جستجو در پورتال

اخبار/ حقوق كارمندان در سال 1388
مقالات/ كارمندان خود را از دست ندهيم
اقتصاد جهاني هنوز از شرايط مناسبش دور است. بازار كار نيز بخشي از اين اقتصاد كلان به حساب مي‌آيد. كارمندان شما نيز بخشي از بازار كار هستند. پس رابطه مستقيمي بين استخدام، اخراج، و كار كارمندان با اقتصاد جهاني وجود دارد.
 • شان مي‌دهد كه اهداي پاداش به كارمندان نسبت مستقيمي با استمرار حضورشان در شركت دارد. به گفته اين مجله، آن شركت‌هايي توانسته‌اند كارمندان موفق‌شان را حفظ كنند كه نسبت به فعاليت‌هاي آنها آگاه بودند. اين شركت‌ها توانستند با افزايش حقوق و مزايا، با اهداي پاداش و حتي جوايز باعث ادامه همكاريشان با اين كارمندان شوند. اگر كارمندان بفهمند كه تلاش‌هايشان بي‌فايده و بي‌مزد است، آنگاه دلسرد خواهند شد و به زودي شما را ترك خواهند گفت. اگر آنها حس كنند كه توجهي به كا
 • ن بفهمند كه تلاش‌هايشان بي‌فايده و بي‌مزد است، آنگاه دلسرد خواهند شد و به زودي شما را ترك خواهند گفت. اگر آنها حس كنند كه توجهي به كارشان نمي‌شود، به زودي به سراغ گزينه‌هاي ديگري خواهند رفت. چه بسا شركت‌هاي رقيب به سراغ كارمندان خوب شما بيايند. و همين كارمندان شايسته به دردسر آينده شما در جهان كار بدل شوند. پس هرگز نسبت به فعاليت‌هاي كارمندان‌تان بي‌اعتنا نباشيد. پرسش (2): «آيا رابطه دوستانه و آزادي با كارمندان خود دارم؟ يا، آيا رابطه من و كارم
 • رد تا بر ترس غلبه شود. بهترين راه برقراري ارتباط بين مديران و كارمندان شركت است. شما به عنوان مدير يك شركت بايد بتوانيد بر ترس كارمندان غلبه كنيد، با آنها دوست باشيد، و اين دوستي را به فضاي شركت نيز وارد سازيد. غلبه بر ترس از جمله عواملي است كه باعث افزايش توليد، بهره‌وري، فعاليت، و تغيير در مناسبات داخلي شركت مي‌شود. اگر نخواهيد بر اين ترس غلبه كنيد، يعني اهميتي به ترك و انصراف كارمندان‌تان نمي‌دهيد. بايد بتوانيد بر اين ترس متقابل غلبه كنيد و رابطه‌اي دوستانه و آزاد بين
اخبار/ افزايش حقوق كارمندان متناسب با تورم
دنياي‌اقتصاد- مليحه ابراهيمي: نمايندگان مجلس اختيار محدود كردن افزايش حقوق كارمندان به «سقف اعتبارات» را از دولت گرفتند و دولت را مكلف كردند كه حقوق كارمندان خود را متناسب با نرخ تورم افزايش دهد. اين تصميم در جلسه علني روز گذشته مجلس پس از جنجال زياد و مخالفت شديد دولت و كميسيون تلفيق مجلس گرفته شد.
 • نمايندگان مجلس دولت را مكلف كردند: افزايش حقوق كارمندان متناسب با تورم افزايش حقوق كارمندان متناسب با تورم پيش از اين نيز در قانون بودجه سال 89 بندي آمده بود كه براساس آن افزايش حقوق گروه‌هاي مختلف حقوق بگير تنها در سقف اعتبارات مصوب امكان‌پذير بود. اين موضوع موجب شد كه دولت حقوق كارمندان را فقط 6 درصد افزايش دهد كه به اعتراض كارمندان منجر شد. مجلس نيز با تصويب طرح استفساريه‌اي در مقابله با اين موضوع دولت را مكلف كرد تا افزايش حقوق كاركنان را مطابق
 • تصويب طرح استفساريه‌اي در مقابله با اين موضوع دولت را مكلف كرد تا افزايش حقوق كاركنان را مطابق قانون مديريت خدمات كشوري و براساس تورم سالانه تعيين كند، اما اين مصوبه درسال 89 اجرايي نشد. براساس بند 15 لايحه بودجه 90 كه ديروز به تصويب رسيد: «افزايش حقوق گروه‌هاي مختلف حقوق بگير از قبيل هيات علمي، كاركنان كشوري و لشگري و قضات به طور جداگانه توسط دولت به نحوي كه تفاوت تطبيق موضوع مواد 71 و 78 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8/7/86 در حكم حقوق، ثابت باقي بماند، انجام مي‌پذيرد.» افزايش مطابق قانون خ
 • مايندگان تاكيد داشتند كه افزايش حقوق كاركنان بايد براساس ماده 125 قانون مديريت خدمات كشوري و براساس تورم موجود در كشور باشد. به اين دليل بند 15 لايحه پيشنهادي دولت را مغاير با اين موضوع مي‌دانستند. در مصوبه كميسيون تلفيق و لايحه ابتدايي، افزايش حقوق كارمندان به ميزان اعتبارات دولت مشروط شده بود. براين اساس، امين حسين رحيمي سخنگوي كميسيون قضايي مجلس با مطرح كردن اصلاح عبارتي در بند 15 گفت: بايد عبارت «سقف اعتبارات مصوب» از اين بند حذف شود تا بر اين اساس دولت موظف باشد كه براساس ماده 15 قانون مدي
قوانين و مقررات/ حداقل حقوق كارمندان و بازنشستگان
با تصويب هيئت دولت، ضريب حقوق امسال كارمندان با افزايش 6 درصدي از 600 به 636 ريال افزايش يافت. برهمين اساس، حداقل حقوق و فوق العاده‌هاي مستمر شاغلان و بازنشستگان 310 هزار تومان و حداكثر حقوق آنان به ميزان 7 برابر يعني 2 ميليون و 170 هزار تومان تعيين شد.
 • حداقل حقوق كارمندان و بازنشستگان نوع: قانون موضوع: جزئيات افزايش حقوق كارمندان و بازنشستگان منبع تهيه: تابناك تصويب كننده: هيات وزيران تاريخ انتشار: 1389-03-10 تاريخ اعتبار از: 1389-03-10 تا:
 • تاريخ انتشار: 1389-03-10 تاريخ اعتبار از: 1389-03-10 تا: توضيحات: با تصويب هيئت دولت، ضريب حقوق امسال كارمندان با افزايش 6 درصدي از 600 به 636 ريال افزايش يافت. برهمين اساس، حداقل حقوق و فوق العاده‌هاي مستمر شاغلان و بازنشستگان 310 هزار تومان و حداكثر حقوق آنان به ميزان 7 برابر يعني 2 ميليون و 170 هزار تومان تعيين شد.
 • درصدي از 600 به 636 ريال افزايش يافت. برهمين اساس، حداقل حقوق و فوق العاده‌هاي مستمر شاغلان و بازنشستگان 310 هزار تومان و حداكثر حقوق آنان به ميزان 7 برابر يعني 2 ميليون و 170 هزار تومان تعيين شد. جزئيات افزايش حقوق كارمندان و بازنشستگان با تصويب هيئت دولت، ضريب حقوق امسال كارمندان با افزايش 6 درصدي از 600 به 636 ريال افزايش يافت. برهمين اساس، حداقل حقوق و فوق العاده هاي مستمر شاغلان و بازنشستگان 310 هزار تومان و حداكثر حقوق آنان به ميزان 7 برابر يعني 2 ميليون
 • طبقه بندي اطلاعات
اخبار/ نحوه افزايش حقوق كارمندان سال 1388 كارمندان دولت
اشاره: گزارش زير چگونگي محاسبه افزايش حقوق كاركنان دولت بر مبناي قانون مديريت خدمات كشوري را نشان مي‌دهد:
 • امتيازات شغلي در قانون جديد چگونه تعلق مي‌گيرد؟:نحوه افزايش حقوق كارمندان سال 1388 كارمندان دولت تصويب ضوابط اجرايي بودجه سال 88 در هيات دولت. چگونگي محاسبه افزايش حقوق كاركنان دولت اشاره: گزارش زير چگونگي محاسبه افزايش حقوق كاركنان دولت بر مبناي قانون مديريت خدمات كشوري را نشان مي دهد: در فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري آمده است: نظام پرداخت كارمندان دستگاه هاي اجرايي بر اساس ارزشيابي عوامل شغل و شاغل و ساير ويژگي هاي مذكور در مواد آتي خواهد بود
