جستجو در پورتال

اطلاعات در مورد بیمه ایران

قوانین و مقررات/ سوالات حقوق مالیاتی قسمت ارزیابی اموال


سوالات حقوق مالیاتی اموال برگرفته از سایت سازمان امور مالیاتی در ادامه ارائه شده است.

قوانین و مقررات/ آیین نامه مبارزه با پول شویی


تعاریف و قوانین مرتبط به پول شویی

قوانین و مقررات/ قانون برنامه پنجم توسعه


متن کامل قانون برنامه پنجم توسعه
 • جمله مواد اولیه یا فروش کالا و خدمات و یا محل و ترکیب آنها و یا نرخ تأمین عوامل تولید شامل مواد اولیه یا فروش کالا و خدمات آن مشمول رعایت ضوابط خاصی از سوی دستگاههای دولتی، شرکتها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت باشد، ضروری است قبل از واگذاری، کلیة اطلاعات مربوط به تداوم و یا عدم تداوم و همچنین تغییرات احتمالی این الزامات براساس ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار افشاء گردد. ماده75ـ به منظور تبادل‌نظر دولت و بخشهای خصوصی و تعاونی و تسهیل فعالیتهای اقتصادی این بخشها، بررسی و رفع موانع کسب و
 • ی ایران و اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و ارائه خدمات بازاریابی، مشاوره‌ای و کارشناسی کلیه اعضاء اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند یک در هزار رقم فروش کالا و خدمات خود را حسب مورد به حساب اتاقهای مذکور واریز نمایند و تأییدیه اتاقهای مذکور را هنگام صدور و تمدید کارت بازرگانی تسلیم کنند. ماده78ـ دولت موظف است در جهت حمایت از تولیدات داخلی، کالاها و خدمات موردنیاز خود را با اولویت از تولیدکنندگان داخلی خرید نماید. بهره
 • یاستهای تشویقی در جهت تبدیل فعالیتهای غیرمتشکل اقتصادی خانوار به واحدهای متشکل هـ ـ حمایت مالی از بخش غیردولتی به منظور توسعه و گسترش آموزشهای کسب و کار، کارآفرینی، فنی و حرفه‌ای و علمی ـ کاربردی و ـ اعمال تخفیف پلکانی و یا تأمین بخشی از حق بیمه سهم کارفرمایان کارگاههایی که با تأیید و یا معرفی واحدهای وزارت کار و امور اجتماعی در جهت به کارگیری نیروی کار جدید مبادرت می‌نمایند، به شرط آن که واحد، تازه تأسیس بوده و یا در سال قبل از آن، کاهش نیروی کار نداشته باشد. تبصره ـ آئین‌ن

قوانین و مقررات/ قانون‎ ‎تأسیس‎ ‎بیمه‎ ‎مرکزی ایران و‎ ‎بیمه‌گری‎ ‎


به منظور تنظیم و تعمیم و هدایت و امر بیمه در ایران و حمایت بیمه‌گذاران و بیمه‌شدگان و صاحبان حقوق آنها همچنین به منظور اعمال‌نظارت دولت بر این فعالیت مؤسسه‌ای به نام بیمه مرکزی ایران طبق مقررات این قانون به صورت شرکت سهامی تأسیس می‌گردد.
 • اشد بیمه مرکزی ایران تابع قانون تجارت است. قسمت دوم - وظایف و اختیارات: ماده 5 - بیمه مرکزی ایران دارای وظایف و اختیارات زیر است: 1 - تهیه آیین نامه ها و مقرراتی که برای حسن اجرای امر بیمه در ایران لازم باشد با توجه به مفاد این قانون. 2 - تهیه اطلاعات لازم از فعالیتهای کلیه مؤسسات بیمه که در ایران کار می کنند. 3 - انجام بیمه های اتکایی اجباری. 4 - قبول بیمه های اتکایی اختیاری از مؤسسات داخلی یا خارجی. 5 - واگذاری بیمه های اتکایی به مؤسسات داخلی یا خارجی در هر مورد که مقتضی باشد. 6 - اد
 • کارکنان بیمه مرکزی ایران انتخاب می شوند. ماده 17 - وظایف شورای عالی بیمه به شرح زیر است: 1 - رسیدگی و اظهار نظر نسبت به صدور پروانه تأسیس یا لغو پروانه مؤسسات بیمه طبق مقررات این قانون و پیشنهاد آن به مجمع عمومی. 2 - تصویب نمونه ترازنامه که باید مورد استفاده مؤسسات بیمه قرار گیرد. 3 - تعیین انواع معاملات بیمه و شرایط عمومی بیمه نامه ها و نظارت بر امور بیمه های اتکائی. 4 - تعیین میزان کارمزد و حق بیمه مربوط به رشته های مختلف بیمه مستقیم. 5 - تصویب آیین نامه های لازم برای هدایت امر بیمه و ف
 • مؤسسات بیمه قرار گیرد. 3 - تعیین انواع معاملات بیمه و شرایط عمومی بیمه نامه ها و نظارت بر امور بیمه های اتکائی. 4 - تعیین میزان کارمزد و حق بیمه مربوط به رشته های مختلف بیمه مستقیم. 5 - تصویب آیین نامه های لازم برای هدایت امر بیمه و فعالیت مؤسسات بیمه. 6 - رسیدگی و اظهار نظر نسبت به گزارش بیمه مرکزی ایران درباره عملیات و فعالیتهای مؤسسات بیمه در ایران که حداقل هر شش ماه یک بار باید تسلیم شود. 7 - اظهار نظر درباره هر گونه پیشنهاد که از طرف رییس شورای عالی بیمه به آن ارجاع می شود. 8 - انجام
 • طبقه بندی اطلاعات

قوانین و مقررات/ مالیات بر ارث


قانون مالیاتهای مستقیم که در تاریخ27/11/1380 به تصویب مجلس شورای اسلامی با اعمال آخرین الحاقات و اصلاحات رسیده به تفکیک موضوع در این نوشتار ارائه شده است

قوانین و مقررات/ مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی


قانون مالیاتهای مستقیم که در تاریخ27/11/1380 به تصویب مجلس شورای اسلامی با اعمال آخرین الحاقات و اصلاحات رسیده به تفکیک موضوع در این نوشتار ارائه شده است

مقالات/ ضرورت استفاده از ایکس بی آر ال جهت بهبود گزارشگری مالی در ایران


ضرورت استفاده از ایکس بی آر ال جهت بهبود گزارشگری مالی در ایران چکیده: گزارشگری مالی به عنوان نتیجه نهایی سیستم های اطلاعاتی حسابداری برای استفاده کنندگان از اطلاعات مالی از جهت ارایه وضعیت مالی و پاسخگویی و نیز در نقش مباشرت مدیریت، مهم تلقی می شود. پیشرفت های سریع در رایانه و فناوری اطلاعات، روش های کسب و کار و روش انتشار اطلاعات را متحول نموده است و سازمان ها در تلاشند تا اطلاعات بین تهیه کنندگان و ذی نفعان افزایش یابد. با این وجود، این امر به بریدن وچسباندن یا کپی برداری صرف، محدود شده و به دلیل فقدان قالب های پذیرفته شده عمومی و مشترک برای ارایه اطلاعات، پرهزینه و همراه با خطاست.زبان گزارشگری مالی توسعه پذیر( XBRL) به منظور غلبه بر این محدودیت ها ایجاد شده است. این زبان اطلاعات مالی را با روشی استاندارد شده در زمینه تهیه، انتشار و تبادل اطلاعات مالی ارایه میکندXBRL زبانی مبتنی برXML
 • ضرورت استفاده از ایکس بی آر ال جهت بهبود گزارشگری مالی در ایران چکیده: گزارشگری مالی به عنوان نتیجه نهایی سیستم های اطلاعاتی حسابداری برای استفاده کنندگان از اطلاعات مالی از جهت ارایه وضعیت مالی و پاسخگویی و نیز در نقش مباشرت مدیریت، مهم تلقی می شود. پیشرفت های سریع در رایانه و فناوری اطلاعات، روش های کسب و کار و روش انتشار اطلاعات را متحول نموده است و سازمان ها د
 • org))  می‌باشد. این سازمان با هدف معرفی، گسترش و آموزش XBRL در سراسر دنیا و همچنین تدوین واژه‌نامه (Taxonomy) بین‌المللی تشکیل گردیده است. در سال 2008  بیش از 23 کشور عضویت این سازمان را دارا می‌باشند. نکته قابل توجه در مورد اعضاء این سازمان اینست که علاوه بر کشورهای بزرگ صنعتی، کشورهای در حال توسعه نظیر لهستان، آفریقای جنوبی و امارت متحده عربی نیز در این سازمان دارای حوزه ملی می‌باشند. این سازمان قویا همه کشورها را به داشتن حوزه  (jurisdiction) ملی تشویق
 • ه حسابداران رسمی شرکت‌های بزرگ بورسی شرکت فناوران بازار سرمایه شرکت مدیریت فن آوری بورس شرکت‌های مرتبط با تولید نرم افزار و سیستم‌های اطلاعاتی شرکت‌ها سازمان‌های کارگزاری بانک مرکزی بانک‌ها شرکت‌های بیمه دانشگاه‌های علاقمند به همکاری در پروژه سازمان امور مالیاتی کشور 3)تعیین مجری پروژه اجرای XBRLدر ایران هر حوزه می‌بایست دارای یک مجری بوده که این مجری وظیفه ایجاد هماهنگی بین اعضاء و فعالیت‌های در حال انجام برای تدوین و
 • طبقه بندی اطلاعات

قوانین و مقررات/ مقررات عمومی


قانون مالیاتهای مستقیم که در تاریخ27/11/1380 به تصویب مجلس شورای اسلامی با اعمال آخرین الحاقات و اصلاحات رسیده به تفکیک موضوع در این نوشتار ارائه شده است

اخبار/ لزوم ایجاد انگیزه برای ارائه خدمات بانکی مدرن


حامد قدوسی در یک نگاه: حامد قدوسی، از اقتصاددانان جوان ایرانی است که به دلیل راه‌اندازی اولین و پرمخاطب‌ترین وبلاگ تخصصی اقتصادی فارسی‌زبان (با نام «یک لیوان چای داغ»)، چهره‌ای شناخته‌شده برای بسیاری از علاقه‌مندان به اقتصاد در ایران محسوب می‌شود.
 • ی ارائه می‌کنند. به نظر شما چرا بانک‌های ایرانی تا به امروز مکانیزم خدمات پرداخت وام‌های خرد از طریق کارت اعتباری را به مشتریان خود ارائه نکرده‌اند؟ آیا این مساله خاص ایران است یا در سایر اقتصادهای در حال توسعه هم مکانیزم کارت اعتباری رایج نیست؟ من اطلاعات دقیقی از این موضوع ندارم و صرفا حدس‌هایی می‌زنم. در کل هم وقتی بحث نظر دادن در مورد شرایط ایران است باید احتیاط زیادی کرد. چون معمولا بین واقعیت زیرپوست سازمان‌ها و اطلاعات مکتوب و رسمی از آن‌ها یک فاصله‌ای هست و نظر دقیق و منصفانه صرفا از طر
 • که من می‌دانم در سال‌های اخیر به این سمت حرکت کرده‌ایم که زیرساخت‌های فنی و حقوقی لازم برای این‌که افراد بتوانند ریسک نکول خود را با پرداخت کارکرد (Premium) بالاتر جبران کنند به وجود آید و لذا شاید به سرعت به این سمت حرکت کنیم. پس از اینکه قدری در مورد وام‌های مصرفی صحبت کردیم، اجازه بدهید پرسش بعد را به بحث تامین مالی مربوط به سرمایه‌گذاری شرکت‌ها اختصاص دهیم. یکی از مکانیزم‌هایی که در اقتصادهای توسعه‌یافته وجود دارد، صندوق‌های سرمایه‌گذاری مخاطره‌پذیر یا به عبارت دیگر Venture capital‌ها هستن
 • ذاری مخاطره‌پذیر یا به عبارت دیگر Venture capital‌ها هستند ؛ صندوق‌هایی که در مراحل ابتدایی طرح ایده‌های خلاقانه توسط کارآفرینان، به بررسی تخصصی توجیه اقتصادی این ایده‌ها و سرمایه‌گذاری در آنها می‌پردازند. با توجه به اینکه چنین مکانیزمی هم‌اکنون در ایران وجود ندارد، بسیار متشکر می‌شوم اگر توضیحی اجمالی در مورد نحوه عملکرد آنها و منافع فعالیت آنها بر فضای کسب و کار توضیح دهید. من مطمئن نیستم که این مکانیسم‌ در ایران وجود ندارد. حداقل در اسم یا تعریف ماموریت روی کاغذ، نزدیک به یک دهه است که شرکت

مقالات/ چالش‌های 6گانه صنعت بیمه/عرضه تنها 73 رشته بیمه‌ای توسط بیمه‌‌ها


مرکز پژوهش‌های مجلس با تحلیل چالش‌های 6گانه صنعت بیمه اعلام کرد: در کشور تنها 8 رشته در بیمه اشخاص، 10 رشته در بیمه اموال، 31 رشته در بیمه مسئولیت و 24 رشته در «سایر بیمه‌ها» ارائه می‌شود.پرسش وپاسخ مالی ومالیاتی, ارزیابی اموال, پرسش وپاسخ مالی ومالیاتی, آیین نامه مبارزه با پول شویی, قانون‎ ‎تأسیس‎ ‎بیمه‎ ‎مرکزی ایران و‎ ‎بیمه‌گری‎ ‎, قانون‎ ‎تأسیس‎ ‎بیمه‎ ‎مرکزی ایران, ‎ ‎بیمه‌گری‎ ‎, شرکتهای بیمه, بیمه گر وبیمه گزار, مؤسسات بیمه, بیمه مرکزی ایران, بیمه عمر, بیمه مهندسی, بیمه مسوولیت, بیمه حمل ونقل, نمایندگی بیمه, دلالان رسمی بیمه, بیمه‌شدگان و بیمه‌گذاران, پرتفوی بیمه, بیمه اتکایی وخارجی, قانون بیمه, مالیات بر ارث, متوفی یا وارث, وراث طبقه اول ودوم وسوم, اموال مشمول مالیات برارث, نرخ مالیات بر ارث, سهم‌الارث, هیأت حل اختلاف مالیاتی, اظهارنامه مالیات بر ارث, مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی, اشخاص حقوقی خارجی, مالیات اندوخته‌, مؤسسات بیمه , مالیات پیمانکاران, اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان, مأخذ محاسبه مالیات دوره انحلال, ضرورت استفاده از ایکس بی آر ال جهت بهبود گزارشگری مالی در ایران, سال مالیاتی, قطعی شدن اظهارنامه مالیاتی, رسیدگی مالیاتی, تسلیم اظهارنامه, هیأت حل‌اختلاف مالیاتی, مشمولان مالیات, ابلاغ مالیات قطعی, فرمهای مالیاتی, کارت اقتصادی, شماره اقتصادی, لزوم ایجاد انگیزه برای ارائه خدمات بانکی مدرن, چالش‌های 6گانه صنعت بیمه/عرضه تنها 73 رشته بیمه‌ای توسط بیمه‌‌ها


94 ردیف در 10 صفحه
   << بعدی  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1