي‌توانستند پيامدهاي پيچيده ناشي از به كارگيري پول را به خوبي در محاسبات خود وارد كنند، حداقل در نگاه به واقعيت‌هاي اساسي، فريب «حجاب پولي» را نمي‌خوردند. آنها از اين لحاظ، از بسياري از منتقدين امروزي خود جلوتر بودند - منتقديني كه به جاي آنكه پول آنها را آگاه سازد، آشفته و گيج مي‌كند. تورم محض - يعني تنها چاپ پول بيشتر كه دستمزدها و قيمت‌هاي بالاتري را به
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ چرا واسطه‌ها مهمند؟
جامعه مجموعه‌ خدماتي است كه انسان‌ها براي يكديگر تدارك مي‌بينند چه از سر اجبار كه «خدمات عمومي» خوانده مي‌شود و چه از سر اختيار كه «خدمات خصوصي» خوانده مي‌شود.
مقالات/ راهكارهاي براي حل مشكلات گردشگري و جذب توريست در ايران
اين مقاله و طرح پژوهشي با جستجو فراوان در اينترنت و تحقيق در راستاي صنعت گردشگري و توريسم ودر زمينه هاي مشكلات صنعت گردشگري در ايران و تحقيق در زمينه راهكارهاي حل اين مشكل ، وچگونگي برخوردبا اين مشكلات در كشورهاي جهان ، ارائه شده است .
 • مسافر ۱) سفر از ماده سفر است. مفهوم نخستين و اصلي آن كشف و آشكار شدن است. پرده برداشتن به منظور آشكار كردن نيتي پنهان را نيز سفر گويند. اگر موضوع، يا شيء و يا فردي در پس پرده قرار گرفته باشد و يا رويت آن براي ديگران ممكن نباشد اما پردهبرداري و رفع حجاب از روي آن شيء را با ماده سفر نمايان ميسازند. ۲) سفر به معني بقيه سپيدي روز پس از فرو شدن آفتاب و سپيدي صبح است. ۳) سفر به معني صلح دادن ميان دو قوم و ميانجيگري كردن است. ۴) سفر به معني بيرون شدن از شهر خود و به محلي ديگر رفتن و قطع مسافت ن
 • طبقه بندي اطلاعاتنساجي حجاب شهركرد (سهامي خاص), بررسي اعطا مرخصي زايمان به پدران, دولت ورشكسته دنيا , دولت ورشكسته, كشور آسيب پذير, اخذ مجوز شرايط و ضوابط برگزاري نمايشگاه مد و لباس , تبليغات خوب وتبليغات بد, دستور العمل صدور مجوز برپايي نمايشگاه / جشنواره مد و لباس ايراني اسلامي (اصلاحيه), مواهب ويرانگري, كارخانه‌هاي قديمي, كارخانه‌ها, تجهيزات, تقاضا, توليد, كارخانه, ويران, نابود, اقتصاد, ‌افزايش, اندازه, جايگزين, دارايي, شكسته, آمريكا, ايران, جهانگرد, توريسم, مسافر, گردشگر, توسعه گردشگري, جهانگردي, مسافرت, ايران, هزاره, توريست, اكوتوريسم, بازديدكنندگان, مشكلات گردشگري, جذب توريست


به خانواده مشاوران رازنامه بپیوندید
پرسش و پاسخ از رازنامه
استخدام
|مشاوره در رازنامه
|تازه هاي رازنامه
تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه .

انگليسي   فرانسوي   اسپانيايي   ايتاليايي   آلماني   عربي   روسي   ژاپني   کره      پرتغالي   ترکي   چيني