 • در فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري آمده است: نظام پرداخت كارمندان دستگاه هاي اجرايي بر اساس ارزشيابي عوامل شغل و شاغل و ساير ويژگي هاي مذكور در مواد آتي خواهد بود. امتياز حاصل از نتايج ارزشيابي عوامل مذكور در اين فصل ضرب در ضريب ريالي، مبناي تعيين حقوق و مزاياي كارمندان قرار مي گيرد و براي بازنشستگان و موظفين يا مستمري بگيران نيز به همين ميزان تعيين مي گردد. تبصره - ضريب ريالي مذكور در اين ماده با توجه به شاخص هزينه زندگي در لايحه بودجه سالانه پيش بيني و به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي رسد.
 • يشنهاد سازمان به تصويب شوراي مذكور مي رسد توسط دستگاه هاي اجرايي انجام خواهدشد و سازمان بر اجراي اين امر نظارت مي نمايد. ماده 68 - علاوه بر پرداخت هاي موضوع ماده(65) و تبصره هاي آن و ماده(66) كه حقوق ثابت تلقي مي گردد فوق العاده هايي به شرح زير به كارمندان قابل پرداخت مي باشد: 1 - فوق العاده مناطق كمتر توسعه يافته و بدي آب و هوا براي مشاغل تخصصي كه شاغلين آنها داراي مدارك تحصيلي كارشناسي ارشد و بالاتر مي باشند تا به ميزان بيست و پنج درصد (25 درصد) امتيازحقوق ثابت و براي ساير مشاغل تا بيست در
 • طبقه بندي اطلاعات
اخبار/ حداقل حقوق كارمندان دولت 341 هزار تومان تعيين شد
خبرگزاري فارس: جزئيات افزايش حقوق كارمندان دولت در سال 1390 كه در نشست روز گذشته هيات دولت تصويب شد از سوي معاونت توسعه مديريت و سرماه انساني رئيس جمهور اعلام شد.
 • گزارش فارس:حداقل حقوق كارمندان دولت 341 هزار تومان تعيين شد گزارش فارس از جزئيات مصوبه دولت براي افزايش حقوق كارمندان؛ حداقل حقوق كارمندان دولت 341 هزار تومان تعيين شد به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، جزئيات افزايش حقوق كارمندان دولت در سال 1390 كه در نشست روز يكشنبه 29 خرداد 1390 هيات دولت تصويب شد، از سوي معاونت توسعه مديريت و سرماه انساني رئيس جمهور اعلام شد. اين بخشنامه به شماره 65699 تاريخ 23خرداد 1390 با امضاي محمود احمدي نژاد رئيس جم
 • خرداد 1390 هيات دولت تصويب شد، از سوي معاونت توسعه مديريت و سرماه انساني رئيس جمهور اعلام شد. اين بخشنامه به شماره 65699 تاريخ 23خرداد 1390 با امضاي محمود احمدي نژاد رئيس جمهور براي اجرا به دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ شده است. متن كامل بخشنامه افزايش حقوق كامندان به اين شرح است: معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور - معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور هيئت وزيران در جلسه مورخه 1390.3.18 به استناد ماده (50) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و ماده (76) قانون مد
 • ريب حقوق سال 1390 اعضاي هيئت علمي دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي و قضات به ميزان نه هزار و نهصد و شصت و پنج (9965) ريال تعيين مي‌شود. 2- ضريب حقوق شاغلان مشمول قانون مديريت خدمات كشوري براي 1390 به ميزان هفتصد (700) ريال تعيين مي‌شود. 3- ضريب حقوق كارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت (از جمله كارمندان وزارت اطلاعات و شاغلان پست‌هاي سياسي وزارت امور خارجه) براي سال 1390 به ميزان هفتصد (700) ريال تعيين مي‌شود. 4- ضريب حقوق بازنشستگان موضوع بند (ج) ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه
اخبار/ حداقل حقوق كارمندان دولت تعيين شد
جزئيات افزايش حقوق كارمندان دولت در سال 1390 كه در نشست روز گذشته هيات دولت تصويب شد از سوي معاونت توسعه مديريت و سرماه انساني رئيس جمهور اعلام شد.
 • به گزارش فارس:حداقل حقوق كارمندان دولت تعيين شد حداقل حقوق كارمندان دولت تعيين شد به گزارش فارس، جزئيات افزايش حقوق كارمندان دولت در سال 1390 كه در نشست روز يكشنبه 29 خرداد 1390 هيات دولت تصويب شد، از سوي معاونت توسعه مديريت و سرماه انساني رئيس جمهور اعلام شد. اين بخشنامه به شماره 65699 تاريخ 23خرداد 1390 با امضاي محمود احمدي نژاد رئيس جمهور براي اجرا به دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ شده است. متن كامل بخشنامه افزايش حقوق كامندان به اين شرح است:
 • ظارت راهبردي رئيس جمهور - معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور هيئت وزيران در جلسه مورخه 1390.3.18 به استناد ماده (50) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و ماده (76) قانون مديريت خدمات كشوري و ساير قوانين تصويب نمود: 1- ضريب حقوق سال 1390 اعضاي هيئت علمي دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي و قضات به ميزان نه هزار و نهصد و شصت و پنج (9965) ريال تعيين مي‌شود. 2- ضريب حقوق شاغلان مشمول قانون مديريت خدمات كشوري براي 1390 به ميزان هفتصد (700) ريال تعيين مي‌شود. 3- ضريب حقوق كارم
 • لي و قضات به ميزان نه هزار و نهصد و شصت و پنج (9965) ريال تعيين مي‌شود. 2- ضريب حقوق شاغلان مشمول قانون مديريت خدمات كشوري براي 1390 به ميزان هفتصد (700) ريال تعيين مي‌شود. 3- ضريب حقوق كارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت (از جمله كارمندان وزارت اطلاعات و شاغلان پست‌هاي سياسي وزارت امور خارجه) براي سال 1390 به ميزان هفتصد (700) ريال تعيين مي‌شود. 4- ضريب حقوق بازنشستگان موضوع بند (ج) ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه براي سال 1390 به ميزان هفتصد (700) ريال تعيين مي‌شود. 5- س
مقالات/ چه وقت بايد به كارمندان مسووليت و افزايش حقوق بيشتري داد؟
مديراني كه قصد ارزيابي شايستگي و عملكرد كاركنان خود را دارند، ابزارهاي زيادي در اختيارشان است. يكي از روش‌هاي قديمي‌تشويق يك كارمند شايسته، اعطاي‌ترفيع يا افزايش حقوق يا هر دوي آنها است.
 • چه وقت بايد به كارمندان مسووليت و افزايش حقوق بيشتري داد؟ منبع: دنياي اقتصاد تاريخ انتشار: 1390-09-20 نويسنده: دنياي اقتصاد مترجم: چكيده: مديراني كه قصد ارزيابي شايستگي و عملكرد كاركنان خود را دارند، ابزارهاي زيادي در اختيارشان است. يكي از روش‌هاي قديمي‌تشويق يك كارمند شايسته، اعطاي‌ترف
 • مترجم: چكيده: مديراني كه قصد ارزيابي شايستگي و عملكرد كاركنان خود را دارند، ابزارهاي زيادي در اختيارشان است. يكي از روش‌هاي قديمي‌تشويق يك كارمند شايسته، اعطاي‌ترفيع يا افزايش حقوق يا هر دوي آنها است. چه وقت بايد به كارمندان مسووليت و افزايش حقوق بيشتري داد؟ اما چگونه مي‌توان اطمينان داشت كه يك شخص واقعا براي چالش بعدي آماده است يا لياقت دريافت حقوق بيشتر را دارد؟ اين سياست‌ه
 • چه وقت بايد به كارمندان مسووليت و افزايش حقوق بيشتري داد؟ اما چگونه مي‌توان اطمينان داشت كه يك شخص واقعا براي چالش بعدي آماده است يا لياقت دريافت حقوق بيشتر را دارد؟ اين سياست‌هاي منابع انساني و فرهنگ سازماني است كه اغلب چگونگي رشد كارمندان را در سازمان مشخص مي‌كند. با اين وجود، در اغلب شركت‌ها اين مديران هستند كه اطلاعات لازم براي تصميم گيري را در اختيار دارند و در بعضي موارد، تصميم گيرنده نهايي خود آنها هستند. جدا از اينكه آيا شما در اين مقام هستيد يا خير،‌ترف
مقالات/ سازمان‌دهي مجدد سيستم جبران خدمات
ساختارهاي پرداختي بسياري از شركت‌ها به‌رغم اعمال كاهش در طول سال‌ها، همچنان نامتعادل است. در اينجا راهي منطقي براي باز تنظيم اين ساختار‌ها ارائه مي‌شود.
قوانين و مقررات/ فصل دهم قانون خدمات مديريت كشوري - حقوق و مزايا
قانون مديريت خدمات كشوري مشتمل بر 128 ماده و 106 تبصره در جلسه مورخ هشتم مهر ماه 1386 كميسيون مشترك رسيدگي به لايحه مديريت خدمات كشوري مجلس شوراي اسلامي طبق اصل هشتاد و پنجم 85 قانون اساسي تصويب گرديد
 • و هر كدام از رتبه ها به يكي از طبقات جدول يا جداول موضوع اين ماده اختصاص مي يابد. رتبه هاي خبره و عالي به مشاغل كارشناسي و بالاتر اختصاص مي يابد. شاغلين مربوط به بدو استخدام در رتبه مقدماتي قرار مي گيرند و براساس عواملي نظير ابتكار و خلاقيت، ميزان افزايش مهارتها، انجام خدمات برجسته، طي دوره هاي آموزشي و ميزان جلب رضايت ارباب رجوع براساس ضوابطي كه متناسب با ويژگيهاي مشاغل به تصويب شوراي توسعه مديريت مي رسد ارزيابي و حسب امتيازات مكتسبه و طي حداقل مدت تجربه مربوط به سطوح پايه، ارشد، خبره و عالي
 • دد. ارزيابي عوامل مربوط به شاغل براساس ضوابطي كه با پيشنهاد سازمان به تصويب شوراي مذكور مي رسد توسط دستگاههاي اجرايي انجام خواهد شد و سازمان بر اجراي اين امر نظارت مي نمايد. ماده 68- علاوه بر پرداختهاي موضوع ماده (65) و تبصره هاي آن و ماده (66) كه حقوق ثابت تلقي مي گردد فوق العاده هايي به شرح زير به كارمندان قابل پرداخت مي باشد: 1- فوق العاده مناطق كمتر توسعه يافته و بدي آب و هوا براي مشاغل تخصصي كه شاغلين آنها داراي مدارك تحصيلي كارشناسي ارشد و بالاتر مي باشند تا به ميزان بيست و پنج (25%) ا
 • مي باشد: 1- فوق العاده مناطق كمتر توسعه يافته و بدي آب و هوا براي مشاغل تخصصي كه شاغلين آنها داراي مدارك تحصيلي كارشناسي ارشد و بالاتر مي باشند تا به ميزان بيست و پنج (25%) اميتاز حقوق ثابت و براي ساير مشاغل تا بيست درصد (20%) حقوق ثابت هر كدام از كارمندان واجد شرايط پرداخت خواهد شد. فهرست اين مناطق در هر دوره برنامه پنجساله با پيشنهاد سازمان به تصويب هيئت وزيران مي رسد. 2- فوق العاده ايثارگري متناسب بادرصد جانبازي و مدت خدمت داوطلبانه در جبهه و مدت اسارت تا (1500) امتياز و به دارندگان نشان
 • طبقه بندي اطلاعاتاجراي قانون خدمات مديريت كشوري, قانون مديريت خدمات كشوري, ميزان حقوق كارمندان پيماني و رسمي دولت, ميزان افزايش حقوق ومزايا, ساختار تعيين حقوق بر اساس عوامل شغل و شاغل, ضرايب عوامل شغل, ضريب پايه, شاخص هزينه زندگي, جداول ارزشيابي, كارمندان خود را از دست ندهيم, افزايش حقوق كارمندان متناسب با تورم, حداقل حقوق كارمندان و بازنشستگان, حقوق كارمندان و بازنشستگان1389, ضريب حقوق شاغلان مشمول قانون مديريت خدمات كشوري, ضريب حقوق كارمندان1389, كمكهاي رفاهي, تصويب ضوابط اجرايي بودجه سال 88 در هيات دولت, محاسبه افزايش حقوق كاركنان دولت بر مبناي قانون مديريت خدمات كشوري, ضوابط اجرايي بودجه سال 88, جداول ارزشيابي مشاغل, حداقل حقوق كارمندان دولت 341 هزار تومان تعيين شد, حداقل حقوق كارمندان دولت تعيين شد , چه وقت بايد به كارمندان مسووليت و افزايش حقوق بيشتري داد؟, سازمان‌دهي مجدد سيستم جبران خدمات, قانون مديريت خدمات كشوري


100 رديف در 10 صفحه
   << بعدي  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1
دريافت آخرين اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونيکي خود و يا دوستان خود هميشه از آخرين اطلاعات سايت آگاه شويد.

دريافت آخرين اطلاعات رازنامه

مشاوره در رازنامه

  سعيد ربيعي مجد  ( مشاوره حقوقي: ثبت شركت ها و صورتجلسات، اخذ برند و كارت بازرگاني،اخذ رتبه پيمانكاري، قراردادهايEPC  )
  باسلام خدمت شما سوال من اين است كه اگر بخواهم موضوع ثبتي يك شركت را تغيير دهم بايد چه مراحلي را انجام دهم با تشكر از راهنمايي شما


  سعيد ربيعي مجد  ( مشاوره حقوقي: ثبت شركت ها و صورتجلسات، اخذ برند و كارت بازرگاني،اخذ رتبه پيمانكاري، قراردادهايEPC  )
  با سلام خدمت شما بنده به همراه يكي از دوستانم سال گذشته شركتي با مسئوليت محدود ثبت كردم كه سهم هر كدام 50 درصد است ولي حق امضاءو تعهدات مالي برعهده مديرعامل يعني شريكم هست . پس از گذشت مدتي موفق شدم


  سعيد ربيعي مجد  ( مشاوره حقوقي: ثبت شركت ها و صورتجلسات، اخذ برند و كارت بازرگاني،اخذ رتبه پيمانكاري، قراردادهايEPC  )
  سلام. آيا بدون مدرك تحصيلي و با مدرك فني و حرفه اي مي توان شركت داده پردازي ثبت كرد؟ در كل براي كسي كه مدرك مرتبط ندارد چه راه حلي پيشنهاد ميكنيد؟ با تشكر


  علي روزي طلب ( مشاور IT و امنيت اطلاعات - توسعه برنامه هاي اندرويد - IOS ...،تجارت الكترونيك و طراحي سايت )
  منظور من ، يك گروه يا تيم بود تشگيل گروه برنامه نويسي و ساخت نرم افزار هم مجوز لازم داره ؟


  احمد نورمحمدي  ( راهبري سيستم هاي مالي و عمومي حسابداري )
  سلام.با توجه به اينكه شركت در سال قبل هزينه پرداختي حقوق را كامل شناسايي نكرده و در دفاتر اظهارنامه مالياتي ثبت نگرديده است. تكليف چيست؟.(عدم شناسايي بابت ارسال ليست جريمه بيمه با توجه به بازرسي انجام


  علي روزي طلب ( مشاور IT و امنيت اطلاعات - توسعه برنامه هاي اندرويد - IOS ...،تجارت الكترونيك و طراحي سايت )
  سلام و عرض ادب ، جناب دكتر يه سوال در حوضه ثبت شركت نرم افزاري دارم ، براي ثبت شركت نرم افزاري ، ادارات ثبت ميگن كه بايد مجوز داشته باشم ، ولي براي سخت افزاري خير ميخوام بدونم اگر من سخت افزاري


  سعيد شمس ايلي ( مالي ، مالياتي و حسابداري )
  سلام چگونگي محاسبه شبكاري و شيفت كاري در محاسبه حقوق و دستمزد، لطفا براي من توضيح دهيد با تشكر


  رضا محمودي سفيدگر ( حسابداري و امور بانكي )
  با سلام خدمت جناب آقاي خوش بين در خصوص تكاليف مالياتي ميخواستم بدانم شركتي كه در سال 1391 تاسيس شده و تا كنون تكاليف مالياتي خود را انجام نداده به چه صورت بايد عمل كند؟ يادآور ميشود كه اين شركت در طو


  سعيد شمس ايلي ( مالي ، مالياتي و حسابداري )
  با سلام و عرض وقت بخير خدمت شما همكار گرامي جهت تهيه نرم افزار حسابداري مالي براي موسسات حسابداري ( شركت هاي پيمانكاري ، بازرگاني ، صنعتي و غيره جهت بستن حساب ها و نوشتن دفاتر قانوني ) ميخواستم از شم


  مهدي مقدسي ( مشاوره مالي ،حسابداري و حسابرسي مالي و مالياتي ،قانون ماليات هاي مستقيم. اكسل .قوانين بازار سرمايه، )
  با سلام و عرض وقت بخير خدمت شما همكار گرامي جهت تهيه نرم افزار حسابداري مالي براي موسسات حسابداري ( شركت هاي پيمانكاري ، بازرگاني ، صنعتي و غيره جهت بستن حساب ها و نوشتن دفاتر قانوني ) ميخواستم از شم


  عبداله لطفي ( بيمه (غير از تأمين اجتماعي) - روابط عمومي و بازاريابي )
  سلام به نظر شما در حال حاظر كدام يك از بيمه ها، شرايط بهتري براي بيمه عمر افرادقائل اند


  احمد نورمحمدي  ( راهبري سيستم هاي مالي و عمومي حسابداري )
  با سلام اگر شركتي چكهايي را هزينه كرده باشد با تاريخ هاي متعدد و شركت مشغول به كارهاي انحلال باشد ،سوالات زير را لطفاً پاسخ دهيد.؟ 1/آيا در صورت برگشت خوردن چك ها صاحبين امضا مسئول هستند و حسابهاي


  احمد نورمحمدي  ( راهبري سيستم هاي مالي و عمومي حسابداري )
  سلام من دانشجوي ارشد حسابداري هستم مي خواستم ببينم امكانش هست در زمينه انتخاب موضوع پايان نامه بهم كمك كنيد من دوس دارم در زمينه شركت هايي كه هم سيستم واقعي دارند و مالياتي كار كنم ولي دقيقا نمي دونم


  احمد نورمحمدي  ( راهبري سيستم هاي مالي و عمومي حسابداري )
  باسلام واحترام من فريبا نصيري حسابدار يك شركت كود وسم هستم كه مجوز وپروانه داره ولي فرار مالياتي داره واصلا اضهارنامه پرنكرديم وهمچنين ارزش افزوده...وازآبان سال گذشته دراين شركت مشغول به كارهستم كه ب


  رضا لطفي ( مديريت و برنامه ريزي )
  با سلام اينجانب در رشته مديريت بازرگاني مشغول به تحصيل هستم اينده شغلي در اين رشته چگونه است و براي موفقيت در اين رشته و ادامه تحصيل در خارج از كشور چه پيشنهادي داريد ايا اين رشته در خارج از كشور مي


  مهدي مقدسي ( مشاوره مالي ،حسابداري و حسابرسي مالي و مالياتي ،قانون ماليات هاي مستقيم. اكسل .قوانين بازار سرمايه، )
  جناب دكر باسلام : شركت خودروي خريداري شده در9سال پيش راقصد فروش دارد كه 90درصد قيمت خودرو ذخيره استهلاك محاسبه شده. و خودرو جديدي را باقيمت بالاتر بشكل جايگزين خريداري نموده .باتوجه به اينكه قيمت فروش


  حميده حبيبي ( مشاوركسب وكار وتجارت الكترونيك توسعه و بازاريابي و تبليغات كسب وكار  )
  سلام و تشكر. ما طراح سايت حرفه اي هستيم. براي افزايش مشتري در اين زمينه چه پيشنهادي داريد. توان ما در متقاعد كردن مشتري بسيار كم است. ممنون از پاسخ شما.


  بهمن آزموده ( مشاور حقوقي )
  با سلام اينجانب در سال 1382 يك باب انباري خود را قبل ازدريافت پايان كارساختماني از شهرداري تبديل به مغازه كردم و طبق راي كميسيون ماده صد شهردار با پرداخت مبلغي مشخص بعنوان تعرفه تبديل انباري به مغازه


  بهمن آزموده ( مشاور حقوقي )
  با عرض سلام و خسته نباشيد.داراي سرقفلي يكباب مغازه هستم.مالك سه سال پيش درخواست كارشناسي براي افزايش اجاره بها داد.امسال هم درخواست كارشناسي براي افزايش داد.ايا قانون يا ماده اي براي اينكه مثلا هر سه


  بهمن آزموده ( مشاور حقوقي )
  با سلام اينجانب در سال 1382 يك باب انباري خود را قبل ازدريافت پايان كارساختماني از شهرداري تبديل به مغازه كردم و طبق راي كميسيون ماده صد شهردار با پرداخت مبلغي مشخص بعنوان تعرفه تبديل انباري به مغازه


فهرست مشاورين


تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه .