جستجو در پورتال

اطلاعات پورتال/ كلمات كليدي سرچ رازنامه وترازنامه
كلمات كليدي سرچ رازنامه وترازنامه
 • ستراتژي هلدينگ استفاده از خدمات حسابرس ديگر اشخاص وابسته اصطلاحات حسابداري اصلاح قانون تجارت اصلاحات ارزي اصلاحات ارزي اصلاحات ارزي اصول ترازنامه اضافه كاري روز جمعه+ترازنامه اطلاعات نامتقارن اطمينان سلبي اظهار نامه مالياتي اظهارنامه مالياتي اظهارنامه مالياتي اعتبار حسابرسي شركت تهران افزايش حقوق كارگران سال 1389 انتشارات ترمه انتشارات سازمان حسابرسي انتشارات سازمان حسابرسي انجام كار معين انجمن حسابداران خبره انحلال شركت انحلال شركتها اندوخته قانون
 • اي معا فيتهاي ما لياتي بخشنامه هاي وزارت كار بدهي يونان بررسي طبقه بندي مشاغل برند بستانكار در حسابداري چيست بستانكار در حسابداري چيست بستن حسابها بستن حسابهاي مالي بودجه بودجه بر مبناي صفر بودجه بندي بر مبناي صفر بودجه بندي عملياتي بودجه بندي عملياتي بودجه ريزي عملياتي بودجه ريزي عملياتي بودجه ريزي عملياتي چيست بودجه ريزي عملياتي بودجه ريزي عملياتي بودجه سال 88 بودجه سال 89 بودجه عملياتي بيانيه 34 بيمه پيمان بيمه قرارداد پرسش و پاسخ حسابداري پ
 • ه حقوقي جامعه حسابداران جامعه حسابداران رسمي جامعه حسابداران رسمي ايران جامعه حسابداران رسمي جامعه حسابداران رسمي ايران جايز بودن تبليغ +حسابداران رسمي جايگاه اندوخته قانوني در صورت سود و زيان جدول ماليات حقوق 1389 جدول ماليات حقوق سال 1389 جدول ماليات حقوق سال 89 جدول مالياتي حقوق سال 1389 جدول مالياتي سال 89 جدول مالياتي سال 89 جدول معافيت مالياتي 1389 جدول معافيت مالياتي حقوق سال 1389 جدول معافيت مالياتي حقوق سال 89 جدول معافيت مالياتي سال 1389 جرايم ماليات
اخبار/ آغاز مالياتي بر معاملات مكرر بازار مسكن؟
دنياي اقتصاد- در سازمان امور مالياتي دستورالعملي براي دريافت ماليات از معاملات مكرر مسكن تنظيم شده است كه به موجب آن از مالكاني كه در طول يك سال 3 بار و بيشتر املاك تحت اختيارشان را به فروش مي‌رسانند بين 15 تا 35 درصد ماليات دريافت شود، مالكان چند خانه‌اي براي فروش بايد قبل از تنظيم سند، 4 درصد ماليات علي‌الحساب پرداخت كنند و حداكثر تا نيمه سال بعد فرصت دارند اظهارنامه مالياتي خود را تسليم كنند. در اين باره يك عضو كميسيون اقتصادي مجلس معتقد است دولت بايد براي اخذ اين ماليات لايحه به مجلس بياورد.
 • د براي هر بار معامله بايد معادل 4 درصد، ماليات علي‌الحساب در زمان صدور سند پرداخت كنند. ميانگين رقم نهايي ماليات 20 درصد است، اما اين ماليات به دليل ناچيز بودن حجم معاملات مكرر طي دو سال اخير، هنوز از هيچ معامله‌اي دريافت نشده و زمان اخذ آن به تكميل اظهارنامه‌هايي كه بايد افراد تا پايان امسال تسليم كنند، موكول شده است. به گزارش دنياي‌اقتصاد، اين درحالي است كه هم‌اكنون آنچه به عنوان علت عدم «اجراي عملياتي» طرح ماليات بر معاملات مكرر مسكن مطرح است، مخالفت مجلس با اخذ هر نوع ماليات در قالب مصوبه د
 • رد، آن را براي بررسي بيشتر و تاييد نهايي به مجلس فرستاد و نمايندگان با ايراد كارشناسي، اين طرح را قابل اجرا ندانستند و مقرر شد چنانچه لايحه‌اي در اين زمينه تنظيم شود، بررسي كنيم. از سوي ديگر رييس كميسيون عمران مجلس نيز درباره ميزان معاملاتي كه طي يك‌سال اخير در بازار مسكن مشمول پرداخت ماليات مكرر شده، گفت: اين ماليات اجرايي نشده است. علي‌اكبر آقايي به «دنياي‌اقتصاد» گفت: شهرداري‌ها يا شوراي‌شهر مي‌توانند براي دريافت عوارض جديد با مصوبات داخلي خود، اقدام كنند، اما اخذ ماليات جديد توسط دولت نياز
 • رل مي‌شود نيز شناسايي خواهند شد. در اين سامانه جزئيات همه معاملات ملكي و مشخصات كامل آنها ثبت مي‌شود. بر طبق بخش ديگري از دستورالعمل ماليات بر درآمد نقل و انتقال بيش از دو بار ملك، فروشنده‌هايي كه مشمول اين ماليات هستند بايد حداكثر تا تيرماه هر سال اظهارنامه معاملاتي كه سال قبل از آن انجام داده‌اند را تكميل و به اداره مالياتي محل تسليم كنند. ماليات هر سال، تيرماه سال بعد براساس آنچه يك مقام آگاه در اين حوزه درباره عملكرد طرح ماليات بر معاملات مكرر مسكن به دنياي‌اقتصاد اعلام كرده، اين ماليات ب
مقالات/ پيشنهادهايي براي اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم
سياست‌هاي كلي اصل (44)، نظام اقتصادي ايران را با بهره‌گيري از تجربه حدود سه دهه مديريت اقتصادي ملي و در نظر گرفتن تحولات بين‌المللي تعريف كرده است، بنابراين سنگ بناي نظام اقتصادي بنيان گذاشته شده است.
 • ق مكلف‌اند بر اساس جدول حقوق و مزايا طبق جدولي كه هر سه سال يكباردر دي‌ماه توسط سازمان امور مالياتي منتشر مي‌شود در ظرف سي روز از تاريخ دريافت حقوق ماليات متعلق را طبق مقررات اين فصل به اداره امور مالياتي محل سكونت خود پرداخت و تا آخر تيرماه سال بعد اظهارنامه مالياتي مربوط به حقوق دريافتي خود را به اداره امور مالياتي مزبور تسليم نمايند. به منظور اجرايي كردن آيين‌نامه ارتقاي راهكارهاي حسابرسي اصلاحات ذيل پيشنهاد مي‌شود: ماده 97- در موارد زير درآمد مشمول ماليات مودي از طريق علي‌الراس تشخيص خواهد
 • ند هرگاه مودي از ارائه قسمتي از مدارك حساب خودداري نمايد چنانچه مربوط به هزينه باشد از احتساب آن جزء هزينه‌هاي قابل قبول خودداري مي‌شود و در صورتي كه مربوط به درآمد باشد درآمد مشمول ‌ماليات اين قسمت از طريق علي‌الراس تعيين خواهد شد. با توجه به مصوبه سال‌هاي اخير مجلس شوراي اسلامي مبني بر برابري حقوق زنان و مردان در ارث، اصلاحات ذيل پيشنهاد مي‌شود: تبصره‌ ماده 101: در مشاركت‌هاي مدني اعم از اختياري و قهري شركا حداكثر از دو معافيت استفاده خواهند كرد و مبلغ معافيت به طور مساوي بين آنان تقسيم و باق
 • ده درصد (12%) كل دريافتي سالانه‌ كه از اين بابت ماليات ديگري نخواهند پرداخت. ** تبصره ‌5ماده 107 حذف شود. با توجه به اصلاح ماده (107) و تعيين تكليف ماليات خارجيان مقيم خارج از ايران ماده (110) به شرح ذيل اصلاح شود: ماده ‌110- اشخاص حقوقي مكلف‌اند اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زيان متكي به دفاتر و اسناد و مدارك خود را حداكثر تا چهار ماه پس از سال مالياتي همراه با گزارش حسابرسي مالي (در صورت الزام قانوني) به اداره امور مالياتي كه محل فعاليت اصلي شخص حقوقي در آن واقع است ‌تسليم و ماليات متعل
 • طبقه بندي اطلاعات
اخبار/ سقف معافيت مالياتي حقوق سال 1390 وجدول معافيت حقوق 1390
امسال بر اساس قانون بودجه معافيت پايه مالياتي 5 ميليون و 820 هزار تومان تعيين شد كه ماهانه 485 هزار تومان معافيت حقوق از ماليات خواهد بود.
اخبار/ تخفيف مالياتي به اظهارنامه هاي الكترونيكي
رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور از تخفيف به مودياني كه اظهارنامه هاي مالياتي خود را به صورت الكترونيكي تسليم نمايند، خبرداد و گفت: مودياني كه اظهارنامه هاي الكترونيكي و كاغذي خود را تا پايان تيرماه ارائه كنند، مي توانند ماليات را قسطي بپردازند.
 • رئيس سازمان امور مالياتي خبر داد:تخفيف مالياتي به اظهارنامه هاي الكترونيكي دولت از 41 درصد توليد ناخالص داخلي كشور ماليات نمي‌گيرد خبرگزاري فارس: رئيس سازمان امور مالياتي كشور گفت: تاكنون 59 درصد از توليد ناخالص داخلي كشور مشمول ماليات شده و 41 درصد از آن ماليات نمي‌پردازند. به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، علي عسكري امروز در جمع خبرنگاران در محل اين سازمان با بيان اينكه تيرماه امسال فعالان اقتصادي 2 نوع اظهارنامه مالياتي ارائه مي‌كنند گفت:
 • سكري تاكيد كرد: در تحول سازمان مالياتي چارت سازماني با همكاري معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور توافق شد يك معاونت و 5 مديركل در سازمان كاهش پيدا كرد و نيروهاي آن به حوزه صف و عمليات منتقل شدند و در سازمان مالياتي قصد كوچك‌سازي نيروهاي عملياتي نيست بلكه ساماندهي آنها انجام مي‌شود. وي در مورد تشويق پرداخت كنندگان ماليات گفت: در روزهايي كه اظهارنامه ماليات ارزش افزوده ارائه مي‌شود هر روز به 10 نفر 10 سكه به قيد قرعه پرداخت مي‌شود. در روز 16 تير نيز 10 سكه ديگر يعني روزي 20 سكه براي ت
 • نياز به دوره تحول مديريتي است و با اجراي طرح جامع مالياتي و نظام يكپارچه ماليات و اصلاح قانون ماليات‌ها اهداف سند چشم‌انداز در بخش ماليات محقق مي‌شود. وي افزود: پايه‌هاي جديد مالياتي مانند ماليات سبز، ماليات مجموعه درآمد اجرا مي‌شود. عسكري گفت: امسال 2 هزار نفر جديد در سازمان مالياتي استخدام مي‌شوند كه آگهي استخدام آن بزودي منتشر مي‌شود. تخفيف مالياتي به اظهارنامه هاي الكترونيكي رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور از تخفيف به مودياني كه اظهارنامه هاي مالياتي خود را به صورت الكترونيكي تس
 • طبقه بندي اطلاعات
اخبار/ بخشنامه هاي ماليات بر ارزش افزوده فصل پائيز وزمستان 1388
اعلام تاريخ اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده در رابطه با موديان مرحله سوم توسط سازمان امور مالياتي
 • ول مرحله سوم ثبت نام و اجراي نظام ماليات بر ارزش افزوده از تاريخ اول فروردين ماه سال هزاروسيصدوهشتادونه (1/1/1389)، مكلف به اجراي كليه مقررات و تكاليف قانون ماليات بر ارزش افزوده از جمله صدور صورتحساب، درج و وصول ماليات و عوارض متعلقه و همچنين تسليم اظهارنامه مالياتي و پرداخت ماليات و عوارض در مهلت مقرر مي باشند. ج- مهلت ثبت نام و چگونگي ثبت نام از موديان محترم مشمول مرحله سوم ثبت نام درخواست مي گردد، از تاريخ درج اطلاعيه در جرايد لغايت پايان اسفندماه سال هزاروسيصدوهشتادوهشت (29/12/1388) با مر
 • بديهي است در اين صورت صرفا كارمزد ارائه خدمات مديريتي مشمول ماليات و عوارض خواهد بود. 12. آن بخش از قراردادهاي منعقده قبل از اجراي قانون (صرفنظر از تاريخ انعقاد قرارداد و عدم پيش بيني ماليات و عوارض متعلقه) كه بعد از تاريخ لازم الاجرا شدن آن قانون عملياتي و اجرايي مي گردد، مشمول ماليات و عوارض خواهد بود. آن بخش از قراردادها كه به موجب اسناد و مدارك مثبته احراز گردد، قبل از تاريخ اجراي قانون عملياتي و اجرايي گرديده اند، صرفنظر از تاريخ صدور صورتحساب يا صورت وضعيت حسب مورد مشمول پرداخت ماليات و ع
 • ت هاي حل اختلاف مالياتي مكلف به رعايت و اعمال مراتب فوق درگزارشهاي مالياتي و آراء صادره مي باشند. مديران كل محترم امور مالياتي ضمن نظارت لازم مسئول حسن اجراي اين بخشنامه خواهند بود 15/10/1388 تسليم اظهارنامه مالياتي دوره سوم (فصل پائيز) سال 1388 نظر به درخواست هاي مكرر مؤديان محترم مشمول مرحله اول و دوم ثبت نام و اجراي ماليات بر ارزش افزوده و به منظور تكريم مؤديان گرامي و فراهم آوردن زمينه اجراي تكاليف قانوني براي آنان بالاخص مؤديان مشمول مرحله دوم ثبت نام، بنا به اختيار حاصل از ق
 • طبقه بندي اطلاعات
اخبار/ برخورد با آگهي‌هاي فروش و اجاره كداقتصادي/۱۸خرداد آخرين مهلت شركت‌ها
خبرگزاري فارس: معاون سازمان امور مالياتي با بيان اين كه اظهارنامه عملكرد ماليات تا 31 تيرماه است، گفت: با چاپ آگهي فروش كد اقتصادي در روزنامه‌ها برخورد مي‌شود.
 • تصادي دچار مشكل خواهد شد. وكيلي گفت: با هماهنگي وزارت ارشاد مقرر شد جلوي چاپ و انتشار آگهي فروش يا اجاره كد اقتصادي در روزنامه‌ها گرفته شود و از اين سوءاستفاده از طريق رسمي جلوگيري به عمل خواهد آمد. معاون سازمان امور مالياتي با بيان اينكه اظهارنامه مالياتي در طرح جامع مالياتي صادر شده است،گفت: در اين اظهارنامه‌ها اطلاعات ساده و با نرم‌افزار ساده بيان مي‌شود و طي چند روز آينده فرم اين اظهارنامه‌ها روي سايت سازمان مالياتي قرار مي‌گيرد. وي گفت: با هماهنگي با ش
 • نسبت به تكميل اظهارنامه اقدام كند. وكيلي در مورد ماليات عملكرد مشاغل اصناف گفت: مطالعات در حال انجام است و گرچه هنوز با اصناف جلسه‌اي برگزار نشده است، ولي پيگيري مي‌شود، بزودي جلسات هماهنگي با اصناف برگزار شود. وكيلي با بيان اينكه امسال اولين سال اظهارنامه عملكرد مالياتي در قانون برنامه پنجم براي عملكرد سال 90 است گفت: تمام معافيت‌هاي مالياتي براساس قانون منوط به ارائه اظهارنامه ماليات شده است و اگر اظهارنامه در موعد مقرر تسليم نشده باشد، از شمول معافيت‌هاي قانوني خارج
 • ت‌هاي قانوني خارج خواهد شد. وي گفت: مشمولان بند الف ماده 195 قانون ماليات مكلف به نگهداري دفتر روزنامه كل و مشمولان بند ب ملزم به نگهداري دفاتر مشاغل هستند و هرگونه تفاهم با اين مشاغل به شرط داشتن دفتر و تحرير در آن است و شرط ديگر اين است كه اظهارنامه ماليات ارزش افزوده ثبت نام كرده باشد. وكيلي يادآور شد: از همه پرداخت كنندگان مالياتي درخواست مي‌شود به هيچ وجه پرداخت به روش نقدي در هيچ اداره‌اي انجام ندهند و همه پرداخت‌هاي ماليات از طريق بانكي و دستگاه‌هاي پايانه ف
قوانين و مقررات/ الزام مؤديان به ضميمه كردن قرارداد حسابرسي به همراه اظهارنامه خلاف شرع شناخته شد (موضوع بند7 بخشنامه شماره 19032/269/232 )
رأي شماره 380 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص اطلاق بند7 بخشنامه شماره 19032/269/232 مورخ 23/2/1388 شماره هـ/88/521 سازمان امور مالياتي كشور در الزام مؤديان به ضميمه كردن قرارداد حسابرسي به همراه اظهارنامه خلاف شرع شناخته شد
 • الزام مؤديان به ضميمه كردن قرارداد حسابرسي به همراه اظهارنامه خلاف شرع شناخته شد (موضوع بند7 بخشنامه شماره 19032/269/232 ) نوع: قانون موضوع: الزام مؤديان به ضميمه كردن قرارداد حسابرسي به همراه اظهارنامه منبع تهيه: جامعه حسابداران رسمي تصويب كننده: ديوان عدالت اداري تاريخ انتشار:
 • 7 بخشنامه مذكور مي‎باشم.       رئيس گروه امور حقوقي سازمان امور مالياتي كشور، در پاسخ به شكايت شاكي، طي لايحه دفاعيه‎اي به شماره 68512/212/ص مورخ 9/10/1388 ضمن ارسال تصويرنامه شماره 52595/230 مورخ 24/9/1388 معاونت عملياتي سازمان متبوع، اعلام داشته است: 1ـ بخشنامه يادشده حسب مجوز بند (د) ماده 272 قانون ماليات‎هاي مستقيم صادر گرديده است. 2ـ در اجراي ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه‎اي حسابداران ذيصلاح به عنوان حسابدار رسمي مصوب 21/10/1372 مج
 • م آنان به ضميمه كردن قرارداد حسابرسي موجب تضييع حقشان و عندالاقتضاء اخذ ماليات علي‎الرأس از آنها مي‎شود، خلاف موازين شرع تشخيص داده شد.» بنابراين اطلاق بند 7 بخشنامه شماره 19032/269/232 مورخ 23/2/1388 سازمان امور مالياتي كشور از ابتداء سال 1388 تا تاريخ لازم‎الاجراء شدن بخشنامه مورد شكايت در اجراي نظريه فقهاي معظم شوراي نگهبان و مستنداً به ماده 41 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎گردد.      هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مبشري
 • طبقه بندي اطلاعات
اخبار/ 40 درصد ماليات به صورت علي‌الحساب پرداخت مي‌شود
وزير بازرگاني در پاسخ به انتقاد مالياتي اصناف، اعلام كرد: مشمولين بند «ج» قانون نظام صنفي كه حدود 70 درصد كل فعالان صنفي هستند، 40 درصد ماليات برعملكرد سال 87 را به صورت علي‌الحساب، واريز و اظهارنامه‌هاي خود را تا پايان مرداد ماه به ادارات امور مالياتي تحويل دهند.
 • شود رييس شوراي اصناف: هنوز بلاتكليف هستيم گروه بازرگاني- وزير بازرگاني در پاسخ به انتقاد مالياتي اصناف، اعلام كرد: مشمولين بند «ج» قانون نظام صنفي كه حدود 70 درصد كل فعالان صنفي هستند، 40 درصد ماليات برعملكرد سال 87 را به صورت علي‌الحساب، واريز و اظهارنامه‌هاي خود را تا پايان مرداد ماه به ادارات امور مالياتي تحويل دهند. مهدي غضنفري در گفت‌وگو با «فارس» با اعلام اين خبر خاطرنشان كرد كه ماليات سال 87 فعالان صنفي مشمول بند «الف» و «ب» قانون نظام صنفي نيز توسط اتحاديه‌هاي مربوط در هريك از شهر
 • ته غضنفري در بهمن‌ماه سال گذشته تصويب شد كه سه كارگروه در سه سطح كشوري، استاني و شهرستاني به منظور برنامه‌ريزي، هماهنگي و نظارت بر نحوه تخصيص سهم بودجه‌اي سال 89 ماليات صاحبان مشاغل مشمول قانون نظام صنفي، تشكيل شود. وي افزود: رييس‌كل و معاون امور عملياتي سازمان امور مالياتي كشور، معاون توسعه بازرگاني داخلي وزارت بازرگاني، رييس شوراي اصناف كشور، رييس مركز امور اصناف و بازرگانان، رييس مجمع امور صنوف توليدي و خدمات فني تهران و رييس مجمع امور صنوف توزيعي و خدماتي تهران عضو كارگروه كشوري هستند. و
 • كه رييس شوراي اصناف هفته گذشته در همايشي كه وزير بازرگاني و رييس دفتر رييس‌جمهور در آن حضور داشتند، با انتقاد از افزايش 70 درصدي ماليات اصناف خواستار تعديل اين رويه شده بود. كش‌وقوس طولاني اصناف با سازمان امور مالياتي به نظر مي‌رسد اصناف كشور يك سال پس از آنكه كارشناسي و تعيين ماليات را خود به عهده گرفته‌اند همچنان خواستار «عدم افزايش ماليات» هستند. اين درخواست آنها طي چند سال گذشته بي‌پاسخ گذاشته نشده است تا جايي كه رييس‌جمهور در خردادماه سال گذشته دستور داد ماليات عملكرد سال 87 اصناف نسبت
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ الزامات قانوني مديران تصفيه
متن حاضر برگرفته از كتاب مجموعه قوانين و مقررات كشور در حوزه مالي (به اهتمام رسول دشتي و مهدي رضايي و علي اكبر دشتي) است.ترازنامه ورازنامه, اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم, قانون ماليات‌هاي مستقيم, اصلاحات مالياتي, درآمد مشمول ماليات, تخفيف مالياتي به اظهارنامه هاي الكترونيكي , بخشنامه هاي ماليات بر ارزش افزوده , ماليات ارزش افزوده, مرحله سوم ثبت نام ماليات بر ارزش افزوده , مرحله سوم ثبت‌نام, خدمات موديان ماليات بر ارزش افزوده, برخورد با آگهي‌هاي فروش و اجاره كداقتصادي/۱۸خرداد آخرين مهلت شركت‌ها, ماليات اصناف, علي‌الحساب, قانون نظام صنفي, شوراي اصناف, اظهار نامه‌هاي مالياتي, ماليات عملكرد, الزامات قانوني مديران تصفيه


28 رديف در 3 صفحه
   << بعدي  3  2  1
دريافت آخرين اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونيکي خود و يا دوستان خود هميشه از آخرين اطلاعات سايت آگاه شويد.

دريافت آخرين اطلاعات رازنامه

مشاوره در رازنامه

  حميده حبيبي ( مشاوركسب وكار وتجارت الكترونيك توسعه و بازاريابي و تبليغات كسب وكار  )
  سلام و تشكر. ما طراح سايت حرفه اي هستيم. براي افزايش مشتري در اين زمينه چه پيشنهادي داريد. توان ما در متقاعد كردن مشتري بسيار كم است. ممنون از پاسخ شما.


  بهمن آزموده ( مشاور حقوقي )
  با سلام اينجانب در سال 1382 يك باب انباري خود را قبل ازدريافت پايان كارساختماني از شهرداري تبديل به مغازه كردم و طبق راي كميسيون ماده صد شهردار با پرداخت مبلغي مشخص بعنوان تعرفه تبديل انباري به مغازه


  بهمن آزموده ( مشاور حقوقي )
  با عرض سلام و خسته نباشيد.داراي سرقفلي يكباب مغازه هستم.مالك سه سال پيش درخواست كارشناسي براي افزايش اجاره بها داد.امسال هم درخواست كارشناسي براي افزايش داد.ايا قانون يا ماده اي براي اينكه مثلا هر سه


  بهمن آزموده ( مشاور حقوقي )
  با سلام اينجانب در سال 1382 يك باب انباري خود را قبل ازدريافت پايان كارساختماني از شهرداري تبديل به مغازه كردم و طبق راي كميسيون ماده صد شهردار با پرداخت مبلغي مشخص بعنوان تعرفه تبديل انباري به مغازه


  مشاور بازاريابي و توسعه كسب و كار نور ( مشاور بازاريابي و كسب و كار )
  با سلام و تشكر. براي افزايش فروش يك خودرو كه به تازگي وارد بازار شده و هيچ كس آن را نميشناسد چه پيشنهادي داريد؟ ممنون


  بهمن آزموده ( مشاور حقوقي )
  با سلام پدرم درسال 1374 اقدام به خريد يك باب مغازه بصورت قرارداد امتياز سرقفلي نامحدود درشهر اهواز منطقه بازار عامري نموده.حال با گذشت 19سال مجبور به فروش اين امتياز شده است ودرطي اين مدت بازسازي وتجه


فهرست مشاورين


تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه .